Dutch Light Orbs

www.dutchlightorbs.nl

 

Albert van der Linden

 

 

 

Dit hele bijzondere bericht kreeg ik gisteren binnen.

Wat mooi dat er bij dit dramatische verhaal een lichtbol in het spel was, en de koe weer veilig is.

Uiteraard danken wij de  heer van de linden  hartelijk!

 


 

Beste mensen

Gisteren in de polder van Eemnes aan het wandelen

Tja een koe in de sloot ,Hoe krijg je hem eruit

Dus 112  maar bellen , de brand weer zou komen maar was niet bekend in de polder Ik had een foto gemaakt ,ik heb altijd mijn digitale camera bij me en een mobiel

dus er kwam geen hulp ,de koe was uitgeput maar draaide zich toch nog om dus naar de andere kant als op de  foto zakte nog verder weg in de sloot  Maar terwijl ik nog aan het bellen was klom de koe uit de sloot op de goede kant dus, zijn weiland en thuis de foto op de computer geladen

en zie ik die witte vorm , er was geen zon en ik maak natuurfoto's nooit een vlek of iets dergelijks absoluut geen truc  ook geen reflectie.dus ik denk aan een orb

Wat is u idee?

met vriendelijke groeten Albert van de Linden

 


Lichtbol redt koe

(Door Ed Vos)

 

Het was dinsdag 13 juli 2004, toen Albert van der Linden de eemnesser polder introk om te gaan joggen, zoals hij dat met regelmaat doet. Deze keer echter trof hij een koe in de sloot aan, en wilde het dier uit zijn benarde positie redden.

Albert belde dus met 112 en deed melding van de koe in de sloot aan de brandweer.

Na enige tijd gewacht te hebben, en geen brandweer te bekennen, belde Albert nogmaals. En terwijl hij dat deed maakte hij de foto van de koe, om eventueel als bewijs te dienen dat het geen valse melding betrof!

Wat gebeurde er daarna, de koe draaide zich om, en klom de sloot uit, hoewel hij al aardig diep weggezakt was. Hij kwam dus weer in het weiland terecht waar hij thuishoorde!

De brandweer werd dus weer afgebeld. De koe was immers weer op het droge!

De volgende dag op zijn werk, liet Albert de foto in de display van zijn camera aan een paar mensen zien, en herkende één van hen het als een lichtbol, en wees Albert op deze website.

Vanuit mijn vakkennis als beroepsfotograaf, stelde ik direct vast dat het hier geen lensreflectie of een ander technisch verklaarbaar verschijnsel betrof. We hebben hier wel degelijk met een lichtfenomeen te doen.  Weliswaar geen “orb”, die zijn over het algemeen perfect rond, maar ontegenzeggelijk met een bepaalde energievorm, die zich in de vorm van licht manifesteerde. Vermoedelijk is het verschijnsel ook in beweging

Daar bekend is dat sommige lichtbollen genezende invloed hebben, andere waarschuwende capaciteiten, lijkt het voor de hand te liggen dat in dit geval de lichtbol de koe de weg gewezen heeft, en hem de energie heeft gegeven de sloot uit te komen.  De koe was namelijk al een tijdje aan het worstelen in de sloot, en stootte zeer angstige kreten uit.

Navraag bij veehouders en brandweerlieden leerde ons, dat het in feite onmogelijk is voor een koe, om op eigen kracht de sloot uit te komen, en het maar zeer sporadisch voorkomt!

Indertijd was er een man die zeer bedreven was koeien uit sloten te halen. Wellicht was deze reddende lichtbol een manifestatie van deze overleden helper.

Naderhand heeft Albert de plek nog diverse keren bezocht, en blijkt de betreffende koe hem nog altijd te herkennen (Zie onderstaande foto’s) Mevrouw koe kijkt Albert constant aan, terwijl de andere koeien zich blijkbaar niet om hem bekommeren.


Albert heeft de plek een aantal achtereenvolgende dagen bezocht.  De koe herkent hem blijkbaar!

 

 

Mei 2008, dus 3 jaar later herkende de koe Albert nog altijd!

 

 

 


Op 29 april 2005 stuurde Albert ons een paar foto's op, uit een serie van 84 die hij gemaakt had van een zonsondergang. Los van het feit dat het geweldig mooie foto's zijn, kwam er ook weer een lichtverschijnsel naar voren.

De 3 hier gepubliceerde foto's werden achter elkaar genomen.

Tussen foto 1 en 2 , zaten 22 seconden;

tussen foto 2 en 3 zaten 36 seconden.

De afgebeelde foto's werden achter elkaar genomen, met dien verstandde dat het opeenvolgende foto's zijn.

Wij danken de heer van der Linden voor het toesturen van deze foto's, en ze op onze website te mogen publiceren.

 

 

 

 

 


 


Home

 

 

 

© Ed Vos