Dutch Light Orbs

www.dutchlightorbs.nl

 

"Strepen"

 

Dat lichtverschijnselen zich in allerlei vormen laten zien, zoals in bollen, "shooters" mistachtige verschijningen, hartvormig etc. moge bekend zijn. Totaal nieuw zijn de "strepen" die we zowel horizontaal als vertikaal mochten fotograferen. De horizontale foto's werden met zowel digitale als traditionele (met film) camera's werden opgenomen.

De eerste foto met horizontale strepen werd door Ria Reede opgenomen met haar digitale camera.
Let ook op de wonderlijke lichtbollen die zich op de "streep" bevinden.

 

 

Na ontwikkeling van de films, troffen we ook daarop horizontale lijnen aan. Men zou denken aan krassen op de film, maar bleek na uitvoerige inspectie van de negatieven, dat daar geen sprake van was.

 

 

 

 

 

Een paar dagen later fotografeerde Ria overduidelijke verticale lichtstrepen, die zich blijkbaar om de persoon op de foto heen bewogen. Nadat deze persoon gevraagd was een stap opzij te doen, liet het fenomeen zich niet meer op de foto's vastleggen. Onderstaande foto's, voorzien van detail vergrotingen, werden met een digitale camera opgenomen.

 

Alle bovenstaande foto's werden in de nabijheid van  een kruispunt van Leylijnen opgenomen. Een plek die gemarkeerd was door vogelveren.

 

Onze vrienden John en Jan Young, maakten een fraaie collage van bovenstaande foto's. In de tweede kolom zijn de foto's uitgelijnd, waardoor de boom in de voorgrond steeds dezelfde positie inneemt.
Wij danken Jan en John voor deze collage.

 

 

En zoals gefotografeerd op 16-11-2003

Er is een uitgebreide serie gemaakt, vanuit het zelfde standpunt in dezelfde richting.

Alleen onderstaande foto's vertoonde de strepen

 

 


 


Home

 

Reacties / Reactions: orbs@hetnet.nl

 

Ed Vos