Scandinavie

Facebook

Inhoudeland zonsondergang eland
          


Staafkerken
staafkerken in Noorwegen Overzicht van de nog bestaande staafkerken in Noorwegen.
Wat opvalt is dat Gol twee maal op de kaart vermeld is als
staafkerk. De originele staafkerk van Gol staat in het open-
luchtmuseum van Oslo. In Gol is eind vorige eeuw een kopie
gebouwd van de oorspronkelijke staafkerk.
     Een staafkerk bestaat uit aantal verticale palen of masten.
     De eerste staafkerken hadden vier palen die dwars door de
     fundering geslagen werden, deze palen dienden ter
     versteviging van de constructie en werden op de vier
     hoeken geplaatst. Later werd het aantal palen vergroot tot
     maximaal twintig palen. Deze palen droegen ook het dak
     van de kerk. De eenvoudige staafkerken werden steeds
     meer verfraaid en vergroot, er werd buitenom een galerij
     geplaatst en de dakopbouw kreeg een toren en het wat
     pagode-achtig karakter. De nok van de kerk kreeg zijn
     fraaie drakenkoppen en het interieur werd voorzien van
     houtsnijwerk.
constructie staafkerk
staafkerk Lom      De staafkerk van Lom is gebouwd rond 1170 en bestond
     uit een drievoudig schip, wat één van het oudste type
     staafkerk is. In 1634 werd het schip vergroot en in 1663
     kreeg de kerk zijn huidige kruisvorm.
     Interieur van de staafkerk in Lom met houtsnijwerk en
     fraaie beschilderingen.
interieur staafkerk Lom
staafkerk Borgund      De staafkerk van Borgund is gebouwd rond 1180 en
     is een van de best bewaarde staafkerken. De kerk
     is gebouwd ter vervanging van een nog oudere kerk,
     waarvan de dragende palen waren gaan rotten in de
     grond. Bij deze nieuwe kerk werden de palen niet
     meer in de grond gestoken, maar kwamen op een
     stenen fundering te staan, zodat het rotten kon
     worden tegengegaan.
     De kerk staat langs de oude weg naar Lærdal, wat
     nu een toeristische route is. De nieuwe weg gaat
     via een tunnel bijna onder de kerk door.
     De staafkerk van Eidsborg is gebouwd in de 13de eeuw.
     In de 19de eeuw is de kerk gereconstrueerd, in 1927
     vond een nieuwe restauratie plaats waarbij de
     geschilderde figuren en ornamenten uit de renaissance
     weer werden verwijderd.
     De kerk is opgedragen aan St. Nicolaas.
     Bij de kerk is ook nog een openluchtmuseum.
staafkerk Eidsborg
staafkerk Gol      De staafkerk van Gol is een kopie van de oorspronkelijke
     staafkerk van Gol, die in het openluchtmuseum van Oslo
     staat. De kerk is gebouwd aan het eind van de 20ste
     eeuw.
     De staafkerk van Hedal is gebouwd in de tweede helft
     van de 12de eeuw. De oorspronkelijke kerk was veel
     kleiner, in 1699 kreeg de kerk zijn huidige kruisvorm
     en in 1738 werd de torenspits geplaatst. In 1902 is
     de kerk gerestaureerd.
staafkerk Hedal
staafkerk Heddal      De staafkerk van Heddal is de grootste staafkerk van
     Noorwegen. De kerk is rond 1250 gebouwd, er bestaat
     een legende dat de kerk in drie dagen gebouwd is.
     In tegenstelling tot de staafkerk van Borgund wordt
     deze nog steeds voor kerkdiensten gebruikt.
     De staafkerk van Hopperstad is gebouwd rond 1140 en
     is van hetzelfde type als de staafkerk van Borgund.
     Na 700 jaar was de kerk niet meer in gebruik en kwam
     tot ernstig verval. In 1880 werd de kerk verkocht aan
     de Noorse monumentenzorg en in de daaropvolgende
     jaren werd de kerk weer geheel gerestaureerd.
staafkerk Hopperstad
staafkerk Nore      De staafkerk van Nore is gebouwd na 1167 en is
     meteen als kruiskerk gebouwd, wat uniek voor die
     tijd was. De kerk kreeg ook een centrale mast
     om de toren te dragen.
     De staafkerk van Ringebu is gebouwd rond 1220. In 1630
     werd de kerk verbouwd tot kruiskerk en een jaar later werd
     de kenmerkende rode spits geplaatst. Van de oorspronke-
     lijke kerk bleef alleen het schip over. In 1717 werd de kerk
     van binnen geschilderd, maar alleen de onderste helft van
     de muren werd geschilderd, omdat in die tijd het plafond
     veel lager was. Later werd de kerk geheel wit geschilderd,
     maar bij de restauratie in 1927 werd de kerk in zijn oor-
     spronkelijke kleuren teruggebracht.
staafkerk Ringebu
staafkerk Uvdal      De staafkerk van Uvdal is gebouwd in 1168 op de
     overblijfselen van een nog oudere kerk. De kerk werd
     daarna meerdere malen vergroot en in 1723 kreeg de
     kerk zijn huidige kruisvorm. In 1760 werd de buitenkant
     van panelen voorzien.
     De staafkerk van Unredal is gebouwd in de tweede helft
     van de 12de eeuw. Het is met 40 zitplaatsen de kleinste
     kerk van Scandinavië. De kerk is een aantal keren ver-
