Terug naar overzicht | Afdrukken

Saint Germain.

 

De Verrezen Meester die wij kennen als St. Germain leeft tegenwoordig in de spirituele wereld als de Chohan van de Zevende Straal. Zijn wezen is zo ‘meesterlijk’ dat hij onlangs het aanbod kreeg om binnen de Spirituele Hiërarchie de functie op zich te nemen van Maha Chohan van de Derde Straal, waaronder de stralen 4, 5, 6 en 7 vallen.

Hij heeft deze baan nog niet aangenomen omdat hij nog heel hard werkt aan zijn huidige missie als beheerder van de Zevende Straal; het brengen en aarden van de New Age op Aarde. Het belang van die missie wordt duidelijk als je beseft dat de Zesde Straal van Jezus Christus met het overgaan van het Vissentijdperk van Aarde wegtrekt, en de Zevende Straal die plaats inneemt.

 

De Zevende Straal is de straal van ceremoniële klasse en magie en van de transmuterende Violette Vlam. Zij die zijn ingewijd in het Violette Vuur weten waar ik het over heb.

St. Germain heeft een aantal interessante belichamingen gehad op Aarde. We hebben hem o.a. gekend als Jozef, de ‘vader’ van Yeshua. Hij was ook Columbus, de ontdekkingsreiziger, en hij was Francis Bacon, die wij beter kennen als William Shakespeare. Ook werd St. Germain bekend als Merlijn, de wijze tovenaar aan het hof van Koning Arthur. Hij was Samuël de Hebreeuwse profeet, en Prins Rakoczy…

 

Zijn ascensie/verrijzenis deed zich werkelijk voor in zijn leven als Graaf Saint Germain, in welk leven hij ‘slechts’ drie honderd en vijftig jaar werd! Keizer Frederick de Grote noemde hem: “De man die nooit sterft.” Hij heeft derhalve de voorkeur voor die benaming en de eraan gerelateerde fysieke vorm. Vorig jaar - 2003 - ‘verscheen’ hij zomaar op en zitting van het Internationale Gerechtshof in Den Haag, om de afkondiging van NESARA te bepleiten. Volgens mijn herinnering was hij in het paars gekleed op een manier zoals je een ouderwetse graaf zou beschrijven. Met glanzen rijlaarzen, en een korte baard. Een flamboyante verschijning die zich met hart en zaligheid inzet voor de herverdeling van welzijn over de hele wereld. Lees zijn boodschap elders op deze website.

 

Omdat St. Germain zo ongelooflijk lang leefde speelde hij voortdurend toneel, zo moest hij zelfs meermalen zijn eigen dood simuleren om te voorkomen dat zijn werk als adept van de Grote Witte Broederschap opgemerkt zou worden. Zijn ware naam was Francis Tudor, want hij was een zoon van Koningin Elizabeth de eerste. Er zijn ongelooflijke verbindingen tussen het nageslacht van Yeshua/Maria Magdalena en diverse Europese vorstenhuizen. Nu nog wordt er in de Westminster Abbey een rondleiding gegeven die je langs de Coronation Chair en Coronation Stone leiden. Deze Steen zou de beroemde steen zijn waarop Jacob zijn hoofd legde bij Bethel aan de rivier de Jabbok, waar hij een hele nacht met “God” vocht…

 

De naam die hij als Francis Tudor droeg gedurende het eerste deel van zijn leven was Francis Bacon. Wanneer je zijn pseudoniem William Shakespeare bekijkt met ogen die kunnen zien zou je opmerken dat er staat: “Will - I - Am - Shaking – the - Spear” of wisdom.

Met andere woorden IK zal de Speer van de Wijsheid hanteren! Francis Bacons boeken verschenen verder ook onder de pseudoniemen: Christopher Marlowe, Edmund Spenser, Montaigne, Robert Burton, Cervantes, Valentine Andreas, en Graaf de Gabalis.

