Astrologische Lessen

Het teken Weegschaal en zijn heerser de planeet Venus

PicoSearch      
  Help

 

Home

 

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Weegsch.html

 

Het teken Weegschaal en zijn heerser, de planeet Venus

 

Bij de bespreking van elk teken of heersende planeet worden soms zaken min of meer herhaald in de tekst genoemd. Dit is niet altijd te voorkomen en heeft veelal te maken met de wijze waarop een kwestie wordt benaderd.
Van tijd tot tijd wordt de tekst aangevuld met nieuwe gegevens, beschrijvingen, trefwoorden, etc. Het is dus handig deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken en te zien welke toevoegingen gedaan zijn. Toevoegingen worden altijd aan het einde van de voorgaande tekst gezet, zodat de veranderingen redelijk snel te bekijken zijn.
 

Wanneer is men geboren in het teken Weegschaal?  

Als u de voorgaande beschrijvingen heeft gelezen van de tekens Tweelingen en Maagd, dan is het u zeker opgevallen dat deze tekens van de dierenriem zgn. “menselijke” tekens zijn. Dit in tegenstelling tot de andere tekens Ram, Stier, Kreeft en Leeuw die inmiddels zijn beschreven op deze website.

Menselijk teken

Het teken Weegschaal dat nu aan de beurt is, is ook weer een “menselijk” teken. Eigenlijk valt dit teken een beetje buiten de boot, want de menselijke inslag van dit teken komt voornamelijk door de visuele voorstelling van Aphrodite, die de weegschaal vasthoudt in haar uitgestrekte hand. In feite is het een meer “onzijdig” teken, omdat de weegschaal een voorwerp is, noch vrouw noch man. 
Van de andere menselijke tekens wordt de Tweelingen voorgesteld door twee mensen (tweelingen mensenkinderen), de Maagd wordt uiteraard voorgesteld door de vrouwelijke maagd Persephone, de Waterman die we nog zullen tegenkomen, wordt voorgesteld door een man die een kruik met water leeggiet. Het menselijke deel van de Boogschutter is een man die zijn pijl en boog naar boven richt.

De heerser van dit overigens zeer belangrijke (hoofd)teken is de planeet Venus, die hiermee een bijzonder belangrijke taak heeft gekregen, net als Mercurius overigens die ook heerst over twee tekens. Hoe de planeten aan de dierenriemtekens werden toebedeeld, zal ik hieronder verklaren.

Door de Ouden (vanaf de Babylonische tijd ca. 4000 v.Chr. tot aan de tijd van Ptolemaeus (200 n.Chr.) werden de planeten aan de tekens toegewezen volgens een strikte volgorde, zoals door Ptolemaeus in hoofdstuk17, boek-1 van de Tetrabiblos beschreven. De toewijzing van de Zon, Maan en de planeet Saturnus heeft u kunnen lezen in de beschrijving van de Leeuw.

De overige planeten werden dus ook volgens een strikte volgorde geplaatst in de tekens. Na Saturnus, was Jupiter de meest ver staande planeet en deze werd op de dagzijde van de Zon toegekend aan Boogschutter en aan de nachtzijde van de Maan aan Vissen. 
Daarna was de planeet Mars aan de beurt en deze werd aan de dagzijde van de Zon toegekend aan Schorpioen en aan de nachtzijde van de Maan aan het teken Ram. 

Vervolgens Venus, deze werd aan de dagzijde van de Zon toegekend aan het teken Weegschaal en aan de nachtzijde van de Maan aan het teken Stier. 

Als laatste kwam Mercurius aan de beurt, deze werd aan de dagzijde van de Zon toegekend aan het teken Maagd en aan de nachtzijde van de Maan aan het teken Tweelingen.

Onderstaande tekening laat de toebedeling van de planeten aan de tekens duidelijk zien.

 

De gele sectoren zijn de gebieden die door de Maan en de Zon worden beheerst en dat zijn resp. het 4e en 5e huis in de horoskoop. De groen gemaakte gebieden zijn de huizen en tekens die dus door Venus worden vertegenwoordigd. 
Het is erg belangrijk om te weten dat Venus als heerser van Stier dan als Aarde-element werkzaam is en zich meer richt op de aardse, materiële en bezitvormende aangelegenheden. 

Dit in tegenstelling tot de Venus van de Weegschaal, die hier als Lucht-planeet werkt en zich kompleet anders gedraagt dan van de Stier.

