Astrologische Lessen

Het teken Steenbok en zijn heerser de planeet Saturnus

 

Home

 

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Steenbok.html

 

Het teken Steenbok en zijn heerser, de planeet Saturnus

 

Bij de bespreking van elk teken of heersende planeet worden soms zaken min of meer herhaald in de tekst genoemd. Dit is niet altijd te voorkomen en heeft veelal te maken met de wijze waarop een kwestie wordt benaderd.
Van tijd tot tijd wordt de tekst aangevuld met nieuwe gegevens, beschrijvingen, trefwoorden, etc. Het is dus handig deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken en te zien welke toevoegingen gedaan zijn. Toevoegingen worden altijd aan het einde van de voorgaande tekst gezet, zodat de veranderingen redelijk snel te bekijken zijn.
 

De toebedeling van de planeet Saturnus aan de tekens.  
De planeet Saturnus  
Een materiële planeet?
Het hoofdkruis, cardinale tekens
De hoogste positie
Saturnus harmonisch in de horoskoop
Fysiek
Beroepen
Mythologie
Planten en dieren
Metaal en stenen
Kleuren
Landen en steden
Overzicht harmonisch/disharmonisch
Dag van de week en numerologisch getal
Wanneer is men geboren in het teken Steenbok?

Hoezeer twee zodiaktekens kunnen verschillen, bewijzen de tekens Boogschutter en Steenbok. Deze twee “buren” in de dierenriem verschillen als dag en nacht van elkaar. Waar de Boogschutter de op uitbreiding, expansie werkende planeet Jupiter als heersende planeet heeft, zo wordt de Steenbok vertegenwoordigd door de zicht terugtrekkende, verhardende en kristalliserende planeet Saturnus.

Symbool van het teken Steenbok

Deze twee planeten zijn de zogenaamde “antagonisten” in de dierenriem: ze zijn tegengesteld aan elkaar qua werking. Jupiter is zacht en warm en mild, Saturnus is hard en koud. Jupiter is naar buiten gericht (de pijlen van de Boogschutter), Saturnus is naar binnen gekeerd.

Als u de symbolen bekijkt, dan zijn ze ook tegengesteld aan elkaar, zoals u hieronder kunt zien.

Het symbool voor de planeet Jupiter

Het symbool voor de planeet Saturnus

U ziet dat beide symbolen eigenlijk dezelfde zijn, alleen zijn ze gespiegeld en gedraaid en dat maakt ze tegengesteld aan elkaar. In de voorgaande tekenbeschrijving van de Boogschutter heeft u al veel kunnen lezen over de planeet Jupiter. 
De planeet Saturnus is van een geheel ander kaliber dan Jupiter. Hij is de één na grootste planeet in het Zonnestelsel, alleen Jupiter is groter. 
De Ouden kenden de planeet Saturnus toe aan beide tekens Steenbok en Waterman, zoals u reeds in de tekenbeschrijving van de Leeuw heeft kunnen lezen. Gezien het belang voor de planeet Saturnus, zet ik dit stukje hier nog een keer neer.

De toebedeling van de planeet Saturnus aan de tekens.

In de Oudheid werden de beide Lichten, Zon en Maan als eerste in de zodiak geplaatst. Uiteraard de Zon als belangrijkste centrale punt, bron van licht en warmte. Daarna werd de Maan als 1 na belangrijkste in de zodiak geplaatst, zoals hieronder is aangegeven met de rood gekleurde sectoren. 
De Ouden plaatsten nu de in die tijd verst weg gelegen planeet Saturnus precies tegenover de beide lichten. In de Tetrabiblos, hoofdstuk 17 van boek-1 schrijft Ptolemaeus:
 "aangezien van de twaalf tekens de Kreeft en de Leeuw het noordelijkst zijn en het dichts bij het zenit staan, geven zij de meeste warmte. Daarom zijn die tekens als huizen toebedeeld aan de twee grootste Lichten. Leeuw als mannelijk teken is aan de Zon toebedeeld. De vrouwelijke Kreeft is toebedeeld aan de Maan. In overeenstemming hiermee is de halve cirkel vanaf de Leeuw tot aan de Steenbok tevens aan de Zon toebedeeld en die van de Waterman tot aan de Kreeft aan de Maan. Hierdoor kan in iedere halve cirkel  één dierenriemteken worden gegeven aan elke van de vijf  planeten. Aan Saturnus, van nature koud en tegengesteld aan warmte, die de hoogste sfeer heeft en het verst is verwijderd van de Zon en de Maan, werden de tekens gegeven die tegenover de Leeuw en de Kreeft liggen, dus Steenbok en Waterman. Dit mede omdat deze tekens koud en winters zijn en hun diametrale aspecten niet weldadig werken", 
aldus Ptolemaeus

U ziet dit als de gele gebieden, waar Saturnus volgens de Ouden heerst. Hierdoor komt het dus dat Saturnus voor de Klassieken ook de heerschappij heeft over het teken Waterman. Sinds de ontdekking van Uranus in 1789, werd langzamerhand de heerschappij van Waterman aan Uranus gegeven. De heerschappij van Saturnus over dit teken raakte langzamerhand in ongerede.
Het is echter wel zo dat de aanhangers van de Klassieke astrologie nog steeds met Saturnus als heerser van Waterman werken, zeker in de Klassieke uurhoekastrologie.

