Genealogie BOONE

Genealogie BOONE

opgemaakt op 28-12-2000
jm.amperse@hetnet.nl

I. PIETER JANSEN BOONE, geb. Zanddijk, ondertr. Vrouwenpolder, tr. 21-1-1696 CORNELIA LEYNS (MACHIELS), geb. Zanddijk.
Uit dit huwelijk:
 1. MATIE BOONE, ged. Vrouwenpolder 3-2-1697.
 2. JAN PIETERS BOONE, ged. Vrouwenpolder 24-8-1698, volgt IIa.
 3. TANNETIE BOONE, ged. Vrouwenpolder 2-1-1701, volgt IIb.
 4. PIETER (PIETERSE) BOONE, ged. Vrouwenpolder 7-10-1703, volgt IIc.
 5. LEIJN PIETERSE BOONE, ged. Vrouwenpolder 27-12-1705, volgt IId.


IIa. JAN PIETERS BOONE (zn. van I), ged. Vrouwenpolder 24-8-1698, tr. Vrouwenpolder 5-5-1722 CORNELIA LAMMERS, ged. Gapinge 9-1-1701.
Uit dit huwelijk:
 1. PIETER BOONE, ged. Gapinge 3-1-1723, volgt IIIa.
 2. LEINTIE BOONE, ged. Vrouwenpolder 2-4-1724.
 3. CORNELIA BOONE, ged. Vrouwenpolder 17-6-1725.
 4. WALRAVE BOONE, ged. Serooskerke 28-7-1726.
 5. MATIE BOONE, ged. Serooskerke 14-3-1728.
 6. LEINTIE BOONE, ged. Serooskerke 23-9-1731.
 7. LEIJNTJE BOONE, ged. West Souburg 15-8-1734, ondertr. Koudekerke 26-9-1761 CORNELIS (WILLEMSE) VAN SLUIS, ged. Koudekerke 27-11-1733, overl. Middelburg 30-12-1816.


IIb. TANNETIE BOONE (dr. van I), ged. Vrouwenpolder 2-1-1701, tr. FRANS JANSEN WOUW.
Uit dit huwelijk:
 1. JAN WOUW, ged. Oost Kapelle 12-1-1727.


IIc. PIETER (PIETERSE) BOONE (zn. van I), ged. Vrouwenpolder 7-10-1703, ondertr. Oost Kapelle 11-4-1733, tr. Vrouwenpolder DINA MAARTENSE ROOSE, ged. Serooskerke 9-3-1714.
Uit dit huwelijk:
 1. PETRUS BOONE, ged. Oost Kapelle 10-6-1735.
 2. JANNA BOONE, ged. Oost Kapelle 15-6-1738.
 3. JANNA BOONE, ged. Oost Kapelle 5-7-1739, ondertr./tr. Grijpskerke 27-4/13-5-1765 ADRIAAN GOEDHART.
 4. MAARTEN BOONE, ged. Oost Kapelle 17-7-1740, volgt IIIb.
 5. JAN BOONE, ged. Oost Kapelle 1-10-1741.
 6. JAN BOONE, ged. Oost Kapelle 23-9-1742, volgt IIIc.
 7. CORNELIA BOONE, ged. Oost Kapelle 27-12-1744, tr. LEUNIS BOSSELAAR.
 8. MATIE BOONE, ged. Oost Kapelle 30-3-1749.


IId. LEIJN PIETERSE BOONE (zn. van I), ged. Vrouwenpolder 27-12-1705, ondertr./tr. St. Laurens 3/22-3-1731 MARIA PIETERSE GELEIJNSE.
Uit dit huwelijk:
 1. CORNELIA BOONE, ged. St. Laurens 6-1-1732, ondertr. Gapinge 19-5-1757 ADRIAAN BESUIJEN, geb. Serooskerke.
 2. CHRISTINA BOONE, ged. St. Laurens 22-5-1735.
 3. CHRISTINA BOONE, ged. St. Laurens 16-3-1738, ondertr. St. Laurens 23-5-1761 CORNELIS KASSE, geb. Serooskerke.
 4. PIETER BOONE, ged. St. Laurens 12-7-1739.
 5. PIETER BOONE, ged. St. Laurens 10-12-1741, volgt IIId.


IIIa. PIETER BOONE (zn. van IIa), ged. Gapinge 3-1-1723, overl., ondertr. Koudekerke 18-4-1761 CORNELIA DEN HOLLANDER, geb. West Kapelle, overl..
Uit dit huwelijk:
 1. JAN BOONE, geb. Koudekerke 19-12-1767.
 2. WILLEM (PIETERSE) BOONE, geb. Koudekerke 27-10-1774, ged., volgt IVa.
 3. JAN (PIETERSE) BOONE, geb. Koudekerke 29-1-1777, ged., volgt IVb.


