INSCHRIJFFORMULIER REIKI I-II-III CURSUS NAJAAR 2021

Naam en voorletters................................................................................
Roepnaam.............................          Geboortedatum ..............................
Adres.......................................................................................................
Postcode...............................          Woonplaats.....................................
Telefoon................................          Emailadres.......................................

Ik schrijf me in voor de Reiki I-II-III cursus najaar 2021

3 zaterdagen van 10.00-17.00 uur

Reiki I:   25 september
Reiki II:  16 oktober
Reiki III: 27 november


Cursusgeld: € 400,- totaal voor 3 dagen (incl. btw, certificaten en syllabus)
Betaling: € 400,- contant te voldoen op 25 september 2021

De cursus biedt plaats aan maximaal 10 personen.
Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.
Het inschrijfformulier kan per mail of post verstuurd worden.

Voor akkoord:

Plaats.........................Datum.....................Handtekening..............................


Ga terug naar begin