Terug naar overzicht | Afdrukken

De fotonengordel en de nieuwe era van licht.

Om de 10.700 jaar reist ons zonnestelsel door een deel van de kosmos dat in ons tijdsbesef 2100 jaar breed is, en uit zeer hoog frequente ion partikels bestaat; de Fotonengordel. Op de afbeelding hieronder zie je dat we, met de komst van het Aquarius Tijdperk, op het punt staan door die band van kosmisch licht te gaan.

 

We laten het tijdperk van lijden, dat ongeveer begonnen is met de geboorte van Yeshua, van achter ons, en mogen 2100 jaar reizen in Overvloed, Voorspoed, Vrede, Licht en Liefde…

Deze ‘band’ of ‘gordel’ wordt beschouwd als de ‘Heilige Geest’ of de LevensLicht Rivier van het Universum in het centrum van de Schepping.

 

 

 

De transitie van onze Zon door deze ‘Band van Licht’ komt twee keer voor in een ongeveer 26.000 jaar durende cyclus, dat is de tijd die we gebruiken om één omloop om de Grote Centrale Zon/Alcyone te maken.

 

We nemen je even mee op deze lange reis. We reisden na de vorige Verlichtte Era in Leeuw de Galactische Duisternis in en passeerden tijdperken die geassocieerd kunnen worden met de constellaties uit de Zodiak. We zagen de Kreeft voorbijgaan, gevolgd door de Tweelingen, de Stier en de Ram.

 

Je weet dat het teken Ram geassocieerd wordt met Mars de god van de oorlog, en na strijd komt het lijden; het Vissen Tijdperk. Dat was bedoeld als een opleving om het Christus Licht weer te erkennen en te integreren. Het was bedoeld als prelude voor de Gouden Era, die ons nu staat te wachten.

Je ziet dat het begin van onze jaartelling wordt geduid met Zero Point, en waar hebben we het de laatste jaren vaak over? Ja, inderdaad over NulPunt Energie! Je kunt het ook zien als een nieuwe start, een nieuwe manier om de illusie van tijd te doorgronden, een nieuwe wijze om met het fenomeen ‘tijd’ om te gaan.

De verticale ‘gordel’ die ons doet denken aan een buitenproportionele donut, lijkt, vanaf de Aarde waargenomen, dwars door de astrologische tijdperken van Leeuw en Aquarius te gaan.

 

In 1969 zongen we mee met de song ‘Aquarius’ van de musical ‘Hair’, en wat waren die woorden ongelooflijk wijs:

Harmony and understanding

Sympathy and trust abounding

No more falsehoods or derisions

Golden living dreams of visions

Mystic crystal revelation

And the mind's true liberation…”

 

Het Waterman Tijdperk is onlosmakelijk verbonden met de Fotonengordel. We zullen inderdaad 2100 jaar in harmonie met elkaar, en begrip voor elkaar leven. De verwachting is dat we in het magische jaar 2012 helemaal in het licht van die ‘gordel’ reizen. We ervaren nu al de invloed van die LevensLicht Rivier.

 

Alle leugens en verminkte waarheden komen aan het Licht, alle bedrog en manipulaties, alle hebzucht en vormen van onderdrukking gaan tegenwoordig in enkele seconden de wereld rond, dank zij Internet. De LevensLicht Rivier zal alles en iedereen op deze planeet transformeren naar hogere dimensies en frequenties van bewustzijn.

 

Zielen die hier niet in mee willen, en we zien dat nu massaal om ons heen gebeuren, verlaten deze werkelijkheid voor nog een ronde in 3D, of ze gaan naar andere zonnestelsels waar polariteit nog functioneel is.

 

De Schaduwregering van deze planeet kan zich alleen handhaven, en hun duistere werk voorzetten in de lange perioden aan beide zijden van de Fotonen gordel. Dit betekent dat het leven hier voor hen onmogelijk wordt als na 2012 het Christus Bewustzijn zich in elke ontwaakte ziel manifesteert.

 

Er is dan gewoon teveel licht op Aarde, en ze zullen, net als Dracula alleen in het duister hun werk kunnen doen. Het is opmerkelijk dat ‘Dracula’ in het Roemeens “Zoon van de Draak’ betekent, en dan denken we onwillekeurig aan de Annunaki, nietwaar? Zou de nadering van Nibiru de laatste Zonen van Duisternis komen halen om weer in de Galactische Nacht te verdwijnen?

