NAMENREGISTER                HELP (ENGLISH)                  HILFE (DEUTSCH)                GENEALOGIE                       HOME

 

 

Kunt u hulp gebruiken bij het vinden van uw voorouders? Ik doe het graag voor u!

Kijk op www.geneahulp.nl

 

 

Kwartierstaat van Antje Dijk                                    [november 2020]

 

0060076. Jan Willem Rosing, geb. Groningen 16-6-1897, kantoorbediende, afdelingschef bij laagspanningsnetten, overl. Groningen 17-4-1974,

 

tr. Groningen 31-8-1922

 

7. Antje Dijk, geb. Zwolle 13-3-1898, handelscorrespondente, huisvrouw, overl. Groningen 11-7-1983.

 

 

 

7b. Theodoricus Dijk, geb. Groningen 12-6-1900, overl. Groningen 26-6-1900.

7c. Een doodgeboren meisje, geb. Groningen 28-8-1902.

7d. Een doodgeboren jongetje, geb. Groningen 17-2-1905.

 

Generatie IV

 

01401514. Jan Dijk, geb. Uithuizermeeden 11-9-1872, smid(sknecht), bankwerker, ketelmaker, overl. Eelderwolde 30-4-1940, begr. Groningen (Zuiderbegraafplaats),

 

tr. Groningen 23-5-1897

 

15. Anje Knapper, geb. Groningen 16-12-1872, winkelier, 'zonder beroep', overl. Groningen 1-4-1937, begr. Groningen (Zuiderbegraafplaats).

 

 

 

 

014a - misschien 

14a. Tjaaktje Dijk, geb. Uithuizermeeden 26-4-1857, dienstmeid, overl. Uithuizermeeden 17-1-1921, tr. (1) Amsterdam 11-10-1883 Eijmert(je) Augustijn Spaink, geb. Amsterdam 21-9-1840 (zoon van Johann Hermann Spaink en Catharina Menso Henriette Augustijns, weduwnaar van Helena Modder), commissionair, overl. Groningen 8-8-1899, begr. Uithuizermeeden, tr. (2) Groningen 21-4-1901 Sietze Kimp, geb. Buitenpost 7-6-1852 (zoon van Been Reinders Kimp en Lutske Hendriks Kuipers, weduwnaar van Antje Takens), bierhandelaar, reiziger, concierge van het kantongerecht, overl. Zuidbroek 16-8-1916. Of de vrouw op de foto hiernaast inderdaad Tjaaktje Dijk is, is niet zeker, maar wel waarschijnlijk. De foto is in Amsterdam gemaakt, waar zij enige tijd heeft gewoond.

 

 

 

 

 14b. Derk Dijk, geb. Uithuizermeeden 7-3-1859, tramconducteur (in Amsterdam 1891), kantoorbediende, boekhouder, koopman, botermaker (in Groningen 1898), overl. Groningen 1-3-1906, tr. Bedum 19-5-1894 Grietje Steendam, geb. Onderdendam 13-12-1866 (dochter van Johannes Steendam en Geertje Zand(t)), dienstmeid, overl. 8-8-1941, begr. Groningen (Zuiderbegraafplaats). Grietje tr. (2) Groningen 9-2-1908 Johan Sureveen, geb. Leeuwarden 1896/’97 (zoon van Tjerkje Sureveen), bankwerker, echtscheiding 23-12-1921.

 

014c

 

 

 

14c. Hindrik Dijk / Henry F Dyke, geb. Uithuizermeeden 6-4-1861, in 1884 geëmigreerd naar de VS vanuit Uithuizermeeden, toen zonder beroep, overl. Detroit (Mi, VS), 31-12-1926, tr. Agnes Spyke, ws. overl. vóór 8-1925.

 

 

 

14d. Heere Jans Dijk, geb. Heerlen 13-8-1863, matroos derde klasse, blijkens een overlijdensakte van 8-7-1884 was zijn lijk aangespoeld op het strand van Nieuw Helvoet.

14e. Willem Dijk, geb. Appingedam 27-11-1866.

14f. Jantje Dijk, geb. Uithuizermeeden 11-2-1868, overl. Eenrum 16-2-1898, tr. Eenrum 20-12-1894 Hidde Kruize, geb. Nieuwe Pekela 26-12-1854 (weduwnaar van Hinderkien Veendorp, zoon van Kornelis Kruize en Foktje Kip), arbeider, gemeenteveldwachter, overl. Uithuizermeeden 24-8-1933, begr. Uithuizermeeden.

14g. Anje Dijk, geb. Uithuizermeeden 23-2-1871, overl. Uithuizermeeden 30-8-1872.

 

014h

 

 

 

14i. Anje Dijk, geb. Uithuizermeeden 8-5-1874, overl. Uithuizen 21-2-1953, begr. Uithuizen, tr. Uithuizen 4-3-1893 Kornelis Gerrit Smit, geb. Zoutkamp 17-3-1867 (zoon van Johannes Smit, fabrieksarbeider, en van Grietje Jansen), machinist, bode, beurtschipper, (goederen) besteller, vrachtrijder, overl. Uithuizen 6-2-1957, begr. Uithuizen.

 

 

14j. Weike Dijk, geb. Uithuizermeeden 21-2-1876, overl. Uithuizermeeden 3-4-1876.

 

014 - onbekend, misschien h

 

 

 

14k. Weike Dijk, geb. Uithuizermeeden 24-9-1877, overl. Zuidlaren 18-9-1926. Weike was geestesziek. Het is niet zeker of deze foto van Weike is gemaakt (dit zou ook Anje kunnen zijn); het is in ieder geval wel één van de zussen Dijk. 

 

 

 

 

 014l

 

 

 

14l. Aafke Dijk, geb. Uithuizermeeden 30-3-1880, overl. 15-9-1963, begr. Groningen (Selwerderhof), tr. Groningen 26-5-1904 Sjoert Overzet, geb. Tolbert 9-12-1876 (zoon van Jelke Overzet, arbeider, en van Aaltje Piek), koetsier (1904), had later een koffiekelder aan de noordkant van de Grote Markt, overl. Groningen 11-5-1952. Aafke had pleinvrees.

 

 

 

014k

 

 

 

14m. Trijntje/Tiet Dijk, geb. Uithuizermeeden 4-7-1882, overl. Groningen 8-10-1955, tr. Uithuizermeeden 5-1-1906 Albert Rosema, geb. Oldehove 12-2-1881 (zoon van Feite Rosema, dagloner, en van Auktje Land), machinist-leerling, overl. Groningen 9-12-1969 (contr.).

 

 

 

 

14n. Jantina Dijk, geb. Uithuizermeeden 21-1-1884, overl. Uithuizermeeden 4-5-1884.

 

 

015a

 

 

 

15a. Maria (Marie) Knapper, geb. Hoogkerk 23-9-1865, overl. Groningen 20-4-1943, tr. Groningen 24-11-1889 Pieter Dijkstra, geb. Kommerzijl 10-3-1860 (zoon van Jacob Dijkstra, arbeider, en van Jantje Kloosterman), pakhuisknecht, overl. Groningen 22-3-1932.

 

 

 

15b. Kunnegien Knapper, geb. Hoogezand 19-1-1869, overl. Amsterdam 15-5-1921, tr. Groningen 1-10-1893 Wientje Fasten, geb. Kalkwijk 18-10-1867 (zoon van Koert Fasten, smid, en van Harmina Bos), scheepsbouwer, scheepstimmerknecht, scheepstimmerman, ijzerwerker.

 

015d

 

 

 

15d. Alberdina Knapper, geb. Groningen 12-10-1875, 'zonder beroep', overl. Groningen 21-10-1958, begr. Groningen (Noorderbegraafplaats), tr. Groningen 29-5-1898 Derk de Haas, geb. Groningen 12-9-1873 (zoon van Simon de Haas, scheepsbouwer, en van Jantien Oosterveld), gasfitter, loodgieter, overl. Groningen 8-12-1928, begr. Groningen (Noorderbegraafplaats).

 

15e. Trijntje Knapper, geb. Groningen 14-8-1878, 'zonder beroep', overl. Groningen 25-6-1900.

 

 

Generatie V

 

02902828. Freerk Derks Dijk, geb. Uithuizermeeden 14-7-1835, dagloner, boerenknecht, veldwachter, overl. Uithuizermeeden 26-3-1903, begr. Uithuizermeeden, signalement: Lengte 1 El 6 Pm 2 Dm ' St; Aangezigt blozend; Voorhoofd breed; oogen blaauw; Neus Kort; Mond groot; Kin breed; Haar blond; Wenkbraauwen id.; Merkbare Teekenen geene

tr. Uithuizermeeden 23-10-1858

29. Anje Heeres Kat, geb. Uithuizen 4-5-1839, 'zonder beroep', overl. Uithuizermeeden 27-1-1927, begr. Uithuizermeeden.

 

 

 

 

28a. Willem Dijk, geb. Middelstum 7-8-1829, overl. Middelstum 10-9-1829.

28b. Willem Dijk, geb. Middelstum 29-9-1830, schoenmaker, emigreerde in1854 vanuit Uithuizermeeden naar Noord-Amerika.

28c. Aafke Dijk, geb. Toornwerd 9-4-1833, dienstbode, emigreerde in 1856 vanuit Uithuizermeeden naar Buffalo, New York (VS).

28e. Roelf Dijk, geb. Uithuizermeeden 14-2-1838, boerenknecht, emigreerde in 1856 vanuit Uithuizermeeden naar Buffalo, New York (VS).

28f. Anje Dijk, geb. Uithuizermeeden 31-1-1840, dienstmeid, tr. (1) 't Zandt 22-5-1863 Geert Karp, geb. Uithuizermeeden 5-4-1839 (zoon van Freerk Geerts Karp en Antje Alberts Pruim, dagloners), kleermaker, overl. 't Zandt 13-6-1869, tr. (2) Uithuizermeeden 15-3-1871 Harm Nieuwendijk, geb. Uithuizermeeden 28-9-1833 (zoon van landbouwer Hindrik Harms Nieuwendijk en van Geertruit Wolters Hartman), boerenknecht, dagloner.

28g. Pieter Dijk, geb. Uithuizermeeden 25-1-1843, smid, zonder beroep, tr. Uithuizermeeden 2-6-1881 Janna Berghuis, geb. Uithuizermeeden 20-7-1841 (dochter van Jan Pieters Berghuis en Hilje van der Hoek).

 

29b. Jantje Kat, geb. Usquert 8-12-1840, overl. Spring Lake, Michigan (VS) 17-3-1914, tr. (1) Uithuizermeeden 13-3-1867 Petrus Kruizinga, geb. Kolhol 20-7-1842 (zoon van dagloner Jan Pieters Kruizinga en van Aaltje Klaassens Danhof), overl. Kalamazoo, Michigan (VS) 8-5-1889, tr. (2) Spring Lake, Michigan (VS) 20-3-1890 Hiram Bulthuis/Bolthouse, geb. in Nederland 6-1849, overl. Spring Lake, Michigan (VS) 8-10-1913. Waarschijnlijk is dit Harm Bulthuis, geb. Usquert 29-7-1849 (zoon van dagloner Jan Harms Bulthuis en Jantje Pauwels Kweekman, die in 1867 emigreerden vanuit Usquert naar Noord-Amerika).

029c

 

 

29c. Jan/John Kat(t), geb. Uithuizermeeden 31-12-1842, zaagmuldersknecht (hij verloor in 1872 een arm in de zaagmolen waar hij werkte; begon in 1880 een 'food store'), winkelier, landbouwer, overl. Spring Lake, Michigan (VS) 6-12-1907, tr. Ferrysburg, Michigan (VS) 28-9-1869 Stijntje Wierenga, geb. Kloosterburen 28-5-1849, overl. Spring Lake, Michigan (VS) 28-11-1919.

 

 

029d

 

 

29d. Weike Kat, geb. Uithuizermeeden 14-9-1844, overl. Uithuizermeeden 10-12-1896, begr. Uithuizermeeden, tr. Uithuizermeeden 20-5-1865 Pieter Jonker, geb. Uithuizermeeden 18-11-1838 (zoon van Klaas Hendriks Jonker, dagloner, en van Klaaske Jans van der Muil), boerenknecht, dagloner, overl. Uithuizermeeden 4-6-1901, begr. Uithuizermeeden.

 

 

29e. Hendrik Kat, geb. Uithuizen 5-9-1846, overl. Uithuizermeeden 17-7-1857.

29f. Hilje Kat, geb. Uithuizen 24-4-1850, overl. Muskegon, Michigan (VS) 5-9-1891, tr. Klaas/Nickolas Grefe/Greve, geb. ’t Zandt 27-9-1853 (zoon van dagloners Jobst Herman(n) Gräve/Grefe en Et(t)je Folcherts van Zanten), boerenknecht, overl. Muskegon, Michigan (VS) 23-6-1913.

29g. Trijntje Kat, geb. Uithuizen 23-8-1852, overl. Holland Twp., Michigan (VS) 6-3-1922, tr. Spring Lake, Michigan (VS) 28-12-1872 Jacob/Jakob Achterhof, geb. Westernieland 24-5-1845 (zoon van dagloner Willem Jakobs Achterhof en van Janna Pieters Buikema), overl. Holland Twp., Michigan (VS) 5-12-1921.

 

029h

29h. Hindrikje/Henrietta Kat, geb. Uithuizermeeden 16-7-1857, overl. Muskegon, Michigan (VS) 10-10-1940, tr. Ferrysburg, Michigan (VS) 16-11-1875 Folchert/Folgert/Folkert Grefe/Greve (kinderen heetten Grevel), geb. ‘t Zandt 14-3-1850 (zoon van dagloners Jobst Herman(n) Gräve/Grefe en Et(t)je Folcherts van Zanten), overl. Muskegon, Michigan 6-8-1937.

 

29i. Egbertje/Abby Kat(t), geb. Uithuizermeeden 10-10-1859, overl. Ferrysburg, Michigan (VS) 1942, tr. Spring Lake, Michigan (VS) 1879 Luitje/Luitze/Louis Nienhuis, geb. Uithuizermeeden 27-4-1854 (zoon van dagloner Jan Nienhuis en Dieuwerke de Bruin), boer, overl. Ferrysburg, Michigan (VS) 1934.

 

 

03103030. Theodoricus Knapper, geb. Noordbroek 17-10-1836, boerenknecht, arbeider, loper, oliemulder(sknecht), overl. Groningen 1-2-1922, begr. Groningen (Zuiderbegraafplaats),

 

ondertr./tr. Hoogkerk/Sappemeer 30-10/26-11-1864

 

31. Berendje Reinders, geb. Nieuwendam 8-4-1839, 'zonder beroep', overl. Groningen

3-2-1922, begr. Groningen (Zuiderbegraafplaats).

 

 

30a. Jan Knapper, geb. Noordbroek 23-2-1821, overl. Noordbroek 28-11-1821.

30b. Jan Knapper, geb. Noordbroek 26-12-1822, overl. Noordbroek 29-9-1830.

30c. Anje Knapper, geb. Noordbroek 26-11-1825, dienstmeid, 'zonder beroep', overl. Noordbroek 30-1-1907, tr. Noordbroek 21-5-1852 Berend Harms Hartman, geb. Siddeburen 19-12-1827 (zoon van dagloners Harm Willems Hartman en Anje Berends Vrugt/Dijkgast), boerenknecht, arbeider, overl. Noordbroek 30-8-1903.

30d. Egbert Knapper, geb. Noordbroek 22-3-1830, touwslagersknecht, tolgaarder, dienstknecht, arbeider, dagloner, overl. Zuidbroek 21-12-1882, tr. (1) Winschoten 2-5-1861 Antje Kerkstra, geb. Muntendam 23-2-1832 (dochter van arbeider, zaagmolenaarsknecht Aaltje Luitjes Kerkstra en van Geertruid Jans Dop), dienstmeid, 'zonder beroep', overl. Noordbroek 22-5-1876, tr. (2) Hoogezand 14-12-1867 Annegien Koerts, geb. Kalkwijk 12-1-1836 (dochter van Jakob Koerts, wever, en van Annegien Pieters Medema), dienstmeid, overl. Zuidbroek 17-9-1873, tr. (3) Zuidbroek 15-5-1875 Sietske Broekema, geb. Sappemeer 16-8-1827 (dochter van Tjapke Sietses Broekema en Grietje Karssiens, weduwe van Jan Hartman), arbeidster, 'zonder beroep', overl. Zuidbroek 30-6-1894.

30e. Jan Knapper, geb. Noordbroek 29-11-1833, buitenvaarder, schippersknecht binnengaats, overl. Groningen (aan de wal bij het kleine poortje, R 128) 5-11-1868, signalement: lengte 1 El 6 Pm 9 Dm 2 St, aangezigt rond, voorhoofd rond, oogen blaauw, neus gewoon, mond idem, kin rond, haar bruin, wenkbraauwen idem, geen merkbare teekenen, ondertr./tr. Noordbroek 22-9/4-10-1860 Kunnechien Egberts Deiter, geb. Noordbroek 21-7-1831 (dochter van Egbert Jans Deiter (61b), barbier, knoopmaker, en van Hillechien Harms Rogaar), naaister, werkvrouw, overl. Noordbroek 11-7-1883.

 

31b. Trijntje Reinders, geb. Nieuwendam 30-3-1840, overl. Nieuwendam 6-8-1842 (geb. en overl.: aangiftedata).

31c. Jan Reinders, geb. Nieuwendam 19-2-1841, scheepstimmerknecht, overl. Peize 8-7-1923, tr. Hoogezand 6-6-1868 Stientje Lubbers, geb. Helpman 1-5-1839 (dochter van scheepsjager Lammert Jans Lubbers en Dievertje Jans Bronsema), dienstmeid, overl. Hoogkerk 10-1-1889.

31d. Harmannus Reinders, geb. Nieuwendam 21-10-1843, scheepstimmerknecht/-man, overl. Waterhuizen 1-9-1914, tr. Noorddijk 18-11-1870 Hinderika Bronsema, geb. Engelbert 19-3-1843 (dochter van landgebruiker Willem Klaassens Bronsema, en van Elsien Fokkes Warnders, 'zonder beroep'), dienstmeid, overl. Peize 25-10-1917.

31e. Trijntje Reinders, geb. Nieuwendam 21-2-1846, dienstmeid, overl. Hoogezand 15-3-1921, tr. Hoogezand 6-6-1868 Jan Honebecke, geb. Westerbroek 13-6-1831 (zoon van arbeider Herman Heinrich Rudolph Honebecke en van arbeidster Geesje Willems van der Woude), boerenknecht, arbeider, overl. Foxhol 20-2-1880.

31f. Tallegien Reinders, geb. Hoogezand 25-10-1848, dienstmeid, koopvrouw, overl. Sappemeer 8-4-1928, tr. Hoogezand 19-5-1877 Aaldrik Jager, geb. Hoogezand 2-6-1846 (zoon van timmerman Jan Aaldriks Jager en Saartje van Diepen), timmerman, overl. Sappemeer 14-12-1891.

31g. Saartje Reinders, geb. Hoogezand 21-1-1852, dienstmeid, 'zonder beroep', overl. Westerbroek 1-3-1937, tr. (1) Hoogezand 22-5-1876 Luitje Blaauw, geb. Westerbroek 2-7-1852 (zoon van Jan Blaauw en Geertje de Groot), scheepstimmerknecht, overl. Waterhuizen 3-6-1887, tr. (2) Noorddijk 16-4-1892 Jurrien Beugel, geb. Martenshoek 4-5-1856 (zoon van Jan Jurriens Beugel, arbeider, scheepstimmerknecht en van Trijntje Settelaar), arbeider, herbergier, overl. Westerbroek 12-1-1938.

 

Generatie VI

 

56. Derk Willems Dijk, geb./ged. Uithuizermeeden 16-8/5-9-1802, dagloner, boerenknecht, slager, agent van politie, veldwachter, overl. Uithuizermeeden 12-5-1890,

tr. Uithuizermeeden 8-12-1827

57. Tjaak(t)je Freerks Boekelo, ged. Westerdijkshorn 11-11-1798, 'zonder beroep', overl. Uithuizermeeden 17-9-1869.

 

56b. Roelf Willems Dijk, geb./ged. Uithuizermeeden 25-9/6-10-1805, kleermakersknecht, kleermaker, overl. Uithuizermeeden 14-9-1870, tr. (1) Uithuizermeeden 8-5-1830 Anje Pieters Vos, geb. Katmis (Holwierde) 1-9-1808, ged. Bierum 9-10-1808 (dochter van dagloner Pieter Bartelts Vos en Elijsabeth/Lijsebeth Hindriks Hekema), boerenmeid, 'zonder beroep', overl. Uithuizermeeden (huis nr. 34) 14-6-1838, tr. (2) Uithuizermeeden 20-5-1840 Jantje Willems Griede, geb. Uithuizermeeden 11-12-1819 (dochter van korenschipper/landbouwer Willem Jans Greede en van Grietje Hendriks Tillema, weduwe van Jan Cornelis Bos), 'zonder beroep', overl. Uithuizermeeden 23-4-1845, tr. (3) Uithuizermeeden 16-5-1846 Anje Jans Wierenga/Wieringa, geb. Zandeweer 4-2-1820 (dochter van dagloners Jan Jans Wieringa en Hilje Alberts Tillema), overl. Uithuizermeeden 8-12-1905.

56c. Geeske Willems Dijk, geb./ged. Uithuizermeeden 21-4/15-5-1808, overl. Uithuizermeeden 7-4-1817.

56d. Wobge/Wopke Willems Dijk, geb./ged. Uithuizermeeden 29-11/9-12-1810, 'zonder beroep', schoenmakersche, overl. Uithuizermeeden 6-3-1846, tr. Uithuizermeeden 13-2-1841 Alje Jakobs Boelema, geb. Uithuizermeeden 26-10-1811 (zoon van schoenmaker Jakob Aljes Boelema en van dagloonster Anje Kornelis Keiser/Keizer), kannonnier, schoenmaker, overl. Uithuizermeeden 3-2-1883.

56e. Pieter Willems Dijk, geb. Uithuizermeeden (huis nr. 35) 2-6-1813, overl. Uithuizermeeden (idem) 6-11-1813 .

56f. Anna Willems Dijk, geb. Uithuizermeeden (huis nr. 35) 21-11-1814, 'zonder beroep', overl. Uithuizermeeden 22-4-1896, tr. Uithuizermeeden 13-12-1834 Folkert Jans Kruizinga, geb. Uithuizermeeden (zoon van Jan Folkerts Kruizinga, tuinier, dagloner, en van Martje Jans Wagenaar) 9-1-1814, boerenknecht, dagloner, overl. Uithuizermeeden 7-6-1865.

56g. Geeske Willems Dijk, geb. Uithuizermeeden (huis nr. 35) 15-7-1817, 'zonder beroep', overl. Oudeschip 7-11-1890, tr. Uithuizermeeden 24-11-1841 Gerrit Klasen Pieterman, geb. Uithuizermeeden 20-9-1819 (zoon van Klaas Gerrits Pieterman, dagloner, en van Jantje Edzes), boerenknecht, overl. Oudeschip 27-4-1900.

56h. Martha Willems Dijk, geb. Uithuizermeeden 13-9-1819, dagloonster, overl. Wyoming Township, Michigan (VS) 1-3-1899, tr. (1) Uithuizermeeden 16-5-1846 Klaas Siemens Kooi, geb. Garsthuizen 9-12-1821, dagloner, boerenknecht, overl. Uithuizermeeden 11-4-1859 (zoon. van Sijmen Roelfs Kooi (113i), boerenarbeider, en van Antje Pieters Hof(f)), tr. (2) Uithuizermeeden 27-6-1860 Hindrik Jakobs Baar, geb. Uithuizermeeden 3-2-1823 (zoon van Jakob Hindriks Baar en Fenje Heines Kooi, weduwnaar Grietje Willems Oosterhuis), tolgaarder, dagloner, overl. Uithuizermeeden 7-5-1864, tr. (3) Uithuizermeeden 25-3-1865 Edze Pieterman, geb. Uithuizermeeden 28-8-1827 (zoon van Klaas Gerrits Pieterman en van Jantje Edzes van den Berg, dagloners), dagloner, arbeider (“laborer”), overl. Grand Rapids, Michigan (VS) 17-6-1886, begr. Grand Rapids, Michigan (VS) (Fulton Street Cemetery). Edze Pieterman emigreerde met vrouw en 4 kinderen in 1881 vanuit Uithuizermeeden naar Grand Rapids in de VS.

 

57a. Hendrik Freerks Boekelo (in de VS: Henry Boekeloo/Buckalew), geb./ged. Westerdijkshorn 3/29-11-1795, boerenknecht, 'muldersknegt', oliemuldersknecht, schilder?, slager, boer, overl. Kalamazoo, Michigan 26-7-1868, begr. Kalamazoo, Michigan (VS) (Riverside Cemetery), signalement: Lengte 5 Vt 5½ Dm; Aangezigt rond; Voorhoofd rond; Ogen blauw; Neus klein; mond klein; Kin rond; Haren blond; Wenkbrauwen blond; Merkbare Teekenen geene; tr. Middelstum 17-9-1817 Anje Jacobs (in de VS: Anna) Slager (aanvankelijk Houwer), geb. Middelstum 7-7-1796 (dochter van Jakob Klases Houwer en Neeltje Hendriks), boerenmeid, overl. Kalamazoo, Michigan (VS) 18-9-1875, begr. Kalamazoo, Michigan (VS) (Riverside Cemetery).

