Genealogie AMPERSE

Genealogie AMPERSE

opgemaakt op 28-12-2000
jm.amperse@hetnet.nl

I. JAN/JOHANNES (CORNELIS(SEN)) AMPER(T)/(SE), geb. 's-Gravenpolder ca. 1650, overl. Kats voor 21-10-1699, zn. van Cornelis Ampers, ondertr./tr. Goes 12-6/15-7-1676 GEERTRUYD (JANS) OUDENDIJCK, geb. Kats, ged. Colijnsplaat 21-11-1655, dr. van Jan Marinusz Ouwendijck en Maicken Jansdr van Cats.
Uit dit huwelijk:
 1. CORNELIS AMPERSE, ged. Goes 21-3-1677, overl. voor 2-9-1682.
 2. JOHANNA AMPERS, ged. Goes 10-3-1679.
 3. CORNELIS AMPERSE (AMBERSS), ged. Goes 2-9-1682, volgt II.
 4. MARIA AMPERS, ged. Goes 23-9-1685.
 5. GEERTRUID AMPERSE, ged. Goes 17-8-1687.


II. CORNELIS AMPERSE (AMBERSS) (zn. van I), geb. Goes, ged. Goes 2-9-1682, overl. Kats ca. 1755, ondertr./tr. Goes 29-7/18-8-1713 MARIA MAARTENS MAARSELIS (MASKELEIJN), geb. Baarland, overl. Kats. ca. 1723.
Uit dit huwelijk:
 1. MARTINA CORNELIS AMPERSE, volgt IIIa.
 2. JOHANNES (CORNELIS) AMPERSE, geb. ca. 1720, volgt IIIb.


IIIa. MARTINA CORNELIS AMPERSE (dr. van II), overl. Kats 23-2-1782, tr. ca. 1744 DIRK CORNELISZ POORTVLIET, geb. Kats ca. 1715, overl. Kats ca. 1782, zn. van Cornelis Dirkse Poortvliet en Anna Wittes Baert.
Uit dit huwelijk:
 1. MARIA DIRKSE POORTVLIET, geb. Kats ca. 1740, volgt IVa.
 2. JOHANNA DIRKSE POORTVLIET, geb. Kats voor 1743, volgt IVb.
 3. PAULINA DIRKSE POORTVLIET, geb. Kats voor 1744, ged., volgt IVc.
 4. ADRIANA POORTVLIET, geb./ged. Kats 13/18-12-1744, overl. Kats voor 1756.
 5. JOHANNES DIRKSE POORTVLIET, geb./ged. Kats 21/27-2-1746, volgt IVd.
 6. JANNA POORTVLIET, geb./ged. Kats 5/12-1-1749.
 7. CORNELIS POORTVLIET, geb./ged. Kats 13/17-6-1750, overl. voor 23-8-1752.
 8. DIRKJE POORTVLIET, geb./ged. Kats/Colijnsplaat 1/2-10-1751, volgt IVe.
 9. CORNELIS POORTVLIET, geb./ged. Kats 23/28-8-1752, volgt IVf.
 10. GEERTRUYT POORTVLIET, geb./ged. Kats 8/11-1-1755.
 11. ADRIANA POORTVLIET, geb. Kats ca. 1756, volgt IVg.
 12. DIRK POORTVLIET, geb./ged. Kats 6/10-4-1757.


IIIb. JOHANNES (CORNELIS) AMPERSE (zn. van II), geb. ca. 1720, tr. ELISABETH BOUMAN(S), dr. van Blasijna Sadelaar.
Uit dit huwelijk:
 1. CORNELIS AMPERSE, geb. Wissenkerke ca. 1739, dagloner, overl. Wissenkerke 18-5-1817, tr. SAARTJE AKKERS(E), geb. Kortgene ca. 1745, overl. Wissenkerke 2-6-1816.
 2. PIETER AMPERSE, geb. Wissenkerke ca. 1742, ged., volgt IVh.
 3. MARIA AMPERSE, volgt IVi.
 4. BLASIJNA (JOHANNES) (H)AMPERSE, geb. Wissenkerke ca. 1747, volgt IVj.


IVa. MARIA DIRKSE POORTVLIET (dr. van IIIa), geb. Kats ca. 1740, overl. Kortgene 22-11-1813, tr.(1) Kortgene 6-5-1764 JOHANNES ADRIAANS VAN DER VORST, geb. Serooskerke.
MARIA DIRKSE POORTVLIET, tr.(2) Kortgene 10-7-1768 WILLEM PIETERS BRUGMAN, geb. Kortgene.
Uit dit huwelijk:
 1. PRINA BRUGGEMAN, geb. Kortgene ca. 1771, volgt Va.


IVb. JOHANNA DIRKSE POORTVLIET (dr. van IIIa), geb. Kats voor 1743, tr. Kats 7-5-1764 MAARTEN VAN DER REEP, geb. Kapelle voor 1743.
Uit dit huwelijk:
 1. HUBREGT VAN DER REEP, geb./ged. Kats 6/10-3-1765.


IVc. PAULINA DIRKSE POORTVLIET (dr. van IIIa), geb. Kats voor 1744, ged., overl. tussen 1803 en 1811, tr. ca. 1776 MARINUS PRIESTER, geb. Wissenkerke ca. 1743, overl. Wissenkerke 10-4-1803, zn. van Marinus Priester en Jacobmijntje Maes.
Uit dit huwelijk:
 1. JACOMINA PRIESTER, geb. Wissenkerke ca. 1776, volgt Vb.
 2. MARTINA PRIESTER, geb. Wissenkerke ca. 1782, volgt Vc.
 3. LEVINA PRIESTER, geb. Wissenkerke ca. 1787, volgt Vd.


IVd. JOHANNES DIRKSE POORTVLIET (zn. van IIIa), geb./ged. Kats 21/27-2-1746, Arbeider, tr. GEERTRUID PIETERSDR. SMID.
Uit dit huwelijk:
 1. DIRKJE JOHANNA POORTVLIET, ged. Colijnsplaat 18-5-1778, volgt Ve.
 2. PIETERNELLA POORTVLIET, geb. Colijnsplaat 27-7-1779, overl. Colijnsplaat voor 24-10-1784.
 3. PIETER POORTVLIET, geb. Colijnsplaat 16-7-1780, overl. Colijnsplaat voor 9-8-1783.
 4. JOHANNA POORTVLIET(D), ged. Colijnsplaat 11-11-1781, volgt Vf.
 5. PIETER POORTVLIET, geb. Colijnsplaat 9-8-1783, overl. voor 23-12-1787
 6. PIETERNELLA POORTVLIET, geb. Colijnsplaat 24-10-1784, overl. Colijnsplaat voor 1792.
 7. ANNA POORTVLIET, geb. Colijnsplaat 17-2-1785.
 8. MARIA POORTVLIET, geb. Colijnsplaat ca. 1786, ged., volgt Vg.
 9. PIETER POORTVLIET, geb. Colijnsplaat 23-12-1787, Arbeider.
 10. PIETERNELLA POORTVLIET, geb. Colijnsplaat ca. 1792, volgt Vh.
 11. ADRIANA POORTVLIET, geb. Colijnsplaat ca. 1796, volgt Vi.


