Stamboom familie Jager (Uffelte, Drenthe)                                    [februari 2021]                               GENEALOGIE         HOME

 

 

Kunt u hulp gebruiken bij het vinden van uw voorouders? Ik doe het graag voor u!

Kijk op www.geneahulp.nl

 

 

 

Inleiding: Jager, Menger, Timmerman.

 

Klaas Willems Jager (IIIc) kunnen we beschouwen als de stamvader van onze familie Jager. Heel misschien is hij vernoemd naar Claas Jager / Claas Andries uit Vollenhove / De Leeuwte, zoon van Andries Henrix en Aeltien Luytiens, die in Vollenhove trouwden op 24-3-1622. Meer informatie daarover is te vinden op http://www.windgenealogie.org/vo/vo-0005.htm#BM4985. Ook in Meeden (prov. Groningen) komt een familie Jager voor waarvan de stamvader de voornaam Klaas heeft. Mogelijk bestaat daarmee nog een verband.

 

Via de mannelijke lijn is in de 17e eeuw niet de naam Jager, maar Menger de (latent aanwezige) familienaam, die hier gekoppeld is aan de voornaam Geert. Vermoedelijk stamt onze familie op één of andere manier af van Gheert Jansz alias Menger, die werd genoemd in Steenwijk in 1562.

 

Als we proberen om de mannelijke lijn van de familie terug te volgen komen we in Uffelte terecht bij Willem timmerman, genoemd van 1612 tot ‘47. Deze is waarschijnlijk dezelfde persoon als Willem Lamberts, die timmerman van beroep was. Willem is overleden vóór 16 juni 1647, als zijn erfgenamen uit zijn eerste huwelijk van zijn tweede vrouw Geertjen Harmans en hun halfbroer Albert Willems via de Etstoel willen weten wat de staat en inventaris van het erfgoed van hun vader is.

 

Geert Willems/Timmerman is naar het zich laat aanzien een zoon uit het eerste huwelijk van Willem Lamberts. Hij was waarschijnlijk getrouwd met een Klaasje/Kleisien. Zij waren de ouders van Hilbert en Willem Geerts, zie hieronder in de stamboom.

 

 

Voorgeschiedenis.

 

Iedere familie kent wel zo z’n familieverhalen die duiden op het gebied of de streek van herkomst. In ons geval wil het verhaal, dat de familie afkomstig is uit Westfalen in Duitsland, en dat de eerste “Jager” die naar Nederland kwam een soldaat zou zijn geweest in een regiment “Jagers” ten tijde van Frederik de Grote. In ieder geval wordt het laatste weerlegd door de gevonden feiten, want gedurende de gehele 18e eeuw woonde de familie al in Nederland. De voorvader die Westfalen naar Nederland kwam zal in ieder geval niet Jager maarmogelijk Menger hebben geheten. Dat deze mensen uit Westfalen afkomstig waren sluit ik echter niet uit. Integendeel, het lijkt me zelfs waarschijnlijk. Een onderzoek naar het voorkomen van deze naam vóór 1600 heeft uitgewezen dat alle Mengers afkomstig waren uit het Duitse taalgebied. Uit Nederland waren nog enkele vermeldingen in de 16e eeuw, daarvóór vinden we de naam hier niet meer.

 

Onderzoek van mijn Y-DNA (het y-chromosoom wordt doorgegeven van vader op zoon) heeft een aantal verre matches opgeleverd waaruit is gebleken dat mijn verre voorvaderen via de mannelijke lijn Spaanse Joden zullen zijn geweest. De meest nabije match die er tot nu toe is gevonden is nl. één met de Sephardische familie Tarika/Tarica, afkomstig van Rhodos in Griekenland, nazaten van Joodse vluchtelingen ten tijde van de Spaanse inquisitie (1492). De meest recente gemeenschappelijk voorouder heeft mogelijk geleefd in de 13 eeuw, en woonde waarschijnlijk op het Iberisch schiereiland, dus in Spanje of Portugal. De andere matches die er zijn, zijn afkomstig uit Mexico, Puerto Rico, Curacao, de Britse Maagdeneilanden (dus veel in de Caraïben), Marokko en Spanje. Het lijkt mij dat dat ook nakomelingen van Sephardische Joden betreft. In ieder geval behoort onze mannelijke lijn tot de haplogroep J1, meer specifiek tot J-Z1884. Op het internet is daar genoeg over te vinden,  de inzichten daarover ontwikkelen zich nog steeds.

 

 

Stamboom. In verband met bescherming van de privacy zijn de jongste generaties niet volledig vermeld. Bij deze stamboom hoort ook een namenregister.

 

I. Waarschijnlijk begint onze familie met Geert en Klaasje. Omstreeks 1660 wordt in Uffelte genoemd Geert Willems/Timmerman, hij is waarschijnlijk de vader van

1. Hilbert Geerts, volgt IIa.

2. Willem Geerts, volgt IIb.

 

 

IIa. Hilbert Geerts, timmerman, overl. Uffelte 2-8-1717, tr. Grietien N.N.

Uit dit huwelijk:

1. Geert Hilberts, volgt IIIa.

2. Klaasje/Klysyn Hilberts, van Uffelte, begr. Havelte 28-6-1758, ondertr. Meppel en Amsterdam, tr. kerk Havelte 26-12-1723 Roelof Geerts van Rossum, (z.v. Geert Huiberts, weduwnaar van Aaltje Engberts te Meppel waarmee hij is getrouwd in 1704? (ondertr. in Steenwijk 1707); zij ged. Steenwijk 11-11-1677, dochter van Engbert Hendri(c)ks en Lijsbet Aartzen).

 

IIb. Willem Geerts, timmerman?, in 1694 genoemd als lidmaat van de kerk van Havelte, 'op Holtinge'; overleden vóór 9-6-1703, tr. Vrougien/Vrouchjen/Vrouwe Wolters, overl. Oldemarkt 5-12-1727.

Uit dit huwelijk:

1. Cleijsien Willems.

2. Geert Willems Menger (voor het eerst 'Menger' genoemd in 1723) volgt IIIb.

3. Wolter Willems.

4. Hilligien Willems, “van Amsterdam”, ondertr. Meppel en Amsterdam, tr. kerk Havelte 11-1725 Wicher Hendriks Boshof, van Den Ham (weduwnaar van Annigje Jans Bouwhuis, afkomstig van Ansen; huwelijk Meppel 1704), 'grooter wever', begr. Meppel 27-7-1745 (klokkeboek Meppel).

5. Klaes Willems, geb. Holtinge, ged. Havelte 28-1-1694, overl. vóór maart 1695.

6. Klaas Willems Jager (de naam Jager wordt voor het eerst genoemd in 1734, in het doopboek van Wapserveen: 'Klaas Willems, toegenaamt Jager'), ged. Havelte 3?-3-1695, volgt IIIc.

 

 

IIIa. Geert Hilberts, timmerman, ouderling, overl. tussen 1754 en '57, ws. te Uffelte, tr. Hillechien Koops.

Uit dit huwelijk:

1. Anechjen Geerts, geb. Uffelte, ged. Havelte 25-1-1711.

2. Hilbert Geerts, geb. Uffelte, ged. Havelte 9-4-1713, timmerman, overl. Uffelte 19-7-1730 (pokken).

3. Grietijn Geerts, geb. Uffelte, ged. Havelte 5-5-1715.

 

IIIb. Geert Willems Menger, overl. Nijensleek, tr. kerk Vledder 18-4-1718 Hendrikje Michiels, geb. Nijensleek, ged. Vledder 16-11-1690, (dochter van Michiel Aelderts en Lammichjen Harmens), overl. Nijensleek.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Geerts Menger, geb. Uffelte, ged. Havelte 12-10-1721, overl. Nijensleek 14-9-1812.

 

IIIc. Klaas Willems Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 3?-3-1695, timmerman, overl. Uffelte 27-7-1770, ondertr. (1) Wapserveen 12-8-1726, tr. kerk Havelte 8-9-1726 Geesien Gerrits, van Uffelte, ged. Havelte 15-9-1702 (dochter van Gerrit Paulus en Vrougien/Vrouwgje Eppinge), overl. Uffelte 29-10-1728.

Uit dit huwelijk:

1. Vrougien Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 22-6-1727, volgt IVa.

2. Geesien Klaas Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 31-10-1728, overl. Havelte 22-3-1801, tr. kerk Havelte 2-6-1756 Roelof Hendriks Smit, geb. Westerbork (ws. zoon van Hinderick Goegies Smit en Aeltie Jansen), overl. Havelte 24-2-1789.

 

Klaas Willems Jager, ondertr. (2) Havelte 1-4-1730, tr. kerk Havelte 23-4-1730 Grietje Jans, (dochter van ws. Jan Remmelts/Remholts en Annigien), 'dienstm.', begr. Uffelte ws. 16-3-1770 (andere mogelijkheid 20-5-1769 te Havelte).

Uit dit huwelijk:

1. Annigien Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 4-2-1731.

2. Vrouchjen Klasen (bij doop Wolters, naar haar grootmoeder van vaders zijde), geb. Uffelte, ged. Havelte 15-6-1732, volgt IVb.

3. Willem Klasen, geb. Uffelte, ged. Wapserveen 14-6-1734.

4. Willem Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 1-5-1735.

5. Kleijsjen/Kleissien Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 1-5-1735, volgt IVc.

6. Willem Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 22-9-1737, timmerman, begr. Uffelte 16-9-1799.

7. Jan Klasen Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 25-8-1741, volgt IVd.

 

 

IVa. Vrougien Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 22-6-1727 (vader: IIIc), begr. Uffelte 6-4-1804, tr. kerk Havelte 19-11-1752 Reijnt Hendricks geb. Rheebruggen, ged. Ruinen 27-6-1723 (zoon van Hendrik Willems en Lammigjen Roelofs), begr. Uffelte 2-5-1786.

Uit dit huwelijk:

1. Lammechje/Lammetje Reints Withaar, geb. Uffelte, ged. Havelte 29-9-1753, overl. Lok 30-12-1828, tr. kerk Havelte 6-12-1778 Jan Geerts Tuin, geb. Uffelte 17-8-1755 (volgens lijst van weerbare mannen, 1811; zoon van Geert Tuin en Marchje Jans), ged. Havelte 17-8-1755, landbouwer, overl. Havelte 28-2-1828.

2. Klaas Reints, geb. Uffelte, ged. Havelte 1-6-1755, begr. Havelte 22-2-1802, tr. kerk (1) Havelte 25-3-1780 Roelofje Koerts, geb. Overcinge, ged. Havelte ws.15-8-1761 (dan zou ze dochter zijn van Coert Arents Pol en Jantje Jans), begr. Uffelte 17-5-1788, tr. kerk (2) Havelte 31-7-1789 Annechien Wolters geb. Uffelte, ged. Havelte 5-12-1751 (dochter van Wolter Coops en Grietje Hendriks), begr. Uffelte 12-8-1798, ondertr. (3) Nijeveen, tr. kerk Havelte 15-6-1799 Marchien Lubberts, ged. Nijeveen 9-4-1767 (dochter van Lubbert Meinerts en Annigje Jans Santing), overl. Nijeveen 20-6-1839. (zij hertr. Nijeveen 18-8-1804 (ondertr.) Jacob Jans Schoemaker, weduwnaar van Nijeveen).

