home

wat kan u verwachten

hier is het begin

wie ben ik

Hier woon ik

Alledaagse belevenissen

angorakonijnen

angorakonijnen 2

de ukkesteyn kooikerhondjes

Puppie cursus

Het jongste nestje kooikerpupjes

recent geboren kooikerpupjes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 maart 2007         
                     de mand wordt al wat voller
 
 
 
 
 
 
 
Op 22 februari 2007 is er in huize
Nachtmerrie een nestje kooikerhondjes
geboren.
moeder Noks en haar kinderen, 5 heren
en 2 dames maken het uitstekend
 
 
 
26 februari,
aan de linkerzijde ziet u vader pleuntje
en een foto van het echtpaar,
gemaakt in juni 2005.
Deze grijze eminence van 12 jaar
is nog een krasse baas, hij verliest
zo langzamerhand wel wat haar
(soms ook een bekend verschijnsel
bij onze heren op gevorderde
leeftijd),maar weet nog heel goed
waar abraham de mosterd haalt.
Pleuntje heeft inmiddels ruim-
schoots bewezen een goede ver-
erver en vaderhond te zijn.
Hij is buitengewoon sociaal en
geduldig voor pupjes en heeft er
hier al heel wat mee helpen opvoeden
wat hem wel zijn mooie lange
zwarte haren aan zijn oren heeft
gekost, want de jongelieden
vermaken zich altijd kostelijk
met dit mooie oorbehang,
het bijt zo lekker weg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            stand van zaken
            4 maart 2007
 
 
 
 
      h, wat gebeurt hier?
 
 
  een wegloper?, doof en blind en
hij kan alleen nog maar buikschuiven?
     
 
de volgende ook al,
hoe pak ik die nou
 
zou dit de goede manier zijn?
 
nog maar eens proberen
 
ik weet niet of dit wel goed is
 
zo dan maar
 
en toen was er weer rust
 
 
 
bij de geboorte wogen alle pups
gezamenlijk ongeveer     
1,5 kg           
 
 
inmiddels wegen alle pups op
11 maart 2007 bij elkaar 
??.....5,6 kg.....!!     
dat is nog eens topsport bedrij-
ven voor een moeder van 12kg.
 
 
 
11 maart 2007
 
 
 
 
wij weten al bijna waar die 4 stokjes
onderaan onze buik voor dienen.
Dat opent perspectieven, op ont-
dekkingstocht of wat er voor doorgaat.
dat betekent verhuizen, want de
keuken van de baas is niet groot
genoeg voor nieuwsgierig ver-
kennende pups.
 
 
 
 
 
 
 
 
maar lopen betekent ook...
zien, gelukkig zorgt de natuur
daar ook voor.
Nu zie ik nog niet zo veel, maar
over een paar dagen is dat wel
anders
 
 
 
 
18 maart              
tafelmanieren in wording.......
 
 
 
 
 
nu onze pups de oogjes en oren
letterlijk openen, gaan ze hun
omgeving zien, en horen wat er
allemaal om hen heen gebeurd.
het eerste bewuste contact wordt
gemaakt.
 
 
 
 
 
 
      het eerste spelletje
          de peuterklas
      
 
 
 
 
 
wij zijn voor het eerst buiten
 
 
25 maart, lente
 
 
 
wasmand vervoer
nog een paar dagen, dan springen
wij er uit.
 
 
 
 
 
 
     wij hebben publiek!!!!!
 
 
 
zijn wij geen binken???? 
 
 
 
de tweede wormkuur
 
 
 
 
 
    wij zijn zooooo moe........
misschien toch nog een beetje
               klein????
 
 
 
 
 
 
 
Elke pup heeft een spoelwormbe-
smetting.Zelfs de beste schoon-
maakmiddelen kunnen daar niet
tegenop. Er zijn minstens zoveel
soorten spoelworm bestrijdings-
middelen als er verschillende potjes
pindakaas in de supermarkt staan.
Aan de gebruiker, welk middel het
beste bevalt om mee te werken.
In het algemeen doen deze middelen
allemaal wel waarvoor ze gemaakt
zijn.
 
 
wormkuur perikelen.
 
