Kninepleats Ropta, kninepleatsropta@kpnplanet.nl Kninepleats In 1987 werd de boerderij "Lyts Ropta" gekocht met als doel om er een bedrijf te beginnen. Om er met koeien te beginnen was geen optie, aangezien er bijna geen land bij was en de financiële middelen niet toereikend. Jan zat vanaf zijn jeugd altijd wel in de konijnenbusiness. Daarom werd hier en daar geïnformeerd of het mogelijk was om een konijnenbedrijf te beginnen. Er werd bij fokkers in de buurt gekeken en een voerfabrikant werd aangeschreven zodat men zich kon  laten voorlichten. Eind 1987 werd  de oude koeienstal omgebouwd tot een konijnenstal. Er werden kooien geplaatst en de eerste voedsters werden aangekocht. Vanaf toen werd gestart met het fokken en mesten van konijnen. Langzamerhand raakte de oude stal vol en ging de uitbreiding verder in de schuur. De volgende jaren werden er 3 afdelingen in de schuur gerealiseerd. Eind jaren 80 zat de schuur ook vol en werden er plannen ontwikkeld om een nieuwe loods er bij te bouwen. In 1991 was het zover, er werd een nieuw hok gebouwd, 10 meter breed en 20 meter lang. Dit houten hok werd door een aannemer geplaatst en wij zelf deden de binnenkant. Zowel de isolatie als de inrichting dat wil zeggen de kooien, de waterleidingen en wat heel belangrijk is de ventilatie. Op advies van een voorlichter van Havens voeders werd de lucht  binnengehaald door middel van een gaatjesplafond,  maar na een aantal jaren beviel dat niet meer en werd dat plafond er uitgehaald en vervangen door luchtslangen. Er konden 390 voedsters in dit hok geplaatst worden en de mesters kwamen nu alleen in de schuurafdelingen. Na een aantal jaren werd dit hok ook weer te klein en werd er in 1997 nog 10 meter aan de noordzijde bijgebouwd. Hier konden 96 voedster geplaatst worden. Door uitbreiding van voedsters kwamen er steeds meer mesters en raakte de schuur overbevolkt. Het werd weer tijd voor uitbreiding. Het moest een mestafdeling worden met groepshuisvesting. In 2001 werd deze loods aan de westzijde gerealiseerd, er kwamen 3 gescheiden afdelingen met elk 12 hokken. In 1 zo'n afdeling kunnen ongeveer 1200 konijnen geplaatst worden. Hierdoor onderscheiden wij ons bedrijf van de traditionele bedrijven . wij geven de vleeskonijnen ruimte om te huppelen en te springen. Op 27 oktober 2001 werd een open dag gehouden en de mensen kwamen van heinde en verre. Iedereen was nieuwsgierig  naar de groepshuisvesting, er konden dan ook veel collega konijnenfokkers uit het hele land worden verwelkomd. In 2003 is er een kantoor/hygiënesluis aangebouwd. In april 2008 werd er geïnvesteerd in een geheel nieuw inventaris voor de voedsters. Alle verouderde kooien werden er uitgesloopt en  nieuwe aan de welzijneisen voldoende hokken werden geplaatst. Door deze stap is ons bedrijf volledig klaar voor de toekomst en zijn we goed gekeurd voor de welzijnseisen voor  de Nederlandse wetgeving. Ook kunnen we onze konijnen leveren voor zowel de Duitse als de Belgische markt. Hiervoor zijn we gecertificeerd. De volgende stap die we gemaakt hebben is te proberen om het  klimaat in de stal zowel in de winter als in de zomer zoveel mogelijk gelijk te houden. Dit hebben we kunnen realiseren door  in de zomer door middel van patkoeling de temperatuur van dag en nacht zo dicht mogelijk bij elkaar te houden. Dit resulteert  in betere afleveringsgewichten en een beter slachtrendement en gezondere dieren.