3. Hendrik Reints Withaar, geb. Uffelte 26-9-1758 (volgens lijst van weerbare mannen, 1811), ged. Havelte 1-10-1758, koopman, landbouwer, overl. Uffelte 24-12-1839, tr. kerk (1) Havelte 10-4-1790 Annetje Remmelts, geb. Uffelte, ged. Havelte 3-12-1758 (dochter van Remmelt Remmelts en Jantje Jans), begr. Uffelte 19-2-1791, tr. kerk (2) Havelte 31-5-1794 Geesje Jans Jonkers, ged. Havelte 11-3-1764 (dochter van schoenmaker Jan Jans Jonkers en van Jantje Berents), overl. Uffelte 10-3-1830.

4. Geesje Reints, geb. Uffelte, ged. Havelte 21-11-1762, herbergiersche, overl. Havelte 7-2-1822, tr. kerk Havelte 15-4-1786 Roelof Huberts van Rossem, geb. te Uffelte 17-1-1756 (volgens lijst van weerbare mannen, 1811; zoon van Hubert Everts en Trijntje Roelofs), ged. Havelte 25-1-1756, timmerman, tapper, overl. Uffelte 20-4-1815.

5. Annetje Reints, geb. Uffelte, ged. Havelte 1-5-1765, overl. Havelte 8-1-1810, tr. kerk Havelte 13-12-1793 Hendrik Hendriks Jonker(s), geb. 15-2-1769 (volgens lijst van weerbare mannen, 1811; volgens overlijdensakte echter 13-2-1769) (zoon van Hendrik Gerrijts en Geesijn Hendriks Rabbing), ged. Kolderveen 19-2-1769, timmerman, overl. Witten 28-11-1852.

6. Femmetje Reints, geb. Uffelte, ged. Havelte 12-3-1769.

 

IVb. Vrouchjen Klasen (bij doop Wolters, naar haar grootmoeder van vaders zijde), geb. Uffelte, ged. Havelte 15-6-1732 (vader: IIIc), begr. Uffelte 25-7-1807, ondertr. Meppel, tr. kerk Havelte 9-3-1754 Pouwel Gerrits, geb. 16-3-1728 (volgens lijst van weerbare mannen, 1811; zoon van Gerrit Wichers en Barber Pouwels), ged. Meppel 24-2-1730, wever, overl./begr. Uffelte 17/23-11-1812.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Pouwels, geb. Uffelte, ged. Havelte 13-4-1755, begr. Uffelte 30-7-1806, tr. kerk Havelte 8-5-1803 Frens Klaassen, geb. Lhee (weduwnaar van Hendrikje Jannes, zoon van scheper Claas Jacobs en van Femmigje Hermens), ged. Dwingeloo 24-8-1738, scheper, begr. Uffelte 16-2-1806.

2. Gerrit Pouwels, geb. Uffelte, ged. Havelte 8-1-1758.

3. Barber(a) Pouwels, geb. "aan de Wal", ged. Havelte 9-3-1760, begr. Uffelte 26-1-1802, ondertr. Havelte 14-10-1786, tr. kerk Dwingeloo 5-11-1787 Roelof Hendriks Broekman, geb. Lhee 13-2-1753 (volgens overlijdensakte; volgens lijst van weerbare mannen, 1811, echter 26-1-1754; het laatste kan niet kloppen; zoon van Hendrik Jacobs en Geesje Hendriks), ged. Dwingeloo 18-2-1753, dagloner, overl. Uffelte 8-7-1831.

4. Annetje Pouwels, geb. Uffelte, ged. Havelte 22-5-1763.

5. Jentje Pouwels Wever, geb. Uffelte, ged. Havelte 25-10-1766, overl. Eemster 17-3-1844, tr. kerk Ruinen 6-5-1792 Berend Pieters Boelen, geb. Eemster 25-1-1758 (volgens lijst van weerbare mannen, 1811; zoon van Pieter Roelofs en Jantien Jans), ged. Diever 29-1-1758, landbouwer, overl. Eemster 28-1-1823.

6. Klaasje Pouwels, geb. Uffelte, ged. Havelte 1-10-1769, begr. Uffelte 5-5-1804, tr. kerk Havelte 10-2-1792 Geert Jans Hoksen, geb. Uffelte (zoon van Jan Jansen en Roelofje Geerts), ged. Havelte 7-7-1753, landbouwer, overl./begr. Uffelte 18/23-11-1811 (hij hertr. Dwingeloo 1-5-1808 Marrigje Alberts, weduwe Remmelt Jans Schoemaker te Dwingeloo).

7. Geesje Pouwels, geb. Uffelte, ged. Havelte 25-12-1774.

8. Geesje Pouwels, geb. Uffelte, ged. Havelte 28-4-1776.

In Havelte is er op 14-2-1783 sprake van het begraven van 'kinderen van Pouwel Wever'.

 

IVc. Kleijsjen/Kleissien Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 1-5-1735 (vader: IIIc), begr. Wapserveen 25-5-1800, ondertr. Vledder 19-3-1758, tr. kerk Vledder 9-4-1758 Jan Jans, geb. Nijensleek, ged. Vledder 15-4-1736 (zoon van Jan Harmens en Roelofje Clases), landbouwer.

Uit dit huwelijk:

1. Roelfien Jans, ged. Vledder 22-10-1758.

2. Gretien/Grietje Jans Boers, ged. Vledder 31-8-1760, overl. Wapserveen 5-11-1822 (contr.; datum en plaats afkomstig uit memorie van successie).

3. Annichien Jans, ged. Vledder 23-10-1763.

4. Reinsien Jans, ged. Vledder 23-10-1763.

5. Jan Jans Boers, geb. 12-9-1768 (volgens lijst van weerbare mannen, 1811; zal wel fout zijn), ged. Vledder 7-8-1768, landbouwer, overl. Wapserveen 12-2-1822, tr. kerk Wapserveen 1-6-1806 Stijntje Jacobs, geb. Wapserveen 12-7-1772 (volgens overlijdensakte; dochter van Jakob Jans en Jantjen Peters), landbouwersche, overl. Wapserveen 24-2-1823.

6. Klaas Jans Boers, geb. 10-10-1771 (volgens lijst van weerbare mannen, 1811), ged. Vledder 1-12-1771, landbouwer, slachter, overl. Wapserveen 12-2-1822, tr. Jakobje(n) Willems, geb. Kallenkote, ged. Steenwijk 15-1-1764 (dochter van Willem Evers en Jacobje Cornelis), overl. Wapserveen 10-8-1814.

7. Hermen/Harm Jans Boers, ged. Vledder 19-11-1775, landbouwer, arbeider, overl. Wapserveen 21-12-1846, tr. Vledder 26-7-1817 Marchijn/Margje(n) T(h)eunis Westerbeek, geb./ged. Munnekeburen/Scherpenzeel 3/4(of 7? contr.)-6-1795 (dochter van Theunis Pieters Westerbeek, landbouwer, en van Trijntje Hanses), overl. Darp 21-7-1874.

 

IVd. Jan Klaasen Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 25-8-1741 (vader: IIIc), timmerman overl. Uffelte 10-1-1820, ondertr. Meppel 27-8-1769, tr. kerk Havelte Hendrikje Willems Huiskes, geb. Ruinerwold, ged. Ruinerwold 13-11-1740 (dochter van Willem Arents Huiskes, winkelier, en van Marchijn Alberts), ws. overl. Uffelte na 1797.

Uit dit huwelijk:

1. Klaas Jans Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 23-8-1772, begr. Uffelte 28-5-1805.

2. Grietje Jans Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 5-6-1774, overl. voor 1777.

3. Willem Jans Jager, geb. Uffelte (volgens lijst van weerbare mannen, 1811: geb. 10-10-1775), ged. Havelte 24-9-1775, volgt Va.

4. Grietje Jans Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 30-3-1777, volgt Vb.

5. Marchje Jans Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 7-2-1779, overl. voor 1797.

6. Geert Jans Jager, geb. Uffelte 7-4-1780 (volgens lijst van weerbare mannen, 1811), ged. Havelte 17-3-1782, volgt Vc.

 

Va. Willem Jans Jager, geb. Uffelte (volgens lijst van weerbare mannen, 1811: geb. 10-10-1775; lijkt me zeer onwaarschijnlijk), ged. Havelte 24-9-1775 (vader: IVd), timmerman, landbouwer, overl. Vledder 17-2-1851, ondertr. Ruinerwold 27-5-1804, tr. kerk Vledder 10-6-1804 Roelofje Wolters Lijst, geb. Spier 10-1775, ged. Beilen 5-11-1775 (dochter van Wolter Alberts Lijsten en Grietje Geerts), landbouwersche, overl. Vledder 20-2-1844.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Willems Jager, geb. Vledder, ged. Vledder 23-5-1805, landbouwer, overl. Vledder 19-4-1831.

2. Wolter Willems Jager, geb. Vledder, ged. Vledder 28-9-1806.

3. Wolter Willems Jager, geb./ged. Vledder 12/17-1-1808, volgt VIa.

4. Hendrik Willems Jager, geb./ged. Vledder 24-7/6-8-1809, landbouwer, overl. Vledder 10-3-1865.

5. Geert Willems (volgens overlijdensadvertentie: Gerrit) Jager, geb. en ged. Vledder 4-5-1811, volgt VIb.

6. Willem Willems Jager, geb. Vledder 29-12-1812, overl. 5-9-1833.

7. Albert Willems Jager, geb. Vledder 2-6-1815, volgt VIc.

 

Vb. Grietje Jans Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 30-3-1777 (vader: IVd), landbouwersche, overl. Koekange 20-10-1842, tr. De Wijk Andries Jans Linthorst, ged. Koekange 3-1-1776 (zoon van Jan Roelofs Linthorst en Albertje Koobs), timmerman, landbouwer, overl. Koekange 5-5-1849, weduwnaar van Jantje Remmels Trappers.

Uit dit huwelijk:

1. Albertien/Albertje(n) Andries Linthorst, geb. De Wijk (gem.; ws. Koekange) 31-7-1817, boerenbedrijf doende, overl. Koekange 17-8-1850, tr. De Wijk 31-5-1845 Roelof Jans van Noord, geb. Kolderveen 14-1-1820 (zoon van Jan Roelofs van Noord en Jantje/Jentje Jans), boerenknecht, overl. Koekange 12-12-1878.

 

Vc. Geert Jans Jager, geb. Uffelte 7-4-1780 (volgens lijst van weerbare mannen, 1811), ged. Havelte 17-3-1782 (vader: IVd), timmerman (in 1811 te Leggeloo, eind 1812 te Eemster), overl. Uffelte 20-4-1853, ondertr. Wapserveen 5-9-1807, tr. kerk Koekange 20-9-1807 Jantje Berends Schans, geb. Stuifzand (Pesse) 29-12-1782 (dochter van Berend Jans en Grietje Alberts Friesen), ged. Hoogeveen 5-1-1783, ‘boerenbedrijf doende’, overl. Uffelte 17-10-1853.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikje Jager, ws. geb. Leggeloo, 12-4-1810, volgt VId.