IVe. DIRKJE POORTVLIET (dr. van IIIa), geb./ged. Kats/Colijnsplaat 1/2-10-1751, overl. Wissenkerke 18-3-1818, ondertr./tr.(1) Kats/Wissenkerke 13/29-6-1772 MARINUS LEUNIS WISSE, geb./ged. Wissenkerke 10/13-12-1744, Beenhouwer, overl. voor 29-3-1792, zn. van Louis Wisse en Pieternella Gent.
Uit dit huwelijk:
 1. LOUIS WISSE, geb. Wissenkerke 24-9-1772, volgt Vj.

DIRKJE POORTVLIET, tr.(2) Wissenkerke 29-3-1792 MARINUS WILLEMS MEULBLOK, geb. Wissenkerke ca. 1724, Landbouwer, overl. Wissenkerke 5-11-1811, zn. van Willem Marinus Meulblok en Cornelia Pieters Taselaar.


IVf. CORNELIS POORTVLIET (zn. van IIIa), geb./ged. Kats 23/28-8-1752, Justitiedienaar, overl. Colijnsplaat 9-4-1812, tr. ca. 1777 ADRIANA CORNELISDR. HOOGERHEIDE, geb./ged. Colijnsplaat 3/14-4-1753, overl. St. Joosland 30-5-1813, dr. van Cornelis Hoogereije en Adriana de Vos.
Uit dit huwelijk:
 1. DIRK CORNELISZ POORTVLIET, geb./ged. Colijnsplaat 30-6/6-7-1777, volgt Vk.
 2. CORNELIA POORTVLIET, geb./ged. Colijnsplaat 17/22-11-1779, volgt Vl.
 3. DAVID POORTVLIET, geb./ged. Colijnsplaat 29/30-12-1781, volgt Vm.
 4. MARTIJNTJE POORTVLIET, geb./ged. Colijnsplaat 28-4/4-5-1783, overl. voor 1793.


IVg. ADRIANA POORTVLIET (dr. van IIIa), geb. Kats ca. 1756, overl. Hoedekenskerke 6-10-1812, ondertr./tr.(1) Kats 18-4/4-5-1778 PIETER PIETERSE VAN DER BILDT, geb. Biezelinge, Hoefsmid, overl. Kats ca. 1786.
Uit dit huwelijk:
 1. JAKOBA VAN DER BILDT, geb./ged. Kats 15/21-3-1779.
 2. DIRK VAN DER BILDT, geb./ged. Kats 26/28-5-1780.
 3. PIETER VAN DER BILDT, geb./ged. Kats 17/19-1-1783, volgt Vn.
 4. MAARTEN VAN DER BILDT, geb./ged. Kats 26/29-5-1785, volgt Vo.
 5. JACOBUS PIETER VAN DER BILDT, geb./ged. Kats 5/8-10-1786.

ADRIANA POORTVLIET, ondertr./tr.(2) Kats 17-3/2-4-1787 KRIJN BREEWEGE, geb. Kortgene, Hoefsmid, overl. Hoedekenskerke 27-2-1832.
Uit dit huwelijk:
 1. JANNA BREEWEGE, geb./ged. Kats 8/10-2-1788, volgt Vp.
 2. MARTINA BREEWEGE, geb./ged. Kats 20/25-4-1790, overl. voor 7-1-1795.
 3. MARTINA BREEWEGE(N), geb./ged. Kats 7/13-1-1795, volgt Vq.


IVh. PIETER AMPERSE (zn. van IIIb), geb. Wissenkerke ca. 1742, begr. Wissenkerke 14-2-1790, tr. Kats 15-11-1767 ADRIANA VERHULST (VERGULD), geb. Kats, overl. Wissenkerke ca. 1783.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNES AMPERSE, geb./ged. Wissenkerke 31-3/3-4-1768, volgt Vr.
 2. PIETER AMPERSE, geb. Wissenkerke 12-1-1770, volgt Vs.
 3. HENDRIK AMPERSE(N), geb. Wissenkerke 7-8-1773, volgt Vt.


IVi. MARIA AMPERSE (dr. van IIIb), overl. Kortgene ca. 10-1781, tr. CORNELIS RIJKSE/DE RIJKE.
Uit dit huwelijk:
 1. RIJK RIJKSE/DE RIJKE, geb. Kortgene ca. 1768.
 2. JOHANNES RIJKSE/DE RIJKE, geb. Kortgene ca. 1769.
 3. NEELTJE RIJKSE/DE RIJKE, geb. Kortgene ca. 1774.


IVj. BLASIJNA (JOHANNES) (H)AMPERSE (dr. van IIIb), geb. Wissenkerke ca. 1747, arbeidsvrouw, journalier, overl. Wissenkerke 24-6-1813, tr.(1) Colijnsplaat 20-4-1771 GIDEON JANSE DE RIJDER, geb. ca. 1746, overl. Kats ca. 1788.
Uit dit huwelijk:
 1. JO(H)ANNES GIDEONSE DE RIJDER, geb./ged. Kats 22-11/8-12-1771, volgt Vu.
 2. FOORT DE RIJDER, geb./ged. Kats 8/10-10-1773, Arbeider, overl. Kortgene 1-9-1815, ondertr.(1) Wissenkerke 29-12-1798 ELISABETH DE BRUINE, tr.(2) MARIA PIETERSDR. VERSLUIS, geb. Kortgene ca. 1771, Arbeidster, overl. Kortgene 3-6-1830.
 3. ELISABETH DE RIJDER, geb./ged. Kats 23/25-6-1775, overl. Kats voor 7-5-1781.
 4. KORNELIS DE RIJDER, geb./ged. Kats 19/22-3-1778.
 5. ELISABET DE RIJDER, geb./ged. Kats 7/13-5-1781, overl. Kats voor 3-12-1785.
 6. MAATJE DE RIJDER/RIDDER, geb./ged. Kats 12/17-11-1782, volgt Vv.
 7. ELISABETH DE RIJDER, geb./ged. Kats 3/4-12-1785, volgt Vw.

