De meestgestelde vragen over B12-tekort/ziekte van Addison-Biermer(=Pernicieuze Anemie)

Diagnose

Ik heb een aantal symptomen die in het lijstje op de site staan. Wat moet ik doen?
Meestal krijg je maar een beperkt aantal van de symptomen zoals die genoemd worden. Het verschilt nogal wat per persoon. Het ene lichaam reageert heel anders op een B12-tekort dan het andere. Om zekerheid te krijgen is het verstandig je B12-waarde van het bloed te laten meten. Vraag de waarde en vergelijk deze met waarden zoals ze op deze site staan.
Het is handig om een uitdraai van de uitslagen te vragen, zodat je voor het consult deze waarden zelf al kunt bekijken. Meestal worden de referentiewaarden erbij geprint.

Ik ben 25 jaar en heb een aantal symptomen die in het lijstje op deze site staan. Volgens mijn huisarts is het onzin om op B12 te prikken op mijn leeftijd. Is dat zo?
Nee, dat is een foute opvatting. Hoewel in de boeken staat dat een B12-tekort onder de 40 jaar zeldzaam is, heeft de ervaring met deze site geleerd dat betrekkelijk veel jonge mensen hiermee te maken krijgen. Ook kinderen. Trouwens jij kunt altijd dat "zeldzame" geval zijn. Dus wel prikken op B12.

In woon in BelgiŰ en de B12 wordt uitgedrukt in pg/ml. Hoe kan ik dat omrekenen naar pmol/l. 
Deel de waarde door 1,36. Voorbeeld: 200 pg/ml is hetzelfde als 150 pmol/l.

Mijn B12 is 130 pmol/l. Volgens de dokter is dit prima, klopt dit?
Nee, 130 is duidelijk onder de gemiddelde minimum referentiewaarde (150). Dus de klachten, die je ongetwijfeld zult hebben, zijn hier wel aan toe te schrijven. Vraag om een verwijzing voor een internist.

Ik woon in BelgiŰ, gelden daar dezelfde referentiewaarden?
Bij jullie wordt de B12 nogal eens uitgedrukt in pg/ml (picogram per milliliter). De gemiddelde onderste referentiewaarde ligt daar bij 200 pg/ml. Dus het is belangrijk dit te checken, want vergelijken met een waarde in pmol/l geeft een te rooskleurig beeld.

Ik heb klachten volgens het lijstje en mijn B12 is 120 pmol/l. Volgens mijn huisarts wordt pas bij een lagere waarde de behandeling gestart. Klopt dit?
Nee, de waarde zal wel steeds verder zakken, maar daar moet niet op gewacht worden. In een zo vroeg mogelijk stadium moet met de injecties worden gestart. Hier mag niet mee gedraald worden. Ook doorsturen met lange wachttijden is not done bij een B12-tekort. Vanwege de kans op blijvende schade.

Het blijkt dat ik een B12-tekort heb. De dokter zegt dat dit tijdelijk is en ik B-complex moet gaan slikken. Is dit een goed advies?
Nee, een gezond mens heeft een B12 op voorraad (vooral in de lever) voor zo'n drie jaar, dus een tijdelijk tekort kan niet. Met de vitaminepillen stel je de uiteindelijke diagnose onnodig te lang uit. Jij moet blijvend B12-injecties hebben.

Ik vermoed dat mijn klachten door een B12-tekort komen. Een alternatieve arts zegt dat hij mij door kan meten op tekorten.
Ga hier niet mee in zee. Een tekort kan alleen via een regulier laboratorium worden vastgesteld. Laat je B12 en foliumzuur testen via de huisarts.

Ik heb klachten vanwege een laag-normale B12-waarde, maar krijg geen behandeling. Kan een alternatieve arts of therapeut iets voor mij betekenen.
Nee, de huisarts moet je B12 op weefselniveau gaan beoordelen. Alternatieve behandelingen met een apparaat of pillen werken niet, dus hier niet mee in zee gaan.

Het blijkt dat ik een B12-tekort heb. Nu heb ik gezien dat er een B-complex is met toegevoegde Intrinsic Factor. Kan dit in plaats van injecties?
Nee, dat kan niet. De behandeling hoort met injecties. Bovendien gaat het lichaam door deze pillen soms meer IF-antistoffen produceren. De opname van B12 is dermate ingewikkeld en de juiste suppletie zo belangrijk dat er met de behandeling niet geŰxperimenteerd kan worden.

