Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism

 
 

Het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism van de Vrije Universiteit maakt de rijke Amsterdamse erfenis op het gebied van het protestantisme beter toegankelijk. Het centrum doet dat door fellowships te verstrekken aan onderzoekers zodat zij de tijd hebben Amsterdamse archieven en bibliotheken te gebruiken; door jonge onderzoekers te ondersteunen bij het verwerven van onderzoeksgeld en door de organisatie van publiekslezingen. 


Het ACHHP werkt samen met erfgoedinstellingen in Amsterdam en faciliteert het gebruik van collecties in Amsterdam. Door middel van publicaties en lezingen brengen we het erfgoed onder de aandacht van een breed publiek. Door jonge onderzoekers te ondersteunen bij het opzetten van onderzoeksprojecten, stimuleren we de bestudering van het erfgoed.


Coördinatoren van het ACHHP zijn prof. dr. August den Hollander en prof. dr. Mirjam van Veen.


 
Welkom bij het ACHHP

Actueel 

Martin van Wijngaarden versterkt ACHHP.

Martin van Wijngaarden is het ACHHP komen versterken. Dankzij lutherse fondsen is het mogelijk een een onderzoeksplek luthers erfgoed in te richten. Martin van Wijngaarden is op dit gebied specialist. In zijn proefschrift Schitterende Getuigen, inventariseert hij luthers avondmaalsgerei, analyseert hoe objecten identiteitsdrager waren, en bestudeert hij de beleving die hoorde bij het schitterend zilver.


Publicaties

Het boek van Silke Muylaert Shaping the Stranger Churches over de Opstand en de Engelse vluchtelingenkerken is verschenen. In haar boek nuanceert Muylaert het gangbare beeld dat vluchtelingenkerken en masse de Opstand zouden hebben gesteund. Zij analyseert interne debatten en beschrijft de aarzelingen hoe de kerken zich tot de Opstand zouden moeten verhouden.


Francesco Quatrini publiceerde zijn boek over Adam Boreel. Via Adam Boreel werpt Quatrini nieuw licht op de beweging van de collegianten: een groep dissenters die geldt als voorlopers van de Verlichting. Deze intrigerende groep verdient de aandacht. Belangrijke denkers als Spinoza onderhielden contact met de collegianten en zij schiepen met hun colleges nieuwe vormen voor het publieke debat.


Bij uitgeverij Verloren verscheen het nieuwe boek van Gerrit Voogt over de receptie van Dirck Volckertsz Coornhert. In zijn studie analyseert Voogt de doorwerking van Coornherts gedachtegoed en brengt hij in kaart hoe groot diens invloed was.


Minor Religieus Erfgoed gestart

Dit jaar is het ACHHP gestart met een minor religieus erfgoed. Studenten bestuderen het rijke religieuze erfgoed in Amsterdam, brengen het in kaart en gaan op zoek naar de verhalen die bij dit erfgoed horen. Bij deze minor werken we samen met de Reinwardt-academie, de Waalse kerk en met Onse Lieve Heer op Solder. 


App langs vluchtelingenkerken in het Rijnland beschikbaar

De toeristische fietsroute langs vluchtelingengemeentes in het Duitse Rijnland is beschikbaar gekomen. De rustieke route begint in Nijmegen en eindigt in Duisburg. 

Onderweg doet de app plaatsen aan als Gennep, Rees, Kevelaer, Kalkar en Xanten. De app maakt het unieke historische erfgoed toegankelijk en vertelt het verhaal van de duizenden vluchtelingen die tijdens de tachtigjarige oorlog een heenkomen zochten in het Rijnland.

De route is (voor iphone-gebruikers)

gratis beschikbaar. 

https://itunes.apple.com/nl/app/rijn-religies/id1439764200?mt=8&ign-mpt=uo%3D4