tekstplaatje 


tekstplaatje


driekoningen
midrasj midrasj literatuur literatuur literatuur kader kader kader praktijk praktijk praktijk ontrol ontrol ontrol index index index index hotspot

kadertraining korte werkvormen

In de kadertraining korte werkvormen leren de deelnemers zelfstandig te werken met een aantal korte activerende werkvormen, die kunnen dienen als een opstart voor de eerste bijeenkomst van een liturgievoorbereidingsgroep, een groep volwassenenkatechese, of een bijbelgroep, e.d.
Wij denken in het bijzonder aan:

  • hoe begin je een groep (warming-up);
  • hoe geef je weerstanden de ruimte (werken groepmet tegendelen);
  • hoe ga je om met afstand en nabijheid (we doen het met zijn tweeŽn);
  • hoe maak je een foto (mini-drama);
  • hoe krijg je de sfeer die samenhangt met natuurverschijnselen als een berg, vuur, water e.d. boven tafel (een micro-drama);
  • hoe wissel je de opgedane ervaringen uit ('sharing');
  • hoe sluit je een bijeenkomst af (rite de passage);
  • hoe geef je de bijbel zelf een duidelijke en herkenbare plaats (wanneer je een tekst voorleest).
verspieders

Bibliodrama is een procesmatige werkvorm. Dus maken we gaandeweg met elkaar keuzes uit dit en soortgelijk aanbod. Om van de opgedane ervaringen te leren, nemen we ruim de tijd daarnaar te kijken.

gegevens

Een kadertraining korte werkvormen voor theologiestudenten en pastores bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 dagen. top

Bibliodrama: Een speelse werkvorm | Hoe het zich ontrolt | De praktijk | Kadertraining korte werkvormen | Literatuur | Bibliodrama en midrasj
klaproosje

AFSPRAKEN EN NADERE INFORMATIE:

Hettie van Delden
Bellefleur 52, 6922 AL Duiven
E-mail: