NEDERLANDSCOMMENTAAROPMAATSCHAPPIJ
HOME ASTROLOGY ARTICLES GEBOORTETEKST OMARKHAYYAMINTRO
ENGLISHRUBAIYAT DUTCHRUBAIYAT MIRIAM gedichtenRUTH SAYINGS LINKS


Astrologie cursus

LES 2.
Inhoud: 9-De 12 dierenriemtekens (uitgebreid). 10-Kernbetekenis van de huizen. 11-De cusps van de huizen.

(Click hier voor Les 1, hier voor Les 3).


9. De 12 dierenriem tekens:

We zullen nu de dierenriemtekens wat uitvoeriger behandelen. In de populaire krantenrubrieken is men een ram (of een ander teken) als de zon daarin staat, maar als een andere planeet of meerdere andere planeten in een ander teken staan, kan dat andere teken toch sterker naar voren komen. De zon in een teken is wel zeer belangrijk, maar daarnaast telt het teken waar de ascendant in staat heel zwaar, het huis waarin de zon staat, de aspecten van de zon en verder teken, huis en aspecten van de maan en alle planeten. Het kan ook zijn dat in een bepaalde horoscoop de zon tamelijk zwak staat en andere planeten sterker en ook daarvan is de invloed van het zonne-teken afhankelijk. Ik kom later nog terug op de sterkte of zwakte van planeten. Ik wil hiermee natuurlijk niet zeggen, dat het teken, waarin de zon staat niet belangrijk is, maar wel, dat men met veel meer factoren rekening moet houden om tot goede conclusies te komen. Alle astrologische tekens beslaan 30 graden; de 12 beslaan samen de hele cirkel van 360 graden. De grens tussen een teken en een opvolgend of voorafgaand teken is scherp; een planeet of huis cusp die vlak bij de grens staat is niet half het ene en half het andere teken. 1 graad waterman is waterman; 29 graden steenbok is steenbok.
Maar goed, hier volgen dan de tekens met hun betekenis; zoals eerder genoemd: de tekens zijn het "hoe"; hoe het "wat" van een planeet of het "waar" van een huis uitgedrukt wordt. Het is altijd een goed idee, tijdens het leren van astrologie jezelf als onderwerp te nemen. Kijk dus naar je eigen zonne-teken en zie, wat je herkent.

Ram (aries): ram zoekt naar de eigen aparte identiteit.
Geboortetijd 21 maart - 21 april. Het Kruis is het hoofdkruis, het Element vuur. Ram vertegenwoordigt het lichaamsdeel Hoofd. De eerste heerser van ram is mars, de bijheer pluto. In de klassieke astrologie werd alleen gewerkt met mars als heerser.
Ram is het 1e teken van de dierenriem, het lentepunt. Dit is de tijd van ontwaken, van geboren worden en tevoorschijn komen als individu, als IK. De ram hoedanigheid staat voor de bewuste ontwikkeling van het ik als apart levend wezen. Ram wil de grenzen doorbreken, verder gaan, kijken hoe ver hij kan komen, vol drang om te doen, te pionieren, te ondernemen, het initiatief te nemen. Een gedrevenheid vol moed, ongeduld, eigenwijsheid, hartstocht, impulsiviteit, eerzucht en geldingsdrang.
Ram wil z'n wil doorzetten, soms onbezonnen of drammerig, ontactisch, zelf- zuchtig, maar ook heftig, loyaal. Ram is eerlijk op zijn manier, want direct, direct reagerend. De ram luistert naar zichzelf, naar wat zijn taak is, naar de eigen impulsen en intuÔties. Dat kan egoÔstisch overkomen met z'n behoefte tot strijd, z'n behoefte zichzelf te zijn, de behoefte aan vrijheid en ongebondenheid, maar het gaat er om zichzelf waar te maken. Ram groeit in de hitte van de strijd, z'n ridderlijkheid en z'n leiderspositie. De naÔeve ridder die op alles afstormt, z'n kop stoot en steeds opnieuw begint, die onmiddellijk alle energie er uitgooit en weer met schone lei opnieuw begint, die leert van z'n builen, die verder gaat zonder tijd om af te maken, te consolideren; dat mogen anderen doen.
Ram's kracht: leven en handelen volgens de eigen aparte iden- titeit, eerlijkheid, moed.
De zwakte van Ram: isolatie, eigen geluk verwaarlozen, tactloosheid.