IIIb. MAARTEN BOONE (zn. van IIc), ged. Oost Kapelle 17-7-1740, ondertr. Zoutelande, tr. Oost Kapelle 13-11-1763 JANNA DE PRIESTER, geb. Zoutelande.
Uit dit huwelijk:
 1. PIETER BOONE, geb. Oost Kapelle 4-1-1764.


IIIc. JAN BOONE (zn. van IIc), ged. Oost Kapelle 23-9-1742, ondertr./tr. Vrouwenpolder 4/19-3-1769 LEUNTJE WILLEMSE BAK, geb. Vrouwenpolder, overl. Oost Kapelle 4-8-1812.
Uit dit huwelijk:
 1. JAN BOONE, ged. Vrouwenpolder, volgt IVc.
 2. FRANS JANSE BOONE, ged. Vrouwenpolder, volgt IVd.
 3. MAERTEN BOONE, ged. Vrouwenpolder, volgt IVe.
 4. WILLEM JANSE BOONE, ged. Vrouwenpolder, volgt IVf.
 5. JOHANNA JANSE BOONE, ged. Vrouwenpolder, ondertr./tr. Vrouwenpolder/Oost Kapelle 25-4/10-5-1801 JACOBUS ABRAHAMSZ DEN HOLLANDER, geb. Domburg.


IIId. PIETER BOONE (zn. van IId), ged. St. Laurens 10-12-1741, ondertr./tr. Serooskerke/St. Laurens 14-4/1-5-1764 JOHANNA AARNOUTSE, geb. Serooskerke 29-1-1741.
Uit dit huwelijk:
 1. LIJN BOONE, ged. St. Laurens 10-3-1765, volgt IVg.
 2. AARNOUT BOONE, ged. St. Laurens 26-12-1766, volgt IVh.
 3. MARIA BOONE, ged. St. Laurens 12-12-1768, volgt IVi.
 4. JAN BOONE, ged. St. Laurens 9-12-1770, volgt IVj.
 5. ADRIAEN PIETERSE BO(O)NE, ged. St. Laurens 9-5-1773, volgt IVk.
 6. PIETER BOONE, ged. St. Laurens 27-8-1775.
 7. LEIJNTJE PIETERSE BOONE, ged. St. Laurens 8-9-1776, overl. Grijpskerke 31-1-1856, ondertr./tr. St. Laurens 16-2/5-3-1805 LEYN LEYNSE BOSSELAAR, geb. Vrouwenpolder.
 8. JANNA PIETERSE BOONE, ged. St. Laurens 18-10-1778, overl. Serooskerke 18-11-1858, ondertr./tr.(1) St. Laurens/Serooskerke 18-2/5-3-1809 WILLEM CORNELISSE BOENE, geb. St. Laurens, overl. Serooskerke 30-5-1820, tr.(2) Serooskerke 31-3-1821 JAN JANSE MEIJERS, geb. Serooskerke 2-11-1786, overl. Serooskerke 30-11-1825, tr.(3) Serooskerke 4-3-1826 HENDRIK MELIS, geb. Vrouwenpolder 16-9-1785.
 9. PIETERNELLA BOONE, ged. St. Laurens 25-5-1783, ondertr./tr. St. Laurens 4/19-8-1810 JACOBUS JACOBUSZE VAN KEULEN, geb. Grijpskerke.


IVa. WILLEM (PIETERSE) BOONE (zn. van IIIa), geb. Koudekerke 27-10-1774,ondertr. Koudekerke 22-4-1797 SUZANNA ADRIAANZ STURM, geb. Koudekerke.
Uit dit huwelijk:
 1. CORNELIA BOONE, geb. Koudekerke 29-3-1798.


IVb. JAN (PIETERSE) BOONE (zn. van IIIa), geb. Koudekerke 29-1-1777,ondertr. Koudekerke 7-1-1804 PIETERNELLA PIETERSE (HENDRIKSE), geb. Meliskerke.
Uit dit huwelijk:
 1. PIETER BOONE, geb. 24-6-1805.
 2. HENDRIK BOONE, geb. 25-5-1807.