57b. Eisse Freerks Boekelo, geb./ged. Westerdijkshorn 24/29-1-1797, 'olyslagersknegt', dagloner, 'boereknegt', landarbeider, overl. Rottum 30-11-1846, signalement: Lengte 5 Vt 5½ Dm; aangezicht ovaal; voorhoofd rond; ogen blauw; haren en wenkbrauwen blond; neus en mond matig ontwikkeld; kin rond; geen merkbare tekenen; tr. Middelstum 29-10-1817 Gerritje Roelfs Kooi, geb. 28-1-1799, ged. Stitswerd 3-3-1799 (dochter van Roelf Cornelis en Martje Gerrits), dagloonster, naaister, overl. Rottum 30-7-1862.

57d. Ate Freerks Boekelo, geb. Westerdijkshorn 10-1800, ged. Westerdijkshorn 23-11-1800, vleeshouwer, overl. Middelstum 3-1-1866 tr. (1) Middelstum 3-6-1836 Eltje Ennes Zuidema, geb. Den Andel 13-11-1809, ged. Den Andel 17-12-1809 (dochter van dagloners Enne Roelfs Zuidema en Trijntje Louwes Werkman), overl. Middelstum 28-4-1838, tr. (2) Middelstum 12-6-1840 Grietje Ennes Zuidema, geb. Den Andel 2-11-1806, ged. Den Andel 30-11-1806 (weduwe van van Harm Jans Rijzinga, kleermaker, zuster van Ates eerste vrouw), overl. Middelstum 21-11-1878.

57e. Jacob Freerks Boekelo, geb./ged. Westerdijkshorn 24-10/7-11-1802, militair, dagloner, overl. Middelstum 1-2-1867, signalement: Lengte 1 El 6 Pm 1 Dm; aangezicht ovaal; voorhoofd rond; ogen blauw; haren en wenkbrauwen bruin; neus matig ontwikkeld; mond klein; kin rond; tr. Middelstum 10-3-1821 Fenna Hendriks Scharphorn, geb. Zandeweer 30-12-1797, ged. Zandeweer 21-1-1798 (dochter van Hendrik Jacobs en Jantje Douwes), boeremeid, overl. Middelstum 11-10-1867.

57f. Egbert Freerks Boekelo, geb./ged. Westerdijkshorn 26-1/24-2-1805, boerenknecht, slachter, overl. Oosternieland 17-3-1834, tr. Uithuizermeeden 15-6-1833 Harmanna Harms Doornbos, geb. Appingedam 16-4-1811 (dochter van schipper Harm Jacobs Doornbos en Harmanna Einjes Bremer). Harmanna tr. (2) Uithuizermeeden 8-8-1835 kuiper Jan Hindriks Tempel.

57g. Reind Freerks Boekelo, geb./ged. Westerdijkshorn 28-5/26-6-1807, dagloner, slachter, overl. Uithuizermeeden 6-11-1849, tr. Kantens 6-6-1835 Pieterke Jans van den Berg, geb. Zandeweer 27-2-1807 (dochter van Jan Jans van den Berg, commissionair, en van Anje Reinders Vondeling), overl. Uithuizermeeden 19-8-1849.

57h. Derk Freerks Boekelo, geb./ged. Westerdijkshorn 6/24-5-1810, militair, overl. Maastricht 19-7-1832.

57i. Aaltje Freerks Boekelo, geb. Middelstum 7-9-1813, boerenmeid, tr. Kantens 10-8-1833 Pieter Joosten Boersema, ged. Uithuizermeeden 24-1-1802 (zoon van landbouwer Joost Harms Boersema en van Trijntje Harms Groenendaal), overl. Kalamazoo, Michigan (VS) 2-1-1879, begr. Kalamazoo, Michigan (VS) (Freeland Cemetery, begraafplaats voor 'paupers').

 

58. Heere Jans Kat, geb. Leermens 5-4-1816, dagloner, boerenknecht, overl. Spring Lake, Michigan (VS) 23-5-1884,

tr. Uithuizen 26-1-1839

59. Jantje Berends Kampen/Kamping, geb. Rottum 28-12-1819, dagloonster, 'zonder beroep', overl. Spring Lake, Michigan (VS) 16-2-1912, tr. (2) Ferrysburg, Michigan (VS) 1886 Jan Butt, overl. tussen 1887 en 1890, tr. (3) Grand Haven, Michigan (VS) 1899 Johannes Verplanke (“Johannus Verplank” tr. Grand Haven, Ottawa, Michigan 7-2-1889 Jantje/Jentje Bend Kauf Bult, deze was zoon van Jost J Verplank en Paternella J van Dyk, waarschijnlijk waren dit arbeiders/dagloners Joos(t) Jansen Verplanke en Jacomijntje/Jacomina Pieternella van Dijk(e), die woonden in Sint Philipsland in Zeeuws Vlaanderen).

Heere en Jantje zijn vanuit Uithuizermeeden in 1873 geëmigreerd naar de VS.

 

Uit het eerste huwelijk van Jan Harms Kat:

58-1. Aafke Jans Kat, ged. Bierum 4-3-1787, dagloonster, overl. Uithuizermeeden (huis nr. 285) 25-12-1841, tr. kerk Uithuizermeeden 12-11-1809 Jakob Hindriks Kuikenga, ged.Pieterburen 19-8-1781 (zoon van Jacob Hindriks en Trijnje Tonnis), overl. Uithuizermeeden 18-3-1829.

58-2. Jan Jans Kat, ged. Bierum 9-8-1789, boerenknecht, overl. Leermens (huis nr. 23) 22-11-1826.

58-3. Eitje/Grietje Jans Kat, ged. Bierum 23-10-1791, overl. Uithuizermeeden 6-12-1820, tr. Uithuizermeeden 7-6-1816 Bene Hindriks Baar, ged. Uithuizermeeden 10-1-1796 (zoon van Hindrik Benes en Grietje Simens), dagloner, overl. Uithuizermeeden 30-10-1865; hij tr. (2) Alberdina Jans Kat (58-6) en (3) Hilje Willems Brontsema (58-7).

58-4. Harm Jans Kat, ged. Bierum 28-6-1794, dagloner, overl. Uithuizermeeden (huis nr. 8) 28-7-1827, tr. (1) Uithuizermeeden 19-9-1818 Aaltje Okkes Dobbe, ged. Uithuizen 14-2-1796 (dochter van Okke Jans en Jantje Heines), overl. Uithuizermeeden 9-12-1847. Aaltje tr. (2) Uithuizermeeden dagloner Hindrik Benes Baar, weduwnaar van Fenje Heines Kooi.

58-5. Albertje Jans Kat, ged. Bierum 17-9-1797.

58-6. Alberdina Jans Kat, ged. Bierum 25-12-1799, dienstmeid, dagloonster, overl. Uithuizermeeden (huis nr. 93) 9-5-1828, tr. Uithuizermeeden 20-10-1821 Bene Hindriks Baar, ged. Uithuizermeeden 10-1-1796 (zoon van Hindrik Benes en Grietje Simens, weduwnaar van Eitje/Grietje Jans Kat (58-3)), dagloner, overl. Uithuizermeeden 30-10-1865. Hij tr. (3) Hilje Willems Brontsema (58-7).

 

Uit het eerste huwelijk van Jantje Heeres van der Ploeg:

58-7. Hilje Willems Brontsema, geb. ’t Zandt 5-2-1811, ‘zonder beroep’, tr. (1) Uithuizermeeden 4-5-1832 Bene Hindriks Baar, ged. Uithuizermeeden 10-1-1796 (zoon van Hindrik Benes en Grietje Simens, weduwnaar van Eitje/Grietje (58-3) en van Alberdina Jans Kat (58-6)), dagloner, overl. Uithuizermeeden 30-10-1865, tr. (2) Ferrysburg, Michigan (VS) 28-12-1877 Cornelius Zwart, geb. in Nederland 1804, arbeider.

 

58b. Grietje Jans Kat, geb. Leermens 5-6-1818, overl Leermens (huis nr. 23) 21-6-1820.

 

59a. Bouke Berends Kampen, geb. Rottum 6-1818 (akte 9-6), overl. Zandeweer 18-2-1828.

 

Uit het huwelijk van Berend Jans Kampen:

59-1. Arend Berends Kampen, geb. Zandeweer (huis nr. 8) 29-10-1820, boerenknecht, dagloner, overl. Zandeweer 16-11-1874, tr. Uithuizermeeden 30-5-1845 Martje Luitjens Sikkinga, geb. Uithuizermeeden 1-3-1818 (dochter van Luitjen Harms Sikkenga, dagloner en slachter, en van Bouke Jakobs, dagloonster), boerenmeid, 'zonder beroep', overl. Zandeweer 13-4-1894.

59-2. Jan Berends Kampen, geb. Zandeweer 24-1-1823, dienstknecht, tuinier, overl. Zandeweer 16-3-1883, tr. Usquert 22-5-1869 Geertje Elema, geb. Warffum 10-3-1841 (dochter van Berend Reinders Elema en Geertje Jans van der Steeg), dienstmeid, 'zonder beroep', overl. Zandeweer 17-6-1895.

59-3. Willem Luidens Berends Kampen, geb. Zandeweer 21-12-1827, milicien plaatsvervanger, overl. Leeuwarden 3-9-1863.

59-4. Beene Berends Kampen, geb. Zandeweer 15-2-1831, overl. Zandeweer (huis nr. 29) 5-2-1832.

59-5. Beene Berends Kampen, geb. Zandeweer 11-10-1833, boerenknecht, overl. Zandeweer 19-4-1851.

 

Uit de verhouding van Berend Jans Kampen met Martje Alberts Dijkema:

59-6. Albert Berends Kampen/Dijkema, geb. Zandeweer (huis nr. 29) 4-8-1840, soldaat in de derde kompagnie van het tweede bataillon des eersten regiments infanterie, overl. Grave 26-6-1861.

 

Uit het huwelijk van Anje Jans:

59-1. Egbertje van Akkeren, geb. Uithuizen 13-10-1832, overl. Kantens 21-3-1917, tr. Uithuizen 19-11-1859 Tiemen Blok, geb. Uithuizen 2-3-1831 (zoon van Willem Jans Blok en Grietje Arends Arkema), overl. Kantens 21-5-1897.

59-2. Jan Hendriks van Akkeren, geb. Uithuizen 4-2-1836,

overl. Uithuizen 6-2-1836.

59-3. Jan van Akkeren, geb. Uithuizen 1841, dagloner, overl. Uithuizen 15-2-1877, tr. Uithuizen 7-10-1865 Aafke Visser, geb. Usquert 1844 (dochter van dagloners Tonnis Berends Visser en Grietje Jacobs Werkman), dagloonster, overl. Groningen 21-1-1921. Aafke Visser tr. (2) Groningen 30-8-1879 Johannes Douwma en (3) Groningen 28-6-1885 Hendrik Broekmans.

 

60. Berend Jans Knapper, geb./ged. Noordbroek 6/24-8-1783, arbeider, dagloner, boereknegt, overl. Noordbroek 6-9-1843,

tr. Noordbroek 20-5-1819

61. Kunje/Kunnechien Jans Daiter(d)/Deiter(t), geb./ged. Noordbroek 6/17-4-1797 dienstmeid, arbeidster, dagloonster, overl. Noordbroek 12-2-1878.

 

60a. Anje Jans, geb./ged. Noordbroek 9/14-5-1769.

60b. Anje Jans, geb./ged. Noordbroek 28-8/2-9-1770.

60c. Grietje Jans, geb./ged. Noordbroek 23-1/6-2-1774.

60d. Hindrik Jans Knapper, geb./ged. Noordbroek 5/20-10-1776, arbeider, overl./begr. Zuidbroek 13/18-2-1812 tr. kerk Noordbroek 23-5-1802 Tallechien/Tallegjen/Tallina Hindriks Oostland, geb. Noordbroek 3-11-1780 (contr.; dochter van dagloner Hindrik Jans Oostland en van Jantje Enjes Dalman), werkvrouw, overl. Veendam (Westerdiep) 29-12-1862 (contr.). Tallechien tr. (2) Noordbroek 18-5-1815 Gosse Wolters Kroon, schipper (contr.).

60e. Gerriet/Gerrijt Jans Knapper, geb./ged. Noordbroek 9/16-3-1780, dagloner, arbeider, overl. (contr.) Noordbroek 29-9-1846, tr. (contr.) Noordbroek 19-5-1805 Aaltje Kla(as)sens Holtjer, geb. Noordbroek 9-10-1783 (contr.; dochter van Klaas Ebels Holtjer en Renske Meertens), daglonersche, wolkamster, arbeidster, overl. Noordbroek 10-1-1847 (contr.).

 

Uit het eerste huwelijk van Jan Jurriens Deiter:

61-1. Egbert Jans Deiter, geb./ged. Noordbroek 28-7/7-8-1774, ‘zonder beroep’, overl. Zuidbroek (huis nr. 39) 3-9-1835, tr. kerk Noordbroek 10-1-1796 Anna Reinders Atzema, ged. Noordbroek 1-1-1760 (dochter van Rei(j)nder Atsema en Christina/Krijstijna Vischwat/Viswats), ‘zonder beroep’, overl. Zuidbroek (huis nr. 67) 28-8-1826.

 

Uit het eerste huwelijk van Anje Egberts:

61-2. Grietje Jans, geb./ged. Noordbroek 12/19-9-1784.

61-3. Abel Jans, geb./ged. Noordbroek 6/16-10-1785.

61-4. Abel Jans Smid/Smit, geb./ged. Noordbroek 8/17-12-1786, knoopmaker, tapper, barbier, overl. Zuidbroek 30-8-1872, tr. (1) Noordbroek 23-9-1813 Be(e)rendje/Berentje Jans Kok, ged. Noordbroek 9-7-1787 (dochter van timmerman Jan Nannes Kok en werkvrouw Eim(p)t Hilkes), werkvrouw, overl. Zuidbroek 1-7-1836, tr. (2) Zuidbroek 25-1-1838 Sara Engels geb./ged. Uiterburen/Zuidbroek 4/23-1-1810 (contr.; dochter van Willem Engels en Hindriktje Melles Bosscher), overl. Zuidbroek 19-2-1843, tr. (3) Zuidbroek 11-1-1844 Fenna/Fennechien Lourens Otten, ged. Nieuwe Pekela 3-9-1797 (contr.; dochter van Lourens Otten en Grietje Hermans Poker), dienstmeid, overl. Zuidbroek 19-12-1859.

61-5. Jan Jans Smit, geb./ged. Noordbroek 3/23-11-1794, knoopmaker, barbier, overl. Wildervank (A 91) 5-5-1870, tr. Zuidbroek 17-12-1815 Fokkien/Foktje Doedes van (der) Wijk, geb./ged. Zuidbroek 11/20-5-1787 (contr.; dochter van schipper Doedo Ti(j)mons van der Wijk en van Hindrikje/Hindriktjen Deddes), dienstmeid, overl. Wildervank (wijk A) 10-12-1885.

 

61b. Egbert Jans Deiter, geb. Noordbroek 28-2-1801 (contr.), knoopmaker, barbier, overl. Noordbroek 2-1-1870, tr. Noordbroek 3-6-1825 Hillechien Harms Rogaar, ged. Veendam 20-5-1797 (dochter van Harm Derks Rogaar, scheepsbouwer, en van Aagtje Hindriks Klompien), overl. Noordbroek 22-5-1874.

 

62. Albert Harmannus Reinders, geb./ged. Kropswolde 15/29-1-1809, stelmakersknecht, scheepstimmerman, hellingknecht, overl. Engelbert 17-9-1879,

tr. Hoogezand 1-12-1838

63. Maria/Marijke/Mareike Smit, geb./ged. (Ev. Luthers) Martenshoek/Sappemeer 20-2/10-3-1812, dienstmeid, 'zonder beroep', overl. Westerbroek 10-4-1905.

 

Uit het eerste huwelijk van Harmannus Reinders:

62-1. Tallegje Harmannus Reinders, ged. Kropswolde 3-6-1798.

62-2. Willem Harmannus Reinders, ged. Kropswolde 30-6-1799, overl. (contr.) Wildervank 31-5-1823.

62-3. Stijntje Harmannus Reinders, ged. Kropswolde 26-12-1800.

 

62a. Tallechien/Tallegien Harmannus/Hermannus Reinders, geb./ged. Kropswolde 14/21-4-1805, overl. Wildervank 7-11-1884, tr. Slochteren 23-2-1833 Hendrik Jacobs Petter, geb. Giethoorn 6-3-1808 (zoon van landbouwer Jacob Harms Petter, en van Geesje Jans Haze), landbouwer, overl. Wildervank 30-1-1894.

62b. Jan Harmannus Reinders, geb./ged. Kropswolde 16/28-6-1807, stelmaker(sknecht), signalement: lengte 1.712 m., aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus en mond ordinair, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin, geen 'merkbare teekenen'; uit hoofde van 'ligchaamsgebreken' vrijgesteld van de Nationale Militie; wagenmaker, overl. Foxhol 28-1-1877, tr. Haren 1-9-1831 Annegien Pieters Bakema, geb. Euvelgunne, ged. Groningen 11-5-1806 (dochter van landbouwer Pieter Jans Bakema, en van Annegien Reinders), overl. Foxhol 28-2-1873.

 

63a. Coenraad Jans Smith, ged. (Ev. Luthers) Sappemeer 10-10-1802, schoenmaker, overl. Stadskanaal 24-11-1879, tr. Gasselte 14-11-1828 Reina Grave(r), geb. Nieuwe Pekela 1805/'06 (dochter van Stade Reintjes en Mientje Klaassens te Pekela), 'zonder beroep', overl. Stadskanaal 3-3-1879.

63b. Arend/Arent Jans Smith, geb. 3-8-1805, ged. (Ev. Luthers) Sappemeer 18-8-1805, dienstknecht, hovenier, signalement: Lengte 1 El 7 Pm 6 Dm 4 Str; Aangezigt rond; Voorhoofd idem; Oogen blaauw; Neus ordinair; Mond klein; Kin spits; Haar blond; Wenkbraauwen idem; Merkbare Teekenen geene; tr. Leek 17-5-1829 Geertjen/Grietje Hendriks de Boer, geb./ged. Stroobos/Doezum 12-2/3-4-1803, (dochter van Hendrik de Boer, commies, en van Grietje Leen), dienstmeid, ‘zonder beroep’ (1880), overl. Zuidhorn 11-1-1880.

63c. Anna Margreta Jans Smith, geb. 4-12-1808, ged. (Ev. Luthers) Sappemeer 8-10-1809, dienstmeid, tr. Hoogezand 20-10-1838 Abraham Roelfs Venema, geb./ged. Windeweer 30-11/14-12-1806 (zoon van Roelof Abrahams Venema, doodgraver, en van Grietje Harms Maathuis), boerenknecht.

63d. Zaartje Jans Smit, geb. 22-6-180?, ged. (Ev. Luthers) Sappemeer 13-7.

63e. Catharina/Trijntje Jans Smit, geb./ged. (Ev. Luthers) Martenshoek/Sappemeer 20-2/10-3-1812, tr. Hoogezand 12-5-1842 Henderikus Pieters, geb. Norg 15-2-1813 (zoon van Jan Henderikus Pieters?).

 

Generatie VII

 

112. Willem Pieters Dijk, geb. Uithuizermeeden, ged. Uithuizermeeden 22-11-1772, kleermaker, overl. Uithuizermeeden (huis nr. 35) 3-2-1824,

tr. kerk Uithuizermeeden 21-6-1801

113. Anje Roelfs Kooi, geb. Uithuizermeeden, ged. Uithuizermeeden 1-10-1779, 'zonder beroep', overl. Uithuizermeeden (huis nr. 35) 23-1-1842.

 

112b. Derk Pieters Dijk, ged. Uithuizermeeden 7-2-1779.

 

113a. Margje/Martje Roelfs Kooi, ged. Uithuizermeeden 1-9-1765, tappersche, overl. Zandeweer (huis nr. 1) 12-12-1836, tr. kerk Oldenzijl 17-5-1789 Menne Jacobs Maarhuis, ged. 't Zandt 9-2-1765 (zoon van Jacob Mennes en Trijnje Simens), tapper, overl. Zandeweer (huis nr. 51) 2-11-1846.

113b. Venje/Fenje Roelfs Kooi, ged. Uithuizermeeden 7-2-1768, overl. Usquert 13-5-1846, ondertr. Uithuizermeeden 28-10-1796, tr. kerk Rottum 20-11-1796 Pieter Jakobs Doornbos, ged. Middelbert 22-11-1767 (zoon van Jacob Klaassens Doornbos en Itje Pieters), dagloner, overl. Usquert (huis nr. 132) 19-9-1826.

113c. Hilje Roelfs, ged. Uithuizermeeden 10-3-1769.

113d. Pieter Roelfs Kooi, ged. Uithuizermeeden 20-1-1771, landbouwer, overl. Uithuizermeeden (huis nr. 203) 23-3-1849, tr. kerk Uithuizermeeden 16-1-1803 Sypke Jans Sier(t)sema, geb. Uithuizermeeden 15-12-1774 (Doopsgezind, dochter van Jan Sierts en Martje Lubberts), landbouwersche, overl. Uithuizermeeden 25-1-1853.

113e. Heine Roelfs Kooi, ged. Uithuizermeeden 9-8-1772, dagloner, overl. Uithuizermeeden 31-1-1842, tr. kerk Uithuizermeeden 22-7-1798 Geertje Jacobs, ged. Warffum 31-1-1773 (dochter van Jacob Reinders en Sara Jacobs), overl. Uithuizermeeden (huis nr. 66) 14-4-1838.

113f. Anje Roelfs, ged. Uithuizermeeden 14-5-1775.

113g. Klaas Roelfs Kooi, ged. Uithuizermeeden 8-12-1776, dagloner, kooiker, overl. Uithuizermeeden (huis nr. 243) 15-2-1840, tr. kerk Uithuizen 12-12-1802 Jantje Hilbrands, ged. Uithuizen 4-2-1776 (dochter van Hillebrand Jakobs en Grietje Egberts), overl. Uithuizermeeden 28-12-1841.

113i. Sijmen/Simon Roelfs Kooi, ged. Uithuizermeeden 3-2-1782, boerenarbeider, dagloner, overl. Garsthuizen 14-11-1832, tr. kerk Garsthuizen 20-5-1810 Antje Pieters Hof(f), ged. Garsthuizen 24-8-1784 (dochter van Pieter Jans Hof en Matje Pieters), 'zonder beroep', overl. Garsthuizen 22-2-1858.

113j. Aaltjen Roelfs, ged. Uithuizermeeden 19-12-1784.

113k. Brond Roelfs, ged. Uithuizermeeden 19-12-1784.

114. Freerk/Frerik Hindriks Boekelo, ged. Wetsinge 12-2-1770, dagloner, strodekker, overl. Zandeweer 6-11-1836,

tr. kerk Onderwierum 9-11-1794

115. Aafke Eisses Mulder/Kor(s), geb. Huizinge, ged. Huizinge 5-1771, daglonersche, 'zonder beroep', overl. Uithuizermeeden 27-4-1840.

 

115a. Egbert Eisses van der Molen, ‘van Middelstum’, ged. Zandeweer 23-6-1765, landbouwer, overl. Bedum (huis nr. 127) 28-3-1816, tr. hc./kerk Middelstum 11/13-5-1798 Bou(c/w)ke Sikkes Woest, ‘van Middelstum’, ged. Warffum 20-11-1774 (dochter van Sicce/Sikke Pieters en Jantje Jans Woest), landbouwersche, overl. Stitswerd 18-6-1849. Bouke tr. (2) Bedum 24-4-1818 landbouwer Pieter Willems ter Maat / Termaat.

115b. Peterke Eisses, ged. Huizinge 14-2-1768.

115c. Reint Eisses, ged. Huizinge 10-9-1769, tr. kerk Zandeweer 4-12-1796 Tietje/Tietie Harms, ged. Zandeweer 4-12-1771 (dochter van Harm Geerts en Reijnou Harms).

115e. Cornellis Eisses, ged. Huizinge 2-5-1775.

 

116. Jan Harms Kat, geb. Uithuizermeeden, ged. Uithuizermeeden 25-7-1762, dagloner, overl. Leermens (huis nr. 23) 5-2-1828, tr. kerk (1) Uithuizermeeden 25-7-1784 Trijntje Jans Bos, geb. 't Zandt 22-3-1765, overl. Uithuizermeeden 11-7-1808, ondertr. (2) 't Zandt ?-4-1811, tr. kerk Leermens 21-4-1811 Anje Derks (weduwe van dagloner Jan Siemens/Symens Kat), daglonersche, overl. 't Zandt 27-5-1815,

tr. (3) 't Zandt 14-8-1815

117. Jantje Heeres van der Ploeg, geb. Leermens, ged. Leermens 18-10-1778, daglonersche, werkvrouw, 'huisvrouw', overl. Leermens (huis nr. 23) 5-11-1828, tr. kerk (1) 't Zandt 24-2-1805 Willem Hilbrands (Brontsema), van 't Zandt, overl. 't Zandt 10-12-1811 (contr.).

 

116a. Trijntje Harms, ged. Uithuizermeeden 7-11-1756.

116b. Derk Harms, ged. Uithuizermeeden 27-8-1758.

116c. Geertjen Harms, ged. Uithuizermeeden 15-6-1760.

