Kninepleats Ropta, kninepleatsropta@kpnplanet.nl           De konijnen worden om de 3 weken opgehaald en worden in Belgie geslacht. De konijnen worden afgeleverd op een levend gewicht van 2,5kg tot 3kg.   De vleeskonijnen worden in zogenaamde parken gemest, dit houdt in dat de dieren op kunststof roosters zitten, knaaghout hebben om in de knaagbehoefte te voorzien, pvc buizen hebben om in te schuilen en hooi toegediend krijgen en in de hoogte geen beperking hebben. Dit is geen wettelijke eis, maar een aantal supermarkten in Duitsland en Belgie vragen om konijnen die in deze parken zijn gemest.      Het is zeer belangrijk dat, nadat de konijnen zijn afgeleverd, de parken goed gereinigd worden, zowel de bovenkant als de onderkant van de kunststof rooster. Ook moet er goed ontsmet worden.    Dit kost veel extra arbeid, maar als dit niet gebeurt, liggen problemen zoals coccidiose en clostridium op de loer     met als gevolg veel uitval, slijters en slechte groei. Ook is het van erg groot belang dat de drinkwaterleiding tijdens en na elke ronde goed gereinigd worden. Ook denk ik dat mestschuiven een slechte invloed op konijnen in parken kunnen hebben. Dit doordat elke keer als de schuif gaat schuiven er ammoniak vrij komt en alleen maar via de parkhokken  omhoog kan. Hierdoor is het klimaat slechter te sturen.