Als je zo slecht behandeld bent dat een klacht indienen wenselijk is.

Beginpagina

Laatste aanpassing: 26-07-17

Als je bij de huisarts of specialist geen gehoor krijgt vanwege je lage B12 of je krijgt niet de juiste behandeling, dan kan het soms zinvol zijn om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de betreffende zorgverlener. Dit is zeker gewenst als de diagnose heel lang is gemist.

Het is verstandig om alles wat hier mee te maken heeft zoveel mogelijk te verzamelen. Je eigen dossier thuis beheren dus.

Via Zorgbelang kun je hulp krijgen om je klacht op papier te krijgen en hoe te handelen. Vaak denken mensen dat dit weinig nut heeft, maar besef dat als regelmatig dezelfde soort klacht gemeld wordt, dan is de klachtencommissie verplicht hier melding van te maken bij de Inspectie voor de gezondheidszorg. Dus hoe vaker een klachtencommissie of klachtenfunctionaris van een ziekenhuis hiermee te maken krijgt des te eerder zal de medische wereld de ogen worden geopend op het gebied van herkennen, het stellen van de diagnose en het behandelen van B12-tekort. Dit zal uiteindelijk zorgen voor een betere opleiding aangaande dit probleem..
Omdat het vaak moeilijk is vanwege de klachten door het B12-tekort is het verstandig om een gezond iemand uit je omgeving je zonodig te laten bijstaan.

Waar naar toe met je klachten of voor hulp?


Voor vragen en klachten over de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening kunt u gratis terecht bij  Zorgbelang Nederland.


MEE is er voor iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte. MEE is er voor mensen die door hun beperking problemen ervaren in hun dagelijkse leven waardoor zij niet volledig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. MEE is er voor jong en oud, voor direct betrokkenen, maar ook voor ouders of verzorgers.
De diensten van MEE worden door de overheid betaald. Voor u is het daarom gratis.

Adviezen
- Verzamel je eigen medisch dossier, met doktersbezoeken en testuitslagen. (kopiŽren)
- Als de dokter je geen injecties meer wil geven, vraag dan de dokter je dit zwart op wit te geven, zodat dit vastligt. 
- Neem contact op met Zorgbelang of MEE voor hulp.
- Neem een medisch geschoold jurist in de arm, die bekend is met dit ziektebeeld en de juiste behandeling. 
- Formuleer je klacht en je antwoorden op vragen aan de hand van feiten en verwijs hiertoe naar het medisch dossier.
- Wees altijd vriendelijk en beleefd richting klachtencommissie.

 18-09-2009.
Artikel in DE GELDERLANDER over aanklacht tegen dokters i.v.m. stoppen van B12-injecties.
En lees hier het verhaal van Aafke, over wie het gaat. Hierbij ook de uitspraak van de klachtencommissie.

| Naar de beginpagina |