Sinds mijn zwangerschap heb ik een B12-tekort. Volgens de dokter zal dit vanzelf weer overgaan.
Van een enkele zwangerschap zal je niet een tekort oplopen door de grote lichaamsvoorraad. Meestal was er voor de zwangerschap al een (niet herkende) lage B12-status. De behoefte aan B12 is tijdens de zwangerschap en borstvoeding hoger. De zwangerschap is dan niet de echte oorzaak, maar doet het tekort eerder aan het licht komen. Dus ga er vanuit dat je blijvend injecties nodig heb. 

Ik heb diverse klachten die doen denken aan een B12-tekort. Mijn waarde is gemeten en is 180 pmol/l. Hebben de klachten een andere oorzaak?
De onderste referentiewaarde is niet zo exact. Het is niet zo: onder de 150 is fout en er boven is goed. Er is dus een groot grijs gebied rond die onderste waarde. Per persoon verschilt dit nogal. Dus is het verstandig om hier verder naar te laten kijken door een internist. Meten op homocyste´ne, methylmalonzuur en Intrinsic Factor-antistoffen zou verstandig zijn. Zelfs B12-waarden die gezakt zijn naar rond de 250 pmol/l kunnen al klachten geven.

Ik ben geprikt op B12 en de waarde is 38 pmol/l. Volgens de dokter is de ondergrens 20 dus geen tekort?
Er is geprikt op Actief B12 (Holo-TC), Je zit dus binnen de referenties. Maar ook bij deze test is er sprake van een groot "grijs gebied" in het onderste deel van het bereik. In combinatie met B12-klachten moet er zeker op homocyste´ne en MMA (methylmalonzuur) geprikt worden.

Komt B12-tekort voor bij kleine kinderen?
Zeer zeker komt dat voor. Vooral als er anderen in de familie/gezin dit hebben is het van belang om de B12 de checken. Het komt nogal eens voor dat de moeder een tekort heeft en een of meer van haar kleine kinderen. Let op. De ondergrenzen liggen hoger dan bij volwassenen. Bij verdenking altijd op homocyste´ne en methylmalonzuur laten testen.

Hoe is de behandeling bij kinderen met een B12-probleem?
Op dezelfde manier als bij volwassenen.

Ik heb mijn huisarts gevraagd om op B12 te prikken. Volgens de dokter was mijn Hb niet te laag (ik heb dus geen bloedarmoede) en daarom vindt hij het niet nodig om op B12 te prikken. Klopt dit?
Bij het overgrote deel van de mensen met klachten door een B12-tekort is er (nog) geen sprake van een te laag Hb. Vroeger was er altijd sprake van bloedarmoede (vandaar de naam Pernicieuze Anemie), maar tegenwoordig krijgt men meer foliumzuur binnen. Hierdoor komt een B12-tekort minder gauw tot uiting via het Hb. Dus je moet specifiek op B12 laten meten om hierover zekerheid te hebben. Veel dokters denken, zeer ten onterechte, dat bij een normaal Hb (dus geen bloedarmoede) geen B12-tekort mogelijk is.

Ik heb een te hoge homocyste´ne en heb een methionine belastingtest ondergaan. Kan dit komen door een B12-tekort, want men wil foliumzuur voorschrijven.
Vraag of je B12 is getest en wat de waarde was. Bij een laag/normale B12-waarde is het verstandig om ook op methylmalonzuur te testen om de B12 op weefselniveau te beoordelen. Foliumzuur mag niet voorgeschreven worden als een B12-tekort niet met zekerheid is uitgesloten. Bij een B12-tekort zal de extra foliumzuur zelfs de klachten doen verergeren.

Ik heb op B12 laten prikken en de waarde blijkt 120 pmol/l. Volgens mijn huisarts kan dit niet de oorzaak van mijn klachten zijn omdat ik helemaal geen bloedarmoede heb. Klopt dit?
Nee, dit klopt helemaal niet. In een groot aantal gevallen hebben mensen met een duidelijk B12-tekort geen andere bloedafwijkingen. Probeer de dokter te overtuigen dat de klachten wel door de lage B12-waarde komen. Lukt dit niet, vraag dan op korte termijn een verwijzing voor een internist. Of, nog sneller, vraag of de dokter met de internist wil bellen en zijn mening vragen.

