Kninepleats Ropta, kninepleatsropta@kpnplanet.nl Als 2'e tak hebben Jan en Tjitske samen met haar zuster nog 100 schapen.                                                                                                                              Schaapscheren 2007 Maaike kijkt toe                                                                                      
Border Collie Nynke op de zeedijk bij Paesens Schaap met lammetjes Voor vragen  stuur eem mail naar kninepleatsropta@kpnplanet.nl