In ieder geval wordt het wel duidelijk dat Saturnus dus nooit lekker staat in de tekens Leeuw en Kreeft. In Steenbok staat hij in eigen teken, maar in de Kreeft staat Saturnus "in vernietiging". In Leeuw staat Saturnus ook volkomen verkeerd en vermindert hij daar aan kracht. Ook de Zon zal in het teken Waterman en Steenbok niet geweldig staan. In Waterman staat de Zon "in vernietiging" en in de Steenbok erg verzwakt.

De planeet Saturnus

Saturnus is vanuit de Oudheid als het “grote ongeluk” bestempeld. Dit heeft voornamelijk zijn oorzaak in het feit dat Saturnus tegenover de lichtgevers Zon en Maan is geplaatst. Waar Zon en Maan licht, leven en warmte geven, daar neemt Saturnus dit weg. Als zodanig zijn Zon en Maan ten opzichte van Saturnus elkaars vijanden. Saturnus was in de Oudheid de meest ver weg staande planeet en hij fungeerde als “poortwachter” voor alles dat van verder weg uit het heelal kwam. Als zodanig heeft Saturnus altijd het laatste woord. Zijn oordeel is maatgevend, hij weet het, hij heeft een nog diepere wijsheid dan Jupiter en alleen door Saturnus kan iemand de hoogste ladder in het leven bestijgen.

.

Saturnus is het symbool voor remmingen, hindernissen en vertragingen in het leven die eerst overwonnen moeten worden, wil men verder kunnen gaan. Moeilijkheden komen boven water en brengen kommer en zorgen, leed en eenzaamheid. Geleidelijk en langzaam aan tonen zich de moeilijkheden onder invloed van Saturnus. Hij geeft meestal langdurige problemen die zich maar geleidelijk aan weer oplossen. Door de langdurige aard van de moeilijkheden worden deze extra voelbaar en als geselend ervaren.
Saturnus is geen snelle planeet, zoals zijn buurmannen Jupiter of Uranus, die helemaal als een bliksemschicht werkt. Nee, Saturnus is vaak niet vooruit te branden. Zijn trage, lome en langzame gang holt uit. Hij werkt als een chronische ziekte die al lange tijd aanwezig is en waarbij de symptomen steeds sterker merkbaar worden en bijna onomkeerbaar zijn. 
Omdat hij ver tegenover de Zon is gelegen, werkt hij als koude brengend. Hij verkilt, bevriest en remt de beweging af. Als vloeistoffen afkoelen, komen zij tot kristallisatie en de moleculen nemen een plaats in volgens een vast patroon (kristalvorm) waarbij zij het beste tegenover elkaar passen.

Een materiële planeet?

Steenbok behoort tot de “Aarde-driehoek”, tezamen met de tekens Stier en Maagd. Bij de Aardetekens is het verlangen naar materiële welstand groot. Een mooi en groot huis met een eigen stukje grond en mooie meubels en ook nog wat beestjes op het erf of in de tuin zijn de algemene drijfveren voor de Aarde gerichte tekens. Vooral bij de Stier komt dit nog het sterkst naar voren. U heeft dit uitgebreid kunnen lezen in de tekenbeschrijving van de Stier. 
Het teken Maagd is ook aards ingesteld, maar daar is al meer een onderzoekende geest merkbaar en is de instelling al meer geestelijk, ook dat heeft u kunnen lezen bij het teken Maagd.

Eigenlijk is de Steenbok wars van materie: hij is de planeet van geestelijke verdieping, van concentratie op de dagelijkse taken en hij is zich bewust van zijn grote verantwoordelijkheid, die hij eens op zich heeft genomen. Tóch is het teken Steenbok tegelijkertijd ook het toppunt van streven naar materieel welzijn. Het is het hoogste teken in de horoskoop: helemaal bovenaan staat het 10e huis, het toppunt van te bereiken roem, eer, naam, faam en reputatie en de erbij behorende materiële voorzieningen.
Maar de essentie is dat Saturnus wars van materiële rijkdom is: zijn doel is het om de mensen te louteren, om ze zelfkennis te verschaffen en ze tot een hogere graad van ontwikkeling te leiden. Daarom is er leed nodig en pijn om de mensheid tot nadenken te brengen, om tot de essentie van het leven terug te keren.
Pas nadat de mens tot dit inzicht is gekomen en er een oprechte wens komt om het goede na te streven door hard werken en langdurig het goede te doen, pas dán zal Saturnus de beste vriend van de mens kunnen worden. 

Zolang de mens nog is gericht op alleen maar genieten en anderen laten werken en voordeeltjes opstrijken en liegen en bedriegen, dan zal Saturnus als een gesel over de mensheid heersen. Als zodanig kennen wij het beeld van Saturnus, die is afgebeeld met een zeis en meedogenloos optreedt.

U ziet in bovenstaande afbeelding nog dat Kronos (Saturnus) de heerschappij heeft over het teken Waterman (links, dagheerser)) en Steenbok (rechts, nachtheerser).

Het is niet Saturnus die meedogenloos is, het is de zelfspiegeling van de mens die het beeld van hardheid, kilheid en meedogenloosheid opwerpt. De mens zélf moet zijn hogere afstemming zelf verdienen. Geen gram zal hem worden geschonken. Door pijn en leed loopt het pad van de mens.

Het hoofdkruis, cardinale tekens

Ieder huis draagt zijn kruis wordt er vaak gezegd. Dit is in de astrologie een essentiële waarheid. Het hoofdkruis wordt namelijk gevormd door de tekens Steenbok - Kreeft en Ram - Weegschaal, die onderling vierkant op elkaar staan, zoals onderstaande schets aangeeft.