 

Er wordt aangenomen dat de belichaming met de naam St. Germain in 1561 werd geboren. Naarmate hij opgroeide maakte hij zich alle Europese talen eigen, en sprak ze vloeiend zonder enkel accent. Behalve Duits, Engels, Italiaans, Portugees, Spaans, Frans, Grieks en Latijn sprak hij vloeiend Sanskriet, Arabisch en Chinees! Hij was een van de beste schermers van zijn tijd, en een meester op de viool. Hij toonde buitengewone geestkracht en had een fotografisch geheugen. Hij kon tegelijkertijd zo snel en nauwkeurig met links en rechts schrijven, dat als men de beide bladen tegen het licht hield ze exact hetzelfde waren! Frederick de Grote noemde hem een van de meest raadselachtige personen van de achttiende eeuw.

In die eeuw was St. Germain behoorlijk close met de gekroonde hoofden van Europa. Hij was persoonlijk bevriend met Voltaire, Rousseau, en een groot aantal andere onderscheiden filosofen. Ook Voltaire heeft eens over hem gezegd: “St. Germain is een mens die nooit sterft en alles weet!” Het is opmerkelijk, maar voor hen die ‘weten’ minder opzienbarend, dat deze grote mannen allen tot de broederschap hoorden van “Passer en Winkelhaak”…

Hij was ongelooflijk welgesteld, maar niemand wist hoe hij zijn rijkdom had vergaard.

Doorgaans was hij eenvoudig gekleed, maar droeg vele diamanten in zijn ringen, horloge en schoengespen. Verder was hij een begaafd kunstschilder en bezat een uitgebreide kennis over kruiden. Daarom geloofden velen dat zijn fysieke onsterfelijkheid te danken was aan een geheim kruidenelixer.

 

Zo’n kruidendrankje bestond in werkelijkheid ook wel, maar hij dankte zijn onsterfelijkheid eerder aan het feit dat hij de zesde inwijding of ascensie reeds had ondergaan.

Als er al opmerkingen gemaakt werden over zijn eeuwige jeugd maakte hij zich er met een grapje vanaf, want hij wilde zijn werk als afgezant van de Grote Witte Broederschap niet in gevaar brengen. Mme. de Gergy ontmoette hem in 1710 en schatte hem toen op 45 jaar. Vijftig jaar later kwam ze hem weer tegen en dacht dat ze de zoon van St. Germain ontmoette. Toen hij blijk gaf exacte herinneringen te hebben aan hun eerste ontmoeting riep Mme. de Gergy uit dat het onmogelijk was. “De graaf St. Germain die ik destijds sprak was ongeveer vijf en veertig jaar, en u…, op uw uiterlijk afgaand bent nu van die leeftijd. Ik herinner me heel goed hoe u er toen uitzag, misschien zelfs wat rijper dan nu… het lijkt wel of u jonger bent geworden?”

 

St. Germain was een Meester Alchemist; er werd gefluisterd dat hij in staat was gewoon metaal om te zetten in goud. Hij was tevens in staat de kwaliteit van diamanten en edelstenen te verbeteren, waarmee hun oorspronkelijke waarde vele malen werd overtroffen. In en brief die St. Germain schreef aan de Graaf von Lamberg stelde hij dat hij zijn kennis over het smelten van juwelen te danken had aan zijn tweede reis naar India. Mme. de Pompadour, minnares van Louis XV, moet eens gezegd hebben : “Deze vrijgezel kwam langs als een fabuleus rijk man, en hij gaf diamanten en juwelen weg met een verbijsterende vrijgevigheid”

 

Maar een van zijn meest aansprekende daden (als Francis Bacon) was het oprichten van een esoterisch genootschap in Engeland met de naam “The Society of Rosicrusse Freemasons”. Dit werk en het werk dat hij samen met de Meesters van de Himalaya verrichte waren de drijfveren van zijn leven. Hij heeft lange tijd in Tibet doorgebracht samen met de Meesters El Morya en Kuthumi. Dit drietal heeft toen (omstreek 1881) ook, in lange gesprekken, hun wijsheid en concepten overgebracht op Helena Blavatsky, waaruit het Theosofische Beweging is opgericht.

