RELATIETHERAPIE
Dick Baars, relatietherapeut, Utrecht.

Problemen in een relatie uiten zich in een slechte communicatie

"We kunnen niet goed met elkaar praten".
"Als we praten komt er bijna altijd ruzie van".
"We willen allebei gelijk krijgen, soms over de stomste dingen".
"Ik voel me helemaal niet begrepen door hem/haar".
"We praten bijna nooit met elkaar, we gaan allebei onze eigen gang".  
"We hebben niet zoveel meer met elkaar; vanwege de kinderen blijven we bij elkaar".

Dit zijn wel de meest gehoorde klachten en ze duiden allemaal op een verstoorde communicatie. Hoe komt het dat er in sommige  relaties zo slecht wordt gepraat?
Deze verstoorde communicatie heeft vaak te maken met verwachtingen naar elkaar toe, die niet uitkomen. De een moet aan de verwachtingen van de ander voldoen. Dit blijkt ondanks afspraken, niet te gaan.
Overigens blijkt dat deze verwachtingen ook al ver voor de relatie bestonden.
Omdat aan je verwachtingen niet wordt voldaan raak je steeds meer teleurgesteld (boos en verdrietig).  
Dit uit zich in de wijze waarop je met elkaar omgaat.
Je merkt dat je elkaar steeds aan het beoordelen en veroordelen bent, en dat je elkaar verwijten maakt.  Je kunt je voorstellen dat dit niet bevorderlijk is voor een goede relatie.
 

Wat is de zin van relatietherapie?

In deze therapie kun je gaan ontdekken waar je verwachtingen (en hoop) oorspronkelijk vandaan komen. Je kunt jouw "pijn" van het gemis uiten. Je gaat begrijpen dat je partner jouw gemis niet kan goedmaken, maar wel samen met jou hierover kan praten.
Je partner leert je dan ook beter begrijpen. En de relatie kan weer een nieuwe basis krijgen.

Als jij je partner niet meer verantwoordelijk houdt voor dat wat je mist in de relatie, ga je ervaren dat je iets wilt geven in plaats van iets te nemen.
De werkelijke betekenis van een relatie is immers niet dat je aan elkaars verwachtingen voldoet, maar dat je bereid bent elkaar te begrijpen.
Zolang je van de ander nog verlangt te krijgen en de ander daarvoor verantwoordelijk houdt, kun je niet spreken van een goede relatie.  
 


De bedoeling van de therapie is niet om de relatie te 'redden', maar om na te gaan of er voldoende basis is om tot wederzijds begrip te komen. Voor ik met jullie een therapeutische relatie aanga, is het nodig een voorgesprek te hebben waarin nagegaan wordt of er in de relatie voldoende basis is om van de therapie een succes te kunnen maken.

De therapiesessies vinden doorgaans om de 1 tot 2 weken plaats. Een belangrijk aspect van de therapie is het 'huiswerk'. Dit houdt in dat van jullie verwacht wordt bepaalde oefeningen thuis te doen.