2. Grietijn/Grietje Jager, geb. Eemster 10-8-1813, volgt VIe.

3. Marchien/Margje Jager, geb. Eemster 6-12-1816, volgt VIf.

4. Hillegjen/Hilligje Jager, geb. Uffelte 15-11-1820, volgt VIg.

5. Janna Jager, geb. Uffelte 28-11-1824, volgt VIh.

 

 

016

 

VIa. Wolter Willems Jager, geb./ged. Vledder 12/17-1-1808 (vader: Va), timmerman, koopman, landbouwer en aannemer, overl. Vledder 6-9-1872, begr. Vledder, ondertr. (1) Vledder, tr. Vledder 28-9-1832 Gebbegien Hendriks Haveman, geb. Vledder, ged. Vledder 15-8-1802, 'zonder beroep', overl. Vledder 11-10-1839.

 

Uit dit huwelijk:

 

017

1. Jan Jager, geb. Vledder 10-8-1833, overl. Vledder 16-12-1848.

 

 

Wolter Willems Jager, tr. (2) Vledder 22-12-1840 Margje Steenbergen, geb. Diever 8-4-1819 (dochter van Frens Hendriks Steenbergen, schaapherder, en van Lummigien Harms Jonkman), dienstmaagd, 'zonder beroep', koopvrouw, overl. Vledder 17-2-1899, begr. Vledder.

 

Uit dit huwelijk:

1. Willem Jager, geb. Vledder 11-5-1841, volgt VIIa.

2. Roelofje Jager, geb. Vledder 11-11-1842, volgt VIIb.

 

008c

 

 

 

3. Frens Jager, geb. Vledder 26-9-1844, landbouwer, koopman (in 1893 zonder beroep), overl. Vledder 13-11-1915.

 

 

 

4. Lummigje Jager, geb. Vledder 13-1-1847, volgt VIIc.

5. dood geboren dochter, geb. Vledder 25-1-1849.

6. Geertje Jager, geb. Vledder 16-3-1851, volgt VIId.

7. Geert Jager, geb. Vledder 6-1-1853, volgt VIIe.

8. Hendrikje Jager, geb. Vledder 3-2-1855, volgt VIIf.

9. Alberta Jager, geb. Vledder 13-1-1858, volgt VIIg.

10. Jantje (Nanne) Jager, geb. Vledder 5-3-1860, volgt VIIh.

 

VIb. Geert/Gerrit Willems Jager, geb. en ged. Vledder 4-5-1811 (vader: Va), timmerman(sbaas), winkelier, overl. Dedemsvaart 19-9-1867, tr. Vledder 7-5-1848 Aafke Vroom, geb. Legemeeden 27-2-1819 (dochter van Geert Freerks Vroom, dagloner te Legemeeden, en van Tetje Hessels Wolda), overl. IJsselmuiden 27-7-1891.

Uit dit huwelijk (sterfte aan tbc kwam in dit gezin vaak voor):

1. Willem Jager, geb. Ommerschans 20-1-1850, koopman, overl. Dedemsvaart 9-5-1877.

2. Jan Hessels Jager, geb. Ommerschans 17-5-1852, zonder beroep (1893), overl. IJsselmuiden 16-6-1893.

3. Roelofje Jager, geb. Ommerschans 21-1-1855, overl. Kampen 20-11-1912.

4. Geert Jager, geb. Dedemsvaart 6-8-1857, overl. Dedemsvaart 10-1-1858.

5. Geert Jager, geb. Dedemsvaart 3-6-1859, volgt VIIi.

 

VIc. Albert Willems Jager, geb. Vledder 2-6-1815 (vader: Va), schoolonderwijzer, overl. Rouveen 19-7-1855, tr. Eelde 12-6-1845 Jantien/Jantje St(i)eringa, geb. Eelde 4-1-1824 (dochter van Berend Steringa, schoolmeester te Eelde, en van Harmtien van der Moolen), 'zonder beroep', overl. Vries 12-11-1861.

Uit dit huwelijk:

1. Berend Jager, geb. Rouveen 11-8-1846, overl. Meppel 29-5-1858.

2. Roelofje Jager, geb. Rouveen 19-1-1849, volgt VIIj.

3. Harmtje Jager, geb. Rouveen 8-1-1852, zonder beroep, overl. Rouveen 12-10-1852.

4. Willem Jager, geb. Rouveen 22-9-1853, zonder beroep, overl. Rouveen 23-3-1854.

5. Harmtje Jager, geb. Rouveen 29-5-1855, overl. Vledder 11-4-1857.

 

VId. Hendrikje Jager, ws. geb. Leggeloo, 12-4-1810 (vader: Vb), dienstmeid, winkeliersche, landbouwersche, 'zonder beroep', overl. Havelte 7-12-1891, tr. Ruinerwold 3-11-1832 Harm Kornelis de Wit, geb. Ruinen 14-10-1806 (volgens bev. reg. Havelte 1860-'80 op 10-5-1806; zoon van Kornelis Harms de Wit en van Niesjen Harms, landbouwers), boerenknecht, landbouwer, akkerbouwer, overl. Uffelte 6-2-1872.

Uit dit huwelijk:

1. Geert de Wit, geb. gem. Havelte 24-3-1834, overl. Uffelte 6-9-1834.

2. Neesje de Wit, geb. gem. Havelte 25-9-1835, overl. Uffelte 13-10-1835.

3. Jantje de Wit, geb. Uffelte 28-9-1836, naaister, overl. Diever 20-3-1869, tr. Diever 21-10-1865 Harm Jonkman, geb. Diever 26-2-1835 (zoon van Willem Harms Jonkman, wever en Roelofje Roelofs Lijsten), schoenmaker, overl. Diever 16-10-1911. Harm tr. (2) Diever 1-11-1879 Jantje Bult, weduwe van Kornelis Winters.

4. Neesje/Niesje de Wit, geb. Uffelte 12-8-1838, overl. Uffelte 13-12-1874, tr. (1) Havelte 27-5-1871 Hendrik Tuin, geb. Havelte 7-3-1845 (zoon van Reijnt Jans Tuin (ouders zie zie IVa 1), bakker, en van Judikje Oosterveen), overl. Havelte 17-11-1871, tr. (2) Havelte 21-5-1873 Jakob Broekman, geb. Havelte 28-8-1824 (weduwnaar van Aaltje Alberts Tap en van Hilligje Koetsier, zoon van Hendrik Roelofs Broekman (ouders zie IVb 3), landbouwer, en van Lammegien Lucas), rietdekker, overl. Havelte 21-5-1876.

5. Geertje de Wit, geb. Uffelte 1841, overl. Nijeveen 17-5-1925, tr. Havelte 22-12-1869 Oost Bel, geb. gem. Havelte 8-9-1842 (zoon van Hendrik Jans Bel, landbouwer en van Roelofje Oost Keizer), landbouwer, overl. Wanneperveen 19-10-1927.

6. Kornelis de Wit, geb. Uffelte 27-7-1843, overl. Uffelte 5-8-1891, tr. Havelte 30-4-1870 Trijntje/Trientje Wanders, geb. Havelte 20-12-1848 (dochter van Jan Roelofs Wanders en Hillegje/Hilligje Willems Bakker, landbouwers), dienstmeid.

7. Grietje de Wit, geb. Uffelte 22-4-1846, overl. Uffelte 15-2-1869.

8. Geert de Wit, geb. Uffelte 19-1-1849, overl. Uffelte 24-9-1865.

9. Roelofje de Wit, geb. Uffelte 9-9-1855, overl. Uffelte 11-10-1855.

 

VIe. Grietijn/Grietje(n) Geerts Jager, geb. Eemster 10-8-1813, dienstmeid, landbouwersche/landbouwster, overl. Meppel 24-7-1897, tr. Ruinerwold 1-4-1835 Roelof Egberts ten Oever, geb. Broekhuizen 5-6-1815 (zoon van Egbert Geugjes ten Oever, landbouwer, en van Hendrikje Jans), landbouwer, overl. Ruinerwold 30-12-1881.

Uit dit huwelijk:

1. Egbert ten Oever, geb. Ruinerwold 9-10-1835, landbouwer, veehouder, overl. Meppel 22-5-1867, tr. Meppel 10-11-1860 Aaltje Otten, geb. Meppel 13-3-1840 (dochter van Albert Willems Otten en Marchien Jans Stad/Stud, landbouwers), overl. Oosterboer 11-1-1918. Aaltje tr. (2) Jan Engberts Bloemberg.

2. Hendrikjen ten Oever, geb. Broekhuizen (Ruinerwold) 9-2-1838, landbouwersche, overl. Broekhuizen 24-7-1869, tr. Ruinerwold 26-11-1864 Roelof Lommers, geb. IJhorst 14-12-1831 (zoon van Hilbert Lommers en Heiltje Alberts Huising, landbouwers), landbouwer, overl. IJhorst 1-5-1871.

 

VIf. Marchien/Margje Geerts Jager, geb. Eemster 6-12-1816 (vader: Vb), boerenbedrijf doende, 'zonder beroep', overl. Koekange 13-5-1855, tr. De Wijk 1-6-1841 Hendrik Jalvingh, geb. Gees 11-12-1805 (zoon van Jakob Hindriks en Geesien Hindriks van Gees), ged. Oosterhesselen 22-12-1805, timmerman, arbeider, overl. Koekange 10-5-1857.

Uit dit huwelijk:

1. Geesje Hendriks Jalvingh, geb. Koekange 12-11-1841, overl. gem. De Wijk 10-7-1857.

2. Jantje Jalvingh, geb. Koekange 11-5-1844, overl. Meppel 27-8-1871, tr. Ruinerwold 29-10-1869 Karst van Agteren, geb. gem. Ruinerwold 5-6-1844 (zoon van Roelof van Agteren en Aaltien Karst Hessels, arbeiders te Ruinerwold), arbeider, dienstknecht, landbouwer, overl. Oosteinde (Ruinerwold) 5-3-1901. Karst tr. (2) Ruinerwold 25-10-1873 Jentien Klomp.

3. Jacob/Jakob Jalvingh/Jalvink, geb. Koekange 7-9-1847, boerenknecht, landbouwer, overl. Ruinerwold 12-8-1896, tr. De Wijk 1-11-1873 Roelofje Soer/Zoer, geb. De Wijk 27-9-1836 (dochter van landbouwer Arend Harms Soer/Zoer en van Jentje Roelofs Koning, landbouwers), overl. Ruinerwold 22-10-1908.

4. Geert Jalvingh, geb. Koekange 17-11-1850, boerenknecht, landbouwer, overl. Meppel 21-2-1876, tr. De Wijk 7-2-1874 Hendrikje Boverhof, geb. De Wijk 27-2-1853 (dochter van Roelof Willems Boverhof en Hendrikje Hendriks Junnen, landbouwers te De Wijk), dienstmeid, overl. Meppel 19-6-1913. Hendrikje tr. (2) De Wijk 1-11-1879 Jan Hendriks.

5. Grietje Hendriks Jalvingh, geb. Koekange 28-6-1853, overl. Koekange 27-6-1855.

 

VIg. Hillegjen/Hilligje(n) Geerts Jager, geb. Uffelte 15-11-1820 (vader: Vb), dienstmeid, landbouwersche, overl. Lemelerveld (Ommen) 10-8-1899, tr. (1) Havelte 24-12-1841 Geert Jacobs ten Hoeve, geb. Havelte 1-4-1814 (zoon van Jacob Geerts ten Hoeve, turfmaker, en van Klaasje Lucas), turfmaker, arbeider, overl. Smilde 4-4-1859.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jantje ten Hoeve, geb. Uffelte 4-5-1842, overl. Uffelte 15-4-1844.