BLASIJNA (JOHANNES) (H)AMPERSE, tr.(2) Wissenkerke 31-8-1799 CORNELIS DE BRUINE, geb. ca. 1752, schaapherder.


Va. PRINA BRUGGEMAN (dr. van IVa), geb. Kortgene ca. 1771, overl. Kortgene 3-2-1813, tr. JAN KOLE, geb. Kats 8-5-1773, Schipper/Schuitevoerder, overl. 20-2-1833, zn. van Johannis Kole en Cornelia Ossewaarde.
Uit dit huwelijk:
 1. WILLEM KOLE, geb./ged. Kats 18-12-1802/1-1-1803, Schippersknecht 1828), tr. Kortgene 3-5-1828 NEELTJE JANNETJE RIBBE, geb. Wissenkerke ca. 1803, Dienstmeid, dr. van Bartel Ribbe en Maria Wisse.
 2. CORNELIA KOLE, geb./ged. Kats 13/22-1-1804, Arbeidster, tr. Kortgene 14-5-1836 JAN TANGE, geb. Middelburg ca. 1802, Schippersknecht, zn. van Pieter Tange en Adriana Kraijnist.
 3. MARIA KOLE, geb./ged. Kats 23/27-1-1805.
 4. JOHANNIS KOLE, geb./ged. Kats 10/26-7-1807, overl. Kats voor 7-1810.
 5. JOHANNIS KOLE, geb./ged. Kats 8/15-7-1810.


Vb. JACOMINA PRIESTER (dr. van IVc), geb. Wissenkerke ca. 1776, Arbeidster, overl. Wissenkerke voor 1834, tr. Wissenkerke 12-5-1798 DANIEL KABBOORD, geb. Wissenkerke 15-3-1774, Timmerman/Metselaar/Winkelier, overl. Wissenkerke 13-5-1860, zn. van Jacobus Kabboord en Cornelia Rademaker.
Uit dit huwelijk:
 1. CORNELIA KABBOORT, geb. Wissenkerke ca. 1799, overl. Wissenkerke 14-12-1855, tr. Wissenkerke 26-11-1819 JACOB BOOT, geb. Wissenkerke 1-5-1796, Smidsknecht/Ketelboer, overl. Wissenkerke 1-2-1848, zn. van Marinus Boot, Smid, en Adriana van Halst.
 2. JACOBUS KABBOORD, geb. Wissenkerke 11-2-1803, Smidsknecht(28), Smid(40), overl. Wissenkerke 11-6-1880, tr.(1) Wissenkerke 15-2-1828 ADRIANA BOOT, geb. Wissenkerke ca. 1805, Dienstmeid, Arbeidster, overl. Wissenkerke 26-8-1829, dr. van Adriaan Boot en Elizabeth de Smit, Arbeidster, tr.(2) Wissenkerke 18-10-1833 LENA VAN DER WEIDE, geb. Wissenkerke ca. 1809, Winkelierster, overl. Wissenkerke 12-2-1857, dr. van Pieter van der Weide, Schipper, Bakker, en Jannetje Cornelisse Wisse, tr.(3) Wissenkerke 29-12-1858 LEUNTJE MULDER, geb./ged. Wissenkerke 24/28-2-1813, overl. Wissenkerke 15-3-1877, dr. van Leuntje Mulder, Winkelierster.
 3. POULINA KABBOORD, geb. Wissenkerke ca. 1805, overl. Wissenkerke 9-3-1853, tr. Wissenkerke 31-10-1834 MARINUS PRIESTER, geb. Wissenkerke 16-2-1806, Kuipersbaas, overl. Wissenkerke 1-11-1881, zn. van Martina Priester (zie Vc).
 4. MARINUS KABBOORD, geb. Wissenkerke 24-5-1807, Winkelier(33), Kleermaker(40), overl. Wissenkerke 22-3-1887, tr. Wissenkerke 27-11-1829 JANNA VAN DER WEIDE, geb. Wissenkerke ca. 1804, overl. Wissenkerke 7-5-1877, dr. van Pieter van der Weide, Schipper, Bakker, en Jannetje Cornelisse Wisse.


Vc. MARTINA PRIESTER (dr. van IVc), geb. Wissenkerke ca. 1782, overl. Wolphaartsdijk 9-10-1850, .
Kind(eren):
 1. MARINUS PRIESTER, geb. Wissenkerke 16-2-1806, Kuipersbaas, overl. Wissenkerke 1-11-1881, tr.(1) Wissenkerke 31-10-1834 POULINA KABBOORD geb. Wissenkerke ca. 1805, overl. Wissenkerke 9-3-1853, dr. van Daniel Kabboord, Timmerman/Metselaar/Winkelier, en Jacomina Priester, Arbeidster (zie Vb), tr.(2) Wissenkerke 12-4-1854 LENA FIEMAN, geb./ged. Wissenkerke 17/28-9-1823, Winkelierster, overl. Middelburg 19-2-1897, dr. van Jacobus Fieman, Kleermaker, en Leentje Geelhoed, Arbeidster.

MARTINA PRIESTER, tr.(1) Wissenkerke ca. 1810 JAN SNOODIJK, geb. Colijnsplaat 27-10-1786, Kuipersbaas, overl. Wolphaartsdijk 6-8-1862, zn. van Isak Snoodijk en Anna Barbara Filebert.
Uit dit huwelijk:
 1. IZAK KORNELIS SNOODIJK, geb. Colijnsplaat ca. 1813, Kuiper(37), Arbeider(45), overl. Wolphaartsdijk 21-10-1863, tr. Wolphaartsdijk 3-11-1836 FRANCINA JOHANNA BLOMMENS, geb. Goes, dr. van Cornelia Blommens.
 2. POULINA SNOODIJK, geb. Colijnsplaat, tr. Wolphaartsdijk 27-3-1845 JAN BABEKO(O)/BABEKE, geb. Kloetinge ca. 1821, Smidsknecht, zn. van Marinus Babekoo en Leuntje Paaschen.
 3. JOHANNA SNOODIJK, geb. Colijnsplaat, tr. Wolphaartsdijk 12-4-1849 JACOBUS ZUIDWEGT, geb. Goes ca. 1803, Arbeider, overl. Wolphaartsdijk 1-1-1865, zn. van Adriaan Zuidwegt en Hanna Hogereijen.
 4. PIETER SNOODIJK, geb. Colijnsplaat ca. 12-1813, overl. Colijnsplaat 12-1-1814.
 5. DOODGEBOREN , geb. Colijnsplaat 14-9-1816, overl. Colijnsplaat 14-9-1816.
 6. DOODGEBOREN , geb. Colijnsplaat 25-10-1817, overl. Colijnsplaat 25-10-1817.
 7. JANNETJE SNOODIJK, geb. Wolphaartsdijk 21-12-1820, overl. Wolphaartsdijk 26-12-1820.
 8. BASTIANA SNOODIJK, geb. Wolphaartsdijk 1-1-1823, overl. Wolphaartsdijk 10-1-1823.
 9. MARTINA SNODIJK, geb. Wolphaartsdijk 7-12-1824, overl. Wolphaartsdijk 8-12-1824.


