Terug naar "AT PINA'S"Kort verhaal als bewijs hoe ingewikkeld ik kan denken.

"In Opdracht"

Ik heb een studie gemaakt van Chapmann.
Hij schoot John Lennon niet dood omdat het als opdracht tussen de regels door in "Catcher in the Reye" stond,
zoals hij zelf beweert, maar omdat er op de hoes van "Jealous Guy" onder de foto van John op de maxi-single stond:
"Shoot that tiger". Chapmann vatte dit op als een opdracht van Lennon zelf.
De "opdracht" kwam dus van Lennon, in een directe wijze als je Chapmanns denkwijze volgt,
maar hij voert het boek "Cat­cher..." aan-en dan ook nog als-indirecte beweegreden omdat hij bang is zich helemaal bloot te geven.
Als je een studie van Chapmann doet, ga dan niet proberen tussen de regels van "Catcher...." te lezen,
maar probeer zijn denkwijze te volgen. Eén ding snap ik niet: Hoezo is John een tijger?
Vatte Chap­mann dit zo op dat hij dacht dat dit de humor van Lennon was en hem zo onopgemerkt, volgens Chapmann dan,
probeerde te benaderen? Feit is dat Chapmann niet normaal denkt.
Dat weet hij zelf ook en zal zodoende toch proberen een sluier op te gooien waarachter hij schuil gaat.
Dat is makkelijk te bereiken als niemand je denkwijze snapt.
Dus waarom zouden we de mensen niet op het verkeerde spoor zetten met de mededeling dat hij naar een opdracht uit een boek
heeft gehandeld, het boek: "Catcher..."
Als je weet dat Chapmann niet normaal denkt en dit combineert met de extreme humor die John af en toe toch wel had,
eerlijk gezegd en je volgt de denkwijzen van Chapmann,dan is het misschien logisch dat als gevolg van een zin op een hoes,
Chapmann denkt dat dit zijn roeping is, als rechtgeaard fan van John.
Krommer denken kan niet, maar als ik hem bestudeer en me inleef, kan ik zijn denkwijze begrijpen.

Chapmann bestudeerde, als fan, op zijn beurt weer John.
Wat dan te denken van zinnen in teksten van John als: "Imagine there's no heaven, it's easy if you try..."
Hieruit kun je interpreteren dat John het niet zag zitten.
Misschien heeft Chapmann hem alleen maar uit zijn lijden willen verlossen en toen hij "toestemming" kreeg(Shoot that Tiger),
zag hij zijn kans schoon. (Redigilous story, by the way).
Ondanks alle negatieve kanten van de moord, moet ik bekennen dat ik het toch een originele daad vond.
Ook een manier om beroemd te worden. Iedereen is wel een beetje ijdel, misschien had Chapmann dat dus wel voorzien en deed het
ook een beetje uit eigenbelang. Zelf zou ik daarin niet zover gaan om iets te bereiken in de media, dan doe ik het wel op eigen kracht,
want uiteindelijk gebruikte hij de beroemdheid van John, àls hij er al beroemd mee wilde worden.
Dit is echter een deel van de theorie want ik ben ook maar een leek.
Dus dit hoeft ook niet waar te zijn, deze alinea.
Het is louter een theorie van een jarenlange bestudering, daar wat conclusies van.
Dus de opdracht was, volgens Chapmann-en dat is zijn geheim omdat hij zich niet helemaal bloot wil geven-niet indirect maar direct gegeven.
Niet indirect, zoals hij beweert tussen de regels door te hebben gelezen in: "Catcher in the Reye" maar direct, als zgn.
opdracht (wij weten beter) op een platenhoes.

Wat is er op tegen als iemand die een goede daad wil verrich­ten, daar van overtuigd is dat hij dat doet,
door iemand uit zijn lijden te verlossen, dat hij hem ook inderdaad uit zijn lijden verlost?
Maar goed, je hebt gelijk, dan gaat iedereen zeggen, als dat wettig zou worden, over iemand waar hij/zij een hekel aan had:
Ik mag hem uit zijn lijden verlossen, want dat lees ik tussen haar/zijn regels door als ik met haar/hem praat.
En ondertussen kan die persoon een wellustige, nietsontziende moordenaar zijn, die zo wettig zijn moorden kan plegen.
En ondertussen zich dom houden zodat hij/zij met zijn praktij­ken door kon gaan.
Ja, ik kan alle kwade geniussen al helemaal voor me zien.
Ik bedoel dus eigenlijk alleen de personen die doorgaans moor­den plegen, niet iedereen, ja sorry, dat was een foutje van mij.

Dus terwijl iedereen naarstig zoekt naar de indirecte reden, wrijft Chapmann zich in de moordenaarshandjes
en gniffelt want hij heeft iedereen om de tuin kunnen leiden.
Iedereen zoekt naar een indirecte reden terwijl de oplossing zo simpel is: een directe aanwijzing.
Zo simpel, dat Chapmann zich genoodzaakt zag de mensen om te tuin te leiden, anders was volgens hem, ziek genoeg gedacht eigenlijk,
de moord toch in zijn ogen mislukt.
Snapt U het nog? Hij wilde de moord plegen en toch zijn geheim hebben.
Mis­schien voelt dat voor hem aan als een "geheim onderonsje" met John, logisch toch? Want Chapmann denkt toch niet normaal?

Verder zal ik er geen woorden aan vuil maken, de zaak is allang uit de doeken en dus opgeruimd.
Tegen John zou ik nog willen zeggen: "Opgeruimd staat netjes".
Interpreteer op eigen wijze.
(Maar neem dan wel zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen interpretatie en probeer mij niet te beschuldigen
er van dat ik John opgeruimd netjes vind staan, mocht je deze verkeerde interpretatie hebben en mij dan daarna
beoordelen op een negatieve manier, terwijl de inter­pretatie eigenlijk jouw eigen verantwoording moet zijn.
Want opgeruimd staat netjes slaat op Chapmann in de cel).

(En kijk dan ook voor de gein hoe cynisch dit tekstgedeelte wordt: "Please remember, my life is in your hands....." Uit "Woman").

Het vrouwelijke aspect dat Chapmann in zichzelf ziet, dat dan terug zou slaan op de titel: "Woman", kan ik niet verkla­ren.
Maar dat is dan ook het enige dat ik niet kan verklaren.

Copyrights:
Pina Jones, Lyricwriter and Philospher'.

26-06-'97.