NAMENREGISTER HILFE (DEUTSCH) GENEALOGIE HOME

 

 

Kunt u hulp gebruiken bij het vinden van uw voorouders? Ik doe het graag voor u!

Kijk op www.geneahulp.nl

 

 

Kwartierstaat van Jantje Dedden [januari 2021]

 

Generatie III grootouders

 

 

0050044. Gezinus Mari (Sinus) Jager, geb. Vledder 24-8-1893, boer, overl. Meppel (ziekenhuis) 2-9-1967, begr. Vledder 7-9-1967,

 

tr. Steenwijkerwold 1-7-1926

 

5. Jantje (Nanne) Dedden, geb. Zuidveen 7-2-1897, boerin, overl./begr. Doldersum/Vledder 10/15-3-1990.

 

 

 

Uit het eerste huwelijk van Jan Dedden:

5-1. Berend Dedden, geb. Steenwijkerwold 23-3-1878, overl. Steenwijkerwold 23-5-1887.

5-2. Jan Dedden, geb. Steenwijkerwold 9-2-1880, landbouwer, overl. Steenwijkerwold 26-10-1963, tr. Steenwijkerwold 7-4-1906 Jantje Veenstra, geb. Steenwijkerwold 24-7-1877 (dochter van Luchien Veenstra en Geertje Boverhoff), overl. Nederland 13-4-1918.

5-3. Jantje Dedden, geb. Steenwijkerwold 28-7-1882, overl. Steenwijkerwold 31-5-1888.

5-4. Grietje Dedden, geb. Steenwijkerwold 13-11-1884, overl. Steenwijkerwold 21-3-1910.

5-5. Hendrik Dedden, geb. Steenwijkerwold 26-4-1887, landbouwer, overl. Steenwijkerwold 9-2-1975, tr. Steenwijkerwold 26-4-1913 Margje Slot, geb. Steenwijkerwold 3-12-1888 (dochter van Dirk Slot en Trijntje Westerbeek), overl. Steenwijkerwold 21-2-1962.

 

 

005-6

 

 

 

5-6. Berend Dedden, geb. Steenwijkerwold 14-5-1890, landbouwer, overl./begr. Heerenveen/Eesveen (IJpenhof) 22/25-6-1976, tr. Oldemarkt 8-5-1920 Wilhelmina de Boer, geb. Oldemarkt 14-1-1899 (dochter van Klaas de Boer en Geertje Geerts), overl./begr. Meppel/Steenwijk 23/27-11-1992.

 

 

 

005a

 

 

 

5a. Albertus Dedden, geb. Zuidveen 11-8-1893, landbouwer, veehouder, tuinder, overl. Meppel (ziekenhuis) 18-9-1958, begr. Steenwijk 22-9-1958, tr. Steenwijk 3-6-1921 Aaltje Bijkerk, geb. Zuidveen 4-8-1892 (dochter van Lieffert Bijkerk, vervener, landbouwer, en van Aaltje Noorman), overl. Zuidveen 22-3-1936.

 

 

 

005b

 

 

 

5b. Gerrit Jan Dedden, geb. Zuidveen 17-2-1895, boer, overl. Meppel (ziekenhuis) 15-3-1964, begr. Steenwijk (?) 19-3-1964.

 

 

 

 

005d

 

 

 

 

5d. Geertje (Gee) Dedden, geb. Zuidveen 19-9-1898, overl./begr. Zuidveen/Steenwijk 15/19-11-1969, tr. Steenwijkerwold 9-8-1923 Gelmer Winters, landbouwer, boer, geb. Zuidveen 16-4-1895 (zoon van landbouwer Broer Winters en Roelofje Duiven).

 

 

 

005e

 

 

 

 

5e. Harm Dedden, geb. Zuidveen 21-5-1900, landbouwer, overl. Zuidveen 25-12-1975.

 

 

 

Generatie IV - overgrootouders

 

01101010. Jan Dedden, geb. Zuidveen 16-9-1849, landbouwer, veehouder, winkelier, overl. Zuidveen 8-5-1928, begr. Steenwijk, tr. (1) Steenwijkerwold 19-5-1877 Marrigje Wicherson, geb. Zuidveen 24-1-1854 (dochter van Jan Wicherson en Grietje van Engen), overl. Zuidveen 12-1-1892,

tr. (2) Steenwijkerwold 22-10-1892

11. Grietje Dedden, geb. Steenwijkerwold 14-2-1861, boerin, 'zonder beroep' overl. Zuidveen 28-9-1931, begr. Steenwijk.

 

 

 

 

 

010a

 

 

 

10a. Geertje Dedden, geb. Zuidveen 10-12-1846, overl. Steenwijk (Onnastraat) 2-8-1888, tr. Steenwijkerwold 16-5-1875 Wicher Voerman, geb. Steenwijk 1-4-1846 (zoon van Jan Voerman, timmerman en van Margien Boverhof), timmerman, aannemer, overl. Steenwijk 8-12-1927.

 

 

 

010c

 

10c. Hendrika (Rika) Dedden, geb. Zuidveen 8-3-1860, overl. Zuidveen 23-4-1889, tr. Steenwijkerwold

15-12-1888 Engbert de Boer, geb. Noordwolde Fr. 25-3-1862 (zoon van Johannes Engberts de Boer, timmerman, winkelier, boer en van Klaasje Jans Iedema/Jedema), hoofdonderwijzer (te Slijkenburg), overl. Apeldoorn 23-5-1947. Engbert de Boer tr. (2) Kuinre 2-5-1890 Marrigje Brandsma, geb. Kuinre 25-4-1861 (dochter van Roelof Brandsma en Lol(le)kje Kroes) overl. Zwartsluis 25-6-1905, en tr. (3) Zwartsluis 21-7-1925 Bernadda/Bernarda Adolfina/Adolphina Dijkman, geb. Ambt Hardenberg 4-1-1874 (dochter van Jan Dijkman en Hendrika Johanna Jalink), verpleegster, overl. na 23-5-1947.

 

 

 

 

Uit het eerste huwelijk van Albertus Dedden:

11-1. Derk/Dirk Dedden, geb. Steenwijkerwold 5-11-1854, veehouder, overl. Westenwold (Steenwijkerwold) 14-10-1910, tr. Steenwijkerwold 16-11-1878 Aaltje Hof, geb. Delfshaven 19-11-1852 (dochter van Berend Jelles Hof en Annigje Dedden (22c)), overl. Westenwold (Steenwijkerwold) 25-9-1937.

11-2. Geertje Dedden, geb. Steenwijkerwold 11-5-1856, overl. Steenwijkerwold 13-5-1856.

011a

 

 

 

11a. Gerrit Dedden, geb. Steenwijkerwold 29-8-1859, landbouwer, melkrijder, overl. Steenwijkerwold 7-6-1951, begr. 11-6-1951, tr. Geertje Hannen, geb. Steggerda 14-2-1884 (dochter van Jan Hannen en Rijnske Wijnstra), overl. Giethoorn 1-1-1944.

 

 

11c. Jantje Dedden, geb. Steenwijkerwold 29-8-1862, overl. Blokzijl 30-8-1937, tr. Ambt-Vollenhove 7-12-1885 Hendrik Lok, geb. Ambt-Vollenhove 15-3-1844 (zoon van Jacob Lok en Willempje de Boer) veehouder, overl. Blokzijl 12-4-1932.

11d. Annigje Dedden, geb. Steenwijkerwold 23-6-1864, overl. Steenwijkerwold 25-4-1931, tr. Steenwijkerwold 17-11-1888 Sent Lenstra, geb. IJsselham 28-2-1842 (zoon van Albert Lenstra en Tjepje Klarenberg, weduwnaar van Marrigje Ruardij), veehouder, overl. Westenwold 8-11-1906.

11e. Harm Dedden, geb. Steenwijkerwold 30-1-1866, veehouder, overl. Steenwijkerwold 15-1-1945, tr. Steenwijkerwold 16-12-1911 Maria Sara Kraak, geb. Blesdijke 17-10-1887 (dochter van Roelof Kraak en Maria Schut), overl. Steenwijkerwold 4-11-1959.

11f. Geesje Dedden, geb. Steenwijkerwold 15-3-1868, overl. Blesdijke 2-12-1940, begr. Blesdijke, tr. Steenwijkerwold 25-4-1896 Tijmen de Boer, geb. Blesdijke 11-10-1863 (zoon van Jan Meinen de Boer en Luitje Baartes Dekker), landbouwer, overl. Blesdijke 28-1-1931, begr. Blesdijke.

 

 

 

021- misschienGeneratie V - betovergrootouders

 

 

20. Berend Dedden, geb. Steenwijkerwold 14-6-1820, landbouwer, winkelier, overl. Zuidveen 23-1-1892,

tr. Steenwijkerwold 4-4-1846

21. Jantje (Nanne) Veen, geb. Zuidveen 22-12-1821, 'zonder beroep', overl. Zuidveen 12-1-1887.

De dame op de foto rechts is misschien Jantje Veen.

 

 

20a. Koop Dedden, geb. Steenwijkerwold 13-11-1815, boer, overl. Kallenkote 7-2-1893, tr. (1) Steenwijkerwold 7-8-1847 Lammigje Hogenkamp, geb. Steenwijkerwold 7-9-1822 ( = aangiftedatum; dochter van landbouwer Lambert Hendriks Hogenkamp en Talgien/Tjalligje Boelen/Roelofs Boedel), overl. Kallenkote 28-11-1861, tr. (2) Steenwijkerwold 13-2-1864 Vrouwkien/Vrouwkjen Akkerman, geb. Steenwijkerwold 29-11-1840 (dochter van arbeider Harm(en) Jans Akkerman en Aukje(n) Johannes Zeefat/Zephat), overl. Kallenkote 16-6-1894.

20b. Fettje Dedden, geb. Steenwijkerwold 14-5-1818, 'zonder beroep', overl. Basse 6-6-1890, tr. (1) Steenwijkerwold 28-4-1843 Rijkman Boverhof(f), geb. Onna 13-12-1810 (zoon van Jan Jacobs Boverhof, boer, en van Jantje Alberts Sei(n)en), ged. Steenwijk 13-1-1811, landbouwer, overl. Steenwijkerwold 30-12-1859, tr. (2) Steenwijkerwold 1-11-1860 Anne Nijk, geb. Steenwijkerwold 5-8-1828 (zoon van Lubbert Annen Nijk, landbouwer, en van Jantje Meinen van Essen), landbouwer, overl. Steenwijk (Cornputsingel) 26-3-1907.

20c. Annigje Dedden, geb. Steenwijkerwold 25-12-1823, 'zonder beroep', overl. Onna 22-10-1895, tr. Steenwijkerwold 19-12-1845 Thijs Boverhof(f), geb. Onna 24-11-1816 (zoon van Jan Jacobs Boverhof, boer, en van Jantje Alberts Seinen), landbouwer, veehouder, overl. Onna 2-1-1890.

20e. Aaltje Dedden, geb. Steenwijkerwold 5-6-1826, 'buiten beroep', veehoudster, tr. Oldemarkt 21-5-1852 Govert Dijkstra, geb. gem. Oldemarkt 1811/'12 (zoon van Jan Kleisen Dijkstra, boer, en van Grietje Alberts de Vries), boerenknecht, veehouder, overl. Paasloo (huis nr. 57) 22-12-1891.

20f. Marijtje Dedden, geb. Steenwijkerwold 23-4-1829, overl. Steenwijkerwold 4-12-1857, tr. Steenwijkerwold 21-4-1854 Albertus (Bart) Dedden (22), geb. Steenwijkerwold 26-12-1827, landbouwer, veehouder, overl. Steenwijkerwold 8-2-1869.

20g. Grietje Dedden, geb. Steenwijkerwold 3-6-1831, overl. Gelderingen (Steenwijkerwold) 20-1-1916, tr. Steenwijkerwold 3-5-1855 Jan Pereboom, geb. Steenwijkerwold 16-2-1830 (zoon van landbouwer Jan Jans Pereboom en Aaltje Lutens van Buiten), landbouwer, overl. Gelderingen (Steenwijkerwold) 20-9-1914.

20h. Frederik/Freerk Dedden, geb. Steenwijkerwold 19-9-1834, landbouwer, overl. Steenwijkerwold 15-7-1854.

20i. Frederica/Frederika Dedden, geb. Steenwijkerwold 16-4-1837, landbouwersche/landbouwster, overl. Nijensleek 29-6-1902, tr. (1) Steenwijkerwold 14-8-1857 Meine van Essen, geb. Steenwijkerwold 15-5-1831 (zoon van landbouwer, koopman Albert van Essen en van Hendrikje Broekhuis), landbouwer, overl. Gelderingen (Steenwijkerwold) 29-9-1966, tr. (2) Steenwijkerwold 19-11-1870 Abel Oosterhuis, geb. Nijeveen 7-11-1835 (weduwnaar van Neeltje Winters, zoon van Jan Geerts Oosterhuis en van veehoudster Jentje Abels Westerhof), landbouwer, veehouder, overl. Nijeveen 21-3-1886.

 

21a. Hilligje(n) Veen, geb. Zuidveen 24-6-1812, overl. Zuidveen 30-11-1831.

21b. Reiniera Veen, geb. Zuidveen 11-6-1815, overl. Zuidveen 5-8-1838.

21c. Hendrik Veen, geb. Zuidveen 1-4-1818, schoenmaker, overl. Zuidveen 10-9-1839.

21e. Lutien Veen, geb. Zuidveen 6-6-1824, overl. Zuidveen (huis nr. 63) 21-6-1824.

21f. Helena/Helina Veen, geb. Zuidveen 26-7-1825, overl. Zuidveen 31-3-1897, tr. Steenwijkerwold 24-1-1852 Harm Bijkerk, geb. Steenwijkerwold 4-11-1827 (zoon van turfmaker Roelof Bijkerk en Elisabeth Harms Kolk), turfmaker, winkelier, overl. Steenwijk 5-5-1900.

 

22. Albertus (Bart) Dedden, geb. Steenwijkerwold 26-12-1827, landbouwer, veehouder, overl. Steenwijkerwold 8-2-1869, tr. (1) Steenwijkerwold 21-4-1854 Marijtje Dedden (20f), geb. Steenwijkerwold 23-4-1829, overl. Steenwijkerwold 4-12-1857, 'zonder / buiten beroep',

tr. (2) Steenwijkerwold 21-10-1858

23. Rika Wicherson, geb. Zuidveen 22-3-1828, landbouwster, veehoudster, overl. Steenwijkerwold 29-2-1908.

 

22a. Thijs Dedden, geb. Steenwijkerwold 16-2-1819, schoenmaker, overl. Steenwijkerwold 5-3-1869, tr. Steenwijkerwold 30-4-1846 Aaltje Poort, geb. Eesveen 17-11-1821 (dochter van Jacob Albers Poort en Annigje Jans Struik), overl. Kloosterveen (Smilde) 22-3-1875. Aaltje Poort tr. (2) Steenwijkerwold 2-5-1874 Jan Sickens Andries Kramer, bakker, geb. Smilde 1819/20 (zoon van Andries Kramer en Annechien Langerhuis), weduwnaar van Grietje Punter.

22b. Koop Dedden, geb. Steenwijkerwold 11-7-1821, arbeider, overl. Westenwold 16-8-1907.

22c. Annigje Dedden, geb. Steenwijkerwold 3-1-1823, overl. Steenwijkerwold 21-8-1859, tr. Steenwijkerwold 7-2-1845 Berend Hof, geb. Wartena 4-2-1805 (zoon van Jelle Hof en Dirkje Berends), schipper, overl. Leiden 8-10-1862.

22d. Geesje Dedden, geb. Steenwijkerwold 22-5-1824, overl. Steenwijkerwold 11-9-1828.

22e. Aaltje Dedden, geb. Steenwijkerwold 27-3-1826, overl. Steenwijkerwold 21-3-1891, tr. (1) Steenwijkerwold 22-5-1862 Jan Poort, geb. Steenwijkerwold 15-1-1824 (zoon van Jacob Albers Poort en Annigje Jans Struik), landbouwer, overl. Assen 24-1-1880, tr. (2) Steenwijkerwold 13-6-1885 Jan van der Linde, geb. Steenwijkerwold 12-8-1836 (zoon van Klaas van der Linde en Annigje Dedden, weduwnaar van Jebbigje Wallinga), landbouwer, fabrieksarb (zzoneider, overl. Losser 24-5-1909.

 

23a. Jantje Wicherson, geb. Zuidveen 20-12-1825, overl. Steenwijkerwold 7-5-1891, tr. Steenwijkerwold 21-7-1853 Hendrik Winters, geb. Steenwijkerwold 1-11-1825 (zoon van Klaas Remmelts Winter en Jacobje Krist), landbouwer (te Thij), overl. Steenwijkerwold 23-3-1905.

23c. Wicher Wicherson, geb. Zuidveen 6-2-1831, landbouwer, overl. Zuidveen 14-9-1891, tr. Steenwijkerwold 29-4-1864 Trijntje van Engen, geb. Steenwijkerwold 19-11-1831 (dochter van Willem van Engen en Marrigje Boverhof), overl. Zuidveen 13-2-1919.

 

Uit het eerste huwelijk van Harm Wicherson:

23-1. Hendrika Wicherson, geb. Zuidveen 22-2-1838, overl. Steenwijk 2-3-1913, tr. (1) Steenwijkerwold 10-3-1867 Frederik Kremer, geb. Steenwijkerwold 2-4-1827 (zoon van Edo Kremer en Trijntje Huissinga; weduwnaar van Johanna Heinhuis en van Maria Mastenbroek), winkelier, overl. Steenwijk 21-9-1878, tr. (2) Steenwijk 17-10-1879 Haete Jans Wisman, geb. Noordwolde Fr. 28-4-1826 (zoon van Jan Haetes Wisman en Jantje Klazen Weerman), winkelier, kantoorloper, overl. Steenwijk 21-8-1906.

23-2. Jan Wicherson, geb. Zuidveen 19-3-1839, overl. Zuidveen 2-4-1839.