116e. Derk Harms, ged. Uithuizermeeden 30-3-1766, overl. Uithuizermeeden 16-4-1806.

116f. Aaltjen Harms, ged. Uithuizermeeden 1-7-1768.

 

Uit het tweede huwelijk van Harm(en) Derks:

116-1. Jantjen Harms, ged. Uithuizermeeden 17-4-1772, had enkele buitenechtelijke kinderen.

116-2. Harm (gedoopt als 'Harm Cornelijs') Harms, ged. Uithuizermeeden 19-2-1775.

 

117a. Otte Heeres, ged. Leermens 13-8-1775.

117b. Derk Heeres van der Ploeg, ged. Leermens 1-12-1776, tr. (contr.) ’t Zandt 21-11-1816 Jantje Jans Bolt, ged. Krewerd 13-8-1775 (dochter van Jan Hindriks en Aafke Eppes).

117d. Otte Heeres, ged. Leermens 29-10-1780.

117e. Aaltje(n) Heeres van der Laan, ged. Leermens 23-2-1782, daglonersche, arbeidersche/arbeidster, overl. Pieterzijl 17-4-1848, tr. Kollum 11-6-1812 Jan Geerts Alting, geb Sauwerd 21-11-1773 (zoon van landbouwers, dagloners Geert Geerts Alting/Niebuir en Janna Berends), dagloner, overl. Pieterzijl 26-11-1826.

117f. Otte Heeres, ged. Leermens 5-6-1785.

117g. Otte Heeres, ged. Leermens 22-5-1788.

 

118. Berent Jans Kampen, geb./ged. Eppenhuizen 31-3/6-4-1795, 'boerenknegt', dagloner, overl. Zandeweer (huis nr. 24) 19-11-1859, signalement: Lengte 5 Vt, 4ó Dm of 1 El 6 pm 9 5/10 dm; Aangezigt rond, Voorhoofd hoog, Ogen grijs, Neus spits, Mond klein, Kin rond, Haar blond, Wenkbraauwen idem, Merkbare Teekenen geene. tr. Stedum 2-12-1820 Weike Arends Baar, geb. Zandeweer, ged. Zandeweer 22-3-1795 (dochter van Arend Benes en Geertruid Roelfs), boerenmeid, had tevens een kind van Martje Alberts Dijkema, geb. 1815/’16, dienstmeid,

vóór zijn huwelijksleven had hij twee kinderen verwekt bij

119. Anje Jans Wif (bij overl. Wit), geb./ged. Rottum 20-5/12-6-1796, dienstmeid, daglonersche, arbeidersche, overl. Uithuizen 4-10-1872, ondertr. Uithuizen, tr. Usquert 27-8-1830 Hindrik Jacobs van Akkeren, geb. Uithuizen 24-8-1808, ged. Uithuizen 18-9-1808 (zoon van Jan Jacobs van Akkeren en Jantje Hendriks Huizinga) dagloner, 'boereknegt', overl. Uithuizen 12-10-1879.

 

118a. Jan Jans Campen, geb./ged. Eppenhuizen 16/24-10-1786.

118b. Knelske Jans Campen, geb./ged. Eppenhuizen 4/16-11-1788.

118c. Willem Luidens Campen/Kampen, geb./ged. Eppenhuizen 28-11/6-12-1789, bakker, commissionair, overl. Siddeburen 3-1-1850, tr. (1) Delfzijl 29-1-1819 Geertruida Cornelis Westerdijk geb./ged. Rottum 12/20-3-1796 (dochter van Cornelis Pieters en Janna Berends), overl. Appingedam 27-11-1829, tr. (2) 't Zandt 21-11-1831 Si(e) kje(n) Klaassens Jukkema, geb./ged. ’t Zandt 11-9/23-10-1808 (dochter van Klaas Fokkes Jukkema en Anje Hindriks), ‘zonder beroep’, overl. Appingedam 29-3-1842.

118d. Jacob/Jakob Jans Campen/Kampen, geb./ged. Eppenhuizen 19/23-1-1791, dagloner, overl. Eenrum 27-11-1857, tr. Stedum 9-12-1815 Ebel(t)je Jacobs Voerman, ged. Eenrum 30-8-1789 (dochter van dagloners Jacob Jans Voerman en Martje Jacobs/Jans), boeremeid, dagloonster, overl. Eenrum 6-7-1853.

118e. Aaltien Jans Campen/Kampen, geb./ged. Eppenhuizen 2/12-2-1792, tr. Kantens 30-9-1830 Derk Geugiens Kampen, ged. Stedum 6-5-1781 (zoon van dagloner Geuchijn/Geugien Derks en van Stijntien/Stijntje Eisses, weduwnaar van Anje Heines Werkman).

118f. Jacobje Campen, geb./ged. Eppenhuizen 23-8/8-9-1793.

118h. Trijntje Jans Campen, geb./ged. Eppenhuizen 22-1/5-2-1797.

118i. Martien (gedoopt als 'Martien Luidens') Campen, geb./ged. Eppenhuizen 20/29-7-1798.

 

119a. Hindrik Jans, geb./ged. Rottum 25-8/4-9-1785, overl. Rottum 22-1-1786.

119b. Trijntje/Trienje Jans Wif, geb./ged. Rottum 6/9-3-1788, boerenmeid, overl. Huizinge 14-6-1862, tr. Kornelis Onnes Werkman, ged. Huizinge 16-12-1787 (zoon van Onne Jans en arbeidster Anje Melles), boerenknecht, winkelier.

119c. Wieke/Weike Jans Wif, geb./ged. Rottum 5/14-2-1790, daglonersche, overl. Usquert 25-4-1848, tr. (1) Gerri(j)t Sierts Meijer/Meyer, ged. Kantens 28-11-1773, tr. (2) Usquert 12-6-1834 Jan Drewes Burema, ged. Usquert 4-11-1781 (zoon van Drewes Jans en Trientje Egberts, weduwnaar van Trijntje Berends Huizinga), dagloner.

119d. Ebel Jans, geb./ged. Rottum 12/21-10-1792.

119f. Hendrik/Hindrik Jans Wif, geb./ged. Rottum 28-4/16-6-1799, boerenknegt, overl. Kantens 2-5-1844, tr. Middelstum 7-8-1822 Aafke Simons/Symens Hoving, ged. Westeremden 24-12-1793 (dochter van dagloners Sijmen/Simon Derks/Dirks en Anje Tammes), dienstmeid.

 

120. Jan Hendriks/Hindriks, van Winschoten, ws. ged. Bellingwolde 12-3-1734, overl. Noordbroek 8-10-1783,

tr. kerk Noordbroek 2-3-1769

121. Trijntje Gerrits, ged. Noordbroek 7-5-1747, begr. Noordbroek 27-2-1794.

 

120a. ws. Lamine Hindriks, ged. Bellingwolde 31-5-1716.

120b. ws. Harem/Harm Hindriks Cnapper/Knapper, ged. Bellingwolde 25-9-1718, begr. Winschoten 8-5-1753, tr. kerk Zuidbroek 13-5-1742 ws. Asse/Esse Hindriks, geb. Zuidbroek 2-1-1717, ged. Zuidbroek 3-1-1717 (dochter van Hindrick Hindricks en Remcke Sibens), begr. Winschoten ('uit de Oostereinde') 1-3-1755.

120c. ws. Grietje Hindriks, ged. Bellingwolde 19-1-1721.

120d. ws. Geertruid Hindriks, ged. Bellingwolde 17-5-1722.

120e. ws. Lamina Hindriks, ged. Bellingwolde 21-5-1725.

120f. ws. Antje Hindriks, ged. Bellingwolde 28-3-1728.

120g. ws. N.N. Hindriks, ged. Oudeschans 23-9-1731.

120i. ws. Trijntje Hindriks, ged. Bellingwolde 19-3-1734 (tweeling met Jan?).

120j. ws. Geert Hindriks, ged. Bellingwolde 26-11-1737.

 

Uit het tweede huwelijk van Hindrik Hindriks Knapper:

120-1. ws. Hindrik Hindriks, ged. Winschoten 7-11-1756.

120-2. ws. Doetien Hindriks, ged. Winschoten 26-8-1759.

120-3. ws. Hindrik Knapper, ged. Winschoten 4-1-1761, begr. Winschoten 6-5-1775 ("die bij Menne Jans heeft woont" - "Arm" De vrouw van Menne Jans, Maria/Marie(ke) Klasens, was ws. een nicht van zijn moeder Marie(ke) Pieters).

 

121a. Berent Gerrits, ged. Noordbroek 12-10-1741, ondertr. Noordbroek 24-9-1769 (1e proclamatie), tr. kerk Siddeburen 22-10-1769 Jantje Julles, ged. Eexta 17-1-1745 (dochter van Julle Jans en Bieke Everts).

121b. Grietje Gerrits, ged. Noordbroek 8-3-1743, overl. Nieuwolda 20-12-1815, ondertr. (1) Noordbroek, tr. kerk Nieuwolda 21-10-1764 (contr.) Harm Meertens, uit Nieuwolda (zoon van landbouwer Meerten Harms (243b) en van Wijpke Derks), landbouwer, overl. voor 23-6-1784, tr. kerk (2) Nieuwolda 4-11-1784 Hemme/Hemmo Tjapkes, ged. Westerlee 20-11-1740 (zoon van Tjapko Tjackes en Jantien Hemmes), tr. kerk (3) Nieuwolda 1-6-1787 Derk Harms, ged. Oostwold 17-1-1746 (zoon van Harm Derks en Rentske Harms).

121c. Aaltjen/Aeltjen Gerrits, ged. Noordbroek 8-3-1743, tr. (1) kerk Noordbroek 24-5-1770 Edzo Clasens/Clazen/Klaas(s)ens, ged. Noordbroek 19-11-1747 (zoon van Claas Jacobs en Geeske Edzes), tr. (2) (contr.) hc Nieuw Scheemda 10-3-1802 Pieter Hindriks, geb./ged. Eexta 18/22-10-1741 (zoon van Hindrik Hemmes en Grietje Jans).

121d. Harm Gerrits Swart/Zwart, ged. Noordbroek 19-10-1745, overl. Noordbroek 13-1-1823, ondertr. Nieuw Scheemda 14-3-1783, tr. kerk Noordbroek 3-4-1783 Lupke Jakobs, geb. Noordbroekster Hamrik, ged. Noordbroek 26-2-1741 (dochter van Jakob Harmens en Tjakjen Bouws), overl. Noordbroek 12-1-1819.

121f. Jantjen Gerrits, ged. Noordbroek 5-1-1749.

121g. Jantjen Gerrits, ged. Noordbroek 17-1-1751, tr. kerk Noordbroek 4-4-1776 Derk Harms, van Noordbroekster Hamrik, Doopsgezind?

121h. Jan Gerrits, ged. Noordbroek 13-4-1755, tr. kerk Noordbroek 2-7-1783 Aaltie/Aaltje(n) Geerts Schepel, ged. Noordbroek 11-9-1763 (dochter van Geert Egberts en Lijsebeth Bartels).

 

122. Jan Jurriens Daiter/Deiter, geb. Nieuwe Pekela 2-2-1743 (volgens overlijdensakte), ged. Nieuwe Pekela 7-1-1746, knoopmaker, overl. Noordbroek 27-4-1833, tr. (hc) (1) Noordbroek 9-9-1773 Hilke Sikkes, (weduwe van Augustinus Ernst),

tr. hc/kerk (2) Noordbroek 17/27-3-1796

123. Anje Egberts Smit, geb./ged. Meeden 1/3-4-1763, knoopmakersche, werkvrouw, overl. Noordbroek 2-11-1827, ondertr./tr. (hc) (1) Meeden/Noordbroek 18-10/13-11-1783, tr. kerk (1) Noordbroek 13-11-1783 Jan Abels Smit, van Noordbroek (zoon van Abel Jans en Epke Abrahams), (ijzer-)smid, begr. Noordbroek 24-6-1793.

 

122a. Hindrik Jurjens, ged. Nieuwe Pekela 7-5-1741.

122b. Frau(w)ke/FrouwkeVrouke Jurriens/Jurjens Duiker, ged. Nieuwe Pekela 24-11-1743, begr. Nieuwe Pekela 20-11-1789, tr. kerk (1) Nieuwe Pekela 21-1-1770 Albert Benjamins (van Nieuw Pekela), tr. kerk/hc.12-4-1772 Hindrik Geerts Panjer (van Nieuwe Pekela, zoon van Geert Jacobs Panjer en).

122d. Egbert Jurjens Daiker, ged. Nieuwe Pekela 20-4-1749, landbouwer, begr. Nieuwe Pekela 14-10-1794, tr. (hc)/kerk Nieuwe Pekela 8/10-5-1778 Swaantje Jans Luirts, ged. Nieuwe Pekela 26-3-1747 (weduwe van arbeider Jannes Berends Brondsema, dochter van Jan Geerts Luirts en Hindrikje Hindriks), overl. Nieuwe Pekela 3-12-1827.

122e. Jacob Jurjens, ged. Nieuwe Pekela 8-6-1752.

 

123a. Hinderk Egberts, ged. Meeden 29-7-1753, begr. Zuidbroek 16-4-1772 ('zoon van wijlen Egbert Hindriks van de Mieden, blijvende 2 broers en 1 zuster na').

123b. Homme Egberts, geb./ged. Meeden 8/14-11-1756.

123c. Fokke Egberts, geb. Meeden 9-5-1758 (of '59?; contr.), ged. Meeden 13-5-1758, tr. (hc) en tr. kerk Nieuw Scheemda 16-5-1785 Martje/Mattje Jans, geb. Meeden 6-1-1758, ged. Meeden 8-1-1758 (ged. als 'kind van' Jan Hindriks (246c) en Jantje Hindriks; geen naam van het kind vermeld).

 

124. Harmannus Willems Reinders, geb./ged. Kropswolde 26-3/4-4-1763, tapper, winkelier, overl. Foxhol 22-3-1819, ondertr. (1) Wildervank, tr. kerk Kropswolde 24-7-1796 Elsien Roelfs Schuur, van Wildervank (ws. dochter van Roelf Hendriks Schuur en Stijntje Jacobs),

ondertr. (2) Kropswolde 22-12-1804, tr. kerk Kropswolde

125. Berendje Willems Kruize, ged. Zuidlaren 14-11-1779, tappersche, 'niets van beroep', overl. Foxhol 21-5-1849, tr. (2) Hoogezand 19-2-1820 Jan Jans Huizing, geb. Martenshoek 9-11-1788, ged. 16-11-1788 (zoon van landbouwer en boekweitmolenaar Jan Huizing en van Grietje Abbring), blokmaker, zonder vast beroep.

 

124a. Jantien/Jantje(n) Willems, ged. Kropswolde 1-12-1748, overl. Veendam (contr.) 14-7-1806, ondertr. (1) Veendam 31-3-1771 Gajo Metskes, ged. Veendam 12-2-1747 (zoon van Metske Gaijes en Renske Jans), ondertr. (2) Veendam 29-11-1772 Jan Jacobs/Jakobs Maiborg/Mei(j)borg/Meiburg, ged. 6-1747 (zoon van Jacob Jacobs en Sijke Jans), landbouwer, overl. (contr.) Borgercompagnie (nr. 520) 25-6-1819.

124b. Aaltien/Aaltjen Willems, ged. Kropswolde 4-10-1750, tr. kerk Kropswolde 4-8-1771 Harm Jans Jager, van Kropswolde, ws. ged. Zuidbroek-Muntendam 6-9-1750 (ws. zoon van Jan Harms en Jantjen Eltjes), landbouwer/-gebruiker, kerkvoogd in Kropswolde.

124c. Albert Willems Reinders, ged. Kropswolde 31-12-1752, landbouwer, overl. Kropswolde 8-10-1814, tr. hc/kerk Slochteren/Kropswolde 19-3/2-4-1779 Trientje/Trijntje Fockes (Brouwer), ged. Slochteren 16-1-1755 (dochter van Focke Gerrits en Trijntie/Trijntje Jans), landbouwersche, overl. Slochteren?

124d. Berentie/Berentje Willems, geb./ged. Kropswolde 21/29-9-1754.

124e. Geesje Willems Reinders, geb./ged. Kropswolde 16/20-2-1757.

124f. Reinder Willems Reinders (eerst Mulder), geb./ged. Kropswolde 16/24-9-1758, overl. Groningen 16-5-1819, tr. kerk Kropswolde 6-1-1793 Geertje Berents Bakker, ged. Zuidlaren 8-3-1761 (dochter van broodbakker Berent Berents Bakker en Jantien/Jantje Egberts Hoving), overl. Groningen 17-10-1835.

124g. Roelf Willems Reinders, geb./ged. Kropswolde 23/28-12-1760, overl. Kropswolde 6-6-1826, tr. Hoogezand 2-5-1816 Lammigje Geerts Pleitman, ged. Windeweer 15-7-1787 (dochter van landbouwer Geert Jans en van Swaantje Roelfs).

124i. Reinardus Willems Reinders, ged. Kropswolde 2-2-1766, tr. 2-5-1816 Annigje Jans, geb. Hoogezand 4-1792 (doopsgezind; dochter van Jan Jelis en Albertje Jans), dienstmeid.

124j. Hinrijka Willems Reinders, ged. Kropswolde 24-4-1768.

 

125a. Jacob Willems, ged. Zuidlaren 12-4-1778.

125c. Jan Willems, ged. Zuidlaren 14-11-1784.

125d. Trientje/Trijntje Willems Koops/Kroeze(n), ged. Zuidlaren 14-11-1784, dagloonster, overl. Balloo 11-9-1823, ondertr./tr. kerk Zuidlaren 4-4/7-5-1807 Jan Jans Klinker, ged. (contr.) Rolde 29-1-1758 (zoon van Jan Klinker en Jantje Jansen), arbeider, overl. Balloo 27-3-1843.

 

126. Jan Conraad/Ko(e)nraads Schmidt/Smit(h), geb./ged. (Ev. Luthers) Zuidbroek/Sappemeer 17/23-3-1777, dagloner, hovenier, tuinman, overl. Hoogezand 29-3-1867,

tr. kerk Hoogezand 18-5-1800

127. Trijntje/Trientje Haring(s)/Arents, geb./ged. Hoogezand 13/17-6-1770, 'zonder beroep', overl. Hoogezand 16-2-1855.

 

126a. Jacob Conraad Schmidt, geb./ged. (Ev. Luthers) Zuidbroek/Sappemeer 20/26-5-1775.

126c. Hayke Conraads Schmidt, geb./ged. (Ev. Luthers) Zuidbroek/Sappemeer 11/19-11-1779.

126d. Albert Conraads Schmidt, geb. Zuidbroek, ged. (Ev. Luthers) Sappemeer 23-6-1782.

126e. Pieter Conraads Schmidt/Smith, geb./ged. (Ev. Luthers) Zuidbroek/Sappemeer 5/24-4-1785, schoenmaker, overl. Hoogezand 25-2-1875, tr. Hilke Jans Pennink.

126f. Catharina Conraads Schmidt, geb. Zuidbroek, ged. (Ev. Luthers) Sappemeer 1-6-1788.

126g. Johannes Conraads Schmidt, geb./ged. (Ev. Luthers) Zuidbroek/Sappemeer 9/30-11-1794.

N.b. Kinderen van 'Konradus Jans' zijn te Zuidbroek begraven op 1-11-1782, 30-4-1798, 8-5-1798 en 11-1-1802.

 

127b. Willem Arents/Harings, geb./ged. Hoogezand 7/15-1-1775.

127c. Pieter Arents/Harings, geb./ged. Hoogezand 20/26-10-1777.

?? Marike Harings, geb. in Hoogezand febr. 1766, overleden 1836.

 

Generatie VIII

 

224. Pieter Willems, geb. Uithuizermeeden, ged. Oosternieland 13-12-1748, kleermaker, begr. Uithuizermeeden 10-4-1804,

tr. kerk Uithuizermeeden 8-12-1771

225. Geeske Derks, ged. 't Zandt 21-5-1752, 'zonder beroep', overl. Uithuizermeeden (huis nr. 34) 14-1-1838, tr. kerk (2) Uithuizermeeden 7-9-1806 Roelf Jakobs Dobbe, overl. vóór 1838.

 

224a. Lamge Willems, ged. Uithuizermeeden 8-9-1743.

224c. Jannes Willems, ged. Uithuizermeeden 12-3-1753, overl. Uithuizermeeden 29-8-1809.

224d. Lammige Willems, ged. Uithuizermeeden 17-11-1754.

224e. Renske Willems, ged. Uithuizermeeden 1-7-1757.

 

Uit het tweede huwelijk van Derk Berents:

225-1. Berent Derks, ged. 't Zandt 15-6-1755.

225-2. Pieter Derks, ged. 't Zandt 3-4-1757, begr. Oosternieland 8-6-1798, tr. kerk Oosternieland 20-11-1785 Aaltje Garbrands, ged. Oosternieland 7-11-1756 (dochter van Garbrand Freerks en Geertje Sijmens), overl. Uithuizermeeden 1-1-1830.

225-3. Derk (doopnaam Derk Berents) Derks, ged. 't Zandt 18-11-1759.

 

226. Roelf Pieters Kooi, ‘van Uithuizermeeden’, ws. ged. Westeremden 4-11-1731, 'zonder beroep' (1814), overl. Uithuizermeeden 18-8-1814,

tr. kerk Uithuizermeeden 6-5-1764

227. Wobge Heines/Hai(j)ns/Heinjes/Heins, ged. Uithuizermeeden 9-4-1741, daglonersche, overl. Uithuizermeeden 12-10-1812.

 

226a. ws. Sicke/Sicko/Sikke Pieters, ged. Westeremden 29-4-1714, ondertr./tr. kerk 27-11/26-12-1740 Slochteren/Schildwolde Maria/Marie/Marje Jans, ws. ged. Slochteren 10-3-1719 (dochter van Jan Jurgens Siekman en Geertruijd Andries).

226b. ws. Frerick Pieters, ged. Westeremden 29-4-1714 (tweeling met Sicke), jong overl.

226c. ws. Frerick Pieters, ged. Westeremden9-8-1716, tr. kerk Westeremden 8-10-1744 Remke Derks, ged. Loppersum 4-5-1721 (dochter van Derk Harms en Anie Pieters).

226d. ?? Bront Pieters, van Westeremden, tr. kerk Uithuizermeeden 8-9-1743 Wemeltien/Wemeltjen Luitiens/Luitjes (wed. van Willem Jans(en), waarmee ze getrouwd was te Garmerwolde op 1-1-1722).

226e. ws. Hillije Pieters, ged. Westeremden 30-11-1721.

226f. ws. Aelke Pieters (), ged. Westeremden 8-7-1724.

226g. ws. Claes Pieters, ged. Westeremden 30-5-1726, tr. kerk Uithuizermeeden 20-6-1749 Jantje Willems, van Uithuizermeeden.

226h. ws. Simen Pieters, geb./ged. Westeremden 20-3-1729 (begr. Uithuizermeeden 16-4-1756? – dan zou zijn weduwe zijn begr. te Uithuizermeeden 6-1-1758).

 

227a. Wobge Heines, ged. Uithuizermeeden 15-9-1738.

227c. Anje Heines, ged. Uithuizermeeden 3-3-1743.

227d. Kornelske Heines, ged. Uithuizermeeden 11-1745.

227e. Jantien Heines, ged. Uithuizermeeden 4-1747.

227f. Jacob Heines, ged. Uithuizermeeden 2-1749.

227g. Hieke/Hyke Heines, ged. Uithuizermeeden 21-11-1751, tappersche, overl. Oosternieland (huis nr. 34) 1-2-1815, tr. kerk (1) 't Zandt 23-1-1780 Cornellijs/Kornelis Claessen/Klaasen, van 't Zandt, ondertr. (2) Garsthuizen 4-11-1798, tr. kerk 't Zandt 18-11-1798 Tamme Gerri(j)ts Kremer, geb. Garsthuizen (volgens overlijdensakte: Eppenhuizen) 11-12-1766, ged. Garsthuizen 21-12-1766 (zoon van Klaas Freerks/Freriks en Remke/Reinouw Tamme(n)s), 'zonder beroep' (1848), overl. Oosternieland (huis nr. 22) 27-7-1848.

227h. Jacob Heines, ged. Uithuizermeeden 27-1-1754.

227i. Jantje Heines, ged. Uithuizermeeden 26-3-1756.

227j. Jantje Heines, ged. Uithuizermeeden 4-5-1760.

227k. Hendrik Heines, ged. Uithuizermeeden 9-4-1762.

 

228. Hindrik Freerks, ged. Sauwerd 22-2-1742, dagloner, overl. Winsum 17-11-1814, tr. kerk (2) Winsum 21-8-1808 Geertruid Jans, van Ranum, weduwe van Jan Alberts,

ondertr. (1) Winsum 16-4-1769,

229. Aaltje Pieters, ged. Winsum 28-9-1748, overl. Westerdijkshorn ca. 1805.

 

228b. Anna Freerks, ged. Noordwolde (Gr.) 24-1-1745.

228c. Anna Freerks, ged. Noordwolde (Gr.) 12-11-1747, dienstmeid, tr. hc./kerk Winsum/Bellingeweer 22-11/19-12-1784 Gerrit Pieters, geb./ged. Ranum-Bellingeweer 11/14-5-1747 (zoon van Pieter Gerrits en Trijntie Geerts).

228d. Derk Freerks, ged. Noordwolde (Gr.) 24-5-1750.