IVc. JAN BOONE (zn. van IIIc), ged. Vrouwenpolder, ondertr./tr. Oost Kapelle 9/24-4-1803 MAATJE BLAAS, geb. Domburg.
Uit dit huwelijk:
 1. JAN BOONE, geb. Oost Kapelle 6-10-1803.
 2. EVERT BOONE, geb. Oost Kapelle 4-4-1805, overl. Oost Kapelle 29-1-1820.
 3. WILLEM BOONE, geb. Oost Kapelle 16-11-1806.
 4. ELISABETH BOONE, geb. Oost Kapelle 12-11-1808.
 5. PIETER BOONE, geb. Oost Kapelle 29-10-1810.
 6. ADRIAAN BOONE, geb. Oost Kapelle 9-3-1814.
 7. FRANS PIETER BOONE, geb. Oost Kapelle 11-1-1817.
 8. MAATJE BOONE, geb. Oost Kapelle 22-10-1819.
 9. ESTER BOONE, geb. Oost Kapelle 23-12-1821, overl. Oost Kapelle 23-12-1821.
 10. LEUNTJE BOONE, geb. Oost Kapelle 29-9-1824.


IVd. FRANS JANSE BOONE (zn. van IIIc), ged. Vrouwenpolder, overl., ondertr.(1)Aagtekerke 15-9-1792 CORNELIA DE LANDMETER, geb. Oost Kapelle.
Uit dit huwelijk:
 1. JAN BOONE, geb. Vrouwenpolder 13-11-1792.

FRANS JANSE BOONE, ondertr.(2) Biggekerke 13-4-1799 CORNELIA LEINSE PIETERSE, geb. Boudewijnskerke, overl. Biggekerke 29-6-1819.
Uit dit huwelijk:
 1. LEUNTJE BOONE, geb. Biggekerke 25-1-1800.
 2. LEIN BOONE, geb. Biggekerke 19-2-1808.


IVe. MAERTEN BOONE (zn. van IIIc), ged. Vrouwenpolder, ondertr./tr. Oost Kapelle 1/16-9-1804 JACOBA DE KLERK, geb. Oost Kapelle.
Uit dit huwelijk:
 1. JANNEKE(TJE) BOONE, geb. Vrouwenpolder 16-2-1807.
 2. LEUNTJE BOONE, geb. Vrouwenpolder 18-1-1809.
 3. JAN BOONE, geb. Vrouwenpolder 18-4-1810.
 4. PAULUS BOONE, geb. Oost Kapelle 4-3-1814.


IVf. WILLEM JANSE BOONE (zn. van IIIc), ged. Vrouwenpolder, overl. Kleverskerke 19-3-1838, tr. ELISABETH (VAN) E(E)GEM, geb. Kleverskerke.
Uit dit huwelijk:
 1. JAN BOONE, geb. Kleverskerke 9-5-1803.
 2. DANIEL LEIJNSE BOONE, geb. Kleverskerke 13-8-1804.
 3. PIETERNELLA BOONE, geb. Kleverskerke 18-3-1806.
 4. LEIN BOONE, geb. Kleverskerke 8-5-1807, overl. Kleverskerke 6-10-1810
 5. LEUNTJE BOONE, geb. Kleverskerke 20-9-1808.
 6. LEIJN BOONE, geb. Kleverskerke 22-12-1809.
 7. JAN BOONE, geb. Kleverskerke 9-4-1811, overl. Kleverskerke 24-7-1811.
 8. LEIJNTJE BOONE, geb. Kleverskerke 9-12-1812, overl. Kleverskerke 12-12-1812.
 9. JAN BOONE, geb. Kleverskerke 4-10-1815.
 10. LEIJNTJE BOONE, geb. Kleverskerke 11-4-1817, overl. Kleverskerke 9-5-1817.
 11. FRANS BOONE, geb. Kleverskerke 5-3-1820.


IVg. LIJN BOONE (zn. van IIId), ged. St. Laurens 10-3-1765, dagloner, overl. Serooskerke 20-5-1818, tr. MARIA DE JONGE, overl. Serooskerke 21-6-1813.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNA BOONE, geb./ged. Serooskerke 10/18-11-1792.
 2. PIETER BOONE, geb./ged. Serooskerke 24-9/5-10-1794.
 3. DANIEL BOONE, geb./ged. Serooskerke 19/28-2-1796.
 4. JOHANNA BOONE, geb./ged. Serooskerke 16/27-1-1799.
 5. PIETER BOONE, geb. Serooskerke, ged. Serooskerke 11-10-1800.
 6. PIETER BOONE, geb./ged. Serooskerke 8/14-2-1802, volgt V.
 7. LEIN BOONE, geb./ged. Serooskerke 25-9/2-10-1803.
 8. AARNOUT BOONE, geb./ged. Serooskerke 5/17-1-1808.
 9. ELISABETH BOONE, geb. Serooskerke 28-1-1811, overl. Serooskerke 1-10-1822.