Stier (taurus): de stier zoekt naar waarde en betekenis.
Geboortetijd 22 april - 21 mei. Het Kruis: vaste kruis. Het Element: aarde. Stier vertegenwoordigt het lichaamsdeel: de keel, de stembanden, nek, oren. De Heerser van stier is Venus.
In de fase van de stier wordt het initiatief van de ram vorm- gegeven. Waar ram het terrein heeft ontgonnen en de stenen aangedragen, daar bouwt en creŽert stier het huis. Stier komt tot bewustzijn door de materie vorm te geven en te beheersen. Stier schept nieuwe vormen, kunst; maakt ideeŽn tot vorm, geniet van z'n creaties; put zekerheid en houvast uit die vormen, en uit het verbeteren van die vormen, wil contact met de aarde, houdt ervan dingen te laten groeien. De stier is afhankelijk van en gelooft in de natuur. Stier zet door, koppig en vasthoudend, vol uithoudingsvermogen, neemt voor alles de tijd. Stier is betrouwbaar, stabiel, praktisch en goedaardig, tenminste zolang hij/zij niet geprovoceerd wordt. Als hij/zij eenmaal iets wil zal hij/zij er op doorgaan, er praktisch aan werken om dat te realiseren, zonder risico en avontuur. Stier is trouw en aanhankelijk, bezitterig, huiselijk, loyaal, trots en wrokkerig, jaloers, sensueel artistiek en amoureus. Stier werkt op lange termijn, is spaarzaam en geduldig en voorzichtig en houdt van gemak en rust, is wat lui en con- servatief. Stier loopt graag over een bekend pad waar hij/zij zich zeker voelt en is meestal niet zo ambitieus.
Stier's kracht: bouwen in liefde, instinctief betrouwbaar als de aarde.
Stier's zwakte: toegeven aan angst, bouwen in haat, dwangmatig vasthouden aan de eigen waarheid.

Tweeling (gemini): de tweeling zoekt naar verscheidenheid en kennis.
Geboortetijd 22 mei - 21 juni. Het Kruis: beweeglijk kruis. Het Element: lucht. Lichaamsdelen waar tweeling over gaat: longen, schouders, armen, handen. De Heerser van tweeling is Mercurius.
In de fase van de tweeling staat contact en communicatie centraal. Tweeling communiceert tussen mensen, dingen, ideeŽn; verbindt, ordent en analyseert, deelt alles in in structuren. Tweeling wil weten en kennen, inzicht verkrijgen en orde scheppen in de overvloed van wat er gebeurt en wat is. Tweeling is snel, veranderlijk, onrustig, nieuwschierig, beweeglijk en denkend, is de informatie zoeker en informatie verstrekker. De tweeling heeft veelzijdige belangstelling, is spraakzaam, beweeglijk, wil veel tegelijk doen, is handig met de handen op een praktische manier. Tweeling wil communiceren om het spel van het communiceren, om de afwisseling, vaak vol gebaren. Op emotioneel gebied communiceert hij/zij afstandelijk, wil graag rationaliseren, soms roddelen. Iets weten van veel is meestal belangrijker voor hem/haar dan dieper op de dingen ingaan. Hij/zij is emotioneel ongebonden.
Tweeling's kracht: ik denk dus ik besta. Mentale duidelijkheid. De kracht van de rede, de moed van de eigen overtuigingen en het geloof daarin; het zoeken van de mentale waarheid en die dan te volgen en uit te dragen.
Tweeling's zwakte: het vermogen om wit zwart te praten en daarin dan te geloven; het doel heiligt alle mentale middelen.

