Informatie om de dokter te kunnen overtuigen

Beginpagina

Laatste aanpassing: 28-10-18

Het volgende bestand is speciaal door mij voor dokters gemaakt. Hierin belangrijke informatie over zaken betreffende B12-tekort. Dit is voornamelijk gebaseerd op de ervaring met enkele duizenden gevallen van B12-tekort, die via e-mail zijn ontvangen.

Word-document voor dokters

Het volgende stukken zijn geschikt om snel even te printen..

Samenvatting van de site

printversie symptomenlijst

printversie behandeling

info voor je omgeving


Radio-interview met Prof. Wolffenbuttel over B12-tekort

Hoewel de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is het vaak beter om de dokters te overtuigen met stukken die een directe wetenschappelijke basis hebben. Hieronder mogelijkheden om in de diverse situaties te gebruiken.


Algemene informatie over B12-deficiŽntie en klachten/symptomen

Wat zijn de symptomen van een vitamine B12 deficiŽntie?
PatiŽntenfolder Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. 2011
Klik hier
Guidelines for the diagnosis and treatment of cobalamin and folate disorders
British Journal of Haematology, juni 2014
Klik hier
Fysiologie en pathofysiologie van de "intrinsic factor"-secretie en de cobalamine(vitamine B12)-absorptie.
Artikel uit het Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1992. Het zou nu geschreven kunnen zijn. Belangrijke algemene medische informatie over B12-deficiŽntie.
Klik hier
B12-deficiŽntie
Belangrijk Nederlands artikel (dec. 2011) over de diagnose B12-tekort volgens de nieuwste inzichten. Erg geschikt om te printen en de huisarts te geven.
Citaat: "Tijdens vitamine B12-injecties wordt het transcobalamine en haptocorrine volledig verzadigd met vitamine B12. De waarden van het totaal en actief vitamine B12 zijn dus niet geschikt om het effect van de behandeling te vervolgen."
Klik hier
Kan het B12-deficiŽntie zijn?
Goed te lezen Nederlands artikel uit maart 2011. Zeer geschikt om je huis- of bedrijfsarts te geven. Geschreven door twee bedrijfsartsen.
Klik hier
Pernicious Anaemia
Engelstalig artikel uit 2006. Goed te lezen algemene informatie over de ziekte Ťn de symptomen.
Klik hier
Ned. Tijdschr. v. Geneeskunde 1986, nr. 2 (rubriek: Klinische lessen)
Een te voorkomen neurologisch ziektebeeld.
Klik hier
Ned. Tijdschr. v. Geneeskunde 2001, nr. 26 (rubriek: Klinische lessen)
Gecombineerde strengziekte door vitamine B12-deficiŽntie, eenvoudige diagnose, effectieve therapie.
Klik hier
Pernicious Anemia: The Expected Findings of Very Low Serum Cobalamin Levels, Anemia, and Macrocytosis Are Often Lacking
Artikel uit 1988 waarin via onderzoek duidelijk wordt gemaakt dat bij een ernstig B12-tekort er vaak geen sprake is van anemie of macrocytose.
Dus bij Addison-Biermer (Pernicious Anemia)
Klik hier

Alle artikelen van de Stichting B12 Tekort

Klik hier

Diagnose
Hierbij stukken om aan te tonen dat klachten door een tekort kunnen voorkomen bij laag-normale waarden.

