Terug naar overzicht | Afdrukken

200406De_Illuminati

 

Dan Brown, auteur van de bestseller ‘De Da Vinci Code’, heeft daarvoor een boek geschreven over de Illuminati. Het merendeel van de lezers die dat boek lezen zullen niet de ogen hebben die kunnen zien, noch de oren die kunnen horen. Voor de goede orde willen we benadrukken dat ArjunA niet beweert wel over dergelijke kenmerken te beschikken. ArjunA is zich slechts terdege bewust dat er Aardse waarheid is en Goddelijke Waarheid, en dat dit laatste begrip veler bevattingsvermogen overstijgt… We willen hiermee een bescheiden boekje open doen over de Illuminati.

 

De Illuminati vormen een kleine kliek die de wereld beheerst, het is een schaduwregering die zelfs de machtigste regeringsleiders overschaduwt  sinds het begin der tijden. Volgens David Icke zijn het genetisch gemanipuleerde hybriden; het resultaat van een fokprogramma tussen reptielachtige buitenaardsen en aardse menselijke wezens dat vele duizenden jaren geleden plaatsvond. Het machtscentrum van de Illuminati bevindt zich niet in onze dimensie, maar in de lagere 4D frequenties, of de astrale wereld zoals het wel genoemd wordt. De astrale wereld is het traditionele thuis (broedplaats) van de ‘demonen’ uit de legenden en mythen van deze wereld.

 

Je begrijpt nu ook waarom de mensheid van onze huidige Aarde, over de vierde dimensie heen getild wordt naar de Vijfde Dimensie. Deze 4D reptielachtige entiteiten werken via deze hybride bloedlijnen omdat ze in trillingsgetal met elkaar overeenstemmen. Dit is tevens de reden waarom de Europese Royalty en de overige aristocraten zo obsessief onderling trouwen. Dat geldt ook voor de families van de gevestigde orde van de Oostkust van de VS, die vaak de leiders van Amerika hebben geleverd. Elke presidentsverkiezing sinds George Washington in 1789 werd gewonnen door de kandidaat die over de meeste Europese koninklijke of aristocratische genen beschikte. Van de 42 presidenten tot aan Bill Clinton, zijn er 33 genetisch gerelateerd aan twee Europese namen: Alfred de Grote, Koning van Engeland en Karel de Grote, de beroemdste monarch van wat wij nu Frankrijk noemen.

Het is één pot nat, waar je ook kijkt naar machtsposities, ze hebben dezelfde afstamming!

 

De Illuminati zijn niet alleen geobsedeerd door het onderlinge huwelijk om hun genetische code te bewaren, ze hebben ook een obsessie voor symboliek en ritueel. Het is interessant dat de conventionele wetenschap heeft vastgesteld dat het reptielendeel van de menselijke hersens (het R-complex) de bron is van de volgende gedragscodes: obsessief gebruik van ritueel, koelbloedigheid, territoriumgedrag “dit is van mij” en een obsessie voor een

top-down hiërarchie.

 

Hun rituelen zijn echter niet slechts bedoeld voor ceremoniële doeleinden of griezelig vermaak. Hun rituelen zijn ontworpen om de energievelden en - Grids van onze planeet opnieuw te rangschikken, om zodoende het menselijk bewustzijn fundamenteel te ondermijnen. De rituelen die deze bloedlijnen (lees hybriden) in de oude wereld opvoerden verschillen niets van dat wat ze nu doen. Ze houden een gedetailleerde kalender bij met evenementen waarop ze hun offerrituelen uitvoeren in afstemming op belangrijke cycli van de hemellichamen om de energievelden te beteugelen voor hun eigen duistere agenda, opdat ze uiteindelijk over de hele Aarde kunnen heersen in de zeer nabije toekomst.