Het Luchtelement past zich makkelijker aan, is meer geestelijk of intellectueel gericht en is ook meer kunstzinnig. Het begrip is meestal sneller en makkelijker aanpasbaar dan het tragere Aarde-element.

Bij de Weegschaal treden kunstzin, mooie vormgeving, muziek en harmonie op de voorgrond. Al het mooie in de omgeving en in huis wordt erg gewaardeerd en dit moet vooral zo blijven volgens de Weegschaal. Ook is er grote zorg voor het eigen lichaam en men draagt graag mooie sieraden, kleding, een goed verzorgd kapsel en alles wat er bij- op- en aan hoort.

Dissonanten kan de Weegschaal maar moeilijk verdragen en dan is men vrijwel direct uit evenwicht. Bij de Weegschaal is het inderdaad balanceren op een dun draadje, waarbij de omgeving vrij spel heeft. In vrijwel alle gevallen raakt men uit evenwicht en dat roept dan boosheid en ontevredenheid op.

Weegschaal wil een paradijsje bouwen, waarin vrede en liefde heerst, eenzelfde utopie als ook de Waterman nastreeft. Er is geen vrede en harmonie, ook geen gelijkheid en broederschap: uitgesloten.Het is juist daarom dat precies in deze tekens, dus Weegschaal en Waterman een boosheid wordt ontwikkeld en een teleurstelling die zich uit in opstandigheid, wreedheid en oorlogszucht, om hiermee de verbittering op de ander te verhalen.

U moet zich hierbij bedenken dat Weegschaal de andere zijde is van de onverbrekelijke as Ram-Weegschaal. Als er onvrede heerst, angst, onzekerheid of verbittering, dan treedt de andere zijde van de as in werking en krijgt men afflicties door de werking van de tegenover gelegen Mars (in Weegschaal). Dit veroorzaakt dan ruzies, slaag, mishandeling en oorlog in het huwelijksleven of het verbreken van de verbinding of overeenkomsten. 
De liefelijke Venus slaat dan om in een helse furie en deze kan zelfs dodelijk zijn. 

Dus oorlog (Mars) en vrede (Venus) hangen samen aan een dunne draad.

Dit zijn de eigenlijke primaire drijfveren van dit teken. In een apart artikel zal ik voor alle paren van dierenriemtekens de primaire drijfveren bespreken en u heeft hiermee dan een simpel, maar zeer doeltreffend overzicht van knelpunten die bij afflicties in de horoskoop een rol spelen.

De harmonische Weegschaal houdt dus, zoals gezegd van al datgene wat mooi is, harmonisch gevormd, rust uitstraalt, symmetrisch is, lekker in het gehoor ligt en lekker smaakt. Het gemeenschapsleven is erg belangrijk is men ziet dan vaak dat men lid is van verenigingen en gezelschappen. In kringen waarbij gezelligheid aanwezig is, kan men de Weegschaal dan ook vaak vinden. Mocht dit eventueel niet aan de verwachtingen voldoen, dan laat men dit achter zich en kiest voor een ander gezelschap dat wél kan bieden wat men zoekt. Het loslaten van zaken gaat de Weegschaal dan ook makkelijk af. Het is net even iets te “fladderig” allemaal.

Harmonie

De Weegschaal houdt van toneel, theater, dans, ballet en zelf danst men ook erg graag op goede, niet te extreme muziek, die goed in het gehoor ligt en die niet te wild of te experimenteel is. In dit opzicht is Weegschaal deel van de Klassieke “cardinale” tekens, waartoe ook Ram, Kreeft en Steenbok behoren. Ergens zijn zij ouderwets in opvatting en vasthoudend aan oude normen, die eigenlijk tijdloos zijn. De Klassieke hoofdtekens verloochenen zich niet: zij weten wat ze willen, vooral Ram, Kreeft en Steenbok weten dit overduidelijk. Bij de Weegschaal is dat even iets minder en zij vallen vaak ten prooi aan onzekerheid en twijfel, omdat zij erg beïnvloedbaar zijn.
 