23-3. Hendrik Wicherson, geb. Zuidveen 15-3-1840, veehouder, overl. Blesdijke 3-12-1917, tr. Steenwijkerwold 19-6-1869 Jantje Nieuwenhuis, geb. Havelte 18-11-1842 (dochter van Jacob Nieuwenhuis en Jantje Kats, weduwe van Jan Bijkerk), overl. Steenwijkerwold 3-2-1905.

 

 

Generatie VI - oudouders

 

40. Liekel/Lijkel/Lykele Koops Dedden, geb./ged. Steenwijkerwold 19/23-11-1788, landbouwer, overl. Steenwijkerwold 1-4-1857,

tr. Steenwijkerwold 10-11-1813

41. Geertje Berends van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 6/12-7-1795, 'zonder / buiten beroep', overl. Nijeveen 16-8-1875.

 

40a. Harm Koops Dedden, geb./ged. Steenwijkerwold 10/15-9-1776, landbouwer, overl. Steenwijkerwold 5-1-1855, ondertr. Steenwijkerwold (Gericht) 15-4-1802, tr. kerk Steenwijkerwold 2-5-1802 Beertje Geerts van Essen (95e), geb./ged. Steenwijkerwold 23/28-6-1778, overl. Steenwijkerwold 30-6-1858.

40b. Yp(j)e Koops Dedden, geb./ged. Steenwijkerwold 19/24-5-1778, overl. Zuidveen (huis nr. 37) 1-6-1835, ondertr. Steenwijkerwold (Gericht) 21-4-1804, tr. 4-1804, tr. kerk Steenwijkerwold 10-5-1804 Hendrik Veurman, geb. Het Verlaat, ged. Steenwijk 24-11-1765 (zoon van Douwe Hendriks Veurman en Roelofje Jans, weduwnaar van Roelofje Vos), landbouwer, overl. Steenwijkerwold 4-4-1829.

40c. Jannis Koops Dedden, geb./ged. Steenwijkerwold 17/24-9-1780, landbouwer, overl. Westenwold 24-1-1858, tr. kerk Steenwijkerwold 2-5-1802 Beertje Berends van Essen (41a), geb./ged. Steenwijkerwold 24/26-8-1792, overl. Westenwold 22-12-1873.

40d. Jan Koops Dedden, geb. en ged. Steenwijkerwold 12-1-1783, landbouwer, overl. Havelte 24-8-1829 (succesie memorie Meppel 12-3-1830), ondertr. Steenwijkerwold (Gericht) 2-12-1803, tr. kerk Havelte 8-1-1804 Hillegijn Jans Eppinge (93f), geb./ged. Eursinge/Havelte 24/28-4-1782, overl. Eursinge (Havelte) 4-5-1825.

40e. Lykel Koops Dedden, geb. en ged. Steenwijkerwold 12-1-1783.

40f. Lykel Koops Dedden, geb./ged. Steenwijkerwold 10/13-3-1785.

40g. Aaltien Koops Dedden, geb./ged. Steenwijkerwold 16/17-9-1786, overl. Oldemarkt tussen 4 en 10-4-1808, ondertr. Steenwijkerwold (Gericht) 17-4-1807, tr. kerk Steenwijkerwold 10-5-1807 Andries Lambers de Vries (zoon van Lambert Hannen de Vries en Beertjen Andries Koster (83b)), ged. Oldemarkt 20-9-1786, landbouwer, overl. Steenwijkerwold 2-12-1836 (zijn lijk werd gevonden aan de Mark(?)stege, hij woonde echter met vrouw en 3 kinderen in de gem. Oldemarkt).

40i. Dirk Koops Dedden, geb./ged. Steenwijkerwold 2/9-1-1791, 'zonder beroep' (1877), overl. Westenwold 5-6-1877.

40j=44. Gerrit Koops Dedden.

40k. Cornelis/Kornelis Koops Dedden, geb./ged. Westenwold/Steenwijkerwold 5/10-4-1796, vervener, overl. Steenwijkerwold 2-5-1844, tr. Nijeveen 23-4-1819 Maria Vos, geb. Nijeveen 17-3-1793 (dochter van Gerrit Vos, schulte van Nijeveen, en van Geertje Veurman), overl. Westenwold 21-11-1867.

 

41a. Beertje Berends van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 24/26-8-1792, overl. Westenwold 22-12-1873, tr. kerk Steenwijkerwold 2-5-1802 Jannis Koops Dedden (40c), geb./ged. Steenwijkerwold 17/24-9-1780, landbouwer, overl. Westenwold 24-1-1858.

41b. Andries Berends van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 11/15-6-1794.

41d. Lambert Berends van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 1/5-8-1798, landbouwer, overl. Gelderingen (Steenwijkerwold) 30-10-1863, signalement: Lengte 1 El 7 Pm 5? Str; Aangezigt blozend; Voorhoofd langwerpig; Oogen blaauw; Neus krom; Mond ord.; Kin spits; Haar bruin; Wenkbraauwen idem; tr. Steenwijkerwold 17-5-1821 Hendrikje van Essen, geb. Gelderingen (Steenwijkerwold) 3-8-1804, ged. Steenwijkerwold 10-8-1804 (dochter van Rykent Tomas van Essen en Maria van Essen, landlieden), 'boerendogter' (1821), grondeigenaarsche, overl. Gelderingen (Steenwijkerwold) 7-12-1872.

41e. Geesje Berends van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 16/24-11-1800, overl. Steenwijkerwold 27-6-1886, tr. Steenwijkerwold 26-10-1821 Hendrik Veurman, ged. Steenwijk 25-9-1796 (zoon van Hendrik Veurman, landbouwer, en Jacobje Jans Wijchers (90b)), landbouwer, overl. Steenwijkerwold (Kerkbuurt) 8-7-1867.

Volgens de overlijdensakte van Fettien Koster liet ze 3 zoons na. Als dat klopt moet er in dit rijtje dus nog een man bij.

 

42. Jan Hendriks Veen, geb. Zuidveen ws. 1789/90, doopsgezind, timmerman, overl. Zuidveen 3-5-1827,

tr. Steenwijkerwold 4-3-1812

43. Hendrikje Reinders Zwolle, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 23-10-1785, winkeliersche, overl. Zuidveen 31-8-1839.

 

42a. Margie/Marrigje Hendriks Veen, geb. Zuidveen 25-12-1783, huisvrouw, overl. Zuidveen (nr. 55) 9-9-1823, ondertr. Steenwijkerwold (Gericht) 20-6-1806 Peter Gerrits Veen, geb. Zuidveen 12-10-1766 (?, ws. zoon van Gerrit Peters Veen en Grietje Reits/Volken), turfmaker, overl. Zuidveen (nr. 65) 18-2-1825 (nalatende 4 minderjarige kinderen).

42b. Luitje/Lutien Hendriks Veen, geb. Zuidveen 1785, timmerman, overl. Steenwijk 23-12-1835, tr. Lusje/Luye Jans Veen, geb. Steenwijk (volgens overlijdensakte) 29-1-1788 (dochter van Jan Luitjes Veen (84d), landbouwer, koopman en kaarsenmaker te Steenwijk (1830), en Aaltje Thijssen Rijkmans (181g)), winkeliersche, overl. Steenwijk (huis aan de markt) 6-1-1856.

42c. Jantje Hendriks Veen, geb. Zuidveen 30-1-1788, mattenmaker, overl. Drachten 25-12-1836, tr. (1) ca 1802 kerk Blokzijl 21-5-1809 Jacob Pander, ged. Blokzijl 28-1-1781 (zoon van Hendrik Jans Pander en Jantje Jans Ruiter), koopman, overl. Blokzijl 4-9-1821, tr. (2) Drachten 7-5-1828 Sietze Lolkes van der Zaag, geb. Grouw 1800 (zoon van Lolke Sietzes van der Zaag en Trijntje Roel(of)s), timmerman, overl. Drachten 19-5-1869. Sietze van der Zaag tr. (2) Smallingerland 10-4-1837 Sjoukjen Gerbens Posthumus.

42e. Derk/Dirk Hendriks Veen, geb. 1791, overl. Zuidveen (in het huis van zijn vader, nr. 64) 22-7-1815.

42f. Lucien/Lusje/Lusyen/Luye Hendriks Veen, geb. Zuidveen 10-9-1795, dienstmeid, boerin, overl. Heerenveen 25-2-1855, tr. (1) Aengwirden 25-11-1821 Sydtse/Sytse/Sytze Hendriks Buwalda, geb./ged. Doniaga/St. Nicolaasga 23-8/7-9-1783 (zoon van Hendrik Pieters en Rimke Sydtses/Sytses/Sytzes), van boerenbedrijf, arbeider, overl. Heerenveen (huis nr. 46) 11-9-1826, tr. (2) Aengwirden 11-11-1828 Pieter Dispo, geb. Steenwijk, ged. Steenwijkerwold (RK) 3-4-1785 (zoon van hoedenmaker Philippus Dispo en Johanna Colthof; weduwnaar van Lammigje Lammerts), postillon, overl. Heerenveen 18-12-1834, tr. (3) Aengwirden 4-2-1838 Marten Jentjes Raadsveld, geb. Nijehaske 9-2-1812 (zoon van Jentie/Jentje Arends Raadsveld/Raadsvelt en Romkjen Martens), leertouwersknecht, koemelker, overl. Nijehaske 20-10-1899.

42g. Egbert Hendriks Veen, geb. Zuidveen 10-9-1798, timmerman, overl. Zwolle (Melkmarkt; echter woonachtig te Steenwijk) 3-6-1852.

42h. Heintje Hendriks Veen, geb. Zuidveen 22-5-1806, overl. Oldemarkt (huis nr. 24) 27-5-1882, tr. Oldemarkt 12-5-1831 Jan Mulder, geb. Oldemarkt 1-9-1807 (zoon van Arnoldus Mulder, molenaar, en van Renske/Rinske Alberts), ged. Oldemarkt, bakkersknecht, bakker, overl. Oldemarkt 6-11-1880.

42i. Jan Hendriks Veen (Junior), geb. Zuidveen 1-3-1808, timmerman, overl. Steenwijk (Oosterstraat) 13-12-1867, signalement: Lengte 1 El 730 Str; Aangezigt lang; Voorhoofd spits; Oogen blaauw; Neus ord.; Mond klein; Kin rond; Haar ligtbruin; Wenkbraauwen idem; Merkbare teekenen geene;. tr. Steenwijk 9-4-1830 Engeltje Jans (van) Veen, geb. Steenwijk 1808 (nov. of dec.; dochter van Jan Karsten (van) Veen en Grietje Sietsen van Lubink), overl. Kampen (Nieuwstraat, wijk 3, nr. 139) 16-2-1887.

 

43a. Anna Margreta / Margaretha / Anna Margrieta Reinders Zwolle, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 14-12-1774, 'zonder beroep', overl. Zuidveen 13-2-1842, ondertr. Steenwijkerwold (Gericht) 29-9-1797, tr. kerk Steenwijk 17-10-1797 (volgens het ondertrouwboek van het Gericht Steenwijkerwold 15-10) Frerik Jans Wildeboer, ged. Steenwijk 10-1-1768, geb. Onna (zoon van Jan Bartels en Margien Roelofs), arbeider, overl. Zuidveen 18-12-1845.

43b. Jantien/Janna Reinders Zwolle, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 19-2-1777, 'zonder beroep', overl. Zuidveen 17-12-1845, tr. kerk Steenwijk 6-6-1802 Hendrik Jans Broekhuis/Broekhuijsen, ged. Steenwijk 6-1-1780 (zoon van Jan Herms en Hendrikje Jans Tems), veenbaas, overl. Zuidveen 12-12-1873.

43c. Wolter Reinders Zwolle, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 28-3-1784, waarschijnlijk overl. vr 1812 (bij naamsaanneming wordt hij niet genoemd; zijn zusters wel).

 

44=40j. Gerrit Koops Dedden, geb./ged. Steenwijkerwold 30-10/3-11-1794, landbouwer, veenbaas, bakker, overl. Steenwijkerwold 6-3-1860,

tr. Steenwijkerwold 26-3-1818

45. Grietje Wichers, geb. Dwingeloo, ged. Dwingeloo 26-12-1792, overl. Steenwijkerwold 4-12-1859.

 

Voor broers en zusters van 44: zie 40.

 

45a. Annigje Thijs Wichers, geb. Dwingeloo 27-2-1791, ged. Dwingeloo, overl. Dwingeloo 22-3-1850, tr. Dwingeloo 26-5-1812 Jan Jacobs Snijder, ged. Dwingeloo 26-5-1789 (zoon van Jacob Clasen Snijder en Roelofje Alberts Strijker), bakker, overl. Dwingeloo 18-7-1853.

45c. Jantje Thijs Wichers, ged. Dwingeloo 21-12-1794, overl. Hijkersmilde 20-1-1864, tr. Smilde 17-4-1829 Pieter Engberts de Vries, ged. Smilde 20-3-1790 (zoon van Engbert Martens de Vries en Marchien Pieters Vogel, weduwnaar van Hendrika Willems Karsten), bakker, overl. Hijkersmilde 4-3-1853.

45d. Frederika Thijs Wichers, ged. Dwingeloo 10-9-1797, overl. Dwingeloo 9-6-1840.

45e. Joanna Thijs Wichers, ged. Dwingeloo 16-2-1800, begr. Dwingeloo 7-10-1800.

45f. Albert Thijs Wichers, ged. Dwingeloo 20-6-1802, overl. Dwingeloo 14-9-1816.

45g. Jan Thijs Wichers, ged. Dwingeloo 21-10-1804, landbouwer, bakker, molenaar, overl. Smilde 30-9-1855, tr. Dwingeloo 4-4-1835 Grietje Jans Dedden, geb. Havelte 31-10-1812 (dochter van Jan Koops Dedden (40d) en Hillegijn Jans Eppinge (93f)), overl. Smilde 22-11-1846.

45h. Frederik Thijs Wichers, ged. Dwingeloo 4-6-1809, landbouwer, overl. Eemster 19-1-1871, tr. Dwingeloo 4-4-1831 Hilligje Willems Bloemberg, geb. Eemster 26-12-1803 (dochter van Willem Jans Bloemberg en Geesje Freriks Zanting), overl. Eemster 12-2-1861.

45i. Rijkman Thijs Wichers, geb. Dwingeloo 26-2-1812, bakker, molenaar, landbouwer, organist van de Herv. kerk te Dwingeloo vanaf 1842, overl. Dwingeloo 29-8-1891, tr. Dwingeloo 11-5-1839 Hillegien Roelofs Seinen, geb. Leggelo 11-3-1814 (dochter van Roelof Seinen en Elsje Willems Seinen), overl. Dwingeloo 31-10-1881

 

46. Harm(en) Wicherson, geb./ged. Eursinge/Havelte 18/24-8-1800, landbouwer, veehouder, opzichter der lage verveningen, schatter van het slachtvee, landeigenaar, raadslid en wethouder Steenwijkerwold, overl. Steenwijk 3-2-1889, signalement: Lengte 1 El 7 p. 1 dm; Aangezigt ovaal; Voorhoofd rond; Oogen blaauw; Neus ord.; Mond ord.; Kin rond; Haar blond; Wenkbraauwen idem; Merkbare teekenen geene; tr. (2) Steenwijkerwold 22-6-1837 Aaltje Hendriks Schuite, geb. Steenwijkerwold 17-10-1810 (dochter van Hendrik Willems Schuite en Jantje Lambers Hovenier), 'zonder beroep', overl. Zuidveen 16-4-1853,

tr. (1) Steenwijkerwold 7-5-1824

47. Grietje Rijkmans Wijcherson, geb. Zuidveen 27-4-1804, doopsgezind, 'zonder beroep', overl. Zuidveen 11-8-1831.

 

46b. Aaltje Wichers, geb. Zuidveen 14-5-1804, landbouwerse, overl. Dwingeloo 22-4-1864, tr. Ruinerwold 1-9-1827 Roelof Willem Nijsingh, geb. Leggelo 1-6-1806 (zoon van Hendrik Nijsingh en Annechien Hendriks Schipper), landbouwer, raadslid, overl. Dwingeloo 5-4-1861.

 

47b. Geert Wicherson, geb. Zuidveen 28-7-1815, landbouwer, overl. Zuidveen 12-3-1846.

 

47c

 

 

47c. Jan Wicherson, geb. Zuidveen 8-2-1819, timmerman, houder van de bank van lening, koopman, koren- en houtzaagmolenaar, overl. Steenwijk 27-9-1898, tr. Steenwijk 13-4-1845 Johanna Francina de Boer, geb. Steenwijk 21-6-1821 (dochter van Wijcher Wijchers de Boer en Lummigjen de Bruin), overl. Steenwijk 18-2-1863.

 

 

 

47d. Jacobus Wicherson, geb. Zuidveen 27-5-1822, veehouder te Zuidveen (1850), landbouwer en korenmolenaar op De Baars (1850-'57), vervener (1860 en '66), overl. Steenwijk 11-3-1866, tr. (1) Steenwijkerwold 17-4-1852 Hilligje IJben, geb. Kallenkote 23-11-1824 (dochter van Jacob IJben en Marrigje Alberts Keizer), overl. Steenwijk 5-1-1857, tr. (2) Steenwijk 12-4-1861 Aaltien Schaafsma, geb. Steenwijk 21-4-1833 (dochter van Pieter Schaafsma en Jantien van der Molen), overl. De Bult 3-6-1920.

 

 

Generatie VII - oudgrootouders

 

80. Koop Harms Dedden, geb./ged. Steenwijkerwold 15/20-5-1753, landman, vervener, rentenier, Maire van Steenwijkerwold in 1813, overl. Steenwijkerwold 4-6-1846, tr. (2) Steenwijkerwold 13-2-1812 Sytske Annes, geb. Nijlemmer 1757/58,

ondertr. (1) Blesdijke, tr. kerk Steenwijkerwold 28-5-1775

81. Annegien/Annigien/Annigje(n) Jannis Nijenhuis/Nieuwenhuis, geb. Blesdijke, ged. Blesdijke 30-5-1756, begr. Steenwijkerwold 27-12-1810.

 

80a. ?? Hielekien/Hiellekje Dedden, te Oldemarkt, aangenomen als lidmaat in Steenwijkerwold in 1776, ondertr. Oldemarkt 5-1771, tr. kerk Steenwijkerwold Koene Roelofs, te Paasloo.

