Voor auteurs

Bijdragen aan een uitgave van het tijdschrift Religie & Samenleving worden zeer op prijsgesteld.

Bijdragen voor Religie & Samenleving worden door de redactie beoordeeld. Artikelbijdragen worden ook voorgelegd aan één of meer externe, anonieme beoordelaars. Over het al of niet opnemen van bijdragen beslist de redactie.