 
De eerste wormkuur geef
ik via de moederhond aan
de pupjes in de vorm van
druppels in de nek van moe.
Via de moedermelk bereikt
het bestrijdingsmiddel de
pups. Dit ontwormingsmiddel
werkt multifuntioneel, de
pups worden meteen van
eventuele huidparasieten
afgeholpen.Het resultaat
is in mijn geval uitstekend.
 
 
 
 
 
 
 
De tweede wormkuur wordt als
pasta op maat toegediend, de
derde keer herhaal ik dit vlak
voordat de jongelui uitzwermen.
 
Meer weten? de nieuwe puppie-
eigenaar krijgt een uitgebreide
brochure mee, een kijkje op
internet (google, toxocara
canis) opent een hele nieuwe
wereld voor U.
 
 
 
oeps.....          
dit is een grote zandbak!! 
 
 
 
 
1 april
strandweer
als je geen strand in de
buurt hebt maak je je
eigen strand.
 
 
 
        nu zijn we moe
    we willen naar binnen
      MAMMA.........!!!!!!  
 
 
 
Dit is een periode van groter
groeien. Alle zintuigen zijn in
middels in functie, moeten zich
nog wat meer onwikkelen, maar
toch........., het zijn al com-
plete mini hondjes.
Hun wereld wordt steeds
groter.
 
 
 
En begrip is er nog niet.
...Angst...
De pupjes gedragen zich
als hele kleine kindertjes, zien
nog nergens gevaar en moeten
nog volledig tegen zichzelf
beschermd worden.
 
 
 
Zoals u ziet, mamma Noks
komt in dit gebeuren niet
voor. Zij zou alle aandacht
proberen op te eisen, die
wij aan de pupjes willen be-
steden tijdens dit socialisatie-
proces.Noks is voor de uurtjes
dat ik andere verplichtingen
       moet nakomen.
 
 
 
 
 
 
In de naald, die hol en vlijm-
scherp is en er vervaarlijk uit-
ziet, bevindt zich de chip, die
door de chipper onder het losse
vel tussen de schouderbladen
ingebracht wordt.    
 
 
4 april
de pups worden gechipt
 
 
Het streven is, dat elke hond in
Nederland gechipt wordt.
Zover is het nog niet.
De rashonden met stamboom
zijn allemaal gechipt, anders
krijgt de fokker er geen
stamboom bij.
 
 
 
 
 
 
De chip wordt tussen de schou-
derbladen  ingebracht. De
pupjes zien dit ritueel bijna
altijd als een nieuw spelletje.
Er zijn er maar weinig, die re-
ageren op het prikje.
 
 
Elektronische identificatie levert
een belangrijke bijdrage aan het
opsporen van vermiste huisdieren.
Het is een veilige, weinig belasten-
de en fraudebestendige methode
om honden te registreren. Een an-
voordeel : het transpondernummer
is wereldwijd uniek.      
 
 
Volgens de ISO-norm (vastge-
legd door de International Stan-
dard Organisation) is ieder land
verantwoordelijk voor de uitgifte
van exclusieve codes. Die 'pin-
code' begint met de landencode,
gevolgd door een unieke nummering
van twaalf nummers.
 
 
Er kunnen derhalve geen dub-
bele nummers op de markt ko-
men. Dit persoonlijke nummer
staat vermeld op barcodestickers
die worden aangebracht op het
aanvraagformulier voor stam-
bomen, het vaccinatieboekje
of het register-formulier van de
Ned. Databank Gezelschapsdieren.
De barcode wordt ook vermeld op
          de stamboom. 
 
 
 
 
 
De chip (ook wel transponder ge-
noemd) is een klein stukje micro-
elektronica, dat door een injectie
onder de huid wordt ingebracht. De
chip is ongeveer dertien milimeter
lang en heeft een doorsnede van
ongeveer twee milimeter. Het is
een gesloten buisje van bio-glas
met daarin een microchip en een
spoeltje dat fungeert als antenne.
 
 
technische informatie
 
Het bioglas zorgt er in princi-
pe voor dat de chip niet wordt
afgestoten en dat het vergroeit
met het weefsel. De chip zelf doet
helemaal niets. Er zit geen batte-
rij in, de hond zal er niets van
merken en de levensduur is
vrijwel onbeperkt.Pas op het
moment dat er een afleesappa-
raat
 
 
 
 
 
wordt bijgehouden, gebeurt er
iets. Het afleesapparaat is een
elektronisch gestuurd zend- en
ontvangstapparaat, dat een
onschadelijk signaal afgeeft waar-
door de chip wordt geactiveerd.
Deze geeft dan de identificatie-
code van de hond af, die verschijnt
op het scherm van het aflees-
apparaat. Dit alles gaat razendsnel.
Invloed van buitenaf op de chip
           is uitgesloten.
 
