Genealogenvoer van Martijn Jager

 

November 2020.

 

 

Onderstaande kwartieren en stamboom zijn het resultaat van jarenlang onderzoek. Ik heb daar heel veel plezier aan beleefd en kan het iedereen aanraden! Maar niet iedereen heeft hier de tijd voor en soms blijven er lastige vragen onbeantwoord. Daar kan ik misschien bij helpen: kijk maar eens op

www.geneahulp.nl

 

 

 

HELP (ENGLISH)         HILFE (DEUTSCH)              HJELP (NORSK)          HOME

 

Voor alle liefhebbers van genealogie en (verre) familieleden heb ik mijn kwartierstaten, gesplitst in die van mijn grootouders (met de nummering van mijn eigen kwartieren) en ook de stamboom van mijn familie Jager en de verwante familie Jager Bruining hier een plek gegeven. Meer dan honderd portretjes/foto's zijn geplaatst naast de bijbehorende persoonsgegevens. In de kwartierstaten staan bij mijn rechtstreekse voorouders ook (let op de tekstkleur) hun broers en zusters en halfbroers en -zusters vermeld; in het laatste geval met verwijzing naar het huwelijk waaruit ze zijn geboren. Voor zover niet genoemd, of als er staat 'kerk', gaat het bij de kerkelijke gezindtes vóór 1811 steeds om de Nederlands Hervormde, vroeger ‘Nederduitsch Gereformeerde’ kerk genaamd: de Nederlandse staatskerk. Voor verklaring van vreemde/oude woorden verwijs ik naar een hulp-woordenlijst. Ook is er een NAMENREGISTER bij onderstaande kwartierstaten.

 

 

004

 4. Gezinus Mari (Sinus) Jager.

 

 

 

 

 

 

 

005

5. Jantje (Nanne) Dedden.

 

 

 

 

 

 

 

006

6. Jan Willem Rosing.

 

 

 

 

 

 

 

 

007

7. Antje Dijk.

 

 

 

 

 

 

 

Met genealogie ben je nooit klaar. Gegevens die mijns inziens discutabel zijn, zijn te herkennen aan ‘?’ en ‘ws.’ (waarschijnlijk). Verder heb ik gegevens die ik op internet heb gevonden maar nog niet heb geverifiëerd aan de hand van originele archiefbronnen voorzien van de aantekening ‘contr.’. Controleren van alle gegevens is altijd zinvol: correcties, aanvullingen, vragen en opmerkingen stel ik zeer op prijs. Reageren? Stuur me een berichtje!

 

 

Ik heb kunnen putten uit o.a. de volgende publikaties (sources/Quellen/kilder):

 

·         Freerk Boekelo: Geschiedenis en genealogie van de familie Boekelo (Alkmaar 1995; ook op internet).

·         Dr. P. Bos: Edo Jans te Westerlee en zijn nakomelingen, in Gruoninga, 1989).

·         G. Hilvers: De naam Westerhof in Drenthe, in Spint Arwtn, ca. 1974).

·         J.J. Hoetjer: Genealogie Hoetjer Veendam (Groningen, 1981).

·         J. ten Hove en J. Wiechers: Genealogie Wi(e)chers en Wi(j)cherson (Hoogeveen, 1996).

·         Geert Hovenkamp: publikatie over de timmerlieden van Emmen in Drents Genealogisch Jaarboek, 2001.

·         E.B.G.W. Ockels: Kwartierstaat Jager-Schot (Garsthuizen, 2000).

·         D. Poortinga: Genealogie van het geslacht Rop (Groningen, 1976).

·         Drs. O.D.J. Roemeling: Oldambster geslachten, in De Nederlansche Leeuw, 1980-’90.

·         H. Stuut: Stuut. Een tak van een oud Oldambster geslacht, in Gruoninga, 1994.

·         G. Th. Tolhuijsen, met aanvullingen van H. Stuut: Stuut, een oud Oldambster geslacht, nader beschouwd, in Gruoninga, 1998).

·        E.A. Veen, Een Friesch koopmansgeslacht, het geslacht Veen, Amsterdam, 1947. Gegevens hieruit gevonden op de site van Louk Lapikas (kwartierstaat Van Schothorst).

·         C.J. Wegman: Een huwelijkscontract met historie, in Gruoninga, 1994.

·         J.R. Westerhuis: Kwartierstaat Westerhuis, in Spint Arwt’n, 1977.

·         Het Groninger kwartierstatenboek deel 1 (Groningen, 1988) en 2 (Groningen, 2001); redactie R.H. Alma, F.J. Ebbens (deel 1 en 2), T.K. Glas, E.J. Keijer, R. van der Leij (deel 2).

·         Het Hoogelandster kwartierstatenboek, samenstelling Marten Jacob Wieringa (Uithuizermeeden, 1988).

·         De overledenen van Hunsingo 1806-1811, redactie P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog (Groningen, 2001).

 

Waarvoor bij deze mijn hartelijke dank. Ook dank aan (with thanks to / auch möchte ich bedanken / med takk til): Sebo Abels, Eexterzandvoort; Henk Boon, Zuidhorn; Albert Bos, Capelle a/d IJssel; Nini Buissink-Jager, Delft; Wim de Greef, Woudenberg; Bep Hillers-Alberts, Gieten; Jan Jakob Hoetjer, Groningen; Hans Homan Free, Hoevelaken; Jaap Hoitingh, Naarden; Harm Klunder, Delft; Harm Selling (http://www.genealogiegroningen.nl/ en http://www.genealogiewinschoten.nl/), Amsterdam; mevr. R. Span-Vedder; Doris Städtler, Bremen (D); Jack Wierengo, Deltona, Florida (USA); Henny Wolthuis-Vos, Groningen; Mary Ann Zaverl, Spring Lake, Michigan (USA) en alle anderen die mij informatie hebben verstrekt of op één of andere wijze hebben geholpen bij het maken van deze site.