[ Home ] [ Databank] [ Actueel ] [ Familie-archief ] [ Fictie ] [ Links ]

 

I.1 Joris ZUIJTGEEST, ged. ca 1635, tr.kerk ca 1658.

Uit dit huwelijk:

1. Leendert Joriszn ZUIJTGEEST, ged. ca 1660

2. Gerrit Jorisse ZUIDGEEST, ged. ca 1678 (zie II.3).

3. Willem Jorisse ZUIJTGEEST.

4. Gijsbert Joris ZUIJTGEEST.

 

II.3 Gerrit Jorisse ZUIDGEEST, ged. ca 1678, overl. Vlaardingen 22-02-1760, begr. Schipluiden, tr. (1) Wassenaar, tr.kerk ca 1702 Joanna Willems HILLENAERS, ged. ca 1679, tr. (2) Marijtje Arise van DAM.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria ZUIDGEEST, ged. Voorschoten 04-01-1704 (get.: Willem Jorisse Maria Leenderts).

2. Leonardus ZUIDGEEST, ged. (RK) Voorschoten 21-01-1705 (get.: Marijtje Leenderts Jorris Leendertse).

3. Leonardus ZUIDGEEST, ged. Voorschoten 09-03-1706 (zie III.8).

4. Maria ZUIDGEEST, ged. (RK) Voorschoten 27-02-1707 (get.: Willen Jorisse Machteld Leenderts), overl. VR8-1-1750, tr.kerk ca 1730 Pieter Pieterszn AMMERLAAN, ged. ca 1705.

5. Anna ZUIDGEEST, ged. (RK) Voorschoten 11-12-1708 (get.: Leendert Jorisse Trijtje Pieterse).

 

III.8 Leonardus ZUIDGEEST, ged. (RK) Voorschoten 09-03-1706 (get.: Gijsbert Jorisse Machteld Leendertse), otr. Papsouw 20-05-1730, tr.kerk ald. 11-06-1730 (RK) (get.: Gerrit Jorisse Zuidgeest Gerritje Arentse Ruighrouk) Rachel Leendertse ROMEIJN, ged. (RK) Schipluiden 08-07-1706, dr. van Leendert Leendertsz ROMEIJN en Geertje Arendse ROEGHROECK.

Uit dit huwelijk:

1. Leonardus ZUIDGEEST, ged. (RK) Voorschoten 24-05-1731 (get.: Leendertse Romeijn Geertje Ariese Ruigrok).

2. Leonardus ZUIDGEEST, geb. Voorschoten 05-09-1732 (zie IV.7).

3. Joannes Leendertsz ZUIDGEEST, geb. Voorschoten 15-02-1734

4. Johanna ZUIDGEEST, ged. (RK) Voorschoten 21-10-1735.

5. Geertrui ZUIDGEEST, geb. Vlaardingen 01-05-1737, tr. 11-05-1766 Arie Pauluszn DROOG.

6. Adriana ZUIDGEEST, geb. Vlaardingen 26-08-1738, ged. (RK) ald. 26-08-1738 (get.: Gerrit Leendertse Zuidgeest en Maria Gerritse).

7. Gerardus ZUIDGEEST, ged. Vlaardingen 03-11-1739

8. Antje ZUIDGEEST, geb. Vlaardingen 10-09-1741, ged. (RK) ald. 10-09-1741 (get.: Hermanus Franke en Lena Leenderts Romeijn).

9. Gijsbertus Leendertse ZUIDGEEST, ged. Vlaardingen 06-09-1742 (zie IV.18).

10. Antonius ZUIDGEEST, ged. Vlaardingen 24-07-1745

11. Jannetje ZUIDGEEST, ged. (RK) Vlaardingen 07-03-1749 (get.: Gerrit Jorisse Zuidgeest en Lena Leenders Romeijn).

 

IV.18 Gijsbertus Leendertse ZUIDGEEST, ged. (RK) Vlaardingen 06-09-1742 (get.: Hendrik Hendzn van der Drift en Wijda Jans van der Burg), overl. Maasland 11-03-1805, otr. (1) Groeneveld 10-04-1772, tr. ald. 26-04-1772 (get.: Trouwboek Gerecht Groeneveld inv.nr 154), tr.kerk ald. 26-04-1772 (RK) Grietje Cornelisdr AMMERLAAN, geb. ca 1743, ged. (RK) Schipluiden 09-02-1743 (get.: Japik Ammerlaan), overl. Hodenpijl 12-03-1778, dr. van Cornelis Jacose (Japikse) AMMERLAAN en Caatje ARKESTEIJN, tr.kerk (2) Schipluiden 25-04-1779 Cornelia van der MEER, geb. ca 1743, overl. Hodenpijl 13-03-1783, tr. (3) ald. 11-05-1783, tr.kerk ca 1783 Marijtje Flore BOM, geb. ca 1743, overl. 06-03-1784, tr. (4) Hodenpijl 16-10-1785, tr.kerk ca 1785 Pieternel Arisse BRAAK, geb. ca 1743.