Vd. LEVINA PRIESTER (dr. van IVc), geb. Wissenkerke ca. 1787, Arbeidster, overl. Colijnsplaat 6-2-1845, .
Kind(eren):
 1. LEVINA PRIESTER, geb. Colijnsplaat 29-10-1812, Arbeidster, overl. Colijnsplaat 16-8-1847, tr. Colijnsplaat 18-5-1833 JACOBUS GOEMAN, geb. Colijnsplaat 14-9-1793, Arbeider, overl. Colijnsplaat 14-1-1877, zn. van Anthonij Goeman, Boer, Melker, en Jacomina Adriaanse Imanse.

LEVINA PRIESTER, tr.(1) Colijnsplaat 17-5-1826 JAN JOHANNES VAN DRIELE, geb. ca. 1770, Schippersknecht/Sjouwer, overl. Colijnsplaat 25-12-1842, zn. van Arend Jansen van Driele en Tona Drogendijk.


Ve. DIRKJE JOHANNA POORTVLIET (dr. van IVd), ged. Colijnsplaat 18-5-1778, Arbeidster, overl. Wissenkerke 25-12-1853, ondertr./tr. Kats/Colijnsplaat 3/17-11-1802 ADRIAAN ADRIAANS CORSHUISE, geb./ged. Colijnsplaat 6/7-2-1779, Arbeider, overl. Wissenkerke 26-3-1841, zn. van Adriaan Korsuize en Cornelia Poortvliet.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNA KORSHUIJZE, geb. Colijnsplaat ca. 1805, overl. Wissenkerke 11-10-1899, tr.(1) Wissenkerke 9-8-1833 GIJSBRECHT BOOT, geb. Wissenkerke 18-4-1797, overl. Wissenkerke 19-10-1853, zn. van Pieter Boot en Jannetje de Smit, tr.(2) Wissenkerke 9-3-1859 CORNELIS BOUTERSE, geb. Wissenkerke 6-8-1813, overl. Wissenkerke 17-8-1876, zn. van Johannis Bouterse en Susanna Boot.
 2. GEERTRUIDA KORSHUIJZE, geb. Colijnsplaat 27-3-1808, overl. Kortgene 1-9-1874, tr. Kortgene 13-11-1830 NICOLAAS HOOGERHEIDE, geb./ged. Kortgene 3/12-10-1806, Arbeider, overl. Kortgene 12-12-1871, zn. van Izaak Hoogerheide en Maria Assene.
 3. CORNELIA KORSUIJZE, geb. Colijnsplaat ca. 1810, Arbeidster, overl. Colijnsplaat 18-11-1889, tr. Kortgene 12-11-1831 PIETER ALEBREGTSE, geb. Wissenkerke 7-9-1809, Arbeider, Timmerman, overl. Wissenkerke 15-9-1876, zn. van Cornelis Alebregtse, Arbeider, en Sara Koeman.
 4. PIETERNELLA KORSUIJZE, geb. Colijnsplaat ca. 1814, overl. Colijnsplaat 28-6-1815.
 5. ADRIAAN KORSUIJZE, geb. Colijnsplaat ca. 1816, overl. Colijnsplaat 30-8-1816.
 6. DOODGEBOREN DOCHTER, geb. Kortgene 26-6-1821, overl. Kortgene 26-6-1821.


Vf. JOHANNA POORTVLIET(D) (dr. van IVd), ged. Colijnsplaat 11-11-1781, overl. Kortgene 3-11-1814, tr. Kortgene 11-12-1808 LAURENS MAAS, ged. Kortgene 8-2-1777, overl. Kortgene 17-10-1846, zn. van Bartel Laurensz Maas en Tannetje Bl. Cusee.
Uit dit huwelijk:
 1. BARTEL MAAS, geb./ged. Kortgene 10/16-4-1809, overl. voor 1811.
 2. GEERTRUID MAAS, geb./ged. Kortgene 24/28-5-1810, Dienstmeid(32), Arbeidster(35), overl. Kortgene 1-2-1835, tr. Kortgene 16-3-1832 MARCUS P. BOUWENSE, geb. Kortgene 24-10-1807, Arbeider (1832), overl. Kortgene 18-3-1862, zn. van Pieter Bouwense, Cordonnier, en Catharina Hoogerheide.
 3. TANNETJE MAAS, geb. Kortgene 14-9-1811, overl. Kortgene 3-10-1811.
 4. JOHANNA MAAS, geb. Kortgene 1-10-1812, Dienstmeid (34), overl. Kortgene 15-11-1886, tr. Kortgene 13-12-1834 MATTHEUS CLEMENT, geb. Kortgene, ged. Kortgene 6-2-1803, Arbeider, overl. Kortgene 31-7-1879 zn. van Marinus Clement, Arbeider, en Geertruid Knuit.


Vg. MARIA POORTVLIET (dr. van IVd), geb. Colijnsplaat ca. 1786, Dienstmeid, overl. Colijnsplaat 4-10-1876, tr. Colijnsplaat 2-8-1815 JANUS BOLLE, geb. Kortgene ca. 1788, Arbeider, Boerenknecht, overl. Colijnsplaat 9-6-1845, zn. van Marinus Bolle en Elisabeth Schrier, Arbeidster.
Uit dit huwelijk:
 1. ABRAHAM BOLLE, geb. Colijnsplaat 24-8-1816, overl. Colijnsplaat 24-8-1816.
 2. ELISABETH BOLLE, geb. Colijnsplaat 17-8-1817, Arbeidster, overl. Colijnsplaat 26-5-1857, tr. Colijnsplaat 13-5-1843 HENDRIK BLOK, geb. Colijnsplaat 20-10-1815, Arbeider (1844), overl. Colijnsplaat 12-6-1874, zn. van Jan Blok, Arbeider, en Janna van Stelle, Arbeidster.
 3. JOHANNIS BOLLE, geb. Colijnsplaat 17-6-1819, overl. Colijnsplaat 17-11-1819.
 4. GEERTRUID BOLLE, geb. Colijnsplaat 2-1-1821, overl. Colijnsplaat 24-10-1890.
 5. MARIA BOLLE, geb. Colijnsplaat 24-4-1822, overl. Colijnsplaat 19-12-1822.
 6. JOHANNA BOLLE, geb. Colijnsplaat 3-5-1824, overl. Colijnsplaat 30-7-1824.
 7. LEVENLOOS BOLLE, geb. Colijnsplaat 25-4-1826, overl. Colijnsplaat 25-4-1826.
 8. LEVENLOOS BOLLE, geb. Colijnsplaat 8-4-1828, overl. Colijnsplaat 8-4-1828.