Hoofdkruis, gevormd door de tekens Steenbok, Ram, Kreeft en Weegschaal

Dit komt overeen met de mundane bezetting van de wereldhoroskoop. De as Steenbok - Kreeft geeft altijd de afstamming aan: onze herkomst, welke horoskoop wij zelf ook bezitten. Dit komt overeen met de as van het tiende naar het vierde huis in de persoonlijke horoskoop. Haaks hierop staat de as Ram - Weegschaal, ofwel de Ascendant - Descendant in een horoskoop. Dit nu is het hoofdkruis en deze 4 tekens heten dan ook de Hoofdtekens ofwel Cardinale tekens. Zij zijn zeer krachtig in hun uitwerking en 10 keer meer belangrijk dan welke andere huizen dan ook in de horoskoop.

In de meest algemene zin heeft ieder mens in hoge mate met dit hoofdkruis te maken. Onder “Ram” wordt hij geboren, het 1e huis, de Ascendant, de start van alle dingen. In het 4e huis, het ouderlijk huis van vader en moeder groeit het kind op, krijgt het van de ouders de erfelijke eigenschappen mee en wordt er gevormd qua manieren, omgang en leefwijze. Uiteraard is de invloed van het 10e huis hier even groot, want beide huizen 4 en 10 hebben met de ouderlijke afstamming te maken.  
Onder Weegschaal krijgt men met anderen te maken. Met moet afspraken maken, contracten afsluiten, men trouwt (of niet) en heeft te maken met alle andere personen behalve zichzelf (het eigen “ik” is het 1e huis; alle anderen het “7” huis).  
Men probeert zich in het leven een positie te verschaffen via werkzaamheden, een baan of zelfstandig. Men verkrijgt een bepaald aanzien of status (positief of negatief).

Aangezien dit hele kruis door 4 vierkanten wordt gevormd, gaat een en ander niet zonder problemen of pijn. Iedereen zal ooit eens zijn ouders moeten verliezen of in conflict komen met zijn/aar wederhelft, problemen krijgen met zijn/haar werk of men beleeft zelf moeilijke tijden. Saturnus is de absolute heer van alle tekens. Hij regeert op grote hoogte en eenzaam over Steenbok: hij weet wat hij doet, hij heeft de eindverantwoordelijkheid,hij leidt zijn volk naar betere oorden of tijden.

Wanneer men Saturnus kan overwinnen, dan staat de poort open naar een hogere ontwikkeling en kan men de geestelijke waarde van de opvolgende tekens Waterman en Vissen ten volle beleven, zoals in de schets symbolisch is weergegeven. Dit klinkt misschien net even te filosofisch, maar het is wel de kern van de zaak. Zolang men nog in gevecht is met het leven (je baas, je partner, je ouders, jezelf), dan vecht je alleen maar tegen de bierkaai (Saturnus) en men komt geen stap vooruit. Hieruit volgt dus, dat Saturnus helemaal niet de “grote boosdoener” is, ofwel de “malefic” die men hem graag toekent. Uiteraard kan hij bij slechte positie in de horoskoop zeer funest werken, zoals later wordt uitgelegd. Maar voornamelijk werkt hij zuiverend en geeft de mogelijkheden om vooruit te komen.

De hoogste positie

Na een arbeidzaam leven van hard werken, veel inspanningen en grote verantwoordelijkheid bereikt men dan eindelijk de hoogste positie die men op het oog had. De Steenbok als dier is een sluwe klimmer. Hij laveert op de smalle richels van de bergen en werkt zich gestaag omhoog. Hij heeft geen haast: hij komt er wel al duurt het lang. Eens bereikt hij zijn doel. Op de top aangekomen voelt hij zich in zijn element. “lonely at the top” is een gezegde, maar het typeert de echte Steenbok. Hij is ambitieus en stelt zijn doelen. Hij is dan ook bereid er voor te werken en offers te laten. Werkt Saturnus negatief, dan is hij erg sluw en slinks en is het een “bruine armen” werker die ten koste van anderen zich omhoog werkt.

Heel vaak is de val naar beneden het grootste risico voor de Steenbok. Na zorgvuldig omhoog geklommen te hebben, is een kleine oneffenheid genoeg om hem te laten vallen. Vallen of stoten is dan ook hét kenmerk voor de Steenbokken.

In de horoskoop vertegenwoordigt het 10e huis het hoogst haalbare. Behalve de ouderlijke afstamming geeft het ook de naam, faam en reputatie aan. Alle planeten en ook de Zon culmineren op deze plaats: ze bereiken hun hoogste positie aan de hemel, waarna zij weer aan hun afdaling beginnen. Het is ook hierom dat het 10e huis het belangrijkste huis van de horoskoop is. Daarna volgt pas de Ascendant, het 7e huis en tenslotte het 4e huis. Planeten in deze huizen krijgen een extra waardering qua kracht.

Het teken Steenbok is het teken van de hoogste leiders, directeuren van bedrijven, presidenten van een land, de hoogste bereikbare posities in het openbare leven. Denkt u eens aan Helmut Schmidt (23-12), Anwar Sadat (25-12), Mao Tse Toeng (26-12), Josef Stalin (02-01), Konrad Adenauer (05-01), Walter Mondale (05-01), Richard Nixon (09-01) die allemaal leidende posities in de politiek hebben bereikt. Of Mohammed Ali (17-01), Elvis Presley (08-01), maar ook Johannes Kepler, Isaac Newton en Tycho Brahe waren allemaal kampioenen (koningen) op hun eigen terrein.