Vriendschappen en relaties en vooral de problemen hiermee

De Weegschaal is makkelijk toegankelijk en ook maken deze personen makkelijk vriendschappen en komen ze vrij snel in allerlei kringen, waar ze worden gewaardeerd en soms ook worden aanbeden door hun onpartijdigheid, openhartigheid, niet-veroordelend optreden en uiteraard door hun (meestal) mooie verschijning. 
Aantrekking voor het andere geslacht is er al heel vroeg in het leven en ze beginnen al vrij snel in het aanknopen van allerlei verhoudingen, die overigens van korte duur zijn. Meestal komen zij bedrogen uit, want de andere partij voldoet uiteindelijk niet aan de verwachtingen.

Ook is het voor hen zelf erg moeilijk om langdurig trouw te blijven aan hun partner. Dit komt niet, omdat zij bewust ontrouw zijn (kan natuurlijk ook voorkomen), maar het wordt in de hand gewerkt door de manier van met elkaar omgaan en de diepgang die mensen in een relatie in elkaar zoeken. Veelal heeft de Weegschaal te weinig diepgang (net als het andere luchtteken Tweelingen) en daardoor raakt de andere partner erop uitgekeken. Er zijn geen diepgaande gesprekken te voeren, ook niet mindere zware, gewone maatschappelijke kwesties. Hierdoor heeft de andere partner geen klankbord en deze gaat langzamerhand uitkijken naar iemand anders waar die dit wél kan vinden.

De Weegschaal bemerkt deze verminderde belangstelling van de partner wel degelijk en vraagt zich af hoe dit allemaal zo kan gebeuren, zónder echt goed te beseffen dat hij/zij zélf de oorzaak is van de problemen. Hun eigen gebrek aan diepgang en “te licht bevonden worden” is er de oorzaak van dat ze door hun partners in de steek worden gelaten. Uiteindelijk ziet men zichzelf van hun partners scheiden.

Let wel: u moet dit in een persoonlijke horoskoop kunnen terugvinden! Bovenstaande is niets anders dan een algemene beschrijving van de problemen waarin de Weegschaal zich vaak geplaatst ziet. Uitsluitend in uw eigen horoskoop kunt u zien of u dit ook heeft en juist niet!

In de tijd (grofweg 1970-1983) dat de planeet Pluto door het teken Weegschaal liep (Pluto staat hierin volkomen verkeerd), werden massa’s mensen door deze problemen getroffen. Ruim éénderde van alle huwelijken strandt volgens recente onderzoeken. Dit zijn enorme aantallen mensen die in ongeluk en verdriet terechtkomen. Veel van de bovenliggende problematiek komt voort uit “zichzelf niet kennen” en “de ander niet kennen”.

Juist dit is een hoofdthema voor de beide tekens Ram en Weegschaal, waarbij Ram en het eerste huis van de horoskoop het “ik-ben” aangeeft, je eigen-zelf, terwijl juist het 7e huis de partner aangeeft, de “ander” of “de anderen” in groter verband.

Een goede analyse van de Ascendant, de heer van de Ascendant en daarnaast van de Zon (bij een vrouwenhoroskoop) en de Maan (bij een mannenhoroskoop) en…. van de planeten Mars en Venus zijn essentieel om dit grote hoofdthema ook eens voor uzelf te onderzoeken.

Uiteraard is de “fladderige” mentaliteit lang niet bij elke Weegschaal aanwezig. Er zijn er vele die gewoon thuis willen blijven, niet van uitgaan houden en vaak in een boek verdiept zijn. Dan zijn er serieuze tendensen in de horoskoop aanwezig, bijvoorbeeld een Saturnus die de horoskoop domineert of zelfs in Weegschaal geplaatst kan zijn. In ieder geval is de openheid een bijna altijd aanwezige karaktertrek en blijft men een aimabel type.

Frustraties over de niet bereikte doelen en ruzies met de partner of anderen bezorgen de Weegschaal de nodige hoofdpijnen (vanuit Ram = hoofd), pijn in de rug, slechte doorbloeding of een verminderde nierfunctie.

Vrouwe Justitia

In de afbeeldingen van de Weegschaal ziet men Venus afgebeeld als “Vrouwe Justitia”, geblinddoekt en met de weegschaal in de hand. Hiermee velt Vrouwe Justitia een “eerlijk” oordeel, niet gehinderd door beïnvloeding door anderen (de blinddoek). In de ouderwetse schalenweger worden goed en kwaad, recht en onrecht tegen elkaar afgewogen. Als niet werkelijk alles met elkaar in balans is, slaat de weegschaal naar één kant door en moet Venus een oordeel vellen.