2. Hendrikje ten Hoeve, geb. Veendijk 13-10-1844.

3. doodgeboren dochter, geb. Veendijk 25-4-1846.

4. Jacob ten Hoeve, geb. Veendijk 3-3-1848, boerenknecht, landbouwer, boer, overl. Veendijk 15-3-1921, tr. (1) De Wijk 22-4-1876 Grietje Dekker, geb. Weerwille 16-3-1850 (dochter van Jan Harms Dekker en Lammigjen Jans Nijentap, landbouwers), dienstmeid, arbeidster, overl. Ruinerwold 21-2-1885, tr. (2) Meppel 10-10-1885 Reintje Brinkman, geb. Havelte 7-7-1848 (dochter van Roelof Brinkman en Annegje Hendriks Jonker), overl. Havelte 29-11-1937.

5. Klaasje ten Hoeve, geb. gem. Havelte 13-11-1850, overl. Hoogeveen 16-3-1934, tr. Zuidwolde (Dr.) 12-3-1870 Koop Hooijer, geb. gem. Havelte 7-4-1845 (zoon van Berend Hooijer, smid, en van Aaltje Roelofs Reinders), (grof-)smid, overl. Hoogeveen 24-9-1936.

 

Van een onbekende vader:

doodgeboren dochter, geb. Uffelte 25-3-1860.

 

Hillegjen/Hilligje(n) Geerts Jager, tr. (2) Zuidwolde (Dr.) 4-1-1868 Pieter Pieters, geb. Alteveer (Hoogeveen) 22-6-1827 (zoon van arbeider Jan Pieters en van Lummigje Reinders, weduwnaar van Jantje Lubbers), landbouwer, overl. Drogt (Zuidwolde) 17-10-1876.

 

VIh. Janna Jager, geb. Uffelte 28-11-1824 (vader: Vb), 'zonder beroep', overl. Wapserveen 28-1-1880, tr. Havelte 27-1-1847 Leffert Hendriks Thalen, geb. Ruinerwold 14-11-1821 (zoon van Hendrik Geerts Thalen, arbeider, landbouwer, en van Trientien/Trijntje Fransen), boereknecht, akkerbouwer, landbouwer, overl. Wapserveen 6-2-1891.

Uit dit huwelijk:

1. Geert Thalen, geb. Uffelte 26-6-1847, timmermansknecht, timmerman, overl. Wapserveen 4-4-1898, tr. (1) Havelte 2-5-1874 Annigje Klaster, geb. Diever 30-12-1848 (dochter van Arent Roelofs Klaster, landbouwer, en van Hilligje Sikkens Trompetter, te Havelte), overl. Wapserveen 14-3-1888, tr. (2) Steenwijkerwold 14-5-1892 Lammigje Zandbergen, geb. Ambt Vollenhove (De Leeuwte; contr.) 13-10-1862 (dochter van Willem Zandbergen en Seintien/Seintje He(e)tebrij), overl. Roswinkel 1-7-1898 (woonplaats toen Wapserveen).

2. Trientje/Trijntje Thalen, geb. Uffelte 10-9-1848, overl. Havelte (Paardeweide) 12-1-1922, tr. Havelte 6-9-1873 Leffert Hendriks Schipper, geb. Elsloo 9-10-1842 (zoon van Hendrik Jacobs Schipper, landbouwer, en van Geertje Lefferts Zandstra), overl. Havelte 5-3-1929.

3. Jan Thalen, geb. Uffelte 27-7-1859, landbouwer, overl. Diever 14-9-1933, tr. Diever 19-10-1888 Roelofje Jonkman, geb. Diever 10-3-1867 (dochter van Harm Jonkman, schoenmaker, en van Jantje de Wit, zie VId 2), overl. Wapse 23-5-1904.

 

 

VIIa-x1008a

 

VIIa. Willem Jager, geb. Vledder 11-5-1841 (vader: VIa), koopman, logementhouder, brievengaarder, landbouwer, overl. Schöninghsdorf (D), tr. (1) Vledder 28-4-1870 Hilligje Veen, geb. Nijensleek 16-5-1845 (dochter van Roelof Kornelis Veen, landbouwer, en van Jantien Stevens Blok), overl. Nieuw Dordrecht 22-8-1886.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Margje Jager, geb. Vledder 23-1-1871, volgt VIIIa.

 

VIIa-2

 

 

 

2. Jantje Jager, geb. Vledder 3-3-1873, overl. Emmen 2-6-1951.

 

 

 

 

3. Roelofje Jager, geb. Vledder 20-3-1874, volgt VIIIb.

4. Wolter Jager, geb. Vledder 16-11-1875, volgt VIIIc.

5. Roelof Jager, geb. Vledder 3-2-1877, overl. Vledder 25-2-1877, begr. Vledder.

 

VIIa-6

 

 

 

6. Roelof Jager, geb. Vledder 31-5-1878.

 

 

 

 

7. Frens Jager, geb. Vledder 30-8-1879, overl. Vledder 11-9-1879, begr. Vledder.

 

VIIa-8

 

 

 

8. Jan Jager, geb. Vledder 1-4-1882, werkte in de mijnen, overl. Schöninghsdorf (D) tussen 1940 en '45.

 

 

 

 

VIIa-x29. Lummigje/Lum Jager, geb. Nieuw Dordrecht 20-5-1886, overl. Almelo 15-12-1960, begr. Almelo (begraafplaats ’t Groenedael).

 

 

 

Willem Jager, tr. (2) Emmen 14-4-1887 Grietje Jalving(h), geb. Roswinkel 2-7-1846 (weduwe van Berend Schot, dochter van Pieter Jalvingh, landbouwer te Nieuw Dordrecht, wethouder van Emmen, en van Johanna Brands), overl./begr. Schöninghsdorf (D)/Emmen 27/31-5-1920 (zie ook VIId).

 

Uit dit huwelijk:

1. Harmina (Mien) Jager, geb. Nieuw Dordrecht 21-1-1888, gezelschapsdame, overl./begr. Den Haag 22/26-11-1966.

 

 

009-c008b

 

VIIb. Roelofje Jager, geb. Vledder 11-11-1842 (vader: VIa), overl. 's Hertogenbosch (was geestesziek) 31-1-1894, ondertr. Vledder 7-12-1867 Jakob Bruining, geb. Assen 31-7-1844 (zoon van Martinus Bruining en Geesje Westerhof, zie de kwartierstaten van Gezinus Mari Jager), onderwijzer, overl. Nieuw Dordrecht 9-12-1902.

 

Uit dit huwelijk:

 

VIIb-1

 

 

 

1. Gezina Everdina Bruining, geb. Vledder 7-1-1868, zonder beroep, overl. Nieuw Dordrecht 22-4-1894. Of deze foto van Gezina is, is niet zeker.

 

 

 

2. Wolter Willem Jager Bruining, geb. Nieuw Dordrecht 4-1-1869, volgt VIIId.

 

VIIb-3

 

 

 

3. Martinus Jacobus Bruining, geb. Nieuw Dordrecht 5-6-1871, Oost Indisch ambtenaar, overl. Den Haag 4-2-1920.

 

 

 

VIIb-4

 

 

 

4. Marius Frensiscus Bruining, geb. Nieuw Dordrecht 25-9-1873, bakkersknecht.

 

 

 

 

5. Willem Bruining, geb. Nieuw Dordrecht 9-2-1875, overl. Vastenouw (Emmen) 9-11-1892.

 

VIIb-6

 

 

 

6. Roelof Bruining, geb. Nieuw Dordrecht 13-3-1877, houthandelaar, overl. Nieuw Amsterdam (verdronken in de Zijtak nadat hij zou zijn beroofd) 2-11-1917. Roelof lustte iets te graag een borrel.

 

 

 

7. Lourencinus Christiaan Bruining, geb. Nieuw Dordrecht 8-2-1879, overl. Nieuw Dordrecht 13-5-1879.

8. Lourencinus Christiaan Bruining, geb. Nieuw Dordrecht 17-4-1880.

9. Lumminus Gerhardus Bruining, geb. Nieuw Dordrecht 8-9-1882, werkman, magazijnknecht, overl. ws. Den Haag, na 1940, tr. Anna Maria (Annie) van Cleeff, geb. Den Haag 12-4-1897 (dochter van Willem van Cleeff, huisschilder, en van Janna Praat), overl. Den Haag 13-10-1979 (contr.). Lumminus woonde in Den Haag, kreeg kanker en was door doktoren opgegeven, maar genas hiervan, tot grote verbazing van een arts die hem in Den Haag tegenkwam. Lumminus en Annie waren bij het Leger des Heils.

10. Margina Johanna Hillegonda Bruining, geb. Nieuw Dordrecht 13-10-1884 overl. Nieuw Dordrecht 24-9-1885.

 

VIIb-11

 

 

11. Margot Jantina Ariana Bruining, geb. Nieuw Dordrecht 26-4-1886, overl. Ruinen 4-5-1959, tr. Emmen 22-2-1912 Roelof Braam, geb. gem. Sleen 8-9-1882 (zoon van Hendrik Braam, landbouwer, en van Hillegien Padding, overl. gem. Sleen 28-9-1888), landbouwer, caféhouder, bierbottelaar, overl. 25-11-1964, begr. Ruinen.

 

 

 

 

VIIc-x008d

 

VIIc. Lummigje Jager, geb. Vledder 13-1-1847 (vader: VIa), overl. Den Haag 29-11-1910, tr. Vledder 30-5-1867 Jacob (Jouk) Dekker, geb. Nijensleek 14-2-1840 (zoon van Jan Koops Dekker, landbouwer, en Bartien Jacobs Hofman), onderwijzer, Oost Indisch ambtenaar (in 1893 zonder beroep), overl. Voorburg 23-3-1918.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Wouter Jager Dekker, geb. Batavia (Djakarta, Indonesië) 28-2-1868, onderwijzer, overl. na 1939 (registratie Den Haag), tr. 1888 (contr.) Charlotte Rosaline Moerkerken, echtscheiding 1917 (contr.).

 

VIIc-2

 

 

 

2. Jan Koops Dekker, geb. Batavia (Djakarta, Indonesië) 9-9-1871, officier Oost Indisch Leger, overl. Den Haag 28-11-1947, tr. Sukabumi (Indonesië) 6-10-1894 Dieuwertje Schrok, geb. Padang 15-12-1872 (dochter van Albert Gerbens Schrok en Anna Maria Lucia Meyer), overl. Den Haag 22-3-1954 (bron: advertentie, datum controleren).

 

 

 

VIIc-3

 

 

 

3. Willem Lubertus Jacobus Dekker, geb. Riouw (Kijang?, Indonesië) 8-5-1876, leraar, overl. Baarn 14-12-1956, tr. Elisa Wilhelmina Ameln, geb. Kediri 5-10-1884.