Kreeft (cancer): het zoeken naar de moeder godin, de wereld moeder.
Geboortetijd 22 juni - 23 juli. Het Kruis: hoofdkruis. Het Element: water. Lichaamsdeel: borst, maag. Heerser van kreeft is de maan.
In de fase van de kreeft wordt het uitbundige communiceren van de tweeling in het gevoel "gesmoord". In kreeft worden ervaringen in de eerste plaats beleefd, doorleefd en ondergaan in relatie tot het gevoel. Kreeft is emotioneel, warm, en zeer kwetsbaar. Kreeft moet zich beschermen en zoekt de veiligheid van zijn/haar innerlijk om duidelijkheid te krijgen over zijn/haar gevoelens. Binnen de eigen beslotenheid wordt het wezen van de kreeft gevormd. Die beslotenheid is de sfeer van eigen innerlijk, eigen huis, gezin, familie, traditie, verleden, herinneringen en oorsprong. Kreeft verzorgt en beschermt en voedt anderen en zichzelf met de emoties die dat naar boven haalt. Kreeft voelt intens mee met anderen, heeft als het ware geen grenzen tegen het lijden van anderen, verzamelt emotionele ervaringen en bestaat daarvan. De gevoeligheid maakt kreeft tot een geboren verzorger vol moederlijke instincten. aanhankelijk en vol verbeeldingskracht maar ook sentimenteel, afhankelijk van wat anderen vinden. Kreeft speelt rollen om zijn/haar kwetsbare kant te laten zien of af te schermen. In kreeft leeft het moederprincipe dat verzorgt, maar dat ook niet los kan laten, ook het kind dat zelf niet zonder moeder kan. De kwetsbaarheid en verbeelding maakt dat kreeft zich gauw (en vaak onterecht) gekwetst en afgewezen kan voelen en zich dat lang kan blijven herinneren. Kreeft kan groeien van emoties naar gevoelens.
Kreeft's kracht: emotioneel inzicht; het creŽren en preserveren van het leven, daarvoor de juiste omgeving creŽren.
Kreeft's zwakte: geleefd worden door wisselende stemmingen; bezitterig; overbeschermend; achterdocht; angst voor de buitenwereld en verlegenheid.

Leeuw (leo): Het zoeken naar compleetheid.
Geboortetijd 23 juli - 23 augustus. Het Kruis: vaste kruis. Het Element: vuur. Lichaamsdelen waar leeuw over gaat: hart, rug. Heerser van leeuw: de zon.
In de fase van de leeuw staat het uitdrukken van de eigen persoonlijkheid centraal, met dramatisch vertoon, om zo de eigen persoonlijkheid duidelijk te laten zien. Leeuw zoekt zichzelf, de eigen krachtbron. Het eigen ego staat centraal; hij/zij wil dat koninklijk uitdrukken vol waardigheid, zelfbewustzijn, wilskracht, grootmoedigheid, zelfvertrouwen en vriendelijkheid, als leider. Leeuw zoekt de plaatsen waar hij/zij goed opvalt, tevoorschijn komt. Om een andere reden dan de ram is hij/zij graag de leider, de baas, degeen die z'n onderdanen het werk laat doen. Leeuw speelt graag toneel, heerst graag, maar wel loyaal en open. Leeuw kan groot zijn, maar ook pedant, leiding geven of macht misbruiken, vertrouwen hebben in de eigen zelfexpressie of onderhevig zijn aan vleierij. Hij/zij pakt de dingen groots aan; vol warmte en overgave, passie, moed en rechtvaardigheid zet hij/zij zich in, maar wil daarbij wel erkenning van zijn waarde en waardigheid. De uiterlijke show van zekerheid hoeft niet altijd gedekt te worden door een innerlijke zekerheid en juist het verkrijgen van die innerlijke zekerheid en zelfvertrouwen is in het leven van een leeuw essentieel.
Leeuw's kracht: creatief; energie en liefde voor de hele wereld en iedereen; plezier uitstralen en spelen; trots; erkenning waard zijn.
Leeuw's zwakte: erkenning zoeken; de pedante dictator; plezier zoeken.