 

81a. Aaltjen Jannis Nijenhuis, geb. Blesdijke, ged. Blesdijke 16-11-1748.

81b. Hijltjen Jannis Nijenhuis, geb./ged. Blesdijke 9/16-5-1751, overl. Oldemarkt (huis nr. 123) 22-12-1830, tr. Sibbe Nijenhuis, overl. vr 22-12-1830.

81c. Lijckel Jannis Nijenhuis, geb. Blesdijke, ged. Blesdijke 11-8-1754, tuinder?, overl. Oldemarkt (huis. nr. 125) 11-11-1827, tr. Hiltjen Peters, overl. vr 11-11-1827.

81e. Vroukjen/Vrouwgje Jannis Nijenhuis, geb. Blesdijke (volgens overlijdensakte te Peperga), ged. Blesdijke, overl. Steenwijkerwold (op de Halle, nr. 141) 27-5-1815, tr. Tiese Jans, overl. vr 27-5-1815.

81f. Stijntjen Jannis Nijenhuis, geb. Blesdijke, ged. Blesdijke 11-5-1760.

81g. Harmen Jannis Nijenhuis, geb. Blesdijke, ged. Blesdijke 30-8-1761.

81h. Reintjen Jannis Nijenhuis, geb. Blesdijke, ged. Blesdijke 24-7-1763.

81i. Dirkjen Jannis Nijenhuis, geb. Blesdijke, ged. Blesdijke 7-7-1765.

 

82. Berend Lammerts van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 15/17-6-1759, landbouwer, landeigenaar, landman, overl. Steenwijkerwold 4-10-1820,

tr. kerk Steenwijkerwold 22-11-1791

83. Fettien/Fetje Andries Koster, geb./ged. Steenwijkerwold 23/27-1-1765, boerin, overl. Steenwijkerwold 20-11-1827.

 

82a. Vrerik Lamberts van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 20/21-12-1755, landbouwer, overl. Steenwijkerwold 29-9-1830.

82b. Idagien Lamberts van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 25/28-8-1757, tr. Hendrik Thomas van Essen, boer, volmacht van het kerspel Paasloo, lid van de kerspelraad van Oldemarkt, overl. 1791.

82d. Geertien/Geertje(n) Lamberts van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 11/12-4-1761, huisvrouw, overl. Steenwijkerwold (huis nr. 208) 1-4-1830 ('nalatende drie kinders'), tr. (1) kerk Steenwijkerwold 24-5-1789 Ti(j)men Jans ten Berge, geb./ged. Steenwijkerwold 24/29-5-1757 (zoon van Jan Andries en Grietjen Tijmens), ondertr. (2) Steenwijkerwold (Gericht) 7-6-1805, P(i)eter Andries Koster (83g), geb./ged. Steenwijkerwold 19/20-12-1772, overl. Steenwijkerwold 3-11-1852.

 

83a. Tjeert Andries Koster, geb./ged. Steenwijkerwold 4/7-12-1757.

83b. Beertjen Andries Koster, geb./ged. Steenwijkerwold 16/22-7-1759, ondertr./tr. kerk Oldemarkt 14-4/2-5-1784 Lambert Hannen/Hannis de Vries, van Oldemarkt.

83c. Tjeert Andries Koster, geb./ged. Steenwijkerwold 2/4-7-1762, landbouwer, overl. Steenwijkerwold (huis nr. 70) 27-9-1830 ('getrouwd met twee kinders'), tr. (1) Steenwijkerwold 3-12-1818 Geertje Andries, geb. Steenwijkerwold 1753/'54, huisvrouw, overl. Steenwijkerwold 26-10-1816, tr. (2) Steenwijkerwold 3-12-1818 Jantje Flobbe, geb. Thij 18-10-1792 (dochter van Wolter Jacobs Flobbe, boer, en van Marchien/Margje Lubbers Bijker), ged. Steenwijkerwold 21-10-1792, overl. Steenwijk (Oosterstraat) 11-3-1873.

83e. Maria Andries Koster, geb./ged. Steenwijkerwold 7/13-3-1768.

83f. Meijne Andries Koster, geb./ged. Steenwijkerwold 28-11/3-12-1769, landbouwer, overl. Steenwijkerwold (huis nr. 62) 8-3-1820, ondertr. Steenwijkerwold 25-1-1806, tr. kerk Steenwijkerwold 9-2-1806 Aaltje Meijer.

83g. Pieter/Peter Andries Koster, geb./ged. Steenwijkerwold 19/20-12-1772, overl. Steenwijkerwold 3-11-1852, ondertr. Steenwijkerwold (Gericht) 7-6-1805 Geertien/Geertje(n) Lamberts van Essen (82d), geb./ged. Steenwijkerwold 11/12-4-1761, huisvrouw, overl. Steenwijkerwold (huis nr. 208) 1-4-1830 ('nalatende drie kinders').

83h. Maria Andries Koster, geb./ged. Steenwijkerwold 19/20-8-1775.

83i. Maria Andries Koster, geb./ged. Steenwijkerwold 23/28-7-1776.

83j. Aaltjen Andries Koster, geb./ged. Steenwijkerwold 17/23-1-1780, overl. Thij 23-3-1863, ondertr. (1) Steenwijkerwold (Gericht) 2-8-1799, tr. kerk Steenwijkerwold 18-8-1799 Hendrik Lampe/Lanpe, ged. Steenwijk 17-1-1762 (zoon van Willem Egberts Lampe/Lanpe en Trijntje(n) Hendriks Heijmerink/Heimerinks; weduwnaar van Grietje Hendriks van Essen), overl. Steenwijk (Oosterstraat 158) 7-4-1817, tr. (2) Steenwijkerwold 3-8-1827 Bartholomeus Schurer, geb. Makkinga 8-1-1790 (zoon van Matthijs Schurer en Antjen Jans), ged. Makkinga 17-1-1790, onderdirecteur in de kolonie Willemsoord, overl. Thij 17-3-1863.

83k. doodgeboren zoon, geb. Steenwijkerwold 30-12-1782.

83l. Maria Andries Koster, geb./ged. Steenwijkerwold 31-7/6-8-1786, overl. Willemsoord 20-9-1826 ('nalatende vijv kinders'), ondertr. Steenwijkerwold (Gericht) 24-3-1809 Bartholomeus Schurer, geb. Makkinga 8-1-1790 (zoon van Matthijs Schurer en Antjen Jans), ged. Makkinga 17-1-1790, onderdirecteur in de kolonie Willemsoord, overl. Thij 17-3-1863.

 

84. Hendrik Lutes/Luitjes Veen, geb. Zuidveen 1763/64, doopsgezind, timmerman, timmerbaas, overl. Zuidveen 5-9-1828,

ondertr. Wapserveen 20-8-1783, tr. kerk Vledder 31-8-1783

85. Hilligje(n)/Hillechien Jans (Rodermond), geb. Nijensleek ca. 1764, overl./begr. Zuidveen/Steenwijk 4/6-10-1809.

 

84a. Mettie Luitjes Veen, geb. Zuidveen 1745, doopsgezind, overl. Zuidveen (huis nr. 75) 26-2-1817, tr. (hc) Steenwijk 19-11-1763 Egbert Wiegers/Wijchers Veen, geb. Zuidveen 1735/'36, overl. Zuidveen (in zijn huis, nr. 76) 16-6-1815.

84b. Lusje Luitjes Veen, geb. Zuidveen 1751/'52, doopsgezind, 'gewoond hebbende te Landsmeer in Holland', overl. Steenwijk 26-6-1815, tr. kerk Steenwijk 1-12-1771 Berend Thijssen Rijkmans (181d), geb. Zuidveen geb. ca. 1740, overl. Steenwijk 29-1-1815.

84c. Grietje Luitjes Veen, geb. Zuidveen 1753/'54, doopsgezind, overl. Zuidveen (huis nr. 68) 22-8-1829, ondertr./tr. kerk Steenwijk 22-8/10-9-1773 Hendrik Rein(t)s Bijker, van Zuidveen, geb. ca. 1745 (zoon van Rein Rijkmans en Aaltje Hendriks, zie 362d) landbouwer, overl. Zuidveen 15-3-1813.

84d. Jan Luitjes/Lutes Veen, geb. Zuidveen ca. 1756, doopsgezind, landbouwer, koopman, overl. Steenwijk 3-1-1848, ondertr./tr. kerk Steenwijk 10/30-12-1775 Aaltje Thijs(s)en/Tijs Rijkmans (181g), te Steenwijk ws. geb. na 1748.

84e. Dirkje(n) Luijtjes/Luties Veen, geb. Zuiveen 1759/60, doopsgezind, boerin, overl. Zuidveen 25-2-1847, ondertr./tr. kerk Steenwijk 11/25-4-1784 Jacob Gerret/Gerri(t)s Heite/Hoyte, van Zuidveen, ws. geb. Giethoorn (ouders woonden op de Swarte Kluft) 1747/48 (ws. zoon van Garrit/Gerrit Wichers Heite/Hoyte en Albertien/Albertjen Jacobs), doopsgezind, landbouwer, overl. Zuidveen 23-8-1812.

 

85a. Hendrikien Jans, geb. Nijensleek, ged. Vledder 30-4-1752, tr. kerk Vledder 8-5-1774 Jan Harmens/Herms, alias Jan Pieters, van Nijensleek (waarschijnlijk zoon van Harmen Jans en Lammigje Jans), ws. overl. tussen 1794 en 1804 te Nijensleek.

85b. Jan Jans, geb. Nijensleek, ged. Vledder 8-9-1754, herbergier, overl. tussen 1774 en '84, ws. te Nijensleek, tr. kerk Vledder 10-4-1774 Jacobje Gerbrands (dochter van Gerbrandt Geerts (175a) en Annigje Lammerts), geb. Nijensleek, ged. Vledder 5-11-1738, winkeliersche, koopvrouw, ws. overl. tussen 1794 en 1804 te Nijensleek.

85c. Marchien Jans, geb. Nijensleek, ged. Vledder 12-12-1756, tr. kerk (1) Vledder 4-6-1780 Jan Hendriks Blok, begr. Wapserveen 15-11-1789 (bron: diakonieregister), ondertr. (2) Vle dder 13-6-1792, tr. kerk Wapserveen 15-7-1792 Jacobus van Roijen, van Nijensleek (zoon van Steven van Roijen en Adriana Drabbe), ged. Vledder 7-2-1768, koopman, overl. Doldersum 4-6-1837 (ook gehuwd geweest met Klaasje Eises).

85d. Geessien Jans, geb. Nijensleek, ged. Vledder 24-12-1758, tr. kerk Vledder 9-3-1783 Hendrik Aalder(t)s, geb. Nijensleek, ged. Vledder 8-11-1750 (zoon van Aaldert Albers, timmerman, en van Hendrikien Jans), timmerman.

85e. Egbert Jans, geb. Nijensleek, ged. Vledder 26-4-1761.

85g. Aaltien/Aaltje Jans Rodermond/Trom, geb./ged. Nijensleek/Vledder 4/5-4-1767, landbouwersche, overl. Nijensleek 8-8-1847, tr. kerk Vledder 26-5-1798 Jan Helinge, geb. Gees, /ged. Oosterhesselen 8-4-1767 (zoon van Hendrik/Hinder(i)k Roelefs Heelinge/Heling(e) en Geertien/Geertijn Harms), overl. Nijensleek 11-3-1841.

85h. Arend/Arent Jans Rodermond, geb./ged. Nijensleek/Vledder 1/3-3-1771, landbouwer, overl. Nijensleek 2-4-1846 (successie memorie Meppel 23-6-1846), tr. Geessien Hendriks Hofman, geb. Nijensleek, ged. Vledder 4-6-1775 (dochter van Hendrik Michiels Hofman (183b) en Jeltjen Coenders), overl. Onna 10-12-1848.

 

86. Reinder Wolters Zwolle, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 29-3-1750, boer, overl. Zuidveen 23-7-1817,

tr. kerk Steenwijk 24-4-1774

87. Hilligje(n) Hendriks, geb. Wapserveen, ged. Wapserveen 5-1750, overl. Zuidveen 10-7-1815.

 

86a. Hendrikje Wolters Zwolle, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 3-5-1739, overluid Steenwijk 16-4-1780, tr. kerk Steenwijk 12-5-1768 Berent Harms, ged. Steenwijk 17-6-1736 (zoon van Hermen Berents en Grietjen Jans), overluid Steenwijk 15-4-1778.

86b. Jantje Wolters Zwolle, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 31-3-1743, tr. kerk Steenwijk 9-3-1766 Hermannus/Harmen van der Heide, ged. Giethoorn 22-3-1741 (zoon van Reinder Jannis Wubbe en Elsjen Hermens).

86c. Henricus/Hend(e)ri(j)kus Wolters Zwolle/Swol, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 24-1-1745, tr. kerk Steenwijk 13-11-1774 Jantien/Jantjen Alber(t)s (de) Ruiter, ws. ged. Blokzijl 5-3-1749 (ws. dochter van Albert Wijchers Ruiter en Luitje Jans), arbeidster, overl. Steenwijk 24-9-1823 (volgens deze akte is ze geb. te Steenwijkerwold, bij het huwelijk staat te Steenwijk).

86e. Aeldert Wolters Zwolle, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 23-5-1754.

 

87a. Evertjen Hendriks, ged. Wapserveen 6-8-1747, overl. Wapserveen 19-2-1825 (volgens overlijdensakte geb. Wapserveen 20-1-1744; daarin staan haar ouders echter niet juist vermeld).

87c. Jacobjen//JakopjenJapikien Hendriks, ged. Wapserveen 17-7-1752, overl. Wapserveen 6-9-1815, tr. Marten Micheels/Michiels/Miggiels, ged. Wapserveen 6-12-1739 (zoon van Michiel Aelders en Marregien Frans).

87d. ? Hendriks, ged. Wapserveen 31-8-1755.

 

88. = 80.

89. = 81.

 

90. Thijs Jans Wijchers, geb. Zuidveen 27-9-1765, doopsgezind, boer, koopman, overl. Dwingeloo 29-11-1814,

ondertr. Steenwijk 23-5-1790, tr. kerk Dwingeloo 13-6-1790

91. Geesje(n) Alberts ten Heuvel, ged. Dwingeloo 21-1-1770, landbouwersche, 'doende boerenbedrijf', overl. Dwingeloo 15-1-1824.

 

90a. Wijcher Jans, geb. Zuidveen ca. 1761, doopsgezind, boer, overluid Steenwijk 14-9-1799, tr. kerk Steenwijk 25-1-1789 Aaltje Zomer, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 10-11-1761 (dochter van Jan Hendriks en Swaantje Zomer), overl. Steenwijk 27-3-1837.

90b. Jacobje Jans Wijchers, geb. Zuidveen ca. 1763, doopsgezind, overluid Steenwijk 1-4-1799, tr. kerk Steenwijk 3-5-1789 Hendrik Veurman, geb. Het Verlaat, ged. Steenwijk 24-11-1765 (zoon van Douwe Hendriks Veurman en Roelofje Jans, weduwnaar van Roelofje Vos), landbouwer, overl. Steenwijkerwold 4-4-1829.

90d. Hendrik Jans Wijchers/Wicherson, geb. Zuidveen ca. 1768, doopsgezind, landbouwer, overl. Zuidveen 25-4-1826, ondertr. Steenwijkerwold (Gericht) 14-12-1804, tr. kerk (doopsgezind) Zuidveen 6-1-1805 Hilligje Hendriks Beenen (van Roijen), geb. Zuidveen ca. 1782 (dochter van Hendrik Beenen en Aaltje Jans), overl. Zuidveen 11-2-1855.

90e=94. Rijkman Jans Wi(j)cherson.

 

91a. Frerik Alberts ten Heuvel, ged. Dwingeloo 6-3-1757.

91b. Annechijn/Annigjen Alberts ten Heuvel, ged. Dwingeloo 29-4-1759, ws. overl. te Ruinerwold vr 1811, tr. kerk Ruinerwold 24-10-1784 Lucas Jans Preuper, ged. Ruinerwold 15-1-1758 (zoon van Jan Lucas Preuper en Aaltjen/Aeltijn Jans Benthem), landbouwer, overl. Ruinerwold 26-9-1830 (successie memorie Meppel 25-3-1831).

91c. Albertjen Alberts ten Heuvel, geb./ged. Dwingeloo 29-1/1-2-1761, overl. Havelte 11-11-1825, ondertr. kerk Dwingeloo/Havelte 13/14-10-1786 Wolter Jans Vedder(s), geb. Havelte 30-5-1757 (zoon van Jan Vedder en Albertje Alberts), landbouwer, overl. Havelte 17-1-1835.

91d. Femmigje Alberts ten Heuvel, ged. Dwingeloo 19-6-1763.

91e. Hendrikje Alberts ten Heuvel, ged. Dwingeloo 12-7-1767, landbouwersche, overl. Dwingeloo 12-2-1830, ondertr./tr. kerk Dwingeloo 22-5/13-6-1790 Jan Jans Bloemerts, landbouwer te Dwingeloo, ws. overl. vr 1811.

 

92. Wijcher Harm(en)s, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 22-11-1769, boer, overl. Zuidveen, begr. Steenwijk 28-7-1811,

ondertr. Havelte 18-10-1799 (op 19-10 voor het Gericht van Steenwijkerwold), tr. kerk Steenwijk 10-11-1799

93. Jantje Jans Eppinga/Eppinge, geb. Eursinge, ged. Havelte 7-7-1771, boerin, overl. Zuidveen, begr. Steenwijk 6-8-1811.

 

93a. Jan Jans Eppinge, geb. Eursinge, ged. Havelte 3-3-1765.

93b. Roelof Jans Eppinge, geb. Eursinge, ged. Havelte 11-10-1767.

93c. Roelof Jans Eppinge, geb. Eursinge, ged. Havelte 13-11-1768.

93e. Grietje(n) Jans Eppinge, geb. Eursinge, ged. Havelte 5-11-1775, landbouwerse, overl. Ruinerwold 15-5-1838, tr. kerk (1e proclamatie Havelte 1-6-1799) Ruinerwold 30-6-1799 Lucas Carsten/Karsten, ged. Ruinerwold 2-3-1755 (zoon van Karst Karst(en) en Roelofjen Lucas Preuper), landbouwer, overl. Ruinerwold 1-1-1841.