 

 

 

4. Bartienus Jacobus Dekker, geb. Vledder 28-4-1878, 2e luitenant, overl. Batavia (Djakarta, Indonesië) 8-8-1905, tr. Nijmegen 14-2-1900 Maria Elizabeth Hoorweg, geb. Salemba (Java, Indonesië) 14-7-1877 (dochter van Nicolaas Johannes Hoorweg, en Tjalda Peternella Leesekamp), overl. Wassenaar 9-3-1961.

5. Hilary Allart Dekker, geb. Batavia (Djakarta, Indonesië) 17-11-1879, notaris, overl. Den Haag 1-1-1969, tr. (contr.) Blitar (Indonesië) 3-7-1918 Henriette Maria Ottoline Schui(j)t, geb. Kediri 15-1-1886, onderwijzeres, overl. Den Haag 25-1-1965.

 

 

VIId-x008e

 

VIId. Geertje Jager, geb. Vledder 16-3-1851 (vader: VIa), overl. Groningen 1-7-1885, tr. Vledder 28-2-1872 Klaas Poelman, geb. Assen 13-8-1845 (zoon van broodbakker Ido Cornelis Poelman en van Wiepkjen Harms Wind), bakker, (beurt)schipper, koffijhuishouder, koopman, winkelier, overl. Termunten 13-6-1897.

 

Uit dit huwelijk:

 

VIId-1

 

 

1. Wijpkjen Poelman, geb. gem. Emmen 3-11-1872, overl. Heerlen/Kerkrade 6-11-1911, tr. Emmen 12-5-1899 Geert Schot, geb. Emmen 26-11-1871 (zoon van Berend Schot en Grietje Jalvingh; zie ook VIIa, 2e huwelijk), bakker, overl. Emmen 25-4-1929.

 

 

 

 

 

VIId-2

 

 

2. Ido Cornelis Poelman, geb. Noordbarge 4-2-1875, onderwijzer, hoofd der school (1931 zonder beroep), overl. Termunten 14-1-1931, begr. Termunten, tr. Termunten 20-9-1901 Jantje Wolthuis, geb. Termunterzijl 13-3-1878 (dochter van Jan Wolthuis, bakker, en van Jantje Meijer), 'zonder beroep', overl. Termunten 5-5-1922, begr. Termunten.

 

 

 

 

009008VIIe. Geert Jager, geb. Vledder 6-1-1853 (vader: VIa), winkelbediende, winkelier, koopman, tapper, kastelein, logementhouder, botermaker, overl. Vledder 11-11-1930, begr. Vledder, ondertr./tr. Vledder/Eibergen 13-4/23-4-1879 Fenna Christina Bruining, geb. Assen 17-6-1850 (dochter van Martinus Bruining en Geesje Westerhof, zie de kwartierstaten van Gezinus Mari Jager; weduwe Jozeph Gery Huyink), winkelier, logementhoudster, overl. Vledder 28-12-1938, begr. Vledder.

Uit dit huwelijk:

 

 

 

  004a

 

 

 

 

1. Margiena Geziena (Gina) Jager, geb. Vledder 27-1-1880, winkelierster, overl. Vledder 3-12-1941, begr. Vledder.

 

 

 

 

2. Gezina Maria Jager, geb. Vledder 8-11-1882, overl. Vledder 15-3-1889 begr. Vledder.

 

004c

 

 

 

3. Wolter Willem Jager, geb. Vledder 30-12-1884, overl. Vledder 6-8-1953, begr. Vledder.

 

 

 

 

VIIIe-x004d

4. Martina Lourensina (Tina) Jager, geb. Vledder 7-5-1887, overl./begr. Oosterwolde (Fr.)/Vledder 25/30-12-1959, tr. Hendrik Cornelis Groeneveld, geb. Vledder 11-10-1889 (zoon van onderwijzer Cornelis Groeneveld en Geertje Eleveld), onderwijzer, overl./begr. Oosterwolde (Fr.)/Vledder 7/12-9-1957.

 

Uit dit huwelijk één kind.

 

 

 

VIIe-5x004e

5. Martinus (Tinus) Jager, geb. Vledder 17-10-1889, commies, gemeentesecretaris, overl. Amsterdam 30-6-1989, begr. Vledder, tr. Berendina Allegonda Vissinga, geb. Assen 16-8-1897 (dochter van Steven Vissinga, winkelier, en van Johanna Maria Backer), overl. Amsterdam 31-10-1983.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 

 

 

005004

6. Gezinus Mari (Sinus) Jager, geb. Vledder 24-8-1893, boer, overl./begr. Meppel/Vledder 2/7-9-1967, tr. Steenwijkerwold 1-7-1926 Jantje (Nanne) Dedden, geb. Zuidveen 7-2-1897 (dochter van Jan Dedden, landbouwer, en van Grietje Dedden), boerin, overl./begr. Doldersum/Vledder 10/15-3-1990.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 

 

 

VIIf-x008g-misschienVIIf. Hendrikje Jager, geb. Vledder 3-2-1855 (vader: VIa), overl./begr. Hasselt/IJsselmuiden 13/16-9-1915, tr. Vledder 20-6-1873 Jan Bouwhuis, geb. Grafhorst 19-2-1836 (zoon van Lubertus Bouwhuis en Annetje Klooster), onderwijzer, overl./begr. Hasselt/IJsselmuiden 24/27-7-1918. De foto links zou van Hendrikje kunnen zijn, is niet zeker.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Lubertus Bouwhuis, geb. Vledder 11-1-1874, overl. Kampen 1885 (contr.).

2. Wolter Anne Bouwhuis, geb. Grafhorst 15-9-1875, overl. Kampen 1880.

3. Johan Gerrit Bouwhuis, geb. IJsselmuiden 26-1-1877, emailleur, overl. IJsselmuiden 9-2-1900.

 

VIIf-4

 

 

4. Maria Annetta (Marie) Bouwhuis, geb. IJsselmuiden 22-11-1879, overl. Hattem 3-8-1939, tr. IJsselmuiden 9-11-1905 Rudolf Beima, zie VIIg-1; ze hadden een muziekwinkel (fa. D. Ansingh & Co., Diezerstraat 113) in Zwolle.

 

 

5. Annetta Femmia (Anna) Bouwhuis, geb. Kampen 30-4-1881, kinderjuffrouw (1910), overl./begr. Zutphen 12/17-6-1932 tr. IJsselmuiden 25-1-1912 Gerrit Jan Garssen, geb. Warnsveld 4-5-1874 (zoon van Jan Garssen en Hendrika Hekkelman (foto's van Anna aanwezig, gemaakt te Zutphen), koopman, kruidenier, overl./begr. Zutphen 2/7-1-1929.

6. Alberta Hendrika (Berta) Bouwhuis, geb. Kampen 1882, overl. Ermelo 15-12-1950 (woonachtig gem. Oud Beijerland), tr. Gouda 13-1-1926 Goris Voordijk, geb. Herkingen 19-6-1874 (zoon van Pieter Voordijk en Elisabeth van den Boogert), bakker (weduwnaar van Adriana Hoogwerf).

 

 

VIIf-7

 

 

7. Wouter Willem Bouwhuis, geb. IJsselmuiden 27-8-1884, onderwijzer, overl./begr. Lunteren 15/18-9-1963, tr. Maartensdijk 31-3-1921 Sijgje Elizabeth (Jet) Rappard, geb. gem. Zuilichem 5-11-1895 (dochter van Theodorus George Cornelis Rappard, predikant, en van Cornelia Gozewina Bernarda Johanna Casparina Prillevitz), overl. Meppel 12-2-1979.

 

 

8. Lubertus Bouwhuis, geb. Grafhorst 15-12-1886, overl. Grafhorst 11-12-1888.

9. Lubertus Gerardus Bouwhuis, geb. Grafhorst 31-7-1890, overl. Grafhorst 27-3-1891.

10. Willem Gerard Bouwhuis, geb. Grafhorst 27-2-1892, kruidenier, slager, overl. Brummen 5-6-1959, begr. Brummen, tr. Johanna Christina (Jo) Teerink.

11. Jantina Hendrika (Tina) Bouwhuis, geb. Grafhorst 17-2-1896, overl. Den Haag 14-8-1937, tr. Doorn 2-7-1925 Piet(er) Berkenbosch, geb. Den Haag 1901/’02 (zoon van Roelof Berkenbosch en Jacobjen Munsterman), banketbakker.

 

 

 

VIIg-x008hVIIg. Alberta Jager, geb. Vledder 13-1-1858 (vader: VIa), overl. Zuidlaren (in Dennenoord; ze was op het laatst krankzinnig; woonplaats Veendijk gem. Havelte) 12-8-1921, tr. Vledder 5-9-1878 Hendrik Beima, geb. Noordwolde 8-2-1850 (zoon van Ruurd Tijes Beima, verver, en van Fetsje Hendriks de Vos), (hoofd)onderwijzer (hoofd der school in Nijeveen), overl. Zwolle 27-7-1924.

 

Uit dit huwelijk:

 

 

VIIg-1

 

1. Rudolf Beima, geb. Veendijk (Havelte) 4-7-1879, muziekhandelaar, overl. Ellecom 13-11-1942, tr. (1) IJsselmuiden 9-11-1905 Maria Annetta (Marie) Bouwhuis (VIIf-4), geb. IJsselmuiden 22-11-1879, overl. Hattem 3-8-1939, ze hadden een muziekwinkel (fa. D. Ansingh & Co., Diezerstraat 113) in Zwolle, tr. (2) Frederika (Rika) Tieman.

 

 

 

2. Wouter Beima, geb. Veendijk 21-7-1881, overl. Veendijk 30-10-1886.

3. Marius Albertus Beima, geb. Veendijk 23-2-1883, kwekeling, overl. Deventer 30-11-1900.

4. Fettje Hendrika Beima, geb. Veendijk 1-3-1885, overl. Veendijk 11-11-1886.

5. Fettje Hendrika Beima, geb. Veendijk 26-11-1886, 'zonder beroep', overl. 1970?, tr. Havelte 14-3-1913 Rein van der Laan, geb. Berlikum 2-4-1885 (zoon van rijksveldwachter Tabe van der Laan en van Ytje de Vries), directeur van een zuivelfabriek.

6. Margo Jantina Beima, geb. Veendijk 8-1-1890, overl. Haarlem 13-1-1929.

7. Aaltje Beima, geb. Veendijk 21-6-1891.

8. Wolter Willem Beima, geb. Veendijk 9-6-1893, handelsreiziger, tr. Ruinen 30-4-1921 Hendrikje Santing, geb. Ruinerwold 17-2-1883 (dochter van Fredrik Santing en Hendrika Steenbergen, winkelierster), overl. Zuidlaren (Dennenoord, woonplaats Meppel) 5-5-1948.

9. Lummina Geertruida Beima, geb. Veendijk 23-9-1895, overl. Havelte 1-10-1912.

10. Jan Arie Albertus Beima, geb. Veendijk 9-9-1898, overl. 16-7-1958, begr. Haren (Eshof).

11. Marius Albertus Beima, geb. Veendijk 17-1-1902, ambtenaar secretarie, tr. Staphorst 11-11-1925 Alida Jantina Nieuwenhuis, geb. Meppel 12-12-1889 (dochter van Johannes Nieuwenhuis, veehouder, landmeter, en van Grietje Snijder), overl. Staphorst 6-1967.