Maagd (virgo): het zoeken naar betekenisvolle dienstverlening.
Geboortetijd 23 augustus - 23 september. Het Kruis: beweeglijk kruis. Het Element: aarde. Lichaamdelen waar maagd over heerst: milt, darmen, ingewanden. De Heerser van maagd is Mercurius.
In maagd komt de fase van het kritische onderscheidingsvermogen aan de beurt. De emoties van de leeuw-fase worden nauwkeurig geanalyseerd. Dat gebeurt door van het leeuw-podium af te stappen en een bescheiden plaats in te nemen. Het ego wordt omgevormd tot een praktisch, dienend, nuttig en bruikbaar in- strument. Maagd werkt en stelt zijn/haar werkkracht beschik- baar, vol netheid, huiselijkheid, ordelievendheid en nuchter- heid. Maagd is methodisch, opmerkzaam, maar ook kritisch. Maagd wil wat ze nodig heeft weten, die kennis gebruiken. Hij/zij is precies, soms te detaillistisch. Ook het lichaam moet een goed instrument zijn; daarom is maagd geÔnteresseerd in gezondheid. Zijn/haar wat preuts aandoende charme geeft iets onaantastbaars. De praktische houding kan de indruk geven dat ook de emoties goed geordend zijn, opgeruimd, en niet zichtbaar. Maagd probeert dingen te verbeteren, zet de puntjes op de i, kan perfectionistisch zijn voor zichzelf en perfectie eisen van anderen. Maagd is dienend, verplegend en hygiŽnisch. In zijn/haar ijver om systemen te verbeteren kan de grote lijn uit het oog verloren worden.
Maagd' kracht: praktisch en nuttig doen wat nodig is; z'n plicht doen tegenover zichzelf en anderen; nederigheid en no- blesse oblige.
Maagd's zwakte: zelfverwaarlozing; misbruik van zich laten maken; vervallen van dienstverlening uit het hart naar plicht en routine, niet ter zake doende kritiek.

Weegschaal (libra): het zoeken naar de zielsverwant, naar harmonie.
Geboortetijd 23 september - 23 oktober. Het Kruis: hoofdkruis. Het Element: lucht. Lichaamsdelen die inder weegschaal vallen: nieren, huid, middel. Heerser van weegschaal is Venus.
In weegschaal komt de fase van de relatie met de ander tot uitdrukking; een relatie op basis van gelijkwaardigheid en evenwicht. Weegschaal zoekt het evenwicht, de synthese tussen tegenstellingen, tussen het mannelijke en het vrouwelijke in alle dingen, tussen het ik en de ander. Weegschaal weegt de waarden van het sociaal handelen en laat zich leiden door een objectieve morele code, waarin gelijkwaardigheid en rechtvaar- digheid uitgangspunten zijn. Deze instelling wordt voortdurend geconfronteerd met de chaos van de werkelijkheid. Hij/zij ontwikkelt zich door steeds weer te trachten de sociale harmonie te herstellen en verder te ontwikkelen. Vaak vol tact, diplomatie, raffinement; meegaand, vriendelijk luisteren, betrokken, afwegend, beschaafd, redelijk, verzoenend, bereidwillig en samenwerkend en strategisch. De weegschaal is afstandelijk, zoekt harmonie en schoonheid, een aangename omgeving en sfeer voor zich en zijn/haar partner. Zijn/haar liefde is gebaseerd op romantiek en kameraadschap, mag niet limiterend zijn, wordt als het ware tot kunst verheven. De weegschaal maakt zich onder- geschikt aan het streven naar de goede harmonische relatie, waardoor hij/zij gemakkelijk luchthartig, halfslachtig kan lij- ken, altijd tot compromissen bereid, door iets goeds in alle standpunten te zien. Weegschaal kan ook wegzakken in schijnharmonie, in willen behagen, in luiheid en ijdelheid, kan de eigen behoeften ondergeschikt maken aan wat hij/zij denkt dat anderen verwachten of eisen en daardoor van het eigen wezen vervreemden. Het ik gewicht is, in tegenstelling tot bij de ram, niet sterk ontwikkeld, tenzij zijn/haar rechtvaardigheidgevoel aangetast wordt. Maar hoe sterker dit ik, hoe groter het vermogen tot het creŽren van sociale harmonie.
Weegschaal's kracht: creatieve relaties met de wereld, met mensen en omstandigheden; warm en begrijpend; tactvol; liefde met ruimte voor allen en voor het hele leven.
Weegschaal's zwakte: ijdelheid; relaties met dwang; verlies van zelfrespect.