Uit het eerste huwelijk:

1. Leendert Gijsbertse ZUIJDGEEST, ged. Schipluiden 09-05-1773 (zie V.20).

2. Catharina ZUIDGEEST, ged. Schipluiden 24-05-1776, overl. Maasland 28-09-1824, otr. (1) ald. 30-08-1799, tr.kerk ald. 15-09-1799 (RK) Cornelis Hendriks van HULST, ged. ca 1775, otr. (2) Maasland 09-05-1806, tr. ald. 26-05-1806 Leendert Jansz van der KRUK.

3. Rachel ZUIDGEEST, ged. Schipluiden 28-09-1777 (get.: Joannes Zuijtgeest Cornelia Cornelisse van der Hoeven).

Uit het tweede huwelijk:

4. Cornelius ZUIJDGEEST, ged. (RK) Hodenpijl 24-04-1780 (get.: Arie Ammerlaan Agnietje Schellingshout).

5. Margaretha ZUIJDGEEST, ged. 19-02-1784.

Uit het vierde huwelijk:

6. Arie ZUIDGEEST, geb. Schipluiden 28-08-1786

7. Margaretha ZUIDGEEST, geb. Schipluiden 23-07-1787.

8. Cornelis ZUIDGEEST, geb. Maasland 30-08-1788.

9. Adriana ZUIDGEEST, geb. Maasland 19-10-1790, overl. Vlaardingen Ambacht 09-03-1867, tr. Gabriel ARKESTEIJN.

10. Grietje ZUIDGEEST, geb. Maasland 11-11-1792, tr. Maasland ?? 13-05-1817 Jacobus Klaase van der DRIFT.

11. Clasina ZUIDGEEST, geb. Maasland 26-01-1795, tr. 28-04-1816 Gerrit Jorisse MAAT.

12. Gerardus ZUIDGEEST, ged. (RK) Maasland 22-05-1798 (get.: Gerrit Leendertse Zuytgeest en Jannetje Willems van Es).

 

V.20 Leendert Gijsbertse ZUIJDGEEST, ged. (RK) Schipluiden 09-05-1773 (get.: Leendert Gerritse Zuytgeest Rachel Leendertse Romeyn), overl. De Lier 22-10-1825, otr. 05-04-1799, tr. Maasland 21-04-1799, tr.kerk ca 1799 Lena Janse (H)OLIERHOEK, ged. (RK) Maasland 03-10-1773, dr. van Jan Janszn HOLIERHOEK en Annetje Cornelisse SCHELLINGERHOUT.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbertus ZUYDGEEST, ged. (RK) Maasland 03-05-1800 (get.: Gijsbert Zuijdgeest en Pieternelletje Braak).

2. Johannes Leendertse ZUYDGEEST, ged. Maasland 16-11-1801 (zie VI.13).

3. Margarita ZUYDGEEST, ged. (RK) Maasland 02-08-1803 (get.: Cornelis van Hulst en Caatje Zuijdgeest).

4. Agnietje (Agnes) ZUIDGEEST, ged. (RK) Maasland 31-01-1805 (get.: Jan Jansse Holierhoek en Grietje Jacobse Hodenpijl), overl. Monster 15-10-1879, tr. Willem van WARMOND, overl. voor 1879.

5. Catharina ZUIDGEEST, ged. (RK) Maasland 05-04-1806 (get.: Albrecht Cornelisz Berkel en Matje Cornelisse Ammerlaan), overl. Vlaardingen Ambacht 06-11-1871, tr. Damianus van LEEUWEN.

6. Johanna ZUIDGEEST, geb. Maasland 22-07-1810.

7. Petrus ZUIDGEEST, geb. Maassluis 07-09-1812

VI.13 Johannes Leendertse ZUYDGEEST, ged. (RK) Maasland 16-11-1801 (get.: Jan Cornelis Olierhoek Agnietje Cornelis Schellinghoud), overl. Monster 03-03-1872, tr.kerk Monster ??? 26-05-1827 Johanna van PAASSEN, geb. Monster 11-01-1799, overl. ald. 02-06-1869, dr. van Jan Willemsz van PAASSEN en Geertruida Cornelisse van VEEN.

