© copyright 1997-98 Kees Leseman @ home

Zoeken? Searching? Site Index Intro

gewijzigd: 12 juni 1998

Serviesgeld

De serviesgelden zijn de uitgaven van de stad aan het bataljon voor de soldaten. De gemeente krijgt hiervoor geld van . Die ontvangsten worden ordonnanties genoemd. 

Het woord 'servies' is ontleend aan het Franse woord service. Van het woord zijn hier twee betekenissen van toepassing:

De tweede betekenis heeft ongetwijfeld betrekking op een latere periode, waarin meer formeel geregeld is.

Het woord servies wordt ook samengesteld gebruikt: serviesgeld, servitiegeld en zelfs serviesstroo (Knuttel: 1322). Uit de servieslijsten kan een overzicht worden samengesteld van de plaatsen waar elk regiment 'in garnizoen' is geweest en hoe lang dat verblijf heeft geduurd. In het jaar 1784 betaalt de 'servitiemeester der stad Nijmegen' aan de daar gelegerde militairen:

 

Uijtgave

 

 

Tot voldoening van het servitie geld aan het garnisoen binnen Nijmegen betaald volgens bijsijnde quitantien als:

 

No 1e

Aan de twee Eerste Esquadrons van het Regiment Cavallerie van den Generaal Major van der Hoop van den 1 January tot en met den 15 May 1784

f 693 - 3 - 9

2e

Aan de twee Esquadrons Carabiniers van het Lijf Regiment van Zijne Doorlugtigste Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau van den 20 May tot en met den 8 November 1784

f 735 - 5 - 4

3e

Aan het Regiment van den Gen: Major van der Hoop van den 16 November tot en met den 31 Decem: 1784

f 462 - 9 - 9

 

4e

Aan het Eerste en Tweede Battaillon van het Regim: van zijne Doorl: Hoogheid den Heere Collonel Erfprince van Orange Nassau van den 1 January tot en met den 13 May 1784

f 1870 - 9 - 14

5e

Aan het Eerste Bataillon van het Regim: Zwitzers van den Lieutenant Generaal Escher van den 1 January tot en met den 13 May 1784

f 1481 - ,, - 6

6e

Aan het tweede Battaillon van voorschreeve Regiment van den 1e Januarij tot en met den 14 May 1784

f 1473 - 9 - 5

7e

Aan het Eerste Battaillon van het Tweede Regiment van den Heere Lieutenant Generaal Furst van Waldek van 1e Januarij tot en met den 21 December 1784

f 2491 - 6 - 5

8e

Aan het Tweede Battaillon van voorschreeve Regiment van 1e Januarij tot en met den 21 December 1784

f 2472 - 17 - 4 3/8

 

Debet est 11680 - . - 5 3/8

f 11680 - 11 - 5 3/8

 

Transport

f 11680 - 11 - 5 3/8

No 9e

Aan het Eerste Battaillon van het Regiment van den Generaal Grave Envie van den 15 Maij tot en met den 19 Augustus 1784

663 - 12 - ,,

10e

Aan het eerste Battaillon van het Regiment van den Generaal Major Douglas van den 15 Maij tot en met den 31 December 1784

1626 - 5 - 11 5/6

11e

Aan het Eerste Battaillon van den Lieutenant Generaal van Raders van den 7 November tot en met den 31 December 1784

384 - 6 - 10

12e

Aan de Compagnie Artillerie van den Collonel Commandant du Pont van den 1 Januarij tot en met den 12 May 1784

388 - 4 - 6

13e

Aan de Compagnie Artillerie van den Lieutenant Collonel D: Amman van den 13 May tot en met den 6 November 1784

329 - 5 - 14 4/6

14e

Aan de Compagnie Artillerie van den Collonel W. van Maurik van den 14 November tot en met den 31 December 1784

65 - 19 - 2 2/3

15e

Aan het eerste Battaillon van het Regiment van den Lieutenant Generaal van Raders van den 1 Januarij tot en met den 19 dito 1785

170 - 8 - ,,

 

 

f 15308 - 18 - ,,

Bron: OAN 3020

De genoemde bedragen zijn in guldens, stuivers en duiten (penningen). Er gaan 16 penningen in een stuiver en 35 stuivers in een gulden. In de uitgaven worden een bedrag per bataljon genoemd. De serviesgelden per persoon staan in een servieslijst van het Waldeck regiment zelf.