Schorpioen (scorpio): het zoeken naar transformatie.
Geboortetijd 23 oktober - 23 november. Het Kruis: vaste kruis. Het Element: water. Lichaamsdelen die onder schorpioen vallen: geslacht- en voortplantingssorganen. De heersers van schorpioen zijn als eerste Pluto en als bijheer Mars. In de klassieke astrologie is dat alleen Mars.
In de fase van schorpioen wordt de harmonie van relaties ondergeschikt gemaakt aan de beleving van de diepere gevoelens die daar onder verscholen zitten. Schorpioen ondergaat die gevoelens, zet ze om en transformeert ze. Het onbewuste, de diepste lagen van het zelf worden naar boven gehaald. Schorpioen is diep en intens voelend, heeft een krachtige wil en intense emotionele wensen. schorpioen voert strijd met de emotionele krachten. Die hevige betrokkenheid op anderen kan hevige jaloersheid en bezitsdrang opwekken. De schorpioen gaat tot het uiterste, van crisis naar crisis, om de essentie van de eigen kwetsbaarheid boven te krijgen. Hij/zij voelt zich op gevoelsgebied tegelijk zo kwetsbaar, dat hij/zij de gevoelens volledig kan afschermen achter een koel en onder controle gehouden uiterlijk. Gevoelservaringen, die de schorpioen op z'n levenstocht ontmoet worden niet gauw vergeten; de positieve kunnen grote trouw en loyaliteit tot gevolg hebben, de negatieve smeulende gevoelens van haat en wraakzucht. Het nooit aflatende wroeten naar de eigen gevoelens maakt de schorpioen ook een zeer gevoelig instrument voor het graven in allerlei zaken en personen, soms op het indiscrete en wantrouwende af. Het is moeilijk om voor een schorpioen iets verborgen te houden. Het graven of spitten naar gedeelde gevoelens en emoties leidt ook tot het willen doordringen in de geheimen van de sexualiteit, van overgave en delen van waarden en geld, van elkaar op essentiŽle niveaus willen tegenkomen en van invloed op elkaar willen uitoefenen. De confrontaties met het kwetsbare roepen tegelijk een angst op voor het onbekende, een behoefte aan zelfcontrole, en ook controle over anderen, wat kan leiden tot machtsstrijd, tot manipuleren. Pas wanneer de schorpioen zijn/haar hele persoonlijkheid accepteert komt de grote energie vrij om anderen tot gids te dienen. Voor schorpioen is geluk geen doel maar komt vanzelf als resultaat van een hele, een complete levensstijl.
Schorpioen's kracht: transformatie, verbetering, evolutie; geloof in de kracht van de ziel; uitsnijden van zwaktes; belonen van kracht, niet van medelijden; een diep weten wat goed is voor zichzelf en voor anderen.
Schorpioen's zwakte: egoÔsme en bezitterigheid, hebberigheid; wreedheid; tendens zichzelf ongelukkig te maken.

Boogschutter (sagittarius): het zoeken naar wijsheid.
Geboortetijd 23 november - 23 december. Het Kruis: beweeglijk kruis. Het Element: vuur. Lichaamsdelen die onder boogschutter vallen: heupen, dijen en lever. De heerser van boogschutter is Jupiter.
In de fase van boogschutter komt het verworven inzicht naar buiten; er wordt gezocht naar de zinvolle samenhang, naar de synthese van inzicht en bestaan. Boogschutter heeft een grote drang naar expansie, wil zien wat er achter de horizon is. Boogschutter heeft een idealistische visie op de toekomst. Hij/zij zoekt geestelijke inspiratie op z'n ontdekkingsreizen door het leven, is steeds op weg, vrij en ongebonden en ontwikkelt zich door studie en reizen en ervaringen. Boogschutter wil en kan z'n overtuigingen en enthousiasme overbrengen op anderen, zich in dienst stellen van z'n overtuigingen, en die met anderen open uitwisselen, zoekend naar een steeds breder verband waarin de afzonderlijke facetten van het leven betekenisvol en in het juiste perspectief geplaatst kunnen worden. Boogschutter zoekt naar de waarheid, maar kan ook zijn/haar waarheid tot de enige waarheid verheffen en tot het uiterste uitdragen, bombastisch en fanatiek, die eigen waarheid aan anderen opdringen. Van aard tolerant kan hij/zij dan de waarheid van anderen veroordelen. Onderwijzen zit hem/haar in het bloed, vanuit z'n inzichten. Boogschutter is sportief en trekt de vrije natuur in. Vanuit z'n verworven wijsheid richt boogschutter z'n pijlen op toekomstige doelen. Het inzicht, dat andere visies en waarheden even waar kunnen zijn als de eigen waarheid, geeft de ruimte om de universele wetten te bereiken, waarnaar hij/zij op zoek is.
Boogschutter's kracht: acceptatie van het universum, van wat zijn/haar weg komt; grote energie komend van een inherent geloof in de wereld, de mens en zichzelf; het standpunt van anderen respecteren; bewegen, groeien. Boogschutter's zwakte: rennen zonder vooruit te komen; doelloosheid; oppervlakkigheid; gebrek aan concentratie, verspilling van eigen kracht; goedgelovigheid en blind vertrouwen.