 

David Icke, auteur van onder andere “The Reptilian Agenda” heeft lang onderzoek gedaan naar de verborgen bedoelingen van deze kliek intriganten. Hij schreef over het geheime genootschap dat zichzelf de Illuminati noemt, wat Verlichten betekent, maar in onze mening meer inhoud geeft aan het begrip Oplichten. Wanneer je de ‘onbekende’ geschiedenis van onze ‘beschaving’ kent weet je dat dit geheime genootschap al sinds vergeten tijden de macht in handen heeft. Ze breidden hun macht via het Midden Oosten uit om eerst over Europa te heersen, om vervolgens - dank zij het Britse Imperium en andere Europese vorstenhuizen - beide Amerika’s, Afrika, Australië, Nieuw Zeeland, Azië en alle overige delen van de wereld onder controle te krijgen. Toen de verschillende rijken zich terug leken te trekken uit hun kolonies, lieten de Illuminati de netwerken van hun geheime genootschap achter evenals hun afstammelingen, en deze laatsten hebben er sindsdien de macht behouden.

 

Volgens David Icke zijn er twee typen gevangenis of dictatuur. De openlijke variant hebben we leren kennen als het totalitaire communisme of fascisme. Maar het meest effectieve is de verborgen dictatuur, die vermomd is als vrijheid.  Mensen rebelleren niet tegen onvrijheid, omdat hen de illusie wordt gegeven vrij te zijn!

 

De Illuminati hebben immer gewerkt aan een heel lang lopende agenda om een wereldregering te vormen met één centrale bank, één leger, en een bevolking die middels micro chips gekoppeld is aan een wereldomvattende computer. Klinkt als de Matrix, is het niet?

 

Jullie weten inmiddels dat een van de stokpaardjes van ArjunA de verborgen slavernij is. Iedereen die met beide hersenhelften functioneert kan zien dat deze zaken steeds sneller gerealiseerd worden. We zullen het duidelijker stellen; wie voelt niet de strop strakker aangehaald worden? Wie ziet niet dat het een kleine stap is van een sofi-nummer naar een microchip? Hoe lang duurt het nog voor de zogenaamde rookpolitie ook de volmacht krijgt om bij jou thuis te controleren of er gerookt wordt, om dan slinks enkele micro chips achter te laten die je e-mail controleren en al je gesprekken doorgeven?

 

We hebben al vaker geschreven over de monetaire illusie die door de Illuminati is gecreëerd.

Het geld dat in de wereld omgaat is dertien keer groter dan de voorraad goud en zilver die het papier - en muntgeld zou moeten dekken. Je hoeft niet eens te raden wie de voorraad edelmetalen in handen heeft: dertien Illuminati families… Er is een wereldomvattend piramidesysteem dat alle andere piramidesystemen omvat. Alle banken, multinationals, mediaconcerns, legercorpsen, politieke organisaties en alle andere instellingen die de wereld controleren zijn ondergeschikt aan de elite van de Illuminati, die hun agenda er op richten over de Aarde te heersen middels hun, schijnbaar niet aan elkaar verbonden, organisaties.

 

Dat is in feite de ware reden van de oprukkende globalisering. De Illuminati manipuleren de mensheid via de geest en de emoties. Er zijn gewoon teveel mensen en te weinig Illuminati om de mensen fysiek onder controle te houden. Ze moeten het denken en voelen van de massa manipuleren, opdat wij ons leven gaan leven en de wereld zien zoals de Illuminati dat willen. De meest krachtige van die manipulatie technieken is zoals David Icke het omschrijft de Probleem/Reactie/Oplossing techniek. Het werkt als volgt: stel dat je iets wilt introduceren waarvan je weet dat de mensen het niet zullen pikken. Iets als meer macht geven aan de politie, verdere inperking van de fundamentele vrijheden, of zelfs oorlog… Je weet dat als je dit openlijk voorstelt dat je tegenstand kan verwachten.

 

Dus creëer je eerst een PROBLEEM; verhoog de criminaliteit, creëer meer geweld zoals terrorisme, zorg voor een crises in de regering… of laat een van je marionetten - bijvoorbeeld Saddam Hussein - oorlog voeren.