Advies om standaard MMA (methylmalonzuur) te bepalen bij laag-normale B12-waarden. 100 < B12 < 200 pmol/l
Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2011
Klik hier
Vitamine B12 deficiŽntie
Actief B12-test voor een tijdige diagnose
Artikel in Diagnet Magazine van juni 2010. Goed leesbaar artikel en heel geschikt om de dokter te geven.
Klik hier
Nederlands artikel uit 2005 wat aangeeft dat een B12-waarde van lager dan 200 pmol/l een tekort op weefselniveau kan betekenen en dus klachten, Klik hier
Duits artikel
Belangrijk artikel uit 2008 in het Deutsches ńzteblatt betreffende de diagnose B12-deficiŽntie. 
Klik hier
Megaloblastšre Anšmie, unklare Neuropathie, Merkschwšchen, Demenz
Neue diagnostische Wege zur Diagnose eines Vitamin B12-Mangels
Info uit 2008. De "grijze gebieden" bij totaal B12 en Actief-B12.
Klik hier
Duitstalige informatie uit 2009.
Over de diagnose B12-deficiŽntie met behulp van de Holo-TC test (= Actief B12) en de test op methylmalonzuur.
Hierin staat dat een Totaal B12-waarde onder 300 pmol/l een functioneel B12-tekort kan betekenen en dat dan de bovenstaande tests nodig zijn.
Klik hier
Belgisch artikel wat aangeeft dat B12-waarden van lager dan 350 pmol/l (475 pg/ml) een tekort op weefselniveau kan betekenen en dus klachten. Klik hier
Amerikaans  artikel uit 2003 wat aangeeft dat B12-waarden van lager dan 295 pmol/l een tekort op weefselniveau kan betekenen en dus klachten, Klik hier
Amerikaans artikel uit 2003. De afdeling Neurologie van een Amerikaans academisch ziekenhuis deed onderzoek naar polyneuropathie door B12-deficiŽntie. Dit blijkt al te kunnen in een groot grijs gebied van laag-normale waarden. Klik hier
Recente informatie van een Nederlands universitair ziekenhuis wat aangeeft dat een B12-tekort met de gangbare Totaal B12-test niet goed is aan te tonen bij gemeten waarden onder de 300 pmol/l. Vandaar overschakeling op de Actief-B12 test. Klik hier
Labmed Dortmund, Laborinformation Nr. 81/september 2006.
B12-tekort als Actief B12 (Holo-TC) <35 pmol/l
Actief B12 (Holo-TC) 35-50 pmol/l is grijs gebied en wordt testen op MMA (methylmalonzuur) geadviseerd als aanvullend onderzoek.
Klik hier
Ook migraine staat in het lijstje met symptomen. Een Turks wetenschappelijk onderzoek geeft de relatie tussen migraine en een functioneel B12-tekort, waarbij de Totaal-B12 in het bloed nog normaal is.  Klik hier
In zeldzame gevallen kunnen een soort epileptische aanvallen veroorzaakt worden door een B12-tekort. Artikel uit 2004. Klik hier
Informatie over de test op methylmalonzuur (MMA/UMMA) om meer inzicht te hebben van een tekort op weefselniveau bij laag-normale waarden. Klik hier
Over dit ziektebeeld zijn de dokters meerdere keren geÔnformeerd via het Ned. Tijdschr. v. Geneesk. Over twee artikelen. Klik hier

Stukken om aan te tonen dat er een B12-tekort kan zijn zonder afwijkend bloedbeeld, dus ook zonder bloedarmoede en zonder hoog MCV,

Standaard Anemie van het Nederlands Huisartsen genootschap (M76).
Kijk bij noot 12.
Klik hier
Informatie uit de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie.
Congres te Lunteren, april 1995.
Klik hier
Neuropsychiatric disorders caused by cobalamin deficiency in the absence of anemia or macrocytosis.
Department of Medicine, Columbia-Presbyterian Medical Center, New York
Klik hier

Om aan te tonen dat psychische klachten een relatie kunnen hebben met een B12-tekort.

Catatonia and other psychiatric symptoms with vitamin B12 deficiency. Klik hier
Homocysteine, folate en vitamin B12 in neurospychiatric diseases: review en treatment recommendations. 2009 Klik hier
Relevantie van het metabolisme van homocysteÔne voor de behandeling van schizofrenie. Tijdschrift voor psychiatrie 46 (2004) Klik hier
Decreased Brain Levels of Vitamin B12 in Aging, Autism and Schizophrenia
Artikel van jan. 2016
Klik hier

Soms zijn er afwijkingen door een B12-tekort bij een hersenscan te zien.