Vh. PIETERNELLA POORTVLIET (dr. van IVd), geb. Colijnsplaat ca. 1792, Dienstmeid, Arbeidster, overl. Colijnsplaat 19-2-1829, tr. Colijnsplaat 13-1-1818 ADRIAAN NOORDHOEK, geb. Wissenkerke 14-9-1796, Boerenknecht (1818), overl. Colijnsplaat 29-5-1860, zn. van Jacob Noordhoek en Cornelia Marinus Verhulst.
Uit dit huwelijk:
 1. JACOB NOORDHOEK, geb. Colijnsplaat 2-7-1818, overl. Colijnsplaat 7-8-1818.
 2. JACOB NOORDHOEK, geb. Colijnsplaat 17-9-1819, Arbeider (1890), overl. Colijnsplaat 26-5-1890, tr. Colijnsplaat 25-3-1844 GIJSJE KIEVIT, geb. Middelharnis ca. 1824, Arbeidster (1844), overl. Colijnsplaat 23-12-1916, dr. van Pieter Kievit en Johanna de Geus.
 3. JOHANNA NOORDHOEK, geb. Colijnsplaat 21-9-1821, overl. Colijnsplaat 3-11-1821.
 4. CORNELIS NOORDHOEK, geb. Colijnsplaat 11-1-1823, overl. Colijnsplaat 20-1-1823.
 5. JOHANNES NOORDHOEK, geb. Colijnsplaat 11-1-1823, overl. Colijnsplaat 20-1-1823.
 6. JOHANNIS NOORDHOEK, geb. Colijnsplaat 28-5-1824, overl. Colijnsplaat 30-3-1825.
 7. JOHANNIS NOORDHOEK, geb. Colijnsplaat 13-8-1826, overl. Colijnsplaat 8-9-1826.
 8. JOHANNIS NOORDHOEK, geb. Colijnsplaat 19-1-1828, overl. Colijnsplaat 23-2-1828.
 9. CORNELIA PIETERNELLA NOORDHOEK, geb. Colijnsplaat 11-2-1829, overl. Colijnsplaat 28-4-1830.


Vi. ADRIANA POORTVLIET (dr. van IVd), geb. Colijnsplaat ca. 1796, Dienstmeid, overl. Colijnsplaat 1-7-1877, .
Kind(eren):
 1. ADRIAAN POORTVLIET, geb. Colijnsplaat ca. 10-1825, overl. Colijnsplaat 2-6-1826.

ADRIANA POORTVLIET, tr.(1) Colijnsplaat 1-5-1830 LEENDERT DE PREE, geb. Kortgene ca. 1801, Timmermansknecht (1811), overl. Colijnsplaat 2-3-1864, zn. van Marinus de Pree en Pieternella van den Berge.
Uit dit huwelijk:
 1. PIETERNELLA DE PREE, geb. Colijnsplaat ca. 12-1830, overl. Colijnsplaat 4-3-1832.
 2. LEVENLOOS , geb. Colijnsplaat 9-3-1832, overl. Colijnsplaat 9-3-1832.
 3. LEVENLOOS , geb. Colijnsplaat 15-6-1833, overl. Colijnsplaat 15-6-1833.
 4. PIETERNELLA DE PREE, geb. Colijnsplaat ca. 6-1834, overl. Colijnsplaat 16-8-1834.
 5. GEERTRUID DE PREE, geb. Colijnsplaat ca. 7-1834, overl. Colijnsplaat 24-8-1834.
 6. MARINUS DE PREE, geb. Colijnsplaat ca. 3-1836, overl. Colijnsplaat 8-6-1836.
 7. GEERTRUID DE PREE, geb. Colijnsplaat 6-10-1839, overl. Colijnsplaat 22-10-1839.


Vj. LOUIS WISSE (zn. van IVe), geb. Wissenkerke 24-9-1772, Landbouwer, overl. Wissenkerke 7-5-1834, ondertr. Middelburg 20-9-1794 JOZINA AELRICHTS, geb. Middelburg 22-10-1771, overl. Wissenkerke 22-3-1836, dr. van Jan Aelrichs en Maria Wagenaar.
Uit dit huwelijk:
 1. ANTHONETTA WISSE, geb./ged. Wissenkerke 22/25-9-1796, overl. Wissenkerke 30-3-1837, tr. Wissenkerke 5-7-1816 MARINUS DE VOS, geb./ged. Wissenkerke 10/16-10-1796, Landbouwer, overl. Wissenkerke 16-12-1842, zn. van Marinus Marinus de Vos en Maria Taselaar.
 2. MARINUS WISSE, geb. Wissenkerke 13-2-1798, overl. Wissenkerke 24-3-1818, tr. Willemstad 23-10-1817 JOHANNA SCHIPPERS, geb. Willemstad ca. 1796, dr. van Cornelis Hendrik Schippers en Maria Bastiaanse Struik.
 3. ELISABETH WISSE, geb. Wissenkerke ca. 1799, overl. Wissenkerke 28-3-1879, tr.(1) Wissenkerke 26-6-1818 CORNELIS CAAUWE, tr.(2) ADRIAAN MARCUSSE, geb. Wolphaartsdijk 10-8-1793, Landmansknecht, overl. Wissenkerke 10-6-1873, zn. van Marcus Marcusse en Jacoba Imanse.
 4. PIETER WISSE, geb. Wissenkerke 16-11-1800.
 5. PIETERNELLA MARTINA WISSE, geb. Wissenkerke ca. 1803, overl. Wissenkerke 24-1-1877, tr. Wissenkerke 13-7-1821 FRANS FRANSCOISE, geb. St. Maartensdijk 28-2-1797, Herbergier (1838), overl. Wissenkerke 24-11-1863, zn. van Frans Francoise en Janna van Oost.
 6. MARIA JOHANNA WISSE, geb. Wissenkerke ca. 1804, tr. Wissenkerke 14-8-1833 HENDRICK VAN GEND, geb. Willemstad ca. 1811, Schipper, zn. van Hendrik van Gend en Neesje Smits.
 7. WILLEM WISSE, geb. Wissenkerke 26-9-1809.
 8. DIRKJE WISSE, geb. Wissenkerke 7-6-1812, overl. Wissenkerke 21-6-1812


