Website informatie

Privacy:
Algemeen:

Door het gebruik van HTML5 zal de website correct worden weergegeven wanneer u de laatste versie van uw browser gebruikt. Er zijn extra aanpassingen gemaakt om de website ook onder IE8 en IE9 goed te laten functioneren. Voor het ontwikkelen van de responsive website is gebruik gemaakt van FireFox (versie 50.1.0). De website is ook getest met de onderstaande browsers:

Twitter en RSS-feed:
Metatags:
Pop-up blocker:

De huidige webbrouwers hebben de mogelijkheid om Pop-ups automatisch te blokkeren. Hiermee wordt voorkomen dat u ongewenste reklame krijgt. Wanneer u vanaf deze website naar een externe pagina door klikt, bijv. via de pagina Andere (ham) sites, is het mogelijk dat de gekozen link in de Pop-up blocker terecht komt. Wanneer u boven in het scherm de melding krijgt:
Er wordt een pop-up geblokkeerd. Klik hier als u deze pop-up of extra opties wilt weergeven....
Kies in het menu: Pop-ups tijdelijk toestaan en vraag de pagina opnieuw op (refresh).
Externe pagina's worden geopend in een nieuw venster middels een javascript.

Plugins:

Voor het goed functioneren van de website is het van belang dat de onderstaande plugins geïnstalleerd en actief zijn.
Volg de aanwijzingen op de betreffende website om de bestanden te downloaden en te installeren.

  • Adobe PDF-reader
  • Java Script
  • Javascript wordt o.a. gebruikt om IE8 geschikt te maken voor de nieuwe HTML5 elementen en de CSS3 uitbreidingen.
    Verder wordt er gebruik gemaakt van de nieuwe Javascript library: jQuery.
    O.a. de slideshow op de fotopagina en in de header van de sites maken gebruik van jQuery routines.
    Om de javascript acties te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat uw webbrowser het gebruik van javascript toestaat.