Op alle gerechtsgebouwen vindt men aan de voorzijde van de gevel dit symbool nog steeds terug. Dus de rechterlijke macht, de advocatuur valt dan ook onder Weegschaal, maar ook onder Boogschutter, waar de rechters en andere wijze mannen zetelen.

Weegschaal, indien goed ondersteund in de horoskoop, geeft een goed denkvermogen met gevoel voor abstract denken. Men is dan goed in wiskunde, vooral geometrie. Ook staat men dan open voor geestelijke en meer intelligente dingen en leest men graag, bijvoorbeeld geschiedenis. Toch is de Weegschaal niet zo ordelijk als de buurman Maagd, die een uitgesproken gevoel voor orde en netheid heeft. 
De Weegschaal is bij tijd en wijle zelfs erg slordig en verwaarlozend, zowel thuis als op school of op het werk. Het eigen lichaam daarentegen staat bovenaan en men zit dan uren voor het spiegeltje (wie is toch het mooiste van het land…).

Luiheid en ijdelheid zijn de grootste gevaren voor de Weegschaal in het bijzonder bij jonge vrouwen of meisjes. Deze mensenkinderen hebben echt een zweep nodig om tot activiteit te komen. Alles vinden ze leuk, als ze er maar geen moeite voor hoeven te doen. Vriendelijk en beleefd slaan ze alle goede raadgevingen af, als ze maar niet in beweging hoeven te komen. Voor deze typen mensen is een zekere ruwheid nodig om ze op het goede spoor te zetten.

Zij haten ruwe omgangsvormen en ruzie of dwang. Dit is een tegenstelling met de wat ruwere Ram, die precies tegenover het teken Weegschaal zijn positie heeft ingenomen. Zoals ik ook bij het teken Ram reeds besprak, is de as "Ram-Weegschaal" een onmisbaar paar in de astrologie: zonder de één zou de ander niet kunnen functioneren.

Meestal trekt de fijnbesnaarde Weegschaal (vrouw) de ietwat ruwere Ramtype aan, omdat zij in het algemeen wat zwak zijn en te weinig lef of durf hebben. De Ram kan dit makkelijk compenseren: deze durft gemakkelijk ergens binnen te gaan en durft zich makkelijk te uiten, wie weet ook nog iets per ongeluk om te stoten, waarna deze doodleuk "sorry" zegt. De Weegschaal zal zich dan moeten excuseren tegenover de benadeelde partij, en dat kan zij goed, want diplomatiek optreden en een grote beschaafdheid zijn bij haar aanwezig.

Weegschaal trekt Ram aan en ook omgekeerd. Ik heb het dan niet noodzakelijkerwijs over de Weegschaal vrouw of -man ten opzichte van de Ram man of -vrouw, maar meer over de principes van de tekens, de drijfveren en uitingen die volgens Ram of Weegschaal verlopen.

Fysiek

Dit teken beheerst de nieren en ziekten die hiermee verband houden, zoals nierontstekingen (nefritis, waarbij de filtratiefunctie afneemt), het ophouden van plas, uremie (dat ontstaat door een vermindering van de nierfunctie, waardoor er veel ureum in het bloed komt tezamen met veel giftige afvalstoffen) en moeilijkheden met de afvoer van gifstoffen uit het lichaam. De vaak vermelde "ziekte van Bright" is niets anders dan acute- of chronische nefritis, waarbij de reeds aangegeven verschijnselen in 1827 voor het eerst door Dr. Richard Bright werden beschreven. Sindsdien kunnen deze verschijnselen ook door andere zieke organen worden veroorzaakt, maar wordt de term "ziekte van Bright" eigenlijk ter ere van dr. Bright gehanteerd en verwijst ook meer naar het historisch verloop. 
Daarnaast kunnen afflicties in Weegschaal ook moeilijkheden aan de uitwendige geslachtsorganen geven, maar dat is al weer meer naar Schorpioen (het volgende teken) dan puur Weegschaal.
Tevens valt het gebied van de lendenen onder Weegschaal, zodat ziektebeelden als spit (acute lumbago) of een meer chronische vorm van lumbago kan optreden (uitrekking van het spierband-apparaat dat de ruggewervels bij elkaar houdt). 