 

 

 

VIa-10008i

 

VIIh. Jantje (Nanne) Jager, geb. Vledder 5-3-1860, overl. vóór 1916, tr. Vledder 3-5-1882 Arie van der Kolff, geb. Sommelsdijk 24-4-1854 (zoon van Arie van der Kolff en Heiltje Tekenbroek), (Oost Indisch) ambtenaar, onderwijzer, overl. Den Haag 3-7-1933 als man van Henriette Gijsberta Nooij.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

VIIh-1,2

 

 

 

1. Lumina Jacoba van der Kolff, geb. Modjokerto (oost Java, Indonesië) 18-3-1883, overl. Oosterbeek 5-1-1969 (contr.).

2. Margot van der Kolff, geb. Modjokerto (oost Java, Indonesië) 21-8-1884, tr. (Den Haag 3-9-1937?) Jacques Jeremie Riel, geb. Groningen 22-1-1879 (zoon van opziener Coenraad Gerrit Riel en van Jacoba Johanna Roelofs), ws. weduwnaar van Helena Francisca Koolbergen, overl. Apeldoorn 17-8-1949.

 

 

 

 VIIhVIIh-x

 

VIIi. Geert Jager, geb. Dedemsvaart 3-6-1859 (vader: VIb), onderwijzer, overl. Emmen 31-5-1920, tr. Emmen 12-7-1901 Johanna Schot, geb. Nieuw Dordrecht 1870 (dochter van Berend Schot en Grietje Jalvingh), overl./begr. Westerbork/IJsselmuiden 26/29-10-1955.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

VIIh-1

 

 

 

1. Geert Willem Jager, geb. Dedemsvaart 26-7-1902, onderwijzer, overl./begr. IJsselmuiden 2/6-5-1927.

 

 

 

 

VIIIh

 

2. Grietje Aafina Jager, geb. Dedemsvaart 6-1-1905 (vader: VIIi), onderwijzeres, lerares Frans, overl./begr. Emmen 24/29-4-1998, tr. Vledder 31-1-1930 Menzo Jakob Ockels, geb. Gasselternijveen 30-6-1902 (zoon van goudsmid Eint Beekman Albert Ockels en modiste Cornelia Armbrust), onderwijzer, hoofd der school, werkzaam in het onderwijs, overl. Klazienaveen 7-9-1958, begr. Klazienaveen. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

 

VIIj. Roelofje Jager, geb. Rouveen 19-1-1849 (vader: VIc), overl. (contr.) Leeuwarderadeel (Huizum) 1-2-1931, begr. Huizum, tr. Vledder 19-3-1874 Hermanus Hoving, geb. Steenwijkerwold 9-2-1840 (zoon van onderdirecteur Jan Lamberts Hoving en van Aaltje Kramer), hoofdonderwijzer, overl. (contr.) Leeuwarderadeel (Huizum) 12-4-1925, begr. Huizum.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Lambertus Hoving, geb. Zwollerkerspel (Genne 15) 24-3-1876, directeur HBS in Winschoten, overl. Assen 9-3-1946 (woonachtig in Winschoten), begr. Winschoten (Hofstraat).

2. Albert Hoving, geb. Zwollerkerspel (Genne 15) 1-7-1878, dominee, tr. (1) Menaldumadeel 4-9-1902 Anthonia Christina Wilhelmina ter Meulen, geb. Purmerend ca. 1879 (dochter van Anthoon Christiaan Willem ter Meulen en Sytske Posthuma), overl. Leeuwarderadeel 9-2-1906, tr. (2) Baarderadeel 11-5-1910 Sytske Werdina Maria ter Meulen, geboren Purmerend ca. 1876 (dochter van Anthoon Christiaan Willem ter Meulen en Sytske Posthuma), overl. Leeuwarden (Huizum) 2-7-1921, tr. (3) E. A. van Tuinen.

 

 

VIIIa-xVIIIa

 

 

VIIIa. Margje/Margo Jager, geb. Vledder 23-1-1871 (vader: VIIa), overl. Groningen 5-11-1940, tr. Havelte 10-11-1893 Car(e)l Theodorus Broekhoff, geb. Aalsmeer 17-12-1857 (zoon van Jan/Johannes Broekhoff en Maria Johanna van der Min), (1876: student) arts, overl.Warnsveld 4-6-1935.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Johannes Willem Broekhoff, geb. Havelte 9-1-1894.

2. Maria Johanna Broekhoff, geb. Urk 27-12-1894, apothekersassistente, overl. 21-2-1985, begr. Lemmer, tr. Abel Iwema Bakker, geb. De Huizen (Hoogeveen) 11-4-1894 (zoon van notarisklerk Hendrik Bakker en van Geesina Tjaardina van Veen), notaris, overl. Lemmer 21-3-1956, begr. Lemmer.

 

VIIIa-3

 

 

 

3. Willem Johannes Broekhoff, geb. Hollandscheveld 25-9-1898, overl. Hollandscheveld 26-3-1913.

 

 

 

4. Hillegonda Johanna Broekhoff, geb. Hollandscheveld 4-10-1900, overl. Warnsveld 4-6-1935.

5. Pedro Carel Broekhoff, geb. Hollandscheveld 17-5-1903, overl. 8-9-1979, arts?, tr. Den Haag 26-8-1932 Elsje Albertine Pinke, geb. Nijmegen 14-12-1897 (dochter van Frederik Pinke en Johanna Maria Willemina Carpentier Alting), overl. Den Haag 14-1-1985.

6. Margo(t)/Margje Broekhoff, geb. Hollandscheveld 28-12-1905, tr. Den Haag 1930 Jan Coenraad Rahder, geb. Nieuweroord 16-9-1904 (zoon van Jan Rahder, vervener en van Jentje Thomas), (bloem-)kweker.

7. Johanna Maria Broekhoff, geb. Hollandscheveld 9-7-1907.

 

VIIIb misschien

 

VIIIb. Roelofje Jager, geb. Vledder 20-3-1874 (vader: VIIa), overl. Heemstede 9-9-1959, begr. Emmen 12-9-1959, ondertr. Stad Ommen, tr. Emmen 26-4-1900 Cornelis Geerts, geb. Den Haag 12-1-1874 (zoon van Albertus Henderikus Geerts, predikant te Scheveningen, en van Petronella Catharina Wilhelmina Harting), zadelmaker, overl. 2-10-1948. Of de foto hiernaast inderdaad van Roelofje is, staat niet vast.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Albertha Hinderika (Riek) Geerts, geb. Emmen 15-2-1901, verpleegster, tr. Den Haag 10-8-1932 Albertus (Bert) Touwen, geb. Meppel 25-4-1903 (zoon van schipper Jentinus Touwen en van Lummigje Schreur).

2. Petronella Catharina Wilhelmina Geerts, geb. Emmen 23-3-1902, overl. Amsterdam 14-6-1951 (aangifte gedaan in Haarlem).

3. Albertus Hendrikus Geerts, geb. 8-1-1904, zadelmaker, tr. Beilen 6-11-1926 Jantje Kuik, geb. Westenesch (Emmen) 21-9-1902 (dochter van landbouwer Hendericus Kuik en van Ziena Jansen).

4. Hillegonda (Hilda) Geerts, geb. Emmen 22-2-1905, overl. 6-7-1990 begr. Rijswijk ZH (Eikelenburg), tr. Dirk Stolwijk, geb. Oegstgeest 18-8-1895 (zoon van Dirk Stolwijk en Elizabeth Moraal), ambtenaar zoutregie, overl. 23-1-1967, begr. Rijswijk ZH (Eikelenburg).

5. dood geboren kind, geb. Emmen 8-5-1909.

6. Margina Jantina (Magien) Geerts, geb. Emmen 11-9-1911, tr. D. (Dick) Huisman.

 

 

VIIIc

 

VIIIc. Wolter Jager, geb. Vledder 16-11-1875 (vader: VIIa), dienstgeleider, commies bij 's rijks belastingen, overl./begr. Apeldoorn/Wenum 3/7-1-1949, tr. Dalen 27-5-1904 Grietje Oostergo, geb. Smilde 16-12-1874 (dochter van Durk Oostergo, hoofd der school, en van Frouwkje Weerman, zonder beroep), verloskundige, overl. Apeldoorn 1970.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Willem Jager, volgt IXa.

 

VIIIc-2

 

 

 

2. Dirk Jager, geb. 5-8-1910, accountant, tr. Stientje Martha Smid. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

 

 

 

 

VIIId

 

VIIId. Wolter Willem Jager Bruining, geb. Nieuw Dordrecht 4-1-1869 (moeder: VIIb), kwekeling (1889), hoofd der school, leraar aan de zeevaartschool van Schiermonnikoog, leraar wis- en rekenkunde (auteur van “Theorie der rekenkunde” samen met J. Pijl Dzn, 1912), overl. Voorburg 10-4-1938, begr. Den Haag, tr. Emmen 22-4-1894 Tjiptje Kloosterman, geb. Drouwenermond 4-8-1874 (dochter van Pieter Kloosterman, vervener te Barger Oosterveen, en van Aaltje van der Kaap), overl./begr. Voorburg/Den Haag 30-4/4-5-1955.

 

Uit dit huwelijk (2 kinderen zijn jong overleden aan kroep):

 

1. Aaltina Pieterdina (Tine) Jager Bruining, geb. Geeserveld 26-12-1896, onderwijzeres, overl. Den Haag ca. 1979.

2. Roelofina Jacobina Jager Bruining, geb. Vossebelt (Dalen) 8-4-1899, overl. idem 30-11-1899.

3. Jacob Roelof Jager Bruining, geb. Schiermonnikoog 31-7-1900, apotheker, overl. Den Haag 1989, tr. Den Haag (?) 16-8-1929 Maria van Loon, geb. Den Haag 28-1-1906 (dochter van Petrus Cornelis van Loon en Jeanne Tresfon), overl. Den Haag 28-10-1949.

4. Pieter Jager Bruining, geb. Schiermonnikoog 18-9-1901, stuurman, tr. N. N., later gescheiden. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

5. Sipke Jager Bruining, geb. Schiermonnikoog 19-8-1902, overl. Schiermonnikoog 25-10-1902.

6. N.N. Jager Bruining, jong overleden.

7. Roelfine Jacobine Jager Bruining, geb. Enkhuizen 28-8-1907.

8. Aaltje Engeline Hazine Jager Bruining, geb. Enkhuizen 8-4-1909, scheikundige, lerares, overl. Eefde 16-2-2004, tr. Voorburg 27-7-1937 Johannes Santee Thedinga, geb. Assen 8-5-1906 (zoon van rijwielhandelaar Gerhard Thedinga en van Margaretha Anja Weijer), bioscoopeigenaar/filmexploitant (Zutphen en Assen).

9. Martina Jacoba (Pop) Jager Bruining, geb. Den Haag 9-8-1916, apothekersassistente, overl. Den Haag begin jaren '70.

 

 

IX-a

 

IXa. Willem Jager (vader: VIIIc), geb. Ermelo 2-3-1905, leraar geschiedenis, rector van het Groninger Avondlyceum te Groningen en later het Calandlyceum te Rotterdam, overl. Rotterdam 9-10-1971, tr. Hermina Johanna (Mies) Markerink, geb. Deventer 6-7-1903 (dochter van Herman Markerink en Johanna Runneboom), overl. Rotterdam 26-12-1977. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder

 

2. Johan Gerard (Han) Jager, geb. Hummelo 12-7-1932, overl. Ermelo 17-1-1951 (waarschijnlijk niet juist: volgens overlijdensakte woonachtig te Groningen).

