Stichting Fonds Onderzoek Religieuze, Culturele Europese Stromingen (FORCES)

Doel:
De Stichting heeft ten doel:

1    a) Het wetenschappelijke onderzoek naar religieuze bewegingen en culturele
          stromingen in Europa te bevorderen, te stimuleren en te ondersteunen
          alsmede om discussies op dit terrein te stimuleren.
      b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande - in
          de ruimste zin - verband houden of bevordelijk kunnen zijn.

2   De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

     - het uitgeven van een wetenschappelijk tijdschrift en het verzorgen van
       boekpublicaties;
     - de activiteiten van de stichting en de resultaten daarvan, voor zover mogelijk
       en wenselijk, via pers en media bekendheid te geven.
     - De Stichting verwerft haar financiŽle middelen uit donaties.

Bestuur:
Voorzitter:                            dr. J.A.C. van Ophem
                                            Troubadoursborch 69
                                            3992 BE Houten

Secretaris/penningmeester: ing. B. Geugien
                                            Berkenlaan 4
                                            9321 PW Peize

Lid:                                       ing. O. de Jong
                                            't Witzand 20
                                            9463 PA Eext

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Adres:
Berkenlaan 4
Postcode 9321 PW Peize
Gemeente Noordenveld

Inschrijving Kamer van Koophandel:
Stichting Fonds Onderzoek Religieuze, Culturele Europese Stromingen (FORCES) is ingeschreven op 24 oktober 2005 bij de Kamer van Koophandel met als vestigingsplaats Peize.

KVK-nummer    :01110643.
Fiscaalnummer :815008946

Donaties: bankrekening NL 48 TRIO 0781 3298 09 (PEIZE)
FORCES heeft ANBI-status

Informatie:
Uitgebreide informatie is te verkrijgen bij het Stichtingsadres:

Berkenlaan 4
Postcode 9321 PW Peize