Uit dit huwelijk:

1. Helena ZUIDGEEST, geb. Monster 17-03-1831, overl. ald. 04-05-1881, tr. ald. 05-11-1853 Matthijs de BRUIN, geb. Naaldwijk ca 1826, zn. van Dirk de BRUIN en Maria JASPERS.

2. Johannes ZUIDGEEST, geb. Monster 18-03-1832 (zie VII.3).

3. Geertruidis ZUIDGEEST, geb. Monster 27-04-1835, overl. ald. 31-03-1879, tr. ald. 17-11-1855 Willem GROENEWEGEN, geb. Naaldwijk 20-01-1833, Tuynier, arbeider, schipper, overl. Poeldijk 22-02-1910, zn. van Henricus GROENEWEGEN en Petronella Willemse van den ENDE.

4. Catharina ZUIDGEEST, geb. Monster 06-08-1836, tr. (1) ald. 07-01-1860 Petrus Gehelmus ?? van den BERG, geb. Monster 17-03-1837, zn. van Gerrit van den BERG en Jannetje ZUIDERWIJK, tr.kerk (2) ca 1872 Wilhelmus BOL, geb. 09-12-1847.

 

VII.3 Johannes ZUIDGEEST, geb. Monster 18-03-1832, overl. Poeldijk 04-09-1905, begr. ald. 09-09-1905, tr. (1) 06-05-1854 Petronella GROENEWEGEN, geb. 22-03-1835, overl. Monster 31-05-1864, dr. van Henricus GROENEWEGEN en Petronella Willemse van den ENDE, tr.kerk (2) Monster 02-09-1864 Barbara Maria van VEEN, geb. Monster 26-02-1841, overl. ald. 24-06-1897, dr. van Franciscus van VEEN, Metselaar en Cornelia van der VALK.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna ZUIDGEEST, geb. Monster 10-01-1856, overl. ald. 02-06-1908, tr. Willem van PAASSEN.

2. Petronella ZUIDGEEST, geb. Monster 25-01-1857, overl. ald. 02-03-1857.

3. Johannes ZUIDGEEST, geb. Monster 17-04-1858, overl. ald. 27-05-1858.

4. Johannes Hendrikus ZUIDGEEST, geb. Monster 17-10-1859, overl. ald. 01-07-1860.

5. Johannes Hendrikus ZUIDGEEST, geb. Monster 10-06-1861, overl. ald. 10-08-1861.

Uit het tweede huwelijk:

6. Petrus Bartolomeus ZUIDGEEST, geb. Monster 04-02-1867 (zie VIII.7).

7. Cornelia Maria ZUIDGEEST, geb. Monster 04-08-1868, overl. Poeldijk 13-01-1956, begr. Monster 17-01-1956, tr.kerk ca 1889 Hendrikus Petrus van HEIJNINGEN, geb. Monster 04-06-1864, overl. ald. 13-11-1940.

8. Helena Maria ZUIDGEEST, geb. Monster 26-09-1869, overl. Poeldijk 09-10-1948, begr. ald. 11-10-1948, tr.kerk ca 1895 Johannes Bernardus GROOTSCHOLTEN, geb. Naaldwijk 07-05-1870, overl. Monster 20-11-1931.

9. Johannes Cornelis ZUIDGEEST, geb. Monster 26-02-1871

10. Franciscus Wilhelmus ZUIDGEEST, geb. Monster 06-04-1873, overl. ald. 25-08-1873.

11. Barbara Helena ZUIDGEEST, geb. Poeldijk 08-07-1874, overl. Delft 28-01-1958, begr. Monster 01-02-1958, tr.kerk ca 1900 Petrus Adrianus van HEIJNINGEN, geb. Monster 21-01-1875, overl. Voorburg 22-09-1917.

12. Franciscus Wilhelmus ZUIDGEEST, geb. Monster 24-09-1875, overl. ald. 03-12-1875.

13. Franciscus Wilhelmus ZUIDGEEST, geb. Monster 12-03-1878

14. Johanna Maria ZUIDGEEST, geb. Monster 28-02-1879, overl. Poeldijk 13-05-1949, begr. ald. 17-05-1949, tr. Monster 07-05-1904 Gerardus Johannes ZWINKELS, geb. Naaldwijk 02-09-1877, overl. ald. 10-05-1924.

