VAN DOESBURGH.
DE VRIES VAN D........
SEMEIJNS DE VRIES VAN D......
ECHTE DE VRIES.
DE LANDVERRADER.

DE ECHTE DE VRIES...

zie voor meer gegevens over zijn gezin  DE PARENTEELSTAAT VAN AREND DE VRIES

 

De stamvader Arent Arentsz de VRIES (1672-1732) , een uit Amsterdam afkomstige losbol en gelukzoeker, werd op het juiste moment gered door de verliefde rijke weduwe Theodora Semeijns (1671-1720) uit Enkhuizen. De Vries had zich in 1694 als burger in Enkhuizen gevestigd en zijn intrek genomen bij de weduwe Dincklagen met dochter Allegonda.

 

Tussen Arent en Allegonda ontstond een geheime liefde, zo geheim dat er onverwachts in 1699 een dochter Lysbet werd geboren, die op 3 april 1699 door de weduwe Dincklagen ten doop werd gehouden. De Vries ontkende aanvankelijk de vader te zijn, “geeft dan weer iets toe, laat een zakje met twee-en-zeventig guldens achter maar verhuist naar een ander kosthuis”.

 

Na allerlei rechtszaken volgde tenslotte een aanklacht bij "den Hove van Holland" welke werd geschikt op 13 juli 1701 en waarbij de Vries verklaarde 2500 guldens te betalen mits Allegonda beloofde hem niet verder lastig te vallen. Op 16 juli (drie dagen daarna) tekende de Vries een huwelijkscontract met  "juffr. Theodora Semeijns, weduwe, bruyt ter andere syde" en zorgde de rijke weduwe er voor dat Allegonda haar geld kreeg zodat de Vries met een schone lei kon beginnen. Dat is dan ook gebeurd, hij is later nog Schout, de hoogste gerechtsdienaar van Enkhuizen, geworden.

 

 

Op 17 juli  1701 trouwden Arent de Vries en Theodora Semeijns in de kerk en verdween Lijsbet de Vries uit hun leven. Allegonda van Dincklagen kon zich verder wijden aan haar dochter en stelde in 1713 de 14-jarige Lijsbet de Vries tot haar universeel erfgenaam.

 

 

 

Eén en ander uitvoerig beschreven in het artikel "De herkomst van Arend de Vries, schout van Enkhuizen 1712-1727" door Drs. A.G.Vosdingh Bessem in de Nederlandsche Leeuw, jaargang 1970 (nr.88), kolom 195-202.

 

Volledig verhaal over de “dubbele naam”   klik  hier