Ziekte van Addison-Biermer

Beginpagina

Vitamine B12-deficiŽntie/Pernicieuze Anemie
de vergeten ziekte

 Ben je ook zo boos en verdrietig?

Ben je ook zo boos omdat de dokter steeds maar zei dat er niets met je aan de hand was, alleen maar een beetje stress? Omdat er heel lang nooit door de dokter aan B12-tekort werd gedacht en deze schamper lachte toen jij dat zelf opperde? Omdat de dokter de laag-normale waarde wel goed vond net als de internist en de neuroloog? 
Boos omdat je kind ook een lage waarde heeft, maar de dokter echt niks van B12-tekort wil horen, terwijl het in je familie diverse keren voorkomt? Boos omdat de dokter op B12 prikken lang heeft tegengehouden omdat je geen bloedarmoede had?
Boos omdat je dokter met "diagnoses" kwam als Fibromyalgie, Chronisch Vermoeidheids Syndroom of Burn-out, terwijl er nooit aan B12-tekort was gedacht, laat staan op geprikt?
Boos omdat de dokter zei dat je maar pilletjes moest gaan slikken of dat je wel enkele injecties kon krijgen om je gerust te stellen?
Boos omdat je steeds terug kwam bij de dokter en deze je uiteindelijk als hypochonder beschouwde?
Want als de dokter het niet meer weet dan is het stress, het zit dan tussen de oren. Daar is geen bloedtest voor nodig, dat kan de dokter blijkbaar op meters afstand al zien. Helderziend dus!
Boos omdat je door de reacties van de dokters zo onzeker werd dat je aan jezelf begon te twijfelen, terwijl  je ziek was door het B12-tekort en daardoor een ongelijk en oneerlijk gevecht moest voeren.

Boos omdat de dokter na een aantal injecties aan de B12-waarde kon zien dat alles weer in orde was en de injecties niet meer nodig waren? En dat de dokter niet geloofde dat daarna je klachten weer opliepen omdat de waarde "goed" was en je daardoor waarschijnlijk nooit kinderen hebt kunnen krijgen. Grrr....
Ben je boos omdat je hierdoor je baan en je vrienden kwijt bent geraakt, je relatie op de klippen is gelopen of je studie niet af hebt kunnen maken? Boos omdat je dagelijks de klachten ondervindt van de blijvende neurologische schade, die voorkomen had kunnen worden als de dokter hier meer vanaf had geweten en als de dokter werkelijk naar je geluisterd had?
Boos omdat je niet meer kunt lopen door het missen van de diagnose?
Boos omdat de kinderarts een B12 van 151 pmol/l bij je zoontje van 5 jaar helemaal goed vond en je je geen zorgen hierover hoefde te maken. Met als argument dat zoiets alleen bij oude mensen voor zou komen. Een reden om des duivels te worden.
Erg boos omdat het Nederlands Huisartsen Genootschap zegt dat injecties niet meer nodig zijn en je maar een B12-pilletje moet nemen en als dat na twee maanden niet werkt je naar de SOLK kliniek moet. Dit alles maakt mij intens verdrietig.

B12-tekort maakt meer kapot dan je lief is !

Ben je, net als ik, ook zo boos om deze misstand in de gezondheidszorg? Schrijf dan de verantwoordelijke instanties aan, laat van je horen. Pik dit niet en voorkom daarmee deze ellende bij de mensen die na ons komen. Laat dit eindigen want dit is...

de collectieve medische misser van de 21e eeuw !

Dus zoveel mogelijk reacties richting de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schrijven naar:

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag


Want als de dokters niet willen luisteren dan hopelijk de minister wel!

Heb je echt het gevoel dat je huisarts je B12-tekort niet serieus neemt of de behandeling onder de maat is, dan...
Bij dit soort problemen is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen een klacht indienen. Hoe meer klachten hoe serieuzer er naar wordt gekeken. Neem dan contact op met onderstaande instantie bij jou in de buurt en vertel daar je probleem. Klik op het logo.

Heb je klachten over de zorg aangaande vitamine B12-deficiŽntie?
Meld dit a.u.b. bij de zorglijn van de
NPCF. Stuur hier je e-mail.
Als er maar vaak genoeg gemaild wordt zal dit vanuit deze
organisatie opgepakt worden. Door acties van de
NPCF
zullen artsenorganisaties dit eerder serieus nemen.

Heb je de indruk dat je internist in de fout gaat met de diagnose B12-tekort, zoals je de voorbeelden kunt lezen op deze site of dat de behandeling onvoldoende is, dan...
Dan is het zaak om minimaal een klacht in te dienen bij het klachtenbureau van het betreffende ziekenhuis. Als dit maar vaak genoeg gebeurt dan zal dit eens effect sorteren.

Of je gaat een brief met je ervaring schrijven naar de Ned. Internisten Vereniging met de vraag om aandacht voor dit probleem, zodat in de toekomst de diagnose eerder gesteld wordt en de noodzakelijke behandeling niet meer voor de helsdeuren weggesleept hoeft te worden.
Schrijf een brief met je ervaring (en onvrede) naar:

Nederlandse Internisten Vereniging 
t.a.v. Mevr. prof.dr. S.E.J.A. de Rooij 
Postbus 20066 
3502 LB Utrecht 

Hoe meer brieven hoe beter, eens zal het door moeten dringen in de grijze massa van onze internisten.

Meld deze misstand bij de
Inspectie voor de gezondheidszorg

We hebben het bij de diagnose en behandeling van B12-tekort over een structureel probleem in de gezondheidszorg. Daarom is het nodig om massaal een mail te sturen met klachten over diagnose en behandeling van je B12-tekort. De inspectie kan er dan niet omheen om dit als een structureel probleem te zien en zal onderzoek moeten starten naar de dagelijkse praktijk van B12-tekort in de gezondheidszorg.
Doe dat via email of met een normale brief. 

Email: loket@igz.nl

Adres:
Postbus 2680
3500 GR Utrecht

Meld dit probleem massaal bij 
De Gezondheidsraad

Email: info@gr.nl

Adres:
De Gezondheidsraad
Postbus 16052
2500 BB Den Haag

Zoek zo mogelijk de publiciteit, schrijf instanties aan enz.
Steun de Stichting B12 Tekort


Henk de Jong, Groningen