Spiegelen

21 dagen om God te weerspiegelen.

 

GROETEN VAN THUIS

 

Terugweg afgesloten.

De ganse mensheid heeft een niveau bereikt waarvan de terugweg is afgesloten. Er is geen terug weg in de frequentie status en thans heeft de mens een kritieke massa bereikt.

 

Jullie wisten dat het er aan stond te komen. Jullie wisten welke kant het op ging, en wij vertelden jullie onlangs dat jullie een nieuw niveau in de kritieke massa hadden bereikt waarop liefde feitelijk de collectieve angst op jullie planeet zou overheersen. Angst was de enige motiverende factor die op de hele planeet werd gebruikt voor zelf motivatie. Nu kan het van pas komen een nieuwe motivatie te vinden.

 

We willen nu graag daar gedetailleerder in ingaan. Wij willen enkele van onze percepties op jullie reis met je delen. Aanvankelijk namen jullie heel kleine stappen, en nu maken jullie op volle kracht enorme sprongen, om zoveel mogelijk stappen over te slaan, in één enkele beweging.

 

Als gevolg van die veranderingen begint alle gemak die jullie hebben opgebouwd te veranderen. Het is niet zo dat jullie je ongemakkelijk zullen voelen, maar gewoon het feit dat wat je ooit op je gemak bracht, niet meer kan. Jullie hebben je de ruimte gegeven om je energie op zijn hoogste potentie te benutten.

 

Jullie hebben een zaak/baan, cliënten, vriendschappen en ondersteunende netwerken gecreëerd, toch zullen jullie spoedig ontdekken dat je die steun niet meer zo nodig hebben. De hele mensheid heeft zojuist een zeer stille doch erg effectieve en enorme zwaai omhoog gedaan in frequentie, en dat gebeurde erg snel. Het zal doorgaan totdat iedereen op dat niveau is, net zo lang als jullie enkele markeringspunten hebben om je eigen groei/evolutie te zien.

 

Het Spel veranderen.

Waarom is het nodig je eigen groei te zien om te kunnen zien dat je voorwaarts blijft gaan? Dat is een Spel, geliefden, meer niet; een Spel. Jullie weten hoe moeilijk het is om de Hoeder rechtstreeks van Thuis informatie te verschaffen die hij door moet geven en om te zetten in boodschappen die in jullie wereld passen.

 

Er zijn enkele uiterst interessante zaken die beginnen te werken. Laten we jullie een paar vragen stellen voor we doorgaan en enkele antwoorden, of mogelijke potentiëlen die voor jullie liggen, onthullen.

 

Vraag je zelf wat de geloofsovertuigingen zijn die je koesterde, en die je kracht gaven. Wij hebben vaak gesproken over de geloofsovertuigingen op jullie wereld.

Wij hebben net zo vaak gesproken over geloofsovertuigingen die je in de weg stonden. Vaak maken jullie standvastige, consistente en inflexibele overtuigingen die het gewoon moeten begeven en verdwijnen.

 

Soms begeven ze het met onder groot drama en problemen, opdat jullie naar het volgende bewustzijnsniveau kunnen gaan. Wij vragen jullie te overwegen om nieuwe en flexibele overtuigingen te maken, waarbij je open staat voor nieuwe ervaringen, nieuwe gedachten en waarneming, want elke keer als jullie van die

enorme sprongen maken, zien jullie alles vanuit een ander perspectief. Waarom?

 

Spiegelen.

Geliefden, jullie zijn scheppers. Jullie creëren elke gedachte. Elke emotie die je hebt is een trigger die de gedachte het Universum in schiet voor manifestatie. Dit wordt magnetisch gedaan via jullie hart. Het gebeurt in verbinding met elke andere schepper, maar jullie zijn schepper in verstoppen; god die op een of andere manier in belichaming kwam.

 

Om hier te komen, het Spel te spelen en net te doen of je mens bent, was het noodzakelijk de illusie van tijd binnen te gaan, want oneindig zijn op Aarde werkt niet. Dit is een spel van pretenderen eindig te zijn, en nu hebben jullie geleerd het bijna te mooi te spelen aangezien jullie aard oneindig is.

 

Om de illusie te creëren, heeft een ieder van jullie een eigen ‘sacred place’ geschapen. Het is je eigen werkelijkheid binnen jullie kleine biologische bel en het werkt heel goed totdat je beseft dat je niet de enige schepper op de Aarde bent.