 

 

 

Namenregister (gesorteerd op achternaam).

 

IIIb Michiel Aelderts

VIf 2 Karst van Agteren, Roelof van Agteren

IVd Marchijn Alberts

IVb 6 Marrigje Alberts

VIIc 3 Elisa Wilhelmina Ameln

Inl. Claas Andries

VIIi 2 Cornelia Armbrust

VIIe 5 Johanna Maria Backer

VIIIa 2 Abel Iwema Bakker, Hendrik Bakker

VId 6 Hillegje Willems Bakker, Hilligje Willems Bakker

VIIg 7 Aaltje Beima

VIIg 4, 5 Fettje Hendrika Beima

VIIg Hendrik Beima

VIIg 10 Jan Arie Albertus Beima

VIIg 9 Lummina Geertruida Beima

VIIg 6 Margo Jantina Beima

VIIg 11 Marius Albertus Beima

VIIg 3 Marius Albertus Beima

VIIg 1, VIIf 4 Rudolf Beima

VIIg Ruurd Tijes Beima

VIIg 8 Wolter Willem Beima

VIIg 2 Wouter Beima

VId 5 Hendrik Jans Bel, Oost Bel

IVa 3 Jantje Berents

VIIf 11 Piet Berkenbosch, Pieter Berkenbosch, Roelof Berkenbosch

VIe Jan Engberts Bloemberg

VIIa Jantien Stevens Blok

IVb 5 Berend Pieters Boelen

IVc 2 Grietje Jans Boers

IVc 7 Harm Jans Boers, Hermen Jans Boers

IVc 5 Jan Jans Boers

IVc 6 Klaas Jans Boers

VIIf 6 Elisabeth van den Boogert

IIb 4 Wicher Hendriks Boshof

VIIf 6 Alberta Hendrika Bouwhuis

VIIf 5 Anna Bouwhuis, Annetta Femmia Bouwhuis

IIb 4 Annigje Jans Bouwhuis

VIIf 6 Berta Bouwhuis

VIIf Jan Bouwhuis

VIIf 11 Jantina Bouwhuis

VIIf 3 Johan Gerrit Bouwhuis

VIIf, VIIf 1 Lubertus Bouwhuis

VIIf 8 Lubertus Bouwhuis

VIIf 9 Lubertus Gerardus Bouwhuis

VIIf 4 Maria Annetta Bouwhuis, Marie Bouwhuis

VIIf 11 Tina Bouwhuis

VIIf 10 Willem Bouwhuis, Willem Gerard Bouwhuis

VIIf 2 Wolter Anne Bouwhuis

VIIf 7 Wouter Willem Bouwhuis

VIf 4 Hendrikje Boverhof, Roelof Willems Boverhof

VIIb 11 Hendrik Braam, Roelof Braam

VIIa Johanna Brands

VIg 4 Reintje Brinkman, Roelof Brinkman

VIIIa Carel Theodorus Broekhoff, Carl Theodorus Broekhoff

VIIIa 4 Hillegonda Johanna Broekhoff

VIIIa Jan Broekhoff, Johannes Broekhoff

VIIIa 7 Johanna Maria Broekhoff

VIIIa 1 Johannes Willem Broekhoff

VIIIa 6 Margje Broekhoff, Margo Broekhoff, Margot Broekhoff

VIIIa 2 Maria Johanna Broekhoff

VIIIa 5 Pedro Carel Broekhoff

VIIIa 3 Willem Johannes Broekhoff

VId 4 Hendrik Roelofs Broekman, Jakob Broekman

IVb 3 Roelof Hendriks Broekman

VIIe Fenna Christina Bruining

VIIb 1 Gezina Everdina Bruining

VIIb Jakob Bruining

VIIb 7, 8 Lourencinus Christiaan Bruining

VIIb 9 Lumminus Gerhardus Bruining

VIIb 10 Margina Johanna Hillegonda Bruining

VIIb 11 Margot Jantina Ariana Bruining

VIIb 4 Marius Frensiscus Bruining

VIIb, VIIe Martinus Bruining

VIIb 3 Martinus Jacobus Bruining

VIIb 6 Roelof Bruining

VIIb 5 Willem Bruining

VId 3 Jantje Bult

VIIIa 5 Johanna Maria Willemina Carpentier Alting

IVc Roelofje Clases

VIIb Anna Maria van Cleeff, Annie van Cleeff, Willem van Cleeff

IVa 2 Wolter Coops

IVc 6 Jacobje Cornelis

VIIe 6 Grietje Dedden, Jan Dedden, Jantje Dedden, Nanne Dedden

VIIc 4 Bartienus Jacobus Dekker

VIg 4 Grietje Dekker

VIIc 5 Hilary Allart Dekker

VIIc Jacob Dekker, Jan Koops Dekker

VIg 4 Jan Harms Dekker

VIIc 2 Jan Koops Dekker

VIIc 3 Willem Lubertus Jacobus Dekker

VIIc 1 Wouter Jager Dekker

VIIe 4 Geertje Eleveld

IIIc Vrougien Eppinge, Vrouwgje Eppinge

IVc 6 Willem Evers

IVa 4 Hubert Everts

VIh Trientien Fransen, Trijntje Fransen

Vc Grietje Alberts Friesen

VIIf 5 Gerrit Jan Garssen, Jan Garssen

VIIIb 1 Albertha Hinderika Geerts

VIIIb 3 Albertus Hendrikus Geerts

VIIIb Albertus Henderikus Geerts

IIIa 1 Anechjen Geerts

VIIIb Cornelis Geerts

IIIa 3 Grietijn Geerts

Va Grietje Geerts

IIa Hilbert Geerts

IIIa 2 Hilbert Geerts

VIIIb 4 Hilda Geerts, Hillegonda Geerts

VIIIb 4 Magien Geerts, Margina Jantina Geerts

VIIIb 2 Petronella Catharina Wilhelmina Geerts

VIIIb 1 Riek Geerts

IVb 6 Roelofje Geerts

IIb Willem Geerts

VIf Geesien Hindriks van Gees

IVa 5 Hendrik Gerrijts

IIIc Geesien Gerrits

IVb Pouwel Gerrits

VIIe 4 Cornelis Groeneveld, Hendrik Cornelis Groeneveld

IVc 7 Trijntje Hanses

IVc Jan Harmens

IIIb Lammichjen Harmens

VId Niesjen Harms

VIIIb Petronella Catharina Wilhelmina Harting

VIa Aaltje Jans Haveman, Gebbegien Hendriks Haveman, Hendrik Geerts Haveman

VIh 1 Seintien Heetebrij, Seintje Heetebrij

VIIf 5 Hendrika Hekkelman

IVa Reijnt Hendricks

IVb 3 Geesje Hendriks

IVa 2 Grietje Hendriks

VIf 4 Jan Hendriks

I Klaasje Hendriks

Inl. Andries Henrix

IVb 1 Femmigje Hermens

VIh 1 Seintien Hetebrij, Seintje Hetebrij

VIf 2 Aaltien Karst Hessels

IIIa Geert Hilberts

IIa 2 Klaasje Hilberts, Klysyn Hilberts

VIf Jakob Hindriks

VIg Geert Jacobs ten Hoeve

VIg 2 Hendrikje ten Hoeve

VIg Jacob Geerts ten Hoeve

VIg 4 Jacob ten Hoeve

VIg 1 Jantje ten Hoeve

VIg 5 Klaasje ten Hoeve

VIIc Bartien Jacobs Hofman

IVb 6 Geert Jans Hoksen

VIIf 6 Adriana Hoogwerf

VIg 5 Berend Hooijer, Koop Hooijer

VIIc 4 Maria Elizabeth Hoorweg, Nicolaas Johannes Hoorweg

VIIj Hermanus Hoving

VIIj Jan Lamberts Hoving

VIIj 1 Jan Lambertus Hoving

VIIj 2 Albert Hoving

VIe 2 Heiltje Alberts Huising

IVd Hendrikje Willems Huiskes, Willem Arents Huiskes

VIIIb 6 Dick Huisman

VIIe Jozeph Gery Huyink

IVb 1 Claas Jacobs

IVb 3 Hendrik Jacobs

IVc 5 Stijntje Jacobs

VIc Albert Willems Jager

VIIg Alberta Jager

VIc 1 Berend Jager

Inl. Claas Jager

VIIIc 2 Dirk Jager

VIa 3, VIIa 7 Frens Jager

VIb 4, VIIe, VIIi Geert Jager

IVd 6,  Vc Geert Jans Jager

VIIi 1 Geert Willem Jager

VIb Geert Willems Jager

VIId Geertje Jager

IIIc 2 Geesien Klaas Jager

VIb Gerrit Willems Jager

VIIe 2 Gezina Maria Jager

VIIe 6 Gezinus Mari Jager, Sinus Jager

VIIe 1 Gina Jager

VIe Grietijn Jager, Grietje Jager

VIIi 2 Grietje Aafina Jager

IVd 2, Vb Grietje Jans Jager

VIe Grietjen Geerts Jager

VIIa 1 Harmina Jager

VIc 3, 5 Harmtje Jager

Va 4 Hendrik Willems Jager

VId Hendrikje Jager

VIIf Hendrikje Jager

VIg Hillegjen Geerts Jager, Hilligje Geerts Jager, Hilligjen Geerts Jager

VIa 1, VIIa 8 Jan Jager

VIb 2 Jan Hessels Jager

IVd Jan Klaasen Jager

Va 1 Jan Willems Jager

VIh Janna Jager

VIIa 2, VIIh Jantje Jager

IXa 2 Johan Gerard Jager

IVd 1 Klaas Jans Jager

IIIc Klaas Willems Jager

VIIa 9 Lum Jager

VIIa 9, VIIc Lummigje Jager

VIf Marchien Jager, Margje Jager

IVd 5 Marchje Jans Jager

VIIe 1 Margiena Geziena Jager

VIf, VIIIa Margje Jager

VIIIa Margo Jager

VIIe 4 Martina Lourensina Jager

VIIe 5 Martinus Jager

VIIa 1 Mien Jager

VIIh Nanne Jager

VIIa 5, 6 Roelof Jager

VIb 3, VIIb, VIIj, VIIIb Roelofje Jager

VIIe 4 Tina Jager

VIIe 4 Tinus Jager

VIb 1, VIc 4, VIIa, IXa Willem Jager

Va Willem Jans Jager

Va 6 Willem Willems Jager

VIIIc Wolter Jager

VIIe 3 Wolter Willem Jager

Va 2 Wolter Willems Jager

VIa Wolter Willems Jager

VIIId 1 Aaltina Pieterdina Jager Bruining

VIIId 8 Aaltje Engeline Hazine Jager Bruining

VIIId 3 Jacob Roelof Jager Bruining

VIIId 9 Martina Jacoba Jager Bruining

VIIId 6 N.N. Jager Bruining

VIIId 4 Pieter Jager Bruining

VIIId 9 Pop Jager Bruining

VIIId 7 Roelfine Jacobine Jager Bruining

VIIId 2 Roelofina Jacobina Jager Bruining

VIIId 5 Sipke Jager Bruining

VIIId 1 Tine Jager Bruining

VIIId Wolter Willem Jager Bruining

VIIa Grietje Jalving