IVh. AARNOUT BOONE (zn. van IIId), ged. St. Laurens 26-12-1766, overl. Middelburg 27-5-1812, ondertr. St. Laurens 22-10-1790 PIETERNELLA KASSE, geb. Veere ca. 1768, overl. Middelburg 24-12-1811.
Uit dit huwelijk:
 1. PIETER BOONE, geb. Veere 25-11-1790.
 2. KLASINA BOONE, geb. West Souburg 4-2-1793.


IVi. MARIA BOONE (dr. van IIId), ged. St. Laurens 12-12-1768, ondertr./tr. Gapinge/St. Laurens 1/18-8-1795 PIETER GILDE, geb. Brigdamme
Uit dit huwelijk:
 1. PIETER GILDE, geb. St. Laurens 25-1-1797.
 2. MELIS GILDE, geb. St. Laurens 13-8-1798.


IVj. JAN BOONE (zn. van IIId), ged. St. Laurens 9-12-1770, ondertr. Serooskerke 14-12-1805 LEUNTJE HUIBREGTSE SCHOUT, geb. Serooskerke.
Uit dit huwelijk:
 1. JANNA BOONE, geb. Serooskerke 25-4-1806.


IVk. ADRIAEN PIETERSE BO(O)NE (zn. van IIId), ged. St. Laurens 9-5-1773, overl. St. Laurens 15-1-1815, ondertr./tr. Serooskerke/St. Laurens 10/27-5-1800 CHRISTINA PIETERSE MELIS, geb. Serooskerke.
Uit dit huwelijk:
 1. PIETER BOONE, geb. Serooskerke 4-10-1800.
 2. PIETER BOONE, geb. Oost Kapelle 4-7-1803.
 3. JOHANNA BOONE, geb. Oost Kapelle 25-12-1804.
 4. CHRISTINA BOONE, geb. Serooskerke 19-1-1807, overl. Serooskerke 27-1-1848.
 5. ADRIAAN BOONE, geb. Biggekerke 20-9-1808.
 6. ADRIAAN BOONE, geb. Biggekerke 13-2-1810.
 7. CORNELIS BOONE, geb. St. Laurens 1-2-1813.


V. PIETER BOONE (zn. van IVg), geb./ged. Serooskerke 8/14-2-1802, Arbeider, overl. St. Laurens 7-9-1870, tr. St. Laurens 23-7-1825 JOHANNA VAN DE BROEKE, geb. Brigdamme 23-8-1803, ged., Arbeidster, overl. St. Laurens 6-10-1885.
Uit dit huwelijk:
 1. MARIA BOONE, geb. St. Laurens 28-10-1825, overl. St. Laurens 22-4-1891, tr. Middelburg 27-4-1859 LAURENS WISSE, geb. Oost Kapelle 5-3-1831.
 2. MACHIEL BOONE, geb. St. Laurens 5-11-1826, volgt VIa.
 3. MARTINA BOONE, geb. St. Laurens 15-8-1828, overl. St. Laurens 19-4-1831, ondertr./tr. Koudekerke/West Souburg 20-11/7-12-1751 JAN DE LANDMETER, geb. Grijpskerke.
 4. LEIJNTJE BOONE, geb. St. Laurens 29-9-1829, overl. Middelburg 19-2-1909, tr. Serooskerke 6-6-1866 PIETER ANDRIESSE, geb. Middelburg 15-10-1825, overl. Middelburg 15-3-1906.
 5. ADRIANA BOONE, geb. St. Laurens 15-9-1830, overl. Middelburg 20-1-1892, tr. Middelburg 8-7-1857 JACOBUS KOSTER, geb. Middelburg 21-2-1833, overl. Koudekerke 13-10-1916.
 6. MARTINA BOONE, geb. St. Laurens 4-11-1831, overl. Middelburg 8-1-1914, tr. Middelburg 19-10-1859 JAN LABRUIJERE, geb. Koudekerke 24-3-1830.
 7. LEIN BOONE, geb. St. Laurens 24-9-1834, overl. 24-2-1837.
 8. PIETER BOONE, geb. St. Laurens 10-3-1836, volgt VIb.
 9. LEIN BOONE, geb. St. Laurens 25-5-1841, volgt VIc.