Met juiste aspecten, progressief (en ondersteund door de Radix) kan men een grote hoogte bereiken.

Saturnus harmonisch in de horoskoop

Bij een goed geplaatste Saturnus is men ernstig en heeft men een aanleg voor diepgang met grote interesse wetenswaardigheden. De plichtsgetrouwheid en punctualiteit is onnavolgbaar. De Steenbok is precies op tijd, geen minuut te laat. In oude afbeeldingen ziet men hem dan ook als “vadertje tijd” met een zandloper in zijn hand. "Tijd is tijd" zegt hij en precies op het juiste moment grijpt hij in. 

De zandloper, attribuut van Saturnus. Als de tijd daar is, grijpt Saturnus in

Men ziet hem ook als de “magere Hein” afgebeeld, de dood voorstellend. Met zijn magere knokige o-benen sleept hij zich voort. Waar een ander vier keer gestorven zou zijn, loopt de Steenbok nog steeds rond en wordt 100. Tezamen met het teken Kreeft is het teken Steenbok wellicht het oudste en sterkste teken van de dierenriem. U moet niet vergeten dat de Cardinale tekens altijd een streepje voor hebben op de andere tekens wat belangrijkheid aangaat. Ze zijn meer ambitieus van aard en zetten altijd sterk door.

Voor het uitgaansleven, sport en spel, gokken en wat meer “lichtzinnige” vormen van leven moet men bij hen niet aankloppen. Ze zijn erg serieus en men vindt hen meer achter het schaak- of dambord. Strategische spelen trekken hen veel meer dan het geluksspel. Men hun slim inzicht en geduld komen ze er wel. In de regel is de Steenbok spaarzaam, maakt economisch gebruik van middelen en kan op “zijn manier” genieten van het bereikte resultaat. Vaak kan hij dit in stilte doen. Hij hoeft geen lawaai om zich heen en het liefst zoekt hij een rustige plek op om zich beter te concentreren of om gewoon alleen te zijn.

De disharmonische Saturnus

In tegenstelling tot de harmonische Saturnus/Steenbok neigt de disharmonische Saturnus tot depressies en melancholie. Hij wordt dan kleingeestig, bang dat anderen iets van hem willen, gierig, egoïstisch en bijzonder op zichzelf gericht. Zijn manieren zijn dan wreedaardig, slinks en hij durft de anderen niet in de ogen aan te kijken. De blik is vaak naar beneden gericht en zij lopen soms ook letterlijk krom.

Wanneer Saturnus slecht functioneert, dan is het een vreselijke planeet die de eigenaar van de horoskoop tot in lengte van jaren kan geselen, alle vitaliteit kan ontnemen en hem/haar tot een echte tiran maakt. Bij zo iemand houdt niemand het uit. De wreedaardigheid kan tot zeer ernstige daden leiden, zoals berovingen en moord. Het meest bekend voorbeeld is natuurlijk het vierkant tussen Mars en Saturnus in de horoskoop van Hitler, maar dat is natuurlijk mooi praten achteraf. Het wil zeker niet zeggen dat ieder vierkant tussen Mars en Saturnus tot zoiets kan leiden, maar het zijn wel de beide “boosdoeners” van de planeten en wanneer beide slecht staan en er is geen enkele ondersteuning in de vorm van “oplossende” aspecten en evt. Vaste Sterren bestralen deze planeten slecht, dan kunnen beide hun slechte werking volledig tot ontplooiing brengen. Hierbij hoeven niet eens de beide “boosdoeners” betrokken te zijn. Ook een superslecht vierkant tussen Jupiter en Saturnus kan een vreselijke combinatie opleveren.

Een disharmonische Saturnus geeft lafhartigheid, hij is altijd ontevreden, is vaak aan het vitten en haat blijheid of een vrolijke stemming. In zijn slechtste vorm geeft een zeer “lage” mensen aan, zonder enige moraal of schuldbesef, noem het.. geweten. Als voorbeeld dient de horoskoop van Milosevic, die elders op deze site staat beschreven. Zijn Saturnus in Stier in het 1e huis (waar hij erg slecht staat) loopt al 20 jaar langzaam in een vierkant met zijn Zon en heeft hem helemaal “uitgeteerd” qua moraal en geweten, maar ook qua gezondheid.

Fysiek

Saturnus beheerst het skelet. Het skelet is uiterst belangrijk, omdat wij zonder dit gelijk aan regenwormen zouden zijn. De spieren zijn aan het skelet gehecht en hierdoor kunnen wij ons bewegen. Tevens biedt het skelet bescherming voor de vitale organen. Dus alle botten vallen onder Saturnus en ook de kalkvorming in het algemeen is een Saturnus functie. Er moet dus genoeg Calcium zijn om de botten van kalk te voorzien. Bij jonge mensen wordt voortdurend nieuw bot gevormd. Hiertoe moeten er voldoende stoffen in het lichaam aanwezig zijn. Op latere leeftijd verliezen onze botten een deel van hun gewicht. Vooral wanneer wij ons te weinig bewegen en onze botten geen belasting krijgen, kan deze afname spectaculair zijn. Bij mannen kan het botpercentage met 2% per jaar afnemen, terwijl dit bij vrouwen na de menopauze zelfs 6% kan bedragen. 
Beweging is dus essentieel om nieuwe bot-aanmaak te krijgen. Dit kan alleen als ons bottenstelsel aan een bepaalde belasting wordt blootgesteld. Dit gebeurt niet door gewoon te wandelen. Er is meer bij nodig. Hardlopen of oefening met gewichten of andere oefeningen. Osteoporose kan met succes bestreden worden.