15. Maria Cornelia Petronella ZUIDGEEST, geb. Monster 14-04-1884, overl. Poeldijk 28-05-1956, begr. ald. 01-06-1956, tr. Naaldwijk 11-05-1907 Johannes Engelberthus ZWINKELS, geb. Naaldwijk 15-11-1880, overl. Monster 05-09-1941.

 

VIII.7 Petrus Bartolomeus ZUIDGEEST, geb. Monster 04-02-1867, overl. ald. 07-07-1931, begr. ald. 10-07-1931, tr.kerk ca 1893 Cornelia Maria van VLIET, geb. Monster 16-05-1867, overl. ald. 24-04-1930, begr. ald. 28-04-1930, dr. van Gerardus van VLIET en Francisca van HEIJNINGEN.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Gerardus Jozephus ZUIDGEEST, geb. Monster 11-03-1894

2. Gerardus Petrus Adrianus ZUIDGEEST, geb. Monster 10-03-1895 2.30 u., overl. ald. 22-02-1901.

3. Wilhelmus Petrus ZUIDGEEST, geb. Monster 12-05-1896 18.00 u., overl. 's-Gravenhage 25-03-1900.

4. Francisca Barbara ZUIDGEEST, geb. Monster 13-12-1897.

5. Barbara Cornelia ZUIDGEEST, geb. Monster 11-01-1899, overl. ald. 01-03-1995, tr.kerk ca 1924 Adrianus Martinus van der SANDE, geb. Monster ca 1899.

6. Wilhelmina Francisca Anna ZUIDGEEST, geb. Monster 04-02-1900, overl. Utrecht 20-11-1986, begr. ald. 24-11-1986, tr. Monster 12-05-1969 Johannes van der PIJL, geb. Beesd 04-11-1901.

7. Johanna Maria ZUIDGEEST, geb. Monster 21-03-1901, overl. 's-Gravenzande 12-07-1993, begr. Monster 17-07-1993, tr. Fredericus Petrus de JONG.

8. Cornelia Gerarda ZUIDGEEST, geb. Monster 18-06-1902 1.00 u., overl. ald. 07-03-1903.

9. Gerardus Bernardus Adrianus ZUIDGEEST, geb. Monster 16-06-1903 (zie IX.13).

10. Geertruida Francisca Wilhelmina ZUIDGEEST, geb. Monster ??-09-1904, overl. ald. 01-11-1904.

11. Petrus Johannes ZUIDGEEST, geb. Monster 18-09-1905

12. Henricus Gerardus ZUIDGEEST, geb. Monster 04-11-1906 (zie IX.18).

13. Cornelia Barbera ZUIDGEEST, geb. Monster 11-04-1908.

14. Adrianus Jacobus ZUIDGEEST, geb. Monster 08-11-1909 (zi

15. Maria Anna ZUIDGEEST, geb. Monster 05-10-1911.

 

IX.18 Henricus Gerardus ZUIDGEEST, geb. Monster 04-11-1906, overl. 's-Gravenhage 21-04-1969, tr.kerk Monster 22-10-1935 Antonia Jacoba Catharina van der BOL, geb. Monster 06-08-1910, dr. van Paulus Cornelus Adrianus van der BOL en Johanna Maria van der VALK.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Paulus Johannes Maria ZUIDGEEST, geb. Monster 15-06-1937

2. Paulus Cornelis Johannes Maria ZUIDGEEST, geb. Monster 02-08-1938

3. Cornelia Johanna Maria Theresia ZUIDGEEST, geb. Monster 30-08-1941,
overl. Ridderkerk 30-08-1996.

zelf.jpg (4536 bytes)

4. Johannes Reimundus Emerentius Maria (Jan) ZUIDGEEST, geb. Monster 27-11-1943

5. Johanna Barbara Theresia Maria ZUIDGEEST, geb. Monster 28-04-1945.
overl. s-Gravenhage 30-04-1945

6. Josephus Henricus Maria ZUIDGEEST, geb. Monster 08-06-1947

7. Antonius Henricus Maria ZUIDGEEST, geb. 's-Gravenhage 31-12-1948.

8. Anna Maria Theresia ZUIDGEEST, geb. 's-Gravenhage 07-08-1952

 

 

[ Home ] [ Databank] [ Actueel ] [ Familie-archief ] [ Fictie ] [ Links ]