 
 
 
wij hebben een hobby boerderij
met een uitgebreide veestapel,
bestaande uit dieren van groot
tot klein voorzien van diverse
soorten van pluimage en
beharing.             
 
 
 
 
5 april
 
de pups zijn inmiddels z
groot, dat ze elke dag mogen
"meehelpen"in de stal.
(horizonverbreding)
 
 
 
 
Voor de bazin is dat een hele
schuifelpartij, de pups rennen
voor- en achter-, het liefst
       onder je voeten. 
 
 
alles wordt bekeken en onder-
zocht en als dat mogelijk is van
              zijn plaats gehaald.    
 
 
 
 
 
 
 
kinderen, denkt Noks, wat maken
jullie er weer een bende van.
opvallend is dat er veel gesleept
maar nooit iets stukgebeten wordt.
 
 
Ha.....de baas, dat is toch het
               leukst.
Zij is ook degene, die de rotzooi
       weer mag opruimen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
de dierenarts komt op bezoek.
Een prik, even kijken of de pups
goed gezond zijn.    
U leest het goed, ik kies voor een
dierenartsenbezoek aan huis, om
dierenarts-wachtkamer infecties
bij kwetsbare pupjes te vermijden.
 
 
 
13 april
de laatste loodjes
 
 
 
de papierwinkel is inmiddels
compleet. Dwz,
  een koopovereenkomst  
.  een instructieboekje       
.  een aanmeldingsformu-
lier Ned. databank ge-
zelschapsdieren
.  brochure voeding           
.  brochure betr. ontwor- 
men
.  intern. paspoort, incl.  
gezondheidsverklaring
.  brochure functie Raad 
van Beheer op kyn.
gebied.
.  aanvraagformulier re- 
gistratiebewijs.
        
 
    
 
 
 
 
 
 
 
de laatste wormkuur tijdens de
nestperiode.
 
Tegelijk met de papierwinkel
gaat er ook een zakje pupvoer
mee naar de nieuwe woning
van de pup, om de overgang
fokker , nieuw tehuis zo
gemakkelijk mogelijk te maken.
 
 
 
 
 
 
de laatste slok        
 
 
 
14 april
 
 
 
 
 
nieuwe baas,
we zijn er klaar voor.
 
 
 
 
 
 
         zoals altijd,
ik heb van jullie genoten,
    het ga jullie goed,
    misschien tot ziens.
    
 
 
 
 
de eerste bewuste serieuze
kennismaking met de nieuwe
    baasjes.             
 
 
 
 
 
een nieuw maatje.....
 
 
 
letterlijk en figuurlijk de
wijde wereld in.
 
altijd voor mij weer een
moment om even bij stil
te staan.
 
 
 
 
 
 
     het begin van de exodus  
 
 
Ik hoop, dat U met net zoveel ple-
zier deze pagina heeft gelezen, als
ik hem gemaakt heb. Ik heb een
poging ondernomen een beeld te
scheppen hoe ik mijn nestjes kooi-
kerhondjes opfok, tot ze ongeveer
8 weken oud zijn.      
 
 
 
Alle nesten volgen min of meer
deze weg, die mij en daarna
de nieuwe eigenaar meestal
erg goed bevalt.
De pupjes krijgen toch een
behoorlijke brede basis
 
 
van sociale vaardigheden en
fysieke ontwikkeling, zodat de
nieuwe eigenaar met een
gerust hart deze weg met
zijn of haar pup kan vervolgen.
 
 
Maar......., de hoofdrolspelers
op deze pagina waren toch
de pups zelf         
 
 
die ik, als eerbetoon
aan deze altijd goedwillende
beestjes
 
 
nog n keer in vol
ornaat aan u wil
    voorstellen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jan               
 
 
     kees           
 
 
 
maaike
 
 
pieter
 
 
teuntje
 
van de ukkesteyn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                henk
 
 
                 merel  

[home] [wat kan u verwachten] [hier is het begin] [Alledaagse belevenissen]