VAN DOESBURGH.
DE VRIES VAN D........
SEMEIJNS DE VRIES VAN D......
ECHTE DE VRIES.
DE LANDVERRADER.

Johan de Vries van Doesburgh is, aangestoken door de eerzucht van zijn vader, nog een paar hele grote stappen verder gegaan. Hij meent nu ook de afkomst van zijn stammoeder Theodora Semeijns te moeten betrekken in zijn roem en vraagt de Koningin om vóór de namen van zijn zoons de naam SEMEIJNS te mogen voeren. Op grond van de verstrekte gegevens verkrijgt hij op 23 juni 1907 bij K.B. (nr. 60) die koninklijke vergunning.

 

Daarna denkt hij er zelfs over (de aanvraag was al verzonden) om zijn zoons te laten ADELEN! Hij beroept zich daarbij op de afstamming van Meinert Semeijns gehuwd met Geertmoer Sijmonsdochter, Raad van de Prins van Oranje,  die zich tijdens de omwenteling in 1572 in Enkhuizen bijzonder verdienstelijk zou hebben gemaakt en daarbij een “privilege” zou hebben verworven. In werkelijkheid stamt hij helemaal niet af van deze Meinert Semeijns, want die had slechts één zoon en deze had weer geen nakomelingen.

 

Na zijn dood nam neef Simon Dircksz Roodvelt  de geslachtnaam over en dat was de grootvader van Theodora Semeijns. Eigenlijk was zij dus een ROODVELT

(trouwens ook niet slecht!), maar zij had geen enkel deel aan de roem der SEMEIJNSEN.

Johan de Vries van Doesburg ontmoet een even eerzuchtig persoon in Pieter Jan Buyskes, die eveneens op de roem van de Semeijnsen wil teren en liefst nog hoger door te bewijzen  dat de vrouw van Meinert Semeijns een afstammeling is van Jan I Graaf van Egmond.  Buyskes heeft daarbij gebruik gemaakt van “de stamboom van Allert Jansz van Egmond”, maar hij heeft er zodanig in zitten rommelen en zaken naar zijn hand gezet dat hij onbetrouwbaar is geworden. Beiden, zowel hij als Van Doesburgh moesten en zouden hun afkomst van de Semeijnsen bewijzen en dan ook nog hun afkomst van Jan I Graaf van Egmond. Geen enkele genealoog heeft ooit het boek van Buyskes (uitgave 1907)  serieus genomen.

 

Mr. J. De Vries van Doesburgh was ooit in Utrecht afgestudeerd (1886) op een dissertatie onder de titel: “Onterving van wettelijke erfgenamen”. Wel, hij maakte dat volledig waar!

In het armoedige Enkhuizen van de negentiende eeuw stropen de heren Buyskes en De Vries van Doesburgh de boedels van de eenvoudige erfgenamen van de vroegere Regentengeslachten af met de zogenaamde bewijzen dat zij verwant zijn aan deze families. Zo verkrijgen zij de familiedocumenten en de familieportretten, waarop zij normaal geen recht zouden hebben.  De grootste kunstroof van die eeuw in Enkhuizen!  (klik hier)

 

De naam SEMEIJNS DE VRIES VAN DOESBURGH is gebakken lucht

en op valse gronden verkregen!!   (KLIK HIER)

Mr. Johan de Vries van Doesburgh (1863 - 1951)

zie voor meer gegevens over zijn gezin  DE PARENTEELSTAAT VAN AREND DE VRIES