Ga nooit extra B12 en foliumzuur innemen zonder eerst de B12-status te testen!

Groot aanbod van B12 supplementen kan de diagnose nog meer vertroebelen in de komende jaren.

De ziekte waarbij de opname van vitamine B12 een defect vertoont, komt als een sluipmoordenaar. Zodra de opname lager wordt dan wat het lichaam verliest worden heel langzaam de lichaamsvoorraden opgesoupeerd. Door deze negatieve B12-balans komen er heel geleidelijk allerlei uiteenlopende klachten.
Omdat de vitamine B12 van groot belang is bij veel lichaamsfuncties kunnen deze klachten nogal verschillen per persoon.
De klachten kunnen al ontstaan bij z.g. laag-normale B12-waarden. Dus waarden die onderin het referentiegebied liggen. Als grove indicatie kun je stellen dat waarden onder de 300 pmol/l bij de standaardtest en onder de 50 pmol/l bij de Actief-B12 (Holo-TC) al een functioneel tekort kunnen betekenen.
Het is erg belangrijk dat dit probleem in een zo vroeg mogelijk stadium wordt herkend en behandeld. Dit vanwege de blijvende schade die ontstaat bij een te lang onbehandeld tekort.
Belangrijk is in deze fase om verdacht te zijn op een gestage daling van de B12-waarde in het bloed. Daarnaast zijn de markers MMA (methylmalonzuur) en homocysteÔne belangrijk omdat hiermee een functioneel B12-tekort vaak eerder aangetoond kan worden.
In deze situatie kan het gebruiken van extra B12, vooral hoog gedoseerde of smelttabletten de diagnose "B12-deficiŽntie"danig frustreren omdat deze effect hebben op de B12-waarde en op bovenstaande markers. M.a.w. als je (of de dokter) probeert kunstmatig iets aan de B12 te doen en je zou een B12-opnameprobleem hebben dan help je de juiste diagnose omzeep. Door de hogere waarde (ook door vroegere injecties) wordt een B12-tekort niet meer herkend en ook niet meer met bovenstaande markers. Bovendien kunnen de B12-gerelateerde klachten verergeren door het slikken van foliumzuur wat ook in de supplementen kan zitten.
In geval van klachten die veroorzaakt kunnen zijn door een functioneel B12-tekort is het dus zaak om in elk geval op B12, MMA en homocysteÔne te testen alvorens bovenstaande supplementen te gebruiken. 

In het geval van de ziekte van Addison-Biermer (ziekte waardoor vitamine B12 niet goed wordt opgenomen) wordt door het gebruik van de pillen het tekort niet herkend, waardoor men de juiste  behandeling met injecties niet op tijd krijgt.

Bij een B12-tekort blijken de smelttabletten wel iets te werken, echter...
De aanvulling via supplementen is te weinig om de klachten weg te nemen, maar voldoende om de diagnose te missen. De kans op blijvende schade is dan levensgroot.

Het aanbod aan B12-supplementen wordt steeds groter. En steeds wordt het meer bekend welke ernstige klachten een B12-tekort kan geven. De pillenhandel speelt hierop in met het aanbieden van B12-tabletten, -spray's, -druppels en -smelttabletten e.d.. Vanwege bovenstaande is een waarschuwing hier zeker op zijn plaats. Vooral het gebruik van de smelttabletten doet de B12 flink hoger worden, ook als je een opnameprobleem hebt. Door de supplementen zal een B12-tekort heel moeilijk gesignaleerd worden.
Daarom is het van belang om niet met B12-supplementen te beginnen, maar eerst het bloed laten testen op B12, MMA en homocysteÔne.

Ook het B12 Institute waarschuwt hiervoor.

B12-supplementen, inclusief B12-smelttabletten, zijn geen vervanger voor de B12-injecties.
De verkopende sites zeggen nogal eens dat hun producten net zo goed werken als injecties. Laat je niet misleiden, het hoofddoel van deze bedrijven is natuurlijk hun B12-pillen te verkopen. Geld verdienen dus... en dat maakt hun informatie gekleurd.