Ik heb steeds problemen door een te lage B12-waarde. De Schillingtest geeft geen afwijking. Hoe nu?
Het komt vaker voor dat de Schillingtest geen afwijking geeft, deze test is niet erg nauwkeurig. Men kan eventueel een z.g. eiwitgebonden Schillingtest doen. Soms ligt het niet aan een tekort aan Intrinsic Factor maar een probleem met het losmaken van B12 van de eiwitten (tekort aan maagzuur en pepsine). Dat kan men hiermee aantonen. In ▒40% van de gevallen kan men geen oorzaak vinden van de slechte B12-opname. Zorg in elk geval dat je injecties krijgt.

Iemand vertelde mij dat de methylmalonzuurtest een moderne vervanger is van de Schillingtest. Klopt dat?
Nee, dat klopt niet. De methylmalonzuurtest is om een B12-tekort op weefselniveau aan te tonen en niet een opnamestoornis. De Schillingtest is om een opnamestoornis aan te tonen en niet een B12-tekort.

Ik heb mijn B12 laten meten en deze was duidelijk te laag. De dokter zegt dat ik op mijn voeding moet letten of naar een diŰtist moet gaan. Wat denkt U hiervan?
Een B12-tekort komt haast nooit door gebrekkige voeding. Dat kan eigenlijk alleen maar als je vele jaren veganist bent, dus als je geen vlees, vis, eieren en melkproducten eet. Het advies is niet juist. Er moet uitgezocht worden waardoor je een B12-tekort hebt. En op korte termijn en niet door deze dokter maar door een internist.

Ik heb een paar keer een B12-tekort gehad. Na enkele injecties moest het dan weer goed zijn. Ik heb geen antistoffen tegen pariŰtale cellen en tegen Intrinsic factor. Volgens de dokter heb ik geen B12-probleem. Klopt dat?
Jouw B12-opname is niet goed. Niet iedereen met een opnameprobleem heeft deze antistoffen. Dus dit klopt niet en dat is zeker niet te zien aan de "normale" waarde na injecties. Je hebt een opnameprobleem en moet blijvend aan de injecties.

Ik heb kortgeleden een volledig bloedonderzoek gehad. De uitslag gaf geen bijzonderheden. Hoef ik me nu geen zorgen te maken?
Een volledig bloedonderzoek gaat alleen over het bloedbeeld (de standaard bloedwaarden). Dus hierbij is niet B12 gemeten. De bloedarmoede komt vaak in een later stadium. Dus je moet in deze situatie ook specifiek op B12 laten meten om hierover zekerheid te hebben.

Ik heb klachten die die wijzen in de richting van een B12-tekort. Is het verstandig B12-tabletten te slikken?
Bij de meeste mensen met een B12-tekort komt dit niet doordat men te weinig via de voeding binnen krijgt. Dit komt omdat het lichaam de B12 niet meer (voldoende) opneemt. Als de opname niet goed is dan helpen B12-tabletten dus ook niet meer. Het is niet verstandig om pillen uit te proberen, maar je moet nu naar de dokter gaan en op B12 te laten prikken. Als het tekort te lang blijft bestaan dan zijn de klachten veel moeilijker terug te draaien en daardoor kun je zelfs met permanente problemen blijven zitten. Door het slikken van de pillen zullen de klachten niet weg gaan en bovendien wordt de juiste diagnose verdoezeld.

Ik heb een laag-normale B12-waarde en ook klachten die daar het gevolg van kunnen zijn. Ik heb een hele tijd flink wat vitamines geslikt waarbij ook B12. Heeft dit invloed gehad op mijn waarde?
Ja, de waarde kan geflatteerd zijn. Bij dit ziektebeeld (in de beginfase) komt het vaak voor dat als mensen B12 gaan slikken, de waarde in het bloed wel wat hoger wordt, maar de klachten niet afnemen. Die hogere waarde maakt het alleen maar moeilijker om een dokter actief te krijgen. Met de extra geslikte B12 bovenop wat er al in de voeding zit zou de waarde veel hoger moeten zijn. Dit duidt op een opnamestoornis van B12. En dan moet je blijvend behandeld worden met injecties.