 

Daar komen de uitdagingen uit voort, en kijk als je wilt naar jullie maatschappij, naar het bedrijfsleven, de regering en al die collectieve vibraties of dat nu religies, kerken of organisaties zijn van welke aard dan ook, die samenkomen om jullie magie te weerspiegelen, daar gaat het om.

 

Kijk naar al het goede dat daar uit voortkwam. Religies brachten enorme kracht, eenheid en gemeenschapszin die gebaseerd was op liefde. Ze hebben concepten en ideeën versterkt die vele mensen hebben beproefd en met succes hebben gebruikt. Waarom is het zo wonderbaarlijk om iets van dien aard te hebben? Omdat het een overtuiging/geloofssysteem is dat jullie Licht kan reflecteren.

 

Het is net als een spiegel, en jullie beschikken over vele spiegels hier op Aarde, en niet alleen op religieus gebied. Alles reflecteert jullie unieke magie, en het is hoe dan ook ontworpen om Julie te helpen herinneren wie je werkelijk bent. Juist in die ruimten verjongen jullie de geest, de god van binnen.

 

Maar waarom hebben jullie zovele religies op de Aarde? Dat is een recente vraag.

De reden daarvoor is heel simpel; jullie hebben verschillende trillingsgetallen over heel de wereld en jullie hebben van elk daarvan voorbeelden nodig. Het maakt niet noodzakelijkerwijs uit welke jullie gebruiken, omdat ze een reflectie zijn van jullie licht.

 

De uitdagingen komen pas wanneer de ene god geen ruimte maakt voor de andere goden. De meeste religies zijn echter exclusief geworden en dat veroorzaakte vele problemen en oorlogen. Daarom zeggen wij jullie nu dat je groeit en als jullie je ware reflectie willen zien in een spiegel, vind dan een spiegel die flexibel genoeg is om met jullie mee te groeien.

 

Spiegels van Licht.

Welnu, wat is een spiegel van Licht? Als we jullie een steentje gaven, een minuscuul steentje, en wij zeiden: “Draag deze steen bij je als je deze ruimte verlaat, en alles zal voor jullie van nu af aan magisch verlopen.” Zou het werken? Als je er in gelooft, werkt het ook. Het is een spiegel.

 

Als je naar de dokter gaat en hij zegt: “Niets aan de hand. Ik kan je met dit probleem helpen, want het is eigenlijk helemaal geen probleem.

We hebben al zoveel mensen hiermee geholpen. We geven je gewoon een pil, je neemt een goede nachtrust en je voelt je weer kiplekker.” Zou het helpen? Als je er in gelooft, helpt het ook.

 

Wanneer je twijfelt, of als jullie je afvragen of allopathische medicatie wel kan helpen, zal het niet zo uitpakken. Dit zijn tastbare en snelle zaken die voor een ieder opgaan. Om die reden is elk individu een individu! Terwijl jullie evolueren, zal de diversiteit alleen maar toenemen. Wat wij bedoelen is dat het allemaal reflecties zijn van jullie Licht

 

Dit zijn de wegen waarmee de kleine goden hun energie op planeet Aarde moeten gebruiken. Ze moeten het spiegelen, het op een of ander wijze reflecteren om zich zelf te kunnen zien. Daarom vragen wij jullie om je bewust te zijn van je spiegels, en wij vragen jullie om er veel van te verzamelen. Wij vragen jullie ze thuis op te stellen en al die potentiëlen op te stellen opdat jullie je zelf regelmatig kunnen zien.

 

Wees gerust, we hebben het niet over visuele spiegels. We zeggen niet dat je elke keer dat je in de spiegel kijkt je haar in orde moet brengen. Wat we bedoelen is dat jullie veel flexibele geloofssystemen hebben die je in je kracht zetten, die je Licht reflecteren.

 

Er zijn vele Healers en Leraren die onze woorden ontvangen. We roepen hun hulp in, want dit is de energie waarmee we op Aarde gewerkt hebben voor vele, vele va jullie levens/belichamingen, en we zijn zo opgewonden omdat jullie op het punt staan de Sluier af te leggen.

 

Jullie beginnen geluiden te horen, andere stukken van achter de Sluier die je nog nooit eerder hebt gehoord. Het is jullie groei, het zijn veranderingen in je eigen fysieke wezen die dat mogelijk maken. Dit illustreert dat jullie bewust worden. Dit is de illusie dat er slechts een waarheid is en dat al die zaken bedoeld zijn om jullie waarheid te weerspiegelen.

 

Waarom zeg ik dat? Waarom zeggen wij dat een ieder van jullie een waarheid heeft, terwijl er eigenlijk zovele waarheden op deze planeet zijn? We hebben er eerder over gesproken. We hebben jullie verteld dat er twee belangrijke zaken zijn om je te Her-inneren.