De kalkvorming is ook van invloed op de kwaliteit van onze tanden en kiezen. Vooral wanneer Saturnus in Ram staat of in het 1e huis en hij staat minder goed, dan kan dit een slecht gebit aangeven.

Saturnus’ werking is het kristalliseren van zuren en zouten in ons lichaam. Als zodanig kan hij steenvorming veroorzaken, zoals galstenen en nierstenen. Doordat zijn werking zo langzaam is, duurt het jaren en jaren voordat deze gebreken naar voren komen en vaak is het dan te laat om effectief hulp te geven. Natuurlijk zijn de knieën hét lichaamsdeel dat direct aan Saturnus toegewezen is.

Ziekten die aan Saturnus toegeschreven worden, zijn reuma, jicht, (ader)verkalking, steenvorming, botziekten, gebitsproblemen en chronische verkoudheden. Daarnaast allerlei chronische ziekten, waarvan het verloop zeer langzaam doch gestaag doorgaat.

Waar velen niet direct aan denken is het feit dat wij met z’n allen veel te veel suikers eten. Sowieso via allerlei soorten snoep, maar zeker door suikerhoudende drankjes (cola is de allerergste) en aangezoete levensmiddelen. Al deze suikers moeten door het lichaam worden verwerkt. Bij het afbreken van die suikers worden zuren gevormd. Dit heeft tot gevolg dat de zuurgraad in ons lichaam kompleet is verschoven naar de “verkeerde” kant. Het zogenaamde zuur-base evenwicht is verstoord en het lichaam "verzuurt"
Het gevolg hiervan is dat de zuren onder invloed van Saturnus zich gaan kristalliseren en dat dit steenvorming geeft bij vitale organen van het lichaam. De tanden en kiezen worden door het zuur aangevallen en tandziekten treden op grote schaal op.  Wij mogen dit zeker als ziekten van onze “moderne” tijd rekenen.

Uiteraard valt de huid ook onder Steenbok/Saturnus en de aanverwante huidziekten, eczemen, roos, netelroos, schurft, huidrimpels, maar ook hersenschuddingen door vallen (Saturnus staat mundaan vierkant op Ram, het hoofd) en maagkwalen (Saturnus staat oppositie Kreeft, de maag). De kristallisatie van zuren en zouten die niet goed door het lichaam worden afgevoerd heeft sterk met de Weegschaal te maken (Saturnus staat vierkant Weegschaal, nieren)

Beroepen

Het teken Steenbok behoort tot de groep van de Aarde-tekens, zoals Stier en Maagd. Dit maakt in het algemeen dat men praktisch bezig wil zijn, met de voeten op de aarde. Men ziet de Steenbokken dan ook veel bezig met grondwerkzaamheden, wegenbouw, afgravingen, dagbouw (bijvoorbeeld de mergelgroeven of steenkool), huizenbouw, stedenontwerp en –bouw of men is geoloog of geograaf. Het beroep van begrafenisondernemer valt ook onder de Steenbok.
Tevens is alles wat akkerbouw betreft bij de Steenbok ingedeeld. Saturnus is van oudsher de beschermheer van de land- en akkerbouw. De “saturnalia” zijn de feesten die sinds de Oudheid gewijd waren aan Saturnus. In het stukje mythologie vind u er meer over terug.

Ook beroepen die met bergsport te maken hebben, vallen onder Steenbok, maar ook bouw- en graafwerkzaamheden op en aan bergen (ertsen), in grotten (kalk) en tevens aardolie (uiteraard ook onder Pluto/Schorpioen) en steenkoolwinning.

Omdat de Steenbok bijzonder slim en diplomatisch is, vindt men hen terug in de diplomatensfeer, ambassadeurs, directeurs van grote bedrijven. Makelaars voor grond en huizen vindt men ook bij dit teken, evenals steenbakkerijen, loodgieters,  pottenbakkers, dakbedekkers en  schoenmakers. Tenslotte biedt Steenbok bescherming door middel van een pantser, hetzij van kalk (zoals bij schelpdieren en de krabben en kreeften) of via lederen huiden. Hier zien wij weer de “samenwerking” met het andere “aarde-teken” Stier, waaronder de koeien vallen die het leer leveren voor schoenen, tassen en jassen.  

Mythologie

In de Griekse mythologie was Kronos de vader van Zeus. Kronos maakte deel uit van de “oude” goden, de Titanen genoemd. Kronos’ ouders waren Ouranos (hemel) en Gaia (aarde). De vele kinderen die Ouranos bij Gaia maakte, werden opgesloten in het binnenste van de Aarde. Gaia die zeer hieronder leed, maakte hieraan een einde door een wreed plan op te stellen. Diep in haar binnenste smeedde zij een ijzeren sikkel (en zeis) en aan Kronos vroeg zij of hij bij de eerstvolgende keer dat Ouranos weer bij haar was, Ouranos wilde aanvallen. Toen het zover was, sloop Kronos naderbij en met de enorme sikkel castreerde Kronos Ouranos.