Steenbok (capricorn): het zoeken naar volmaakte organisatie.
Geboortetijd 22 december - 21 januari. Het Kruis: hoofdkruis. Het Element: aarde. Lichaamsdelen die onder steenbok vallen: knieŽn, gewrichten, skelet. De heerser van steenbok is Saturnus.
Het teken steenbok is de fase van de sociale integratie. Het bewustzijn zoekt z'n weg door zich te ontwikkelen tot een zelfstandige eenheid in de samenleving, zichzelf daarin vorm te geven, door in de samenleving te werken, verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren. Steenbok wil zich opwerken tot een plaats waarin hij/zij verantwoording neemt en leiding geeft, in sociaal verband, langzaam en zichzelf vormend en aanpassend, om controle te bereiken over zichzelf en de maatschappij. Steenbok brengt structuur aan, zoekt orde en discipline in rechtvaardige gedragscodes, wetten en plichten, gebruikt daarbij zijn kwaliteiten als zuinigheid, hard werken volharding en voorzichtigheid. Praktisch en doelmatig streeft steenbok naar een positie van invloed om daarin zijn stempel te kunnen zetten op het systeem, perfectie aanbrengend in het maatschappelijk systeem. Zijn/haar emoties en gevoelens worden daaraan ondergeschikt gemaakt en worden moeilijk geuit, waardoor steenbok gereserveerd, terughoudend, koel en eenzaam overkomt op het persoonlijke vlak. Steenbok is wat melancholisch en gereserveerd, maar trots en onbuigzaam, volgt z'n eenzame weg tot het einde, consoliderend wat af is om het te vervolmaken. Door het perfecte vormgeven is verstarring en dogmatisch vasthouden aan traditie een gevaar; het systeem kan juist verzet oproepen.
Steenbok's kracht: geloof in gelijkheid als een aspect van recht; praktisch, sober onzelfzuchtig leiderschap, nederigheid, eerbied; verantwoordelijke ambitie. Steenbok's zwakte: zelfzuchtige hebzucht en machtswellust; doel heiligt de middelen; traagheid en pessimisme.

