Documenten uit de Collectie worden dikwijls aangehaald op internet en zijn voor inzage beschikbaar in het Rijksarchief

Noord-Holland te Haarlem.

Behalve de geslachten Buyskes, van Doesburgh en de Vries waaruit P. J.  Buyskes (1829-1910) en  Mr. Johan de Vries van Doesburgh (1863-1956) afkomstig waren, zijn bijna alle namen  die in de “Collectie Enkhuizer Regentengeslachten”   (klik hier) worden genoemd,  in het archief vertegenwoordigd.

Dit  geeft de massale rooftocht van familiedocumenten weer die  gedurende de negentiende eeuw door de beide “heren” in het verarmde Enkhuizen heeft plaats gevonden.

Terecht wordt dan ook bij dit boekwerk opgemerkt dat:

De term familiearchief is niet als hoofdtitel gekozen, omdat de collectie in overwegende mate verzamelde stukken omvat waarvan de herkomst in de meeste gevallen niet kon worden vastgesteld, omdat meestal niet werd vermeld hoe, van wie en wanneer ze waren verworven”.

 

 

ERFSTUKKEN VAN HET ENKHUIZER VAN LOOSEN GESLACHT

Einde 19de eeuw heeft in Enkhuizen de grootste kunstroof aller tijden plaatsgevonden, waarbij niet alleen de

VAN LOOSEN familieportretten (erfstukken) werden verkwanseld,  maar waarbij veel familiedocumenten van Enkhuizer Regentengeslachten in verkeerde handen terecht kwamen.  U leest daarover meer onder de verwijzing

De Vries van Doesburgh

zie ook de website

SNOUCK  VAN  LOOSEN

De PARENTEEL betreft nakomelingen in de mannelijke en vrouwelijke lijn vanaf 1670 tot op heden.     Hierin wordt bij   sommige  Enkhuizer voorouders (indien bekend)  de begraafplaats in de  Westerkerk of de  Zuiderkerk van Enkhuizen genoemd. De graven zijn dan aangegeven met Wk of Zk.  Zo betekent b.v. de aanduiding WK258/259N de plaats van de graven nummers 258 en 259 (dubbelgraf) aan de Noorderkant van de Westerkerk. Een ander voorbeeld is het graf Zk199Z en dat is dan graf nummer 199 aan de zuidkant van de Zuiderkerk.

 

      PARENTEEL VAN  ARENT ARENTSZ  DE  VRIES  (1672 - 1732)

De  zonen van Johan de Vries van Doesburgh zijn uit een een tweetal huwelijken, zodat Thade en Willem Adolph van de kant van hun moeders andere voorouders hebben. Zo was Willem Adolph verwant aan de familie Visser ‘t Hooft en was Willem Adolph Visser ‘t Hooft  (Wereldraad van Kerken) een neef.

 

 

                       

 

 

    KWARTIERSTAAT VAN THADE SEMEIJNS DE VRIES VAN DOESBURG

 

      KWARTIERSTAAT VAN WILLEM ADOLPH SEMEIJNS DE VRIES VAN DOESBURGH