Vk. DIRK CORNELISZ POORTVLIET (zn. van IVf), geb./ged. Colijnsplaat 30-6/6-7-1777, Boerenknecht, overl. Colijnsplaat 30-1-1833, tr. Colijnsplaat 15-11-1801 THONA CORNELISDR. VAN DER WEELE, geb./ged. Colijnsplaat 27-1/8-2-1784, Boerendochter, overl. Kats 21-2-1845.
Uit dit huwelijk:
 1. CORNELIS POORTVLIET, geb./ged. Colijnsplaat 26-12-1802/2-1-1803.
 2. PIETERNELLA ELISABETH POORTVLIET, geb./ged. Colijnsplaat 1/4-3-1804.
 3. ADRIANA POORTVLIET, geb./ged. Colijnsplaat 29-8/8-9-1805.


Vl. CORNELIA POORTVLIET (dr. van IVf), geb./ged. Colijnsplaat 17/22-11-1779, Arbeidster, overl. Colijnsplaat 3-12-1854, tr. Colijnsplaat 19-4-1801 CORNELIS BASTIAANS, geb. Colijnsplaat 15-1-1775, Arbeider, overl. Colijnsplaat 30-12-1844, zn. van Hendrik Bastiaanse en Magritha van Driessen.
Uit dit huwelijk:
 1. BASTIAAN BASTIAANSE, geb. Colijnsplaat 19-6-1816, overl. Colijnsplaat 19-6-1816.


Vm. DAVID POORTVLIET (zn. van IVf), geb./ged. Colijnsplaat 29/30-12-1781, overl. Colijnsplaat 6-3-1854, tr.(1) Colijnsplaat 27-2-1803 LEVINA LEENDERTS HENDRIKSDR., geb./ged. Colijnsplaat 29-9/9-10-1785, overl. Arnemuiden 16-4-1816, dr. van Hendrik Marinusse leendertse en Tannetje van Haver.
Uit dit huwelijk:
 1. ADRIANA POORTVLIET, geb. Colijnsplaat ca. 1803, Werkster, overl. Colijnsplaat 19-11-1875, tr. Colijnsplaat 18-7-1828 PIETER LINDE, geb. 's Heerenhoek ca. 1798, Sjouwer(29), Schipper(32), zn. van Jan Dankerse Linde, Arbeider, en Maatje Pieterse Baas.
 2. CORNELIA TONA POORTVLIET, geb. Colijnsplaat ca. 1807, Arbeidster, overl. Colijnsplaat 6-5-1877, tr. Colijnsplaat 21-4-1832 JAN DE WIT, geb. Colijnsplaat ca. 1808, Arbeider, overl. Colijnsplaat 13-9-1873, zn. van Cornelis de Wit en Tannetje de Visser, Arbeidster.

DAVID POORTVLIET, tr.(2) Colijnsplaat 13-8-1817 MARIA MEIJER, geb. Colijnsplaat ca. 1791, overl. Colijnsplaat 13-1-1842, dr. van Cornelis Meijer, Arbeider, en Maria Hoogerheide.
Uit dit huwelijk:
 1. MARIA POORTVLIET, geb. Colijnsplaat 19-10-1817, overl. Colijnsplaat 19-10-1817.
 2. MARIA POORTVLIET, geb. Colijnsplaat ca. 9-1818, overl. Colijnsplaat 7-11-1818.
 3. CORNELIS POORTVLIET, geb. Colijnsplaat ca. 1821, Arbeider, overl. Colijnsplaat 26-8-1901, tr.(1) Colijnsplaat 4-2-1843 CORNELIA GOULOZE, geb. Colijnsplaat ca. 1824, Arbeidster, overl. Colijnsplaat 30-8-1857, dr. van Jacobus Goulooze en Cornelia Hogerheide, tr.(2) Colijnsplaat 22-4-1865 GEERTRUID KOOLE, geb. Colijnsplaat ca. 1823, overl. Colijnsplaat 20-8-1900, dr. van Jacob Koole, Arbeider, en Maria La Roi, Arbeidster.
 4. MARIA POORTVLIET, geb. Colijnsplaat ca. 1822, Dienstmeid, tr. Colijnsplaat 26-7-1845 HUBREGT DE WOLF, geb. Goes ca. 1813, overl. Colijnsplaat 19-2-1890, zn. van Johannes de Wolf, Hovenier, en Pieternella de Mul.
 5. DIRKJE POORTVLIET, geb. Colijnsplaat ca. 1-1823, overl. Colijnsplaat 10-4-1824.
 6. MARTHA POORTVLIET, geb. Colijnsplaat ca. 4-1825, overl. Colijnsplaat 1-6-1825.


Vn. PIETER VAN DER BILDT (zn. van IVg), geb./ged. Kats 17/19-1-1783, overl. Wolphaartsdijk 17-1-1828, tr. Borsele 8-5-1817 LENA FILIUS, geb. Baarland ca. 1797, Dienstmeid te Borsele (1817), overl. Wolphaartsdijk 14-9-1877.
Uit dit huwelijk:
 1. ADRIANA VAN DER BILT, geb. Borsele 26-8-1818.
 2. GERARD VAN DER BILT, geb. Wolphaartsdijk 9-9-1819, overl. Wolphaartsdijk 31-10-1819.
 3. PIETER VAN DER BILT, geb. Wolphaartsdijk 11-10-1820, Smidsknecht(46), Smid(51), overl. Wolphaartsdijk 16-1-1889, tr. Wolphaartsdijk 9-4-1846 PETRONELLA KLOOSTERMAN, geb. Borsele ca. 1821, overl. Wolphaartsdijk 9-2-1889, dr. van Jan Kloosterman en Adriana Karelse.
 4. STOFFELINA VAN DER BILT, geb. Wolphaartsdijk 6-8-1823, overl. Wolphaartsdijk 22-2-1850, tr. Wolphaartsdijk 13-3-1845 LEENDERT VAN OOSTEN, geb. Wolphaartsdijk ca. 1822, Timmerman 1850, zn. van Janus van Oosten en Adriana Zweedijk.
 5. ADRIANA VAN DER BILT, geb. Wolphaartsdijk 19-8-1825, tr. Wolphaartsdijk 20-12-1860 DIRK VAN DER SCHRAAF, geb. Goes, zn. van Pieter van der Schraaf en Josina de Bla.
 6. GEERTRUID VAN DER BILT, geb. Wolphaartsdijk 15-2-1827.
 7. GERARD PIETER VAN DER BILT, geb. Wolphaartsdijk 2-9-1828, tr. Borsele 10-4-1851 MAATJE BOEIJ, geb. Borsele, dr. van Janus Boeij en Geertruid Schaaphuizen.


