Jacobus Dusseldorp uit Utrecht

 

NIEUWE INFORMATIE (2011)

Uit de goed bewaarde archieven van de VOC is teruggevonden dat op 31 mei 1681 van de rede van Texel is vertrokken het schip EUROPA met als bestemming Batavia. De  Europa was voor die tijd een behoorlijk groot schip van 1140 ton, gebouwd in 1671. Aan boord waren behalve kapitein Jan Kadul en 190 zeelui ook nog 140 soldaten. Op de loonlijst vinden we terug onze Jacob van Dusseldorp, als jongsoldaat. zie link: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=1588251

Het schip Europa kwam op 28 september 1681 aan de Kaap de Goede Hoop. Daar ging onze Jacobus van boord.

(in dit overzicht staat waarschijnlijk ten onrechte dat jacobus UIT DIENST gegaan is op 10 januari 1682)

Hij vertrok een paar maanden later met het schip GOUDESTEIJN op 9 januari 1682. Zie ook: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=1580153 en arriveerde op 4 mei 1682 in BATAVIA.

Daar is hij “aan lant gegaan” …….en daarna heeft de familie niks meer van hem vernomen!!!!!!!!!

 

In de monsterboeken vonden we van het schip Goudensteijn op folio 260 de onderstaande teksten:

Aan debetzijde (links):

 

Jacob Dusseldorp van Utrecht soldaat

Aan de Kaap hgekomen van ’t schip        1681

Europa  voor [VOC-kamer] Amsterdam        DEBET

Januari 11 aan de E-Compagnie of voor al ’t geen te kwaad

    gebracht [een bedrag onder “boekingsnummer 243 van] 129-16-8

129 florijnen, 16 stuivers en 8 centen

Januari 27 aan Jan Boon van Ceel [*] op zijn overlijdens

     kist met “rommeldingen” gemeijnt [=geveild]

[een bedrag onder boekingsnummer? 175]                               8 florijnen

[resulteert in]     SOMMA/Saldo  van                      137-16-8

[*]=zie http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=1580127

 

 

en aan creditzijde (rechts) bewerkt

Jacobus Dusseldorp van Utrecht     CREDIT

Ad 10 januari is zijn jongste rekening aan de

Kaap “de bonne Esperance” [de Goede Hoop] gesloten met

Een saldo te kwaad [=schuldig] van 129-16-8  ??? pr maand/9

30 april [=vlak voor aankomst in Batavia]

van de E-Compagnie 33-‘-‘ voor 3 maanden

en 20 dagen  gage á 9 pr maand bij [door] hem

verdient sedert 11 januari dat van de Kaap

de Goede Hoop zijn [is] gezeild tot data

dezes dat op Batavia’s rede (Godes eer en lof)

zijn gearriveerd [en] de boeken gesloten en dat

alhier aan lant gaat [onder boekingsnummer? 243] 33-‘-‘

??  van de E-compagnie 104-16-8 zoveel

alhier per slot te kwaad blijft                104-16-8

Somma/Saldo                                         137-16-8

 

 

 

 

Rekening aan boord van schip EUROPA (schip van vertrek):


 

In 1681 op Kaap staat een bedrag van 131-6-8 (Folio 197????) ;

1682  10 januari (afvaart Goudesteijn vanaf Kaap) vinden we het bekende saldo “129-16-8” terug. Verschil:  2 florijnen??

1683 15 jan is een bedrag van 19 - - genoemd met een uitdrukking ”marritio martd?? ???”

[deze uitdrukking komt vaker voor op andere vergelijkbare rekeningen op dit schip]

1683 25 nov  genoemd betalingen aan zijn vrouw Geertruid Schrijvers een somma 54 florijnen