Terug naar overzicht | Afdrukken

Leren leven in de Vijfde Klas.

El Morya gechanneld door Aurelia Louise Jones.

 

Geliefden, om straks goed te functioneren worden jullie momenteel voorbereid om de dynamiek te leren bevatten van de vierde en vijfde dimensie. In de Hogere Rijken zijn we niet langer een individu. Alles wat wij, in de Hogere Rijken, ondernemen wordt min of meer in groepsverband gedaan. We spreken ook niet meer van: “Ik deed zus, en Ik deed zo…” en gaat er bij ons veel meer om: “Wij deden zus, en wij deden zo…” Dit is jullie volgende fase, geliefden, leren om te bestaan, te functioneren binnen een groepsbewustzijn in algehele eenheid, liefde en harmonie, en toch je eigen ziels identiteit te behouden.

 

In de Vijfde Klas (5D) creëer je onmiddellijk via je gedachten. Wanneer je gedachten niet altijd even liefdevol en harmonieus zijn, zul je er in die dimensie een zooitje van maken, en reken maar dat zoiets niet wordt getolereerd. Wanneer dit toch gebeurt wordt je gewoon weer terug gezet in de vierde of de derde klas, totdat je de levenslessen op dat niveau meester bent geworden. Misschien begrijp je nu enigszins waarom zo velen van jullie nog immer in de derde dimensie verblijven.

 

Sommigen van jullie zijn juist nu op Aarde fysiek manifest omdat ze zich vrijwillig hebben aangemeld om de Aarde te helpen met haar transitie, terwijl anderen nog steeds op Aarde zijn omdat ze zich er nog onvoldoende op hebben toegelegd de levenslessen op Aarde meester te worden in een mate die hen naar het volgende niveau kan brengen.

 

De vierde dimensie is de ‘brugklas’, waar het meesterschap over die Aardse lessen wordt verkregen. Het merendeel der mensen zullen in de komende 10 jaar ‘brugpiepers’ zijn. Hoe sneller jullie meester worden over je gedachten en emoties, en je hart opent voor Onvoorwaardelijke Liefde, des te eerder zullen jullie in staat zijn je persoonlijke spirituele ladder te beklimmen om te leren hoe je naar de hogere rijken van de volgende dimensies kan gaan. Elk van de hogere dimensies kent 7 niveaus van onderwijs en inwijding, en elk niveau zal volledig in eigendom genomen moeten worden voor je over kunt gaan naar een volgend niveau.

Laten we er even bij stil staan dat eigendom iets anders is dan bezit! Bezit is een materialistisch 3D begrip, eigendom is een geestelijke verworvenheid. Anders gezegd; de mens, met al zijn beperkingen, hecht aan bezit, terwijl de Godmens weet dat alles wat van God is, ook zijn eigendom is!

 

Dit houdt in dat, vanuit zielsniveau gezien, sommige onder jullie eerder naar de Vijfde Klas gaan, terwijl anderen, als eeuwige studenten, nog veel langer blijven rondhangen. Het heeft te maken met de bewuste keuzes die je maakt in het Hier & Nu van het dagelijkse leven.

 

Wanneer je, nog in de derde klas, leert om te gaan met de groepsdynamiek, en vanuit je hartsintentie in eendracht met elkaar samenwerkt, creëer je een grote voorsprong in de nabije kosmische toekomst. Een ieder die tracht afscheiding (dus ook tweedracht) te veroorzaken vanuit de eigen menselijke overtuigingen, schept voor zich zelf een behoorlijke schijfrem, al was het tijdelijk, om naar de top te klimmen. We weten nu toch wel dat het enige wat de mensen van elkaar onderscheidt hun eigen overtuigingen zijn? Dit geldt voor iedereen, niet allen voor de spirituele zoekers. Met die woorden, geliefden, zette ik de deur op een kier, om je een glimp te laten zien van de lessen die je krijgt in de ‘brugklas’. Hoewel de Aarde, volgens jullie jaartelling, geacht wordt naar de vijfde dimensie te gaan in 2012, zeg ik jullie dat het wel eens eerder zou kunnen gebeuren. Maar dat betekent niet dat de gehele mensheid onmiddellijk en automatisch er ook heen gaan.

 

Diegenen die de lessen op alle niveaus van de derde en vierde dimensie nog niet hebben geleerd, zullen tegengehouden worden, totdat ze zover zijn, of opnieuw geboren worden op een andere 3D wereld in een parallel Universum.

Er zijn verschillende werelden waarop zielen, die dit keer niet mee willen, kunnen incarneren om weer tegen de dualiteit aan te lopen en weer geconfronteerd te worden met alle negativiteit die daaraan inherent is. Velen die nu op Aarde verblijven zijn in de afgelopen 20 jaar reeds op een dergelijke 3D wereld geïncarneerd geweest.

 

Er bestaat een grote misvatting dat wanneer de planeet haar kwantumsprong naar 5D maakt de hele mensheid ‘onvoorwaardelijk’ meegaat. Velen maken de vergissing dat ze mee kunnen waaien op de Winder der Verandering zonder enige voorbereiding, het in balans brengen van hun emotionele en mentale patronen en zonder het Pad van Inwijding te hebben gelopen. Hoewel de kans op Ascension dit keer aan iedere Aardebewoner is gegeven, kan niermand de verschillende stappen om er te komen over slaan. Het is echt wel de bedoeling om de menselijke bagage los te laten en elk Inwijdingsniveau te ondergaan om uiteindelijk Godmens te mogen zijn.