 

Verzeker je ervan dat een ander die problemen in de schoenen krijgt geschoven, en niet jij; niet degene die dit alles in gang heeft gezet. Dus creëer je een “patsy”, zoals dat in Amerika wordt genoemd. Denk bijvoorbeeld aan Timothy McVeigh of aan Lee Harvey Oswald. Wij zouden het een zondebok noemen. Voor lezers die kort van memorie zijn; McVeigh is de geschiedenis ingegaan als de beruchte Oklahoma City Bomber. Hij kreeg op 11 juni 2001 de doodstraf middels een dodelijke injectie. En Lee Harvey Oswald zou de moordenaar van John F. Kennedy moeten zijn… Vervolgens gebruik je jouw media om de mensen te vertellen wat ze moeten denken of voelen over de (door jou georkestreerde) ramp en wie ze daarvoor de schuld moeten geven.

 

Hierop krijg je automatisch fase 2 in het stappenplan; de REACTIE van de mensen. Die reactie is voorzien, dus de mensen vragen wat ‘MEN er aan gaat doen. Dit geeft ‘MEN’ de gelegenheid om openlijk de OPLOSSING aan te bieden voor de problemen die ‘MEN’ zelf heeft gecreëerd. ‘MEN’ krijgt volmacht tot nieuwe legalisaties, die hun agenda ten goede komen. Centralisatie van de wereldmacht, en inperking van fundamentele vrijheden.

 

Deze techniek wordt constant toegepast op het denken en de emoties van de mensheid. Een makkelijk te manipuleren groep zijn de geprogrammeerde (mind-controlled) jongeren en zelfs volwassenen die snel wapengeweld gebruiken en daardoor onmiddellijk wetten veroorzaken die strengere wapencontroles legaal maken. We zeggen dit niet om wapenbezit goed te praten, wij weten als geen ander dat geweren zijn uitgevonden omdat woorden te kort schieten! Maar als we begrijpen dat de vijand nooit slaapt, moeten we onze overtuigingen af en toe opzij zetten en ons realiseren dat de Illuminati systematisch een ieder ontwapenen die mogelijk wapens TEGEN hen zou gebruiken. Net voordat hij de concentratiekampen begon te vullen introduceerde Adolf Hitler dezelfde anti-wapenwet die we nu wereldwijd zien opduiken.

 

Het gebeurt niet alleen in de VS, lieverds! We hebben het niet zolang geleden nog mee mogen maken… Vermoord een populaire politicus, en je creëert een probleem. Zorg dat je een zondebok vindt; een onfortuinlijke dierenactivist, en creëer een reactie bij het publiek.

Het gekke is dat je helemaal niets meer hoort over Volkert S. de zogenaamde moordenaar. Het gekke is dat er nog steeds geen echt motief is vernomen, buiten dat wat de media ons willen doen geloven. Het gekke is dat men het niet eens is kunnen worden over het aantal schoten en/of het aantal daders… net als toen in Dallas op 22 november 1963!

 

De mensheid staat op een kruispunt in onze (geschreven) geschiedenis. Alle kaarten zijn gespeeld, en de duistere agenda is klaar voor een overname van de wereld. Aan ons de keus. De keus tussen VRIJHEID en een nieuwe fascistische wereldorde. Wat je hierboven hebt gelezen is slechts het topje van een ijsberg, en wij, de mensen, beslissen of dit schip, Moeder Aarde genoemd, net als de Titanic zal zinken of niet. Geliefden het zal een Titanenstrijd worden, maar de Engelen staan aan onze kant. Zij wachten slechts op het moment dat we ons herinneren dat wij de medescheppers van dit Universum zijn en ons geboorterecht weer opeisen en neerzetten: VREDE, VOORSPOED EN OVERVLOED!

 

In Dienstbaarheid aan het Goddelijk Plan,

 

ArjunA ©


Terug naar overzicht | Afdrukken