Ik had een laag-normale B12-waarde en ook klachten die daar het gevolg van kunnen zijn. Ik heb een tijdlang B12 smelttabletten geslikt wat iets hielp. De waarde is nu 750 en volgens de dokter heb ik dus geen B12-probleem, maar ik heb nog wel de klachten.
De opname vindt hierbij plaats via de mondslijmvliezen waardoor de B12 rechtstreeks in de bloedbaan komt. Hiermee wordt een opnameprobleem omzeilt, vandaar de hoge waarde. Een opnameprobleem kan dus niet worden uitgesloten. Bovendien werken de smelttabs lang niet zo goed als de injecties. Bij behandeling met injecties wordt de waarde ook veel hoger. De juiste behandeling is met injecties.

Ik heb klachten die die wijzen in de richting van een B12-tekort en heb een laag-normale B12-waarde. Ik overweeg B12-injecties te proberen. Zit ik dan voor altijd aan deze injecties vast?
Nee, door die injecties wordt het opnamevermogen voor B12 niet beter of slechter. Als er daarna met de injecties gestopt wordt, dan moet je de B12 de volgende jaren wel goed in de gaten houden. Maar eigenlijk altijd komt het door een opnameprobleem en dan moet je wel altijd die injecties hebben. Het is dus van groot belang dat jouw B12-status eerst beoordeeld wordt aan de hand van de tests op homocyste´ne en methylmalonzuur zodat voordat je injecties krijgt de diagnose is gesteld.

Ik had een behoorlijk lage B12, maar bij mij zijn geen pariŰtale cel-antistoffen en ook geen IF-antistoffen aangetoond. Neem ik de B12 voldoende op?
Nee, dat hoeft niet. Lang niet bij alle mensen met Addison-Biermer worden deze antistoffen aangetoond. Dus niet stoppen met de injecties. De opname van B12 is erg ingewikkeld en kan op diverse plaatsen in dit traject een probleem veroorzaken.

Mijn B12 is gemeten en de waarde is 0,250 Wat moet ik hiermee?
De waarde is gemeten in nmol/l (nanomol per liter). Meestal wordt B12 gemeten in pmol/l (picomol per liter). In deze eenheid schuift de komma 3 posities naar rechts. Dus de waarde is hetzelfde als 250 pmol/l. Deze laatste is een meer gangbare eenheid voor B12.

Hoe zit het nu eigenlijk met "maskeren" van een B12-tekort als je foliumzuur slikt?
Als je veel foliumzuur slikt wordt een mogelijk B12-tekort niet gezien via een normaal bloedonderzoek. Dus dit wordt gemaskeerd in het bloedbeeld. B12 en foliumzuur hebben eenzelfde invloed bij de aanmaak van rode bloedcellen. Door het extra foliumzuur worden dan de veranderingen in het bloedbeeld (zoals Hb, MCV e.d.) die door het B12-tekort zouden ontstaan, gecompenseerd. Dat is voor het bloed niet zo erg maar door het B12-tekort verergeren dan wel de neurologische klachten.
Omdat tegenwoordig bijna niemand met een B12-tekort bloedarmoede heeft, is er meestal geen sprake van dit maskeren.
N.B. De B12-meting wordt niet door de extra foliumzuur be´nvloed. Daarom moet bij extra foliumzuur altijd de B12-waarde worden gemeten. De dokter mag alleen maar foliumzuur voorschrijven als een B12-tekort uitgesloten is of behandeld wordt.

Bij mij zijn IF-antistoffen aangetoond. Wat betekent dit?

Dit betekent dat je zeker blijvend de injecties moet hebben. De diagnose Addison-Biermer staat dan dus echt vast.

Is deze ziekte erfelijk?
In bepaalde families komt het duidelijk vaker voor. Komt het in de familie voor dan is het zaak om hier extra op te letten. Maar je kunt het ook krijgen als verder niemand in de familie het heeft. Heb je zelf deze ziekte, dan is het van belang dat je verdere familie en ook je kinderen bij eventuele klachten die lijken op een B12-tekort direct hun B12 laten meten.