 

Nummer 1 is dat jullie god zijn en dat jullie de verantwoordelijkheid hebben je creatieve krachten te benutten. Nummer 2, en waarschijnlijk net zo belangrijk, is dat je niet de enige god bent. Jullie moeten je krachten in harmonie met de andere scheppers om je heen benutten. Dat is het deel waardoor het collectief de Hemel op Aarde kan brengen.

 

Dat is waar jullie je in begeven, een geautoriseerde samenleving zoals de Aarde nog nimmer heeft gekend. Jullie beschikten altijd al over de Vrije Keus, maar als een collectieve trilling hebben jullie nooit ervoor gekozen je eigen macht volledig te nemen. Wat betekent dat? Als jullie god zijn, houdt dat in dat jullie het Spel niet langer nodig hebben?

 

Verantwoordelijkheid = Balans voor Macht.

Welnu, jullie hebben het concept, en jullie hebben de gelegenheid, en de meeste van jullie zijn hier leven na leven geweest als Leraren en healers om de planeet en de ganse mensheid te brengen naar het punt waarop je deze stap kon maken die nu voor je ligt. Het vindt nu plaats. De Sluiers gaan af en jullie zien je eigen weerspiegeling.

Het is van groot belang dat jullie dit inzien, want jullie ongelooflijke macht is inherent aan verantwoordelijkheid, en jullie macht kan alleen in balans gebracht worden door een zeker niveau van verantwoordelijkheid.

 

Je macht kan alleen maar toenemen als je het niveau van verantwoordelijkheid verhoogt. Dat staat een ieder van jullie te wachten. Dat is het punt waarop jullie allen beginnen te zien met ogen die kunnen zien.

 

21 dagen van gereflecteerd Licht.

Wij zullen nu net doen alsof we in jullie illusie van tijd meespelen, en we zullen je zeggen dat vanaf vandaag en 21 dagen na nu, wij jullie jezelf zullen laten zien. Jullie zullen je eigen macht rechtstreeks gereflecteerd zien in iets dat jullie hebben, een idee, een concept dat zich vlak voor je neus manifesteert.

 

Kijk de komende 21 dagen uit naar wonderen. Jullie zullen vele wonderen in je leven scheppen, maar er zal er minstens één zijn die onweerlegbaar is waarvan jullie diep van binnen absoluut zullen begrijpen dat jullie het hebben gecreëerd.

Wij doen het af en toe om jullie vertrouwen te schenken, om je te laten weten wie je werkelijk bent.

 

Jullie hebben een Sluier ontworpen om je te weerhouden Thuis te herinneren, het weerhoudt jullie om je vorige belichamingen te herinneren, het weerhoudt jullie te herinneren hoe je als ziel bent gevorderd. Maar wat er nu gaande is, is dat jullie die Sluier volkomen beginnen op te lossen.

 

Jullie hebben de Sluier tussen beide hersenlobben geplaatst. Daarom hebben jullie twee helften in je brein. Beschouw de linkerhelft als de bewaarder van tijd, en zie dat er in de rechterhelft geen tijd bestaat. Met andere woorden; de rechterhelft vertegenwoordigt Thuis en de linkerhelft representeert de Aarde.

 

Die twee helften vormen nu één harmonieus geheel en dat is nog nooit gebeurd. De geest evolueert, en het fysieke wezen zal nu evolueren om de geautoriseerde geest te huisvesten. In die hoedanigheid communiceren vele van jullie op een af andere wijze thans met Spirit!

 

Jullie beginnen allemaal aspecten van je zelf te vinden die directe verbinding hebben met Thuis. Indien jullie er vertrouwen in hebben zullen jullie leren die energie te verankeren in je Licht. Jullie zullen je Licht gronden/aarden en het een nieuw pad geven om je Licht op ene krachtige wijze op te roepen.

 

Een ieder van jullie begint hiermee op je eigen wijze. Als er iets was dat we jullie konden schenken door gewoon op je schouders te tikken, zou het VERTROUWEN zijn. Het zou Ziels Vertrouwen zijn, want je ziel is vele malen op Aarde geweest. Vele van jullie hebben lang gereisd en grote offers gebracht om het de Aarde mogelijk te maken de volgende stappen te nemen, en hier ben je dan!