 

St. Germain voorspelde de Franse Revolutie, en was in feite een van de belangrijkste organisatoren ervan. (Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, je weet wel…) Hij heeft zijn aristocratische vrienden gewaarschuwd van wat hen te wachten stond, maar ze weigerden hem te geloven. Het waren juist de geheime spirituele genootschappen, waar St. Germain het hoofd van was, die de voorbereidingen voor, en de aanzet tot de Revolutie deden! Deze genootschappen waren meer politiek geëngageerd dan de meeste mensen dachten.

 

Als Francis Bacon wilde hij, met de toneelstukken van Shakespeare en andere geschriften, het publieke bewustzijn voorbereiden op de democratie. Hij droomde ervan in Amerika een nieuw land te creëren dat vrij was van corruptie, hebzucht en dictatoriale monarchie. In feite was St. Germain de vader van de moderne democratie die in de Verenigde Staten heerst(e). Hij maakte zich verdienstelijk in de formulering van de Onafhankelijkheids Verklaring en de Grondwet van de VS, aangezien deze zijn geschreven door Vrijmetselaars uit zijn Loge. De symbolen van de Vrijmetselaars staan nu nog op het $1 biljet!

 

Het is in elk geval een feit dat George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson en anderen in het geheim Vrijmetselaars waren. Men neemt zelfs aan dat St. Germain werkelijk fysiek in de VS was om de leden van het Genootschap te leiden. Er bestaat een beroemd verhaal over de ondertekening van de Grondwet. Wanneer er ook maar enige twijfel rees, verscheen er een vreemdeling op het balkon van de afgesloten kamer die een inspirerende toespraak hield en afsloot met de woorden: “Teken dat document!”

Je zou die Grondwet eens moeten bestuderen, dan merk je meteen op hoe die met voeten wordt getreden!

 

St. Germain bracht veel later nog eens 85 jaar door met het Trans -Himalaya Broederschap, welke bestond uit o.a. El Morya, Kuthumi, Djwal Khul en wellicht ook nog andere Meesters.

El Morya was Koning Arthur in de tijd van Merlijn, weet je wel…

Het waren deze Meesters die, met St. Germain alles channelden voor de theosofische boeken die Mme. Blavatsky schreef. Deze vrouw reisde werkelijk naar de Himalaya en logeerde in het huis van El Morya. Djwal Khul schilderde het ravijn waarin ze woonden in Tibet en dat schilderij is te zien in het boek: “The Masters and the Path” van C.W. Leadbeater.

 

Geloof het of niet, St. Germain leefde als Francis Bacon van 1561 tot 1626 in welk jaar hij zijn dood fingeerde. Daarna leefde hij in Duitsland en schreef onder de naam Valentine Andreas van 1626 tot 1670, in welk jaar hij alweer ‘stierf’, om in 1687 in Venetië op te duiken als Signor Gualdi. In 1710 verscheen hij weer in Venetië als St. Germain. Dit hield hij vol tot het jaar 1784, waarin hij nogmaals zijn dood simuleerde, om de 85 jaar in Tibet door te brengen.

 

Veel later verscheen hij in levende lijve aan Godfre Ray King, die later als zijn channel optrad en in zijn opdracht het boek: “The I AM Discourses” schreef.

 

Het buitengewone aan St. Germain was dat zijn droom over een utopische maatschappij niet alleen theorie bleef. Hij is in staat gebleken dat ideaal te ‘aarden’ en te realiseren. Immers, de Franse Revolutie en de stichting van de Verenigde Staten van Amerika creëerde een nieuwe sociale orde, welke de mensen bevrijde van de dominantie en corruptie van de Engelse en Europese hoven.

 

Onze planeet, en wij net zo goed, is zeer gezegend met het werk van St. Germain. Ondanks het aanbod om zeer hoge functies te bekleden in andere zonnestelsels koos hij voor de aarde om het werk te vervolmaken dat hij al eeuwenlang zo moedig voortzet.

 

Als noviet in de Orde van de Violette Vlam kan ik dit relaas, deze lofzang met heel mijn hart afsluiten met de volgende woorden:

“I AM a being of the Violet Fire.

I AM the purity God desires.”

 

ArjunA©


Terug naar overzicht | Afdrukken