Het vierkant van Weegschaal op Steenbok houdt nauw verband met de kristalliserende (Steenbok/Saturnus) werking op zuren en zouten in het lichaam. Bij alle verminderde nierfuncties treden direct kristallisaties op en opeenhopingen die steenvorming kunnen geven (nierstenen, verschrompeling van de nier) en ook oedeem.
Zeker mag ook suikerziekte niet vergeten worden als een belangrijke Weegschaal-ziekte, maar deze ziekte raakt een heel complex van organen, waaronder ook de lever, het pancreas, zodat deze ziekte niet exclusief onder één  teken is te rangschikken. 

De terugwerking naar de andere kant van de as...dus naar Ram, geeft veel hoofdpijnen, migraine  en een verslechterd zicht.

Disharmonische Weegschaal

Wanneer het teken Weegschaal wordt bezet door planeten, die er slecht staan of door slechte aspecten grote afflicties ondervinden, of wanneer de planeet Venus er slecht voorstaat, spreken wij van een disharmonische Weegschaal. Dit is ook nog te algemeen gesteld, want er zijn een heleboel andere factoren die ook op een disharmonische Weegschaal kunnen wijzen (slechte 7e huis bezetting, declinaties die nadelig werken, invloed van Vast Sterren).

In dat geval is er van eerlijkheid niet veel te bespeuren. Er is dan grote zwakte, besluiteloosheid en luiheid te bespeuren. Men laat anderen het werk doen, zelf zit men liever op de bank een boeket-romannetje te lezen of de nagels te  vijlen (bij de dames). De man-Weegschalen zijn dan ook niet vooruit te branden. 
Lichtzinnigheid is dan te bespeuren en men wil maar uitgaan en anderen versieren. Van luxe houdt men zeer, vooral van gouden sieraden, mooie kleding en men probeert de andere sekse door uitdagend gedrag naar zich toe te trekken. 
Geld wordt dan bijzonder gemakkelijk uitgegeven en hier zien wij een groot verschil met de Venus van de Stier. Venus van de Stier werkt als Aarde-planeet en is gericht op geld verdienen, uiteraard ook zichzelf een luxe bezorgend, maar de Stier wil er wel voor werken. Venus van de Weegschaal werkt als een Lucht-planeet en hier is het fladderige meer aanwezig en in plaats van geld verdienen is het hier geld uitgeven. Dit tot groot verdriet en bitterheid van de echtgeno(o)t(e). Hierdoor ontstaan vaak de spanningen op het huwelijkse leven.

Maar ook op de werkvloer ontstaan spanningen tussen collega’s onderling, vooral als één der disharmonische Weegschalen zich “drukt” en anderen het werk laat doen. Dit leidt op den duur tot fricties en ruzies. 
Net als bij “collega luchtteken” Tweelingen werkt een disharmonische stelling tot een losse moraal, oppervlakkigheid en onverschilligheid. Wel omgeeft men zich met veel mensen en praten kan men bijzonder goed en iedereen heeft het prima naar de zin. Wat meer “ernstige” interessen zijn er nauwelijks en je kunt hen zelden met een boek met inhoud zien. 
Wanneer zelfs meer verdorvenheid optreedt, kan men handelen in vunzige lectuur en vindt men ook advocaten “van de duivel” die zich voor de verdediging van duistere zaken inzetten

Beroepen

Men vindt de Weegschaal vooral in beroepen, waarbij de lichamelijke verzorging centraal staat, dus schoonheidsspecialisten, kappers, massage-beoefenaars, juweliers, modeontwerpers, verkopers in kledingzaken en een hele reeks van aanverwante beroepen.

Op het gebied van kunst en muziek vindt men hen ook sterk vertegenwoordigd. Ze zijn dan muziekhandelaren, muzikanten in bands, orkesten of solist. Zij houden dan meestal van niet al te zware muziek, maar ook niet van het té moderne, het moet wel lekker in het gehoor liggen. Natuurlijk zingen ze ook graag en vel goede zangers of zangeressen vindt men terug met een goedgeplaatste Venus in de horoskoop. Aanverwant zijn beroepen als toneelspeler, balletdanser(es) en choreograaf.

In het justitiële apparaat ziet men hen veelal als advocaten, rechters of anderzijds verbonden aan kanton- en arrondissementsrechtbanken. Voor de hogere rechtbanken, zoals de Hoge Raad of het Gerechtshof ziet men veelal de Boogschutter: men werkt dan op een “hoger” niveau.