Kronos maakte hierdoor definitief een einde aan de versmelting van hemel en aarde. Dag en nacht, hemel en aarde waren nu zelfstandige eenheden en eindelijk heerste er rust en vrede. Het castraat viel in zee en uit het schuim hiervan werd Aphrodite geboren. Dit is een der redenen dat Venus in Vissen best wel goed staat (en dus in het teken Maagd al veel minder fijn staat).

Kronos huwde later met Rhea, zijn zuster. Een orakel had Kronos verteld dat hem ooit hetzelfde lot te wachten stond als hij zijn vader Ouranos had aangedaan. Kronos verslond hierop elk kind dat Rhea baarde (dat waren Hades, Posseidon, Demeter, Hestia en Hera). Toen Zeus werd geboren, had Rhea al een list verzonnen. Zij baarde Zeus in het geheim in een grot op Kreta. Om Kronos om de tuin te leiden, bood Rhea hem een steen in doeken gewikkeld aan, die Kronos prompt daarop verslond.

Rhea biedt Kronos "Zeus" aan: een steen in doeken gewikkeld

Toen Zeus volwassen was geworden en vernam dat al zijn broers en zussen verslonden waren, verzon hij een list. Hij veranderde zich in een wijnschenker en bood Kronos een grote beker wijn aan. Door de grote hoeveelheid moest Kronos braken en op deze manier braakt Kronos al zijn verslonden kinderen weer uit. Het hierop ontstane gevecht, dat de Titanenstrijd heette, duurde ruim 10 jaar en de Aarde beefde en schudde onder dit gevecht. Toen de strijd voorbij was en de nieuwe generatie goden gewonnen had, verdeelden deze onderling de heerschappij. Deze verhalen heeft u ook al bij de andere tekenbeschrijvingen kunnen lezen.

Rechtvaardig als Zeus was, hoefde Kronos (zijn vader) niet te sterven. In plaats daarvan verbande hij hem naar een veraf gelegen gebied, mogelijk ergens in Italië, waar hij de rest van zijn leven slijtte. Kronos bekwaamde zich in de landbouw en de manieren om de oogsten zo rijk mogelijk te maken. De zeis, die ooit dienst deed om Ouranos te ontmannen, deed nu dienst om het graan van de velden te oogsten. Economisch en spaarzaam als hij was, kon Kronos met zijn schaarse hulpmiddelen en rijk bestaan opbouwen en hij werd alom geëerd om zijn bekwaamheden.

In de Romeinse mythologie werd Kronos vereenzelvigd met Saturnus. De zogenaamde “saturnalia” waren feesten die gewijd waren aan de opbrengst van de oogst en deze werden rond  17 december elk jaar gehouden. In die tijd gold de Juliaanse Kalender, dus op 17 december stond de Zon op ca. 23 graden Boogschutter. De feesten duurden tot 23 december en eindigden dus op het moment dat de Zon op zijn laagste punt stond en derhalve in het teken Steenbok trad, de Zonnewende derhalve. Men maakte feest en genoot van de opbrengsten van de oogsten en het was tevens tijd voor nieuwe perspectieven. Op 23 december werden de dagen weer langer en wellicht waren deze feesten de vroege voorboden van het huidige kerstfeest waarbij, wat wij nu noemen uit “heidense” oorsprong, een bezinning op de nieuwe periode een hoofdrol speelde.

Uit de symbolische voorstelling van Kronos met zijn zandloper, die later “Vaderttje Tijd” werd genoemd om aan te geven dat Saturnus precies op de aangegeven tijd paal en perk stelt. De wetten dienen te worden nageleefd en dit moet op strakke wijze gebeuren.

Saturnus stelt het oude en het jonge voor. Beiden zijn in hetzelfde teken vertegenwoordigd. Uiteraard moeten wij hierbij denken aan de vaste asverbinding Steenbok – Kreeft. Het pasgeboren kind, net uit de baarmoeder is natuurlijk de Kreeft, zoals u bij de tekenbeschrijving van de Kreeft heeft kunnen lezen. Ook in de figuur van de toebedeling van Saturnus over de tekens ziet u Saturnus en de Maan tegenover elkaar staan. Beide zijn elkaars tegengestelden, maar ook elkaars aanvulling.

De ouderen worden door Saturnus voorgesteld in een horoskoop, maar ook leidinggevenden, mensen met meer kennis of autoriteiten op een bepaald gebied. Het einde van het leven, de laatste dagen en het graf worden weer door Kreeft voorgesteld. Niet voor niets is het 4e huis helemaal onderaan de horoskoop gesitueerd, het laagste punt op aarde, soms ook wel het IC (immum coeli) of het Nadir genoemd. Planeten die hier geplaatst zijn hebben veel minder waarde dan wanneer zij in het MC (10e huis) zouden staan. Uiteraard moet men steeds weer kijken in welk teken de planeet staat, want wanneer deze in een cardinaal teken zou staan, dan wordt zijn waarde weer verhoogd. Zo zijn er dus geen vaste regels en moet elke situatie op zichzelf bekeken worden.

Planten en dieren

In het algemeen worden alle dieren met een pantser onder de Steenbok ingedeeld, zoals torren, kevers, schaaldieren, dieren met een gewei (antilopen, herten), dieren met een verharde snavel, maar ook diverse lastdieren die grote gewichten moeten vervoeren, zoals ezels, kamelen. Aasvreters vallen zowel onder Schorpioen als onder Steenbok, dus de Gier, Arend, Adelaar en ook andere roofvogels, zoals de uil, symbool van wijsheid (Steenbok, de oude wijze man) en ook de raaf, het schildpad, natuurlijk de steenbok zelf en de geit of bok.

