De familie stichting Van der Westelaecken door de eeuwen heen

Helaas veel te jong is op 26 februari 2002 Leon van de Westelaken, op 62 jarige leeftijd, overleden. Hij was mede oprichter, secretaris en penningmeester van de familiestichting "van de Westelaecken door de eeuwen heen". Op deze plaats wil ik nogmaals zijn vrouw Anneke, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte wensen bij het dragen van dit verlies.
Vanwege zijn overlijden is op dit moment niet duidelijk hoe we verder gaan met de familiestichting. Daarom is de Westerlaken website vanaf heden nog maar in minimale vorm in te zien.
On february 26, 2002 Leon van de Westelaken died in the age of 62 years. He was co-founder, secretary and treasurer of the family organisation "van de Westelaecken door de eeuwen heen".
Because of this, it is at the moment not clear how we wil proceed with the family organisation. Therefore the Westerlaken website is from now on, only accessable in a minimal form.
Het doel van de Stichting Van der Westelaecken door de eeuwen heen is het verzamelen en registreren van gegevens over het geslacht (Van (de(r)) West(e)(n/r)la(a/e)(c)k(e)(n), het organiseren van bijeenkomsten, en het uitgeven van periodieken en boeken. The objective of the family organisation "Van der Westelaecken door de eeuwen heen" is collecting and storing data about the (Van (de(r)) West(e)(n/r)la(a/e)(c)k(e)(n) family, organisation of meetings, and the publishing of magazines and/or books on this subject.
De stichting is opgericht op 9 oktober 1991 in Ulvenhout en ingeschreven bij de kamer van koophandel Breda onder nummer 41105713.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jos de Kloe.

The family organisation was founded october 9, 1991 in Ulvenhout and registered with the "kamer van koophandel Breda" with number 41105713.

Too obtain more informationt, you can contact: Jos de Kloe.

Enkele voorbeeld stamreeksen van de Westerlaken familie:
 • de tak Den Dungen die afstamt van Hendrik van der Westerlaken uit Den Dungen, geboren voor ca. 1340.
  Klik hier voor een voorbeeld van een lijn naar deze oudst bekende van der Westerlaken.
 • de tak Maasland die afstamt van Peter Seberts van de Westelaken uit Berlicum, geboren ca. 1570/1580.
  Klik hier voor een voorbeeld van een afstamming op deze tak.
 • de tak De Baronie, die afstamt van Sebrecht Zegersz. van der Westerlaken, geboren ca. 1620 te Den Dungen. Van deze tak is inmiddels bekend hoe hij afstamt van de 1e tak, maar omdat deze Sebrecht naar Alphen verhuisde en daar een talrijk nageslacht had wordt hij toch als stamvader van een aparte tak van de familie gehandhaafd.
  Klik hier voor een voorbeeld van een afstamming op deze tak.
 • de tak Bommelerwaard die afstamt van ene Jan Westerlaken, geboren ca. 1600, die waarschijnlijk te Bruchem heeft gewoond. De personen uit deze tak zijn overwegend protestant, terwijl leden van de bovengenoemde 3 takken vooral Rooms Katholiek zijn.
  Klik hier voor een voorbeeld van een afstamming van deze tak.
Verder is er nog een niet verwante familie van Westerlaak . Ook daarvan verzamelen we gegevens. Ook is in het buitenland de naam Westlake bekend, maar deze is waarschijnlijk niet verwant.
Some examples of ancestries of the Westerlaken family (in Dutch):
 • the branch Den Dungen, descending from Hendrik van der Westerlaken, from Den Dungen, born ca. 1340.
  Click here for an example of a branch from this earliest known Westerlaken.
 • the branch Maasland, descending from Peter Seberts van de Westelaken, from Berlicum, born ca. 1570/1580.
  Click here for an example of this branch.
 • the branch De Baronie, descending from Sebrecht Zegersz. van der Westerlaken, born ca. 1620 in Den Dungen. This branch descends from branch 1
  Click here for an example of this branch.
 • the branch Bommelerwaard, descending from Jan Westerlaken, born ca. 1600, who probably lived in Bruchem. The people from this branch are mostly of protestant religion, contrary to the first 3 branches, whose people are mostly Roman Catholic.
  Click here for an example of this branch.
Finally there is a not related family van Westerlaak . We also collect data on this family. Also outside the Netherlands a name Westlake (probably of English origin) is known, but probably not related to the above mentioned family.
Naar mijn homepage/Back home Naar mijn genealogie pagina / Back to my genealogy page