VIf 4 Geert Jalvingh

VIf 1 Geesje Jalvingh

VIf 5 Grietje Jalvingh

VIIa Grietje Jalvingh

VIId 1 Grietje Jalvingh

VIIi Grietje Jalvingh

VIf Hendrik Jalvingh

VIf 3 Jacob Jalvingh, Jakob Jalvingh

VIf 2 Jantje Jalvingh

VIIa Pieter Jalvingh

IVb 1 Hendrikje Jannes

IVc 3 Annichien Jans

Vc Berend Jans

IVc 2 Gretien Jans

IIIc Grietje Jans

VIe Hendrikje Jans

IVc 5 Jakob Jans

IVc Jan Jans

IVb 5 Jantien Jans

IVa 2, IVa 3, Vb 1 Jantje Jans

Vb 1 Jentje Jans

IVa 1 Marchje Jans

IVc 4 Reinsien Jans

IVc 1 Roelfien Jans

IIIc 2 Aeltie Jansen

IVb 6 Jan Jansen

VIIIb 3 Ziena Jansen

VIg 4 Annegje Hendriks Jonker

IVa 5 Hendrik Hendriks Jonker

IVa 3 Geesje Jans Jonkers

IVa 5 Hendrik Hendriks Jonkers

IVa 3 Jan Jans Jonkers

VId 3, VIh 3 Harm Jonkman

VIa Lummigien Harms Jonkman

VIh 3 Roelofje Jonkman

VId 3 Willem Harms Jonkman

VIf 4 Hendrikje Hendriks Junnen

VIIId Aaltje van der Kaap

VId 5 Roelofje Oost Keizer

IVb 1 Frens Klaassen

IIIc 1 Annigien Klasen

IVc Kleijsjen/Kleissien Klasen

IVb Vrouchjen Klasen

IVa Vrougien Klasen

IIIc 3, 4, 6 Willem Klasen

VIh 1 Annigje Klaster, Arent Roelofs Klaster

VIIf Annetje Klooster

VIIId Pieter Kloosterman, Tjiptje Kloosterman

IVa 2 Roelofje Koerts

VId 4 Hilligje Koetsier

VIIh Arie van der Kolff

VIIh 1 Lumina Jacoba van der Kolff

VIIh 2 Margot van der Kolff

VIf 3 Jentje Roelofs Koning

Vb Albertje Koobs

VIIh 2 Helena Francisca Koolbergen

IIIa Hillechien Koops

VIIj 2 Aaltje Kramer

VIIIb 3 Hendericus Kuik, Jantje Kuik

VIIg 5 Rein van der Laan, Tabe van der Laan

VIIc 4 Tjalda Peternella Leesekamp

Va Roelofje Wolters Lijst

VId 3 Roelofje Roelofs Lijsten

Va Wolter Alberts Lijsten

Vb Andries Jans Linthorst, Jan Roelofs Linthorst

Vb 1 Albertien Andries Linthorst, Albertje Andries Linthorst, Albertjen Andries Linthorst

VIe 2 Hilbert Lommers, Roelof Lommers

VIIId 2 Maria van Loon, Petrus Cornelis van Loon

VIg Jantje Lubbers

IVa 2 Marchien Lubberts

VIg Klaasje Lucas

VId Lammegien Lucas

Inl. Aeltien Luytiens

IXa Herman Markerink, Hermina Johanna Markerink, Mies Markerink

VIId 2 Jantje Meijer

IVa 2 Lubbert Meinerts

IIIb Geert Willems Menger

IIIb 1 Willem Geerts Menger

VIIj 2 Anthonia Christina Wilhelmina ter Meulen

VIIj 2 Anthoon Christiaan Willem ter Meulen

VIIj 2 Sytske Werdina Maria ter Meulen

VIIc 2 Anna Maria Lucia Meyer

IIIb Hendrikje Michiels

VIIIa Maria Johanna van der Min

VIIc Charlotte Rosaline Moerkerken

VIc Harmtien van der Moolen

VIIIb 4 Elizabeth Moraal

VIIf 11 Jacobjen Munsterman

VIIg  11 Alida Jantina Nieuwenhuis, Johannes Nieuwenhuis

VIg 4 Lammigjen Jans Nijentap

VIIh Henriette Gijsberta Nooij

Vb 1 Jan Roelofs van Noord, Roelof Jans van Noord

VIIi 2 Eint Beekman Albert Ockels, Menzo Jakob Ockels

VIe Egbert Geugjes ten Oever, Roelof Egberts ten Oever

VIe 1 Egbert ten Oever

VIe 2 Hendrikjen ten Oever

VIIIc Durk Oostergo, Grietje Oostergo

VId 4 Judikje Oosterveen

VIe 1 Aaltje Otten, Albert Willems Otten

VIIb 11 Hillegien Padding

IIIc Gerrit Paulus

IVc 5 Jantjen Peters

VIg Jan Pieters, Pieter Pieters

VIIIa 5 Elsje Albertine Pinke, Frederik Pinke

VIId Ido Cornelis Poelman

VIId 2 Ido Cornelis Poelman

VIId Klaas Poelman

VIId 1 Wijpkjen Poelman

IVa 2 Coert Arents Pol

VIIj 2 Sytske Posthuma

IVb 4 Annetje Pouwels

IVb Barber Pouwels

IVb 3 Barber Pouwels

IVb 7 Geesje Pouwels

IVb 8 Geesje Pouwels

IVb 2 Gerrit Pouwels

IVb 1 Grietje Pouwels

IVb 6 Klaasje Pouwels

VIIb Janna Praat

VIIf 7 Cornelia Gozewina Bernarda Johanna Casparina Prillevitz

IVa 5 Geesijn Hendriks Rabbing

VIIIa 6 Jan Coenraad Rahder

VIIf 7 Jet Rappard, Sijgje Elizabeth Rappard, Theodorus George Cornelis Rappard

VIg 5 Aaltje Roelofs Reinders

VIg Lummigje Reinders

IVa 5 Annetje Reints

IVa 6 Femmetje Reints

IVa 4 Geesje Reints

IVa 2 Klaas Reints

IIIc Jan Remholts

IVa 3 Annetje Remmelts

IIIc Jan Remmelts

IVa 3 Remmelt Remmelts

VIIh  2 Coenraad Gerrit Riel, Jacques Jeremie Riel

VIIh 2 Jacoba Johanna Roelofs

IVa Lammigjen Roelofs

IVb 5 Pieter Roelofs

IVa 4 Trijntje Roelofs

IVa 4 Roelof Huberts van Rossem

IIa 2 Roelof Geerts van Rossum

IXa Johanna Runneboom

IVa 2 Annigje Jans Santing

VIIg 8 Fredrik Santing, Hendrikje Santing

Vc Jantje Berends Schans

VIh 2 Hendrik Jacobs Schipper, Leffert Hendriks Schipper

IVa 2 Jacob Jans Schoemaker

IVb 6 Remmelt Jans Schoemaker

VIIa, VIId 1, VIIi Berend Schot

VIId 1 Geert Schot

VIIi Johanna Schot

VIIIb 1 Lummigje Schreur

VIIc 2 Albert Gerbens Schrok, Dieuwertje Schrok

VIIc 5 Henriette Maria Ottoline Schuijt

VIIc 5 Henriette Maria Ottoline Schuit

VIIIc Stientje Martha Smid

IIIc 2 Hinderick Goegies Smit, Roelof Hendriks Smit

VIIg  11 Grietje Snijder

VIf 3 Arend Harms Soer, Roelofje Soer

VIe Marchien Jans Stad

VIa Frens Hendriks Steenbergen

VIIg 8 Hendrika Steenbergen

VIa Margje Steenbergen

VIc Berend Steringa, Jantien Steringa, Jantje Steringa

VIc Jantien Stieringa

VIIIb 4 Dirk Stolwijk

VIe Marchien Jans Stud

VId 4 Aaltje Alberts Tap

VIIf 10 Jo Teerink, Johanna Christina Teerink

VIIh Heiltje Tekenbroek

IVc 7 Margje Teunis

VIh 1 Geert Thalen

VIh Hendrik Geerts Thalen

VIh 3 Jan Thalen

VIh Leffert Hendriks Thalen

VIh 2 Trijntje Thalen

VIIId 7 Gerhard Thedinga, Johannes Santee Thedinga

VIIIa 6 Jentje Thomas

VIIg 1 Frederika Tieman, Rika Tieman

I Geert Tijmens

VIIIb 1 Albertus Touwen, Bert Touwen, Jentinus Touwen

Vb Jantje Remmels Trappers

VIIId 2 Jeanne Tresfon

VIh 1 Hilligje Sikkens Trompetter

IVa 1 Geert Tuin, Jan Geerts Tuin

VId 4 Hendrik Tuin, Reint Jans Tuin

VIIj 2 E.A. van Tuinen

VIIa Hilligje Veen, Roelof Kornelis Veen

VIIIa 2 Geesina Tjaardina van Veen

VIIe 5 Berendina Allegonda Vissinga, Steven Vissinga

VIIg 6 Goris Voordijk, Pieter Voordijk

VIIg Fetsje Hendriks de Vos

VIIg 5 Ytje de Vries

VIb Aafke Vroom, Geert Freerks Vroom

VId 6 Jan Roelofs Wanders, Trientje Wanders, Trijntje Wanders

VIIIc Frouwkje Weerman

VIIId 7 Margaretha Anja Weijer

IVc 7 Marchijn Theunis Westerbeek, Margjen Teunis Westerbeek, Theunis Pieters Westerbeek

VIIb, VIIe Geesje Westerhof

IVb 5 Jentje Pouwels Wever

IVb Pouwel Wever

IVb Gerrit Wichers

IIb 1 Cleijsien Willems

IVa Hendrik Willems

IIb 4 Hilligien Willems

IVc 6 Jakobje Willems, Jakobjen Willems

IIb 5 Klaes Willems

IIb 3 Wolter Willems

VIId Wiepkjen Harms Wind

VId 3 Kornelis Winters

VId 1, 8 Geert de Wit

VId 5 Geertje de Wit

VId 7 Grietje de Wit

VId Harm Kornelis de Wit

VId 3, VIh 3 Jantje de Wit

VId 6 Kornelis de Wit

VId Kornelis Harms de Wit

VId 2, 4 Neesje de Wit

VId 4 Niesje de Wit

VId 9 Roelofje de Wit

IVa 3 Hendrik Reints Withaar

IVa 1 Lammechje Reints Withaar, Lammetje Reints Withaar

VIb Tetje Hessels Wolda

IVa 2 Annechien Wolters

IIb Vrouchjen Wolters, Vrougien Wolters, Vrouwe Wolters

VIId 2 Jan Wolthuis

VIId 2 Jantje Wolthuis

VIh 1 Lammigje Zandbergen, Willem Zandbergen

VIh 2 Geertje Lefferts Zandstra

VIf 3 Arend Harms Zoer, Roelofje Zoer

 

 

Kunt u hulp gebruiken bij het vinden van uw voorouders? Ik doe het graag voor u!

Kijk op www.geneahulp.nl

 

 

HOME