In de plantenwereld zullen bomen die zeer langdurig groeien, ingedeeld zijn, zoals de eik die soms 1000 jaar oud kan worden, maar ook de Amerikaanse bomen die ruim 3700 jaar oud zijn en 130 meter lang zijn en ruim een miljoen kilo wegen. Diverse hardhout bomen, maar ook dennen en sparren en koralen onder zee, dat dikwijls “levend steen” wordt genoemd. 
Kleinere planten zullen o.a. de vetplanten zijn, die met weinig water langdurig kunnen rondkomen en ook de cactus

Metaal en stenen

Het bijbehorende metaal van Saturnus is zonder twijfel het lood, symbool voor gewicht en zwaarte. Van de ons in het dagelijks leven bekende metalen is dit het zwaarste metaal.

Wat stenen betreft vallen tijgeroog, kiezel, steenkool, onyx en toermalijn onder de Steenbok. Kiezel en Toermalijn worden o.a. in Shri Lanka en Mexico gevonden. Toermalijn wordt o.a. in kiezellagen gevonden.

Kleuren

De kleur van Steenbok is zwart, grijs en donkergroen en ook bruin in diverse donkere schakeringen.

Landen en steden

Volgens Charles Carter (An Introduction to Political Astrology, 1951) vallen de volgende landen onder Steenbok:  Macedonië, Thracië, lbanië, Bulgarije, een deel van Griekenland, Littouwen, Türringen, Stiermarken (deel van Oostenrijk), India, Afghanistan en Mexico.
Volgens Raphael's "Mundane Astrology" kunnen daar nog aan toe worden gevoegd: Bosnië, Hessen (deel van Duitsland), ZW-Saksen (deel van Duitsland), Mecklenburg en de Orkney Eilanden.

Volgens hetzelfde boek van Carter vallen de volgende steden onder Steenbok: Oxford, Gent, Delhi, Mexico Stad, het regeringsdeel van Engelse steden (Westminster  en Whitehall). 
Volgens Raphael kunnen hier nog aan toe worden gevoegd: Port Said, Prato (Toscane), Brandenburg, Konstanz, Brussel, Fayence (Provence) en Keighley.

Overzicht harmonisch/disharmonisch

In de tabel hieronder vindt u enkele van de meest opvallende kenmerken, harmonisch/disharmonisch met betrekking tot het teken Steenbok cq. de planeet Saturnus.

Harmonisch

Disharmonisch

Rustig, zwijgzaam

Koud, gevoelloos

Spaarzaam

Gierig

Plichtsgetrouw

Slaaf van het werk

Volhardend

Geselend

Diep denkend

Sluw, slinks

Kritisch

Vittend

Schuchter

Mensenschuw

Tactvol, diplomatiek

Bot, ruw

Afwachtend

Wantrouwend

 

Dag van de week en numerologisch getal

De dag van de week van Saturnus is Zaterdag (Engels: Saturday;Italiaans:sabato).

Het numerologisch getal van Saturnus is de "8" (acht). De datums waarin Saturnus numerologisch verschijnt zijn 26-dec, 28-dec, 8-jan en 17 januari.
Bij 26 december zijn de samenstellende getallen "2" (Maan) en "6s" (Venus) en leveren samen de "8" op.
Bij 28 december is de "8" reeds aanwezig.
De 8 januari-geborenen zijn eigenlijk de meest "zuivere" Steenbokken, numerologisch gezien althans. Hier zijn geen mengingen met andere planeten aanwezig.
Bij 17 januari hebben wij te maken met de "1"(Zon) en "7" (Neptunus) welke samen weer "8" opleveren.

Wanneer is men geboren onder het teken Steenbok?

U weet inmiddels dat bij dit onderdeel bij de eerder besproken tekens het effect van precessie van de equinox is verklaard. In de praktijk betekent dat de ingangsdatums langzaam naar een eerdere datum verschuiven. Zie voor de uitgebreide uitleg hierover de inleiding van "Wanneer is men een Ram". 

Hieronder volgt dan de tabel waarin men kan zien wanneer het teken Steenbok door de loop der jaren heen zijn aanvang heeft. De einddatums kunt u lezen in de tabel van de Waterman, want waar het teken Steenbok eindigt, begint uiteraard het teken Waterman. Tijden zijn vermeld in Efemeriden Tijd (ET), die grofweg overeenkomt met de GMT + een kleine tijdtoevoeging.

Jaar   Datum    Tijd       Jaar   Datum    Tijd     Jaar   Datum     Tijd  

 