Servis Liste van 't 2de Battaillon van 't 2e Regiment van

den Hr. Lieut. General Furst van Waldeck van d: 1e Januari tot 21e April 1777 Zijnde 110 Daegen.

Lijf Compagnie

2 Capitains à f8 11 14

17

3

12

 

1. Prem: Lieutenant

5

11

8 3/16

 

1: Sous Lieutenant

7

3

1

 

2 Sergeanten à f2 8 2

4

16

4

 

51 Gemeenen à f1 14 6

87

18

2

Heer Colonel van Loriol

1 Capitain

8

11

14

 

1 Lieutenant

5

14

8 3/16

 

1 Vaendrig

7

3

1 6/16

 

2 Sergeanten à f2 8 2

4

16

4

 

46 Gemeenen à f1 14 6

79

1

4

Heer Major Graef van Hohenlohe

1 Capitain

8

11

14

 

1 Lieutenant

5

14

8 3/16

 

1 Vaendrig

7

3

1 6/16

 

2 Sergeanten à f2 8 2

4

16

4

 

46 Gemeenen à f1 14 6

79

1

4

Heer Major von Pentz

1 Capitain

8

11

14

 

1 Lieutenant

5

14

8 3/16

 

1 Vaendrig

7

3

1 6/16

 

2 Sergeanten à f2 8 2

4

16

4

 

46 Gemeenen à f1 14 6

79

1

4

Heer Lieut: Colonel von Jacquin

1 Capitain

8

11

14

 

1 Lieutenant

5

14

8 3/16

 

1 Vaendrig

7

3

1 6/16

 

2 Sergeanten à f2 8 2

4

16

4

 

46 Gemeenen à f1 14 6

79

1

4

Heer Major Battilly

1 Capitain

8

11

14

 

1 Lieutenant

5

14

8 3/16

 

1 Vaendrig

7

3

1 6/16

 

2 Sergeanten à f2 8 2

4

16

4

 

46 Gemeenen à f1 14 6

79

1

4

Heer Capitain von Biela

1 Capitain

8

11

14

 

1 Lieutenant

5

14

8 3/16

 

1 Vaendrig

7

3

1 6/16

 

2 Sergeanten à f2 8 2

4

16

4

 

46 Gemeenen à f1 14 6

79

1

4

 

1 Adjudant

7

3

1 6/16

 

1 Chirurgijn Major

2

8

2

 

Summa

764

3

12 ./16

Bron: OAN 3013

 

No 6. Serviee Lijst van het Tweede Regiment Infanterie van de Heere Lieutenant Generaal Furst van Waldeck; het Eerste Bataillon gereekend van den 19de Junij aff, bedraagende 200 Daagen, en het Tweede van den 17de Junij, zijnde 198 Daagen tot den 31de December 1783 incluis, binnen het Guarnisoen van Nijmegen.

Eerste Bataillon

Lijff Compagnie

Lieut: Gen: Furst v. Waldeck als Captijn à 1 A 9 Pen:

15

12

8

 

Captijn Commandant

15

12

8

 

Pr: Lieutenant à 1 - 21/32

10

8

3 1/4

 

Vaendrig à 1 - 4 13/16

13

.

2 1/2

 

2 Sergeanten à 7 Pen:, ieder f4 7 8

8

15

.

 

51 Gemeene à 9 Pen: ieder f3 2 8

159

7

8

Gener: Major v. Hadel

Captijn Effect:

15

12

8

 

Lieutenant

10

8

3 1/4

 

Vaendrig

13

.

2 1/2

 

2 Sergeanten

8

15

.

 

46 Gemeene

143

15

.

Gener: Major v. Pentz

Captijn Effective

15

12

8

 

Lieutenant

10

8

3 1/4

 

Vaendrig

13

.

2 1/2

 

2 Sergeanten

8

15

.

 

46 Gemeene

143

15

.

Coll: Command: v. Asseliet(?)

Captijn Effective

15

12

8

 

Captijn Commandant

10

8

3 1/4

 

Vaendrig

13

.

2 1/2

 

2 Sergeanten

8

15

.

 

46 Gemeene

143

15

.

Collonel v. Nostitz

Captijn Effective

15

12

8

 

Captijn Commandant

10

8

3 1/4

 

Vaendrig

13

.

2 1/2

 

2 Sergeanten

8

15

.

 

46 Gemeene

143

15

.

Lieut: Coll: v. Minnigerode

Captijn Effective

15

12

8

 

Captijn Commandant

10

8

3 1/4

 

Vaendrig

13

.

2 1/2

 

2 Sergeanten

8

15

.

 

46 Gemeene

143

15

.

Captijn Meisner

Captijn Effective

15

12

8

 

Lieutenant

10

8

3 1/4

 

Vaendrig

13

.

2 1/2

 

2 Sergeanten

8

15

.

 

46 Gemeene

143

15

.

Voor den Adjudant

 

13

.

2 1/2

Voor den Predikant

 

13

.

2 1/2

Chirurgijn Major

 

4

7

8

 

Summa

1402

8

13 1/4

 

No 7 Tweede Bataillon

Lijff Compagnie

Lieut: Gen: Fürst v. Waldeck als Captijn

15

9

6

 

Captijn Commandant

15

9

6

 

Lieutenant

10

6

1 15/16

 

Vaendrig

12

17

8 7/8

 

2 Sergeanten ieder f4 6 10

8

13

4

 

51 Gemeene ieder f3 1 14

197

19

10

General Major von Loriol

Capitain Effective

15

9

16

 

Lieutenant

10

6

1 15/16

 

Vaendrig

12

17

8 7/8

 

2 Sergeanten

8

13

4

 

46 Gemeene

142

6

4

Lieut: Coll: Graaf von Hohenlohe

Capit: Effective

15

9

6

 

Capt: Commandant

10

6

1 15/16

 

Vaendrig

12

17

8 7/8

 

2 Sergeanten

8

13

4

 

46 Gemeene

142

6

4

Major von Pentz

Captijn Effective

15

9

6

 

Lieutenant

10

6

1 15/16

 

Vaendrig

12

17

8 7/8

 

2 Sergeanten

8

13

4

 

46 Gemeene

142

6

4

Major v. Thermo

Captijn Effective

15

9

6

 

Capt: Commandant

10

6

1 15/16

 

Vaendrig

12

17

8 7/8

 

2 Sergeanten

8

13

4

 

46 Gemeene

142

6

4

Lieut: Coll: Jacquin

Capitain Effective

15

9

6

 

Lieutenant

10

6

1 15/16

 

Vaendrig

12

17

8 7/8

 

2 Sergeanten

8

13

4

 

46 Gemeene

142

6

4

Major Battilly

Captijn Effective

15

9

6

 

Lieutenant

10

6

1 15/16

 

Vaendrig

12

17

8 7/8

 

2 Sergeanten

8

13

4

 

46 Gemeene

142

6

4

Voor den Adjudant

 

12

17

8 4/8

Voor den Chirurgijn Major

 

4

6

10

 

Summa

f1375

10

12 9/16

 

Totaal van 't Eerste Bataillon

f1402

8

13 1/4

 

Summa Summarum

f2777

19

9 13/16

OAN 3019

 

Bronnen:

Knuttel, J.A.N.

1936 Woordenboek der Nederlandsche Taal, 's-Gravenhage/Leiden: Nijhoff/Sijthoff (GA Nijmegen)

 


 

Waldeck

top