93f. Hillegijn Jans Eppinge, geb./ged. Eursinge/Havelte 24/28-4-1782, overl. Eursinge (Havelte) 4-5-1825, ondertr. Steenwijkerwold (Gericht) 2-12-1803, tr. kerk Havelte 8-1-1804 Jan Koops Dedden (40d), geb. en ged. Steenwijkerwold 12-1-1783, overl. Havelte 24-8-1829 (succesie memorie Meppel 12-3-1830).

 

94=90e. Rijkman Jans Wi(j)cherson, geb. Zuidveen 1770/71, doopsgezind, boer, landbouwer, koopman, overl. Zuidveen 26-8-1827,

ondertr. Steenwijkerwold (Gericht) 29-7-1803, tr. kerk Steenwijkerwold 23-9-1803

95. Maria Geerts van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 23-4/5-5-1782, 'zonder beroep', overl. Steenwijkerwold 11-4-1856.

 

95a. Meijne Geerts van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 1/4-5-1769.

95b. Jan Geerts van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 3/5-5-1771.

95c. Beertien Geerts van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 1/4-4-1773.

95d. Meijne Geerts van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 2/6-4-1777, overl. Thij 31-1-1862, ondertr. Steenwijkerwold (Gericht) 29-4-1805 tr. kerk Steenwijkerwold 23-5-1805 Marregien/Marrigje Jans Donker, geb. Blankenham 1784/'85 (dochter van Jannes Donker en Jacobje P(?)ees), zonder beroep (1881), overl. Thij 11-8-1881.

95e. Beertje Geerts van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 23/28-6-1778, overl. Steenwijkerwold 30-6-1858, ondertr. Steenwijkerwold (Gericht) 15-4-1802, tr. kerk Steenwijkerwold 2-5-1802 Harm Koops Dedden (40a), geb./ged. Steenwijkerwold 10/15-9-1776, landbouwer, overl. Steenwijkerwold 5-1-1855.

95f. Marchien/Marrigje Geerts van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 9/14-11-1779, overl. Paasloo 9-10-1860, tr. Roelof Kraak, geb. Paasloo 1769/'70 (zoon van Roelof Jans en Margjen Roelofs), assessor van de gemeente Oldemarkt, overl. Paasloo 28-8-1843.

95h. Roelofje Geerts van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 18/25-7-1784, 'huijsvrouwe', overl. Steenwijk (Oosterstraat nr. 128) 5-4-1812, ondertr. Steenwijkerwold (Gericht) 14-2-1806, tr. kerk Steenwijkerwold 2-3-1806 Andries Hendriks Lampe, geb./ged. Steenwijk 13-10-1784 (zoon van Hendrik Lampe en Grietje Hendriks van Essen, zie 83j), overl. Steenwijk (Oosterstraat) 8-8-1871 (eerst weduwnaar van Esther Leonarda Dozij).

95i. Barelt Geerts van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 15/20-8-1786.

95j. Geertje Geerts van Essen, geb./ged. Steenwijkerwold 7/8-3-1789, overl. Thij 8-3-1865, ondertr./tr. Steenwijkerwold (Gericht) 21/23-4-1809 (data contr.) Meindert/Meine Hendriks Be(r)sma, geb.ged. Oldeberkooop 3/15-1-1779 (zoon van Hendrik Alles en Grietjen Meinderts), onderwijzer, overl. Steenwijkerwold 11-7-1843.

 

 

Generatie VIII - oudovergrootouders

 

160. Harm Koops Dedden, ged. Steenwijkerwold 6-3-1698,

tr. kerk Steenwijkerwold 22-12-1748

161. Grietje Jans, ged. Steenwijkerwold 9-7-1724?

 

160a. Hilligien Dedden, ged. Steenwijkerwold 8-4-1688.

160b. Jan Dedden, ged. Steenwijkerwold 6-11-1695 (als 'Jan Wilms')

 

161b. ?Lambert Jans van Essen, ged. Steenwijkerwold 13-1-1726, tr. (1) kerk Steenwijkerwold Hillechijn Alberts, van Wapserveen, tr. (2) kerk Steenwijkerwold 7-4-1749 Maria Alberts van Essen, van Zuidveen.

161c. ?Albert Jans Ruerink, ged. Steenwijkerwold 7-3-1728, tr. kerk Steenwijkerwold 3-5-1761 Aaltjen Hendriks, van Steenwijkerwold.

161d. ?Hillegien Jans, ged. Steenwijkerwold 28-1-1731.

161e. ?Luijtien Jans, ged. Steenwijkerwold 11-1-1733, ws. overl. vr 1748.

161f. ?Folcker Jans, ged. Steenwijkerwold 9-12-1736, ws. overl. vr 1748.

 

162. Jannes/Johannes Lyckles Nienhui(j)s, stelling te Blesdijke, tr.

163. Aaltien Harmens (Scheerhagen(?)), ged. Blesdijke 4-1724, overl. na 6-3-1774.

 

163a. Jan Harmens, ged. Blesdijke 3-1722.

163c. Jannigjen Harmens, ged. Blesdijke 4-1737.

163d. Jannis Harmens, ged. Blesdijke 7-1742.

 

164. Lambert Berents van Essen, op Steenwijkerwold, ged. Steenwijk 3-9-1728 als Berent? (zoon van Berent Lammerts, van Steenwijkerwold)

tr. kerk Steenwijkerwold 4-5(4?)-1755

165. Beertjen/Beertien Freriks/Vreriks, ged. Steenwijkerwold 24-10-1723.

 

164b. Marchien/Mar(ri)gien Berents/Lamberts van Essen, ged. Steenwijkerwold 11-7-1734, tr. kerk Steenwijkerwold 16-1-1757 Michiel Thomas, van Steenwijkerwold. Michiel Thomas tr. (2) kerk Steenwijkerwold 15-6-1766 Hendrikien Alberts, van Steenwijkerwold.

 

165a. Beertien Freriks, ged. Steenwijkerwold 16-3-1710.

165b. Geese/Geesjen Freriks/Vreriks, ged. Steenwijkerwold 26-6-1711, tr. kerk Steenwijkerwold 4-5(4?)-1755 Jan Hendriks van Essen, ged. Steenwijkerwold 23-2-1721 (zoon van Hendri(c)k Jans(en) van Essen en Hendrikje(n) Thomas).

165c. Jan Freriks, ged. Steenwijkerwold 2-4-1713, tr. kerk Steenwijkerwold 12-4-1739 Hendrikien/Hendrikjen Hendriks van Essen (334c), ged. Steenwijkerwold 5-2-1702.

165d. Luitjen Freriks, geb. Steenwijkerwold, ged. Steenwijk 27-9-1716.

165e. Luitjen Freriks, ged. Steenwijkerwold 6-1-1718, tr. kerk Steenwijkerwold 5-5-1743 Harmtien/Harmtjen Geerts, geb. De Eese, ged. Steenwijkerwold 22-8-1717 (dochter van Geert Jacobs/Jacoops en Jantien Andries).

165f. Anders Freriks, ged. Steenwijkerwold 12-11-1719.

165g. Anders Freriks, ged. Steenwijkerwold 17-6-1721.

165i. Andrissien Freriks, ged. Steenwijkerwold 24-3-1726, tr. kerk Steenwijkerwold 11-4-1757 Jan Jansen, van Steenwijkerwold.

 

166. Anders /Andries Tjeerts Koster, ged. Steggerda 4-8-1732, koster, schoolmeester, voorlezer en -zanger; tot april 1791, overl. Steenwijkerwold 1794 (volgens getuigenverklaringen, gedaan in 1827),

tr. kerk Steenwijkerwold 23-2-1757

167. Geertien Meijnen van Essen, ged. Steenwijkerwold 30-10-1740, landvrouw, boerinne, overl./begr. Steenwijkerwold 6/11-10-1811.

 

Uit het eerste huwelijk van Tjeerd Anders:

166-1. Froukjen Tjeerds, tr. vr 1733 Claas Feijen.

166-2. Pieter Tjeerds, geb. Steggerda vr 1727, schoenmaker, overl. (contr.) Steggerda 1772, tr. (contr.) Jantien/Jantje/Joanna Clasen/Claazen/Klazes, geb. Steggerdasloot, ged. (RK) Steggerda 17-6-1720 (dochter van Klaas/Nicolaus Schocker(s)/Schokker en Geeselindis/Geesje/Geisje Thijssen), overl. (contr.) Steggerda 5-12-1807.

166-3. Claasjen Tjeerds, tr. Tamme Hotses.

 

166b. Aeltien Tjeerds, ged. Steggerda 26-9-1734.

166c. Aaltjen Tjeerds, ged. Steggerda 27-9-1739.

166d. Alard Tjeerds, geb. Steggerda, ged. Peperga 4-6-1742.

 

167a. Hendrick Meijnen van Essen, ged. Steenwijkerwold 10-8-1738, tr. kerk Steenwijkerwold 27-3-1768 Elsjen Jans Nijlandt, van Steenwijkerwold, geb. ca. 1740 (ws. dochter van Jan Nijland en Menst/Mensje Lambers, zie 383b).

167b. Geertien Meijnen van Essen, ged. Steenwijkerwold 4-11-1739.

167d=190. Geert Meijnen van Essen, geb. Steenwijkerwold, ged. Steenwijk 12-8-1742, ondertr./tr. kerk Oldemarkt/Steenwijkerwold 11/28-12-1766 Jacobje(n) Jans(sen) (191), geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 19-1-1749, overl. Steenwijkerwold (huis nr. 74) 30-12-1815.

 

168. Luitje/Lute Jansz, te Zuidveen, doopsgezind, landbouwer, overl. Zuidveen 1772 (volgens getuigenverklaring, afgelegd in 1830),

tr. kerk Steenwijk 1740 (eind januari, begin februari)

169. Jantje Dirx, te Zuidveen, doopsgezind, overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 29-4-1794.

 

168b. Grietje Jans, geb. Zuidveen 1711, doopsgezind, overl. Zuidveen ca. 1748, ondertr. kerk Steenwijk 22-12-1743 Roelof Rijkman(s) (362c), te Zuidveen, geb. 1709 (verm. zoon van Rijkman Tijssen en Grietje Wijchers), overl. ca. 1763.

168c. Jacobje(n) Jans(z) Veen, geb. Zuidveen 1711, overl. Ursem 23-2-1781 (contr.), tr. kerk Steenwijk 8-3-1739 Lui(j)tje(n) Jacobs Veen, geb. Rustenburg 1717 (contr.; zoon van landbouwer Jacob Luijtjes Veen (336-1) en van Jannetje Klaaszes), doopsgezind, overl. Heerhugowaard 2-1-1777.

168d. (contr.) Willem Veen, geb. 1716 Zuidveen, doopsgezind, schoenmakersleerling, kaashandelaar, overl. Purmerend 19-4-1795, tr. (1) Landsmeer 8(6?)-12-1744 Grietje Jacobs Veen, geb. Rustenburg 1718 (dochter van landbouwer Jacob Luijtjes Veen (336-1) en van Jannetje Klaaszes), overl. Landsmeer 18-8-1757, tr. (2) kerk Steenwijk 21-5-1758 Hillegonda/Hilligjen Eindhoven, geb. Zuidveen 6-5-1736 (dochter van Lammert Yntjes en Jantje Hendriks), doopsgezind, overl. Purmerend 24-11-1820.

 

170. Jan Egberts Trom, geb. Nijensleek, ged. Vledder 27-10-1726, overl. Nijensleek ca. 1797 (volgens getuigenverklaring, afgelegd in 1830),

ondertr. Vledder 1-5-1751, tr. kerk Vledder

171. Margien Jans, van Nijeveen, overl. Nijensleek ca. 1804 (volgens getuigenverklaring, afgelegd in 1830).

 

170a. Talligje Egberts, geb. Nijensleek, ged. Vledder 26-7-1722, ws. overl. Nijensleek tussen 1794 en 1804, tr. kerk Vledder 12-8-1742 Coendert Geerts (gedoopt als 'Coendert Jans') (175b), ged. Vledder 15-2-1711, grutter, ws. overl. Nijensleek tussen 1784 en '94.

170b. Hilligje Egberts, geb. Nijensleek, ged. Vledder 26-12-1724, tr. kerk Vledder 21-11-1751 Jacob Coops, van Nijensleek (zoon van Jacob Jacobs?), ws. overl. te Nijensleek tussen 1764 en '74.

170d. Berent Egberts Trom, geb. Nijensleek, ged. Vledder 3-7-1729, tr. kerk Vledder 26-1-1755 Annichien/Annigjen Geerts Oost, ged. Vledder 20-8-1730 (dochter van Geert Oostink (341c) en Grietje Koenes).

170e. Oostink Egberts, geb. Nijensleek, ged. Vledder 29-7-1731.

170f. Oostink Egberts, geb. Nijensleek, ged. Vledder 16-5-1734.

171a. ws. Arend Jans Rodermond, overl. ca. 1768 Nijeveen, tr. Hendrikje Lamberts Bolding(s), ged. Nijeveen 24-2-1715 (dochter van Lambert Alerts Bolding en Jantje Annen), overl. na 1773.

 

172. Wolter Reinders Zwoll, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 9-1710, overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 29-4-1770,

ondertr. kerk Steenwijk 27-1-1737

173. Anna Marg(a)reta Quants/Kwants, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 5-4-1716, overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 15-2-1762.

 

172b. Jan Rei(j)nders Swolle/Zwol, te Steenwijk, overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 8-4-1783, tr. kerk Steenwijk 19-8-1744 Femmigje P(i)eters, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 13-4-1714 (dochter van Peter Wijchers en Grietje Roelofs), overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 6-9-1795.

172c. Geert Reinders Zwolle, overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 20-8-1775, tr. Lijb(igj)e Goosens.

 

173b. Hilligjen/Hillechien/Hillegien Hendriks Quants/Kwants, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 18-9-1718, doet belijdenis in Steenwijkerwold in 1738, overluid Steenwijk 22-2-1786, ondertr. Steenwijk/tr. kerk Wapserveen 29-7/19-8-1736 Jan Pe(e)ters Wieben/Wyben/ten Wolde, ged. Steenwijkerwold 7-5-1713 (zoon van slager Peter Wyben, toegenaamd Ten Wolde, en van Geesje Jans), overluid Steenwijk 2-6-1775.

173c. Anna Maria Quants, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 23-2-1721.

173d. Aaltje/Aeltje Hendriks Quants/Quantz, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 20-2-1724, tr. (1) kerk Steenwijk 28-3-1745 Jan Roelofs, te Zuidveen, tr. (2) kerk Steenwijk 29-8-1753 Jan Jurgen Regenboge, in s gravenhage.

173e. Anna Maria / Marij Quan(t)s, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 9-10-1726, overluid Steenwijk 28-9-1797, ondertr./tr. kerk Steenwijk 19-4/10-5-1750 Jan Harms, overluid Steenwijk 18-2-1773.

173f. Hendrikus/Henricus Quants, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 12-1-1729, overluid Steenwijk 8-8-1743.

173g. Engele/Engeltien Quants, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 20-7-1735, overluid Steenwijk 26-8-1746.

 

174. Hendrik Aalders, van Wapserveen, begr. Wapserveen 26-2-1782,

ondertr. Vledder 18-6-1746, tr. kerk Wapserveen 7-1746

175. Jantien/Jantjen Geer(t)s, ged. Vledder 27-7-1721, begr. Wapserveen 26-8-1798.

 

174a. verm. Ernst Alber(t)s/Allers, ged. Ruinen 4-11-1716, ondertr./tr. kerk IJhorst/De Wijk / Ruinen 14-4/20-5-1742 Roelofje(n) Hendriks, geb. Den Eemten, ged. IJhorst/De Wijk 17-1-1712 (dochter van Hendrik Coobs en Geesjen Jacobs).

174b. verm. Geert Allerts, ged. Ruinen 28-8-1718.

174c. verm. Hilbert Allerts, ged. Ruinen 1-9-1720, ondertr. (1) kerk Ruinen 5-1744 Femmegjen/Fummegien Alberts, van Ruinen, ged. Ruinen 5-3-1719? (ws. dochter van Albert Jans), tr. (2) ca. 1760 Hendrikje/Hendrikkien Lucas, ws. ged. Ruinen 5-11-1730 (dochter van Lucas Jans en Annegjen Steffens).

174e. verm. Lummichien Allerts, ged. Ruinen 4-4-1723.

174f. verm. Wolter Albers/Allards/Allarts/Allerts, van Cralingen (ws. Kraloo bij Pesse), ged. Ruinen 25-12-1725, overl. vr 10-1773, ondertr./tr. kerk Dwingeloo 27-4/8-5-1755 Albertien/Albertjen Lensen/Lentzen, geb. Lhee, ged. Dwingeloo 18-2-1731 (dochter van Lense Alberts en Hendrikje Koenen). Albertje ondertr./tr. (2) kerk Beilen/Dwingeloo 15-8/10-10-1773 Harm(en) Timens, van Hijken, ws. ged. Beilen 4-9-1729 (als zoon van Thijmen Hindriks).

174g. verm. Jan Allerts, ged. Ruinen 6-10-1730.

 

175a. Gerbrandt Geerts, ged. Vledder 28-8-1709, tr. kerk Vledder 7-2-1734 Annigje Lammerts, (ws. dochter van Lambert Jans en Femmichijen Arents).

175b. Coendert Geerts, ged. Vledder 15-2-1711 (als 'Coendert Jans'), grutter, ws. overl. Nijensleek tussen 1784 en '94, tr. kerk (1) Vledder 16-3-1732 Reintjen Gerrijts, geb. Nijensleek (ws. dochter van Gerrit Jacobs en Annigjen Pieters te Nijensleek), tr. kerk (2) Vledder 12-8-1742 Talligje Egberts (170a), geb. Nijensleek, ged. Vledder 26-7-1722, ws. overl. Nijensleek tussen 1794 en 1804.

175c. Anne Geerts, ged. Vledder 10-9-1713.

175d. Hendrikjen Geerts, ged. Vledder 9-2-1716.

 

176-179. = 160-163.