1900   Dec. 22  06h41m     1950   Dec. 22  10h14m   2000   Dec. 21  13h39m

1901   Dec. 22  12h37m     1951   Dec. 22  16h00m   2001   Dec. 21  19h23m

1902   Dec. 22  18h35m     1952   Dec. 21  21h44m   2002   Dec. 22  01h16m

1903   Dec. 23  00h20m     1953   Dec. 22  03h32m   2003   Dec. 22  07h05m

1904   Dec. 22  06h14m     1954   Dec. 22  09h24m   2004   Dec. 21  12h43m

1905   Dec. 22  12h04m     1955   Dec. 22  15h11m   2005   Dec. 21  18h36m

1906   Dec. 22  17h53m     1956   Dec. 21  21h00m   2006   Dec. 22  00h23m

1907   Dec. 22  23h52m     1957   Dec. 22  02h49m   2007   Dec. 22  06h09m

1908   Dec. 22  05h34m     1958   Dec. 22  08h40m   2008   Dec. 21  12h05m

1909   Dec. 22  11h20m     1959   Dec. 22  14h35m   2009   Dec. 21  17h47m

1910   Dec. 22  17h12m     1960   Dec. 21  20h27m   2010   Dec. 21  23h39m

1911   Dec. 22  22h54m     1961   Dec. 22  02h20m   2011   Dec. 22  05h31m

1912   Dec. 22  04h45m     1962   Dec. 22  08h16m   2012   Dec. 21  11h13m

1913   Dec. 22  10h35m     1963   Dec. 22  14h03m   2013   Dec. 21  17h12m

1914   Dec. 22  16h22m     1964   Dec. 21  19h50m   2014   Dec. 21  23h04m

1915   Dec. 22  22h16m     1965   Dec. 22  01h41m   2015   Dec. 22  04h49m

1916   Dec. 22  03h58m     1966   Dec. 22  07h29m   2016   Dec. 21  10h45m

1917   Dec. 22  09h46m     1967   Dec. 22  13h17m   2017   Dec. 21  16h29m

1918   Dec. 22  15h42m     1968   Dec. 21  19h01m   2018   Dec. 21  22h24m

1919   Dec. 22  21h27m     1969   Dec. 22  00h44m   2019   Dec. 22  04h21m

1920   Dec. 22  03h17m     1970   Dec. 22  06h36m   2020   Dec. 21  10h04m

1921   Dec. 22  09h08m     1971   Dec. 22  12h24m   2021   Dec. 21  16h01m

1922   Dec. 22  14h57m     1972   Dec. 21  18h14m   2022   Dec. 21  21h49m

1923   Dec. 22  20h54m     1973   Dec. 22  00h08m   2023   Dec. 22  03h29m

1924   Dec. 22  02h46m     1974   Dec. 22  05h56m   2024   Dec. 21  09h22m

1925   Dec. 22  08h38m     1975   Dec. 22  11h46m   2025   Dec. 21  15h04m

1926   Dec. 22  14h34m     1976   Dec. 21  17h36m   2026   Dec. 21  20h51m

1927   Dec. 22  20h19m     1977   Dec. 21  23h23m   2027   Dec. 22  02h43m

1928   Dec. 22  02h04m     1978   Dec. 22  05h22m   2028   Dec. 21  08h21m

1929   Dec. 22  07h53m     1979   Dec. 22  11h10m   2029   Dec. 21  14h15m

1930   Dec. 22  13h40m     1980   Dec. 21  16h57m   2030   Dec. 21  20h11m

1931   Dec. 22  19h30m     1981   Dec. 21  22h51m   2031   Dec. 22  01h57m

1932   Dec. 22  01h14m     1982   Dec. 22  04h39m   2032   Dec. 21  07h58m

1933   Dec. 22  06h58m     1983   Dec. 22  10h31m   2033   Dec. 21  13h47m

1934   Dec. 22  12h49m     1984   Dec. 21  16h24m   2034   Dec. 21  19h35m

1935   Dec. 22  18h37m     1985   Dec. 21  22h09m   2035   Dec. 22  01h32m

1936   Dec. 22  00h27m     1986   Dec. 22  04h03m   2036   Dec. 21  07h14m

1937   Dec. 22  06h22m     1987   Dec. 22  09h47m   2037   Dec. 21  13h09m

1938   Dec. 22  12h14m     1988   Dec. 21  15h29m   2038   Dec. 21  19h03m

1939   Dec. 22  18h06m     1989   Dec. 21  21h23m   2039   Dec. 22  00h42m

1940   Dec. 21  23h55m     1990   Dec. 22  03h07m   2040   Dec. 21  06h35m

1941   Dec. 22  05h45m     1991   Dec. 22  08h54m   2041   Dec. 21  12h19m

1942   Dec. 22  11h40m     1992   Dec. 21  14h44m   2042   Dec. 21  18h06m

1943   Dec. 22  17h29m     1993   Dec. 21  20h26m   2043   Dec. 22  00h03m

1944   Dec. 21  23h15m     1994   Dec. 22  02h24m   2044   Dec. 21  05h45m

1945   Dec. 22  05h04m     1995   Dec. 22  08h18m   2045   Dec. 21  11h36m

1946   Dec. 22  10h54m     1996   Dec. 21  14h07m   2046   Dec. 21  17h29m

1947   Dec. 22  16h43m     1997   Dec. 21  20h08m   2047   Dec. 21  23h09m

1948   Dec. 21  22h34m     1998   Dec. 22  01h57m   2048   Dec. 21  05h04m

1949   Dec. 22  04h24m     1999   Dec. 22  07h45m   2049   Dec. 21  10h53m

U ziet ook hier de invloed van de precessie op de ingangsdatums van het teken Steenbok. In de eerste 50 jaren komt de datum 23 december zelfs nog 1 keer voor. Daarna alleen nog 22 en 21 december.Hieronder volgt het aantal keren dat een bepaalde datum begint:

 

1e 50 jaar    2e 50 jaar    3e 50 jaar

21-dec =  3   21-dec = 18   21-dec = 37

22-dec = 46   22-dec = 32   22-dec = 13

23-dec =  1

 

Naar boven

Afgesloten: 13 november 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   30/12/2015 18:31