In het openbare leven zijn Weegschalen veel bezig met het sluiten van overeenkomsten en contracten, zoals bij de burgerlijke stand van gemeenten (ook heel veel Maagdinvloed vanwege de administratie). Domineert het teken Schorpioen dan sluiten zij vaak (levens)verzekeringen af of werken zij bij grote concerns en vertegenwoordigen zij hun bedrijf. 
Het representant voorkomen voor een instantie of bedrijf is ook typisch Weegschaal (ook Tweelingen).

Beroep algemeen in de horoskoop

Bovenstaande is slechts een indicatie: iedereen kan elk beroep uitoefenen, maar men ziet uiteindelijk toch bepaalde vaardigheden sterk naar voren komen. Slechts de persoonlijke horoskoop kan aangeven welk beroep men kiest of welke activiteiten sterker naar voren treden. En niet alleen de Radix horoskoop geeft dit aan, sterker nog…in vrijwel alle gevallen is het alleen de progressieve horoskoop die een beroepskeuze of een beroepswissel aangeeft, vooral wanneer het progressieve MC (het progressieve 10e huis) aspecten maakt met planeten in de Radix, of aspecten maakt met progressieve planeten onderling. Dit wordt dikwijls vergeten en men staart zich blind op de Radix, waarvan het MC bijvoorbeeld op 27 graden Weegschaal staat.

De beroepskeuze wordt dan progressief in het teken Schorpioen gemaakt en men dient dan Pluto te beschouwen en niet primair Venus.

Zouden de eerste graden van Weegschaal op het 10e huis staan, dan is het veel waarschijnlijker dat de beroepskeuze in hetzelfde teken (Weegschaal) gemaakt wordt. Dan is al het bovenstaande veel meer van toepassing. Het beroep uitsluitend uit de Radix destilleren is eigenlijk niet mogelijk. Natuurlijk is het wél zo dat de Radix de basis is voor de progressieve horoskoop.

Zo kan het gebeuren dat een 6 minuten verschil in de geboortetijd het MC in een ander teken terecht kan komen, wat de interpretatie geheel anders kan maken. Daarnaast is het dan nog zo dat de progressies ook 1à 2 jaar verschil gaan maken, zodat hiermee alles in een ander daglicht komt te staan. 
Maar men dient het totale beeld van de horoskoop te bezien, want het kan gebeuren dat het progressieve MC zelf geen aspecten maakt, maar de progressieve planeten wél het Radix-MC via een aspect activeren.

Planten en dieren

Alle dieren met een mooi en harmonisch voorkomen vallen onder Weegschaal, zoals mooi gekleurde vogels met een prachtig verenpak, zoals de pauw, kolibries of paradijsvogels.

Onder de planten en bloemen vallen de mooie kleine bloemetjes, zoals viooltjes, primula’s, de witte roos, die lekker ruiken. In ieder geval geen grotere bloemvormen en ook geen grote bomen. Wel kleinere struiken of laag groeiende bomen die lekker vruchten dragen, zoals de druif of aardbeiplant of de citroenmelisse die heerlijk geurt als je er met je hand langs strijkt.

Metaal en stenen

Het metaal dat behoort bij de planeet Venus is koper en brons. Enkele stenen die verwant zijn aan Weegschaal zijn de saffier als symbool van macht, eerlijkheid en trouw (positieve Weegschaal). 

Verder ook wit marmer, agaat en jade. Ook jade is een bijzonder mooi en vooral kostbare edelsteen.

Kleuren

De kleuren van de Weegschaal zijn, evenals die van de Stier helderblauw, -oranje, -geel en –groen. Ook roze en diverse pastelkleuren worden bij Weegschaal gerangschikt.

Dag van de week en numerologische datums

De dag die bij de planeet Venus behoort, is vrijdag (frans: vendredi; italiaans: venerdi).

Het getal dat door de kaballisten aan Venus werd toegewezen, is “6”. De numerologische datums waarin Venus als getal “6” voorkomt zijn: 24 sept., 26 sept., 6 okt., 15 okt. En 16 okt.

Herinner dat 2 en 4 samen het getal 6 weer opleveren. De meest “zuivere” Weegschaal zou die van 6 oktober zijn, omdat hier slechts het getal 6 voorkomt en er geen menging is met andere getallen. Voor de 6 oktober-geborenen zou de bovenstaande beschrijving, hetzij positief, hetzij negatief sterk van toepassing moeten zijn, althans…. Zuiver numerologisch gezien. Het kan evengoed zijn dat Venus in de betreffende horoskoop niet in Weegschaal staat, maar wie weet… wel in het 7e huis.