228e. Geertruid Freerks, ged. Noordwolde (Gr.) 14-11-1751.

228f. Jacob Freerks Boekeloo, ged. Noordwolde (Gr.) 16-6-1754, arbeider, overl. Grijpskerk 31-12-1842, tr. kerk Grijpskerk 31-5-1789 Janke Harmens, weduwe van Dirk Pieters, van Augustinusga.

228g. Derk Freerks, ged. Noordwolde (Gr.) 27-8-1758, dagloner, overl. Uithuizen ('t Lage v/d weg) 16-12-1808, begr. Usquert 20-12-1808, tr. kerk Zandeweer 17-2-1793 Anje Berents, ged. Uithuizen 4-4-1768 (dochter van Berent Egberts (230-4) en Liefke Pieters), dagloonster, overl. Uithuizen 6-12-1825.

 

229a. Corneliske Pieters, ged. Winsum 19-2-1713.

229b. Here Pieters, ged. Winsum 29-4-1714.

229c. Aaltje Pieters, ged. Winsum 1723 (aan 't eind v/h jaar).

229d. Johannes Pieters, ged. Winsum 15-11-1725.

229f. Geert Pieters, ged. Winsum 5-12-1732 overl. Uithuizen 13-11-1806?

 

230. Ei(s)se Eg(t)berts, ged. Zandeweer 9-5-1734, begr. Middelstum 28-8-1799,

tr. kerk Godlinze 11-11-1764

231. Tjaak(t)je/Tjaaktie Reinds/Reint(je)s, van Marsum, geb. ca. 1735, overl. Middelstum (huis nr. 120) 10-1-1812, begr. Middelstum 16-1-1812.

 

Uit het eerste huwelijk van Egbert Sipkes:

230-1. Sipke Egberts, ged. Zandeweer 18-4-1723.

230-2. Berent Egberts, ged. Zandeweer 6-5-1725.

230-3. Risse Egberts, ged. Zandeweer 24-1-1729.

230-4. Berent Egberts, ged. Zandeweer 6-8-1730, overl./begr. Usquert 17/23-1-1809, tr. Liefke Pieters, geb. ca. 1741, overl./begr. Usquert 2/8-1-1807.

 

230b. Klaas Egberts, ged. Zandeweer 2-7-1735 (maand niet zeker), overl. vóór 10-10-1797, tr. hc. ’t Zandt 23-10-1778 Hindrikje(n) Gerrits, (dochter van Gerrit T(h)ies en Jantjen Klasen). Hindrikje tr. (2) Uithuizen 10-10-1797 Hinderikus Jans.

230c. Harke Egberts, ged. Zandeweer 3-3-1737.

230d. Harke Egberts, ged. Zandeweer 14-3-1738, overl. na 23-10-1778.

230e. Trijntje Egberts, ged. Zandeweer 15-4-1740.

230f. Trijntje Egberts, ged. Zandeweer 13-8-1741, overl./begr. Toornwerd 15/21-2-1809, ondertr. Zandeweer, tr. kerk Huizinge 10-11-1769 Freerk/Frerik Jans, ged. Huizinge 1-10-1741 (zoon van herbergier Jan Freriks en van Aaltien Lippes).

230g. Geertruit Egberts, ged. Zandeweer 25-2-1743.

230h. Geertruit Egberts, ged. Zandeweer 16-8-1744.

230i. Geertruit Egberts, ged. Zandeweer 24-7-1745 (maand niet zeker), tr. Loewert Sikkes?, geb. ca. 1740 (weduwnaar Lijsabet Hindriks), overl./begr. Usquert 2/8-2-1810?

 

231a. P(i)eter Reints/Reynts (de Boer), “van Eekwerd”, overl. tussen 28-5-1779 en 23-5-1799, ondertr./tr. kerk (1) (?) Opwierde/Holwierde 16-4/7-5-1752 Lysbeth Hindriks, van Meedhuizen, tr. (2) ca. 1756 Martjen Tjarks, mogelijk ged. Spijk 4-5-1738 (dan was ze dochter van Tiark Benes en Hindrikje Jacobs) overl. na 23-5-1799.

231b. Claas/Klaas Reinds/Reints(z), overl. na 28-5-1779, tr. (1) Trijntien/Trijntje Alberts, overl. na 1-4-1768, ondertr./tr. kerk (2) Appingedam/Oldenzijl 19-4/10-5-1772 Aafke Jakobs/Jans, van Oldenzijl (weduwe van Egbert Egberts).

231c. Sjabbe Reints, overl. tussen 2-4-1782 en 23-5-1799, tr. kerk Holwierde 3-6-1764 Grietje Cornelis/Kornellis (weduwe van Harm Alberts), overl. na 23-5-1799.

231e. E(i)lje Reints/Reynts, overl. na 28-5-1779, tr. hc/kerk Holwierde 7/23-11-1766 Albert Geerts, ged. Krewerd 8-6-1732 (contr.; zoon van Berent Pieters en Geertjen Alberts), overl. na 28-5-1779.

231f. Ti(j)men/Tymen Rein(t)s/Reynds van der Klip, geb. Marsum 1745, landbouwer, overl. Krewerd 20-1-1827, tr. kerk Holwierde 28-5-1779 Elisebeth/Elizabeth/Lijsabet Febus/Fiebes/Fybes, geb. Tjuchem, ged. Siddeburen 23-3-1760 (ws.; dochter van Febe Hiltjes en Etje Thomas), overl. Krewerd 17-8-1835.

 

232. Harm(en) Derks, van Uithuizermeeden, landbouwer, dagloner, begr. 't Zandt 28-7-1775, tr. kerk (2) Uithuizermeeden 13-4-1770 Anje Harms, ged. Uithuizermeeden 28-10-1753 (dochter van Harm Cornelis en Jantje(n) Jans),

tr. kerk (1) Uithuizermeeden 4-4-1756

233. Aafke Jans, ged. Uithuizermeeden 26-8-1731, landbouwersche, begr. Uithuizermeeden 7-9-1769.

 

233a. Timen Jans, ged. Uithuizermeeden 22-5-1722.

233b. Timen Jans, ged. Uithuizermeeden 12-12-1723.

233c. Jan Jans, ged. Uithuizermeeden 25-3-1725.

233d. Timen Jans, ged. Uithuizermeeden 12-10-1727, landbouwer, tr. kerk Uithuizermeeden 20-6-1749 (contr.) Pieterke Jans.

233e. Anje Jans, ged. Uithuizermeeden 14-8-1729, overl. Zandeweer 20-9-1807?, tr. Hinderk Jans?, geb. 1729/’30, overl. Zandeweer 2-8-1808, of overl. Uithuizen 27-10-1808?, tr. Jacob Patrijs, overl. vóór 27-10-1808.

 

234. Heere Ottes van der Ploeg, ged. Spijk 29-3-1744, dagloner, overl. Leermens (huis nr. 23) 1-8-1828, tr. (2) hc. Appingedam 24-10-1805, ondertr. Leermens 10-11-1805, tr. kerk Godlinze 1-12-1805 Grietje Jacobs, geb. Spijk 1752/’53 (dochter van Jakob Geerts en Jantje Klasen), werkvrouw, overl. gem. 't Zandt 14-6-1814, tr. (3) 't Zandt 22-5-1815 Frou(w) ke Tonnis, ged. 't Zandt 1-10-1774 (dochter van dagloner Tonnis Jacobs en van Diewerke Harkes), overl. Leermens 9-1-1827,

tr. kerk (1) Leermens 13-11-1774

235. Grietje Derks, ged. Loppersum 5-12-1745, 'zonder beroep', begr. Leermens 4-1-1805.

 

234b. Rikkart Ottes, ged. Spijk 18-12-1746.

 

235a. Leentje Derks, ged. Loppersum 1-1-1741, tr. (1) kerk Loppersum 15-9-1765 Jacob/Jakob Wolters, ged. Woltersum 16-4-1744 (zoon van Wolter Pieters en Trijnje Jacobs), tr. (2) kerk Oosterwijtwerd 27-11-1774 Kasper Berents, van Oosterwijtwerd.

235b. Wemeltje Derks, ged. Loppersum 3-2-1743, tr. kerk Loppersum 27-10-1764 Albert Reinderts, van Loppersum, corporaal.

235d. Derk Derks, geb. Loppersum 7-11-1751, overl. Leermens 5-1786, tr. kerk Leermens 26-12-1780 Aafke Udes Bolt, ged. Leermens 6-2-1757 (dochter van Ude Klaassen Bolt, landbouwer en koopman en van Jannetje Ennes), overl. Godlinze 20-8-1830.

 

236. Jan Jans Kampen, geb. 1744, schoolmeester, -onderwijzer, overl. Eppenhuizen (huis nr. 5) 22-12-1817,

ondertr. Kantens, tr. kerk Eppenhuizen 20-5-1781

237. Bouke Willems Luidens, ged. Den Andel 5-9-1745, overl. Eppenhuizen 11-10-1805.

 

237a. Jacob Willems Luidens, ged. Garsthuizen 12-12-1739.

237b. Aaltje Willems Luidens, ged. Den Andel 15-2-1741.

237c. Martje Willems Luidens, ged. Den Andel 9-3-1742.

237d. Jacob Willems Luidens, ged. Den Andel 19-7-1744.

237f. N.N. Willems Luidens, ged. Den Andel 4-10-1747.

237g. Jacob/Jakob Willems Luidens, ged. Den Andel 10-1748, ondertr. Bedum 24-3-1774, tr. kerk (1) Rottum 17-4-1774 Greetje/Grietje Ebels, ged. Rottum 24-8-1749 (dochter van Ebel Cornelis en Anie Harms), ondertr. Uithuizen, tr. kerk (2) Rottum 19-5-1782 Aaltje Jans, van Zeerijp, tr. kerk (3) Rottum 23-5-1790 Hinderktje/Hindrik(t)je Jacobs Gaande, geb. Obergum, ged. Obergum 1-3-1745 (weduwe van Conraad Jans Betje, dochter van Jacob Pieters (de) Gaande/Gaende en Maria Jans), overl Kantens (huis nr. 100) 3-7-1825. Hindrikje hetrouwde 6-11-1803 te Rottum met kuiper Jacob Aljes Jongerbloed.

237h. Martje Willems Luidens, ged. Den Andel 17-10-1751.

237i. Harm Willems Luidens, ged. Den Andel 3-6-1753.

237j. Harm Willems Luidens, ged. Den Andel 13-3-1757, kuiper, overl. Den Andel (huis nr. 10) 8-3-1829, tr. kerk Eltje Onnes(z) van Dijk, geb. Westernieland, ged. Westernieland 15-2-1777 (dochter van Onne Eemes/Ennes en Anje Jacobs), kuipersche, overl. Den Andel (huis nr. 10) 10-2-1839.

237k. Jan Willems Luidens, ged. Den Andel 2-1760.

237l. Ma(r)tje Willems Luidens, ged. Den Andel 24-5-1761, daglonersche, overl. Toornwerd (huis nr. 14) 23-5-1828, ondertr. Sappemeer/Den Andel 23/25-1, tr. kerk Obergum 1-3-1795 Pieter Thies(z)/Tijes/Tijzens Meijer, geb. Sappemeer, ged. Sappemeer 22-4-1770 (zoon van Thies/Tijes Alberts en Hindrikje Pieters), dagloner, scheepstimmerman, overl Winsum (huis nr. 53) 13-6-1836.

 

238. Jan Hindriks Wif, ged. Rottum 16-9-1759, dagloner, overl. Rottum 21-2-1809, tr. kerk (2) Rottum 16-8-1801 Aaltje Klaasens, geb. Scharmer (of Harkstede; weduwe van Dirk Tjaards), overl. Rottum 15-10-1804,

tr. kerk (1) Rottum 10-4-1785

239. Jantje Ebels, ged. Warffum 9-8-1761, daglonersche, overl. Rottum vóór aug. 1801.

 

238b. Gerrit Hendriks, ged. Rottum 21-2-1762, overl. Uithuizen (Holwinde) 18-2-1809, tr. kerk 23-10-1803 Anje (doopnaam Einje) Heines van den Boer, ged. Uithuizen 3-5-1778 (dochter van Heine Albers en Grietje Melles; zij hertrouwde te Uithuizen 11-3-1810 Jan Heines Dijkema, van Uithuizermeeden), overl. Uithuizen 26-8-1847.

238c. Jacob Hendriks Rop, ged. Rottum 2-3-1766, overl. Uithuizen 27-1-1824, tr. kerk Usquert 31-10-1791 Marieke/Marijke/Maria/Martje Jans Kolk, ged. Uithuizen 14-2-1768 (dochter van Jan Davids Kolk, schipper, en van Grietje Cornelis), overl. Uithuizen 29-3-1827.

238d. Dietien Hendriks Rop, ged. Rottum 31-5-1772, overl. Usquert 1-10-1857, tr. kerk Usquert 10-8-1794 Hendrik Jans Drent, geb. Usquert ca. 1769 (zoon van Jan Jans en Anje Hendriks), overl. Usquert 7-2-1834.

238e. Anje Hendriks, ged. Rottum 23-7-1775, overl. 't Zandt 13-5-1809, tr. kerk 't Zandt 2-2-1800 Thomas/Thooms Nannes Nanninga, ged. Godlinze 21-12-1777 (zoon van Nanning Thomas en Jantje Sjabbes; hij hertr. te 't Zandt 19-11-1809 Bieuwke Aeilkes, van 't Zandt), overl. 't Zandt 31-7-1841.

 

239b. Geertruit Ebels, ged. Warffum 10-4-1763.

239c. Jan Ebels, ged. Warffum 27-10-1764.

239d. Jan Ebels, ged. Warffum 9-11-1766.

239e. Geertruit Ebels, ged. Warffum 10-4-1768.

239f. Anje Ebels, ged. Warffum 28-2-1771.

 

240. ws. Hindrik Hindriks Knapper, 'van Kloosterland', Wymeer (D), begr. Winschoten 1-4-1761, tr. kerk (2) Winschoten 5-12-1755 ws. Marie(ke) Pieters, ged. Beerta 21-6-1722 (dochter van Pieter Boldewijns (421h) en Doetjen Jans) begr. Winschoten 22-6-1761,

tr. kerk (1) Bellingwolde 19-1-1716

241. ws. Tjadwe Harms, ged. Bellingwolde 20-12-1696, begr. Winschoten 22-8-1747.

 

241b. ws. Grietje Harms, ged. Bellingwolde 5-9-1698.

241c. ws. Jan Harms, ged. Bellingwolde 31-7-1700.

241d. ws. Antje Harms, ged. Bellingwolde 20-7-1702.

241e. ws. Derk Harms, ged. Bellingwolde 14-10-1703.

 

242. Gerrit Beren(t)s Swart, geb. Oostwolder Hamrik, ged. Nieuwolda 8-9-1715, landbouwer, overl. tussen 2-3-1769 en 4-4-1776,

ondertr. Nieuwolda 5-5-1737, tr. kerk Nieuw Scheemda 26-5-1737

243. Anie/Anje Harm(en)s, van Noordbroek, doopsgezind, overl. na 15-3-1792.

 

Uit het eerste huwelijk van Berent Hindrix Zwart:

242-1. Hindrik Berents, tr. (hc) Nieuw Scheemda 10-9-1724 Hilje Jans.

242-2. Trijntje Berents, tr. (hc) Nieuwolda 11-5-1727 A(e)ilko/Aijlko Luppes, van Finsterwolde (zoon van ws. Luppo N. en van Grietje Hansen), overl. tussen 4-3 en 28-8-1771.

 

Uit het tweede huwelijk van Berent Hindrix Zwart:

242-3. Gerrit Berents, ged. Nieuwolda 11-1-1705.

242-4. Sijmen/Simon Berents, ged. Nieuwolda 15-11-1705, tr. (contr.) (hc) Nieuwolda 30-3-1750 Fo(c)k(t)jen Wolters.

242-5. Gerrit Berents, ged. Nieuwolda 19-6-1707.

 

Uit het tweede huwelijk van Geeske Harmens:

242-6. Jurrien Jurriens, ged. Nieuwolda 25-6-1724.

242-7. Bront Jurriens, ged. Nieuwolda 1-12-1725.

Eén van deze kinderen werd begr. te Nieuwolda op 18-2-1729.

242-8. ?Nantje Jurjens, begr. Nieuwolda 25-4-1737.

 

242b. Harm Berents, ged. Nieuwolda 11-10-1716, tr. (contr.) Gepke Berents.

242c. Roelef Berents, ged. Nieuwolda 1-3-1719.

242d. Grietje Berents, ged. Nieuwolda 23-6-1720.

242e. Abelje/Abelke Berents, ged. Nieuwolda 24-5-1722, overl. na 17-5-1785, ondertr. Nieuwolda 29-2-1744 (contr.) Harm Harms, van Noordbroek, overl. voor 17-5-1785.

 

243a. Jantje(n) Harm(en)s, doopsgezind, overl. na 13-6-1733, tr. kerk Siddeburen 1715(?), tr. (hc) Noordbroek 7-5-1717 Jacob Cla(as)sens/Claessens (zoon van Claas Sibrants en Gepke Hindriks), overl. na 13-6-1733.

243b. Meerten Harm(en)s, doopsgezind, landbouwer, overl. vóór 1744, ondertr. (1e procl.)/tr. kerk Noordbroek/Woldendorp 17-2/22-3-1726 Wijpk(j)e Derks (dochter van kuiper en landbouwer Derck Frebes en van Weike Tomas).Wijpkje tr. (2) 1744 Aeilt Jans.

243c. Elizabeth/Lijsabeth/Lijsebeth/Lizebeth Harm(en)s, doopsgezind, overl. na 9-3-1762, tr. 1728 (? vóór 31-3-1732) Claas Willems, overl. na 30-5-1744.

243d. Grietie/Grietje Harm(en)s, doopsgezind, overl. tussen 9-3 en 4-11-1762, tr. (hc) Noordbroek 4-6-1728 Egbert Egberts (zoon van Egbert Egberts en Frouwke Wijbrants), tr. (2) 1745 Jan Pieters Roggen (ws. zoon van Pieter Hindrix Rogge en Grietje Jans te Borgercompagnie), doopsgezind vermaner.

243e. Jan Harm(en)s, doopsgezind, landbouwer op de Korengarst, overl. tussen 15-11-1741 en 20-12-1743, ondertr./tr. (hc) Noordbroek 10-5 (1e procl.)/13-6-1733 Trienie/Trijnie/Trijntie(n)/Tryntien Se(e)bes, geb. 1701 (contr.; dochter van Sebe/Sebo Hindriks, Doopsgezind vermaner en landbouwer, en van Die(u)wer Geer(d)ts van Zomeren), overl. tussen 6-5-1767 en 1-1-1771. Trijntje tr. (2) kerk (hc.) Noordbroek 30-5-1744 Jacob Harms, van Noordbroek.

243f. Derk Harm(en)s, doopsgezind.

 

244. Jurjen Hindriks Da(a)iker/Daiter, ged. Nieuwe Pekela 24-2-1715, begr. Nieuwe Pekela 21-4-1758,

tr. kerk Nieuwe Pekela 5-3-1740

245. Kunnechien/Kunna Jans, ged. Nieuwe Pekela 9-5-1717.

 

244b. Engel Hindriks, ged. Nieuwe Pekela 29-1-1719.

 

245b. Egbert Jans, ged. Nieuwe Pekela 23-10-1718, ondertr. Nieuwe Pekela 6-2-1746 Hendrikje Berents, ged. Nieuwe Pekela 1-8-1728 (contr.; dochter van Berent Claasens en Margien Pieters Schuiring).

245c. Annegijn/Antje Jans, ondertr. (1) Nieuwe Pekela/Groningen 2-7-1747 Cobes/Jacobus/Koop Aarens/Arents, van Veendam, tr. (2) Geert Lammerts.

 

246. Egbert Hindriks, ged. Meeden 16-8-1722, overl. Meeden 5-8-1771,

tr. (hc) Meeden 12-11-1751 (contr.), tr. kerk Meeden 14-11-1751

247. Grietje Hindriks, geb. Duurkenakker, ged. Meeden 25-4-1723, overl. Meeden 20-6-1771.

 

246a. Jan Hindriks, ged. Meeden 29-7-1714.

246b. Ettijn/Ettjen Hindriks, ged. Meeden 22-9-1715, begr. Scheemda 28-1-1785, tr. (hc)/tr. kerk Meeden 27/25-10-1744 Eppo Martens, ged. Meeden 25-4-1723 (zoon van Marten Hindriks en Anje Ebbes), landbouwer, diaken, overl. tussen 2-6-1768 en 1780.

246c. Jan Hindriks, ged. Meeden 25-12-1718, tr. kerk (1) Meeden 26-7-1750 Geeske Martens, ged. Meeden 16-5-1729 (dochter van Marten Hindriks en Autje Jans), tr. kerk (2) Meeden 1-4-1757 Jantje Hindriks, geb. Muntendam 17-1-1727, ged. Zuidbroek 19-1-1727 (dochter van Hindric Deddes en Martjen Ebbes, eerder (Zuidbroek, 13-1-1754) getrouwd geweest met Jan Hindricks).

246e. Wijpke/Wijpko Hindriks, ged. Meeden 15-4-1725, ondertr. kerk Meeden 25-3-1762, tr. (hc) Meeden 20-5-1762 Roelfjen Tjakkes, ged. Meeden 15-4-1731 (dochter van Tjakko Jans, collector, en van Ida Wibbens).

 

247a. Corneliske/Kornel(i)ske Hindriks, ged. Meeden 9-9-1703, ondertr. kerk Meeden 7-10-1731, tr. (hc) Meeden 6-10-1731 Hindrik Wil(le)ms, van Meeden (zoon van Willem Harms en ws. Anneke Jans).

247b. Aafke Hindriks, ged. Meeden 22-11-1705.

247c. Homme/Hommo Hindriks, ged. Meeden 2-12-1708, landbouwer, tr. (hc) Nieuw Beerta 5-6-1735 Anje Rempkes, van Nieuw Beerta (dochter van Rempke Bronnes en IJmke Arents).

247d. Jannes Hindriks, van Duurkenakker, ged. Meeden 16-8-1710, tr. (1) N. N., tr. (hc)/tr. kerk (2) Meeden 13/15-3-1744 Auke Jans, geb. Muntendam 26-12-1715, ged. Zuidbroek 1-1-1716 (dochter van Jan Derks en Trijnje Alberts), tr. (hc) (3) Meeden 23-12-1755 (contr.) Jantje Berents, (dochter van Berend Jans en Wijke Harms). Jantje tr. (2) Meerten Hindriks.

247e. Tiack(k)e/Tjac(k)ke/Tjakke/Tjarke Hindriks/Hindrix, ged. Meeden 14-10-1714, begr. Winschoten 11-1-1782 (contr.), tr. kerk Winschoten 17-11-1737 Albertien/Albertje Jans, ged. Winschoten 7-1-1714 (contr.; dochter van Jan Aukes en Aaltje Jans(en)), begr. Winschoten 7-11-1793 (contr.).

247f. Aafke Hindriks, ged. Meeden 2-2-1718.

247g. Aafje/Aafke Hindriks, ged. Meeden 1-3-1720, tr. kerk (1) Meeden 1-1746 (contr.) Jan Jans, ondertr. (2) Veendam 14-4-1752, tr. (hc) 14-4-1752 Jan Harms (Smit), ged. Veendam 26-12-1728 (zoon van Harmen Jans en Margien/Margijn/Matje Jans). Jan tr. kerk (2) Veendam 1-8-1782 Janna Everts (te Velde), weduwe van Hidde Jakobs (Bossema) (contr.).

 

248. Willem Reinders, ged. Kropswolde 25-12-1723, landbouwer, kerkvoogd, overl. Hoogezand 25-7-1812,

tr. kerk Kropswolde 28-5-1746

249. Tallegien Alberts, ged. Zuidlaren 17-11-1726.

 

248a. Jantien Reinders, ged. Kropswolde 27-8-1719, overl. Kropswolde 19-10-1724.

248b. Roelef Reinders, ged. Kropswolde 31-8-1721.

248d. Beerent Reinders, ged. Kropswolde 12-5-1726, overl. Kropswolde 13-5-1726.

248e. Reinder Reinders, ged. Kropswolde 25-1-1728, schulte van Kropswolde, tr. kerk Anloo 29-6-1787 (maand contr., mogelijk sept.) Hindrika Meursinge, geb. Eext, ged. Anloo 22-9-1737 (dochter van landbouwer, -eigenaar en brouwer Bronne/Bronno Meursing(h/e) en Aeltien Alting(h)).

248f. Hindric/Hindrik Reinders, ged. Kropswolde 9-1731, landbouwer, overl. Kropswolde 14-7-1817, tr. kerk Kropswolde 17-4-1775 Anna Hoving(h), ged. Kropswolde 23-5-1754 (dochter van Reint Hoving en Trijntie Hindriks), boerinne. Vóór 1817 zijn Hindrik en Anna gescheiden.

248g. Roelef Reinders, ged. Kropswolde 9-1731, overl. Kropswolde 23-12-1732 (verdronken).

248h. Wiepke Reinders, ged. Kropswolde 26-2-1736, tr. kerk Kropswolde 27-4-1757 Hindrik Cornelis, landbouwer.

 

249a. Geert Alberts, ged. Zuidlaren 1722.

249b. Marrigjen Alberts, ged. Zuidlaren 9-1-1724.