     plaatst. In 1913 bestond het plan om de kerk af te breken
     en in een museum te plaatsen, dit is echter nooit gebeurd,
     in plaats daarvan werd de kerk in 1984 gereconstrueerd.
     De kerk was eeuwenlang vrijwel alleen over water bereik-
     baar, maar sinds de komst van de tunnels naar Flåm en
     Gudvangen is de kerk ook over land goed bereikbaar.
staafkerk Unredal
staafkerk Torpo      De staafkerk van Torpo is in 1192 gebouwd en is daarmee
     het oudste gebouw in Hallingdal. Het koor werd in 1880
     verwijderd en bij de naastliggende kerk gebruikt. Hierdoor
     kreeg de kerk zijn karakteristieke vierkante vorm. De kerk
     staat bekend om zijn mooie plafond schilderingen.
     De staafkerk van Reinli is gebouwd in de tweede helft
     van de 13de eeuw, het is de derde kerk welke op deze
     locatie gebouwd werd.
     Uit koolstof datering blijkt echter dat de kerk rond 1190
     gebouwd zou moeten zijn, maar waarschijnlijk zijn bij de
     bouw van de huidige kerk materialen van een oudere kerk
     hergebruikt.
     Voordat de eerste kerk hier gebouwd werd, heeft er
     waarschijnlijk een Pagan tempel op die plaats gestaan.
     In 1884-1885 is het interieur van de kerk gewijzigd en
     de buitenkant werd in 1976-1977 gerestaureerd.
staafkerk Reinli
staafkerk Hegge      De staafkerk van Hegge is gebouwd in de eerste helft van
     de 13e eeuw. De kerk is van het basiliek type en heeft in
     totaal 14 staven, waarvan er 8 in het middenschip staan.
     Uit dendrochronologisch onderzoek is gebleken dat de
     kerk rond 1216 moet zijn gebouwd.
     Het altaarstuk is in 1780 door een lokale kunstenaar
     gemaakt. De kerk bevat verder nog een runen inscriptie
     die luid: "Erling Amson schreef deze runen".
     De staafkerk van Høre is gebouwd in 1180 en is
     waarschijnlijk de tweede kerk die op deze plaats
     gebouwd is. De kerk heeft twee ingangen die
     met draken motieven versiert zijn. Rond 1822 is
     de kerk herbouwd.
staafkerk Høre
staafkerk Lomen      De staafkerk van Lomen is waarschijnlijk in 1179
     gebouwd. De kerk heeft vier staven en bezit drie
     rijk gedecoreerde ingangen. In 1779 werd de kerk
     herbouwd en vergroot.
     De staafkerk van Øye is gebouwd in de tweede helft
     van de 12e eeuw. De kerk werd vlak naast het meer
     Vangsmjøsa gebouwd. Het meer overstroomde echter
     bijna elk voorjaar en de grafkisten spoelden dan uit
     de graven. Het resultaat was dat de kerk verplaatst
     werd naar een plek verder van het meer. In 1747 werd
     de kerk afgebroken en werd op die plaats een nieuwe
     kerk gebouwd. In 1935 werd de kerk gerenoveerd,
     hierbij werden onder de vloer delen van de oude kerk
     gevonden. Een aantal van deze delen werd gebruikt
     bij de renovatie. In 1965 werd de renovatie afgerond.
staafkerk Øye
staafkerk Kvernes      De staafkerk van Kvernes is een van de jongste
     staafkerken, gebouwd rond 1300. De kerk is vrij
     groot en kan ongeveer 200 personen bevatten.
     De kerk heeft diverse verbouwingen en reparaties
     gehad. In 1633 is de staaf van het koor afgebroken
     en werd er een nieuw koor gebouwd, tevens werd er
     aan de westkant een nieuwe doopkapel gebouwd en
     er werden nieuwe ramen in geplaatst. Het koor werd
     versierd met diverse wandschilderingen die bijbelse
     taferelen voorstelden. 10 jaar later werd de kerk
     versierd met acanthus bladeren, de predikant Anders
     Eriksen betaalde dit met eigen middelen.
     De staafkerk van Kaupanger is de grootste staafkerk
     in de Sogn regio. Het schip word ondersteund door
     22 staven, 8 aan elk van de lange zijden en 3 aan elk
     van de korte zijden. Het verhoogde koor wordt gedragen
     door 4 vrijstaande staven. De middeleeuwse constructie
     van de kerk in nog steeds intact, met uitzondering van
     de dakstoel boven het middenschip. De kerk is diverse
     keren gerestaureerd, het laatst in 1960. Het exacte
     bouwjaar van de kerk is niet bekend, maar aangenomen
     wordt dat de kerk ca. 1190 is gebouwd, muntvondsten
     wijzen er op dat de kerk na 1150 gebouwd moet zijn.
Staafkerk Kaupanger
Staafkerk Rollag      De staafkerk van Rollag is in omstreeks 1150 gebouwd.
     Oorspronkelijk is de kerk als een rechthoek gebouwd.
     In 1698 kreeg de kerk zijn huidige kruisvorm.
     De staafkerk van Urnes is de oudste staafkerk van
     Noorwegen. Het is de derde kerk die op die plek
     gebouwd is. De huidige kerk is in 1150 gebouwd.
     Er zat ongeveer honderd jaar tussen de bouw van de
     eerste en laatste kerk. De kerk staat op de lijst
     van werelderfgoed van de Unesco.
Staafkerk Urnes