Vo. MAARTEN VAN DER BILDT (zn. van IVg), geb./ged. Kats 26/29-5-1785, overl. 's Heer Hendrikskinderen 9-9-1826, ondertr. Wissenkerke 8-2-1805 CORNELIA VAN DER WEELE, ged. Kortgene 29-7-1787, overl. 's Heer Hendrikskinderen 7-10-1831, dr. van Cornelis van der Weele en Sara Cornelisse Karman.
Uit dit huwelijk:
 1. PIETER VAN DER BILDT, geb./ged. Kats 8/12-5-1805, tr.(1) Borsele 28-11-1839 FRANCINA DEN HERDER, geb. Borsele, dr. van Jan den Herder en Christina de Bart, tr.(2) Borsele 18-1-1849 PIETERNELLA CLASINA ROOSE, geb. Middelburg, dr. van Jacobus Roose en Gouverina Vos.
 2. SARA VAN DER BILDT, geb./ged. Kats 31-5/8-6-1806.
 3. ADRIAAN VAN DER BILDT, geb./ged. Kats 3/15-1-1809.
 4. KORNELIS VAN DER BILDT, geb./ged. Kats 30-11/10-12-1809.
 5. SARA VAN DER BILDT, geb. 's Heer Arendskerke 29-11-1816, tr.(1) Heinkenszand 15-5-1839 JACOB KLOOSTERMAN, tr.(2) 's Heer Arendskerke 28-9-1854 CORNELIS VAN DER WEELE.
 6. DIRK VAN DER BILT, geb. 's Heer Hendrikskinderen ca. 1821, overl. 's Heer Hendrikskinderen 10-6-1836.
 7. ADRIANA VAN DER BILT, geb. 's Heer Hendrikskinderen ca. 1822, overl. 's Heer Hendrikskinderen 1-10-1836.
 8. MARTINUS VAN DER BILT, geb. 's Heer Hendrikskinderen ca. 1823, overl. 's Heer Hendrikskinderen 17-7-1823.
 9. MARTINA VAN DER BILT, geb. 's Heer Hendrikskinderen ca. 1826, overl. 's Heer Hendrikskinderen 20-9-1826.


Vp. JANNA BREEWEGE (dr. van IVg), geb./ged. Kats 8/10-2-1788, Dienstmeid, overl. Kortgene 9-4-1849, tr. Kortgene 12-7-1822 LAURENS MAAS, ged. Kortgene 8-2-1777, overl. Kortgene 17-10-1846, zn. van Bartel Laurensz Maas en Tannetje Bl. Cusee.
Uit dit huwelijk:
 1. JANNETJE MAAS, geb. Kortgene ca. 5-1823, overl. Kortgene 2-2-1824.
 2. ADRIANA MAAS, geb. Kats ca. 1825, overl. Colijnsplaat 30-1-1905.
 3. TANNETJE MAAS, geb. Kortgene ca. 1826, overl. Kortgene 18-3-1826.
 4. KRIJN MAAS, geb. Kortgene ca. 1827, overl. Kortgene 10-6-1828.


Vq. MARTINA BREEWEGE(N) (dr. van IVg), geb./ged. Kats 7/13-1-1795, Winkelierster, overl. Wissenkerke 14-5-1818, tr. Wissenkerke 7-4-1814 ADRIAAN VERHULST, geb. Wissenkerke 19-1-1794, Arbeider/Winkelier, overl. Wissenkerke 23-6-1861, zn. van Izak Verhulst en Maria de Vos.
Uit dit huwelijk:
 1. ADRIANA VERHULST, geb. Wissenkerke 13-8-1814, overl. Wissenkerke 20-8-1814.
 2. KRIJN VERHULST, geb./ged. Wissenkerke 21/27-8-1815, overl. Wissenkerke 23-4-1816.
 3. MARIA ADRIANA VERHULST, geb. Wissenkerke 14-9-1816, overl. Wissenkerke 9-6-1817.
 4. ADRIANA CORNELIA VERHULST, geb./ged. Wissenkerke 14/22-9-1816.
 5. KRIJN PIETER VERHULST, geb./ged. Wissenkerke 18/21-9-1817, overl. Wissenkerke 18-12-1818.


Vr. JOHANNES AMPERSE (zn. van IVh), geb./ged. Wissenkerke 31-3/3-4-1768, Slager, overl. tussen 13-5-1813 en 26-9-1849, ondertr.(1) Middelburg 19-10-1793, tr.(1) Kamperland ELISABETH HOEDMAN, geb. Hulst 31-1-1759, overl. Middelburg 2-12-1812, dr. van Hendrik Hoedman en Elisa Haloons.
Uit dit huwelijk:
 1. PIETER JOHANNES AMPERS, geb./ged. Middelburg 21/28-4-1795, Sjouwer, Kantoorloper Marine, overl. Vlissingen 21-9-1852, tr. Middelburg 23-11-1815 JACOBA KUIJPERS, geb./ged. Middelburg 26-2/6-3-1787, Dienstbode, overl. Vlissingen 14-3-1855, dr. van Anthonie Kuijpers en Adriana Bosdijk.

JOHANNES AMPERSE, tr.(2) Middelburg 13-5-1813 HELENA LANDTMAN, geb./ged. Middelburg 29-11/1-12-1776, Journalier, overl. Middelburg 25-9-1849, dr. van Anthonij Landtman en Maria Hulst.


Vs. PIETER AMPERSE (zn. van IVh), geb. Wissenkerke 12-1-1770, kleermaker, overl. Baarland 21-12-1844, ondertr./tr. Baarland 17-9/12-10-1796 CATALINA MOLS (DE MOL), geb./ged. Bakendorp 22/30-3-1766, Arbeidster, overl. Baarland 25-1-1844, dr. van Pieter de Mol en Maria Adriaanse de Geiter.
Uit dit huwelijk:
 1. ADRIANA AMPERSE, geb./ged. Baarland 4/8-1-1797, overl. Baarland 16-11-1810.
 2. MARIA AMPERSE, geb./ged. Baarland 20/25-7-1802, overl. voor 15-4-1806
 3. MARIA AMPERSE, geb./ged. Baarland 15/20-4-1806, overl. Baarland 9-9-1806.