 

250. Willem Coops/Koops, ged. Zuidlaren 12-9-1751, arbeider, overl. Zuidlaren 1-1790,

tr. kerk Zuidlaren 18-5-1777

251. Metje Jans, ged. Zuidlaren 19-9-1745, arbeidster, dagloonster, overl. Balloo 11-9-1823.

 

250a. Albertje Coobs/Coops/Koops, ged. Zuidlaren 13-2-1746, ondertr./tr. kerk Vries/Zuidlaren 23-4/9-5-1772/’73 (jaar contr.) Albert Lam(m)erts, van Tynaarlo, geb. “Eekhaer”, ged. Rolde 26-4-1744 (zoon van Lambert Albers Buijnink en Jantjen Aerents).

250b. Jan Coobs/Coops Benthem, geb. Zuidlaarderveen, ged. Zuidlaren 21-7-1748, ondertr./tr. kerk Zuidlaren 13-5/2-7-1775 Roelofje(n) Egberts Wuffen, ged. Zuidlaren 1-4-1742 (dochter van Egbert Jans Wiffen/Wuffen en Hendrikje Reinders Tamming), ‘zonder beroep’, overl. Zuidlaren 5-5-1823.

250d. Jantje Coobs, ged. Zuidlaren 20-7-1755.

 

251a. Hindrik Jans, ged. Zuidlaren 26-8-1742.

251c. Lammert Jans, ged. Zuidlaren 21-4-1748.

 

252. Matthias Johan(n) Conrad Schmidt / Conraad Jans Smith, geb./ged. (Ev. Luthers) Thedinghausen (D) 2/5-3-1755, arbeider, leerlooiersknecht, overl. Hoogezand 4-9-1833,

ondertr. Groningen 17-12-1774, tr. kerk Zuidbroek 17-1-1775

253. Saartje/Sara Jans Ippen, geb./ged. Tussen Loegen/Zuidbroek 1/8-3-1748 overl. Hoogezand 24-10-1829.

 

252a. Johann Albert Schmidt, ged. (Ev. Luthers) Thedinghausen 17-7-1752, brouwer (Amts Braumeister), verm. overl. in Thedinghausen na 1837, tr. kerk (Ev. Luthers) Thedinghausen 1-11-1802 Wübke/Wüpke Alheit Trantels, geb. Emtinghausen 23-9-1768, ged. (Ev. Luthers) Thedinghausen 25-9-1768 (dochter van Lüd(e)ke Trantel en Catharina Margaretha Fabers), verm. overl. Thedinghausen na 1837.

252c. Jacob Friedrich Schmidt, geb./ged. (Ev. Luthers) Thedinghausen 17/19-4-1759, timmerman (Zimmermann, Häusler), verm. overl Thedinghausen na 1837, tr. kerk (Ev. Luthers) (1) Thedinghausen 17-5-1781 Anna Maria Eschenhorst, geb. Eschenhorst 1749/'50 (dochter van Johann Friedrich Eschenhorst en Anna Adelheit Schleckermann/Schlenkermann), ged. Bruchhausen, overl./begr. Thedinghausen 10/13-4-1818, tr. kerk (Ev. Luthers) (2) Thedinghausen 30-10-1823 Anne Beke(?) Albers, geb. Bensen?, ged. Bruchhausen (weduwe Grahl/Graht, dochter van koster (Köster) Wolter Albers en van Beke Meier).

252d. Trine Sophie Schmidt, geb./ged. Thedinghausen 1/3-3-1761.

 

253a. Sara Jans, geb./ged. Tussen Loegen/Zuidbroek 20/22-8-1745, begr. Zuidbroek 9-6-1747.

253c. Hayko Jans, geb./ged. Muntendam/Zuidbroek 1/8-11-1750, begr. Zuidbroek 10-12-1750.

253d. Hai(j)ke/Heike Jans Ippen, geb. Muntendam, ged. Zuidbroek 29-10-1752, schipper, tr. (contr.) Aaltje Stevens Bos.

253e. Pieter Jans, geb./ged. Muntendam/Zuidbroek 12/18-1-1756, overl. Muntendam, begr. Zuidbroek 29-4-1757.

253f. Pieter Jans, geb./ged. Muntendam/Zuidbroek 17/24-9-1758, begr. Zuidbroek 28-12-1772.

253g. Bouke Jans, geb./ged. Tussen Loegen/Zuidbroek 19-12-1761/10-1-1762.

253h. Hilke Jans, geb./ged. Tussen Loegen/Zuidbroek 12/17-2-1765, begr. Zuidbroek 21-2-1765.

253i. Luitje Jans, geb./ged. Tussen Loegen/Zuidbroek 12/19-3-1767, begr. Zuidbroek 18-4-1767.

253j. Hilke Jans, geb./ged. Zuidbroek 20-8/10-9-1769.

 

254. Haring/Hareng/Arent Hijlkes, geb. Farmsum 'bij de zaagmolen', ged. Farmsum 2-8-1739,

tr. kerk Hoogezand 12-7-1767

255. Grietje/Margaretha Pieters, van Groningen.

 

254a. Pietertien/Pietertje Hijlkes, geb. Groningen ('buijten kleine poortie'), ged. Groningen (A-kerk) 19-10-1735, ondertr. (1) Groningen 12-6-1756, tr. kerk Groningen (Nieuwe kerk) 1-7-1756 Andries Saaij, van Dendermonde (B), sjouwer?, soldaat ('in de Compagnie van de Coll. Balfour in 't Bataillon van de Gen. Maj. Prince van Stolberg'), ondertr. (2) Groningen 13-3-1790, tr. kerk Groningen (A-kerk) 7-4-1790 Gerardus Ejes, van Groningen, sjouwer? (in de overlijdensakte van diens stiefdochter Cornelia Saai staat vermeld dat haar vader was 'Gerardus Saai, in leven sjouwer'. Dit kan slaan op Gerardus Ejes, maar ook op Andries Saaij).

254b. Fockijn Hijlkes, geb. Groningen ('buiten kleine p.'), ged. Groningen (Martinikerk) 23-6-1737.

 

Generatie IX

 

448. Willem Jannes, ged. Uithuizermeeden 16-2-1716, snijder,

tr. kerk Uithuizermeeden 21-10-1742

449. Anje Pieters, van Uithuizermeeden, geb. 1720/’21?, ws. ged. Rottum 11-1-1722, overl. Uithuizermeeden 7-11-1808?

 

448a. Berent Jannes, ged. Uithuizermeeden 13-1-1715.

448c. Berent Jannes, ged. Uithuizermeeden 13-2-1718.

448d. Corneliske Jannes, ged. Uithuizermeeden 10-12-1719.

 

Uit het tweede huwelijk van Jannes Willems:

448-1. Doeke Jannes, ged. Uithuizermeeden 2-8-1722.

448-2. Lijsabet Jannes, ged. Uithuizermeeden 26-12-1723.

448-3. Doeke Jannes (contr.) Dijksterhuis, ged. Uithuizermeeden 22-9-1725, overl. Oosternieland 31-1-1782, tr. (1) (contr.) Oosternieland 16-3-1755 Martje Clasens (dochter van Klaas Sebes en Sijtje Klaassen), overl. Oosternieland 12-4-1764, tr. (2) (contr.) Oosternieland 11-5-1766 Bauke/Bouke Geerts, mogelijk ged. Bierum 17-1-1734 (als dochter van Geert Wijrts en Grietie Hindriks).

448-4. Corneliske Jannes, ged. Uithuizermeeden 14-10-1731, tr. (contr.) ’t Zandt 15-11-1766 Isaac Reinjes.

448-5. Thomas Jannes, ged. Uithuizermeeden 18-4-1734.

 

Uit het eerste huwelijk van Renske Ritses:

449-1. ws. Derk Krijns, ged. Rottum 21-2-1712, tr. kerk Stitswerd (contr.) 11-4-1743 Martjen Clasen.

449-2. ws. Foske Krijns, ged. Rottum 7-1-1715.

449-3. ws. Ritse Krijns, ged. Rottum 10-1-1718, (contr.) landbouwer, overl. Usquert 23-4-1806, tr. kerk Usquert 25-5-1746 Eelje Cornelis, ged. Usquert 2-6-1726 (dochter van landbouwer Cornellis Meertens en van Jantje Fockes), overl. Usquert vóór 9-1782.

 

449b. Rener Peters, ged. Rottum 13-7-1727, jong overleden.

 

450. Derk Berents, overl. 't Zandt 1759, tr. (2) Krijne Pieters, van Warffum, tr. (1)

451. Anje Folkerts, overl. 't Zandt 1753 (na 21-5-1752; vóór 6-3-1754).

 

452. ws. Peter/Pieter Claes(s)en/Klasen, (kwam met attestatie van Wittewierum op 12-3-1713 naar Westeremden) tr.

453. ws. Martie/Martjen Sijmens/Symens (op 18-3-1731 aangenomen als lidmaat te Westeremden).

 

454. Heine Clasen, van Uithuizermeeden, boer (zijn - gehuurde - bedrijf werd  in 1765 verkocht; tegenwoordig adres Dwarsweg 20 Uithuizermeeden) begr. Uithuizermeeden 7-3-1771,

tr. kerk Uithuizermeeden 17-6-1736

455. F(i)enje Garmts/Jacobs, van Uithuizermeeden, begr. Uithuizermeeden 10-2-1772.

 

454a. ws. Peters/Pieter Clasen(s), ged. Uithuizermeeden 10-4-1701.

454b. ws. Heile Clasen, geb. Uithuizermeeden (‘op ’t Hoijlandt’), ged. Uithuizermeeden 20-8-1702.

454c. ws. Anje Clasen (gedoopt als ‘Anje Claasen’), ged. Uithuizermeeden 1-6-1708.

 

456. Frerik Hindriks, geb. Groningen ('aan 't Raden'), ged. Groningen (Martinikerk) 6-6-1705?, kleermaker, overl. na 9-1758,

ondertr./tr. kerk Middelstum 10-4/1-5-1740

457. Bareltje Derks/Derx, ged. Winsum 28-7-1715, overl. na 9-1761.

 

456b. ? Aaltjen Hindriks, geb. Groningen (‘in de Prinsenstr.’), ged. Groningen (Martinikerk) 24-4-1708.

 

Uit het eerste huwelijk van Derck Jansen:

457-1. Jan Dercks, ged. Winsum 28-3-1686.

457-2. Roelef Dercks, ged. Winsum 16-10-1687.

457-3. Bareltien Dercks, ged. Winsum 4-8-1689.

457-4. Jan Dercks, ged. Winsum 16-11-1690.

457-5. Harmen Dercks, ged. Winsum 14-5-1693.

 

457a. Meerten Dercks, ged. Winsum 18-9-1712.

 

458. P(i)eter Heeres (Wolkemmer), ged. Winsum 17-10-1675, tr. (1) kerk Winsum 27-11-1711 Renske Jansen, tr. (2) kerk Bellingeweer 21-7-1720 Geertruit Kersjens, van Winsum,

tr. (3) kerk Obergum 24-2-1729

459. Anje Popkes, ‘van Obergum’, ged. Garnwerd-Oostum 7-9-1688.

 

458a. Peter Heres, ged. Winsum 10-9-1673.

458b. Peter Heres, ged. Winsum 9-8-1674.

 

459a. Trijntien Popkes.

459b. Jacob Popkes, ged. Garnwerd-Oostum 28-11-1680, tr. (contr.) ca. 1703 Bou(c)ke/Bouwke/Bouckjen Jacobs, van Leens (ws. dochter van Jacob Keuns), overl. Garnwerd/Oostum 10-5-1728.

 

460. Egbert Sipkes, ged. Delfzijl 7-2-1695, tr. kerk (1) Zandeweer 26-9-1721 Anje Berents, van Zandeweer,

ondertr. (2) Uithuizermeeden 8-8-1733, tr. kerk Zandeweer 20-8-1733

461. Aafke Eijsses, ged. Uithuizermeeden 13-5-1706, tr. (2) Cornelis Riewkes.

 

460b. Harm Sipkes, ged. Delfzijl 11-11-1696.

460c. Sensjen Sipkes, ged. Delfzijl 19-3-1699.

460d. Geert Sipkes, ged. Delfzijl 28-4-1700.

460e. Aeltjen Sipkes, ged. Delfzijl 17-7-1701.

 

461b. Homme Eijsses, ged. Uithuizermeeden 25-3-1708.

461c. Reentjen Eijsses, ged. Uithuizermeeden 27-9-1710.

461d. Rientien Eijsses, geb. Uithuizermeeden, ged. Oosternieland 15-11-1711.

461e. Reentjen Eijsses, ged. Uithuizermeeden 28-5-1713.

461f. Laurens/Louwrens Ei(j)sses/Eyses, ged. Uithuizermeeden 28-10-1714, tr. ca. 1745 (contr.) Geeske Remmerts, ws. ged. Uithuizermeeden 19-10-1721 (dochter van Remmert Harmens en Gerri(j)tje Pieters).

461g. Anje Eijsses, ged. Uithuizermeeden 28-10-1714.

461h. Anje Eijsses, ged. Uithuizermeeden 23-2-1716.

461i. Anje Eijsses, geb. Uithuizermeeden, ged. Oosternieland 30-5-1717.

461j. Jan Ei(j)sses, geb. Uithuizermeeden, ged. Oosternieland 11-12-1718, tr. kerk Uithuizermeeden 26-4-1749 (contr.) Claaske/Claeske/Klaaske Jans, ged. Uithuizermeeden 9-3-1727 (dochter van Jan Heijnes en Wiertje Jans).

461k. Harmke Eijsses, ged. Uithuizermeeden 25-8-1720.

461l. Lijsabeth/Elisabeth Eijsses/Eises, ged. Uithuizermeeden 14-12-1721, overl. na 1783, tr. (1) Jan Harms, tr. kerk (Rooms Katholiek) (2) Middelstum 23-3-1761 Jan Willems, geb. Westerwijtwerd, ged. (Rooms Katholiek) Bedum 1-10-1719 (weduwnaar van Pieterke Pieters (RK), zoon van Willem Cornelis en Bauke Jans, landbouwers), overl. Middelstum 1773-'78

461m. Eijske Eijsses, ged. Uithuizermeeden 31-1-1723.

 

462. Rein(d)t Pieters, overl. 1763, vóór 3-6-1763, ws. in Appingedam,

tr. ws. vóór 1730

463. P(i)eterke Claasen/Kla(as)sen(s), overl. na 28-5-1779, ws. in Appingedam (Dijkstraat, oosterkluft), tr. (2) hc Appingedam 1-4-1768 Writser Jeltes.

 

462b. Sjabbe Pieters, overl. vóór 1763, tr. (1) hc/kerk Holwierde 29-4/21-5-1730 Jantie/Jantjen Gaickes, tr. (2) hc 3-10-1741, tr. kerk Holwierde 29-10-1741 Die(u)werke Harms, overl. vóór 1763.

 

Uit het eerste huwelijk van Elje Timens:

463-1. ?? Geeske Addes, ged. Krewerd 17-2-1695, tr. ca. 1720 (contr.) Albert Hindricks, van Holwierde.

 

463a. ?? Elske Klaassens, ged. Krewerd 22-10-1699.

463b. ?? Ide Klaassens, ged. Krewerd 1-1-1702.

463c. ?? Boucke Klaassens, ged. Krewerd 23-3-1704.

463d. ?? Harremke Klaassens, ged. Krewerd 28-3-1706.

463e. ?? Tijmke Klaassens, ged. Krewerd 14-10-1708, tr. (contr.) Zeerijp 22-3-1733 Roelef Jacobs Smit, ged. Wirdum 11-3-1703 (zoon van Jacob Roelefs en Aefke/Avijn Hiddes).

463f. ?? Harmke Klaassens, ged. Krewerd 2-9-1711.

463g. ?? Harmke Klaassens, ged. Krewerd 20-5-1714.

 

466. Jan Timons, van Spijk?, begr. Uithuizermeeden 29-1-1745,

ondertr. Uithuizermeeden 14-8-1721, tr. kerk Oosternieland 7-9-1721

467. Trijnje Thomas, tr. (1) P(i)eter Gerri(j)ts.

Jan Timons was mogelijk eerder getrouwd met Engel A[ng?]enijs; zij kwamen dan met attestatie van Spijk naar Uithuizermeeden op 9-9-1698.

 

468. Otte Heeres, ged. Godlinze 10-4-1720, begr. Godlinze 12-3-1775,

tr. kerk Godlinze 12-5-1743

469. Jantje Rikkarts, van Garsthuizen, begr. Spijk 1-5-1748.

 

470. Derk Hindriks, ged. Loppersum 26-7-1709, timmerman,

tr. kerk Loppersum 28-8-1735

471. Aaltje Roelfs, van Schildwolde.

 

470b. Geert Hindriks, ged. Loppersum 8-11-1711, timmerman, tr. (contr.) ca. 1738 Grietje Jans.

470c. Egbert Hindriks, ged. Loppersum 10-1-1714.

470d. Fenie Hindriks, ged. Loppersum 8-4-1716.

470e. ?Aletie Hindriks, ged. Loppersum 31-10-1717 (ged. als 'dochtertie van Hindrik ..').

 

472. Jan Jans, van Menkeweer,

ondertr. Kantens, tr. kerk Menkeweer 27-11-1735

473. Aaltje Jans, van Rottum.

 

472b. ??Hindrik Jans Camping, tr. Aaltje Stevens.

472c. Roelef Jans, van Menkeweer, tr. kerk Bedum 4-1743 Hilje Pieters, van Bedum (ws. dochter van Peter Hindrijcx en Kunje Peters; contr.).

 

474. Willem Luidens, ged. Zandeweer 1-2-1709,

tr. kerk Den Andel 27-3-1739

475. Cornelske Harmens, ged. Ulrum 31-10-1717.

 

474a. Aeltjen Jacobs, ged. Zandeweer 14-2-1697, tr. kerk Loppersum 1-5-1720 Klaas Albers.

474b. Jan Jacobs Luidens, ged. Zandeweer 22-5-1698.

474c. Geertjen Jacobs Luidens, ged. Zandeweer 10-7-1701, ondertr. Sappemeer, tr. kerk Groningen (Martinikerk) 6-3-1725 Wijcher Ceijes Cruysinghe, ged. Sappemeer 18-3-1703 (zoon van landbouwer, vervener Sije Wijchers Cruisinga en Elsien Gerrits), bakker te Loppersum.

474d. Berend Jacobs, ged. Zandeweer 4-12-1703.

474e. Anje Jacobs Luijdens, ged. Zandeweer 23-5-1705, tr. Jan Harms?

474f. Geertruid/Geertruijt Jacobs Luidens, ged. Zandeweer 24-6-1708, tr. kerk Zandeweer 16-8-1739 (laatste proclamatie) Cornelis/Knellis Frerix, geb./ged. Thesinge 6/7-3-1717 (zoon van Frerik Cornelis en Geertjen Everts).

 

475b. Edde Harms, ged. Ulrum 3-11-1720.

475c. Jantien Harms, ged. Ulrum 23-1-1724.

475d. Jannes Harms, ged. Ulrum 22-4-1725.

475e. Onne Harms, ged. Den Andel 29-5-1729.

475f. Aijnje Harms, ged. Den Andel 24-3-1734.

475g. Jantje Harms, ged. Den Andel 15-9-1737, overl./begr. Eenrum 29-11/4-12-1807?

 

476. Hindrik Jans Wif, ged. Rottum 13-11-1729, overl. Rottum 1780 (?),

ondertr. Kantens, tr. kerk Rottum 10-12-1758

477. Trijnje Gerrits Meijer, ged. Kantens 18-3-1736, overl. Usquert 29-10-1822.

 

Uit het eerste huwelijk van Jan Wif:

476-1. Claas Jans, geb. Rottum (op de Ropstaart), ged. Rottum 4-10-1722, tr. kerk Rottum 10-12-1750 Maria Jans, van Wehe.

476-2. Trijntje Jans, geb. Rottum (op de Ropstaart), ged. Rottum 17-2-1726, overl. Ten Boer 1755 (in de kraam), tr. kerk Rottum 17-6-1753 Pieter Freriks, van Garmerwolde (hij tr. (2) Ten Boer 25-4-1762 Trijntje Jacobs, weduwe van Jan Jurgens).

 

476a. Baatje Jans Wif, ged. Rottum 9-11-1727, tr. kerk Oldenzijl 12-5-1763 Andries Popkes Zalen, ged. Loppersum 20-11-1729 (weduwnaar van Jantien Pieters, zoon van Popke Andries van Zalen en Trijntien Meertens), schoolmeester te Oldenzijl.

476c. Jacob Jans Wif, ged. Rottum 1-2-1733, overl. Rottum vroeg na de doop, getuige de aantekening 'Doot' in het doopboek.

476d. IJdje Jans Wif, ged. Rottum 27-11-1735, tr. kerk Rottum 4-11-1759 Harm Jans Dobbe, ged. Zandeweer 4-3-1732 (zoon van Jan Harms en Anje Luijdens (474e?)).

476e. Harm Jans Wif, ged. Kantens 18-12-1739, overl. Rottum 12-8-1808, tr. (1) Johanna Andrees, tr. kerk (2) Rottum 3-11-1805 Jantje Jans, geb. 1748, overl. Rottum 1-2-1814.

 

477b. Sijert/Siert Gerrits, ged. Kantens 6-7-1738, overl. Kantens 2-8-1807, tr. kerk Kantens 24-8-1766 Jantje Willems, overl. Kantens 25-6-1804.

477c. Anje Gerrits, ged. Kantens 20-11-1740.

477d. Jantje Gerrits, ged. Kantens 10-8-1743.

477e. Anje Gerrits, ged. Kantens 19-5-1746.

477f. Grietje Gerrits, ged. Kantens 1-1-1749.

477g. Renne Gerrits, ged. Kantens 9-3-1751.

477h. Rinne Gerrits, ged. Kantens 27-7-1755.

 

478. Ebel Eppes, ged. Warffum 2-10-1735, overl./begr. Usquert 21/26-8-1807, tr.

479. Wieke Jans, ged. Warffum 19-10-1738.

 

Uit een mogelijk eerste huwelijk van Jan Sicces:

479-1. ?Wobbegjen Jans, ged. Warffum 8-10-1713.

 

479a. Anje Jans, ged. Warffum 12-2-1736.

479c. Hillebrant Jans, ged. Warffum 3-4-1741, tr. ca. 1769 (contr.) Mattje Wolters, ged. Warffum 8-1-1749 (dochter van Wolter Aljes en Auke Jacobs).

479d. Sikke Jans, ged. Warffum 7-4-1743, tr. (contr.) ca. 1783 Geertje Everts?

 

482. ws. Harm Harms Stark, van Bellingwolde,

tr. kerk Bellingwolde 22-3-1696

483. ws. Geertruid Derks, van Bellingwolde.

 

484. Berent Hindriks/Hindrix Swart/Zwart, overl. tussen sept. 1721 en mei 1722, tr. (1) Sijben Bavinck, tr. kerk (2) Woldendorp 22-11-1704 Geurtjen Simons, van Woldendorp, tr. (3)

485. Geeske Harmens, begr. Nieuwolda 12-12-1730, tr. (hc)/kerk (2) Nieuwolda/Termunten 10-3/2-5-1723 Jurrien/Jurjen Jurriens/Jurjens, van Hardenberg (ws. bij Finsterwolde) / op de Vennen.

 

485b. Peterke Harmens, ged. Nieuw-Beerta 23-1-1687, begr. Nieuw-Beerta 9-7-1688 (overl. aan de kinderpokken).

485c. Peterke Harm(en)s, ged. Nieuweschans 23-12-1694, tr. kerk (1) Nieuweschans 3-6-1714 Derck Beerens, van Midwolda, tr. kerk (2) Nieuwolda 23-12-1725 Geert Jans, van Nieuwolda.

485d. Renske/Renste/Rintste Harm(en)s/Hermans, ged. Nieuweschans 20-9-1696, tr. kerk (1) Beerta 17-5-1716 Geert Jans, overl. 1721, ondertr./tr. kerk (2) Winschoten/Beerta 16-12-1725/6-1-1726 Jan/Jan(ne)s Andries, geb. Groningen ("op 't Schuit.d."), ged. Groningen (A-kerk) 8-9-1686 (zoon van soldaat Andries Jans(s)en en Anneke/Annichje Janssen/Andries).

485e. Hendrik Harmens, ged. Nieuweschans 4-12-1698.

485f. Harmtjen Harmens, ged. Nieuweschans 31-7-1701.

485g. Hendrik Harmens, ged. Nieuweschans 17-6-1703.

485h. Abelke Harmens, ged. Nieuweschans 6-6-1706.

 

486. Harm(en)/Harrem Me(e)rtens, doopsgezind, landbouwer op de Korengarst, overl. na 18-5-1736, tr. kerk (2) Noordbroek 2-11-1732 (1e proclamatie) Gepke Frans(s)ens, (weduwe van Jacob Jans en Harmen Jacobs, dochter van landbouwer Frans Geerts en van Aukjen Arents), doopsgezind, overl. tussen 9-1-1733 en 8-12-1735,

tr. (1)

487. Aaltijn/Aaltje/Aeltien/Aeltjen Jans, doopsgezind, overl. tussen 4-6-1728 en 21-10-1731.

 

486b. Krijn(ne) Me(e)rtens, doopsgezind, landbouwer, tr. ca. 1695 Martje.

