Oirschotse Ansichtkaarten
uit heden en verleden


Deze ansichtkaart "Groeten uit Oirschot" is uitgegeven door R. Verheijen v.d. Berg uit Spoordonk. De poststempel op de kaart dateert uit 1961. Op de kaart zijn foto's te zien van de Sint Jozefschool, het Oude Raadhuis, de Kapel van de H. Eik, De Kerk H. Bernadette te Spoordonk en een dorpsgezicht.


  In 1997 zijn de gemeenten Oirschot (met kerkdorp Spoordonk) en Oost-,
West- en Middelbeers (kortweg de Beerzen genoemd) samengevoegd tot
de nieuwe gemeente Oirschot. De prachtige oude Sint Petruskerk, het
tufstenen Nederlands-Hervormde kerkje op het Vrijthof, de kloosters,
kapellen en gasthuizen, het statige raadhuis en het ruime, door bomen
omzoomde marktplein laten al meteen zien dat deze plaats een zeer oude
en belangrijke geschiedenis kent. Uit archivalia is gebleken dat Oirschot
omstreeks 1200 al een heerlijkheid was. Oirschot was bovendien een
'vrijheid', dat wil zeggen dat het een hoeveelheid eigen rechten en voor-
rechten bezat, waarmee het zich onderscheidde van de meeste omringende
dorpen. De oudste akten uit het rijke archief van Oirschot, op perkament
geschreven, dateren uit omstreeks 1300. De eerste schriftelijke vermelding
van de Beerzen (als Berses) is te vinden in een akte uit 1207 van de Abdij
van Tongerlo.