 

We geven toe dat het Pad van Inwijding nooit gemakkelijk is geweest, daarentegen is de Poort naar Ascension nog nooit zo uitnodigend open geweest. Moeder Aarde heeft nog nimmer zoveel hulp ontvangen en jullie, geliefden, nog nimmer zo veel Genade! De Genade die jullie nu geschonken wordt, is van zo’n gigantische omvang dat je het niet eerder dan in jullie kosmische toekomst ten volle zult begrijpen. Begrijp evenwel dat dit geschenk van mededogen niet impliceert dat het Pad van Inwijding niet meer geldt. Er is geen sluiproute naar de Poort van Ascension, en alle inwijdingen zullen een voor een op je Pad genomen moeten worden. Toch willen we ook benadrukken dat de energie die de komende tijd op Aarde indaalt je Pad zal effenen en de wandeling er op zal bekorten. Het zal voor iedereen anders zijn, afhankelijk van de bereidheid om hun hart naar Onvoorwaardelijke Liefde te openen en de Universele Wetten toe te passen in hun leven.

 

Omdat machtsmisbruik en verstoringen van Goddelijke Principes door regeringen, religieuze leiders in praktisch alle facetten van het leven zo welig, en zo lang hebben kunnen tieren is er bij vele mensen een hartstochtelijk verlangen ontstaan naar Vrijheid inzake overheersing en manipulatie door een vervormd hiërarchisch systeem op Aarde. Het merendeel der mensheid heeft zich totaal afgekeerd van welke vorm van gezag of autoriteit, zelfs van de spirituele hiërarchie. Omdat jullie hart nog steeds huilt om die lange onderdrukking, is het voor ons best te begrijpen.

 

Niettemin bestaat er wel degelijk een hiërarchisch systeem in de Hogere Rijken, het is juist dit systeem dat er voor zorg draagt dat het Universum, en alles wat God geschapen heeft, op een Goddelijke wijze functioneert. Jullie ontkenning ervan, of de weigering te geloven dat er een hiërarchie is in de ‘Hemel’ brengt er geen verandering in. Ik heb de wens jullie er aan te herinneren, geliefden, dat onze hiërarchie gebaseerd is op zuivere Liefde en voor het hoogste goed van allen.

 

In de komende tijd zal dit hiërarchisch systeem ook op de Nieuwe Aarde geïmplementeerd worden, daar is geen twijfel aan. Het zal een weldaad blijken en gebaseerd zijn op Liefde en Goddelijke Principes. Er zullen alleen regeringen komen die vanuit Liefde en Goddelijke Inzichten zullen functioneren. Het niveau van spirituele verworvenheden, Liefde en meesterschap zal bepalend zijn om te mogen regeren. Een hiërarchie die gebaseerd is op Goddelijke Principes zal jullie nooit op alle mogelijke manieren van je macht beroven. Integendeel; het zal jullie dienen om je macht en Goddelijkheid naar grotere hoogten te brengen.

 

Ik verzoek jullie je misvattingen en angst omtrent spirituele hiërarchie los te laten. Wij ervaren dat veel lichtwerkers geloften afleggen om elke vorm van autoriteit af te wijzen. In de Hogere Rijken functioneert alles en iedereen, ook jullie en wie of wat ook aan de andere kant van de sluier,van het kleinste insect tot God zelf, binnen een hiërarchisch systeem.

Als je straks naar je volgende niveau gaat, zul je merken dat je altijd studeert en werkt in groepsverband. Elke groep staat onder toezicht van een ‘leraar’ uit een hogere echelon op de spirituele ladder. Dit betekent niet dat de een beter of hoger is dan de ander. Uiteindelijk is iedereen gelijk, maar de ‘leraar’ heeft nu eenmaal iets eerder de doelen bereikt waarnaar jij streeft, en hij streeft er naar jou zo goed mogelijk te helpen je doel te bereiken.

 

Tegelijkertijd kan je, als je werkt en studeert onder mensen die hun doelen eerder hebben bereikt dan jij, een ‘leraar’ zijn voor klassen met mensen die op hun beurt niet het niveau hebben bereikt waarop jij functioneert. Het zal je een grote vreugde geven en een gevoel van vervulling als je met hen werkt aan het halen van hun doel. De ladder van evolutie en verworvenheden wordt beklommen middels Dienstbaarheid. Dat is een van de mysteries van de grote cyclus die het Leven heet. Daarom zijn wij, uit de Hogere Rijken, altijd bereidwillig en van vreugde vervuld om jullie te helpen.

 

Dat is wat je ‘Vrije Wil‘ in de Hogere Rijken zou kunnen noemen. Er is bij ons ook een groter gevoel van Vrijheid dan op Aarde ervaren kan worden. Maar weet dat er geen ‘Vrije Wil’ of Vrijheid is als het gaat om negativiteit en misbruik van energie zoals het op Aarde al zolang aan de gang is. Ik vraag jullie nu, geliefden, dat in praktijk te brengen wat je nodig hebt om je meesterschap te verkrijgen. Het loont de moeite, dat kan ik jullie verzekeren!

 

IK BEN El Morya, Hoeder van het Diamanten Hart van Gods Wil.

 

Vertaald in Dienstbaarheid aan, en in Liefde voor het Goddelijk Plan,

 

ArjunA ©


Terug naar overzicht | Afdrukken