Een historisch-genealogisch onderzoek naar de familie Kreike -Kreke

Herziene versie van in 2012 uitgegeven boek

laatste update: 01-07-2014

MC900072664[1]

Herziene versie, Pdf opmaak

For those who cannot read Dutch, you will find under this link the pedigree data, for Kreke and Kreike, in the English language

Questions send a mail

Voor vragen en commentaar stuur een mail

Wapen Kreike190.jpg

Afbeelding: voormalige boerderij "Hof Kreke" met bijbehorende akkers,

thans bezit Mescher. Foto: Kreike