Waterman (aquarius): zoeken naar de goede vraag, naar een maatschappelijk ideaal.
Geboortetijd 21 januari - 18/19 februari. Het Kruis: vaste kruis. Het Element: lucht. Lichaamsdelen: onderbenen en enkels. De heersers van waterman: als eerste Uranus, als bijheer Saturnus. In de klassieke astrologie was de heerser alleen Saturnus.
Waterman is de fase van individualisering in gemeenschap. Terwijl bij steenbok het zijn ondergeschikt was aan de vorm die het creŽert, wil de vorm in waterman aangepast worden ten behoeve van de gemeenschap. Waterman zoekt de gemeenschap, zoekt gelijk gestemden, die vernieuwing willen brengen in die gemeenschap, en doorbreekt de rigide codes en vormen. Waterman werkt op basis van gelijkheid, vrijheid, broederschap, denkt over landgrenzen heen. De waterman maakt zich onpersoonlijk en ondergeschikt aan het ideaal, objectief denkend, ongebonden, los van persoonlijke gevoelens en emoties en belangen. Gevoel is voor de waterman moeilijk grijpbaar en kan hem/haar in verlegenheid brengen en onzeker maken. Daardoor voelt hij/zij zich het beste thuis in relaties met kameraadschap en vrijheid, zich bindend in vrijheid. Waterman zoekt uitwisseling van gemeenschappelijke ideeŽn en waarden. Hij/zij is hulpvaardig op de eigen onafhankelijke, individualistische, onconventionele, excentrieke, veranderlijke, vindingrijke, vooruitstrevende, vriendelijke en humane manier. Waterman heeft interesse voor het algemeen menselijke op elk gebied, heeft geniale visies die lang niet altijd toepasbaar zijn, is zeer vasthoudend aan de eigen ideeŽn. Een hervormer, liberaal, revolutionair, kamergeleerde, verdediger van individuele vrijheid en waardigheid, maar ook de rebel, die zich vastbijt in de eigen ideeŽn en zich verzet om het verzet, die anderen wil dwingen tot de eigen visie van humaan gedrag en zo de individuele vrijheid van anderen aantast.
Waterman's kracht: ongelimiteerde liefde voor vrijheid en eerlijke behandeling voor en door iedereen; geloof in de mens; vernieuwend denken; alertheid.
Waterman's zwakte: streven naar eigen vrijheid; eigenliefde; alles is geoorloofd voor zichzelf; parasiet.

Vissen (pisces): het zoeken naar de plek van de vrede.
Geboortetijd 19/20 februari - 22 maart. Het Kruis: beweeglijk kruis. Het Element: water. Lichaamsdelen: lymfatisch systeem, voeten. De heersers van vissen: als eerste Neptunus, als bijheer Jupiter. In de klassieke astrologie was de heerser alleen Jupiter.
Na de universele sociale waterman komen we bij vissen bij de fase van de vereniging van het individuele met het grote (cosmische) geheel. Vissen zoekt de weg voorbij de grenzen van het ik naar het groter geheel, waar het uit is voortgekomen, de eenheidsbeleving. Vissen stelt in wezen zijn ik in dienst van het grotere geheel maar kan ook verzeild raken in chaos en ontvluchten van de werkelijkheid. Het ego in deze fase onthecht zich, verfijnt zich, beleeft z'n innerlijke essentie al invoelend en inlevend. De hoge gevoeligheid van vissen geeft iets mediamieks en mystieks, toewijding aan een ideaal. Vissen is zeer gevoelig voor stemming en sfeer en daarmee ook beÔnvloedbaar en beindrukbaar en kan dan de vorm en gedachtenwereld van de omgeving overnemen, afstemmen op anderen. Ook is vissen ontvankelijk voor inspiratie en dank zij de grote verbeelding ook creatief. Spiritualiteit spreekt het wezen van vissen aan, omdat het de wereld van de vorm, ambitie en materie achter zich gelaten heeft. Vissen voelt zich thuis op het gebied van hulpverlening, vol compassie en mededogen, en ook op het gebied van kunst, waar de verbeelding omgezet kan worden in vorm. Maar ook kan vissen zich laten wegzuigen in de fantasie wereld van de tv of verslaving. De strijd voor vissen is, om zichzelf te vinden in een groter geheel, zonder daarbij zichzelf uit te wissen. Doel: het ik opbouwen in het geheel. Vissen moet een goed begrip opbouwen van goed en kwaad, van grenzen.
Vissen's kracht: inzicht, begrip, compassie, inspiratie; over- gave; helende sympathie.
Vissen's zwakte: overgave aan negatieve invloeden; alles ondergaan; zich laten misbruiken.

