DISCLAIMER

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Jachthaven De Witte Raaf
Elfwekenlaan 11
3238 BD ZWARTEWAAL
telefoon (0181) 66 15 54
www.jachthaven-dewitteraaf.nl