 

180. Jan Wijchers, geb. Zuidveen ca. 1730, doopsgezind, veehouder -handelaar, vervener, overl. Zuidveen, kort vr aug. 1788,

tr. kerk Steenwijk 6-4-1760

181. Grietje Thijssen, geb. Zuidveen ca. 1735, doopsgezind, overluid Steenwijk 1-7-1775.

 

180a. Hendrik Wijchers, geb. Zuidveen ca. 1725, doopsgezind, landbouwer, koopman, overluid Steenwijk 28-8-1794, tr. kerk Steenwijk 30-4-1758 Geertje Rijkens, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 31-7-1717 (dochter van Rijkelt Roelofs en Trijntje Thijs), overluid Steenwijk 10-8-1765.

180c. Meijne Wichers Bijkamp, geb. Zuidveen ca. 1735, doopsgezind, landbouwer, veehouder, vervener, collecteur, 'armvoogd' van de kerk van Steenwijk, keurnoot, begr. Steenwijk 9-3-1809, tr. kerk Diever 18-1-1767 Annigje Hendriks van Veen, geb. Hoogersmilde ca. 1738 (dochter van Hendrik van Veen en Grietje Vos), overl. Steenwijk 1-11-1818.

180d. Marrigje/Merrigjen Wijchers, geb. Zuidveen ca. 1739, doopsgezind, overl. Zuidveen 16-9-1816, tr. kerk Steenwijk 23-6-1771 Steven Jans Boverhof, geb. Zuidveen ca. 1738 (zoon van Jan Stevens Boverhof en Jantje Jans), landbouwer, overl. Zuidveen 15-12-1815.

180e. Wijcher Wijchers, geb. Zuidveen, doopsgezind, bakker, koopman, houder van de bank van lening v/h kapittel, overluid Steenwijk 8-1-1795, tr. kerk Steenwijk 20-4-1777 Vrougje de Boer, ged. Steenwijk 28-3-1756 (dochter van Hendrik de Boer en Geesje Cornelis), overluid Steenwijk 6-11-1808.

180f=184. Harm(en) Wijchers.

 

181a. Hille/Hilligje Thijssen, doopsgezind, te Zuidveen, ondertr. kerk / tr. gericht Steenwijk 8(1e proclamatie)/28-11-1750 Beene Hendriks, te Zuidveen.

181b. Rijkman Thijssen, doopsgezind. overluid Steenwijk 6-10-1774.

181d. Berend Thijssen Rijkmans, geb. Zuidveen ca. 1740, doopsgezind, overl. Steenwijk 29-1-1815, ondertr. (1) Steenwijk 24-5-1767 (met attestatie naar Borne) Berendje Harms Bootsman, geb. Borne ca. 1742, doopsgezind, overluid Steenwijk 20-4-1770, tr. kerk (2) Steenwijk 1-12-1771 Lusje Luitjes Veen (84b), geb. Zuidveen 1751/'52, doopsgezind, 'gewoond hebbende te Landsmeer in Holland', overl. Steenwijk 26-6-1815.

181e. Jantje Thijssen / Jantjen Thijs Rijkman, doopsgezind, tr. kerk Steenwijk 1-12-1771 Jacob Jans Boverhof geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 1745 (contr.; zoon van Jans Stevens en Jantje Jans).

181f. Beertje Thijssen Rijkmans, doopsgezind, overl. Steenwijk 1822 (akte 23), tr. 1770 Rijkman Roelofs Rijkmans (zoon van Roelof Rijkman(s) (362c) en Grietje Jans Veen (168b)), doopsgezind, leerlooier, overl. Steenwijk 1816 (akte 49).

181g. Aaltje Thijssen Rijkmans, ws. geb. te Steenwijk na 1748, doopsgezind, ondertr./tr. kerk Steenwijk 10/30-12-1775 Jan Luitjes Veen (84d), geb. te Zuidveen ca. 1756, doopsgezind, landbouwer, overl. Steenwijk 3-1-1848.

 

182. Albert Freriks ten Heuvel, ged. Dwingeloo 7-3-1729, eigenerfde boer, overl. tussen 1781 en 1784,

tr. kerk Dwingeloo 27-6-1756

183. Annnegje Michiels Hofman, ged. Dwingeloo 9-3-1732, overl. Dwingeloo ca. 8-11-1809.

 

182b. Femmichje Freriks ten Heuvel, ged. Dwingeloo 21-5-1730.

182c. Claasje Fredriks ten Heuvel, tr. kerk Dwingeloo 13-5-1753 (proclamatie) Lucas Jans Steenbergen, van Zuidwolde.

 

183b. Hendrik Michiels Hofman, ged. Dwingeloo 28-6-1733 ws. overl. Nijensleek na 1804, tr. Jeltjen Coenders.

 

184=180f. Harm(en) Wijchers, geb. Zuidveen ca. 1740, ged. Steenwijk 8-4-1765 ('van menoniete ouders'), landbouwer, veehouder, rentenier, overl. Zuidveen 27-2-1813,

ondertr. Steenwijk 26-2-1769, tr. kerk Giethoorn 19-3-1769

185. Geesje Jans Bos, ged. Giethoorn 12-10-1736, overl. Zuidveen 8-9-1810 (contr.), overluid Steenwijk 11-9-1810.

 

185a. Hendrik Jans Bos, geb./ged. Giethoorn 5/13-1-1732.

185b. Jacobje/Japikje Jans Bos, ged. Giethoorn 16-5-1734, ondertr./tr. kerk Giethoorn 9/31-3-1765 (contr.) Albert Wijchers Musse, van Giethoorn (ws. zoon van Wijcher Alberts Musse en Aarjen Hendriks Holtkamp).

185d. Jantje Jans Bos, ged. Giethoorn 5-10-1738.

185e. Lubbert Jans Bos, geb./ged. Giethoorn 30-8/11-9-1740, veehouder, overl. Giethoorn (huis nr. 279) 14-1-1836, ondertr. Giethoorn 22-12-1769, tr. kerk Giethoorn 7-1-1770 (contr.) Jantien/Jantje Bartels/Bertelds Veldkamp, ged. Giethoorn 10-8-1749 (contr.) (dochter van Barteld Everts Veldkamp en Engeltje Jacobs Hollander).

185f. Thijs/Ties Jans Bos, geb./ged. Giethoorn 5/6-3-1743, ondertr./tr. kerk Giethoorn 7/23-3-1777 (contr.) Geesje Jans Otter, ged. Giethoorn 13-4-1781 (op belijdenis, oorspronkelijke doopsgezind; ws. dochter van Jan Roelofs Otter en Lummigje Hendriks Bosch (370d)).

185g. Aaltje Jans Bos, ged. Giethoorn 29-11-1744, overl. Giethoorn (ten huize van Jan Groen, nr. 186) 30-6-1817.

185h. Golda/Golde Jans Bos, geb./ged. Giethoorn 6/12-3-1747, ondertr./tr. kerk Giethoorn 22-2/10-3-1771 (contr.) T(h)omas Hendriks Klosse, ged. Giethoorn 5-2-1747 (zoon van Hendrik Jans Klosse en Aaltje Thomas).

185i. Wijchertje Jans Bos, geb./ged. Giethoorn 19/26-4-1750.

 

186. Jan Roelofs Eppinge, geb. Eursinge, ged. Havelte 16-3-1732,

tr. kerk Havelte 19-2-1764

187. Aaltje Jans Kruit, geb. Eursinge, ged. Havelte 24-12-1741, overl. aangegeven kerspel Havelte 23-2-1806.

 

186a. Roelfien/Roelofje Roel(o)fs Eppinge, geb. Eursinge, ged. Havelte 21-11-1728, ondertr./tr. kerk Vledder/Havelte 25-3/15-4-1753 Jan Eleveld/Elevelt, ged. Vledder 21-9-1721 (zoon van Hendrick Hendricks Elevelt en Hilligje Jans).

186b. Hendrikje Roelofs Eppinge, geb. Eursinge, ged. Havelte 18-5-1730, tr. Jan Luchies Nijsingh.

186d. Hilligje Roelofs Eppinge, geb. Eursinge, ged. Havelte 7-2-1734.

186e. Niesje Roelofs Eppinge, geb. Eursinge, ged. Havelte 9-12-1736, begr. Zwartsluis (Oude kerk, nr. 59 - contr.) 23-7-1793, tr. kerk Havelte 3-9-1766 Pe(e)ter/Pieter van Raalte, geb. Zwartsluis 31-3-1738 (contr.; zoon van winkelier, koopman Albartus van Raalte en van Annigje Peters Pot), winkelier, overl. (contr.) Zwartsluis 4-4-1820.

186f. Baerent/Berend Roelofs Eppinge, geb. Eursinge, ged. Havelte 6-5-1739, ws. overl. vr 1811, ondertr./tr. kerk Havelte 27-11/19-12-1773 Femmechien/Femmetje/Femmigje Jans Santinge, van Diever, geb. Havelte 23-1-1752 (dochter van Jan Jans Santinge en Grietien Geerts), overl. Havelte 5-6-1839.

186g. Grietje Roelofs Epping(e), geb. Eursinge, ged. Havelte 25-2-1742, overl. Annerveen 1-2-1813, begr. Anloo, tr. Lambertus Grevijlin(c)k/Grevijling ged. Groningen 20-3-1735 (zoon van sluis-/verlaatmeester, herbergier Willem Grevijling/Grevylinck en Eelje/Elina Steenhuizen), vervener, 1e klas landmeter, overl. Annerveen 29-6-1815.

186h. Hendrikje Roelofs Eppinge, geb. Eursinge, ged. Havelte 6-9-1744.

186i. Jantien Roelofs Eppinge, geb. Eursinge, ged. Havelte 5-2-1747.

186j. Roelof Roelofs Eppinge, geb. Eursinge, ged. Havelte 28-9-1749.

186k. Henrica Joanna Roelofs Eppinge, geb. Eursinge, ged. Havelte 20-12-1750.

 

188. = 180.

189. = 181.

 

190. Geert Meijnen van Essen, geb. Steenwijkerwold, ged. Steenwijk 12-8-1742

ondertr./tr. kerk Oldemarkt/Steenwijkerwold 11/28-12-1766

191. Jacobje(n) Jans(sen), geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 19-1-1749, overl. Steenwijkerwold (huis nr. 74) 30-12-1815.

 

Voor broer en zusters van 190: zie 167.

 

191a. Lambert Jans, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 14-4-1746.

191b. Jacobje Jans, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 20-8-1747.

 

 

Generatie IX - oudbetovergrootouders

 

320. Coop Herms Dedden(s), ged. Steenwijkerwold 26-6-1659,

tr. kerk Steenwijkerwold 31-5-1687

321. Ypien Beenen, van Steenwijkerwold.

 

320a. Luibbeky Dedden, ged. Steenwijkerwold 3-8-1656.

320c. Lubbichijn Dedden, ged. Steenwijkerwold 12-3-1665.

320d. Harmen Dedden, ged. Steenwijkerwold 26-6-1670, overl. vr 11-2-1695, tr. Aaltien Lucas (Snoeck) Benthem (dochter van Harmen Benthem / Hermannus Benten, burgemeester van Steenwijk, en van Geertruijt/Geertruyd Blessingh/Blessincks).

 

322. ?Jan Alberts Reurinck, tr.

323. ?Maria Lambers van Essen, ged. Steenwijkerwold 5-6-1701, ws. overl. vr 1748.

 

322a. ? Grietien Alberts, ged. Steenwijkerwold 16-4-1683.

322b. ? Grietien Alberts, ged. Steenwijkerwold 10-8-1684.

322c ? Fol(c)ker(t)/Volken/Volcker Alber(t)s Reuring/Rurink, ged. Steenwijkerwold 3-9-1687, genoemd als 'olderlingh' te Steenwijkerwold in 1722, overl. Steenwijkerwold 1726, tr. kerk Steenwijkerwold 22-4-1714 Jantien Egbers, van Blesdijke.

322d. ? Jantje Alberts Reurink tr. kerk Steenwijk 1723 (contr.) Jan Thomassen / Jan Bodes van Tienhoven (Jan Bodes van Thienhoven tr. kerk (2) Steenwijk 1738 (als wednr. van Jantje Alberts Reurink) Johanna Neering).

 

Uit het eerste huwelijk van Lambert Jans van Essen:

323-1=328a. Andreas/Andries Lamber(t)s van Essen, ged. Steenwijkerwold 1-1-1685, tr. (1) kerk Steenwijkerwold 3-4-1706 Mar(re)chien Michiels, van De Eese, ged. Steenwijkerwold 26-3-1682 (dochter van Michiel Coops), tr. (2) kerk Steenwijkerwold 6-5-1731 Femmechien Berents, van De Eese, ged. Steenwijkerwold 2-4-1699 (dochter van Berent Egbers en Geessien Geerts).

323-2=328b. Gerhardus/Geert Lamberts, ged. Steenwijkerwold 12-2-1688, tr. kerk Steenwijk 1711 (contr.) Aaltje Cents, geb. Onna, ged. Steenwijk 1685 (contr.; dochter van Cent Andriesz en Greetje Daniels).

323-3=328. Berent Lamberts van Essen, wonende te Steenwijkerwold, tr. kerk Steenwijkerwold 2-5-1726 Geertien Jans (329), ged. Steenwijkerwold 1-1-1700.

 

324. Lyckle Roelofs Nieuwenhuis, van Nijeholtpade; geb. Oldeberkoop, ca. 1685?,

tr. kerk Oldeholtpade 11-10-1711

325. Aaltje Jannes, van Blesdijke.

 

324a. Jan Roelofs Nijenhuis, overl. Nijeholtpade 1741.

 

326. Harmen Jan(ni)s.

 

328. Berent Lamberts van Essen, wonende te Steenwijkerwold,

tr. kerk Steenwijkerwold 2-5-1726

329. Geertien Jans, ged. Steenwijkerwold 1-1-1700.

 

328a=323-1. Andreas/Andries Lamber(t)s van Essen, ged. Steenwijkerwold 1-1-1685, tr. (1) kerk Steenwijkerwold 3-4-1706 Mar(re)chien Michiels, van De Eese, ged. Steenwijkerwold 26-3-1682 (dochter van Michiel Coops), tr. (2) kerk Steenwijkerwold 6-5-1731 Femmechien Berents, van De Eese, ged. Steenwijkerwold 2-4-1699 (dochter van Berent Egbers en Geessien Geerts).

328b=323-2. Gerhardus/Geert Lamberts, ged. Steenwijkerwold 12-2-1688, tr. kerk Steenwijk 1711 (contr.) Aaltje Cents, geb. Onna, ged. Steenwijk 1685 (contr.; dochter van Cent Andriesz en Greetje Daniels).

 

Uit het tweede huwelijk van Lambert Jans van Essen:

328-1=323. Maria Lambers van Essen, ged. Steenwijkerwold 5-6-1701, ws. overl. vr 1748, tr. Jan Alberts Reurinck.

 

329a. Hendrik Jans Gast/Gasjen/Gasjes, ged. Steenwijkerwold 20-12-1696 (of 28-12), tr. (1) 1729 of eerder Dirkje Aalders (ws. dochter van Aaldert Coops en Hilligje), tr. (2) Oldemarkt 12-9-1745 (contr.) Elisabeth/Elysabeth Simons/Symons Pa(a)uw, weduwe van Jan Oortwijn.

329b=361. Jantje Jans Gast, geb. Steenwijkerwold ca. 1698, winkelier, overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 15-3-1771, ondertr. Steenwijk 5-4-1722 Wijcher Hendriks (360), geb. Zuidveen ca. 1700, doopsgezind, landbouwer, veehouder, koopman, vervener, belastingpachter, herbergier/hospes, gecommiteerde van de Steenwijker venen, overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 9-6-1763.

329d. P(i)eter Jans Gast, ged. Steenwijkerwold 30-7-1702, ondert./tr. kerk Oldemarkt/Steenwijkerwold 17-4/10-5-1744 Pietertje Jans, van Paasloo, tr. (2) kerk Steenwijkerwold 28-9-1755 Harmen Andries, van Steenwijkerwold.

329e. Wijchertien Jans, ged. Steenwijkerwold 1-6-1704.

 

330. Frerijck/Frerik Anders/Andries, ged. Steenwijkerwold 17-5-1686,

tr. kerk Steenwijkerwold 14-4-1709

331. Yddigien/Ydjen/Ytien Frans, ged. Steenwijkerwold 12-2-1688.

 

330a. Luijtien Anders (bij doop: Ten Holte), ged. Steenwijkerwold 21-1-1677.

330b. (contr.) Coene/Koene Anders, ged. Steenwijkerwold 14-7-1678, tr. (1) Geertje Knelis, tr. (2) ca. 1725 Geesje Hendriks, Koene en Geesje werden aangenomen als lidmaat in Oldemarkt in 1732.

330c. Luijtien Anders (bij doop: Ten Holte), ged. Steenwijkerwold 13-6-1680.

330d=670. Peter Anders, ged. Steenwijkerwold 12-3-1682, tr. kerk Steenwijkerwold 1704 Geertien Jans Boldinge (671), ged. Steenwijkerwold 5-4-1675.

330e. Remmelt Anders (Pit), ged. Steenwijkerwold 29-7-1683, tr. (contr.) Steenwijkerwold 2-4-1718 Janna Jans Deutekom/Geesteren.

330f. Freerick Anders, ged. Steenwijkerwold 17-5-1685.

330g. ws. Marten Anders/Andries, in 1714 aangenomen op belijdenis in Steenwijkerwold, tr. kerk Steenwijkerwold 14-4-1715 Berentien Hendriks, van Hoogeveen.

 

331a. Jan Frans, ged. Steenwijkerwold 7-5-1676, tr. kerk Steenwijk 1702 (?, als Jan Frens, contr.) Hendrikje Meijnen.

331b. Neltjen Frans, ged. Steenwijkerwold 23-3-1679.

331c. Coop Frans, ged. Steenwijkerwold 27-6-1680.

331d. Coop Frans(sen), ged. Steenwijkerwold 11-9-1683, tr. kerk Steenwijkerwold 24-4-1712 Jeltien Hidden, van Steenwijkerwold (dochter van Hidde Douwes en Aaltje Asses?).

331e. Lambert Frans, ged. Steenwijkerwold 30-11-1684.