Hoe zit dat met oudere mensen en B12?
Bij oudere mensen loopt de productie van maagzuur terug waardoor de B12 uit het voedsel minder goed opgenomen kan worden. Het eiwitgebonden B12 kan moeilijker losgemaakt worden. In dit geval helpen vitamine B12 pillen wel en ook de B12 waarmee voedsel is verrijkt.
Ook het ziektebeeld dat op deze site beschreven wordt komt vaker voor bij ouderen. Dan helpen B12 tabletten niet meer. Dan is men aangewezen op B12-injecties.

Ik zie veel reacties van jonge vrouwen. Het komt toch vaker voor bij ouderen?
Het klopt dat de opname van B12 vaker gestoord is bij oudere mensen. Maar ook bij jongeren kom dit probleem nogal eens voor en is niet bepaald zeldzaam..

Ik heb hypothyreo´die (te traag werkende schildklier). Wat is de relatie met vitamine B12-tekort?
De klachten bij beide problemen lijken veel op elkaar. 
Beide zijn auto-imuunziekten, dus als je de ene ziekte hebt is de kans op de andere vergroot. Als je het niet vertrouwt moet je de B12-waarde laten meten.

Ik heb de diagnose ME/CVS gekregen. Toch lijken mijn klachten op een B12-tekort. Wat moet ik doen?
Om deze "diagnose" te kunnen stellen moeten eerst alle andere mogelijkheden uitgesloten worden, waaronder ook een B12-tekort. Als je niet zeker bent of hiernaar gekeken is dan moet je daar naar informeren. Of nog beter: op B12 laten testen.

Ik heb de diagnose Fibromyalgie gekregen. Toch lijken mijn klachten op een B12-tekort. Wat moet ik doen?
Om deze "diagnose" te kunnen stellen moeten eerst alle andere mogelijkheden uitgesloten worden, waaronder ook een B12-tekort. Als je niet zeker bent of hiernaar gekeken is dan moet je daar naar informeren. Of nog beter: op B12 laten testen.

Ik heb klachten die doen denken aan een B12-tekort. Is het verstandig om naar een homeopathisch arts te gaan?
Nee, dat is niet verstandig. Door het grote aantal klachten zal het heel lang duren voordat men er achter komt dat deze middelen niet helpen. In al die tijd loopt misschien wel de B12-waarde langzaam terug. Als de waarde te lang te laag is, dan is herstel erg moeilijk. Dit kost kostbare behandeltijd, daarom is het verstandig om via een reguliere arts eerst de B12-status te laten bepalen om hier zekerheid over te krijgen. 

Er is bij mij een B12-tekort aangetoond. Mijn huisarts zegt dat dit op het terrein van een orthomoleculaire arts is. Is dat zo?
Nee, dit hoort tot de taak van je huisarts. Meestal is dit probleem blijvend en daarom zal je dokter je blijvend B12-injecties moeten voorschrijven.

Behandeling

Ik krijg elke 2 maanden een injectie B12 van 1000 microgram en geen klachten meer. Hoe weet ik of dit voldoende is?
Laat kort voor de volgende injectie prikken op B12. De waarde is dan het laagst en als deze waarde hoog is (ruim boven het referentiegebied) dan krijg je waarschijnlijk voldoende. De dosering verschilt ook nogal wat per persoon. Jij krijgt een gangbare dosering, maar soms is dit een keer per maand of zelfs twee keer per maand. Je krijgt nooit teveel, het vitamine B12 is wateroplosbaar en daardoor raakt het lichaam een teveel gemakkelijk kwijt. Met een minimum van  injectie per maand bouw je meer zekerheid in. Het zorgen voor een hoge waarde tot kort voor de volgende injectie maak je de kans op een terugval kleiner.

Ik krijg nu twee jaar lang regelmatig B12-injecties op advies van de internist en ik ben hier prima van opgeknapt. Mijn dokter heeft onlangs mijn B12 laten meten en deze was 950. Volgens de dokter is dit te hoog en kan ik wel minder vaak een injectie hebben. Klopt dit?
Nee dit klopt helemaal niet. Je mag dit niet laten gebeuren. Binnen de kortste keren zullen je vroegere klachten weer terugkeren. De dokter gebruikt de "normale" referentiewaarden, maar die mag hij niet gebruiken voor het bepalen van de injecties. Deze misvatting komt vaker voor. Bovendien mag hij niet zomaar van het advies van de internist afwijken. 