 

Vele van jullie ontwaken uit de droom en je zegt: “Nu ik aan het ontwaken ben, wat wordt ik verondersteld te doen?” Er wordt veel om gelachen, want dat is de Sluier in actie. Wij zijn hier niet om je iets te leren, wij zijn hier om jullie te helpen met Her-inneren. Wij zijn hier om jullie te helpen dat deel van je zelf te openbaren opdat jullie die reflectie van je Zelf mogen aanschouwen.

 

Het gaat er niet om dat een ander te tonen of om je vermogens of magie te bewijzen. Je neemt het mee en je brengt het in balans met verantwoordelijkheid. Doe het in harmonie met de andere goden om je heen, en jullie leren alles met Licht bezielen.

Dit versterkt uiteraard je Licht. Dit is exact waar het heen leidt, en precies waar jullie Nu gaan doen.

 

Licht verspreiden.

Houdt de glimlach die je af en toe hebt vast en verspreid het om je heen. Neem de gaven die jullie allemaal hebben en vind een manier om ze te benutten, ook al is het alleen maar het aarden/gronden van de energie. Vind een manier om ze te gebruiken voor zover je het kunt overzien, en schenk je vermogens aan andere mensen.

 

En ja, het kan soms ontmoedigend zijn omdat jullie met je overtuigingen zitten. “Oh, die kan dit en die heeft training/opleiding genoten. Als ik dat ook wil doen dan moet ik minstens dezelfde stappen ondernemen. Ik moet door hetzelfde proces gaan, en dat gaat me jaren kosten…”

 

Wij zeggen jullie dat het op dit moment niet nodig is. Jullie energie wordt geroepen door elk wezen daarbuiten, en wij zeggen je dat als je in je energie komt, in je passie komt zullen zij die training behoeven, zij die iets willen leren, zeer snel erheen geleid zullen worden.

 

Je hoeft dit niet te plannen, je hoeft alleen maar naar je hart te luisteren en laat je hart je de weg wijzen. Laat god door je heen komen. Sta je zelf toe die energie te weerspiegelen en wat het ook is, een religie, een manier van healen, een boek, een beeld of een rots, het maakt niets uit, als je gelooft dat het voor je werkt, werkt het ook.

 

Jullie zijn waarlijk het centrum van je eigen Universum en wij vragen Julie dit in overweging te nemen bij alles wat je doet/creëert. Het is erg moeilijk voor vele van jullie omdat je op Aarde bent gekomen met een ongelooflijk niveau van sensitiviteit/gevoeligheid om je werk te kunnen doen.

 

Die sensitiviteit zorgt ervoor dat je alles voelt, en meteen aarzel je om je energie naar buiten te brengen omdat je zegt/denkt: “Iedereen zal dat voelen. Ik heb geen recht om mijn energie naar buiten te brengen want iedereen zal dat voelen en het zal zich binnen anderen verspreiden”.

 

Wij hopen dat jullie het tegendeel kunnen overwegen. Jullie dragen die energie omdat jullie de enige zijn die dat deel van Thuis op de planeet kunnen brengen. Jij bent de enige persoon die dit puzzelstukje van Thuis kunnen brengen en hier zit je dan je af te vragen of je goed genoeg bent om dit te dragen… Iedereen Thuis zegt je voort te gaan en je puzzelstukje naar het spelbord mee te nemen en er te spelen voor wat het waard is, want je hebt het verdiend.

 

Ontbrekende Energie in het Universum.

Vele van jullie doen dingen niet omdat jullie denken dat je bij anderen binnen dringt of mensen beïnvloed. Wij zeggen jullie dat het zo is, maar het is juist tegenovergesteld. Jullie energie is wat er in het universum ontbreekt, en als jullie het voor je houden kan de hemel op Aarde niet voltooid worden.

 

Een ieder van jullie heeft gaven gekregen die jullie vasthouden, maar jullie gevoelens van ontoereikendheid, jullie gevoelens van niet goed genoeg zijn, zijn kortstondige zaken, en wij hopen dat ze door je heen zullen gaan en dat je voorwaarts zult gaan en je dan zult aanpassen omdat die blokkades de Aarde zullen beperken voort te gaan en de volgende evolutiestap te maken.

Jullie zullen ontdekken dat tijd, het tempo, sneller gaat en dat het na volgend jaar nog sneller zal gaan. Zie het als een opwindende uitdaging. Zie het als een kans. Wij vragen jullie je energie overal te schilderen. Wij hebben de Hoeder een oefening gegeven dit te doen omdat jullie zo bezorgd zijn over wat je energie met dingen doet.

