aangeboden    bulletin     clubinfo         evenementen         gezocht       home  
knutselen        links       onderdelen      vragen

TIPS voor ONDERHOUD van LOCOMOTIEVEN

Als de loc lange tijd opgeborgen is geweest, dan geven wij het volgende advies:

1.

De loc voorzichtig uit de doos halen en kijken of er onder in de doos nog een beschrijving van de loc ligt.


2.

De kap los schroeven en kijken of er haren en pluisjes te zien zijn.
Zo ja, deze dan eerst met een pincet verwijderen. Hierna controleren of de koolborstels nog wel op hun plaats zitten en of de bedrading vast zit. Zo nodig vastzetten. Voorzichtig met solderen

3.
Nu alle draaipunten oliën volgens de eventueel gevonden tekening. Niet teveel, een druppel aan een speld is voldoende. (Alleen TRIX olie gebruiken!)
Indien er geen tekening is gevonden, dan beginnen met de motoras, zowel de voorkant als de achterkant, maar vooral niet op de collector (dat is waar de koolborstels op drukken), de wielen en assen en vooral bij de stoomlocs alle draaipunten van de schuifbeweging.

4.
Om te controleren of de motor nu ook op stroom loopt, kan men twee draadjes nemen, deze aansluiten op de trafo en de uiteinden van de draadjes tegen de twee koolborstels houden - let op niet teveel stroom (transformator op 1/4 van de schaalverdeling) want als de motor weigert kan er van alles doorbranden met grote schade als gevolg!
Loopt de motor zonder kraken of schuren, dan de spanning wat opvoeren tot bijvoorbeeld 6 Volt (een halve trafostand).

5.
Geen problemen meer? Dan de loc op de baan zetten (natuurlijk zijn de slepers schoongemaakt of vernieuwd) en voorzichtig rondjes rijden, totdat alles goed lijkt.
Tot slot de kap weer monteren.
Als u op deze manier uw oude locs behandelt, kan dat weer veel rijplezier opleveren.
ONDERHOUD voor de grote STOMERS
De grote stoomlocs, zoals de BR 01, BR 18, S 3/6 en de BR 42, willen nog wel eens contactproblemen hebben, waarvan de oorzaak meestal in hun tenders zit.
Om dit eenvoudig te verhelpen dient eerst gecontroleerd te worden of de contactveertjes op de asjes van de tender goed gemonteerd zitten. Als dat het geval is, dan wat TRIX vet of zuurvrije vaseline op de asjes aanbrengen op de plaats van de contactveertjes. Succes verzekerd!!
PLANMATIG ONDERHOUD VAN LOCOMOTIEVEN
eenvoudig en doeltreffend
Bij het aanschaffen van een loc, nieuw of gebruikt, moet er altijd eerst gekeken worden of er geen onderdelen ontbreken of stuk zijn. Bij de huidige nieuwe locomotieven wil er nog wel eens een leiding of iets dergelijks stuk zijn. Bij de oudere locs is hier minder kans op, omdat leidingen e.d. vak meegegoten zijn op de ketel.
Na deze eerste inspectie geeft men de loc een nummer (b.v. aan de onderkant met een plakkertje) zodat er bij meerdere locs van hetzelfde type geen verwisseling plaats vindt.
Kaart
Hierna brengt men de loc in kaart, d.w.z. alle aan slijtage onderhevige en eenvoudig te vervangen onderdelen worden op een kaart gezet. Een voorbeeld van zo'n kaart ziet u hieronder.

V 36


Cat. nr. 2263 Datum aanschaf Locnummer 20
30-10-1987 Nieuw
Techn. Bijzonderheden Onderhoud dd. Bijzonderheden:
30-10-1987 Geïnspecteerd
Art.nr. /
Motornummer 0121 1 x
Koolborstel 0151 2 x
Lampje 0312 2 x
Sleperset 0205 1 x
Slipbandjes 0501 2 x
Te denken valt aan de registratie van de nummers van de motor, sleepcontacten, lampjes, slipbandjes en koolborstels. Bij vervanging of reparaties kan men hier veel gemak van hebben.
Boven aan de kaart schrijft men links het loctype en zonodig de asindeling. Rechts bovenaan zet men bijvoorbeeld de aanschafdatum, het locnummer en bij wie gekocht (eventueel de prijs). Rechts op de kaart vermeldt men de onderhoudsdatum en bijzonderheden.
Zuinig
Voor het onderhoud van de locs kan men een injectiespuit met TRIX-olie en een tube TRIX-vet gebruiken. Nu de loc "in kaart" is gebracht, vindt een lichte smeerbeurt plaats. Dit betreft vooral bij nieuwe locs het drijfwerk (schuifbeweging). Van fabriekswege is men bijzonder zuinig met de smering van dit drijfwerk. Vaak heb ik nieuwe locs zeer droog aangetroffen. Van het drijfwerk smeert men alleen de draaipunten, meestal zijn die verbonden met een asje of een boutje. Eén druppeltje, dat blijft hangen aan een naald is genoeg.
Bij stoomlocs smeert men ook aan het eind van de schuifbeweging, die in het frame van de loc loopt. Kraakt of kreunt de loc erg, dan dienen ook de overige oliepunten (kijk op de explosietekening van de loc), vooral de motoras, licht geolied te worden. Verder de tandwielen van iets vet voorzien, niet te veel, want na enig rijden vliegt het teveel aan vet er toch af. Dit geheel wordt licht smeren en controleren genoemd en wordt op de kaart met datum genoteerd.
Voor het rijden dienen alle locs op deze manier gecontroleerd te worden. Deze inspectie voorkomt veel schade. Vooral tweedehands locs zijn na jaren stilstand volledig uitgedroogd.
Checklijst
Het normale onderhoud dat nu gepleegd moet worden, is erg eenvoudig en verloopt als volgt:

1.
Onderhoudskaart opzoeken.

2.
Handleiding/explosietekening van de loc opzoeken. Hierop staan de smeerpunten voor olie en vet aangegeven.

3.
De kap volgens instructie verwijderen. Bij de nieuwere locomotieven moet u dit zeer voorzichtig doen.

4.
Alles visueel inspecteren. Zit er iets los? Waar zitten pluizen, haartjes enz.

5.
Loszittende schroefjes licht vastzetten. Pluizen, haren, enz. met een pincet verwijderen. Niet met terpentine of iets dergelijks schoonmaken, want dit tast de verf aan. Indien nodig met SR24 reinigingsolie, te koop bij elke modelspoorzaak.

6.
Na inspectie alles licht smeren. Vooral de wielassen en motoras volgens instructieschema. Het oliën doen we met de injectiespuit.

7.
Eventueel bandjes verwisselen. Dit is alleen nodig als het bandje hard is geworden en gaat slippen op de rails.

8.
Na inspectie, controle en smering een proefrit maken.

9.
Alles loopt gesmeerd?! Nu de kap monteren en onderhoudsbeurt op de kaart vermelden. De eventueel vervangen onderdelen ook noteren.

OPGELET!
Motoren die in de tender van de locomotieven zitten, vergen meer aandacht. Vooral dat deel van de motor waar de koolborstels zitten. Een en ander wordt snel smerig bij veel en langdurig gebruik.

Verder dient vermeld te worden dat grotere reparaties, koolborstels verwisselen, schuifbeweging repareren, tandwielen herstellen, enz. beter uitgevoerd kunnen worden door deskundige personen, wil e.e.a. niet op een fiasco uitdraaien.

HOOFDPAGINA