331g. Jantien/Jantjen Frans, ged. Steenwijkerwold 16-7-1693, tr. kerk Steenwijkerwold 7-4-1714 Aeldert Freriks, ged. Steenwijkerwold 31-1-1686 (zoon van Freerick Roelofs en Deeltien Meinen).

331h. Albert Frans, ged. Steenwijkerwold 12-7-1696.

331i. Albert Frans(en)/Frantzen, ged. Steenwijkerwold 8-1-1699, ondertr./tr. (1) kerk Oldemarkt/Steenwijkerwold 29-1/13-2-1724 Jantje(n) Arents, van Oldemarkt, tr. (2) kerk Oldemarkt Trijntje van Els, van Oldemarkt.

 

332. Tjeerd Anders (Koster), koster, 'Mr. Schoenmaker', overl. (contr.) Steggerda ca. 1744, tr. (1) Aaltje Warners,

tr. (2)

333. Fetje Feddes/Fetjes, geb. ca. 1701, houdende koopmanschap (1749), coopvrouw, overl. (contr.) Peperga 1771.

 

332b. (contr.) Annichjen Anders, overl. vr 1729, tr. Carste Clasen, overl. vr 1729.

332c. (contr.) Arent Anders, boer, overl. Steggerda 1750, tr. Annigje Peters, overl. Steggerda 1777.

332d. (contr.) Pieter Andries?, overl. na 1771.

 

334. Meijne Hendriks van Essen, ged. Steenwijkerwold 23-3-1696, boer, koopman, overl. Steenwijkerwold (volgens getuigenverklaringen, gedaan in 1818),

tr. kerk Steenwijkerwold 22-4-1737

335. Beertjen Peters, ged. Steenwijkerwold 18-2-1714, overl. Steenwijkerwold (volgens getuigenverklaringen, gedaan in 1818).

 

334b. Hendrik Hendriks/Hendrix van Essen, ged. Steenwijkerwold 2-1-1700, overl. 1752-59, tr. kerk Steenwijkerwold 7-10-1742 Maria Ariaans/Ariens, van Steenwijkerwold (dochter van Ariaen/Arjaen Lambers en Marrechien Jans?), overl. na 1758.

334c. Hendrikien/Hendrikjen Hendriks van Essen, ged. Steenwijkerwold 5-2-1702, tr. kerk Steenwijkerwold 12-4-1739 Jan Freriks (165c), ged. Steenwijkerwold 2-4-1713.

334d. ?Geesje(n) Hendriks/Henrix van Essen, aangenomen als lidmaat te Steenwijkerwold op 17 of 19-4-1726, tr. kerk Steenwijkerwold 8-11-1723 Jan Eijdts Coster, van Steenwijkerwold.

 

335a. ?Jan Peters, ged. Steenwijkerwold 5-5-1712.

 

336. Jan Luitjes Veen, van Zuidveen, doopsgezind, tr. (2) kerk Steenwijk 18-4-1745 Jantje Claasen, weduwe uit Muggebeet (contr.),

ondertr. (1) kerk Steenwijk 25-12-1707 (3e proclamatie, met attestatie om te trouwen voor het Schoutengericht van Steenwijkerwold)

337. Mettien Willems, van Zuidveen, doopsgezind, overl Zuidveen vr 1739 (contr.).

 

336a. (contr.) Hendrik Luijtjes, doopsgezind, geb. Zuidveen, veenbaas, overl. Zuidveen 1748-57, tr. (1) kerk Steenwijk 12-12-1697 Aaltjen/Aeltien Hendriks Tenge, geb. Zuidveen, tr. (2) kerk Steenwijk 10-1712 Geertje Berends, doopsgezind (weduwe van Jan Albers Luit), overl. 1724-48.

 

Uit het tweede huwelijk van Luijtje (Veen):

336-1. Jacob/Jacop Luitjes, ondertr. kerk Steenwijk 5-12-1706 Jannetjen Klaassen, geb. Heerhugowaard.

 

337a=727 ? Hilligje Willems, van Zuidveen, doopsgezind, tr. kerk Steenwijk 3-5-1705 Willem Geuverts, van t Verlaat, doopsgezind.

 

338. Dirk Jans Stobbe, aan t Verlaat, doopsgezind, overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 9-11-1749,

ondertr. Steenwijk (2) 31-10-1717 (3e proclamatie)

339. Lusje/Lutgert/Lutske/ Hansen/Jansz, van Heerenveen, doopsgezind, overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 11-12-1775, ondertr. kerk Steenwijk (1) 18-5-1710 (contr.) Hermen Dirks, te Zuidveen.

 

338b. ws. Roelof Jans Stobbe, overl 1752 (contr.), tr. kerk Steenwijk 1720 Assel(tj)e Jans, overl. op t Verlaat (contr.) 31-7-1768.

 

340. Eg(h)bert Berents, geb. Nijensleek, ged. Vledder 15-1-1701,

tr. kerk Vledder 5-11-1721

341. Margjen/Marriegijen Oostings, van Nijensleek, geb. Westerbeeksloot, ged. Vledder 19-6-1692.

 

Uit het eerste huwelijk van Tallichijen Eebels:

340-1. Jan Lamberts, geb. Nijensleek, ged. Vledder 12-10-1684.

340-2. Eebel Lamberts, geb. Nijensleek, ged. Vledder 21-10-1686.

340-3. N.N. Lamberts (), geb. Nijensleek, ged. Vledder 26-10-1690.

 

340a. Grietien/Grietje(n) Beerns/Berents, geb. Nijensleek, ged. Vledder 26-2-1699, ondertr./tr. kerk Vledder (contr.) 29-5/19-6-1718 Harmen/Hermen Clases, van Nijensleek, ged. Wapserveen 29-3-1691? (zoon van Klaas Jans en Marregien).

 

341b. Aaltien Oostings, geb. Nijensleek, ged. Vledder 23-9-1694.

341c. Geert Oosting(s), ged. Vledder 24-5-1697, ondertr./tr. kerk Oldemarkt/Vledder 13-2/6-3-1732 Grietje Koenes, van Paasloo.

341d. Jantien/Jantje(n) Oosten/Oostings/Oostink(s), ged. Vledder 8-9-1700, tr. kerk Vledder 4-5-1732 Jan Jans Trompetter.

341e. Frouchijen Oostings, ged. Vledder 23-9-1703.

341f. Albert Oostings/Oostink, ged. Vledder 5-7-1705, tr. kerk Vledder 5-2-1734 Marrechijen/Marigjen Jacobs (276c), geb. Wapse, ged. Diever 3-5-1705 (dochter van Jacob Lamberts/Lammers en Aeltij(e)n Hendriks/Hindrick(s)).

341g. Beerent Oostings/Oostink, ged. Vledder 3-3-1709, ondertr./tr. kerk Vledder 17-11/15-12-1737 Aaltje Remmelts, ged. Dwingeloo 5-2-1713 (dochter van Remmelt Hendriks).

341h. Vrouchjen/Vrouktjen Oostings/Oostink, ged. Vledder 7-9-1710, tr. kerk Vledder 29-8-1734 Jan Andries, scheper.

 

344. Reinder Geerts Swol/Zwoll, ged. Steenwijk 1676, overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 27-4-1742,

tr. kerk Steenwijk 1703 (contr.)

345. Aagjen Dirks?

 

344a. Aaltje Geerts Swol, ged. Steenwijk 1674 (contr.).

344c. Elisabet Geerts Swol, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 1679 (tweeling; contr.), tr. Steenwijk 1698 (contr.; als Liesjen Geerts) Warner Hermens?

344d. Willem Geerts Swol, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 1679 (tweeling; contr.).

344e. Wijcher Geerts Zwol, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 20-4-1684 (datum contr.), overl. (contr.) Steenwijkerwold 9-1-1724, tr. kerk (1) Steenwijk 1713 Roelofje Jans, tr. kerk (2) Steenwijk 1724 (contr.) Elsjen Berends, geb. Onna, ged. Steenwijk 1693 (contr.; Elisabeth, dochter van Berent Hermens en Geertje Alberts).

344f. Hermen Geerts Swol, ged. Steenwijk 1687 (contr.), tr. kerk Steenwijk 1719 (contr.) Grietje Roelofs.

344g. N.N. Geerts, ged. Steenwijk 1690 (contr.).

 

346. Jan Hendrik / Henricus Quants, is ws. Johann Henrich Quantz, geb. Oberscheden (D) 1693?, ruiter, boer, herbergier (samen met zijn vrouw eigenaar van de herberg 'het Witte Paard' in Zuidveen), overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 26-10-1744,

ondertr. Steenwijk 9-7-1715

347. Jantjen Aalders, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 3-9-1694, herbergierster, overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 6-6-1778.

 

346a. ws. Jost Matthias Quantz, ged. Oberscheden (D) 13-3-1686, dorpsmuzikant, begr. 26-10-1731, tr. kerk 12-5-1686 Anna Dorothea Ritter, ged. (Ev. Luthers) Oberscheden (D) 22-3-1686 (dochter van Matthias Ritter).

346b. ws. Andreas Matthias Quantz, ged. (Ev. Luthers) Oberscheden (D) 25-5-1689.

346c. ws. Anna Maria Quantz, ged. Oberscheden (D) 23-11-1691, overl. 1766, tr. kerk 1722 Johann Christian Tempel, 'Tischlermeister' in Merseburg (D), overl. 1751.

346d. ws. Maria Elisabeth Quantz, ged. (Ev. Luthers) Oberscheden (D) 27-1-1695, overl. Oberscheden (D) 28-8-1695.

 

346e

 

 

 

346e. ws. Johann Joachim Quantz, geb./ged. (Ev. Luthers) Oberscheden (D) 30-1/6-2-1697, fluitist, kamermusicus, componist, overl. 12-7-1774, tr. kerk 1737 Anna Rosina Carolina Hlzel, (dochter van 'Hauptmann Hlzel' te Baunau, weduwe van N.N. Schindler).

 

 

346g. ws. Anna Catharina Quantz, ged. (Ev. Luthers) Oberscheden (D) 21-3-1701, begr. Oberscheden (D) 28-3-1701.

 

348. ws. Allert Er(e)nst, timmerman,

tr.

349. ws. Evertje Geerts

 

350. Geert Annes, van Wapse,

tr. kerk Vledder 1-12-1708

351. Jacobjen Gerbrandts, ged. Vledder 12-6-1681.

 

350b. Jan Annes (doopnaam Jan Arents), geb. Wapse, ged. Diever 5-2-1682.

350c. Dieltijen Annes, geb. Wapse, ged. Diever 18-2-1682 (?), tr. Klaas Idzarda.

350d. Jantijen Annes, geb. Wapse, ged. Diever 22-4-1688.

350e. Roelef Annes, geb. Wapse, ged. Diever 3-8-1690.

350f. Marrechijn Annes, geb. Wapse, ged. Diever 28-9-1693.

350g. ? Annes, geb. Wapse, ged. Diever 25-8-1696.

 

351a. Jan Gerbran(d)ts Pander, pander, tr. (contr.) kerk Vledder 3-4-1707 Jantien Jans, van Nijensleek.

351c. Geert Gerbrandts, ged. Vledder 25-5-1684.

351d. (contr.) ws. Gerbrant Gerbrants, van Nijensleek, tr. kerk Vledder (procl. 17-11) 19-11-1724 Marigje Jans.

 

352-359 = 320-327.

 

360. Wijcher Hendriks, geb. Zuidveen ca. 1700, doopsgezind, landbouwer, veehouder, koopman vervener, belastingpachter, herbergier/hospes, gecommiteerde van de Steenwijker venen, overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 9-6-1763,

ondertr. Steenwijk 5-4-1722

361. Jantje Jans Gast, geb. Steenwijkerwold ca. 1698, winkelier, overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 15-3-1771.

 

360b. Jan Hendriks, geb. Zuidveen 1703, doopsgezind, overl. Zuidveen tussen okt. 1748 en 22-5-1756. Jan was blind.

360c. Annegien Hendriks, geb. Zuidveen 1706, doopsgezind, overl. Zuidveen tussen okt. 1748 en febr. 1762, tr. kerk Steenwijk 9-2-1727 Jan Roelofs, geb. Giethoorn ca. 1700, overl. Zuidveen 17-2-1763.

360d. Grietje Hendriks, geb. Zuidveen ca. 1709, doopsgezind, overluid Steenwijk 26-7-1754, tr. kerk Steenwijk 9-1-1746 Frans Andries, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 15-11-1697 (weduwnaar van Geesje Peters en Trijntje Willems, zoon van Andries Frans Pape en Hermtje Herms), overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 10-5-1772.

360e. Harmen Hendriks Bootsman, geb. Zuidveen ca. 1712, doopsgezind, koopman, overl. Borne tussen 1787 en '95, tr. kerk (1) Borne ca. 1738 Berentje Arents Hulshoff, (dochter van Arent Berents Hulshoff), overl. Borne vr aug. 1743, tr. kerk (2) Borne ca. 8-1743 Geertje Goossens Hulshoff, overl. tussen 1775 en 1787.

360f. Berend Hendriks, geb. Zuidveen ca. 1715, doopsgezind, pander, overl. Giethoorn ca. 1800, tr. kerk (1) Steenwijk 17-5-1745 Geertje Jans Ruiter, ged. Giethoorn 22-4-1725, overl. Giethoorn 8-3-1749, tr. kerk (2) Giethoorn 9-11-1749 Aaltje Martens, geb. Kolderveen, overl. Giethoorn ca. 1766, tr. kerk (3) Giethoorn 6-1-1771 Jantien Klaassens (Hattem), geb. ca. 1720 (weduwe van Jacob Harms Blase), overl. Giethoorn, vr 1781, tr. kerk (4) Giethoorn 11-2-1781 Hendrikje Koenderts.

 

Voor broers en zusters van Jantje Jans Gast zie 329.

 

362. Thijs Rijckmans, 'te Zuidveen', doopsgezind, 'erfgenaam van de Steenwijker venen', overluid Steenwijk 13-1-1779,

tr. kerk Steenwijk 28-1-1731

363. Jacobje Berends, 'aan het Verlaat', overluid Steenwijk 30-1-1789.

 

362a. ws. Lutgert Rijckmans, tr. kerk Steenwijk 1721 (contr.) Albert Klaessen.

362c. ws. Roelof Rijkmans, ondertr. kerk Steenwijk 22-12-1743 Grietje Jans (168b), geb. Zuidveen 1711, doopsgezind, overl. Zuidveen ca. 1748

362d. ws. Rein Rijkmans/Rikemans, tr. kerk Steenwijk 3/11-1743Aaltje Hendriks, van Giethoorn

 

363a. ws. Berentje Berents, tr. kerk Steenwijk 1726 (contr.) Harmen Berents.

 

364. Frerik Alberts ten Heuvel, geb. Zuidwolde Dr., eigenerfde boer, overl. Dwingeloo tussen 1764 en 1774, tr.

365. Annigje Willems Steenbergen.

 

366. Michiel Hendriks Hofman, tot Dwingeloo, timmerman, eigenerfde,

ondertr. Havelte 3-2-1731, tr. kerk Dwingeloo 11-3-1731

367. Albertje Wolters Vedder, tot Hesselte.

 

366a. Marijgje/Marrigien Hendriks Hofman, van Dwingeloo, tr. kerk Dwingeloo (afk.) 1-5-1723 Albert Hendriks Santinge, ged. Dwingeloo 3-4-1698 (zoon van Hendrik Roelofs en Jannetje Karstens).

366b. ?Jan Hindriks Hofman, tr. kerk Veendam 25-4-1717 Jantjen Cornelis.

 

367b. Jan Wolt(h)ers Vedder, tr. kerk Havelte 8-4-1741 Grietien/Grietje Lu(i)chies, overl. voor 20-10-1751

 

368. = 360.

369. = 361.

 

370. Jan Hendriks Bosch, doopsgezind, van Giethoorn, geb. 1702/03, ged. Giethoorn 'Mennist op de belijdenisse des geloofs de kerke christi ingelijft.'

29-6-1731,

tr. kerk Giethoorn 11-3-1731

371. Aaltje Lubberts, doopsgezind, van Giethoorn, geb. 1709/10.

 

370b. Lumme(ch)gien/Lummigje Hendriks Bosch, geb. 1711/12, ondertr./tr. kerk/gericht 30-10/15-11-1733 (contr.) Jan Roelofs Otter, geb. 1697/98 (weduwnaar van Jantje Gerrits Kuiper).

370c. Cimon/Symon Hendriks Bosch, geb. 1715/16, ondertr. Giethoorn 30-10-1734, tr. kerk Giethoorn 21-11-1734 (contr.) Grietien/Grietje Hendriks/Hendrix, geb. 1717/18.

370d. Koop Hendriks Bosch, ondertr. Giethoorn 30-9-1741, tr. kerk Giethoorn 22-10-1741 (contr.) Hendrikien/Hendrikje Geer(t)s Mandema(a)ker (ws. dochter van Geert Harrems Mandemaker en Kopien Jacobs - of mogelijk Jantien Koops). Hendrikje ondertr./tr. (2) kerk/gericht Giethoorn 9/27-12-1768 Jacob Jans Bos(ch), doopsgezind, geb. na 1737 (zoon van Jan Roelofs Bosch en Roelofje Gerri(t)s Kuiper/Kupper).

 

371b. Geesje/Geeze Lubberts, ged. (doopsgezind) Giethoorn-zuid 18-6-1741, ondertr./tr. kerk Giethoorn 17-4/3-5-1744 Wouter Andries Bosch, van Giethoorn (moet wellicht Buis zijn? dan zou hij een zoon kunnen zijn van .

371c. Greetjen/Grietje Lubber(t)s, ged. (doopsgezind) Giethoorn-zuid 30-6-1743, ondertr./tr. kerk Giethoorn 17-6/2-7-1747 Harmen Wijchers Schreur, ws. doopsgezind (ws. zoon van Wijcher Herms Schreur en Ariaantjen Willems).

371d. Golde Lubbers, ged. (doopsgezind) Giethoorn-zuid 23-1-1746, ondertr./tr. kerk Giethoorn 24-3/9-4-1747 (contr.) Volken Jans Oom, van Giethoorn, doopsgezind (ws. zoon van Jan Wolters Oom en Fijgjen Volkens).