 

In ieder geval zullen de onzichtbare, maar uiterst krachtige Partikels van LevensLicht alle fysieke voertuigen, en de menselijke geest zuiveren, waarbij we ouder worden, ziekten en doodgaan, als een nachtmerrie, achter ons zullen laten…

 

We zullen, naar verwachting, ook boven elke vorm van technologie uitstijgen, omdat onze status als Lichtwezens dan geheel opnieuw geactiveerd zal zijn. Enkele zaken die ons geboorterecht omvatten, zoals telepathie en teleportatie, zullen dan de gewoonste zaak van de wereld zijn. Om op die overgang voorbereid te zijn, veranderen nu onze eetgewoonten, onze gedrag - en gedachtepatronen, alsook onze geloofsovertuigingen…

Deze veranderingen, die vaak tot op DNA niveau worden doorgevoerd, zijn nu al duidelijk bij de generaties die in de laatste twintig jaar op Aarde zijn gekomen.

 

“Golden living dreams of visions, mystic crystal revelation. And the mind's true liberation…”

Het is dan ook geen wonder dat we deze generatie de Kristal Kinderen noemen! Zij zijn gekomen met veel meer van dat Licht uit de Fotonengordel dan wij tot nu toe hebben gedragen.

 

De mensheid is immers, sinds de vorige Ascensie in het tijdperk van de Leeuw, verworden tot een onwetende en op angst gefundeerde gemeenschap, die haar macht heeft weggegeven aan corrupte marionetregeringen en hun niet menselijke poppenspelers. Het adagium van kerk en staat is sinds het Romeinse Rijk heel duidelijk: “Houd ze arm en dom!’

 

Het tijdperk Leeuw van circa 11.000 tot 9.000 v. Chr. zag de opkomst en ondergang van Atlantis. Als je weet dat de eerste drie letters ‘ATL’ in de taal der Azteken nu nog ‘water’ betekenen; als je weet dat we het Waterman tijdperk ingaan, en als je beseft dat de geschiedenis zich herhaalt, begrijp je wat voor een prachtige rijd we tegemoet gaan.

 

Na de ondergang van het Grote Land, dat we nu nog Atlantis noemen, ging dit zonnestelsel de Galactische Nacht in. De Zonen van Duisternis infiltreerden en vernietigden het grote Rijk, waarna een lange nacht tot op heden als een sluier ons bewustzijn van het Licht afhield.

 

Inherent aan dualiteit, is nu de opkomst en het naar voren treden van de Kinderen van het Licht heel duidelijk waar te nemen, zowel boven, op als binnen in het ruimteschip dat de planeet Aarde wordt genoemd. E is veel hulp voor Lichtwerkers op Aarde vanuit de ruimte, op de oppervlakte van de planeet, maar ook in haar Binnenaardse Steden.

 

Nu de stroom Rivier van Liefde/Licht onze planeet in toenemende mate overvloeit, reageert Gaia’s Innerlijke Zon koortsachtig, ongeduldig en verlangend op de Hereniging met de Bron van Levenskracht. De Innerlijke Zon is momenteel zeer opgewonden en wordt steeds heter. Dit is de reden waarom de poolkappen in niet eerder voorgekomen hoeveelheden smelten.

 

Volledige herverbinding zal slechts plaatsvinden als de aardas een schuine stand heeft die de Innerlijke Zon (via de pool poorten) direct blootstelt aan de zon van dit stelsel, zoals het geval is bij Uranus en Pluto. Dat zou echter teveel kracht en hitte genereren, waardoor de aardkost letterlijk zou kunnen smelten. Een gedeeltelijke of indirecte blootstelling volstaat om de frequentie van de Aarde te verhogen.

 

De aardkost, die door de eeuwen heen opgebouwd, en dikker is geworden met al zijn rotzooi en schade kan je vergelijken met wat wij ons lichaam aandoen; het belemmert/beperkt de Levenskracht om volledig en op natuurlijke wijze te stromen, waardoor ziekte en dood vrij spel hebben.

 

Om dit te herstellen is de planeet nu aan het vasten, en dat zouden wij ook moeten doen.Uiteindelijk zal ook Gaia een Lichtlichaam verkrijgen en als een ster stralen. Tot die tijd hebben we nog veel Lichtwerk te verzetten…

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar overzicht | Afdrukken