Bij de 24 september-geborenen is er de combinatie van 2 (Maan) en 4 (Uranus) en dit maakt de Weegschaal erg nerveus. Dit komt voornamelijk van huis uit, waar één der ouders vermoedelijk erg tiranniek was en er de zenuwen gaf. Deze mensen zijn overgevoelig en snel geïrriteerd als iets niet lukt en hen uit het “evenwicht” brengt. Op relatiegebied kan men kiezen voor een platonische verhouding of een homoseksuele verhouding. Uranus maakt hier een beetje vreemd. Wel zijn het intelligente mensen die op hun manier wat “uitvinderig” zijn, ook excentriek.

De 26 september-mensen hebben dan 2 (Maan) en 6 (Venus) en als eindgetal de 8 (Saturnus) dat hen een zekere ernst geeft, een somberheid, strengheid en serieuze inslag. Ook zij zijn erg gevoelig en hebben hun klappen al meermalen moeten incasseren op liefdesgebied, maar ook in hun beroep.

De 15 oktober-geborenen hebben de 1 (Zon) en 5 (mercurius) en als eindgetal de 6 (Venus). Derhalve hebben deze mensen een sterke wil, zijn intelligent en tevens bereid om voor anderen veel te doen: opofferingsgezind kan men zeggen. Ze zijn echter wel erg nerveus en hebben ergens een “tic” in hun gedrag. Ze zijn wel erg doorzettend en hebben minder te lijden van fladderigheid, bij positieve combinaties der getallen uiteraard.

De 16-oktober-mensen hebben de 1 (zon) en 6 (Venus) en als eindgetal 7 (Neptunus). Deze personen zijn erg bereid om voor anderen te werken en zich op te offeren. Ze hebben een voorkomende persoonlijkheid en zijn bijzonder muzikaal. Er is een grote aantrekkingskracht voor snaarinstrumenten. Bij negatieve combinaties kan dit ook oplichters aangeven en mensen die slimme contracten in elkaar weten te zetten. In justitiële beroepen kan het ook een neiging tot omkopen aangeven of… snel te beïnvloeden door anderen…niet bepaald onpartijdig.

Bovenstaande numerologische indicaties zijn bijzonder oppervlakkig en alleen een nauwkeurig opgestelde horoskoop geeft alle juiste verhoudingen van de planeten aan.

Overzicht van tegenstellingen harmonisch / disharmonisch van het teken Weegschaal

Positief (harmonisch)

Negatief (disharmonisch)

Aardig, hoffelijk

Lichtzinnig, fladderend

Fijngevoelig

Overgevoelig, snel ontvlambaar

Gul, vrijgevig

Verspillend, geld over de balk gooien

Vredelievend

Te week, te veel incasseren

Balancerend

Besluiteloos, door twijfel verteerd

Verzoenend, diplomatiek

Werken met valse bedoelingen

Optimistisch

Gemakszuchtig, lui

Smaakvol, voornaam

Ijdel, pronkzuchtig, verwaand

Kunstzinnig

Zinnelijk, verleidelijk

 

Wanneer is men geboren in het teken Weegschaal?

U weet inmiddels dat bij dit onderdeel bij de eerder besproken tekens het effect van precessie van de equinox is verklaard. In de praktijk betekent dat de ingangsdatums langzaam naar een eerdere datum verschuiven. Zie voor de uitgebreide uitleg hierover de inleiding van "Wanneer is men een Ram". 

Hieronder volgt dan de tabel waarin men kan zien wanneer het teken Weegschall door de loop der jaren heen zijn aanvang heeft. De einddatums kunt u lezen in de tabel van de Schorpioen, want waar het teken Weegschaal eindigt, begint uiteraard het teken Schorpioen. Tijden zijn vermeld in Efemeriden Tijd (ET), die grofweg overeenkomt met de GMT + een kleine tijdtoevoeging.

