tekstplaatje


puntjes

puntjes

                            pijl

literatuur
midrasj midrasj midrasj lit lit lit kader kader kader praktijk praktijk praktijk ontrol ontrol ontrol index index index hotspot
verspieders

 

Literatuur

+ een beetje achtergrond

Onze opleiding in bibliodrama ontvingen wij bij Jan Lap en Marjorie Streur. Jan Lap ontwikkelde aan het eind van de jaren zeventig op basis van het psychodrama van Moreno een methode van bibliodrama. Bij deze wijze van bibliodrama gaan we uit van de vragen en ervaringen zoals die nú bij deelnemers opkomen, de oude verhalen en figuren zoals die in de deelnemers zijn meegegroeid. Wanneer mensen die niet -- of niet meteen -- paraat hebben, kunnen die via verschillende actieve werkvormen worden gewekt en opgeroepen. Op de achtergrond speelt tevens de theorie over rolmodellen, zoals die ontwikkeld is door de Zweedse godsdienstpsycholoog Sundén een belangrijke rol.
In de volgende publicaties is nadere informatie over deze methode van bibliodrama en de achtergrond ervan te vinden:
R. Goeden, Zoek de Farao in jezelf... Hoe werkt het bibliodrama?, in Ts. voor Praktische Theologie 10 (1983) 173-177.
Jan Lap, Religiodrama - bibliodrama. 'Actief op weg naar religieuze groei". Beschrijving, analyse en theologische reflectie vanuit ervaringen met het gebruik van de pychodramatische methode in de religieuze en bijbelse context. Doctoraalscriptie Theologische Faculteit Tilburg, 1979.
Jan Lap, Bibliodrama, actief op weg naar religieuze groei, in Schrift 14 (1982) dec, 226-229.
Jan Lap, Bibliodrama. Inspelen op Gods tegenspel, in Ts. voor Praktische Theologie 10 (1983) 163-172.
Jan Lap, Bibliodrama maakt school, in School en Godsdienst 40 (1986) 6, 101-104
Jan Lap, Jona in tegendeel. Een bibliodramatische aanpak, in Schrift 20 (1988), 116,60-65.
Jan Lap, Bibliodrama, catechese door deelname, in Korrel 11 (1989) 2, 110-115.

Over het psychodrama van Moreno:
J.L. Moreno, Psychodrama, I, Beacon N. V., 197755.

En over de rolmodeltheorie van Sundén:
Hj. Sundén, Die Religion und die Rollen. Eine psychologische Untersuchung der Frömmigkeit, Berlin 1966.
Hj. Sundén, Gott erfahren. Das Rollenangebot der Religionen, Gütersloh 1975.

 

Boeken & teksten op onze sites

Bibliodrama: Een speelse werkvorm | Hoe het zich ontrolt | De praktijk | Kadertraining korte werkvormen | Literatuur | Bibliodrama en midrasj

klaproosje

AFSPRAKEN EN NADERE INFORMATIE:

Hettie van Delden
Bellefleur 52, 6922 AL Duiven
E-mail: