Genealogische pagina van

Geert Lekkerkerker en Wilma Teeuw


Het geslacht Lekkerkerker

De naam van het geslacht Lekkerkerker is van origine een verwijzing naar het Zuid-Hollandse Lekkerkerk. Een gezin uit het plaatsje Lekkerkerk verhuisde omstreeks 1600 naar het in de provincie Utrecht gelegen dorp Benschop. Al snel werd voor dit gezin de naam Lekkerkerker gebruikt. Benschop en plaatsen in de directe omgeving zijn ook thans nog de belangrijkste woonplaatsen van de Lekkerkerkers. Tijdens het onderzoek naar mijn overige voorouders is gebleken dat ook zij vrijwel allemaal afkomstig zijn uit de Lopiker-, Krimpener- en Alblasserwaard.

Veel gegevens over de eerste generaties Lekkerkerker zijn ontleend aan de Stamreeks van Cornelis Huibert Lekkerkerker, geschreven door de heer Van 't Hoog, Maarssenbroek 1994.

Het geslacht Teeuw

Het geslacht Teeuw is afkomstig uit het westelijke deel van de Krimpenerwaard. Hoe deze naam ontstaan is, is niet geheel duidelijk. Er zijn aanwijzingen dat het een verbastering is van Mattheuszn. Evenals die van het geslacht Lekkerkerker liggen de roots van de Teeuwen ook voor een deel in het plaatsje Lekkerkerk. Via Gouderak en Stolwijk is onze tak van de familie terechtgekomen in Polsbroek. Er bestaat overigens ook nog een geslacht Teeuw in het zuidelijke deel van de Alblasserwaard. Een relatie tussen deze beide geslachten kan wellicht bestaan maar is tot op heden niet aangetoond.

Kwartierstaten

E-mail: glekkerkerker@hetnet.nl


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen dan kunt u ons bereiken via het bovenstaande e-mailadres of eventueel via het volgende postadres: G. Lekkerkerker, Vlisterweg 31, 2871 VG SCHOONHOVEN, Tel. 0182-385651Laatst bijgewerkt op 26 maart 2002