486c. Pi(j)eter Me(e)rtens, doopsgezind, landbouwer, overl. tussen 30-5-1743 en 12-11-1745, tr. (1) N.N., tr. (hc)/kerk (2) Noordbroek 3-3-1719 Nieske Der(c)ks (dochter van koopman Dercks Isebrants en van Trijntien Peters), ondertr./tr. kerk/(hc) (3) Noordbroek 7/26/26-11-1734 Anje Feijes/Teijes (dochter van landbouwer Feijije Tijabbes en van Jantje Tiddes), overl. vóór 27-8-1742.

486d. Hilje/Hille Meertens, overl. vóór 1724, tr. (hc) Noordbroek 29-5-1707 Albert Mennes, grutter (weduwnaar van N.N., zoon van landbouwer Menne Alberts en van Anje Alberts), overl. vóór 29-5-1724.

486e. Sibelt/Si(j)bolt/Sybolt/Zijbelt Meertens, doopsgezind, landbouwer, overl. Nieuwolda (de Dellen) 1744, tr. (hc) (1) Noordbroek 28-8-1715 Maria/Martien/Martje Mennes, geb. Nieuwolda (de Dellen) 1688 (contr.; dochter van landbouwer Menne/Menno Claesen/Clasens/Klasen en Tijnije/Trijntje Geer(d)ts), tr. (hc) (2) Noordbroek 13-6-1733, tr. kerk Noordbroek 13-6-1733 (contr.) Grietie/Grietje Cebes/Se(e)bes, geb. vóór 1710, doopsgezind, (weduwe van Hindrik Sibe(lt)s, dochter van landbouwer Sebo/Zebo Hindriks en Diewer Geerts van Zomeren (contr.)), overl. tussen 15-2-1754 en 11-2-1756. Grietje tr. (3) Jan Jans Snijder.

486f. Jan Meertens.

486g. Jantien/Jantje Meertens, doopsgezind, tr. (hc) Noordbroek 26-3-1715 Haerm/Harm(en) Jacobs, doopsgezind, (weduwnaar van Boucke Jacobs, zoon van kuiper Jacob Harmens en van Aefke Geurts), kuiper, overl. tussen 7-5 en 14-12-1729. Harm tr. (3) Gepke Franssens (zie 486).

 

488. Hindrik Jurjens, ged. Pekela 3-2-1689, tr.

489. Maria Hindriks.

 

490. Jan Egbers,

ondertr. Meeden 24-9-1713

491. Frauke/Frouke Hindriks (Plukker), tr. (2) vóór 1732 Assijn Beerents, (ws. zoon van Berent Assys en Stijntje Hanssens; contr.), tr. (3) Cornelis Tiddens, (ws. weduwnaar van Antje Zijbens), tr. (4) Hemmo Jans (zoon van Jan Hemmes en Trijntje Jans (contr.)), ondertr./tr. (hc) (5) Nieuwe Pekela 24-9/21-10-1752 Harm Helmers Raasvelt, (eerst weduwnaar van Aaltje Heijes, daarna van Grietje Pieters (Cloppenburg), zoon van Helmer Roelofs en Harmke Harms (contr.)).

 

490a. ?Jakob Egberts, ged. Pekela 20-4-1684.

490b. ?Jacob/Jakob Egber(t)s, ged. Pekela 26-7-1685, tr. ca. 1714 (contr.) Aaltien/Aaltijn/Aeltien Jans (lidmaat Nieuwe Pekela 6-9-1716).

 

Uit het tweede huwelijk van Egbert Jakobs:

490-1. ?Kunne/Kunnichje Egberts, ged. Pekela 5-4-1697 (lidmaat Nieuwe Pekela 1-12-1715).

490-2. ?Wolter Egberts, ged. Pekela 7-5-1699, tr. ca. 1724 Aaltie(n)/Aaltje/Clasen/Kla(a)sens (ws. dochter van Klaas Jans en Elske Beerens).

490-3. ?Albert Egberts, ged. Pekela 10-4-1701.

490-4. ?Claas/Klaes Egber(t)s, ged. Pekela 18-2-1703, tr. ca. 1725 (contr.) Engeltien/Engeltijn Beerens, ged. Nieuwe Pekela 30-5-1706 (dochter van Beerent Harms en Jantijn Hindriks).

490-5. ?Jans Egberts, ged. Nieuwe Pekela 13-4-1705, tr. ca. 1730 (contr.) Hillegien/Hilligje Hindriks, ged. Nieuwe Pekela 1-1-1712 (dochter van Hindrik Derks en Grietijn Clasens).

 

Uit het tweede huwelijk van Hendrik Beerents Plukker:

491-1. (contr.) Beerent Hindriks Plukker, geb. ca. 1722, ged. Nieuwe Pekela 17-3-1746, tr. (1) 1746 Fennigje Jans Knol (dochter van Jan Hendriks Knol en Zwaantje Klaassens Schuring), tr. (2) kerk Nieuwe Pekela 14-12-1749 Antje Beerents Schuring, ged. Nieuwe Pekela 26-7-1734 (dochter van Berent Klaassens Schuring en Annigje/Antje Abrahams).

491-2. (contr.) Aaltje Hindriks, tr. Nieuwe Pekela 7-12-1760 Boele Jans Bakker, ged. Nieuwe Pekela 9-11-1732 (zoon van Jan Bakker en Hilligje Andries).

491-3. (contr.) Grietje Hindriks, tr. hc Nieuwe Pekela 14-1-1761 Albert Jans Dijkhuis, ged. Oude Pekela 2-4-1736 (zoon van Jan Harmannus Dijkhuis en Imke Alberts), begr. Nieuwe Pekela 28-3-1782.

491-4. (contr.) Wijcher Hindriks, tr. hc Nieuwe Pekela 14-3-1766 Zwaantje Jans (dochter van Jan Gerlofs en Gepke Harms).

491-5. (contr.) Klaas Hindriks, tr. hc Nieuwe Pekela 21-2-1777 Nantje Hindriks Hensema, ged. Onstwedde 19-4-1737 (dochter van Hindrik Harms en Harmke Harms Hensema), overl. Nieuwe Pekela 18-3-1821.

 

492. Hindri(c)k Egber(t)s, van Meeden, overl. tussen 23-10-1744 en 12-11-1751,

ondertr. 24-9-1713, tr. (hc) Meeden 28-12-1713, tr. kerk Meeden

493. Focktijen/Fokjen Jans, ged. Westerlee 15-1-1693, overl. na 23-10-1744.

 

Uit het eerste huwelijk van Ettijn Jans:

492-1. Auke/Aucko/Aukus Salve(n)s/Salvus/Salvy, ged. Meeden 13-8-1671, ondertr. Meeden 27-9-1696 (contr.) Fenje Memmens (contr.; dochter van Memme Aeijkes/Ai(j)lckes en Swaentje Jacobs).

492-2. Jan Salvus, ged. Meeden 26-10-1673.

492-3. Harm(en) Salvus, ged. Meeden 25-4-1677 tr. (hc) Finsterwolde 30-1-1700 Anna Leffers.

 

492a. Wypke Egberts, ged. Meeden 4-10-1685.

492b. Rotger Egberts, ged. Meeden 12-2-1688.

 

493a. Otto Jans, ged. Westerlee 15-1-1691, ondertr./tr. (hc) Meeden 29-10/27-10-1730 Martjen Frans, ged. Meeden ws. 29-8-1706 (doopnaam dan 'Marten', oudste kind van Frans Jans en Swaentjen Harms, genoemd naar Swaentjens moeder Martje).

 

Uit het tweede huwelijk van Anje Jans:

493-1. Teeuwe Clasen, ged. Westerlee 5-7-1696.

 

494. Hendrik/Hindrik Hommes, overl. tussen 5-6-1735 en 13-3-1744,

ondertr. Meeden 10-9-1702

495. Anje Jans, ged. Westerlee 20-2-1681, overl. na 13-3-1744.

 

494a. Tiacke Hommes, ged. Meeden 9-3-1673.

494c. ws. Evert Hommes, ged. Meeden 19-5-1684.

 

495a. Haijcke Jannes, ged. Westerlee-Heiligerlee 8-6-1673.

495b. Hindrick Jannes, ged. Westerlee-Heiligerlee 15-10-1676.

495c. Hindrick Jannes, ged. Westerlee-Heiligerlee 20-5-1678.

495d. Anje Jannes, ged. Westerlee-Heiligerlee 1-9-1679.

495f. Hindrick Jannes, ged. Westerlee-Heiligerlee 23-3-1683.

495g. Focke Jannes, ged. Westerlee-Heiligerlee 3-5-1685.

495h. Heuwe Jannes, ged. Westerlee-Heiligerlee 18-2-1687.

495i. Berent Jannes, ged. Westerlee-Heiligerlee 17-10-1688.

 

496. Reinder Willems, ged. Kropswolde 11-3-1692,

tr. kerk Kropswolde 19-2-1719

497. Aeltien Roelefs, ged. Kropswolde 4-11-1694.

 

497a. Lammetjin Roelefs, ged. Kropswolde 4-1-1685.

497b. Aafjin Roelefs, ged. Kropswolde 8-8-1686.

497c. Hindrick Roelefs, ged. Kropswolde 24--1688 (april, mei of juni).

497d. Aeffien Roelefs, ged. Kropswolde 26-4-1691.

497f. Beerentien Roelefs, ged. Kropswolde 7-10-1696.

497g. Willemtien Roelefs, ged. Kropswolde 22-10-1699.

 

498. Albert Harmens

tr.

499. Jantjen Geerts

 

500. Coob/Coop Jans(z) Bottevelt/Croesen/Cruise/Kruise, ged. Zuidlaren 3-3-1720, keuter?, overl. na 1794, tr. kerk (2) Zuidlaren 31-5-1777 Jantje Hoving, van Bunen (weduwe van Jan Wiering),

tr. kerk (1) Zuidlaren 2-5-1745

501. Trijntje Jans, van Vries.

 

500b. N.N. Krouse, ged. Zuidlaren 1722.

 

502. Jan Hindrix, geb. Eexterveen, ged. Anloo 5-2-1721, tr. kerk (2) Zuidlaren 31-5-1750 Jantjen Jans, van Ulsen,

tr. kerk (1) Zuidlaren 14-5-1741

503. Berentje Lammerts, ged. Zuidlaren 19-12-1717, overl. Zuidlaren 1749/’50.

 

502a. P(i)eter Hendriks/Hindriks Sloots, geb. Eexterveen, ged. Anloo 13-9-1716, ondertr./tr. kerk Anloo 23-4/28-5-1747 Jantje Jans(sen).

502c. Geertruid/Geertruij(t)/Geertruit Hendriks/Hindriks, geb. Eexterveen, ged. Anloo 8-2-1722, ondertr./tr. kerk Anloo 21-5/3-7-1746 Pieter Jans(sen).

502d. Thomas Hendriks/Hind(e)riks, geb. Eexterveen, ged. Anloo 19-9-1728, ondertr./tr. kerk Anloo 5-10/6-11-1754 Hind(e)rikien/Hindrikje(n) Geerts, geb. Gieterveen, ged. Gieten 4-10-1733 (dochter van Geert Harms).

 

503a. ws. Geert Lammer(t)s, ondertr./tr. kerk Anloo 11-4/17-5-1744 Geesje Maartens/Meertens, ws. ged. Veendam 17-11-1715 (als dochter van Meerten Willems Mulder en Hindrikjen Jacobs).

503b. Egbert Lamberts/Lammer(t)s, ged. Zuidlaren 1711, tr. kerk Zuidlaren 19-5-1737 Roel(o)fje Geerts, van Anloo.

503c. Aaltjen Lamberts, ged. Zuidlaren 6-10-1715, ondertr./tr. kerk Anloo 15-10/20-11-1740 Claas Hindriks?

503e. Jantjen Lamberts, ged. Zuidlaren 14-7-1720.

503f. Willem Lam(b)erts/Lammer(t)s, ged. Zuidlaren 19-9-1723, tr. kerk Zuidlaren 2-5-1756 Hendrikje(n)/Hindrikje Egberts Hoving, van Zuidlaren.

 

504. Jacob Schmidt/Smid, brouwer (Amts Braumeister), overl. voor 18-7-1781, tr.

505. Catharina/Catharine Kösters, geb. 1716 /'17, begr. Thedinghausen 18-7-1781.

 

506. Jan Pieters Ippen, geb./ged. Tussen Loegen/Zuidbroek 29-10/1-11-1722, ws. begr. Zuidbroek 31-8-1782 ('Jan Pieters onder de Diaconye nalatende vrouw en kinder'; een adere optie is 10-11-1785: 'Jan Pieters nalatende zijn vrouw'. N.b. in het tweede geval staan er geen kinderen vermeld; deze waren er wel),

ondertr. Sappemeer, tr. kerk Zuidbroek 31-5-1744

507. Jantje Heikes Post, ged. Sappemeer 21-11-1723, begr. Zuidbroek 12-3-1804 ('Jantje Ippen, Diakonie').

 

506a. Jantien/Jantje(n) Pieters Ippen, ged. Eexta 12-4-1716, begr. Zuidbroek 28-1-1774, tr. kerk Zuidbroek 10-11-1737 (contr.) Egbert Gijsberts Bresser, ged. Veendam 30-9-1714 (zoon van Gijsbert Hindricks Bresser en Ettje Meeuwes), overleden vóór 28-1-1774.

 

507a. Jantien Haijkes, ged. Sappemeer 6-10-1715.

507b. Geert Haijkes, ged. Sappemeer 21-2-1717.

507c. Ge(e)rt Haijkes, ged. Sappemeer 22-1-1719 (?; contr.), tr. ca. 1743 (contr.) Maeke/Maijke Jans, ged. Sappemeer 20-9-1722 (dochter van Jan Janssens en Albertjen Janssens).

507d. Albert Haijkes, ged. Sappemeer 2-11-1721.

507f. Albert Haijkes, ged. Sappemeer 10-2-1726, tr. ca. 1750 (contr.) Jantien/Jantje Hilberts/Hilbertz/Hillebrands, ged. Sappemeer 27-8-1719 (dochter van Hilbert Engels en Jakobtien Hooites).

507g. Mettje Haijkes, ged. Sappemeer 19-6-1729.

507h. Harmen Haijkes, ged. Sappemeer 24-6-1731.

507i. Metie Haijkes, ged. Sappemeer 28-2-1734.

 

508. Hielke/Hijlcke Arendts/Harengs, ged. Leeuwarden 16-10-1710, houtmolenaarsgezel,

ondertr. Groningen 23-10-1734, tr. kerk Groningen (Martinikerk) 16-11-1734

509. Trijntje/Trijntijn Harms, van Groningen, ondertr. (2) Groningen 19-12-1744, tr. kerk Groningen (Nieuwe kerk) 11-2-1745 Willem Jans, van Groningen, soldaat ('onder de Compagnij van de Capitein P. Matthiae'), wever.

 

508b. Ruiert Haringhs, ged. Leeuwarden 8-11-1711.

508c. Rinske Haringhs, ged. Leeuwarden 27-9-1713.

508d. Sijbrant/Sibrandt/Isebrand Harengs/Haring(h)s, ged. Leeuwarden 26-5-1715, tr. Willemina/Willemtje Tjarks/Tarks/Derks.

 

509b. ?Evertje Harmens, ged. Bourtange 23-4-1713.

509c. ?Johannes/Jan Harm(en)s, ged. Bourtange 30-3-1714, tr. ca. 1736 (contr.) Wendel(ke) Wessels (dochter van Wessel Geerts en Aeltie Timmermans?).

509d. ?Fokke Harm(en)s, ged. Nieuweschans 28-2-1717, ws. soldaat, tr. ws. kerk Coevorden 17-9-1743 Harmijna van Wije.

 

Generatie X

 

896. Jannes Willems, van Uithuizermeeden, snijder, tr. kerk (2) Uithuizermeeden 27-7-1721 Trijnje Doekes, van Spijk,

tr. kerk (1) Uithuizermeeden 26-3-1713

897. Lamge Berents, ged. Uithuizermeeden 15-2-1685, overl. Uithuizermeeden ca. 1720.

 

897a. Cornelis Berents, ged. Uithuizermeeden 19-10-1674.

897b. Allert Berents, ged. Uithuizermeeden 13-3-1681, tr. ca. 1710 (contr.) Trijnje Clasen?

897c. Isebrandt Berents, ged. Uithuizermeeden 22-2-1684.

897e. Lijsebeth Berents, ged. Uithuizermeeden 29-8-1686.

897f. Cornelis Berents, ged. Uithuizermeeden 11-12-1687, tr. ca. 1725 (contr.) Albertje?

897g. Lijsebeth Berents, ged. Uithuizermeeden 26-5-1689.

897h. Claes Berents, ged. Uithuizermeeden 28-2-1692.

897i. Berentien Berents, ged. Uithuizermeeden 6-10-1693.

 

898. ws. Peter Drewes, van Eppenhuizen

tr. kerk Rottum 29-12-1720

899. ws. Renske Ritses, ged. (contr.) Tinallinge 3-10-1686, tr. (1) kerk Warffum 26-4-1711 Crijne/Krijn(e) Derks/Derx, van Warffum.

 

899b. ws. Louwe Ritses, geb. Tinallinge, ged. Baflo 20-1-1689.

 

908. ws. Claas/Claes Peters, ged. Uithuizermeeden 2-3-1679? (als “Claes Jans”) tr.

909. ws. Wobbe/Wobge.

 

910. ws. Jacob Garm(ent)s, ged. Uithuizermeeden 8-3-1696, ws. boer,

tr. kerk Uithuizermeeden 3-5-1716

911. ws. Anje Doekes, van Spijk, tr. kerk (2) Uithuizermeeden 22-6-1738 Jannes Alberts/Allerts, tr. kerk (3) Uithuizermeeden 5-3-1742 Geert Willems.

 

910a. ws. Peterke Garbrands, ged. Uithuizermeeden 3-2-1689.

910b. ws. Anje Garments/Garmes, ged. Uithuizermeeden 19-9-1690, tr. kerk Uithuizermeeden 19-1-1710 Jan Harmens, van Uithuizermeeden.

910c. ws. Phebe Garments, ged. Uithuizermeeden 19-3-1692.

910d. ws. Hindrick Garments, ged. Uithuizermeeden 9-12-1694.

910f. ws. Hindrikje? (bij de doopinschrijving staat geen naam vermeld) Garm(en)ts, ged. Uithuizermeeden 5-12-1697, tr. kerk Uithuizermeeden 27-8-1724 Aldert Abels, van Uithuizermeeden.

910g. ws. Jebbe Garments, ged. Uithuizermeeden 20-11-1698, begr. Uithuizermeeden 5-7-1753 (contr.), tr. kerk Uithuizermeeden 22-6-1732 (contr.) Aaltje Alderts, ged. Uithuizermeeden 9-3-1710 (contr.; dochter van Allert Wijbrants en Wibke Peters), begr. Uithuizermeeden 30-4-1759 (contr.).

910h. ws. Feeb(k)e/Feeuwke Garments, ged. Uithuizermeeden 15-3-1700, tr. kerk (1) Uithuizermeeden 8-3-1722 Pieter Alberts/Lammerts, van Spijk, tr. kerk (2) Uithuizermeeden 20-1-1732 Luitjen Wolters.

910i. ws. Cornelliske Garments, ged. Uithuizermeeden 22-5-1701.

 

912. ?Hindrik Freriks, van Winsum,

ondertr. Groningen 29-11-1704, tr. kerk Groningen (Martinikerk) 31-12-1704

913. ?Anna/Annejen Clasen, van Delfzijl, ged. Delfzijl 16-8-1682?

 

Uit het eerste huwelijk van Dorothee Martens:

913-1. ?Hindrik Jans, geb. Groningen (‘in Geltinge straet’), ged. Groningen (Martinikerk) 3-4-1657.

 

913a. ?Martinus Claesen, ged. Utrecht (Evangelisch Luthers) 26-9-1669.

913b. ?Annichjen Claesen, geb. Groningen (‘in de Korenstraet’), ged. Groningen (Nieuwe kerk) 2-9-1671.

913c. ?Jannes Claesen, geb. Groningen (‘bij Hardr. str.’), ged. Groningen (Martinikerk) 23-11-1673.

913d. ?Margriete Claesen, geb. Groningen (‘bij Jacobij Gasthuis’), ged. Groningen (Martinikerk) 5-1-1676.

913e. ?Jannes Claesen, geb. Groningen (‘bij Hardr. str.’), ged. Groningen (Martinikerk) 23-11-1679.

 

914. Derck Jansen, voerman, tr. (1) kerk Winsum 3-5-1685 Fennetien Jans(en), dienstmeid, lidmaat Winsum 8-12-1682,

tr. (2) kerk Winsum 13-3-1711

915. Geertruid Luitjens, tr. (1) Claas Everts.

 

916. Hero Douwes, overl. vóór 16-5-1697, tr. (2) kerk Baflo 1678 Dewer Jansen, ged. Baflo-Raskwerd 23-6-1650 (dochter van Jan Willems en Ebele Gerrijts), tr. (3) kerk Mensingeweer 13-8-1693 Anje Hindriks, van Mensingeweer (weduwe van Arent Everts van Benthum), tr. (1)

917. N.N.

 

918. Popke/Popko Jansen, tr.

919. Frouke Geerts.

 

920. Sipjen/Sipke/Sippijn Egberts, van Kantens, soldaat onder C. Emmen, onder kapitein Gruijs, ruiter “onder de Vriese Repartitie”,

tr. kerk Delfzijl 29-4-1694

921. Trijntje Harms, van Nieuweschans.

 

922. Eijse Hommes, van Oldenzijl, landbouwer (beklemde meijer, d.w.z. hij huurde een boerderij: tegenwoordig Buitenweg 3 in Oudeschip, tot de kerstvloed van 1717), overl. 1722,

ondertr. Zandeweer 10-12-1702, tr. kerk Oldenzijl

923. Geertrui(d)t/Geertjen Laurens/Louwerens, ged. Eppenhuizen 1-8-1686.

 

922b. N.N. Hommes, ged. Oosternieland 1-7-1677.

922c. Grietien Hommes, ged. Oosternieland 15-9-1678.

922d. Harcke Hommes, ged. Oosternieland 30-10-1681.

 

923a. Anje Louwerens, ged. Eppenhuizen 21?-7-1678.

923b. Anje Louwerens, ged. Eppenhuizen 25-12-1680.

 

924. ws. P(i)eter Siabbes, ged. Noordbroek 16-4-1676,

tr. kerk Appingedam 1703

925. ws. Tjaaktien Reints, “in den dam” (=Appingedam).

 

Uit het eerste huwelijk van Jantje Peters:

924-1. ws. Peter Jans, ged. Noordbroek 25-10-1663, tr. (contr.) Trijne/Trijntjen Rolefs? Als dit klopt is hij overl. vóór 3-1695.

 

Uit het eerste huwelijk van Siabbe Jans Abbring:

924-2. ws. Jan Siabbes, geb. Groningen (‘buiten Ooster-poort’), ged. Groningen (A-kerk) 16-2-1654.

924-3. ws. Jan (Jantien?; contr.) Siabbes, geb. Groningen (‘buiten Oosterpoort’), ged. Groningen (A-kerk) 8-7-1659.

924-4. ws. Jacob Siabbes, geb. Groningen (‘buijten d’ Oosterp’), ged. Groningen (A-kerk) 20-2-1661.

924-5. ws. Berent Siabbes, geb. Groningen (‘buiten Oosterpoorte’), ged. Groningen (Martinikerk) 21-12-1662, tr. kerk Krewerd 19-10-1690 Aeltien Jans, van Westeremden.

 

924a. ws. Grietje Siabbes, ged. Noordbroek 31-3-1673.

 

926. ?? Klaes Pielman,

tr. kerk Krewerd 6-1696

927. ?? Elje Timens, tr. (1) kerk Krewerd 25-12-1693 A(d)de Martens.

 

936. Here Ottes, ged. Godlinze 12-6-1698,

tr. kerk Godlinze 1719

937. Hilje Hindriks, van Godlinze.

 

936a. Jacob Ottes, ged. Godlinze 13-4-1696.

 

940. Hindrik Derks, ged. Loppersum 4-11-1677, timmerman,

tr. kerk Loppersum 13-1-1703

941. Wemeltien Geerts, van Farmsum.

 

940a. Trijntjen Derks, ged. Loppersum 25-7-1675.

940c. Anje Derks, ged. Loppersum 17-12-1680.

940d. Imke Derks, ged. Loppersum 20-8-1682.

940e. Jan Derks, ged. Loppersum 26-4-1685.

940f. ?Aeltje Derks, ged. Loppersum 5-12-1686 (de vader wordt bij deze doop 'Derck Hindricks Grummer' genoemd).

940g. N.N. Derks, ged. Loppersum 20-5-1688.

940h. Claes Derks, ged. Loppersum 28-8-1692.

 

944. ?Jan Jans, schoolmeester te Menkeweer (1714-172..). Mogelijk is hij dezelfde persoon als Jan Jans die in 1700 schoolmeester was in Oterdum; deze was getrouwd met Grietje Roelefs.

 

948. Jacob Luidens, coopman, kerkvoogd, begr. Uithuizen 27-4-1716,

ondertr. Loppersum 8-4-1696, tr. kerk Zandeweer 3-5-1696

949. Martjen Berends (Lorevelt), ged. Loppersum 4-1-1674, overl. na 26-3-1719.

 

948b. Geertien/Geertijn/Geertjen Luidens, ged. Zandeweer 30-1-1681, ondertr. Zandeweer 18-4-1703, tr. kerk Wirdum 20-5-1703 Der(c)k Lau(w)rens, ged. Stedum 28-10-1666 (weduwnaar van Eetje Harmens, zoon van kuiper Lauwerens/Louwerens Dercx).

