Kninepleats Ropta, kninepleatsropta@kpnplanet.nl Fokkerij Voor de fokkerij gebruiken wij voor de voedsterlijn GP.C ram van Hycole. Voor het fokken van vleeskonijnen gebruiken wij de PS 59 van Grimaud Frere. Dit is een zeer zware vleesram.  Wij insemineren de voedsters,dit houdt in dat we een eigen KI station hebben (doe het zelf ki). Zaad wordt ‘s morgens vroeg van de rammen getapt. Nadat het gecontroleerd is op levendigheid en dichtheid van het aantal zaadcellen, wordt vervolgens begonnen met het insemineren van de voedsters.(Omdat wij maar 1 keer per drie weken insemeneren ,is er dus eigenlijk van twee weken sperma over dus wie belangstelling heeft,wij kunnen +/- 1000 dozis leveren voor een zeer aantrekkelijk tarief. )  Vervolgens wordt er na +/- 14 dagen gepalpeerd dit wil zeggen dat er gevoeld wordt of de voedster daadwerkelijk drachtig is. Is dit niet het geval dan wordt de voedster de volgende inseminatieronde direct weer meegenomen, en beperk je het aantal verliesdagen. Na 31 dagen werpt de voedster. Het aantal jongen kan varieren van 1 tot 17. Dit heeft tot resultaat dat alle voedsters een gelijk aantal jongen krijgt, van gemiddeld 9 10 of 11. Men noemt dit overleggen.