Ook vanwege het feit dat bij ongeveer 35% van de patiŽnten met de ziekte van Addison-Biermer dit niet met tests aan te tonen is, maakt het moeilijk om na gebruik van b.v. smelttabletten nog de juiste diagnose te stellen. Een lage waarde maakt dit alles veel aannemelijker.
De medische wereld zal hier dus terdege op verdacht moeten zijn.

Als iemand bij de dokter komt met klachten die een B12-tekort doen vermoeden is het zaak om de arts te informeren over de gebruikte supplementen en zo ja welke.
De dokter zal hier goed rekening mee moeten houden om geen B12-deficiŽntie te missen. Eventueel eerst enkele maanden zonder supplementen en daarna weer de B12-status testen.

Heb je wel een B12-supplement of B-complex geslikt en je waarde blijft laag-normaal dan kan dit duiden op een opnameprobleem voor B12.

Je bent vitamine B12 gaan slikken zonder vooraf de  B12 te testen.

Heb je duidelijk het gevoel dat de B12 je helpt. probeer dan via de dokter B12-injecties te krijgen.

Wil je stoppen met het slikken van B12 om de diagnose "B12-deificiŽntie" te kijgen, doe het dan alsvolgt.
Het kan vele maanden duren voordat het effect van de pillen weg is en bij een B12-tekort is dat vaak niet gewenst. Laat direct je B12 testen en daarna steeds een maand later. Na twee maanden heb je drie waarden. Met deze waarden maak je een grafiekje van de B12 als functie van de tijd. Aan de mate van daling (helling) kan een internist een inschatting maken of en in welke mate de waarde verder zal zakken (extrapoleren).
Op deze manier hoef je niet zo lang door te gaan tot je een natuurlijke waarde hebt.

Waarom orale B12 behandeling (in eerste instantie) lijkt te helpen.
Een B12-tekort onstaat doordat het lichaam als gevolg van een opnameprobleem de B12 niet goed meer op kan nemen. Dit probleem krijg je niet van de ene op de andere dag, maar kan heel geleidelijk ontstaan.
In de beginfase zullen, door de nog gedeeltelijke opname, de B12-tabletten wel effect hebben. Ook zal de voorraad (gerecyclede) B12 in de lever (via de gal) nog benut kunnen worden. Op den duur zal men door de verdergaande afname van het opnamevermogen een steeds hogere dosering moeten gebruiken om voldoende effect op de klachten te hebben. Een veel hogere dosering dan die waaraan men op basis van de 1% passieve opname van de (doorslik) B12 voldoende zou moeten hebben. (grote twijfel aan deze steeds maar weer aangehaalde 1% passieve opname)
De eerste euforie na het slikken van de hooggedoseerde B12 doet mensen erg positieve beoordelingen schrijven op de sites van de vitamineverkopers. Hierdoor gaan weer andere mensen deze pillen proberen zonder eerst een test op B12 te laten doen...
Vaak wordt gezien dat na een lange tijd op hooggedoseerde B12-tabletten uiteindelijk alsnog op injecties wordt overgegaan.

Het is dus zaak voor dokters om zich te realiseren in welke fase van de afname van de B12-opname de patiŽnt zich kan bevinden  In de beginfase zal orale behandeling nog wel iets doen, maar als de opname verder afgenomen is zal deze behandelng weinig effect meer hebben. 
Er wordt vaak gesuggereerd B12-tekort net zo goed behandeld kan worden met hoog gedoseerde B12-tabletten Ook huisartsen beweren dit wel op basis van het Standpnnt B12-def. van het Nederlands Huisartsen Genootschap. De onderzoeken waar dit op gebaseerd is zijn echter kleinschalig en kortdurend geweest en niet voor alle leeftijden. Ze vormen daarom niet het bewijs dat tabletten net zo goed als de injecties werken.

2017 HdJ
Bron: http://home.kpn.nl/hindrikdejong/