371e. ws. Jannes Lubbers, ged. (doopsgezind) Giethoorn-zuid 23-7-1747.

 

372. Roelof(f) Jans Eppinge, ged. Havelte 17-4-1702 (contr.), overl. 10-10-1781, begr. Havelte 16-10-1781,

tr. kerk Havelte 19-10-1727

373. Grietje Berends Wold Egge, ged. Nijeveen 2-6-1707, overl. 10-9-1781, begr. Havelte 15-9-1781.

 

373a. Jantijen Berents, ged. Nijeveen 23-8-1705.

373c. Henrikkijen Berents, ged. Nijeveen 6-4-1708.

373d. Jan Berents, ged. Nijeveen 29-11-1711.

373e. N.N. Berents, ged. Nijeveen 23-5-1717.

373f. Jantijen Berents, ged. Nijeveen 24-9-1719.

 

374. Jan Jans Kruit, van Eursinge, overl. vr 17-4-1761,

tr. kerk Havelte 30-5-1724

375. Jantien Jans Thalen, van Uffelte.

 

374b. ws. Hendrijck/Henrik Jans Kruit, van Eursinge, tr. kerk Havelte 8-11-1733 Beert(j)e/Beertijn Aren(d/t)s, van Hesselte (Darp).

 

376-379 = 360-363.

 

380. = 334.

381. = 335.

 

382. Jan Barels, van Paasloo,

tr. kerk Oldemarkt 16-5-1745

383. Beertjen Lamberts, ged. Steenwijkerwold 14-4-1726.

 

382a. Mar(ri)gjen Barelts, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 1-11-1710.

382b. Grietien Barelts, geb. Paasloo, ged. Steenwijkerwold 26-1-1716.

382d. ? Klaasje Barels, te Paasloo tr. (1) kerk Oldemarkt 11-4-1744 Laurens Hendriks, te Paasloo, ondertr./tr. (2) kerk Oldemarkt/Steenwijkerwold 5/28-4-1754 Thomas Hendriks van Essen, ged. Steenwijkerwold 23-2-1721 (weduwnaar Grietje Jans, zoon van Hendrick Jansen van Essen). Klaasje woonde met haar 1e man in IJsselham, en met haar 2e in Steenwijkerwold.

382e. Klaas Barel(t)s, geb. Paasloo, ged. Steenwijkerwold 30-7-1724, tr. kerk Oldemarkt 26-11-1752 Grietje(n) Luiten/Luitjes/Luyten, van Wolvega.

 

383a. Menst Lamberts, ged. Steenwijkerwold 4-8-1720.

383b. Menst/Mensje Lamberts, ged. Steenwijkerwold 31-8-1721, overl. na 1758, tr. kerk Steenwijkerwold 21-4-1743 Jan Arents Nyland/Nijlant, van Steenwijkerwold, ged. Steenwijk 1717 (contr.; zoon van Arend/Arent Peters Nijland en Elsjen Jans Westenbrink), overl. na 1758.

383c. Hendrik Lamberts, ged. Steenwijkerwold 21-3-1723, deed belijdenis in Steenwijkerwold in 1748, knecht, overl. na 1758.

 

 

Generatie X - stamouders

 

640. Jan Jansen Dedden, van Steenwijkerwold, ovl. tussen 21-2-1670 en 11-2-1695,

tr. kerk Steenwijkerwold 22-4-1655

641. Mar(r)ichien Harmens/Hermens, van Steenwijkerwold, overl. Steenwijkerwold kort voor 11-2-1695 (opening van haar testament).

 

642. Bene Jansen ten Hoeve, wederom toegelaten als lidmaat te Steenwijkerwold in 1685.

 

Uit het eerste huwelijk van Jan Arents?:

642-1. ?Hendrick Jansen / Hendrick Jan Arents, tr. kerk Steenwijkerwold 2-1655 N.N. Jans, van Steenwijkerwold OF tr. kerk Steenwijkerwold 24-3-1655 Jantien Harms, van Oldelamer.

642-2. ?Arent Jansen, tr. kerk Steenwijkerwold 13-4-1656 Trijntien Clasen, van Steenwijkerwold (dochter van Claes Remmelts).

 

 

644. ?Albert Janssen Reurick, tr. (1) kerk Steenwijk 1677 (contr.) Luijtien Wijchers,

tr. (2)

645. ?Grietien Folkers, doet belijdenis in Steenwijkerwold in 1687.

 

644b. ?Luittgen Janssen (), ged. Steenwijkerwold 13-10-1650.

644c. ?Aaltjen Reuricks, tr. kerk Steenwijk (contr.) 1676 Peter van der Veen.

 

646. Lambert Jans van Essen, aangenomen als lidmaat te Steenwijkerwold op 10-4-1688; daar genoemd als ouderling in 1695, tr. (1) kerk Steenwijkerwold 17-12-1678? N. N. (657),

tr. kerk (2) Steenwijkerwold 23-12-1700

647. Hillechien Geerts, tr. (2) kerk Steenwijkerwold 1-5-1712 Hendrik Hendriks, van Kallenkote.

 

648. Roelof Jans Nienhuys/Nijenhuis, overl. 1738 (contr.), tr.

649. Vrouckje(n) Lyckles / Lycklama Nijeholt, overl 1708 (contr.).

 

648a. (contr.) Steven Jans, geb. ca.1650, mr. smid, overl. Oldeberkoop (?) na 27-1-1711, tr. vr 20-6-1683 Rinske Wybes, geb. Oldeberkoop ca. 1650, overl. Oldeberkoop (?) na 27-1-1711.

 

649a. (contr.) Lubbert Lyckles / Lycklama Nijeholt (op latere leeftijd Rooms Katholiek geworden), overl. 1700, tr. N.N., overl. 1718.

649b. (contr.) Peter Lyckles / Lycklama Nijeholt, kerkvoogd te Nijeholtpade, overl. 1710.

649c. (contr.) Swaentje Lyckles / Lycklama Nijeholt, overl. 1708, tr. Jan Luities, overl. 1681.

 

656=646. Lambert Jans van Essen, aangenomen als lidmaat te Steenwijkerwold op 10-4-1688; daar genoemd als ouderling in 1695, tr. kerk (2) Steenwijkerwold 23-12-1700 Hillechien Geerts (647), overl. na de volkstelling van 1748, tr. (1)

657. N. N. (mogelijk was Berend Lamberts van Essen geb. na 1700, in dat geval is 657=647: Hillechien Geerts)

 

658. Jan Peters (Timmerman), timmerman, boer (had een boerderij), ws. overl. Steenwijkerwold vr 20-5-1726,

tr. kerk Steenwijkerwold 15-3-1696

659. Maerregijn/Marrechien Mei(j)nen, ged. Steenwijkerwold 22-8-1670, ws. overl. Steenwijkerwold vr 20-5-1726.

 

658b. ?Lutien Peters Timmerman, tr. kerk Steenwijkerwold 18-2-1703 Trijne Remmels; zij tr. (2) kerk Steenwijkerwold 7-4-1708 Roelef Janssen ter Hel (contr.).

 

659a. Hendrick Meijnen, ged. Steenwijkerwold 27-10-1667.

659b. Be(e)rent Geer(t)s, ged. Steenwijkerwold 7-2-1669, tr. ws. kerk Steenwijkerwold 1-2-1691 Andriessien Anders, van Steenwijkerwold.

659d. Wijggertjen Meijnen (), ged. Steenwijkerwold 13-3-1672.

659e. Hendrick Meijnen, ged. Steenwijkerwold 1-9-1678, tr. kerk Steenwijkerwold 1-5-1698 Hendrickien Albers.

 

660. Andries Freericks, aangenomen als lidmaat van Steenwijkerwold 27-3-1687, kerkvoogd, ouderling, overl. na 23-3-1696, tr.

661. Beertien Coenen, aangenomen als lidmaat van Steenwijkerwold 27-3-1687.

 

660a. Jan Frericks, van Steenwijkerwold, tr. kerk Steenwijkerwold 9-10-1664 Lummegien Hendricks, van Steenwijkerwold.

660b. ws. Peeter Frericks, van Steenwijkerwold, ondertr./tr. kerk Steenwijkerwold 19-3/9-4-1670 Aeltien Lambers, van Oldemarkt.

660c. ??Ties/Tijes Frericks (Vos?), tr. N.N..

 

661a. Remmelt Coenen Pit, geb. Steenwijkerwold 1653 (contr.), genoemd in vuurstedenregister van Steenwijkerwold in 1675, overl. vr 1700, tr. ca. 1668 N.N., overl. na 1700.

661c. ?Aeltien Coenen, ged. Steenwijkerwold 16-1-1660, tr. kerk Steenwijkerwold 12-4-1685 Willem Jans, van Paasloo.

 

662. Frans Jans(sen) van Uijvinge / op Uijving, van Steenwijkerwold, in 1692 aangenomen op belijdenis te Steenwijkerwold,

tr. kerk Steenwijkerwold 28-11-1675

663. Geese/Geessien Coops, van Steenwijkerwold, in 1682 aangenomen op belijdenis te Steenwijkerwold.

 

662b. Lambert Jans, ged. Steenwijkerwold 8-12-1645.

662c. Batte Jans (), ged. Steenwijkerwold 18-11-1649.

662d. Lambert Jans, ged. Steenwijkerwold 18-11-1649.

662e. Lambert Jans/Jans(s)en(s) Winter(s), ged. Steenwijkerwold 15-12-1650, tr. kerk Steenwijkerwold 17-2-1678 N.N..

662f. Luitijen Jans, ged. Steenwijkerwold 19-9-1658.

 

664. (contr.) Anders Tjeerds/Tjeerts, Mr. Schoenmaker te Steggerda (1710), overl. na 1728, tr.

665. (contr.) Aeltjen Peters, tr. (1) Harm.

 

668. Hendrik Meijnen, van Oldemarkt, ged. Steenwijkerwold 23-3-1696 (als volwassene),

tr. kerk Steenwijkerwold 1-1-1695

669. Maria/Maeri van Essen, van Steenwijkerwold.

 

670=330d. P(i)eter Anders, ged. Steenwijkerwold 12-3-1682,

tr. kerk Steenwijkerwold 1704

671. Geertien Jans Boldinge, ged. Steenwijkerwold 5-4-1675, tr. kerk (1) Steenwijkerwold 1694 Jan Timens, van Nijeveen.

 

Broers en zusters van Peter Anders: zie 330

 

671a. Jan Jans Bolding, ged. Steenwijkerwold 3-4-1670.

671c. Aaltje/Aeltjen Jans Bolding, ged. Steenwijkerwold 24-2-1678, tr. kerk Steenwijk 1699 (contr.) Evert Hermens Ketel, ged. Steenwijk (contr.) 1668 (zoon van Harmen Janssen Ketel en Willemtjen Jans), overl. Steenwijk 1704.

 

Uit het tweede huwelijk van Jan Jans Bolding?

671-1. Geesje Jans Bolding, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 15-10-1686, tr. kerk Steenwijk 1713 (contr.) Jan Dorreboom.

671-2. Jantje Jans Bolding, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 27-10-1689, tr. kerk Steenwijk 1721 (contr.) Migchiel Arends.

671-3. Jan Jans Bolding, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 30-9-1692.

671-4. Jan Jans Bolding, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 8-4-1696.

 

672. Luijtien/Luijtje Hendricks, veenbaas, ws. doopsgezind, ws. van Giethoorn, tr. ws. kerk Giethoorn 26-3-1670 Grietien/Grietje Hendricks, ws. van Giethoorn.

 

674=1454? ?Willem Geuverts, van Zuidveen, doopsgezind,

tr. kerk Steenwijk 22-2-1674 (3e proclamatie)

675=1455? ?Jacobjen Wijchers, van Zuidveen, doopsgezind.

 

674a. (contr.) ??Geertje Goovers, tr. kerk Steenwijk 1658 Jan Bruinze.

674b. (contr.) ??Grietje Govers, tr. kerk Steenwijk 1660 Jacob Pieters.

674c. (contr.) ??Jannetjen Goverts, tr. kerk Steenwijk 1661 Remmelt Alberts.

674d. (contr.) ??Annetje Gooverts, tr. kerk Steenwijk 1664 Hermen Alberts (ze woonden in Zuidveen).

674f. (contr.) ??Claas Geuverts, tr. kerk Steenwijk 1674 Roelofjen Roelofs.

674g. (contr.) ??Hendrick Geuverts, tr. kerk Steenwijk 1675 Anna Thomassen.

674h. (contr.) ??Jacob Geuverts, tr. kerk Steenwijk 1675 Jantjen Wijben.

Van de bovengenoemde paren is alleen het 4e in het doopboek van Steenwijk terug te vinden, wat het waarschijnlijk maakt dat ze doopsgezind geweest zullen zijn.

 

680. Beerent Eghberts/Eijgberts,

tr. kerk Vledder 10-7-1698

681. Tallichijen/Talligje Aebels/Eebels, van Nijeberkoop, tr. (1) kerk Vledder 8-7-1682 Lambert Jans, van Nijensleek.

 

681b. (contr.) Jantien Aebels, geb. ws. Fochteloo 5-1663, ged. 1666, tr. kerk Oosterwolde 29-6-1690 Berent Foppes.

681c. (contr.) Aeltien Aebels, ged. 1672, tr. Jan Pieters.

 

Uit het tweede huwelijk van Trijn Jans:

681-1. (contr.) ?Jeltie Alles, geb. Fochteloo, ged. Appelscha 20-6-1675.

 

682. Oostin(c)k Alberts

tr. kerk Vledder 10-12-1691

683. Hillichien Geerts, van Westerbeeksloot.

 

688. Geert Wijchers Swol,

tr. kerk Steenwijk 1673 (contr.)

689. Jantien Hermens.

 

688a. Albert Wijchers Swol, tr. kerk Steenwijk 1663 (contr.) Grietje Louwen.

 

692. ws. Andreas Quantz, ged. (Ev. Luthers) Oberscheden (D) 17-3-1658, hoefsmid in Oberscheden (D), begr. Oberscheden (D) 27-4-1707, tr. kerk (Ev. Luthers) (2) Oberscheden (D) 8-5-1703 Anna Catharina Petersen von Hemeln, (dochter van Christoph), overl. Oberscheden (D) 1707,

tr. kerk (1) 3-6-1684

693. ws. Elisabeth Beuermann, ged. (Ev. Luthers) Oberscheden (D) 16-3-1661, begr. Oberscheden (D) 19-5-1702.

 

692a. ws. Andreas Quantz, geb. Oberscheden (D) 1650, overl. Oberscheden (D) 1650.

692b. ws. Matthias Quantz, ged. (Ev. Luthers) Oberscheden (D) 26-1-1652, hoefsmid in Niederscheden (D), begr. 30-6-1720, tr. N.N. Ludwig / Oppermann.

692c. ws. Jost Quantz ('Justus Quantus'), ged. 19-1-1654, stadsmuzikant in Merseburg (D), overl. Merseburg (D) 14-11-1708, tr. kerk 1686 Dorothea Frster, (dochter van Gregor Frster, barbier in Merseburg (D)), overl. 1735.

692d. ws. Christoph Quantz, ged. (Ev. Luthers) Oberscheden (D) 19-2-1656, smidsknecht, begr. Oberscheden (D) 27-7-1676.

692f. ws. Anna Maria Quantz, ged. (Ev. Luthers) Oberscheden (D) 16-9-1660.

692g. ws. Hans Joachim Quantz, ged. (Ev. Luthers) Oberscheden (D) 4-3-1663, begr. Oberscheden (D) 26-7-1673.

692h. ws. Christian Quantz, ged. (Ev. Luthers) Oberscheden (D) 7-2-1665, kleermaker in Merseburg (D), overl. 1741, tr. (1) 1695 Anna Sophie Seyffart, (dochter van de meester kleermaker Hans Seyffart), overl. Merseburg (D) 1713, tr. (2) 1714 Marie Elise Panitsch, overl. Merseburg (D) 1733.

692i. ws. Anna Catharina Quantz, ged. (Ev. Luthers) Oberscheden (D) 22-8-1667, tr. N. N., pastoor in Lauterecken, Pfalz (D).

692j. ws. Urthey Elisabeth Quantz, ged. (Ev. Luthers) Oberscheden (D) 15-9-1671.

 

694. Aaldert Roolofs (Snijder), geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 27-2-1670, overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 28-9-1744,

tr. kerk Steenwijk 12-1693

695. Hilligjen Egberts, van Steenwijk, overl. Zuidveen, overluid Steenwijk 26-4-1729.

 

700. Anne Gerrekes, tr.

701. Hendrikije.

 

700a. Grietijen Garreke/Gerreke, tr. Geert Hofs. Ze woonden te Wittelte.

 

702. Gerbrandt Jans, tr.

703. ws. Hendrikje.

 

712. = 648.

713. = 649.

 

720. Hendrik Wijchers, geb. Zuidveen ca. 1670, doopsgezind, overl. kort na dec. 1727,

tr. kerk Steenwijk 15-2-1699

721. Grietje Jans, geb. Zuidveen ca. 1670, doopsgezind, overl. Zuidveen 8-1739, tr. kerk (2) Steenwijk 29-1-1730 Hendrik Alberts, weduwnaar.

 

722. = 658.

723. = 659.

 

724. Rijkman Thijs, van Zuidveen, doopsgezind, 'erfgenaam van de Steenwijker venen' (1712),

tr. kerk Steenwijk 9-2-1696

725. Grietje Wijchers, van Zuidveen, doopsgezind.

 

726. Berend Gerrijts, van 't Verlaat, doopsgezind,

tr. kerk Steenwijk 3-5-1705

727. Hilligje Willems, van Zuidveen, doopsgezind.

 

727b=337 ? Mettien Willems, van Zuidveen, doopsgezind, overl Zuidveen vr 1739 (contr.), ondertr. (1) kerk Steenwijk 25-12-1707 (3e proclamatie, met attestatie om te trouwen voor het Schoutengericht van Steenwijkerwold) Jan Luitjes Veen, van Zuidveen, doopsgezind (hij tr. (2) kerk Steenwijk 18-4-1745 Jantje Claasen, weduwe uit Muggebeet (contr.)).