Vt. HENDRIK AMPERSE(N) (zn. van IVh), geb. Wissenkerke 7-8-1773, schippersknecht, douanier, overl. Kortgene 7-7-1815, ondertr./tr. Kortgene 20-11/6-12-1801 MARIA (ELISABETH) WITTERS, geb. Kortgene 31-3-1781, koopmansdochter, overl. Kortgene 9-2-1842, dr. van Hendrik Witters en Hendrika Janusse Schrier.
Uit dit huwelijk:
 1. ADRIANA AMPERSE, geb. Kortgene, ged. Kortgene 18-4-1802, winkelierster, overl. Kortgene 23-11-1846, tr. Kortgene 28-4-1827 PAULUS IMANSE FLIPSE, ged. Kortgene 30-11-1800, Winkelier(31), arbeider, overl. Kortgene 26-1-1832, zn. van Dignis Imanse Flipse en Adriana Strijd.
 2. HENDRIKA AMPERSE, ged. Kortgene 13-5-1804.
 3. PIETERNELLA AMPERSE, geb./ged. Kortgene 15/21-12-1806, overl. Kortgene 19-10-1807.
 4. HENDRIK AMPERSE, geb./ged. Kortgene 19/26-6-1808, arbeider, overl. Kortgene 31-3-1866, tr. Wissenkerke 25-5-1833 SARA SCHRIER, geb. Wissenkerke ca. 1804, arbeidster, overl. Kortgene 5-8-1890, dr. van Adriaan Schrier en Bastiana van den Brande.
 5. PIETERNELLA AMPERSE, geb. Kortgene ca. 11-1810, overl. Kortgene 19-10-1811.
 6. PIETER AMPERSE, geb. Kortgene 5-12-1811, Arbeider(36), Winkelier, overl. Kortgene 18-1-1894, tr.(1) Kortgene 20-8-1836 MAGDALENA DE LOOFF, geb. Kortgene 15-4-1814, Dienstmeid(36), Winkelierster, overl. Kortgene 17-11-1861, dr. van Jacobus de Looff, Arbeider, en Willemijna Korshuijze, tr.(2) Kortgene 5-5-1864 CORNELIA GEENE, geb. Wolphaartsdijk 28-2-1837, dienstmeid, overl. Kortgene 11-9-1908, dr. van Leendert Geene en Krina van der Blik.
 7. MARINUS AMPERSE, geb. Kortgene 28-2-1814, Arbeider(37), Visverkoper(48), overl. Springwells tussen 1860 en 1870, tr.(1) Kortgene 10-6-1837 NEELTJE DE WAARD, geb. Kats 9-2-1814, partikuliere, overl. Goes 8-9-1846, dr. van Pieter de Waard en Neeltje Koole, tr.(2) Goes 8-4-1847 GEERTRUID DEN HOND, geb. Goes 29-3-1826, overl. USA, dr. van Jan den Hond en Elisabeth Johanna van de Schrave.


Vu. JO(H)ANNES GIDEONSE DE RIJDER (zn. van IVj), geb./ged. Kats 22-11/8-12-1771, Arbeider, overl. Kats 31-12-1833, ondertr./tr. Kats 20-10/6-11-1796 JANNA PIETERSE DE BRUINE, ged. Kortgene 17-1-1769, overl. Kats 19-2-1832, dr. van Pieter de Bruine en Janna Adriaanse Verburg.
Uit dit huwelijk:
 1. BLASINA DE RIJDER, geb./ged. Kats 24/27-8-1797, Arbeidster 1817, overl. Kats 13-12-1842, tr. Kats 22-3-1817 JAN BOUTERSE, geb. Wissenkerke 19-9-1790, Arbeider/Landmansknecht, overl. Kats 18-12-1847, zn. van Cornelis Jan Bouterse en Johanna Adriaanse Bouterse.
 2. PIETER DE RIJDER, geb./ged. Kats 17/21-10-1798, Arbeider 1817, overl. Wissenkerke 15-4-1846, tr.(1) Kats 3-9-1817 LEVINA VAN DER MAAS, geb./ged. Kats 29-12-1797/7-1-1798, Arbeidster, dr. van Pieter van der Maas en Cornelia Janse Wante, tr.(2) Wissenkerke 25-8-1845 LAURINA SLABBEKOORN, geb. Heinkenszand 7-1-1816, Arbeidster, overl. Heinkenszand 12-11-1850, dr. van Guiljon Slabbekoorn, Arbeider, en Cornelia Geluk.


Vv. MAATJE DE RIJDER/RIDDER (dr. van IVj), geb./ged. Kats 12/17-11-1782, overl. Wissenkerke 4-10-1814, tr. IZAK JANSE DE VOS, geb. Wissenkerke 23-9-1780, overl. Wissenkerke 11-9-1857, zn. van Jan Marinusse de Vos en Johanna Imanse.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNA DE VOS, geb./ged. Wissenkerke 6/12-5-1811, overl. Wissenkerke 6-7-1811.
 2. BLAZINA DE VOS, geb./ged. Wissenkerke 25-2/7-3-1813, overl. Wissenkerke 5-7-1813.


Vw. ELISABETH DE RIJDER (dr. van IVj), geb./ged. Kats 3/4-12-1785, Arbeidster overl. Wissenkerke 22-5-1856, tr.(1) Wissenkerke 13-4-1821 IMAN FILIUS, geb. Wissenkerke 20-7-1775, Arbeider, Boer, overl. Wissenkerke 1-5-1823, zn. van Adriaan Filius en Jacoba Flipse.
ELISABETH DE RIJDER, .
Kind(eren):
 1. FOORT DE RIJDER, geb. Wissenkerke 8-12-1801, overl. Wissenkerke 10-1-1834.
 2. GIDEON DE RIJDER, geb. Wissenkerke 29-4-1807, Arbeider, overl. Wissenkerke 9-6-1867, tr.(1) Wissenkerke 27-12-1833 LEUNTJE WOUTERSE, geb. Wissenkerke ca. 1806, overl. Wissenkerke 5-7-1850, dr. van Johannis Wouterse, Kuipersbaas, en Leuntje Pieters Tazelaar, tr.(2) Wissenkerke 27-11-1850 JANNA SERIER, geb./ged. Wissenkerke 29-2/22-3-1812, overl. Wissenkerke 9-6-1869, dr. van Margrietha Serier.