Jaar    Startdatum/tijd     Jaar   Startdatum/tijd

1900    Sep. 23  12h20m     1950   Sep. 23  14h44m  

1901    Sep. 23  18h09m     1951   Sep. 23  20h37m  

1902    Sep. 23  23h55m     1952   Sep. 23  02h24m  

1903    Sep. 24  05h43m     1953   Sep. 23  08h07m  

1904    Sep. 23  11h40m     1954   Sep. 23  13h56m  

1905    Sep. 23  17h30m     1955   Sep. 23  19h41m  

1906    Sep. 23  23h15m     1956   Sep. 23  01h36m  

1907    Sep. 24  05h09m     1957   Sep. 23  07h27m  

1908    Sep. 23  10h59m     1958   Sep. 23  13h09m  

1909    Sep. 23  16h45m     1959   Sep. 23  19h09m  

1910    Sep. 23  22h31m     1960   Sep. 23  00h59m  

1911    Sep. 24  04h17m     1961   Sep. 23  06h43m  

1912    Sep. 23  10h08m     1962   Sep. 23  12h36m  

1913    Sep. 23  15h53m     1963   Sep. 23  18h23m  

1914    Sep. 23  21h34m     1964   Sep. 23  00h17m  

1915    Sep. 24  03h24m     1965   Sep. 23  06h07m  

1916    Sep. 23  09h15m     1966   Sep. 23  11h43m  

1917    Sep. 23  15h00m     1967   Sep. 23  17h39m  

1918    Sep. 23  20h46m     1968   Sep. 22  23h27m  

1919    Sep. 24  02h36m     1969   Sep. 23  05h08m  

1920    Sep. 23  08h29m     1970   Sep. 23  11h00m  

1921    Sep. 23  14h21m     1971   Sep. 23  16h45m  

1922    Sep. 23  20h10m     1972   Sep. 22  22h33m  

1923    Sep. 24  02h03m     1973   Sep. 23  04h22m  

1924    Sep. 23  07h59m     1974   Sep. 23  09h59m  

1925    Sep. 23  13h43m     1975   Sep. 23  15h56m  

1926    Sep. 23  19h27m     1976   Sep. 22  21h49m  

1927    Sep. 24  01h17m     1977   Sep. 23  03h30m  

1928    Sep. 23  07h05m     1978   Sep. 23  09h27m  

1929    Sep. 23  12h53m     1979   Sep. 23  15h17m  

1930    Sep. 23  18h37m     1980   Sep. 22  21h10m  

1931    Sep. 24  00h23m     1981   Sep. 23  03h06m  

1932    Sep. 23  06h17m     1982   Sep. 23  08h46m  

1933    Sep. 23  12h01m     1983   Sep. 23  14h42m  

1934    Sep. 23  17h45m     1984   Sep. 22  20h34m  

1935    Sep. 23  23h38m     1985   Sep. 23  02h08m  

1936    Sep. 23  05h26m     1986   Sep. 23  08h00m  

1937    Sep. 23  11h14m     1987   Sep. 23  13h45m  

1938    Sep. 23  17h00m     1988   Sep. 22  19h30m  

1939    Sep. 23  22h49m     1989   Sep. 23  01h21m  

1940    Sep. 23  04h46m     1990   Sep. 23  06h56m  

1941    Sep. 23  10h33m     1991   Sep. 23  12h49m  

1942    Sep. 23  16h17m     1992   Sep. 22  18h44m  

1943    Sep. 23  22h12m     1993   Sep. 23  00h24m  

1944    Sep. 23  04h02m     1994   Sep. 23  06h21m  

1945    Sep. 23  09h51m     1995   Sep. 23  12h14m  

1946    Sep. 23  15h42m     1996   Sep. 22  18h01m  

1947    Sep. 23  21h29m     1997   Sep. 22  23h57m  

1948    Sep. 23  03h22m     1998   Sep. 23  05h38m  

1949    Sep. 23  09h06m     1999   Sep. 23  11h32m  

 

U ziet ook hier de invloed van de precessie op de ingangsdatums van het teken Weegschaal. In het lijstje met 100 jaren komt de datum 24 sept. nog 8 keer voor. De datum 22 sept. komt al 8 keer voor en 23 aug. treedt 84 keer op. Naarmate de jaren vorderen ná 2000, zal 22 september steeds vaker voorkomen en 23 aug. langzaam gaan verdwijnen.
In het jaar 2092 gebeurt het zelfs voor de 1e keer dat het teken Weegschaal al op 21 september begint en wel om 23.45 uur ET.

Naar boven

Afgesloten op 16 oktober 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   30/12/2015 18:28