 

728. Albert Geerts ten Heuvel, uit Zuidwolde Dr., tr.

729. Femmechien Koops Steenbergen, tr. (1) Frerik Alberts ten Heuvel, overl. 1700.

 

732. Hendrik Michiels Hofman, geb. Wittelte,

tr. kerk Vledder 20-11-1687

733. Grietien Jans.

 

732a=561? ?Lammichje Michiels Hofman, tr. kerk Steenwijk 1696 Seijne Harms (560?).

732b ?Jan Michiels Hofman, tr. kerk Steenwijk 1696 (contr.) Geertje Harms.

 

734. Wolter Jans Vedder, overl. 1713 of '14, tr.

735. Margien Alberts Rolden, begr. Havelte 19-5-1764.

 

735b. .. () Alberts Rolden, ged. Havelte 11-2-1694.

735c. Jacob Albert Rolde(n), geb. Nijeveen, ged. Havelte 24-7-1698, ondertr./tr. kerk Havelte/Nijeveen 21-4/13-5-1759 Luitje Reijnder(t)s, te Havelte (weduwe van Michiel Hofman).

736d. Lummichjen Alberts Rolden, ged. Havelte 1-3-1701.

 

736. = 720.

737. = 721.

 

738. = 658.

739. = 659.

 

740. Hen(d)rik Jans Bosch, van Giethoorn, doopsgezind, overl. vr de volkstelling van 1748,

tr. gericht Giethoorn 14-5-1702

741. Geesjen/Gesien Tijssen, van Giethoorn, doopsgezind, overl. na de volkstelling van 1748.

 

740a. Jacob Jans Bosch, van Giethoorn, tr. (1) gericht Giethoorn 8-11-1696 Berentjen Be(e)nen, van Giethoorn, tr. (2) gericht Giethoorn Nijsjen Henriks Beute, van Giethoorn.

740b. Roelof Jans Bos, tr. gericht Giethoorn 26-3-1702 Femme(tjen) Berents. Zij tr. (2) gericht Giethoorn 19-1-1709 Klaas Derx, weduwnaar van Aaltjen Jans.

 

742. ?Lubbert J(oh)annes, doopsgezind, ondertr./tr. (2) kerk Giethoorn 29-12-1719/14-1-1720 Roelofjen Hendriks, van Giethoorn,

ondertr./tr. (1) kerk Giethoorn 30-12-1708/13-1-1709

743. ?Jacobjen Jans Stuir.

 

744. (contr.) Jan Roeleffs/Roelofs Eppinge, geb. Havelte 1670, overl. Havelte 17-12-1732, ette, schatbeurder

tr. (contr.) kerk Havelte 18-12-1698

745. (contr.) Hillechjen/Hilligjen Hendrix, van Uffelte.

 

746. Berent Jans Woltegge, overl. Nijeveen tussen 1719 en 25 (contr.), tr.

747. Henrikkijen Alberts Beens, overl. Nijeveen na 25-4-1751 (contr.).

 

748. Jan Jans Cruijt,

tr. kerk Havelte 2-4-1702

749. Aeltien Hendrix.

 

748a. ws. Femmichien Jans Cruijt, aangenomen als lidmaat te Havelte (wonend te Overcinge) in 1696.

 

750. Jan Jans Thalen, tr. kerk (2) Havelte 17-2-1726 Roelefien/Roelofjen Remholds/Remmelts (weduwe van Remmelt Roelofs), tr. (1)

751. Lammigien/Lammigjen Jans.

 

752. = 720.

753. = 721.

 

754. = 658.

755. = 659.

 

756-759=724-727.

 

760-763=668-671.

 

764. Barelt Jans, tr.

765. Jabekien/Jacobje Klasen.

 

766. Lambert Clasen, van Steenwijkerwold, overl. vr 1748,

tr. Steenwijkerwold 4-3-1719

767. Roelofien/Roelofje Hendriks, ged. Vledder 21-10-1694, overl. na 1758.

 

766a. ?Marchien/Maregjen Cla(as)sen Braurink, ged. Steenwijkerwold 27-10-1691, tr. kerk Steenwijkerwold 11-2-1725 Ti(j)men Jacobs, ged. Steenwijkerwold 16-10-1681 (zoon van Jacob Clasen).

 

767a. Cornelisien/Cornelisjen/Kornelesien Hend(e)ricks, geb. Op de Sloot, ged. Vledder 15-8-1680, tr. kerk Vledder 22-9-1703 Aeldert Martens (weduwnaar te Wapserveen).

767c. Gretien Hendricks, ged. Vledder 13-9-1696.

 

 

Generatie XI - stamgrootouders

 

1280. ??J(o)an Claasen Dedden, van Steenwijkerwold, overl. vr 1660, tr. (1) N.N.,

tr. (2) kerk Giethoorn 16-10-1642

1281. ??Berentje(n) Coops, van Giethoorn, overl. vr 1660, tr. (1) N.N.

 

1280a. ??Harmen Claesen Dedden, overl. vr 21-2-1670.

1280b. ??Ragger Dedden, overl. vr 21-2-1670.

(juiste volgorde niet bekend).

 

1282. Harmen Michiels.

 

1284. ?Jan Arents, overl. vr 1656, tr. (1) ws. Froucke (Hendricks??).,

tr. (2) kerk Steenwijkerwold 29-10-1648

1285. ?Jantien Benen, van Nijelamer, tr. (1) Claes Jansen.

 

1288. ?Jan Jansen Roericxs.

 

1296. (contr.) Jan Thomasz, geb. ca. 1600, tr. (1) Jacobien Berentsdr., geb. ca. 1600 (dochter van Berent Hartmansz.),

tr. (2)

1297. (contr.) Jacobien Geertsdr., geb. ca. 1610, tr. (2) Luitien Pietersz., geb. ca. 1615.

 

1298. (contr.) Lyckle Lubberts, overl. 1667, tr.

1299. (contr.) Geertje Jans.

 

1298b. (contr.) Pier Lubberts, overl. 1655, tr. Jantien Lamberts.

1298c. (contr.) Tjeerd Lubberts, overl. 1641 Nijeholtpade, tr. Jantien Claesdr..

 

1318. Meijne Henders/Hendricx/Hendriks, van Steenwijkerwold, leefde nog in 1704,

tr. kerk Steenwijkerwold 4-3-1666

1319. Geertien Berents, van Steenwijkerwold.

 

1320. (contr.) Fre(de)rick/Freerk Luitiens/Luties, aangenomen als lidmaat van Steenwijkerwold 5-4-1672, overl. vr 24-10-1686.

 

1320a. (contr.) Jan Luijties/Luijtjes ten Holte, ondertr. Steenwijk (contr.), tr. kerk Steenwijkerwold 25-2-1672 Lijsbet(h) Jannes/Jannis van Elst.

1320b. (contr.) Trijntje Luitjes ten Holte.

 

1322. (contr.) Koene Remmelts, geb. Bremen (D)?, tr. N.N.

 

1324. Jan Clasen/Klasen Frans(en), in 1651 aangenomen als lidmaat te Steenwijkerwold, tr.

1325. ws. Jantien/Jantjen.

 

1324a=6132? ?Claes/Klaes Frans(en), in 1651 aangenomen als lidmaat te Steenwijkerwold, tr. N.N..

 

1338. Geert van Essen, overl. na 2-1-1700 (getuige bij de doop van Hendrick van Essen (334c).

 

1340. = 660.

1341. = 661.

 

1342. Jan Jansen/Jansz Bolding, timmerman?, tr. (2) Jantje Aalders/Alerts?, ged. Steenwijk (contr.) 1668? (dochter van Alert Janssen?),

tr. kerk Steenwijkerwold 7-2-1669

1343. Hendrickjen Jans, van Wapserveen.

 

1344. ws. Hendrick Lubberts, van Giethoorn, ondertr. Giethoorn 16-10-1636, tr. kerk Vledder

1345. Jacobjen Luijtjens, van Nijensleek.

 

1362. (contr.) Abele Hendrix, boer te Fochteloo, geb. ca. 1630, overl. ca. 1673,

tr. ca. 1661

1363. (contr.) Trijn Jans, geb. ca. 1640, tr. (2) 1675 Alle Jannes.

 

1362a. (contr.) Roelof Hendriks, geb. ca. 1630, overl. voor 1664, tr. ca. 1657 Frouck Claes.

1362c. (contr.) Lambert Hendriks, geb. ca. 1640, boer te Fochteloo, overl. na 1698.

1362d. (contr.) Jantien Hendriks, tr. Lentse Hartmans.

1362e. (contr.) Martyen Hendriks, tr. Meyne Jacobs.

1362f. (contr.) ??Jacob? Hendriks.

 

1384. ws. Zacharias Quantz, geb. 8-1623 (van Bringhausen in Waldeck), begr. Oberscheden (D) 29-1-1701,

tr. kerk (Ev. Luthers) Oberscheden (D) 28-8-1649

1385. ws. Catharina Hentze, begr. Oberscheden (D) 21-3-1676.

 

1386. ws. Cordt N.N..

 

1388. Roolof Snijder.

 

1400. Gerreke N.N., tr.

1401. Dieltijen

 

1404. Jan Ga(a)rbrans, woont in Vledder (gen. etstoel 1641-44)

1405. Jacobjen

 

1440. ?Wijcher Hendriks, van Zuidveen, doopsgezind, overl. tussen 1695 en 1703,

tr. kerk Steenwijk 17-1-1669 (3e proclamatie)

1441. ?Grietje Alberts, doopsgezind, tr. (1) Koendert Louwen.

 

1446. = 1318.

1447. = 1319.

 

1448. ?Tijs Rijckmans, van Zuidveen, doopsgezind,

tr. kerk Steenwijkerwold 1662

1449. ?Gretjen Reijnen, van Muggebeet, doopsgezind.

 

1454. ?Willem Geuverts, van Zuidveen, doopsgezind,

tr. kerk Steenwijk 22-2-1674 (3e proclamatie)

1455. ?Jacobjen Wijchers, van Zuidveen, doopsgezind.

 

1456. Geert ten Heuvel, tr.

1457. Clasyn Roelofs.

 

1464. Michiel Hofman, tr.

1465. Jantje.

 

1468. Jan Stevens Vedder alias Jan Roelofs Stevens, uit Hesselte, overl. Havelte 29-10-1721.

 

1470. Albert Jans Rolde(n), tr.

1471. ? Berentien.

 

1472. = 1440.

1473. = 1441.

 

1478. = 1318.

1479. = 1319.

 

1494. Albert Beens, van Nijeveen, tr. kerk (1) Kolderveen 10-5-16?? Jantien Dirx, 'op Colderveen', tr. kerk (2) Meppel 1681 Jannetjen Hendricks, weduwe van Suewart (?) Miechielsen Vischer, van Amsterdam, ondertr. kerk (3) Meppel, tr. kerk Koeckange 13-4-1690 Anna Jans Kiers, weduwe te Meppel. Henrikkijen Alberts Beens (747) zal geboren zijn uit het 1e of het 2e huwelijk.

 

1504. = 1440.

1505. = 1441.

 

1510. = 1318.

1511. = 1319.

 

1524. = 660.

1525. = 661.

 

1532. Claes Anders/Andries, brouwer, overl. 1711, tr. (2) kerk Steenwijkerwold 10-1685 Marrechien Albers,

tr. kerk (2) Steenwijkerwold 22-2-1691

1533. Mensje/Mens(s)e/Menst Lamber(t)s, ged. Steenwijkerwold 13-4-1666, aangenomen op belijdenis in Steenwijkerwold in 1702, overl. 1718.

 

1533a. Jantien Lambers, ged. Steenwijkerwold 24-4-1664, belijdenis Steenwijkerwold 1702.

1533c. Stientjen/Stijntien Lambers, ged. Steenwijkerwold 7-3-1669, belijdenis Steenwijkerwold 1687 of 1703, tr. kerk Steenwijkerwold 1684 N.N..

1533d. Ragger Lambers, ged. Steenwijkerwold 29-1-1671, belijdenis Steenwijkerwold 1698, overl. 8-5-1718 (contr.).

1533e. Geertien Lambers, ged. Steenwijkerwold 1-4-1676, tr. kerk Steenwijkerwold 26-2-1713 Jan Jans Temmen, van Steenwijkerwold.

1533f. Claas Lambers, ged. Steenwijkerwold 3-3-1678, tr. kerk Steenwijkerwold 16-3-1704 Femmechien Gerrits, ged. Steenwijkerwold 19-2-1670 (dochter van Garrit Henders/Hendricks en ws. Jantien Peters).

 

1534. Hendrick Luitiens.

 

 

Generatie XII - stamovergrootouders

 

2560. ?Claas Dedden/Deddes, genoemd in 1630 en 32, overl. vr 1654.

 

2592. (contr.) Thomas Stevensz., geb. ca. 1580, smid te Oldeberkoop, overl. tussen 3-2-1618 en 21-12-1624, tr.

2593. (contr.) Hille Lubbertsdr., geb. ca. 1580.

 

2596. (contr.) Lubbert Josephs, overl. 1621.

 

2596a. (contr.) Fysse Josephs.

2596b. (contr.) Hebele Josephs, overl. 1630, tr. Fardu Hincke.

2596c. (contr.) Jantien Josephs, tr. Nijelamer 1614 Anne Carsten.

2596d. (contr.) Lickle Josephs, overl. 1622, tr. N.N.

 

2636. Hendrick, tr.

2637. Klasien Meijnen, overl. na 27-10-1667.

 

2638. Beerent Geers, tr.

2639. ws. Annigien.

 

2640. (contr.) Luitien/Luitje ten Holte, tr.

2641. (contr.) Anna/Annechien Jochems, tr. (2) (contr.) Steenwijkerwold 1652 Andries Gelmers ten Dale.

 

2640a. ws. Jan ten Holte, tr. N.N..

 

2644. (contr.) Remmelt Laurens Pit, geb. Bremen (D) 1605, gen. ald. 1635, overl. Oldemarkt 1675, tr. N.N.

 

2644b. (contr.) Johan Pit, geb. Bremen (D), tr. N.N.

2644c. (contr.) Laurens Pit, geb. Bremen (D) 1610, extra ordinaris in de raad van Indi, gouverneur van Coromandel (India), opperhoofd en president te Masulipatam, admiraal van de vloot, overl. Batavia (Jakarta, Ondonesi) 29-6-1684, tr. 1633 Elisabeth Vogels, overl. na 1658.

 

2724. (contr.) Hendrick Aebeles, boer te Fochteloo, geb. ca. 1600, overl. na 1675,

tr.

2725. (contr.) Tal Roelofsdr.

 

2724a. (contr.) Lambert Aebels, geb. ca. 1595, boer te Aekinga onder Appelscha, overl. voor 1643, tr. ca. 1623 Hiltyen Aebeledr. (dochter van Aebele Hendrycks).

2724c. (contr.) Aeve Aebeles, tr. voor 1634 Tijs Coenes.

2724d. (contr.) Martyen Aebeles, tr. voor 1637 Meyne Renkes, boer te Duurswold onder Langedijke.

 

2898. ?Reijn Coops.

 

2938. Jan Hendriks Vedder, tr.

2939. Albertien Jansen.

Eigenerfden te Hesselte, overl. tussen 1661 en 1669.

 

3066. Lambert Clasen(s)/Klasen, aangenomen als lidmaat te Steenwijkerwold in 1667?,

tr. kerk Steenwijk 1661 (contr.)

3067. Geesien/Geesjen Franssen/Franszen. Zij tr. (2) kerk Steenwijk 1678 (contr.) Wijcher Roelofs.

 

3066a. ws. Frans Clasen, tr. kerk Steenwijkerwold 18-5-1652 Frouck Jansen, van Vinkega, ws. overleden 9-1665.

3066c. ws. Abel(e)/Ebbele Cla(es)sen/Klasen, van De Eese, tr. kerk Steenwijkerwold 29-5/6/7/8-1666 Anna/Annegien Roelofs, van Vledder.

 

 

Generatie XIII - stambetovergrootouders

 

5184. (contr.) Steven Egbertsz., geb. ca. 1550, tr.

5185. (contr.) N. Baertedr., geb. ca. 1560.

 

5288. (contr.) Laurens Johannesz/Johanz Pit, geb. Middelburg 1579, burger van Bremen (19-11-1605), onder- en opperkoopman Oost Indische Compagnie, raad van Justitie te Batavia (7-5-1644), overl. 1649, tr. N.N..

 

5192. (contr.) Joseph Lyckles, overl. 1614.

 

5192a. (contr.) Lubbert Lyckles, geb. 1505, grietman van Weststellingwerf, overl. 1558, tr. 1547 Barbera/Berber Dircks, overl. 1576.

5192b. (contr.) Anna Lyckles, tr. Claes Reynties.

5192c. (contr.) Catharina Lyckles.

5192d. (contr.) Aeble Lyckles.

5192e. (contr.) Jochum Lyckles, geb. 1518, tr. Alydt.

5192f. (contr.) Grete Lyckles, geb. 1520, overl. 1538, tr. Marten Johans van Haert, geb. 1511, overl. 1575.

5192g. (contr.) Mr. Meyne Lyckles, geb. 1520, raadsheer van Friesland, overl. 14-12-1608, tr. Hylck ter Wisscha, overl. 10-12-1610.

5192h. (contr.) Pier Lyckles, geb. 1523, overl. 19-12-1610, tr. Grietie ter Wisscha, overl. 10-3-1605.

 

5876. Hendrik Jans Vedder. Genoemd in Hesselte in 1612 en 1630.

 

 

Generatie XIV - stamoudouders

 

6132=1324a? ?Claes Frans.

 

10384. (contr.) Lyckele Ebelens, geb. 1485, Saksisch grietman van Stellingwerf, Bourgondisch grietman van Stellingwerf en Schoterland, grietman van Weststellingwerf, overl. 2-1538,

tr. 1505

10385. (contr.) Johanna.

 

10576. (contr.) Jan/Johan(nes) Pit, geb. Middelburg 1560, chirurgijn, overl. 1610, tr. N.N.

 

 

Kunt u hulp gebruiken bij het vinden van uw voorouders? Ik doe het graag voor u!

Kijk op www.geneahulp.nl