Bij mij is onlangs een behoorlijk lage B12-waarde geconstateerd. Ik heb 4 weken lang elke week een injectie gehad. De dokter wil nu eerst naar een per maand. Het is nu drie weken na de laatste injectie en ik voel de klachten weer opkomen. Volgens de dokter kan dat niet en hij wil ook niet vaker injecties geven. Heeft hij gelijk?
De dokter heeft niet gelijk. Deze situatie komt wel vaker voor. Het is beter om eerst nog een flink aantal weken door te gaan met een per week. Als de klachten weer opkomen, dan heeft het lichaam weer een tekort in de cellen/weefsels. De meting in het bloed is daarvoor geen maatstaf. 

Ik krijg regelmatig B12-injecties. Ik heb het gevoel dat dit geen verbetering meer geeft. Wat is er aan de hand of is het niet beter om hiermee te stoppen?
Nee, het feit dat het niet helpt is geen reden om te stoppen. Het lichaam heeft deze injecties nodig. Door te stoppen zullen de klachten alleen maar verergeren. dus echt niet doen. Jij hebt te maken met de blijvende schade door het vroegere B12-tekort.

Ik krijg regelmatig B12-injecties, maar ik blijf klachten houden. Kan er nog iets anders aan de hand zijn?
Zeker, je moet er altijd op verdacht zijn dat er nog iets anders aan de hand kan zijn. Laat in elk geval je schildklierfunctie testen.

Kan ik ook te veel B12 krijgen door die injecties?
Nee, dan kan niet. Het vitamine is wateroplosbaar, waardoor het lichaam het teveel gemakkelijk kwijt raakt. Te veel is veel beter dan te weinig.

Ik heb ergens gelezen dat hoge dosering via de mond ook kan bij dit ziektebeeld. Kan dit ook in plaats van de injecties?
Er wordt wel beweerd dat deze hooggedoseerde B12-pillen effect hebben omdat zonder Intrinsic Factor nog altijd 1% van de B12 via de mond wordt opgenomen. Dit geeft echter onvoldoende zekerheid, dus de behandeling met injecties wordt aangeraden. Je kunt hiermee geen risico lopen, omdat je daarmee de kans loopt op schade die niet terug te draaien is. De zekerheid is dus met injecties duidelijk hoger. Pillen helpen soms, maar injecties altijd. Bovendien zijn de injecties voorschrift in Nederland en worden vergoed.

Ik heb ergens gelezen over B12-mondspray's. Kan dit ook in plaats van injecties?
Hiermee wordt de B12 via het mondslijmvlies rechtstreeks opgenomen in de bloedbaan. Echter voor iemand met een B12-opname probleem is dit veel te weinig, dus deze methode niet gebruiken in plaats van injecties.

Bij mij is een aantal maanden geleden een B12-tekort vastgesteld. Ik krijg nu elke twee maanden een injectie. Wanneer kan hier weer mee gestopt worden?
In bijna alle gevallen komt dit doordat het lichaam het vitamine B12 niet meer uit het voedsel op kan nemen b.v. door een verminderde productie van Intrinsic Factor in de maag of door IF-atnistoffen. Dit herstelt zich niet meer, dus deze injecties krijg je voor de rest van je leven. Stop er nooit mee, want dan krijg je op termijn grote problemen.

Ik heb duidelijk de klachten van een B12-tekort. Mijn waarde is gemeten en is 105. De dokter vond wel dat er direct iets gedaan moest worden. Ik heb nu een injectie gekregen en de dokter wil over drie maanden weer meten en bekijken hoe de vlag er dan bij staat. Wat vindt u hiervan?
Die waarde is bestwel laag en verklaart je klachten. Bij zo'n waarde is de lichaamsvoorraad B12 al behoorlijk aangesproken. Normaal worden in het begin van de behandeling extra injecties gegeven om de lichaamsvoorraad weer op peil te brengen. In feite zou een internist moeten bepalen wat de oorzaak is en hoe de behandeling moet zijn. De kans is groot dat over drie maanden de waarde nog ruim boven de minimum referentiewaarde is en dat de dokter zegt dat deze waarde prima is en dat je dan geen injectie nodig hebt. Die referentiewaarden gelden echt niet meer voor iemand waarbij de opname gestoord is en die injecties krijgt. Op deze manier worden je klachten niet op de beste manier behandeld en blijf je maanden onnodig doorsukkelen met een B12-tekort. En hoe langer dit duurt des te minder goed zijn de klachten terug te draaien. 