VIa. MACHIEL BOONE (zn. van V), geb. St. Laurens 5-11-1826, overl. Serooskerke 18-7-1906, tr.(1) Grijpskerke 2-5-1856 PRIJNA WISSE, geb. Grijpskerke 4-5-1826, overl. Serooskerke 12-4-1862.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNA BOONE, geb. Serooskerke 2-7-1857, overl. Serooskerke 26-8-1857.
 2. MAATJE BOONE, geb. Serooskerke 13-11-1858, tr. Serooskerke 11-5-1881 JAN VADER, geb. Serooskerke 23-8-1856, overl. Serooskerke 24-11-1919.

MACHIEL BOONE, tr.(2) Serooskerke 10-4-1863 CORNELIA FAAS, geb. Middelburg 10-4-1830.
Uit dit huwelijk:
 1. PIETER BOONE, geb. Serooskerke 28-11-1864, tr. Vrouwenpolder 11-5-1892 LEUNTJE DE RIJKE, geb. Vrouwenpolder 22-2-1868.
 2. MARIA JOHANNA BOONE, geb. Serooskerke 24-4-1870, overl. Serooskerke 10-9-1870.


VIb. PIETER BOONE (zn. van V), geb. St. Laurens 10-3-1836, overl. St. Laurens 16-8-1903, tr.(1) Oost Kapelle 18-4-1857 MARIA WISSE, geb. Oost Kapelle 4-4-1834, overl. St. Laurens 8-3-1901.
Uit dit huwelijk:
 1. MARIA BOONE, geb. St. Laurens 15-2-1864, overl. St. Laurens 20-3-1864
 2. MARIA BOONE, geb. St. Laurens 24-8-1867, overl. Bergen op Zoom 27-5-1912, tr.(1) St. Laurens 23-10-1889 PIETER WILDEBOER, geb. Den Beemster 16-11-1865, overl. Amsterdam 27-11-1893, tr.(2) Middelburg 23-12-1896 JOHANNES PIETER MEURS, geb. Middelburg 24-7-1864.
 3. MACHIEL BOONE, geb. St. Laurens 6-1-1873, tr. Oost en West Souburg 19-5-1897 JOHANNA JOZIASSE, geb. Oost en West Souburg 10-1-1874.
 4. LEINTJE BOONE, geb. St. Laurens 4-6-1874, overl. St. Laurens 20-7-1874.
 5. LEIJN BOONE, geb. St. Laurens 3-8-1877, overl. St. Laurens 22-8-1877.
 6. LEIJN BOONE, geb. St. Laurens 21-12-1878, overl. St. Laurens 7-6-1879

PIETER BOONE, tr.(2) St. Laurens 2-4-1902 ANNA WISSE, geb. Oost Kapelle 17-3-1837, overl. Serooskerke 2-3-1920.


VIc. LEIN BOONE (zn. van V), geb. St. Laurens 25-5-1841, Boerenknecht, overl. Serooskerke 22-8-1904, tr. Grijpskerke 12-8-1864 WILLEMINA AARNOUTSE, geb. Grijpskerke 20-1-1840, ged., Dienstmeid, overl. Serooskerke 23-8-1887.
Uit dit huwelijk:
 1. ADRIAAN BOONE, geb. Serooskerke 26-6-1865, overl. Serooskerke 15-8-1865.
 2. WILLEMINA BOONE, geb. Serooskerke 18-8-1866, overl. Serooskerke ca. 2-1871.
 3. PIETER BOONE, geb. Serooskerke 16-9-1867, overl. Serooskerke 9-9-1869
 4. WILLEM BOONE, geb. Serooskerke 21-10-1868, overl. Serooskerke 25-8-1869.
 5. MARIA BOONE, geb. Serooskerke 14-2-1870, tr. Koudekerke 17-5-1901 JAN GROENENBERG, geb. Grijpskerke 2-6-1871.
 6. JACOMINA BOONE, geb. Serooskerke ca. 5-1871, overl. Serooskerke 3-9-1871.
 7. WILLEMINA BOONE, geb. Serooskerke 5-2-1873, overl. Serooskerke 10-8-1873.
 8. PIETER BOONE, geb. Serooskerke 12-3-1874, Landbouwer, overl. Koudekerke 1-5-1950, tr. Grijpskerke 10-5-1901 CATHARINA VERHAGE, geb. Grijpskerke 15-3-1879, overl. Vlissingen 2-8-1966.
 9. WILLEMINA BOONE, geb. Serooskerke 24-3-1875, overl. Serooskerke 10-7-1877.
 10. LEINTJE BOONE, geb. Serooskerke 18-8-1876, overl. Serooskerke 1-9-1876.
 11. WILLEMINA BOONE, geb. Serooskerke 6-2-1878.
 12. LEINTJE BOONE, geb. Serooskerke 19-7-1879, overl. Serooskerke 9-10-1879.