droge
          maat en knopgewichten

Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging

www.gmvv.org 
Nieuws:

  De voorjaarsbijeenkomst van 27 maart 2021 VERVALT.
De zaalveiling wordt een online veiling die t/m 10 april 2021 loopt. Zie Veilingen.

  nieuwe literatuur: over de weegschalenfabrikant Oertling en over Nederlandse gewichten. Zie Literatuur.

  de 'digitale' versie van het tijdschrift (periode 1973-2019) kan vanaf nu worden besteld. Zie Bestellen.

--

De Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging (kortweg GMVV), opgericht in 1973, telt wereldwijd circa 180 leden.

Vier maal per jaar worden er bijeenkomsten gehouden, waar u een groot aanbod aantreft van weegschalen, maten en gewichten. U kunt er contacten leggen met vele mede-verzamelaars.

Tweemaal per jaar wordt een veiling gehouden; u kunt dan dubbele exemplaren verkopen en u heeft een goede gelegenheid om uw collectie op veelal voordelige manier uit te breiden. Bij de veiling verschijnt tevens een beeldcatalogus.

Verder wordt twee maal per jaar een Tafeltjesmarkt + expositie gehouden, waarop de leden kunnen exposeren, ruilen en verkopen.

De bijeenkomsten en veilingen vinden plaats in het centraal gelegen Harmelen (bij Utrecht); er is ruime parkeergelegenheid.
De toegang is vrij.
Deelnemers aan de (besloten) veilingen moeten wel lid, erelid, donateur of begunstiger van de vereniging zijn; wie alleen rond wil kijken en de sfeer proeven is uiteraard welkom.


De leden ontvangen vier maal per jaar het rijk gellustreerde tijdschrift 'Meten & Wegen', met daarin artikelen over het verzamelgebied: gewichten, inhoudsmaten, lengtematen, weegschalen en muntgewichten.

De jaarlijkse contributie bedraagt 35 euro (Nederland) / 40 euro (buitenland).English summary:

The Dutch Weights and Measures Collectors Society gathers approx. 180 members world wide. Meetings and auctions are held at Harmelen (near Utrecht). The quarterly magazine is richly decorated and covers scales, weights, measures of capacity and length, and coin-weights. Annual membership fee for members abroad is 40 euro.
De meter, de liter en het kilogram zijn produkten van de Franse revolutie. Nederland begon deze 'metrieke' eenheden vanaf 1820 gefaseerd in te voeren, waarbij de 'voormetrieke' eenheden (el, kroes, pint, pond, ons, enz.) werden verboden. De omschakeling is een moeizaam proces geweest. Zelfs Engeland is - na een lange aanloop - going metric!


Doordat de meeste produkten tegenwoordig zijn voorverpakt, loopt het gebruik van maten en gewichten terug. Wat niet wordt vernietigd, komt misschien uiteindelijk in handen van verzamelaars, die zorg dragen voor het bewaren van dit cultuurgoed.


Terug naar de startpagina.

Update: 20-3-2021