Ik krijg al een hele tijd elke twee maanden een injectie van 1000 microgram. Maar ongeveer 7 weken na een injectie begin ik al weer moe te worden. Als ik dan weer een injectie heb gehad knap ik weer op. Ik heb de dokter gevraagd om vaker een injectie. Omdat de waarde kort voor de volgende injectie 650 was wil de dokter dit niet. De waarde is volgens hem voldoende en kan ik daar geen klachten door krijgen. 
Net als bij de vorige vraag geldt ook hier dat de dokter zijn normale lijstje nu niet kan gebruiken. Normaal is de waarde ruim boven het referentiegebied kort voor de volgende injectie. Het komt veel vaker voor dat mensen aanvoelen dat ze aan de volgende injectie toe zijn. Als dit zo is dan moet zeker de dosering aangepast worden. Dus jij moet vaker een injectie hebben. Een stabiele waarde van 400 bij een "gezond" mens is perfect, maar een relatief snel dalende waarde van 650 kan bij iemand met een opnamestoring al weer klachten geven. Gangbaar is 1000 microgram per twee maanden, maar een grote groep mensen hebben echt een injectie per maand nodig. Het is vooral zaak de klachten voor te blijven. Dus al voordat de klachten weer oplopen moet je al een injectie hebben. De klachten voor blijven dus.

Ik krijg al jaren elke maand een B12-injectie. Na elke injectie heb ik een flink aantal dagen last van tintelingen. Ik overweeg om met de injecties te stoppen, want dit bevalt me niet.
Dat je de tintelingen voelt, geeft aan dat de injectie aan het werk gaat. Dus dat deze juist nodig is. Eigenlijk duidt dit er op dat je vaker een injectie moet hebben. Dus minder injecties of stoppen is een slechte zaak. Beter is voorlopig wat vaker een injectie. Het lichaam heeft dan meer B12 in zich en dan hoeft elke injectie minder te doen en geeft dan minder tintelingen.

Ik krijg regelmatig B12-injecties. Nu heb ik op het internet een firma gevonden die supplementen verkoopt die auto-immuunziekten zouden genezen. Er wordt beweerd dat hiermee ook de opnamestoring van vitamine B12 te niet gedaan kan worden. Is dit zo?
Nee, nee, nee. Laat je hier niet mee in. Het kost veel geld en het kan nooit zo werken dat je de B12-injecties niet meer nodig zou hebben. Dit dus niet uitproberen en nooit met de injecties stoppen.

Een jaar geleden had ik een duidelijk te lage B12-waarde. Hiervoor moest ik een Schillingtest ondergaan. Enkele maanden daarna is er weer gemeten op B12. Toen bleek de waarde voldoende hoog, dus er hoefde verder niets te gebeuren. De eerste B12-meting zou foutief geweest zijn, zo werd verondersteld. Maar toch krijg ik nu weer last van dezelfde klachten als een jaar geleden. Wat denkt u hiervan?
De Schillingtest heeft blijkbaar geen afwijking vertoond. Dat hoeft echter niet in alle gevallen te betekenen dat de opname van B12 in orde is. Men is er blijkbaar wel van uit gegaan dat de opname goed was. En dat de waarde enkele maanden later voldoende was, is gekomen door de Schillingtest. Bij deze test krijg je een vitamine B12-injectie en deze is voldoende om de B12 even flink op te krikken en een tijdje op een redelijke waarde te houden. Dus niks foute meting, de eerste keer. Beide metingen waren goed, alleen de dokter vergat even iets... die injectie dus. Je moet dus blijvend aan de injecties.

Ik krijg regelmatig B12-injecties. Nu wil ik graag zwanger worden. Is dat verantwoord?
Als je B12-waarde steeds tot kort voor de volgende injectie hoog is, dan is proberen zwanger te worden geen probleem. Begin, net als zoveel vrouwen, van te voren met foliumzuur om de kans op een open ruggetje de verminderen. Laat als je zwanger bent geworden op B12/foliumzuur prikken kort voor de volgende injectie. 

HdJ 2017