VariŽteitskruising


piep vliegend.jpg

Pipeau springt over een hekje :) Foto: Rob Cordes

Ons laatste nest is afgelopen november 2016 geboren met Merel’s Marit vd Dorestee (Joya) X Akras Kriskras dit Pipeau v’t Frouwkes Hof.

Joya is op 14 november 2016 bevallen van 8 pups. Dit was een tweede generatie variŽteitskruising, er zijn langhaartjes en korthaartjes geboren.

Meer info over deze combinatie:

De Hollandse Herder is een zeer zeldzaam ras, een erkend zeldzaam huisdierras. De genenpool van de Langharen wordt helaas steeds kleiner en daarom heeft er in 2014 een variŽteitskruising plaats gevonden onder toezicht van de rasverenigingen en de Raad van Beheer op kynologisch gebied.

Ik heb als vader voor het laatste nest een reu uit dit kruisingsnest gekozen (Akras Kriskras dit Pipeau v’t Frouwkeshof van Rob Cordes uit Frankrijk). Dit betekent dat er zowel lang- als kortharen in dit nest geboren zullen worden. De pups zullen NHSB stambomen krijgen en alles gebeurt in nauwe samenspraak met en met toestemming van de beide rasverenigingen en de Raad van Beheer op Kynologisch gebied.
VariŽteitskruisingen als deze zijn van vitaal belang voor het behoud van ons mooie ras
.

Merel’s Marit vd Dorestee (NHSB 2977919) (Kenau Hasse vd Dorestee x Alvaro Alva vd†Berkenoever):
HD-A
ED vrij
Spondylose vrij
Schapenhoed aanlegtest NHC geslaagd op 22 mei†‘16


Akras Kriskras dit Pipeau v’t Frouwkes Hof (NHSB†BYL.G-0-2987435) (Oma’s Parel v’t Eigen Land x Kras vd†’S Gravenschans (kh)):
Sociale test NHC geslaagd op 16 april†‘16Our last litter was born last november 2016 with Merel’s Marit vd Dorestee (Joya) X Akras Kriskras dit Pipeau v’t Frouwkes Hof.

On november 14 there were 8 puppies born. This was a second generation of a†variety crossing, there were both shorthaired and longhaired puppies born.

More info on this combination:

The Dutch Shepherd is a very rare breed, an acknowledged rare pet breed. Unfortunately the gene pool of the Long Hair dogs is getting smaller and therefore a variety crossing has taken place under the supervision of the Dutch breeding clubs and Kennel Club in 2014 .

For the last litter I used a male from this litter crossing (Akras Kriskras dit Pipeau v't Frouwkeshof belonging to Rob Cordes from France). This means that both long and short hair puppies were born in this litter. The pups will get a NHSB pedigree and everything will be done in close consultation with and including the consent of both breeding clubs and the Kennel Club.
Variety crossings like these are vital to preserve this beautiful breed.†

IMG 2139.jpg
DSCN2544.jpg

Merel’s Marit vd Dorestee (Joya)

27. akras kriskras dit pipeau v. 't frouwkeshof (stand).jpg

Akras Kriskras dit Pipeau v’t Frouwkes Hof. †foto: Marijn van Hoek voor NHC

Piep20150924.jpg

Pipeau hoedt de geiten. foto: Rob Cordes

PiepNE2015.jpg

Rechts: Rob Cordes met Pipeau

27. akras kriskras dit pipeau v. 't frouwkeshof (kop).jpg

Akras Kriskras dit Pipeau v’t Frouwkes Hof. †foto: Marijn van Hoek voor NHC

© Ayesta Brand.†All rights reserved, please do not copy anything without my permission.