 

Wij willen niet dat het agressief is, daarom vragen wij jullie da achterkant van je hand te gebruiken alsof jullie je het inbeelden. Het is niet nodig je energie werkelijk op iemand te schilderen, maar als je het doet, beeld je dan in dat je het met de achterkant van je hand doet. Het is niet agressief, het is eenvoudigweg de energie terug plaatsen waarvoor je binnen het Universum verantwoordelijk bent.

 

Je plaatst het karakteristieke, het eigene van god terug, en dat is nu nodig. Het gaat nu niet om één god die ontwaakt en zich zijn/haar macht herinnert. Het gaat veeleer om een planeet met geautoriseerde wezens die uit de droom, de illusie ontwaken.

 

Geliefden, jullie hebben er om gevraagd hier te mogen zijn, en vele van jullie hadden niet eens contracten die belangrijk genoeg waren om Hier & nu te zijn, maar jullie waren niet van plan dit feest te laten gebeuren zonder dat je op Aarde kwamen, en hier zijn jullie dan. Je hebt het gered.

 

Talm niet langer. Wacht niet op 2012. Wacht niet op de 11.11. Wacht niet tot morgen. Breng je energie nu naar buiten. Doe alsof het Nu is en laat de Spiegel jullie magie reflecteren. Neem waar wat er gebeurt. Geniet van de volgende 21 dagen. Jullie allemaal zullen tenminste één herinnering, en enkele van jullie zullen er vele krijgen over je magie, over je gaven en je vermogens. Jullie hebben een uniek kenmerk/karakteristiek van Licht

 

Er was een tijd dat de Hoeder begon met wat hij channelen noemt. Hij was een boek aan het lezen van de Kryon energie en vroeg ons of wij Kryon kenden. En wij lachten ons suf, wij vonden dat om te gillen, omdat wij Thuis niet van elkaar afgescheiden zijn zoals jullie pretenderen van elkaar afgescheiden te zijn.

 

Wij zeiden: “We denken dat dit verbazingwekkend is, maar we willen met je delen dat er een tijd komt waarin je de sluier opzij zet en dat je zult ontdekken dat je al die tijd met dezelfde entiteiten heb gecommuniceerd. Je zult ontdekken dat je hebt gesproken met een deel van jezelf.”

 

Jullie worden goed begeleid op deze reis zolang als je leert te luisteren, zo lang als je leert de grenzen op te schuiven. Neem elke stap, bekijk het door je eigen filters. Alleen omdat wij het zeggen is het nog geen reden om het aan te nemen.

Net als met nieuwe kleren, zouden nieuwe ideeën uitgeprobeerd moeten worden om te kijken of het past

 

Wij hopen dat jullie ermee spelen, en wij hopen dat jullie de nieuwe dingen die je aanstaan oppikken en de rest weggooien omdat er geen boodschappen bestaan die elk hart raken. Neem dat wat met jou resoneert en integreer het. Jullie hebben dit gedaan met gedachten, overtuigingen en ideeën. Jullie beginnen nu Licht te onderscheiden.

 

Licht op jullie planeet is aan het veranderen. Eigenlijk verandert het niet want jullie zijn aan het veranderen, en jullie beginnen een deel van Licht waar te nemen dat je nog nimmer hebt gezien. Jullie geloven dat Licht fotondeeltjes zijn die je ontvangt via de Zon of via je apparaten, maar wij zeggen je dat licht in het menselijke lichaam gevoeld/ervaren wordt als Liefde, en jullie staan op het punt deze ongelooflijke golf te voelen.

En wanneer je die golf van liefde voelt, reik dan naar anderen uit en houd elkaar bij de hand. Dat is de wijze waarop je die energie verankert.

 

Dat is hoe jullie in elkaars Licht kijken, en je reflectie zien als een schepper. Wees er trots op, geliefden. Wij zijn zo ongelooflijk trots op jullie. Jullie zijn de zonen en dochters van de koning, en jullie herinneren je jullie Koninklijke Erfgoed niet, maar wij wel en jullie zijn op de juiste tijd op de juiste plaats.

 

Dans met dit Licht. Speel ermee. Reflecteer het eerst naar je zelf, en help dan anderen te ontwaken uit de droom. Dat noemen wij een geautoriseerde samenleving, en jullie bewegen je nu in die richting met de snelheid van liefde.

Geniet van de rit.

 

Uit enorme eerbied vragen wij jullie elkaar te bejegenen met respect. Als jullie elkaar in de ogen kijken zie je god terugkijken. Voed elkaar en open elke deur die je kunt openen voor je medemens omdat je daarmee het collectief helpt de volgende stap te doen. Begrijp dat jullie een Spel spelen en speel goed samen.

 

Espavo.

 

De groep

 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com