Plasma vitamin B12 status and cerebral white-matter lesions Klik hier

Om aan te tonen dat geen foliumzuur voorgeschreven mag worden zolang een B12-tekort niet is uitgesloten of niet behandeld wordt.
Dit staat ook in de bijsluiter van de foliumzuurpillen van 5 mg ! En in de bijsluiter voor 0,5 mg foliumzuur.

Bij een B12-tekort mag er geen foliumzuur voorgeschreven worden. Hierdoor verergeren de klachten die door het B12-tekort veroorzaakt worden. Dus alleen foliumzuur slikken als een B12-tekort uitgesloten is of wanneer het tekort wordt aangevuld met injecties.
(The National Academy of Sciences of the USA)
Klik hier

Bij kinderen gelden hogere referentiewaarden dan bij volwassenen.

 -Total homocysteine and its predictors in Dutch children Ė
Ingrid M van Beynum, Martin den Heijer, Chris MG Thomas, Lydia Afman, Diny Oppenraay-van Emmerzaal, and Henk J Blom Department of Pediatrics, Radboud University Nijmegen Medical Centre
Am J Clin Nutr 2005;81:1110Ė6. Printed in USA. © 2005 American Society for Clinical Nutrition
Klik hier

Behandeling
Stukken die aangeven hoe de behandeling moet.

De bijsluiter. De meeste mensen hebben neurologische klachten en hebben daardoor een langere aanvangsdosering nodig dan de 10 injecties. Klik hier
Farmacotherapeutisch Kompas.
Zolang de klachten niet goed weg zijn (vooral neurologisch/psychisch) dan voor langere tijd op een ŗ twee injecties per week. Kijk hier: "Bij duidelijk neurologische afwijkingen."
N.B. In 2015 is er een kader op deze pagina van het FK geplaatst met de titel "Advies".
De tekst hierin is niet van toepassing en wekt enkel verwarring. Veelal is er bij B12-deficiŽntie helemaal geen anemie. Bovendien gaat het hier om de hydroxocobalamine injecties voor de behandeling van B12-deficiŽntie, met of zonder anemie. Een kader over het advies met een oraal middel hoort hier niet in het FK te staan.
Klik hier
How I treat cobalamin (vitamin B12) deficiency
Door Ralph Carmel
in
blood-2008-03-040253
Klik hier

Influence of Treatment Parameters on Symptom Relief in Individuals with Vitamin B12 Deficiency
Door P. Cornic et al 2017

Klik hier

Als de dokter na lezing van het bovenstaande nog denkt dat overdosering schadelijk is.

Bij cyanidevergiftiging wordt de z.g. Cyanokit gebruikt. Er wordt dan een hoeveelheid gelijk aan 5000 injecties in korte tijd rechtreeks in de bloedbaan gebracht. Dus hoezo schadelijk? Klik hier

Meer informatie om te printen bij het deel <relevante links> Klik hier


Print hiervan stukken uit voor je dokter, want...
dokters luisteren vooral naar dokters
en zeker als dit een groep is.

Sinds begin december 2006 is de Stichting B12 Tekort een feit. De informatie die deze stichting via haar website beschikbaar stelt, is erg geschikt om de dokter te informeren en te overtuigen. De informatie op hun site berust op wetenschappelijke bronnen. Dus print deze gedeelten uit en laat deze achter bij de dokterspraktijk, zodat je dit later met de dokter kunt bespreken. Geef de dokter de tijd om de informatie te lezen.

Gebruik de informatie van de Stichting B12 Tekort om de dokter te informeren.
Over de klachten/symptomen Klik hier
Over de diagnose Klik hier
Over de behandeling Klik hier

Zit je op Facebook dan vind je hier ook de nodige informatie


Hartstikke bedankt voor de info !

 

| Terug naar de beginpagina |