948c. Jantien/Jantjen Luidens, ged. Zandeweer 31-12-1683, tr. kerk Zandeweer 29-1-1702 Hildebrandt/Hillebrand Frericks, 'tot Middelstum', ged. Westerwijtwerd 25-7-1675 (zoon van Frerick Hildebrandts en Stijne), bakker.

948d. An(i)je Lui(j)dens, ged. Zandeweer 18-3-1687, tr. kerk Zandeweer 29-4-1731 (datum: laatste proclamatie) Jan Harms Dobb(e), van Zandeweer. Hij tr. (2) (attestatie Slochteren 4-5-1738) Grietje Derks, weduwe.

 

949a. Willem Berents, ged. Loppersum 18-5-1671, tr. kerk 30-6-1694 (contr.) N. N..

949c. Japke Berents, ged. Loppersum 3-3-1678.

949d. Jacob Berents, ged. Loppersum 30-12-1681.

 

950. Harm Pieters Top, ged. Ulrum 16-6-1695, bakker,

tr. kerk Ulrum 22-3-1716

951. Bauke/Bou(w)ke Eddes/Edze(r)s, ged. Leens 1-1-1695.

 

950a. Aeltjen Pieters Top, ged. Ulrum 11-2-1694.

950b. Lisabets Pieters Top, ged. Ulrum 11-2-1694.

950c. Anje Pieters Top, ged. Ulrum 11-2-1694.

950e. Cornellis Pieters Top, ged. Ulrum 8-1-1706.

 

951a. Peter Ennes, ged. Leens 23-7-1693.

951c. Geertien Ennes, ged. Leens 28-3-1697.

951d. Cornelijs Ennes, ged. Leens 16-4-1699.

 

952. Jan Wif, van Rottum, tr. (1) Grietje Clasen, mogelijk afkomstig van Warffum,

tr. kerk (2) Rottum 25-5-1727

953. Dietjen Hindriks, van Warffum.

 

953a. ws. Geert Hendriks, ged. Nieuweschans 21-5-1699.

 

954. Gerrit Sijrts/Zijrts/Sijerts/Siers, van Kantens,

tr. kerk Kantens 19-11-1735

955. Anje R(e)injes/Rins/Rennes, van Kantens.

 

954b. Anje Sierts, ged. Kantens 16-11-1704.

954c. Frerik Sierts, ged. Kantens 15-3-1707.

954d. Jacob Sierts, ged. Kantens 12-4-1711.

954e. Hindrik Sierts, ged. Kantens 1-10-1713.

 

956. Eppe Jannes, van Warffum, schipper,

tr. kerk Warffum 16-10-1729

957. Jantjen Ebels, van Den Andel, tr. (1) Garmt Clasen.

 

958. Jan Sicces/Sickes, van Warffum, harbargier, tr. (1) (?) Swaantjen Hindricks,

tr. kerk (2) Warffum 8-4-1735

959. Geertruit Jans, van Warffum.

 

970. Harmen/Herman Janssen, tr.

971. Abelke Bronts.

 

971a. Jacob/Jakob Bronts, overl. vóór 4-4-1707, tr. Bouwe Rotgers, overl. 1707-1717 (contr.).

971b. Garbrand/Gar(re)mt Bronds/Bron(t)s, tr. Doetjen Vreerks.

 

972. Meerten Crijns/Krijns, doopsgezind, smid, overl. voor 28-5-1695,

tr. kerk Termunten 12-4-1668

973. Grietie Harmens, doopsgezind, overl. na 3-3-1719.

 

Uit het eerste huwelijk van Krijn Stijes:

972-1. St(e)ijo/Stije Crijns/Kri(j)ns(s), kuiper, overl. na 10-5-1685, tr. ca. 1652 (1) Anna/Anne Ment(ij)es/Mentkes, tr. (2) kerk/(hc) 6-1-1661/22-11-1660 Trijne Cornelis, van Siddebuursterveen (weduwe van Aijbe Menkes), overl. na 4-4-1683.

 

972a. Fre Krijns, overl. na 13-10-1709, tr. kerk Nieuwolda 1-4-1660 Beencko Menses, van Nieuwolda.

972b. Nantie/Nantke/Nantko Crijns/Krijns, landbouwer, overl. tussen 24-11-1692 en 7-5-1694, tr. (1) na 16-5-1662 Trijn(tj)e Jans Back, tr. (2) Sti(j)ne Engels, overl. tussen 1-8-1695 en 23-2-1698.

972d. Menno Krijns.

 

974. ?Jan Asmus, doopsgezind, landbouwer, overl. tussen 23-8-1665 en 5-4-1667, tr.

975. ?Jantjen Everts.

 

976. ?Jurrien Hendriks,

tr. kerk Pekela 8-4-1688

977. ?Antje Jans.

 

980. ?Egbert Jakobs, tr. (2) kerk/hc Oude Pekela 16-12-1694/7-2-1695 ?Aafke/Aefje Jurriens,

tr. kerk (1) Pekela 18-2-1683

981. ?Kunne/Kunnichjen Jans.

 

982. Hendrik Berents Plukker, geb. vóór 1677, schipper, overl. voor 25-3-1746, tr. (2) vóór 12-5-1724 (contr.) Aaltien/Aaltijn/Aaltje(n) Coops/Koops, geb. vóór 1687 (weduwe van Jacob Wichers), overl. vóór 25-3-1746

tr. (1) vóór 1698

983. Anne/Annigje Jacobs, overl. tussen 21-4-1710 en 12-5-1724.

 

984. Egber(d)t Wi(j)pkes, van Meeden,

ondertr. Meeden 5-10-1684, tr. kerk Meeden

985. E(e)tje/Etjen/Ettijn Jans, van Meeden, tr. kerk (1) Meeden 16-10-1670 Salvus Aukes, van Meeden (zoon van Auke/Ouko/Ouwke Salfs/Salves en Bi(j)we Harm(en)s te Winschoten?).

 

984a. Marten Wijpkes, tr. (hc) Meeden 15-9-1676 IJcke Aelders (dochter van Aeldert Tammes en Hebbel Jans).

 

986. Jan Ottes, van Westerlee,

tr. (hc)/tr. kerk Westerlee 26/18-5-1690

987. Anna/An(t)je Jans, van Westerlee, tr. (hc) en tr. kerk (2) Westerlee 17-11-1695 Claas Teeuwe(n)s/Teuwes, (zoon van Teeuwe Beenes en Jantien), landbouwer, hij hertr. Westerlee (hc)/kerk 14-1-1700 Martjen Edes (dochter van Ede en Wipke).

 

986a. Harm Ottes, schoenmaker, meier (vanaf 1703 op boerderij 'C' in Westerlee), overl. 1707-'10, ondertr. Meeden 30-1-1687 Frouke Harms, ged. Veendam 24-5-1668 (dochter van Harm Harms en Elcke Eltjes).

 

Uit het tweede huwelijk van Wobbe Jans:

986-1. Jan Alder(t)s, ged. Westerlee 10-7-1681, landbouwer, ondertr. Meeden 9-1707 en Siddeburen 6-11-1707, overl. na 1730 (contr.), tr. (hc) Meeden 9-10-1707 Geertjen/Geertyn Jans, (dochter van Jan Hindriks en Ebeltje Tjaards/Tjaarts te Siddeburen), begr. Siddeburen 19-4-1763 (contr.).

 

Uit het tweede huwelijk van Jan Peters:

987-1. Pieter Jans, ged. Westerlee/Heiligerlee 6-9-1674.

987-2. Sijbelt Jans, ged. Westerlee/Heiligerlee 8-10-1676.

987-3. Sijbel Jans, ged. Westerlee/Heiligerlee 23-9-1677.

987-4. Aijelke Jans, ged. Westerlee/Heiligerlee 19-1-1679.

987-5. Grietie Jans, ged. Westerlee/Heiligerlee 22-2-1680.

987-6. Derck Jans, ged. Westerlee/Heiligerlee 25-12-1682.

987-7. Ebelke Jans, ged. Westerlee/Heiligerlee 1-4-1683.

987-8. Derck Jans, ged. Westerlee/Heiligerlee 29-3-1685.

987-9. Anje Jans, ged. Westerlee/Heiligerlee 21-11-1686.

987-10. Sibel Jans, ged. Westerlee/Heiligerlee 7-4-1689.

 

988. Hommo Tiackes,

tr. kerk Meeden 3-9-1672

989. Aefke Everts, van Ohne in Bentheim (D).

 

990. Jannes Heuwe(n)s, van Westerlee, tr. (hc) en kerk (2) Westerlee 17-5-1696 Nantje Wessels (weduwe van Hiltie Teuwes, dochter van Wessel Berents en Gertruid Jans)

tr. kerk (1) Westerlee 20-10-1672

991. Aefke Fockes, van Westerlee.

 

990a. Hindrick Heuwe(n)s, van Westerlee, tr. kerk / tr. (hc) Westerlee/Noordbroek 1-10 (1e proclamatie) / 28-9-1671 Ebbe Peters, ged. Noordbroek 13-1-1650 (dochter van Pe(e)ter Haeijens/Haijes en Wijpke).

 

991a. Eijte/Etje Focke(n)s (van Meeden?; contr.), tr. Sebo Ha(e)ijckens (van Blijham?; contr.).

 

992. Willem Reinders, begr. Kropswolde 22-12-1736

tr.

993. ws. Zeechien Egberts (gen. als lidmaat van Kropswolde 9-12-1688 als vrouw van Willem Reinders), verm. overl. vrij snel na de geboorte van haar eerste kind.

 

992a. Anne Reiners, ged. Kropswolde 7-1-1655.

992b. Hermtijen Reiners, ged. Kropswolde 18-10-1657.

992c. Hindrick Reiners, ged. Kropswolde 12-2-1660.

992e. Jan Reiners, ged. Kropswolde 27-8-1665.

 

994. Roelef Beerents, ged. Kropswolde 26-10-1656,

tr. kerk Kropswolde 22-1-1684

995. Wipke/Wibcke Jansens, ged. Kropswolde 11-10-1663.

 

994a. Aaltien Berents, ged. Kropswolde 20-6-1652.

994b. Jan Berents, ged. Kropswolde 16-5-1654.

994c. Rolofijn Berents, ged. Kropswolde 11-8-1655.

994e. Jeijn Berents, ged. Kropswolde 19-9-1658.

994f. Jan Berents, ged. Kropswolde 9-9-1660.

994g. Aeltjin Berents, ged. Kropswolde 12-4-1664.

994h. Hindrick Berents, ged. Kropswolde 10-12-1665.

994i. Aefjin Berents, ged. Kropswolde 29-12-1668.

994j. Hilletjin Berents, ged. Kropswolde 21-12-1673.

994k. Jeijt Berents, ged. Kropswolde 21-4-1678.

994l. Martjin Berents, ged. Kropswolde 26-3-1680.

994m. Jantjin Berents, ged. Kropswolde 19-6-1681.

(De laatste 4 kinderen misschien uit een 2e huwelijk? Contr.)

 

995b. Trijne Jansens, ged. Kropswolde 20-8-1665.

995c. Jan Jansens, ged. Kropswolde 26-5-1667.

995d. Hindrick Jansens, ged. Kropswolde 20-12-1668.

995e. Hindrickjin Jansens, ged. Kropswolde 27-3-1670.

995f. Claes Jansens, ged. Kropswolde 17-12-1671.

995g. Siamme/Sjamme Jans(ens) Heblinga?, ged. Kropswolde 5-3-1675, lidmaat Hoogezand 4-6-1713, luitenant, met attestatie van Kropswolde.

995h. Hindrick Jansens, ged. Kropswolde 4-11-1677.

 

1000. Jan Coops Krouse, ged. Noordlaren 24-8-1679, overl. voor 1743,

tr. kerk Zuidlaren 16-4-1719

1001. Albertjen Jacobs, ged. Zuidlaren 1683, keuter, overl. na 1743, tr. (1) Egbert Buiter.

 

1000a. Albertien Coops, ged. Noordlaren 20-3-1676.

1000c. Bartelt Coops, ged. Noordlaren 22-5-1681.

1000d. Jacob Coops, ged. Noordlaren 4-11-1683.

1000e. Harmen Coops, ged. Noordlaren 29-1-1688.

1000f. Fennighjen Coops, ged. Noordlaren 6-3-1691.

 

1001b. Egbert Jacobs, ged. Zuidlaren 1687.

 

1004. Hendrik/Hindrik P(i)eters, geb. Eexterveen, ged. Gieten 2-9-1694,

tr. kerk Anloo 20-10-1715

1005. Petertien/Petertjen Thomas, van Eexterveen, ged. Kropswolde 2-3-1690, tr. kerk (2) Anloo 2-3-1732 Jan Sloots, van Eexterveen.

 

1004a. Ewel Pieters (), geb. Eexterveen, ged. Anloo 30-6-1689.

1004b. Hindrik Pieters, geb. Eexterveen, ged. Anloo 23-11-1690.

1004c. Aeltjen Pieters, geb. Eexterveen, ged. Anloo 7-8-1692.

1004e. Aeltjen Pieters, geb. Eexterveen, ged. Anloo 8-8-1697.

1004f. Jantjen Pieters, geb. Eexterveen, ged. Anloo 20-1-1704.

 

1005a. Jan Thomas, ged. Kropswolde 11-11-1685.

1005b. Jan Thomas, ged. Kropswolde 6-3-1687, overl. (contr.) vóór 1754, tr. (contr.) ca. 1715 Jantje Geerts, geb. Zuidlaarderveen ca. 1695 (dochter van Geert Jobing en Geertje), overl. na 1754.

 

Uit het 3e huwelijk van Jantjen Jans Schuijrinck:

1005-1. Teelke Jans Hoving, geb. Eexterveen, ged. Anloo 17-5-1696, ws. begr. Anloo 23-9-1703 (niet bij name genoemd, maar omschreven als ‘kind van Jan Hovinge’).

1005-2. Jantjen Jans(en) Hovinge, geb. Eexterveen, ged. Anloo 28-11-1697, ondertr. Anloo 11-2-1720 Jan Jansen.

1005-3. Petertjen Jans Hoving, geb. Eexterveen, ged. Anloo 11-12-1701.

1005-4. Geesjen Jans Hoving, geb. Eexterveen, ged. Anloo 1-1-1702.

1005-5. Tiele Jans Hoving (), geb. Eexterveen, ged. Anloo 1-1-1708.

 

1006. Lambert Garbrandts, ged. Zuidlaren 27-3-1682, overl. tussen 1743 en '54, tr.

1007. Metjen Geerts.

 

1006b. Geesijn Garbrandts, ged. Zuidlaren eind 1684.

1006c. N.N. Garbrandts, ged. Zuidlaren eind 1687.

 

1012. P(i)eter Jans Ippinga, tr.

1013. Sara Hindricks/Hindrix, ws. ged. Nieuw Scheemda 26-12-1691.

 

1012b. ?Wessel Jans Ippinck, van Zuidbroek, ondertr. Groningen 21-4-1703, tr. kerk Groningen (Martinikerk) 8-5-1703 Houke Jans Groenewolt, van Loppersum (dochter van Jan Meijnders Groenewolt).

 

1013b. ws. Harm Henriks, ged. Schildwolde 23-5-1706.

 

1014. Hayke Geerts, ged. Kropswolde 23-3-1690,

ondertr. Sappemeer 2-12-1714, tr. kerk Sappemeer 30-12-1714

1015. Baugjen Geerts, ged. Sappemeer 7-9-1690.

 

1014a. Hillichjin Geerts Post, ged. Kropswolde 20-12-1685.

1014b. ws. Jan Geerts Post, ondertr./tr. kerk (contr.) Zuidlaren/Kropswolde 30-10/3-11-1715 Hendri(c)kjen/Hindrickien A(e)rents, ws. ged. Zuidlaren 1683 (dochter van Arent Goosens en verm. Annechien).

1014d. Albart Geerts Post, ged. Kropswolde 4-2-1694.

1014e. Annechien Geerts Post, ged. Kropswolde 31-5-1696.

1014f. Albart Geerts Post, ged. Kropswolde 13-7-1704.

 

1015a. Bauwke Geerdts, ged. Sappemeer 25-10-1685.

1015b. Albert Geerdts, ged. Sappemeer 3-4-1687.

1015d. Albert Geerdts, ged. Sappemeer 21-8-1692.

1015e. Stijntje Geerdts, ged. Sappemeer 8-3-1696.

1015f. Greetjen/Grietie/Grietje Geer(d)ts, ged. Sappemeer 15-2-1699, tr. ca. 1722 (contr.) Harmen Sijverts/Sijwers/Siwerts (beiden als lidmaat te Sappemeer aangenomen op 3-3-1725, hij is verm. een zoon van Siwert en Annigje).

 

1016. Hareng/Haringh Ruierts, ged. Leeuwarden 12-3-1684,

tr. kerk Leeuwarden 10-11-1709

1017. Pietje/Pytrick Hijlckes, ged. Leeuwarden 21-3-1680.

 

1016a. Tietske Ruijrds, ged. Leeuwarden 7-12-1673.

1016b. Jan Ruijrds, ged. Leeuwarden 7-12-1673.

1016c. Tetman Ruijrds, ged. Leeuwarden 7-12-1673, ondertr. Leeuwarden 22-2-1696, tr. kerk Leeuwarden 8-3-1696 Antie Sioerds, van Leeuwarden.

1016d. Jelle Ruijrds, ged. Leeuwarden 28-3-1675, ondertr. Leeuwarden 30-5-1700, tr. kerk Leeuwarden (Galileërkerk) 5-5-1700 Geertie Allerts, van Huizum.

1016e. Haringh Ruijrds, ged. Leeuwarden 26-12-1676.

1016f. Douwe Ruijrds, ged. Leeuwarden 8-2-1680, begr. Leeuwarden 18-12-1688.

1016g. Trijntie Ruijrds, ged. Leeuwarden 16-11-1681, begr. Leeuwarden 17-5-1692.

 

1017a. ws. Anne Hijlckes, van het Vliet, ondertr. Leeuwarden 19-7-1710, tr. kerk Leeuwarden (Westerkerk) 3-8-1710 Antje Tyerks, van het Vliet.

1017c. Antie Hijlckes, ged. Leeuwarden 1-3-1682, ondertr. Leeuwarden 17-5-1704, tr. kerk Leeuwarden 1-6-1704 Nanne Keimpes, van Berlikum.

1017d. Auckien Hijlckes, ged. Leeuwarden 13-6-1684.

1017e. Sierck Hijlckes, ged. Leeuwarden 18-4-1686.

1017f. Elbrigh Hijlckes, van het Vliet, ged. Leeuwarden 2-9-1687, ondertr. Leeuwarden 20-4-1715, tr. kerk Leeuwarden (Galileërkerk) 16-5-1715 Wessel Luitjens, van het Vliet, schippersgezel.

1017g. Sierck Hijlckes, ged. Leeuwarden 16-10-1689, ondertr. Leeuwarden 1-5-1717, , tr. kerk Leeuwarden (Galileërkerk) 16-5-1717 Antje Tjerx, van Leeuwarden.

1017h. Grietie/Grietje Hijlckes, van het Vliet, ged. Leeuwarden 20-12-1691, ondertr. Leeuwarden 21-5-1718 Dirk Rijckeles, van Hardegarijp.

 

1018. ?Harmen/Herman Jans/Olkers, soldaat (‘van den manhaften Capiteijn jacob schaijnk commandeur van de N:Schans onder het Regiment van den Heer Overste Ripperda’ (1712) ‘onder kapitein Coops’(1717)),

tr. kerk Vlagtwedde 1-5-1712

1019. ?Fockie/Fo(c)kje(n) Fockens/Fokkes, van Bourtange.

 

Generatie XI

 

1794. Berent Clasen(s), van Uithuizermeeden, overl. 1693,

tr. kerk Uithuizermeeden 6-5-1677

1795. Lijsebeth Isebrandts, van Godlinze.

 

1796. ws. Dre(e)wes/Dreuwes Cla(e)sen,

tr.

1797. ws. Anje/Anne P(i)eters, tr. (2) kerk Eppenhuizen 26-6-1712 Peter Clasen, van Kantens (voor dit huwelijk woonachtig in Uithuizermeeden). Volgens de huwelijksaantekening in Eppenhuizen is Anje afkomstig van Rasquert.

 

1798. ws. Ritse Cornelis.

 

1816. ?? Peter Clasens.

 

1820. ws. Garbrand/Garbrant/Garment Jacobs, boer (bij de kerstvloed van 1717 verloor hij 21 ‘beesten’ en 4 ‘peerden’)

tr. kerk Uithuizermeeden 21-4-1688

1821. ws. Fenne Hindricks.

 

1826. ?Claes Jan(ne)s Di(j)stelvinck, soldaat, corporaal,

ondertr./tr. kerk Groningen 23-2/9-4-1667

1827. ?Doorenthe/Dorenthee/Dorothea/Dorothee Martens, ondertr./tr. kerk (1) Groningen (A-kerk) 26-4/13-5-1656 Jan Hindrix.

 

1844. Hommo Jans(en), van 'Nijlandt' (Oosternieland),

tr. kerk Oosternieland 19-9-1675

1845. Reentien/Rienje Eisens, van Uithuizen.

 

1846. Louwerens Pieters, tr.

1847. Aeffke Harckes.

 

1848. ws. Siabbe/Siabbo/Sijabbe Jans(en/sens) Abbringe/Abberingh, ondertr./tr. kerk (1) Groningen 19-3/19-4-1653 Marrejen/Marreti(j)en/Marritjen/Martjen Berents/Jacobs/Jansen (weduwe van Jacob Frerikz),

tr. hc/ondertr. (2) Noordbroek/Groningen 29/31-12-1670

1849. ws. Jantien/Jantjen P(i)eters, overl. Weiwerd 15-11-1699, begr. Weiwerd, tr. (1) kerk Noordbroek 30-11-1662 Jan Abrahams, brouwer, tr. (2) hc/kerk Noordbroek 15-2/3-1667 Tiaert/Tijaart Jans.

 

1848b. ws. Jan Abbringe.

 

1849a. ws. N.N. Peters, tr. Harmen Jans Smit.

1849b. ws. Eler Peters, ‘tot Weiwerd’, tr. kerk Weiwerd 19-1-1670 (3e proclamatie) Jacob Hebe(l)s, van Nieuw Scheemda.

1849c. ws. Fockjen/Foctien Peters, overl. Weiwerd 17-10-1666, tr. kerk Weiwerd 26-3-1649 (3e proclamatie) Hans Aepkes, van Oterdum. Hans Aepkes tr. (2) kerk Weiwerd 8-5-1670 Geertien Jans, van Uitwierde.

1849e. ws. Albert P(i)eters, zijlvest, overl. Weiwerd 13-1-1703.

1849f. ?? Berent Pieters, geb. ca. 1632, van Weiwerd, ouderling, overl. Weiwerd 7-1-1708, ondertr. Weiwerd 5-10-1690 Mette Meenes (weduwe van Fricke Jacobs), overl. Weiwerd 15-5-1704.

 

1852. Pieter Piemans, tr.

1853. Elske.

 

1872. Otto Jacobs, van Biessum, tr. kerk (1) Godlinze 23-4-1693 Anje Reerts, van Farmsum,

tr. kerk (2) Godlinze 14-4-1695

1873. Anje Heerens.

 

1880. Derck Stellemaker.

 

1896. Jan Luidens, kerkvoogd, overl. Zandeweer 1-6-1687, tr.

1897. Aeltjen Lamberts, overl. Zandeweer 19-2-1690.

 

1898. Berent Willems, van Loppersum, snijder,

tr. kerk Loppersum 18-9-1670

1899. Geertjen Clasen, van Loppersum, tr. kerk (1) Loppersum 20-9-1663 Hiepke/Heepke? Jansen, timmerman.

 

1900. Pieter Harmens Toppen, tr.

1901. Corneliske/Cornelsje Onnes.

 

1902. Enne/Eppe Pieters, 'tot Leens',

tr. kerk Leens 1692

1903. Grietie Cornelijs, van Garnwerd.

 

1906. ws. Hendrik Geerts, tr.

1907. ws. Baetje Martens.

 

1908. Siert Frericks, tr.

1909. Tietie/The(e)tie Hindriks.

 

1942. Brun(d)t Eltijs/Eltjens, landbouwer, overl. ca. 1701 (contr.), tr. (2) (hc) Wagenborgen 6-2-1670 Ac(h)tien Nannes, van Hellum, tr. (1)

1943. Pieterke Eelts.

 

1942b. Abel(l) Eltijen/Eltijs, overl. vóór 1651, tr. (hc) Wagenborgen 14-7-1640 Frerick Arents (zoon van Arent Jansen en Wijven Vechter).

1942c. (contr.) Popke Eltijs.

1942d. Aaltijn/Aeltijn Eltijs/Eltjes, tr. (hc) Wagenborgen 2-8-1647 Doe Jansen, van Wartum (zoon van Jan Lubberts en Anna Does).

 

1943a. (contr.) Jan Eelts, overl. na 14-10-1681.

1943c. (contr.) Heijltien Eelts, tr. Wirdum 26-7-1663 Harmannus Steenhuisen (weduwnaar van Grietien Louwens), landbouwer, redger, overl. na 23-6-1679.