10. Kernbetekenis van de huizen:

ascendant(punt dat aan de oostelijke horizon opkomt bij de eerste ademhaling, de aanvang van het leven of van een gebeurtenis) is het begin van het eerste huis en het 1e huis in z'n geheel: optreden naar buiten, poort waardoor het ik naar buiten komt en de buitenwereld naar binnen komt. Manier waarop we dingen aanpakken,doen.
2e huis: eigenwaarde, waarden, geld, bezittingen.
3e huis: communicatie, naaste omgeving en buren, broers/zussen, korte reizen.
i.c. (imum coeli) - begin vierde huis en het 4e huis in z'n geheel: innerlijk, ziel, oorsprong, het huis, vaderbeeld (of soms moederbeeld).
5e huis: zelfexpressie, creativiteit, verliefdheid, kinderen, het liefde geven, speculatie.
6e huis: gezondheid, werkrelaties, samenwerken, dienstverlening, ordenen, analyseren.
descendant - begin zevende huis en het 7e huis in z'n geheel: de ander, de partner, huwelijk, intieme relaties, het publiek.
8e huis: waarden van anderen, eigen onbewuste, eigen complexen, sexualiteit, transformatie, het samen delen.
9e huis: hoger geestelijk leven, studie, moraliteit, verkrijgen en verspreiding van ideeŽn, reizen, buitenland.
MC (medium coeli) - begin tiende huis en het 10e huis in z'n geheel: status in de maatschappij, beroep, moederbeeld (of soms vaderbeeld).
11e huis: verwachtingen/doelen, vrienden, groepen, het ontvangen van liefde.
12e huis: het spirituele, collectieve, verbeelding en creativiteit, het ik-loze, de afzondering.

11. De cusps van de huizen.:

Het beginpunt van een huis noemen we de cusp van dat huis; een huis, het "waar", wordt gekleurd door het teken waar de cusp in staat. Dit teken bepaalt ook, welke planeet de heerser van het huis is. Een lijst van de tekens met hun heersers gaf ik al in deel 1. Men zou de heerser de vertegenwoordiger kunnen noemen van alle zaken, die een bepaald huis aangaan. Staat die heerser "sterk" (zie deel 3) en heeft hij goede aspecten, dan zal hij de zaken van dat huis goed vertegenwoordigen; staat de heerser zwak en/of met minder goede aspecten, dan zal dat huis minder goed vertegenwoordigd worden en zullen de zaken, die dat huis betreffen minder goed tot hun recht komen.

En als de heerser van een huis in een ander huis dan zijn "eigen" huis staat, dan zullen de zaken van het huis wat hij beheerst zich richten op het huis waarin hij staat.

Een voorbeeld: Het 7e huis (relaties) heeft de cusp in ram: deze persoon zal vaak zoeken naar een ram-achtige partner vol energie en daadkracht; de eigen daadkracht is mogelijk niet zo sterk ontwikkeld, maar kan zich dan via de partner die het voorbeeld geeft wat verder ontwikkelen. Deze persoon zou echter ook agressief in een partnerschap of huwelijk kunnen zijn en er veel energie in steken. Of samenwerken met de partner aan een gemeenschappelijk doel. Staat de heerser, in dit geval Mars, de heerser van Ram, in het 10e huis, dan zal de partner (7e huis) meewerken aan de maatschappelijke carriere (10e huis). Of: De cusp van het 10e huis (positie in de maatschappij) staat in kreeft: deze persoon zal in de maatschappij anderen willen verzorgen en mogelijk een verzorgend beroep kiezen zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werker of verpleger/ster en/of zijn kantoor huiselijk inrichten. Staat de heerser van het 10e huis, in dit geval de Maan, heerser van Kreeft, in het 7e huis (partner), dan zal deze persoon mogelijk met een collega trouwen.

In een volgend gedeelte worden wat verdere aanwijzingen gegeven wat we met de kernbegrippen kunnen doen, hoe we daarmee kunnen combineren en analyseren om geleidelijk aan tot een meer volledige horiscoop analyse te komenen. Daarna zullen we het ook hebben over het begrip transits en wat we daarmee kunnen doen.Click hier voor top, hier voor Les 1, hier voor Les 3.

© Hans van Rossum 2003.

Go to
NEDERLANDS COMMENTAAR
HOME | ASTROLOGY | ARTICLES | GEBOORTETEKST | TRANSITTEXT | COURSFRANCAIS
Les 1 | OMAR KHAYYAM's RUBAIYAT INTRO | ENGLISH RUBAIYAT | DUTCH RUBAIYAT
SAYINGS | MIRIAM | gedichtenRUTH | BOOKS | LINKS