 

1944. Crijn/Krijn(o) Stij(ij)e(n)s/Stijess, doopsgezind, landbouwer, overl. tussen 8-11-1648 en 19-3-1655, tr. (1) vóór 23-4-1620 Free (weduwe van Herman Doens),

tr. (2) ca. 1631

1945. Hille Jans, doopsgezind, overl. tussen 11-6-1658 en 25-1-1665.

 

1944b. Hemme Stijes.

1944c. ? Aijso Stijes, tr. (hc) (contr.) Noordbroek 15-3-1622 Eeva/Evertijen Claes(sen).

 

1945a. Claas/Claes Jans, tr. Eelste Hemmes.

 

1946. ? Harmens Jans, doopsgezind: menistenleraar op Termunterzijl.

 

1964. (contr.) ws. Berent Berents,

tr.

1965. (contr.) ws. Arija Wichers.

 

1968. (contr.) Wijpke Pieters, tr. (hc) (2) Noordbroek 22-6-1660 Aeltien Aijsses (contr.),

tr. (hc) Meeden 3-3-1645

1969. (contr.) Riemen Martens.

 

1968b. (contr.) Lutien Pieters.

1968c. (contr.) Luppo Pieters.

1968d. (contr.) Albart Pieters.

 

Uit het eerste huwelijk van Doede Luirdts:

1969-1. Nantko Hajes.

 

1969a. (contr.) Jan Martens, overl. ca. 1655, tr. Meeden 6-3-1641 Aeghte Geerts.

1969c. (contr.) Grietie Martens.

1969d. (contr.) Martien Martens, tr. Evert Everts (de Jonge), straatmaker (contr.; zoon van Evert Everts / Wert Werts (de oldere), kuiper, en van Harmen).

 

1972. Otto Harmens, geb. ca.1630, overl. 1671-'74,

tr. (hc) Westerlee 7-7-1659

1973. Wobbe Jans, overl. Meeden na 31-5-1694 en ws. vóór 9-10-1707, ondertr. (2) Winschoten, tr. kerk Westerlee 14-3-1675 Aldert/Allert Jans, van Winschoten (zoon van Jan Harmens en Griete Dercks), ws. ged. Veendam 31-1-1675 (als Allert Jansen, oud 23 jaar), overl. na 9-10-1707.

 

1973a. Edo Jans (Ticheler), landbouwer, steenfabrikant, overl. 1692-'96, tr. (hc) Blijham 18-7-1662 Wendelke Pieters Georgius, geb. Blijham 18-12-1642 (dochter van Pieter Geerts en Grietje Georgius Remberti), overl. kort vóór 13-3-1716.

1973b. Keer Jans, overl. 5-1696 - 4-1701, tr. kerk Winschoten 19-4-1668 Trijntien Willems, van Winschoter Oostereinde, ws. ged. Winschoten 11-4-1647 (dochter van Willem Jans en Wypke Ypes), overl. Oude Pekela ca. 1723.

1973c. Grietien Jans, overl. na 29-3-1680, tr. (1) ca. 1645 Hindrick Pieters (dochter van Pieter N.N. en Aeltjen Sybrens), tr. kerk (2) Meeden 16-5-1675 Berent Ockes, ged. Noordbroek 18-7-1647 (zoon van Ocko Jurriens en Hindrikje).

1973e. Hindrick Jans, overl. tussen 2-5-1663 en 16-4-1668, tr. Jantien Pieters, (dochter van Pieter N.N. en Aeltjen Sybrens), overl. tussen 11-3-1677 en 28-3-1679.

1973f. Ettyn Jans, overl. tussen 30-11-1673 en 28-3-1679, tr. (hc) Veendam 9-5-1667 Hendrik/Hindrik Harms/Hermans, overl. na 5-4-1679, ws. voor 27-2-1685.

 

1974. Jan Peeters/Pieters (Kuijper), kuiper, tr. (hc) (2) Meeden 6-9-1673 Nanneke/Nantie/Nantje Jans,

tr. (hc) Westerlee-Heiligerlee 22-4-1667

1975. Fockjen Sebbens/Sebes/Sibes, tr. (1) Albert Jans, overl. na 26-2-1659.

 

1975-1. Een halfzuster, getrouwd met ws. Seebe/Seebo N.N.. Uit dit huwelijk een zoon Louwert Seebens.

 

1975a. ? Aaltje/Aeltien/Aeltjen Sebe(n)s, tr. Aerent Steffens.

1975b. ? Ulben Sebes, tr. Cars(t)jen Cornel(l)is.

1975c. Bauwe Seebens / Bouwe Sebes.

1975d. ? Louwer(d)t Sebes/Zebes, tr. (hc) Westerlee 26-2-1659 Wijbe(n) Hendricks/Hinricks.

 

1980. Heuwe Hinricks,

tr. (hc) Westerlee 27-9-1646

1981. Griete Hinricks.

 

1982. (contr.) Focco/Focke Weerts/Weertz/Weijers/Wierts,

tr. (hc) Zuidbroek 28-9-1637

1983. (contr.) Haeijke/Hayke Ton(c)kes.

 

1983a. Ocke/Ocko Toncke(n)s.

1983b. N.N. Tonckes, tr. vóór 24-3-1630 Willem Albertz.

1983c. Emme/Emmo Toncke(n)s, overl. vóór 3-2-1652, tr. (hc) Zuidbroek 24-3-1630 Corneli(j)s Claeßen(s)/Clasen (zoon van Claeß Peters en Brechte), tr. (2) (hc)/kerk Midwolda 27/29-1-1637 Jan/Johan Boele(n)s/Boles, van Beerta (zoon van Boelo Ocke(n)s en Aeijsse/Aijse Heddes).

1983d. Albert Toncke(n)s.

1983f. A(e)ve Toncke(n)s/Hindricks, tr. (1) (hc) Zuidbroek 2-10-1640 Hindrick/Hyndryck Geerdes (zoon van Geert Geerts en Lubbe?), tr. (2) kerk Westerlee/Heiligerlee 20-11-1681 Jannis Tiackens, van Heiligerlee.

1983g. En(n)e Toncke(n)s, tr. (hc) Zuidbroek 19-9-1645 Focco/Focke Lamber(t)s (zoon van Lambert Jans en Alijdt Fockens te Westerlee/Heiligerlee).

1983h. Anna Tonckes.

1983i. Febe/Phebe/Phebo/Phiebe Tonckens, tr. (hc)/kerk Zuidbroek/Slochteren 11-9/18-10-1657 D(ij)ewer IJans/Jans (dochter van IJan/Jan A(e)lders en Maergijen/Martien IJans).

 

1984. Reiner Alberts, ged. Kropswolde 10-7-1631, overl. Kropswolde 6-1669,

tr. kerk Kropswolde 1654

1985. Jantijen Hindricks, van Annerveen, tr. kerk (2) Kropswolde 22-1-1671 Berent Jansens.

 

1984a. Berent Alberts, ged. Kropswolde 24-4-1628.

1984c. Albert Alberts, ged. Kropswolde 13-11-1636.

 

1988. Berent Jansens, van Kropswolde,

tr. kerk Kropswolde 1650

1989. Ave Jochums, van Kropswolde.

 

1990. Jan Jansens, van Kropswolde,

tr. kerk Kropswolde 1662

1991. Lamme Hindricks, van Kropswolde.

 

2000. Coop Jansen Kruse, ged. Noordlaren 24-10-1641?,

tr. kerk Noordlaren 16-5-1675

2001. Greetien Bartels, van Onnen.

 

2000b. ?Harmen Jans, ged. Noordlaren 26-3-1648.

 

2002. Jacob Willems.

 

2008. P(i)eter Hindriks, tr.

2009. Ge(e)rtrui(j)t Lui(j)chjes.

 

2010. T(h)omas Jan(sen)s, ged. Kropswolde 27-12-1663, overl. Kropswolde (contr.) 2-6-1693,

ondertr. Kropswolde (contr.) 4-1-1685

2011. Jantien/Jantjen/Jantjin Jans(s)en Schuijrinck, ged. Kropswolde 18-3-1664, tr. (2) (contr.) kerk Kropswolde 18-3-1694 Willem Alberts, tr. (3) (contr.) kerk Kropswolde 4-5-1695 Jan Hoving(e), ged. Zuidlaren 30-6-1664 (zoon van Egbert Hoving).

 

Uit het eerste huwelijk van Jan Thomas:

2010-1. Tomes Johans, ged. Kropswolde 22-10-1654.

2010-2. Sicke Jans, ged. Kropswolde 28-7-1656.

2010-3. Havicke Jans, ged. Kropswolde 20-3-1659.

 

2010b. Peter Jans, ged. Kropswolde 20-5-1666.

 

2011a. Gert Johans, ged. Kropswolde 6-12-1651.

2011b. Jan Jans, ged. Kropswolde 22-3-1657.

2011c. Roeleff Jans, ged. Kropswolde 17-11-1661.

 

Uit het tweede huwelijk van Jan Geerts Schuirinck:

2011-1. Jan Jans, ged. 22-9-1672.

 

2012. Garbrandt/Garrebrandt Lamberts, van Zuidlaren,

tr. kerk Zuidlaren 1681

2013. Aeltjen Bartelts, van Zuidlaren.

 

2024. Jan Pieters Ippen/Ippingh/Ippinga, ondertr. (2) Sappemeer 28-3-1706, tr. kerk Zuidbroek 25-4-1706 Geesjen/Geessien Je(e)lis, 'in Sappemeer' (echter met attestatie van Haren aangekomen 3-6-1688), tr. (1)

2025. Grietje Hindricks.

 

2026. ws. Henrik/Hindrik Luitjens,

tr.

2027. ws. Jantjen Jans.

 

2028. Geert Jansens Post, ged. Kropswolde 23-12-1660,

tr. kerk Kropswolde 26-10-1684

2029. Jantjien Haijckens, ged. Kropswolde 28-10-1660.

 

Uit het eerste huwelijk van Jan Geerts Post:

2028-1. Lamme Jans, ged. Kropswolde 7-12-1634.*

2028-2. Martijen Jans, ged. Kropswolde 6-12-1635 (vader: “Jan Gerrits”).*

2028-3. Roeleff Johans, ged. Kropswolde 2-5-1641.

2028-4. Roelef/Roelijf/Roleff Jansen/Johans Post, ged. Kropswolde 14-8-1642, tr. N.N. (contr.).

2028-5. Geesijen Johans, ged. Kropswolde 14-4-1644.

2028-6. ?Gerdt Jans, ged. Kropswolde 2-1646.*

2028-7. Geesijen Johans, ged. Kropswolde 17-10-1647.

2028-8. Gert Johans, ged. Kropswolde 26-1-1651.

2028-9. Hillichen Johans, ged. Kropswolde 16-4-1654.

2028-10. Gretijen Jans, ged. Kropswolde 26-12-1657.

*Omdat de namen van de moeders in het doopboek niet vermeld staan zouden deze kinderen ook toegeschreven kunnen worden aan Jan Geerts Ruiter en Lammichijen (trouwdatum nog contr.). Van hen zijn met zekerheid kinderen gedoopt op 7-6-1640 (te Sappemeer), 1-7-1643, 19-4-1647 en 15-7-1649 (te Kropswolde). Het is ook heel goed mogelijk dat er van Jan Geerts Post en Anne Lippens ca. 1638 een zoon Lippe Jans zal zijn geboren.

 

2029a. N.N. Haijckes, ged. Kropswolde 27-4-1655 'dood'.

2029b. N.N. Haijckes, ged. Kropswolde 25-8-1656 'dood'.

2029d. Nanne Haijckes, ged. Kropswolde 21-6-1657.

2029e. Aeltijn Haijckes, ged. Kropswolde 13-4-1659.

2029f. N.N. Haijckes, ged. Kropswolde 18-6-1662 'dood'.

2029g. Albert Haijckes, ged. Kropswolde 27-9-1663.

2029h. Albart Haijckes, ged. Kropswolde 30-10-1664.

2029i. Hillebrant Haijckes, ged. Kropswolde 26-12-1668.

2029j. Hillichjin Haijckes, ged. Kropswolde 26-12-1668.

2029k. Hillebrant Haijckes, ged. Kropswolde 5-6-1670.

 

Uit het tweede huwelijk van Haijcko Nannes:

2029-1. Hindrick Haijckes, ged. Kropswolde 20-8-1673.

2029-2. Peter Haijckes, ged. Kropswolde 26-12-1677.

 

2030. Geerdt Albers, begr. Sappemeer 19-10-1720,

ondertr. Sappemeer 18-1-1685, tr. kerk Sappemeer 15-2-1685

2031. Mette Jans, ged. Sappemeer 8-9-1664.

 

2031b. Geert Jans, ged. Sappemeer 1-12-1667.

2031c. Steven Jans, ged. Sappemeer 9-1-1670.

2031d. Sjuirt Jans, ged. Sappemeer 28-12-1671.

2031e. Trijntjen Jans, ged. Sappemeer 26-7-1674.

2031f. Douwe Jans, ged. Sappemeer 8-4-1677.

2031g. Hindrick Jans (gedoopt als 'Hindrick Jansen'), ged. Sappemeer 4-6-1680.

2031h. Majke Jans, ged. Sappemeer 11-2-1683.

2031i. Annichien Jans, ged. Sappemeer 26-7-1685.

 

Uit het tweede huwelijk van Jan Geerts:

2031-1. Hinderick Jans, ged. Sappemeer 7-10-1688.

 

2032. Ruierd/Ruijrd Haring(h)s, ged. Sexbierum 8-10-1643,

ondertr./tr. kerk Leeuwarden 12/29-3-1670

2033. Rinske Tetmans, ged. Eernewoude 30-5-1647.

 

Uit het tweede huwelijk van Haring Ruierts:

2032-1. Tierdtie Harings, ged. Wirdum (Fr.) 4-1-1652.

2032-2. Trintie Harings, ged. Sexbierum 27-4-1656.

2032-3. Siouck Harings (), ged. Wirdum (Fr.) 15-7-1660.

2032-4. Jan Harings, ged. Wirdum (Fr.) 15-3-1663.

2032-5. Marten Harings, ged. Wirdum (Fr.) 18-2-1666, ondertr. (1) Leeuwarden 16-2-1695, tr. kerk Leeuwarden 3-3-1695 Inske Jochums, woonachtig 'onder de klokslag van Leeuwarden', ondertr. (2) Leeuwarden 22-9-1708, tr. kerk Leeuwarden 7-10-1708 Dieuke Heerts, woonachtig 'onder de klokslag van Leeuwarden'.

2032-6. Sibren/Sybren Harings, van het Vliet, ged. Wirdum (Fr.) 18-10-1668, koemelker, ondertr. (1) Leeuwarden 22-8-1691, tr. kerk Leeuwarden 10-9-1691 Hiltie Jans, van het Vliet, ondertr. (2) Leeuwarden 27-12-1704, tr. kerk Leeuwarden (Westerkerk) 11-1-1705 Wickjen Everts, van het Vliet.

 

2034. Hijlcke Annes.

 

Generatie XII

 

3654. ?Marten Jacobs van Voort, overl. na 13-5-1656.

 

3704. Peelman Pieters, diaken in Uitwierde.

 

3884. Eltije Popkens, tr.

3885. Elijsabeth/Lijsabeth/Lijsebet Geerts, overl. na 2-8-1647, tr. (2) (hc) 17-11-1641 Wagenborgen Simon Eckes (zoon van Ecke Elties en Jutte Simens).

.

 

3886. (contr.) Eelt Jans Lengerinck, overl. vóór 3-10-1672, tr. (2) Allertien Jeltes, van Schildwolde,

tr. (1) ca. 11-1632

3887. (contr.) Oetien Jans, tr. (1) Pieter Heinens.

 

3887b. Garbrant Jans, landbouwer te Kloosterburen, tr. (1) Riene, tr. (2) Eenje. Eenje tr. (2) Jacob Syrts, landbouwer.

3887c. Thomas Jans, landbouwer te Kloosterburen.

 

3888. Stij(ij)e Hemmes, doopsgezind, landbouwer, overl. na 2-1623, tr. (2) (hc) Wagenborgen 10-5-1618 Anna Claesen (weduwe van Habbe Fechter), tr. (1) ca. 1590

3889. N.N.

 

3888b. ? Waldrick Hemmes, brouwer, overl. vóór 27-7-1626, tr. Geeske/Gesche.

3888c. ? Cornelis Hemmes, tr. Foppe/Fosse.

 

3936. (contr.) Pieter Claesens, tr.

3937. (contr.) Jantien.

 

3938. (contr.) Marten Hindriks, overl. 8-1631, tr. (1) Nantke Luirdts (3939a), tr. (2)

3939. (contr.) Doede Luirdts, tr. (1) Haje/Haijo?

 

3939a. (contr.) Nantke Luirdts, tr. Marten Hindriks (3938).

3939c. (contr.) Haicke Luirdts, tr. Tonckert Hemmes.

3939d. (contr.) Hemmo Luyrdts Camminga.

3939e. (contr.) Tiaerdt Luirdts, tr. (hc) Meeden 26-2-1637 Assele Eisens (dochter van Eiso Jansens en Moeder).

3939f. (contr.) Icke Luirdts, tr. Eggo Harmens.

3939g. (contr.) Doedo/Doude Luirdts/Luwertz, overl. Meeden 15-6-1678, tr. (1) Geertje, tr. (2) (hc) Meeden 5-6-1624 Grete/Grietje Wilkens, tr. (2) Jantien Ulferts, tr. (3) Aefke Menses, tr. (4) Grietje Jans.

 

3946. Jan(n)/Johan Edes, landbouwer, overl. 1655/'56,

tr. (hc) Westerlee-Heiligerlee 19-1-1625

3947. Anne Hindricks, overl. ca. 1678.

 

3946b. Gerdtien Edes, overl. na 29-6-1665, tr. (1) voor 20-4-1628 Hindrick Hindricks, (weduwnaar van Gerdtien Wiltes, en daarvoor van N. (Harmens?)), overl. tussen 19-8-1649 en 24-3-1652, tr. (2) tussen 1649 en '52 Harmen Wierts, (weduwnaar van Riemen N.N.), overl. 1652-'54, tr. kerk (3) Winschoten 12-8-1660 Lodewijck Jans, (weduwnaar van Geesje Tyasses van Groningen (tr. Winschoten 8-5-1659)).

3946c. Keer/Kier Edes, overl. in 1642 of kort daarvoor, tr. begin 1637 of iets eerder Lucke Bartelts, (dochter van Bartelt Garbrants en Wypke, weduwe Harmen Gerdts).

3946d. Jan Edes Kiers, overl. tussen 19-9-1658 en 13-3-1663, tr. (hc) Westerlee-Heiligerlee 16-3-1638 Gertrudt Gerdts, (dochter van Gerdt Gerdts en Lubbe, zuster van Harmen Geerts (eerste man van Lucke Bartels).

 

3947b. Hindrick Hindricks.

 

3960. (contr.) Hendrik Heeuwes.

 

3962. (contr.) Henrick Johanns,

tr. (hc) Winschoten 17-12-1610

3963. (contr.) Hille Jans.

 

3964. (contr.) Wiert Aylkes, tr.

3965. (contr.) Aitie.

 

3964b. ws. Reindt Aeijlkes/Aeylkens, tr. (hc) Meeden 23-3-1617 Haicke Rewens.

 

3966. (contr.) Toncko Ockens, tr.

3967. (contr.) Trijne.

 

3966b. Jan Ockens, tr. Hindricktien. Ze woonden in Zuidbroek.

 

3968. Albert Berents, tr.

3969. Anne N.N., overl. Kropswolde 3-8-1652.

 

4000. ?Jan Coops, van Noordlaren, overl. vóór 17-6-1655, tr.

4001. ?Lammichjen Hoijtinge, van Noordlaren.

 

4020. (contr.) Jan/Johan Thomas/Tomes Koninck, ged. Kropswolde 5-2-1632, overl. Kropswolde 19-2-1671, tr. (1) Kropswolde 24-7-1653 Jantjen Simons (weduwe van Roeleff Egberts, dochter van Simon Warmelts en Trijne), overl. Kropswolde 16-11-1660,

tr. (2) Kropswolde 6-1-1661

4021. (contr.) Marrichjen Sickens, ged. Kropswolde 7-2-1636.

 

4022. (contr.) Jan Geers/Gerts Schu(ij)rinck/Schuiring, overl. Kropswolde 6-11-1680, tr. (2) Kropswolde 4-11-1671 Aaltjen Jansens Bensinck, van Tynaarlo (weduwe van Jan Helmis),

tr. (1) Kropswolde 2-2-1651

4023. (contr.) Petertijen Roelofs, ged. Kropswolde 14-9-1628.

 

4056. Jan/Johan Gerts Post(e), begr. Kropswolde 12-9-1677, tr. kerk (1) Kropswolde 1634 Anne Lippens, (dochter van 'corffmaeker' Lippe Jansen en Hille),

tr. kerk (2) Kropswolde 1660

4057. Lamme/Lammichjen Willems, begr. Kropswolde 16-3-1707.

 

4058. Haijcke/Haijcko Nannes, van Kropswolde, tr. kerk (2) Kropswolde 26-3-1671 Aeltijn Hindricks, (weduwe H. Dercks),

tr. kerk (1) Kropswolde 1654

4059. Annichijen Alberts, van Kropswolde.

 

4062. Jan Geerts, tr. (2) Jantien Jans,

tr. kerk (1) Sappemeer 24-11-1661

4063. Stijntjen/Stijne Sjuirts/Sjuirs, ged. Sappemeer 3-3-1671 (als volwassene; lidmaat Sappemeer 5-3-1671).

 

4064. Haringh/Ha(e)ring Ruierds/Riurdts/Ruierts, van Sneek, ondertr. (2) Sexbierum 9-2-1645, tr. kerk Wirdum (Fr.) 23-2-1645 Jenck Hansdr./Jans, van Wirdum (Fr.),

tr. kerk (1) Sexbierum 3-6-1641

4065. Trincke (doopnaam Tijetske) Hidde, ged. Sexbierum 21-5-1620.

 

4066. Tetman Piers, tr. kerk (2) Eernewoude 10-1659 Ansk Eeckis, tr. (1)

4067. N. N..

 

Generatie XIII

 

7772. (contr.) Johan Hermans Langerick, tr.

7773. (contr.) ws. Pieterke Eelts.

 

7774. (contr.) Jan Garbrants, tr.

7775. (contr.) Griete.

 

7776. ?Hemme Bouwens(z), landbouwer.

 

7776a. Aeijto Bouwens, landbouwer.

 

7872. (contr.) Claes Martens, tr.

7873. (contr.) Remen Engelbart.

 

7878. (contr.) Luirdt Doedens, landbouwer, overl. 1642/’43, tr.

7879. (contr.) Nanke Luirts, overl. ca. 1635.

 

7878b = 14312. (contr.) Tiacke/Tiacke/Tjakke Doede(n)s/Doens, landbouwer, overl. ca. 1610, tr. (1) Meiske Jans (=14313; dochter van Johan Harms en Eye), tr. (2) Moeder.

7878c. (contr.) Augustinus Doedens, overl. vóór 7-6-1602.

 

7892. Edo Jans, geb. ca. 1575, landbouwer, overl. tussen 18-2-1647 en 18-1-1655,

tr. ca. 1600-1605

7893. Geertruit N.N., overl. na 25-1-1658.

 

7893b. ?Lamme N.N., tr. Henrick Cornelijs.

 

7920. (contr.) Heeuwe Hendriks, tr.

7921. (contr.) Gartje.

 

7924. (contr.) Johan Hendricks, tr.

7925. (contr.) Berntie.

 

8040. (contr.) Thomas Jacobs.

 

8042. (contr.) Sicke Roelofs,

tr.

8043. (contr.) Ewesse Gerts.

 

8046. (contr.) Roelof/Roleff Jansen(s).

 

8130. Hidde Jansen.

 

Generatie XIV

 

15546. (contr.) ws. Eelt Nantkes, tr.

15547. (contr.) ws. Jantje.

 

15744. (contr.) Merten Claessen, tr.

15745. (contr.) Vrouw Merten.

 

15756. (contr.) Doe(de)/Doedo Luwerts/Augustinus, landbouwer te Muntendam, tr. (2) Bauwe Haijckens (dochter van Haicko Tammens en Icke Ubekens),  tr. (1) ca. 1565

15757. (contr.) Ilben Fockens.

 

15756b. (contr.) Ulcko Augustinus.

 

15757b. (contr.) Hilke Fockens.

15757c. (contr.) Bonneke Fockens.

15757d. (contr.) Doede Fockes, overl. 1636-’39, tr. (1) Sijpke/Sypke Hitjes/Hittiens/Hittjens (dochter van Hittio Phebens en Abele Hewens), tr. (2) Tiacke/Tjackjen Hommes/Jans (dochter van Jan/Johan Jans Gaarlander/Gaerlander (de oude) en Hem(c)ke Uf(f)kes), weduwe van landbouwer Hommo Tiackes; zij tr. (2) Haeyo Dercks.

 

15786. ?Eeddo Johans, overl. vóór 25-10-1609.

 

Generatie XV

 

31512. (contr.) Luert/Luirt Do(e)dens.

 

31514. (contr.) Focke Memmes, tr. (2) N.N., tr. (1)

31515. (contr.) Bauwe.

 

 

Kunt u hulp gebruiken bij het vinden van uw voorouders? Ik doe het graag voor u!

Kijk op www.geneahulp.nl